Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.

Deel dit topic Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen (rijksoverheid.nl)

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+2
mlkvhoudr
Dus een gebied van 50 km om een stal heen als ik het goed begrijp 25 km de ene kant op en 25 km de andere kant op dat is nog steeds een onbegrijpelijk groot stuk waar die paar koeien van mij dan invloed op zouden hebben.......
BertK
@mlkvhoudr Tegen de wind in is modelmatig maar de helft.
+1
mlkvhoudr
@BertK vind ik nog knap van onze ammoniak dat ze tegen de wind in vliegen......
+1
ted9
@mlkvhoudr vooral bij regen
+3
Bekkink
@mlkvhoudr ik zit 800 meter van Duitsland af. Dus daar daar hebben ze geen last van mij. Een landsgrens houd mijn uitstoot tegen🙊
+1
mlkvhoudr
@Bekkink waar ik nu bang voor ben is dat dit nu ook gaat inhouden dat de hoeveelheid ammoniak die vrij komt ook volledig ingerekend gaat worden binnen die 25 km, of te wel verdikking voor de genen die dicht bij de natuur zitten en er juist hierdoor weer meer toegerekend gaat worden richting landbouw
diekman
@mlkvhoudr het gaat erom wat Caroline zegt. Het gaat niet om de stikstof maar om de boer weg te krijgen en de waarde te verminderen van de boerenbedrijven
+7
Weidezicht
Hiermee toont de overheid c.s. toch aan dat ze eigenlijk geen flauw benul heeft hoe het gaat met die stikstof. De ene 5 kilometer, de andere bijna oneindig ver. Nu ineens alles max. 25 km. Ze doen dus maar wat. Er zikn bij mijn weten niet ineens nieuwe metingen die die 25 km onderbouwen. Hiermee geeft ze toch zelf aan dat het allemaal 1 grote gok/modellen wetgeving is.
hans1980
@Weidezicht misschien kunnen experts dit aanvechten
+1
Twentsch Land
Uitlaatgassen zijn warm ... ( warmer dan lichaamstemperatuur koe ) zullen hoger opstijgen en dus over een grotere gebied zich uitspreiden.

@Weidezicht
Jean-PierreK
@Weidezicht, Rivm heeft heel recent een rapport geschreven. Daarin is een aantal aanpassingen in benoemd om het berekenen van stikstof depositie uniforme te maken. Dat lijkt de basis hiervoor. Binnen het rapport is volgens mij nog geen conclusie getrokken wat de beste keus is. Een van de opties moest nog nader uitgewerkt worden.
+1
jammermaarhelaas
Heb ooit op tv een reportage gezien waarin de NOx van het verkeer volgens het model zich over een groot gebied verspreid (zeg tientalen kilometers) maar dat er slechts het gebied 5 km vanaf de bron werd aangerekend voor deze bron (in dit geval dus het gemotoriseerde wegverkeer). Dit betekend dus dat een deel niet word aangerekend aan deze bron, en elders aan wordt toegerekend.

Volgens zeggen word door bijvoorbeeld Denemarken met een emissieafstand van 0,6 km gerekend voor NH3.
+1
Jean-PierreK
@jammermaarhelaas, die 5 km gold volgens mij alleen op het moment van vergunningverlening (dus bij de aanvraag).
jammermaarhelaas
@Jean-PierreK

Oke. Daar zit een belangrijke nuance ja.
+5
rene-de-jong
Wat betekend voor de eerder afgegeven vergunningen voor wegen ??

- vernietiging en her-berekenen ?
- onder de huidige WSN géén nieuwe vergunning ?
- afsluiting van de A50 ?
- bij toename aantal verkeersbewegingen ?
- bij méér Tesla's; waar is de uitstoot ?
- etc.

Wat betekend deze afkap van berekende schade voor een vluchtig iets waarvan je niet weet of en hoeveel er neer komt.
Wat betekend deze afkap van een modelmatige berekening van schade aan de natuur terwijl je niet een correcte monitoring gebruikt (PBL).

Wat betekend deze afkap als je helemaal niet weet wat de staat van de natuur is, zoals recent in Friesland is gebleken.......

Hoe lang mag een klein clubje LNV-ers het land nog besturen met een door hun gecreëerd probleem en een door hun bepaalde staat van de natuur (SVI)
Jean-PierreK
@rene-de-jong, ik heb begrepen dat bij het bepalen van de staat van instandhouding niet alleen rekening gehouden wordt met de huidige staat maar ook met verwachtte effecten.

Een voorbeeld: kalkturfbronnen krijgen een betere score voor staat van instandhouding als het water waarmee het komende jaren gevoed wordt (volgens de verwachting) minder stikstof zal bevatten. En omgekeerd, bij meer stikstof (nitraat) verwachting komende jaren wordt de score nu al slechter.
+1
robbies
@Jean-PierreK opmerkelijk. Dus je mag bij maatregelen geen hypotheek op de toekomst nemen, maar bij de staat van de natuur wel?
Jean-PierreK
@robbies, dat zal wel iets met het voorzorgbeginsel te maken hebben vermoed ik.
rene-de-jong
@Jean-PierreK De vraag is dan of de SVI een objectieve beoordeling van de natuur is.

Er wordt nu al decennia stikstof schade berekend en om die reden word o.a. Grijze duinen maar ook Droge Heide als ONgunstig aangemerkt.

De SVI zou opgebouwd moeten zijn uit alle gebiedsanalyses bij elkaar, het is dus net andersom;
Zoals in FRL bleek wordt er in de gebiedsanalyse ONgunstig ingevuld OMDAT de SVI (landelijke regie) dit voor schrijft.

Het negeren van de SDF systematiek, welke door de EU wordt voorgeschreven, maakt dat we hier een verzonnen cq. berekende schade aan de natuur hebben.

En of dat klopt weten ze dus niet, althans in Friesland zeker niet, bevestigd door dhr. G. Vriens die ook alle 11 'gebiedsanalyses & stikstofproblematiek' heeft geschreven.

bijvoorbeeld deze: natura2000.nl/sites/default/…

Waarschijnlijk is dit in alle andere provincies idem en zo komen ze bijvoorbeeld tot onderstaand plaatje voor droge heide;

(klik om te vergroten)

SVI H4030 overal ONgunstig ?!?
+1
Stormwind
@rene-de-jong Dus we hebben ineens de doelstelling 70% reductie gehaald, volgens Aerius met deze 25 kilometer beperking!
rene-de-jong
@Stormwind Is dat zo ?

Als alle wegen nu opnieuw doorgerekend moeten worden (>5 km)

Waar zou deze N vandaan mogen komen............................
+2
Nevergiveup
Ik zat me net af te vragen hoe lang het eigenlijk zonder gevolgen kan blijven dat de politiek totaal de weg kwijt is en er zeker de afgelopen jaren het ene na het andere berekening aangepast word of faalt.

RIVM moest zijn percentage bijdrage agrarische sector naar beneden bijstellen nav. Stikstofclaim

Meet punten boven het riool.
Meet buisjes weg , of onverklaarbare meting.

Pas melder drama

Kalverfraude farce.

Nu de Depositie afstand aan gepast.

Boven 900 meter geen depositie lucht verkeer .

Onvergunde industrie

Onhaalbare KDW

Het giftige onnatuurlijke Nox uit willen Ruilen voor het Natuurlijke NH3

Er zijn nog talloze andere feiten die Rene de Jong hier vaak aan draagt over de habitat typen.

In alle landen om ons heen word ook totaal anders berekend , of andere limiten aangehouden.

Ik vind dat de politiek toch echt op het punt gekomen is om er eens een streep door en onder te zetten en opnieuw te beginnen en excuus aan te bieden aan de sector voor de grootste farce ooit geregisseerd door den Haag
+1
Detukkeroettwente
@Nevergiveup En alle schade vergoeden .
+2
weurding
@Nevergiveup zo'n idioot van een miljardair die even met een zelfgebouwde raket de dampkring in vliegt en terug komt, hoeveel stikstof en co2 zou dat teweeg brengen? En het voegt ook nog eens niks toe
+1
bio boer
@weurding is boven de 900 meter dat telt niet 😁
+2
laatste strijder
Zit nu tv te kijken , tour de France , heb de indruk dat er nog stikstofdepositie-ruimte zat is in Europa , zitten we hier in ons kikkerlandje te mierenneuken om natuurgebiedjes te ontzien van stikstof , gewoon lachwekkend.
+4
George
Ik ben deze week een paar dagen de Vennbahnroute gaan fietsen van Aken naar Troisvierges in Luxumburg. Natuur staat er prachtig bij in de Eifel en de Ardennen. Het heeft overal genoeg geregend en dat doet wonderen.
weurding
@George natuur??? En de gewassen dan😏
George
@weurding
Ja natuur en vooral oude weitjes gras kom je tegen. In Luxumburg ook wat grote percelen aardappelen gezien en wat graan. Maar vooral natuur. Was echt een prachtige route over een oude spoorlijn.
John Spithoven
" Voor alle activiteiten dezelfde depositie cirkel van 25 km....'

'Het verspreidingsmodel OPS wijzigt niet'

'De Nederlandse interpretatie van de HR houdt in dat er voor een depositie van 0.05 mol per ha per jaar bij een nieuwe activiteit een voortoets moet gedaan worden '

Dat betekent:
Industrie geen stikstof depositie hoeft aan te kopen op grote afstand.
Verkeer meer depositie moet compenseren dan nu de 5 km.
Bouw activiteiten in de randstad dicht bij huis op zoek moeten naar stikstof (die er niet is)

Wat gebeurd er juridisch, als de voortoets aangeeft dat de depositie toename buiten de cirkel van 25 km groter is dat 0.05.

Ik heb een Aerius berekening gemaakt met een fictief punt, 25.1 km ten zuid westen van de Veluwe, met een emissie toename van 1000 kg ammoniak (bijv groei of nieuwvestiging)

Zie afbeelding was de depositie toename is op de Veluwe, 25.1 km van de bron.

Kan de voorgenomen maatregel juridisch wel?

(klik om te vergroten)

BertK
@John Spithoven Versimpeling en verkleining van het aantal gebieden waar actie voor ondernomen moet worden wordt teniet gedaan door vergroting van de chaos.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden ammoniakrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!