CDA in nieuwe landbouwvisie: kleinere veestapel onvermijdelijk

Quote:
Het CDA zegt - voor het eerst - dat inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. In de nieuwe landbouwvisie van de partij staat dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het kabinet nu wil en dat boeren extra steun moeten krijgen om natuur- en klimaatdoelen te kunnen halen.

Bron

CDA in nieuwe landbouwvisie: kleinere veestapel onvermijdelijk
ad.nl

Deel dit topic

BertK

Reacties

BertK
CDA wil portemonnee trekken voor de boer?

Links krijgt zijn zin in nieuw kabinet?
+4
duitser
@BertK terwijl de bevolking grotendeels rechts gestemd heeft
+2
Frans Z.
Weten we ook weer waarom Geurts geen woordvoerder voor landbouw meer is.
+3
J Andringa
Ze geven hierbij de veehouders de judaskus
BertK
Zie foto

(klik om te vergroten)

Artikel
+14
Hans van Bergen
Maar goed dat ik niet op die nsb ers gestemt heb
+2
Hans van Bergen
Alles werkelijk alles om hun baantjes te behouden. Ze zouden hun eigen kinderen opofferen om hun corrupte baantjes te behouden
+2
wimpie61
Vriendje van tjeerd de groot
CDA is nog splinterpartij met hun 6 zetels in de peilingen
Komt ook niet meer terug wordt ook al zo’n links partijtje
hans1980
Kringloper
@hans1980
Het word tijd voor een keiharde opstand, de emmer is barstens vol, de dood of de gladiolen.
+4
Detukkeroettwente
Ja en dan 1.80 euro /kg melk, en jaarlijks 15 % erbij , gaan wij minder dieren houden anders niet.
labella
@Detukkeroettwente dan begin ik weer te melken.
marcsterreborn
@labella dan moet @Detukkeroettwente er nog maar een paar extra inleveren
+7
Albert Altena
Het verslag lezende in de krant laat me zien dat hij er werkelijk ook weer niets van snapt.

Een dier maakt geen stikstof, maar reproduceert het uit voedsel, wat het in hetzelfde jaar opgenomen had.

Als alle veeteelt uit ons land weg is, zal dit totaal geen verandering teweeg brengen.
jg
@Albert Altena Dat hoeft ook niet als andere sectoren maar door kunnen . Nu wordt naast N de andere emissie er ook bij gepakt . Dus op N ga je de discussie niet winnen.
+1
boer.
@Albert Altena erger nog, nu is nog afvoer door melk en vlees. Dan komt alle stikstof terecht öp de bodem doordat de gewassen te liggen verrotten
+3
BertK
@Albert Altena de emissie is strikt genomen ook geen probleem zolang de depositie op eigen land of een andere veehouder zou zijn. Kas over N2000 bouwen is geen optie dus als er een probleem met de habitatrichtlijn is, zullen we goed moeten kijken waar dat probleem door ontstaan is.

Wijzigingen in groeifactoren zeer van belang voor verrijking van de natuur (successie, pioniersplantjes en zo):
-Stikstofdepositie vanuit de landbouw neemt af.
CO2 gehalte in lucht neemt toe, 30 procent in 100 jaar.
-Hoeveelheid zonuren (kWh) is afgelopen 30 jaar met ca 10 % toegenomen.
-Door mineralisatie als gevolg van schommelingen in grondwaterstand neemt bodemvruchtbaarheid toe (N, P).

Eerst het probleem GOED analyseren, dan pas gaan oplossen.
bio boer
@Albert Altena je vergeet de input van krachtvoer buiten de regio en kunsmest of klaver
pieta
Quote Reactie van @bio boer:
klaver

Klaver haalt toch de N uit de lucht. Dat vermindert wellicht de kans op depositie. 😁
+7
slagakker
Nou CDA op naar de 0 zetels. Hoop dat ik dat nog mee mag maken. De landbouw heeft het CDA voorheen gemaakt daar moeten ze maar eens over nadenken.
+2
hans1980
@slagakker klopt zelfde geldt voor het LTO eerst maak je ze groot daarna wordt je door je eigen heren gepakt
hans1980

+7
Dwers.
In maart voor het eerst geen CDA gestemd, met deze berichten geen spijt .
+2
hans1980
@Dwers. Jammer maar noodzakelijk CDA is een elite partij geworden ver van de oude roots
Gaat mee in alle linkse plannen

BoerBurgerBeweging is goed alternatief zij bereikt met 1 zetel meer dat het CDA met 6
Dwers.
@hans1980 ook BBB gestemd.
+2
weurding
Kleiner CDA onvermijdelijk
+13
mlkvhoudr
Minder vee is al jaren onvermijdelijk, zolang we geen land inpolderen, het is een grote gotspe dat het CDA dat nu pas inziet, ik zeg dit als boer zijnde al 10 jaar je kunt niet het land steeds voller proppen dat houd gewoon een keertje op en dan kostte wat kost een sector die Kats uitgemolken word in de benen willen houden slaat gewoon nergens op, niet leuk voor de agrarische sector maar volslagen logisch zolang de dierlijke sectoren zichzelf niet opnieuw uitvinden, en puur op kostprijs beoordeeld worden, bij gosschalk zelfde verhaal het moet allemaal tegen afbraakprijzen en dan vervolgens als afnemer een beetje schijnheilig gaan zitten doen
+2
jvt
@mlkvhoudr bekijk het van afstandje en moet je stuk gelijk geven, of stikstof nu iets veranderd of niet. Maar als "samenleving" vraagt om minder vee c.q. minder boeren prima, maar dan ook dokken. Nu gebeurt er eigenlijk landelijk wat wij plaatselijk hebben meegemaakt, als men maar lang genoeg blijft ouwehoeren liegen en bedriegen, media gebruikt om alles in verdomhoek te duwen, vertrekt boer wel zonder vergoeding. Dat noemt men onrecht en juist hier zou het CDA zijn roots niet mogen verloochenen, zorgen voor een degelijke en nette vergoeding, daarbij hoor t ook niet meteen roepen van zoveel miljard voor steun en opkopen, en dit direct daarna voor de helft weer inpikken met stakingswinst en vermogensbelasting, maar zorgen voor een nette oplossing.
+1
Achso
@jvt welke samenleving? Het demissionair kabinet? De sterke lobbyist Fransje, die niet door 1 enige burger gekozen is?
mlkvhoudr
@jvt ik zeg het natuurlijk wat zwart wit maar als ze me weg willen hebben zullen ze toch echt net een zak geld moeten komen, deze pachter moet dan ook nog een huis kopen he dus voor kleingeld ga ik niet weg
+3
labella
@mlkvhoudr die zak geld kun je als pachter wel vergeten, met een beetje geluk mag je nog met behoud van uitkering voor parkwachter spelen.
weurding
@labella als pachter moet je bij stoppen toch al een zak geld verdiend hebben?
+2
mlkvhoudr
@weurding daarom ik kan pas stoppen als ik t verdiend heb
J Andringa
@mlkvhoudr “zolang dierlijke sectoren zichzelf niet opnieuw uitvindenden” …. Vertel?? In welke richting denk je dat men zich opnieuw moet uitvinden?
+2
mlkvhoudr
@J Andringa een sector die niet eens de inflatie kan volgen is per definitie niet toekomstproof we zullen dus naar wegen moeten zoeken om op zijn minst de inflatie te kunnen volgen of anders ons lot accepteren dat we economisch onrendabel zijn
+1
Achso
@mlkvhoudr daarvoor had je cooperaties. En die hebben het ook mooi laten hangen.
Even opgeteld: cooperaties die niet in staat zijn om melk/vlees te verwaarden, een belangenorganisatie die door on kunde deze ramp heeft mede veroorzaakt en de hele periferie die niet heeft kunnen uitdragen dat wat er geproduceerd wordt van aller hoogste kwaliteit is. En zie daar de salade
Vdejong
@mlkvhoudr
Quote:
economisch onrendabel zijn
komt alleen door dat het voedselpakket zo goedkoop mogelijk gehouden moet worden. Dan komt de burger niet in opstand en kan het btw tarief nog weer een keer verhoogd worden.
+1
marcsterreborn
@mlkvhoudr ja weer een goed betoog dat veel verder reikt dan het eigen belang.
altijdbeter
@mlkvhoudr Je hebt gelijk, maar die manier waarop men dit probeert te bereiken is diep schandalig.
+5
Bennie Stevelink
@mlkvhoudr het zou voor de varkenssector gunstig zijn wanneer varkenshouders zonder opvolger niet worden overgenomen maar uit de markt worden gehaald. Dan verdwijnt de druk op de mestmarkt en wordt de kostprijs voor de blijvende varkenshouder een stuk lager.

We moeten in de veehouderij eens een keer nadenken hoe hoog de kostprijs is van het laatste stuk van de veestapel. Als je voor de laatste 20% van de melkveestapel al het voer moet aankopen (op grote afstand), alle mest moet afvoeren en nog een luchtwasser op de stal moet zetten welk rendement blijft er dan over?

Een (te)hoge regionale veedichtheid is een verdienmodel voor grondeigenaren (hoge pachtprijs of hoge maïsprijs), een verdienmodel voor de fouragebedrijven, een verdienmodel voor mestintermediairs en een verdienmodel voor installatiebedrijven (luchtwassers, emissiearme vloeren, mestbewerking, enz.). Voor de melkveehouder blijft nauwelijks rendement over: een groot deel van het melkgeld vloeit weg naar de periferie.
+2
Achso
@Bennie Stevelink je moet eens beginnen bij het begin: wat is nu werkelijk de uitstoot van stikstof/methaan etc. Wat is nu de werkelijke kringloop. En dit afzetten tegen de politieke agenda. Deze zaken lopen niet synchroon. En daar ben jij mede verantwoordelijk voor
weurding
@Bennie Stevelink hoge maisprijs? Hoge pachtprijs? Als er al een dikke prijs betaald wordt voor maïs is dat in buurt van grensgebied tbv biogasanlage, hoge pachtprijs wordt niet betaald voor bieten , gras of maisland maar voor bollen en lelieteelt en andere dingen wat geen dier vreten wil
Noorderling
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
We moeten in de veehouderij eens een keer nadenken hoe hoog de kostprijs is van het laatste stuk van de veestapel. Als je voor de laatste 20% van de melkveestapel al het voer moet aankopen (op grote afstand), alle mest moet afvoeren en nog een luchtwasser op de stal moet zetten welk rendement blijft er dan over?

Met die koeien verdien je geld zodat je er later weer grond onder kunt schuiven.
Dat is voorheen altijd zo geweest en het zou heel bijzonder zijn wanneer dat opeens veranderd.
Eerste 3/4 van de veestapel moet bovenop de voerwinst de vaste kosten dragen van vooral de grond dragen en de andere kwart bepaalt het resultaat van nu en de toekomst.

Bepaalde mate van intensiteit is nodig wil je scherp voeren en je grond maximaal benutten, daarna komt er met extensivering een heel gat wat weinig brengt en je met bergen voervoorraad vast loopt met wel/geen derogatie en daarna komt stap biologisch, maar dat is weer een hele ander tak van sport.
Bennie Stevelink
@Noorderling Je begrijpt mijn standpunt niet. Het probleem is niet het intensieve bedrijf maar de intensieve regio. Een intensieve regio is zeer kostprijs verhogend. Hoe voorkom je een te intensieve regio? Want veel intensieve bedrijven bij elkaar veroorzaken een intensieve regio waar ze elkanders kostprijs opjagen totdat niemand meer wat verdient.
Achso
@Bennie Stevelink waar haal je de economische wijsheid vandaan dat intensief kost Prijs opjaagt? Wat intensief dan ook mag betekenen
+1
Noorderling
@Bennie Stevelink
Wat is een regio?
2km om je stal, provincie, gemeente, land, noordwest europa, europa?
Wat weeg je tegen elkaar op en hoeverre laat je dit dan toe als je alles wilt reguleren?

Transport heft een deel voor/nadelen van een elders gunstiger klimaat op. Bijvoorbeeld soya en eiwitteelten dichter bij de evenaar, gras in een delta en luzerne in landklimaten.
Wat betreft dierwelzijn zitten we wat betreft klimaat hier erg gunstig om dieren te houden. Waarbij een dier zomers en swinters niet in een (sub)tropisch of landklimaat wil zitten.

Het is complexer dan te bestempelen dat er geen mestauto meer bij Meppel over de A28 drenthe meer in mag.
Bennie Stevelink
@Noorderling je begrijpt het dus nog steeds niet.
Waarom kost mais in Oost Brabant veel meer dan in Drente?
Waarom moet een melkveehouder in Oost Brabant een luchtwasser op zijn stal zetten en een melkveehouder met evenveel koeien in Drente niet?
+1
cornelissen
@Bennie Stevelink Had dat toen der tijd K.Romijn even verteld als "fosfaatmanager". Een kind kon zien ,dat er in bepaalde gebieden de melkvee stallen zo dicht op elkaar gebouwd werden ,dat er onmogelijk in het gebied voldoende landbouwgrond aanwezig was voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar volgens deze onbenul moest iedereen kunnen profiteren van de vrije markt en kunnen uitbreiden, ongeacht waar die zat.
BertK
@Bennie Stevelink Mais in Brabant kost niet meer dan die in Drenthe plus transport.

Transport kost niet echt veel door de lage energieprijzen.
George
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
melkveehouder in Oost Brabant een luchtwasser op zijn stal zetten en een melkveehouder met evenveel koeien in Drente niet?

Ik ken er geen met een luchtwasser.
+3
matt
@George ik wel boerin agnes,en waar woont die ook alweer 🤔)
George
Quote Reactie van @matt:
ik wel boerin agnes,en waar woont die ook alweer )

Geen idee.
weurding
@George gasselternijveen
George
Quote Reactie van @weurding:
gasselternijveen

Ligt dat ook in Brabant? Nog nooooooit van gehoord.
matt
@George drente moet ik hem dan zelf binnen koppen 😀
robbies
@Bennie Stevelink ik weet het ook niet Bennie. Waar komt dat door? Door de intensieve veehouderij?
Noorderling
@Bennie Stevelink
Waaruit trek jij de conclusie dat een veehouder in Drenthe niet aan besluit emissiearme huisvesting hoeft te voldoen?

Tot dusver kon je vanalles toepassen met intern salderen als je wou groeien. Je locatie daarvoor maakt echt geen fluit uit. Staan ook wel een aantal melkvee stallen in Drenthe met luchtwasser, als je beweegt moet je wat. Alleen is extern salderen verder van een n2000 gebied misschien financieel voordeliger. Alleen is Drenthe bijna een n2000 gebied, je redenatie gaat mank.

Transport staat altijd ergens tegenover, in Brabant groeit ook 10ton meer mais doordat het er warmer is. Verlaagt bijna alle kosten met 10%, hoger zetmeel. Dan mag een ha mais ook meer kosten.
Albert Altena
@Bennie Stevelink
@Bennie. Het moet gaan zoals het gaat.
Hoge prijzen e.d. is eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid, daarbij blijft het geld wel in eigen land.
Het gaat erom met welke maten gestuurd worden.
Woekert de natuur echt de biodiversiteit weg?
We worden gewoon misleid!
Op deze manier wordt Nederland een ontwikkelingsland, doordat de kip met de gouden eieren verkocht wordt.
We worden zelfs misleid door het CDA.
Stelling: Waarom 100 koeien melken als je met 70 net zoveel kunt verdienen.
Was dit maar zwart op wit gegarandeerd, dan had niemand problemen.
+2
Frans1
@Bennie Stevelink beste Bennie, er zijn ook veehouders die die laatste 20% vee niet hebben, begin eerst eens dat onderscheid te maken. Dat gelul over " de sector" brengt ons niks. Leg doelen neer op bedrijfsniveau, dan gaat de sector daar als geheel ook vanzelf naar toe
de jonge
@Bennie Stevelink vertel eens bennie hoeveel koeien heb je zelf dan...
+1
duitser
@mlkvhoudr te lang zuurstofgebrek gehad met dat hoge water in Dalfsen? 😉
+2
mlkvhoudr
@duitser bij mijn geboorte al anders had ik wel een vak geleerd 😁
BertK
@mlkvhoudr Geef je vader en moeder maar weer de schuld. Alternatief is dat jij een dwarsligger was en bent?
+1
weurding
@BertK geloof toch dat hoofdje wel eerst kwam...
+5
demelkboer
Derk boswijk gaat bij de FDF demonstratie op het podium spreken en leiderschap tonen. HAHAHAHA. kerel heeft nu drie koeien gezien en denk dat ie leiderschap aan de boeren gaat tonen. Hebben wij thuis een woord voor: Flapdrol
hans1980

+4
Taeke Brottner
Nou nou nou, heb het stuk van Boswijk eens gelezen en er staat nergens dat de veestapel kleiner moet: cda.nl/actueel/nieuws/…. Het stuk zelf stemt nog best gerust. @mlkvhoudr zegt het eigenlijk al best goed.

Het zegt vooral weer iets over journalisten die er als een stel aasgieren op duiken en de woorden verdraaien want 'oh jongens wat is het toch weer spannend: CDA 'dé boerenpartij van weleer' zegt óók dat de veestapel kleiner moet' en 'oh oh oh wat pijnlijk'. Jammer dat we daar als boeren vervolgens zelf ook met open ogen intrappen...
+2
slagroomvla
Quote Reactie van @Taeke Brottner:
heb het stuk van Boswijk eens gelezen

Hij lult er om heen, ze willen gewoon mee regeren, dus dit is geen breekpunt, dat is het verhaal.
Wolswinkel
@slagroomvla omtzigt eruit en dit geintje erin en het CDA mag mee blijven doen.

Het KPI model staat al te pruttelen bij Boswijk en consorten.
BertK
@Taeke Brottner Verkleining van de veestapel is wel de verwachting wanneer de CDA strategie wordt uitgevoerd.
Taeke Brottner
@BertK Dat is de verwachting van praktisch elke strategie die nu voorligt in de politiek, of je dat nou leuk vindt of niet. En nog los daarvan: wat is voor jou persoonlijk het belang dat wij melkveehouders met z'n allen 3.800.000 koeien houden? Wat gaat er bij jou persoonlijk knellen als dat - laten we zeggen - 3.400.000 zouden zijn?
+2
pieta
Quote Reactie van @Taeke Brottner:
met z'n allen 3.800.000 koeien houden

Ik ga er vanuit dat je rundvee bedoelt.

cbs.nl/nl-nl/nieuws/…
BertK
@Taeke Brottner Er zijn ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien inclusief jongvee in Nederland.

Wat minder is niet erg, maar wel op een eerlijke basis en een eerlijke manier. Boeren wegpesten door te zeggen dat ze vanwege stikstof vervuiler zijn terwijl hun stikstof maar een heel klein deel van een mogelijk probleem is, daar heb ik moeite mee. Misschien ook wel omdat niet duidelijk is wie de pineut is.
Nevergiveup
@BertK Dat waren er 10 jaar geleden veel meer , we (jullie) hebben al genoeg gedaan , gewoon niks minder !
+1
pieta
Quote Reactie van @BertK:
Er zijn ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien inclusief jongvee in Nederland

1.6 mln koeien en 0.9 mln jongvee voor melkkoeien.
BertK
@pieta je hebt gelijk.
+4
kanniewaarzijn
Ik heb al eens vaker uitgelegd: men heeft andere plannen met dit land. Daar staat de complete politiek achter, óók het CDA. Het is al meer dan 20 jaar bekend dat alles geoorloofd is om de landbouw (vooral veeteelt) zwart te maken. Waarom? om het draagvlak onder de bevolking te houden. Tenslotte moet de belastingbetaler opdraaien voor de vele miljarden die dit project gaat kosten. Vandaar die eeuwig terugkerende drogredenen over het milieu en vandaar die dagelijkse bakken bagger. Linkse partijen en de media zijn daar het ergst in, maar vergis je niet: ook andere partijen (CDA, VVD) staan er hetzelfde in, zij zijn alleen schijnheiliger.
+2
Spuit11
@kanniewaarzijn Een eye opener had bij het grote publiek het voor stemmen van de klimaatwet en die belachelijke noodwet moeten zijn.
Jan-T
Denk dat de Zetel verdeling in de tweede kamer wat het nu per provincies.
Dat zou ook anders moeten.
Er zijn nu 150 zetels te verdelen in tweede kamer gedeeld door de 12 provincies is 12 t/m 13 zetels per provincie.
Echter dit is nu niet het geval de rand stedeling is over vertegenwoordigd dit klopt niet.
Het platteland kan nu geen goede input leveren in de tweede kamer waar het platteland recht op heeft.
arie.j
Quote Reactie van @Jan-T:
Denk dat de Zetel verdeling in de tweede kamer wat het nu per provincies.Dat zou ook anders moeten.Er zijn nu 150 zetels te verdelen in tweede kamer gedeeld door de 12 provincies is 12 t/m 13 zetels per provincie.Echter dit is nu niet het geval de rand stedeling is over vertegenwoordigd dit klopt niet.Het platteland kan nu geen goede input leveren in de tweede kamer waar het platteland recht op heeft

Vertegenwoordiging in de 2e Kamer is per persoon, niet per provincie
Personen in een stad minder stemrecht geven?
Lijkt me dat ze daar niet akkoord mee zullen gaan 😁
Vdejong
@arie.j hij zegt ook niet dat het nu per provincie is.
arie.j
Quote Reactie van @Vdejong:
@arie.j hij zegt ook niet dat het nu per provincie is.

Hij schrijft wat kromme zinnen. Niet helemaal duidelijk.
Maar in ieder geval, mensen in Drenthe zeven keer zoveel stemrecht geven dan ons hier in Zuid-Holland is het niet.
Als hij dat wil (bij elke provincie evenveel inbreng in de 2e Kamer) dan mag hij dat wat mij betreft op zijn buik schrijven.
+1
pieta
@arie.j Dus jij vind eigenlijk dat ze in Zuid-Holland beter weten wat goed is voor Drenthe dan de inwoners van Drenthe zelf. Bij Groningen is dat ook altijd zo geweest. Echt fijn die gaswinning. 😁
pieta
Quote Reactie van @arie.j:
Als hij dat wil (bij elke provincie evenveel inbreng in de 2e Kamer) dan mag hij dat wat mij betreft op zijn buik schrijven

Dat is dan duidelijk. Jij wilt dus graag dat de randstad de rest mag dicteren. Beetje gechargeerd maar zeker deels waar. Ze willen in de randstad bouwen dus we vegen de Gelderse vallei maar leeg, dan kunnen we weer even vooruit.
+2
pieta
@arie.j Maar de denkrichting is niet perse verkeerd. Het door de meerderheid van stedelingen geregeerd worden op het platteland is eigenlijk niet goed.
weurding
@pieta nee, maar de stedelingen kopen hier vaak wel de huizen op, kijk eens naar programma " voor hetzelfde geld" , gelukkig komen er ook tot inkeer dat ze er niet aarden kunnen😅
arie.j
Quote Reactie van @weurding:
@pieta nee, maar de stedelingen kopen hier vaak wel de huizen op, kijk eens naar programma " voor hetzelfde geld" , gelukkig komen er ook tot inkeer dat ze er niet aarden kunnen

Is dat zo?
Hier is afstand stad en platteland niet zo groot
+2
Noorderling
@arie.j
Ze denken dat in de uithoeken van het land niets gebeurt. Diegene die hier komen is rust meestal reden nummer 1. Als je je dan gaat ergeren aan een nachtje hakselen of verbaast bent dat je hier niet overal op de weg je kind kunt laten spelen ervaart men dat als tegenvaller.
Als je als buurman agrariër die frustraties op je bordje krijgt ben je er mooi klaar mee. Als diegene hun hobby rechten en procederen is kun je het vergeten, waar je oude omgeving het meeste accepteert kan een nieuw iemand onnodig overal maar wat vinden, eerste 5jaar geen lokale inspraak en bemoeienis zou een goed startpunt zijn.
+2
de jonge
@Noorderling maak van die 5 jaar maar gewoon geen inspraak, het is toch godgeklaagd dat er mensen komen wonen op het platteland en dan menen dat ze hier alles even zullen veranderen naar hun maatstaven,bedrijven die er al jaren zitten,beginnen te jennen,en treiteren en procederen, laat de wet daar maar eens een aanpassing op doen,mensen die komen wonen in de buurt waar bedrijvigheid plaatsvind hebben hun eigen verantwoordelijkheid om voorwerk te doen en niet gaan klagen dat bedrijven ,geluidsoverlast,stankoverlast,horizon vervuiling en weet al niet meer wat voor gekkigheid ze bedenken gaan om bedrijven in hun bestaansrecht aan te tasten..
pieta
@arie.j Bij jou niet maar in andere gebieden wel. Ik heb zelf in de Achterhoek geboerd en daar wordt toch anders tegen boeren aangekeken als in Brabant.
Jou hoor ik ook ooit wat zeggen over huizen bouwen voor stallen. Daar zijn ze bij jou in de provincie ook wat soepeler in dan in sommige andere provincies. Achterhoek is zelfs krimpregio (geweest).
robbies
@pieta hoe kijken ze in Brabant aan tegen boeren?
+1
pieta
@robbies Moeilijk om precies te omschrijven maar in de Achterhoek zijn ze gewoon blij met boeren.
+1
robbies
@pieta ik hoor hier niks verkeerds over boeren, behalve wat linksdraaiende wappies, maar die worden wereldvreemd aangekeken. En het is echt niet zo dat er hier nog tientallen boeren in het dorp zitten.
hans-hans
Jan-T
Quote Reactie van @arie.j:
Vertegenwoordiging in de 2e Kamer is per persoon, niet per provincie

En hoe zijn de personen in de tweede kamer per provincie verdeeld.
Met andere woorden waar staat hun woonhuis en hun belangen.

Zet het van de week even op het prikkebord.??
Je heb vast wel tijd om dat even uit te zoeken.????
hans1980
Mag toch hopen dat die ex militair van het CDA wordt geschrapt van de sprekers lijst
NOS journaal gaat net dat moment pakken, dan is alles voor niets geweest
Agractie let op !!
+2
Wat een verrotte partij is dat geworden ,ik weet niet hoor,maar als dit de woordvoerders van landbouw zijn in de tweede kamer die niets van doen hebben in de landbouw en zulke uitspraken doen ,dan is het einde verhaal voor de landbouw sector,hoe ziek kun je zijn in je kop!!!!
Albert Altena
Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl Ach als je zoals hij al PVV gestemd hebt en dan Kamerlid wordt voor het CDA.
En niemand van het CDA heeft door dat het een infiltrant is, dan is het met het CDA voor boeren slecht gesteld.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!