VIDEO: Stikstof: dit wil LTO van het nieuwe kabinet | Formatie 2021

Quote:
Deze zomer schreven teams van VVD en D66 aan de hoofdlijnen voor een regeerakkoord. Dinsdag moet blijken welke van de vier partijen verder willen doorpraten ...


Lees meer »

Deel dit topic

mlkvhoudr

Reacties

mlkvhoudr
Ik heb het 1 keer geluisterd, en vroeg me nadertijd af, begrijp ik het eigenlijk nog wel, en zo nee is dit dan een goed of een slecht teken?

Ik houd het op goed voorlopig.......
mlkvhoudr
Maar het is net zo makkelijk andersom uit te leggen.....
+1
jan w
Als men eerst maar er voor gaat zorgen dat het geld er komt en dan pas de uitvoering. Politiek Den Haag is wel zo lijp om de regelgeving wel door te voeren, maar het geld komt nooit.
mlkvhoudr
@jan w begrijp jij zo alles wat zij zegt ? Ik moest er wel erg naar graven om te bedenken wat ze nou precies bedoeld.

Maar volledig gelijk Jan eerst de centen
BertK
@jan w Uitvoering? Eerst een eerlijk verhaal:
- Natuur staat niet stil en verrijkt zichzelf met voedingsstoffen (successie heet dat proces).
- Haalbare KDW's of andere doelstellingen dan KDW. Alles slopen voor onhaalbare doelen is onzin, stikstofreductie maak meer kapot dan je lief is!
- Natuur inrichten volgens de wensen van de maatschappij in plaats van een autonome natuurlijke ontwikkeling ten gevolge van de omstandigheden dient betaald te worden door diezelfde maatschappij, niet door een kleine groep die toevallig één factor sterk beïnvloedt. Onderhoud door NGO's met schapen, afplaggen, peilbeheer etc. doet ook mee!
- De Nederlandse landbouw doet het niet slecht, ook al kan het nog beter (milieu, economisch rendement).

Vul zelf maar in wat nog meer nodig is voor een eerlijk verhaal ...
+5
Detukkeroettwente
Stoppen met dit donderse domme gelul LTO, problemen die niet bestaan kun je niet oplossen .
+5
John Spithoven
Mooi opgenomen filmpje waarbij Trienke Elshof een opsomming maakt over het aangeboden sectorplan 'Duurzaam Evenwicht' met daarin het plan Coalitie toekomstgerichte melkveehouderij (CTM) Met het plan Duurzaam evenwicht levert de totale veehouderij in 9 jaar een extra reductie van 185 mol per ha depositie in ruil voor overheidsinvesteringen van 1,56 miljard euro jaarlijks. 185 mol is bij een omrekenfactor van 6 een 30 kiloton reductie. Dit voor de hele veehouderij. De CTM is bereidt 15 kiloton voor haar rekening te nemen. Blijft er voor de pluimvee en varkenshouderij 15 kiloton over. De melkveehouderij heeft een emissie van 53 kiloton, pluimveehouderij 11 en varkenshouderij 18 kiloton. Dus de melkveehouderij neemt voor haar rekening 28 % en de intensieve sectoren 50 %.

Hoe verkoopt LTO dit aan zijn achterban, wetende dat er bij de varkenshouderij weinig meer te reduceren is.

Daarnaast is bij elk plan wat de sector aanbiedt voorwaarde nummer 1 RECHTSZEKERHEID!!!

Sinds de aanvang van de natuurbeschermingswet is de sector voorgehouden dat beweiden en bemesten vergunningsvrij waren. Daarnaast is vanaf 1 juli 2015 aan 3600 bedrijven vertelt dat zij konden volstaan met een melding, los van de bedrijven die bij het provincie loket naar huis gestuurd werden met een vrijstelling. Daarnaast zijn de verplichte toepassingen van de best beschikbare technieken juridisch niet houdbaar.

WAAROM WORDT HIER AAN VOORBIJ GEGAAN!!!!

Wij blijven als SSC hameren op bovenstaande punten. SSC heeft van begin af aan veel onderzoeken gedaan naar jullie rechtspositie. Daarnaast lopen er een aantal zaken. Ook proberen we te pas en te onpas het beleid te beinvloeden, onder andere het NVV arrest maakt duidelijk dat de wil van een meerderheid van de tweede kamer (staarten reductie) zorgt dat dit een dure en onmogelijke aangelegenheid gaat worden.

Ik roep LTO op om met ons samen te werken en onze kennis te gebruiken in het belang van hun leden en de gehele sector. We hebben met bestuurders van LTO al vele gesprekken gevoerd, maar er blijft koudwatervrees.
En dat is jammer!
mlkvhoudr
@John Spithoven waar zit de koud water vrees en wat kan ssc daar nog aan doen om dat weg te halen?
+4
John Spithoven
@mlkvhoudr Weet ik niet. Ik ben bereid heel ver te gaan in het belang van de sector, zeker nu NMV lijkt te imploderen, DDB en FDF te gaan samenwerken/fuseren. LTO krijgt een leidende rol, maar vertegenwoordiging van met name in de melkveehouderij is een groot aandachtspunt. Dus laten we elkaar opzoeken en versterken op basis van realiteit.
mlkvhoudr
@John Spithoven er is dus vertrouwen in elkaar nodig als ik het goed aanvoel
+1
jammermaarhelaas
@John Spithoven

Ik zie er maar heel weinig die een en ander zo duidelijk en in perspectief kunnen uitleggen zoals jij dit kunt, en doet.
de jonge
@John Spithoven en wat staat er in de plannen van bouw,natuur en omdernemersorganisaties? wat gaan die doen om de zogenaamde stikstofcrisis op te lossen? ik hoor en lees namelijk alleen over de landbouw dat die moet gaan reduceren... het is toch een ""probleem"" van iedereen?
+2
John Spithoven
@de jonge Volgens RIVM is het aandeel van de emissie van de veehouderij meer dan 70%🤔. Wij hébben van begin af aan bedenkingen of alle N emissies in kaart gebracht zijn.....

Dus als de veronderstelling van het RIVM klopt dat veehouderij ver uit de grootste emitor is, dan gaat vanzelf daar de focus op. (let op, aandeel depositie veehouderij is volgens RIVM 41 %, na werk STAF )

En je vroeg wat over wat de afroming van 20 % op de fosfaatrechten bij handel Die zorgt voor jaarlijks 0.5 % krimp Net zoals het vleesvee jongvee issue. Tot nu toe hebben die twee zaken voor 2.6 % extra veekrimp gezorgd.

En als belangenclubs hier niet tegen aggeren dan hobbelt de reductie trein braaf verder.
puntertje
Deze Trien wil een akkoord met Maxime Verhagen sluiten? Eén van de grootste ratten van het land?
jg
@puntertje Vergunning van de Pas- bedrijven is prio 1 . Daarvoor wordt veel opgegeven.
Kars
@jg allicht, dat zijn de LTO bestuurders zelf die daarmee in de problemen zitten.
jg
@Kars Gaat het nog om beargumenteerd beleid of manipulatief handelen?
+3
John Spithoven
In het filmpje zegt Trienke Elshof dat we iets moeten doen , want de vergunning verlening zit al meer dan twee jaar vast.
Maar zit de vergunning verlening vast omdat we niet reduceren of omdat de Nederlandse uitleg, vormgegeven in wetgeving, van de HR zorgt voor een juridische chaos. Dat laatste is hét geval.
Duitsland geeft een andere interpretatie van de HR via,wetgeving, en het probleem van vergunning verlening is er niet.

Dus moeten we ons dan focussen op reductie om onze toekomst veilig te stellen?

Ik kreeg wederom wat boze reacties op bovenstaande bijdragen.
Maar voor welke rechtszekerheid heeft LTO tot nu dan gezorgd? Hebben zij daar in een overleg afspraken gemaakt? Of via rechtszaken afgedwongen?

Dit terwijl er al een deal gesloten is over management maatregelen ( water bij zodebemesten, meer weidegang en ruw eiwit in rantsoen verlagen).

Bij het huidige juridische speelveld zijn dit verloren maatregelen!!!!
mlkvhoudr
@John Spithoven opendata.cbs.nl/statline/…

Ik meen hier uit te lezen dat er dik vierhonderdduizend minder koeien zijn in 2020 TOV 2015 dat is een reductie van bijna 10 procent in 5 jaar, nu realiseer ik me dat dat niks over de productie van dat melkvee zegt en de berekende stikstof die daar aan vast zit maar vraag me wel af als deze lijn doorzet hoe snel dan de doelstellingen via " natuurlijk verloop" gehaald worden.

Ik blijf namelijk gewoon denken dat uiteindelijk economische overwegingen en leeftijdsopbouw van de ondernemer tot veel meer reductie gaat leiden .

Ik ben geen bestuurder natuurlijk maar ik kan helemaal niks in jouw reactie lezen waarvan ik denk daar zou ik boos over worden
+1
John Spithoven
@mlkvhoudr Dat constateer je juist....maar

Autonome krimp ziet de overheid niet als reductie, ten minste, vanuit de tijd van het LC werd er dacht ik 12 kton autonome reductie ingerekend vanaf 2017. Maar LNV wil daar niets van weten. Is geen gecontroleerde reductie over Nederland bla bla bla. Daarom had LNV ook de voorkeur voor reductie professor Veerman als voorzitter van LC boven de man met enorme staat van dientst Aalt Dijkhuizen.
+6
mlkvhoudr
@John Spithoven dus als Philips 1000 banen had en er vervallen er 100 door natuurlijk verloop, dan heeft Philips geen 900 banen volgens de ambtenaren maar nog steeds 1000 🤦🤦

Ik heb koffie nodig........want van die logica begrijp ik helemaal niks
+2
John Spithoven
@mlkvhoudr Ik ook niet......😥😩
mlkvhoudr
@John Spithoven als ik de ambtenaren logica probeer te volgen is het dus geen reductie omdat de vergunde rechten er nog zijn maar de dieren niet maar omdat de vergunning er nog is zou er zo maar weer dieren kunnen komen waardoor de reductie slechts tijdelijk was en het is pas reductie als de vergunning er niet meer is en het definitief is dat er minder dieren zijn, dus pas als een vergunning afgekocht is telt het voor hun als reductie maar als vergunde ruimte zonder dieren mee telt voor in welke mate wij als boeren bijdragen aan de stikstofneerslag in natuurgebieden dan word dat nu dus overschat zou ik denken omdat er ook niet aanwezige dieren worden mee genomen .,..... ...

Maar misschien maak ik hier een denkfout.....
+1
Johannushoeve cv
@mlkvhoudr volgens mijn heb je meer aan een paar liter drank 😁
+1
Boertje25
@mlkvhoudr volgens mij kon het nog wel is veel harder krimpen dan wij denken. Melkweb staat vol met bedrijfsbeindiging spullen, hier hoor ik niks anders dan geklaag. Hoor van elke vertegenwoordiger die langskomt dat er dikke leegloop overal is. Als ik naar mn eigen omgeving kijk waar iedereen grondgebonden is en redelijk bij de tijd bedrijfsgebouwen heeft bedrijfsgemiddelde circa80koeien, hebben er maar 15 van de 35 een opvolger of is zelf jonger dan 55.
mlkvhoudr
@Boertje25 dat denk ikook dat er veel minder vee gaat komen in nederland dan dat we nu maar kunnen verwachten, in gebieden met goede grond zie ik ook al bak grondverhuur aan derden, de gedachte is simpel we zoeken een consument die wel bijdraagt aan het verdienmodel en dan maar wat minder melken.

Het geklaag hier en de lompe omgangsvormen van sommige hier moet je je gewoon niks van aantrekken om over het trollen leger van mensen die hier op zichzelf gaan reageren met verschillende nicknamen maar te zwijgen 🤦🤦

Ik zie voor ons bedrijf als ik ouder word grofweg 3 opties

Meer gaan melken icm automatiseren

Staken bedrijfsactiviteiten

Samen voeging met ander bedrijf biologisch/gangbaar en dan hier de jongvee opfokken

Optie 4 meer gaan melken icm met personeel zie ik nog niet echt als reëele optie

Of er vaak succesvol samenwerken van de grond af komt krijg ik nog maar slecht informatie over.....
+3
weurding
@mlkvhoudr samenwerkingen zijn als
2 boerende broers die opvolgers krijgen, ooit komt er een kink in de kabel
+1
ntd79
@weurding vaak al eerder, twee boerende broers waarvan de laatste ook een relatie krijgt
weurding
@ntd79 oei.... klinkt als, geen ervaring hoop ik
ntd79
@weurding haha, nee hoor, dat was als kind al duidelijk dat hij er nul komma nul voor voelde. Nee, puur uit wat je om je heen ziet. Vaak gaat het nog wel goed als er een vrijgezel blijft.
mlkvhoudr
@weurding als afbouwen van ons zie ik dat dan inderdaad, geen 2 kapiteinen op 1 schip, maar of het wijsheid is weet ik ook niet heb eens een filmpje van Harm Evert waalkens gezien waar t wel succesvol zou zijn geweest, kan die zo snel niet weer vinden
mlkvhoudr
@mlkvhoudr kwam deze wel tegen dat is wel een long Read maar wel de moeite waard om te lezen

groene.nl/artikel/in-de-steek-gelaten/
+1
arie.j
Quote Reactie van @Boertje25:
@mlkvhoudr volgens mij kon het nog wel is veel harder krimpen dan wij denken. Melkweb staat vol met bedrijfsbeindiging spullen, hier hoor ik niks anders dan geklaag. Hoor van elke vertegenwoordiger die langskomt dat er dikke leegloop overal is. Als ik naar mn eigen omgeving kijk waar iedereen grondgebonden is en redelijk bij de tijd bedrijfsgebouwen heeft bedrijfsgemiddelde circa80koeien, hebben er maar 15 van de 35 een opvolger of is zelf jonger dan 55.

Tijdens de melkquotering stopte 70% van de melkveebedrijven en kromp het aantal melkkoeien met 40% !
Dat was gelukkig een warme sanering, maar laten we geen drama ervan maken als krimp bedrijven doorgaat
weurding
@arie.j als het inhoud dat melkveestapel weer met 40% krimpt wel, misschien goed voor de melkprijs maar verder? Oja, en milieu natuurlijk😳😪
de jonge
@John Spithoven hebben ze bij het hele verhaal er al bij in gerekend dat met de handel in fosfaatrechten er ook 20% ingeleverd word?
+1
Jan-T
Quote Reactie van @John Spithoven:
k kreeg wederom wat boze reacties op bovenstaande bijdragen.Maar voor welke rechtszekerheid heeft LTO tot nu dan gezorgd? Hebben zij daar in een overleg afspraken gemaakt? Of via rechtszaken afgedwongen?

Waarom reageert men nu en krijg je boze reacties.
Heeft dat te maken met het feit dat men zelf geen goede onderbouwing heeft van de stikstof regelgeving.??
En of zit er een dubbele agenda in waar de belangen van de poppetjes groter zijn dan het individuele belang van de sector??
+2
Albert Altena
Stop als LTO eerst eens met overleg met andere sectoren.
Uitstoot van veehouderij is TOTAAL iets anders dan delfstof uitstoot
BertK
@Albert Altena Helemaal eens. Biologische processen uit de landbouw en natuur (vnl. NH3) verschillen met die uit industrie en verkeer (vnl. NOx). Scheikunde en biologie zijn niet voor niets verschillende specialisaties!
MaFlodder
Trienke schei toch uit met dat geknauw!
"Dat plan wat draagvlak heeft van alle maatschappelijke partijen" welk draagvlak?! Je speelt een heel vies doortrapt spel, en dat weet je zelf ook donders goed. Ga vooral zo door, vroeg of laat zal het bij anderen ook vanzelf duidelijk worden.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @MaFlodder:
vroeg of laat zal het bij anderen ook vanzelf duidelijk worden.

Zal wel laat zijn! Velen hebben oogkleppen op.
mlkvhoudr
Nieuw LTO filmpje, deze begrijp ik al wat beter

jammermaarhelaas
@mlkvhoudr

Wordt in dit filmpje duidelijk wat de inzet is of gaat zijn om goede landbouwpraktijk te behouden/verkrijgen?
+1
mlkvhoudr
@jammermaarhelaas ik hoorde vooral meervoudig gebruik van percelen wat me aansprak, ik meen daar in te horen schafdat blijvend grasland weer als de sodemieter af als je meer plantaardige teelten wil. Ik snap jouw punt eigenlijk ook wel of het voor de rest wel belangenbehartiging is
+1
jammermaarhelaas
@mlkvhoudr

Dat men samen met anderen (maatschappijbrede vertegenwoordiging) tot een invulling wil komen zal zeker helpen om de vrede te bewaren, echter, word het landbouwbelang dan wel voldoende in het oog gehouden. Daar maak ik me bij dit soort verhalen wel eens bedenkingen over.
+1
Gerrit v Schaick
@mlkvhoudr ik dacht te horen dat met ipv mestbeleid naar bodembeleid dat ze de mestinjecteur weer willen inruilen voor de ketsplaat;-)
Vind het verder niet zo heel duidelijk eigenlijk. Meervoudig landgebruik kun je ook opvatten als gewassen telen tussen zonnepanelen of minder scheiding tussen 'natuur' en landbouw
mlkvhoudr
@Gerrit v Schaick zo horen we allemaal wat we horen willen 😉
+1
BertK
@mlkvhoudr Knap hé zo'n verhaal dat iedereen hoort wat ie horen wil!
hans-hans
@BertK afspraken maken is misschien goed maar zoals eerder aangegeven is , zijn er ook afspraken gemaakt dat weer in voordeel van de boer is , zoals weer terug van 20%naar 10%
Als we weer ….(met fosfaat)
Is die afspraak ingelost of mag je dan zomaar een andere regel als probleem bij voegen waar eerder niet over gesproken is ? Misschien heb ik het mis maar zo had ik het begrepen
Volgens mij was er aan het begin ook op minder regels als tegemoetkoming van …..
Beloofd
Je kunt toch niet altijd aan het kortste eind trekken en dat afspraken na gekomen worden zou een hele mooie samenwerking kunnen creëren
Dat is toch wel logisch?
We hebben de politieke standpunten ook van alle partijen gezien wat iedereen belangrijk vindt
Is dat ook een afspraak? Of is dat niks meer waard?
Gewoon een simpele vraag lijkt mij
BertK
@hans-hans Afspraken maak je niet voor niks. Afwijken kan, situaties veranderen, maar wel met instemming van degenen die het treft.

Samenwerking is helemaal goud, vooral als degene die levert er ook beter van wordt. Samenwerking is meestal in voordeel van alle betrokken partijen, soms voor de één wat duidelijker als voor de ander.

Dit is mij onduidelijk en verdacht van half werk.

Eerst een eerlijk verhaal met heldere uitgangspunten en een duidelijk overzicht van wie wat waar en hoe. Daarna pas oplossingen uitwerken.

Beschamend hoe weinig LTO weet te doen met de kennis van en de relaties tussen stikstof, plantengroei en dieren bij haar leden en anderen in de landbouw.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!