Mogelijke toekomst van het mestbeleid , N en P

Welke kant gaat Nederland op met de veehouderij? Het gevecht gaat over stikstof en de ruimte.

LTO blijft vol houden aan technische bron maatregelen, naast het verkleinen van de sector. NMV is het spoor bijster en heeft op dit moment geen visie.

Probleemstelling: Mineralenstromen zijn in onbalans, vergunningen bieden geen rechtszekerheid, rechtelozen door beleid en nationale ruimte behoefte..
Duidelijk is dat vergunning verlening stil ligt en bij ongewijzigd beleid niet vlot getrokken wordt, ook niet met de Wsn.
Dus elke maatregel of plan van een belangenpartij die zorgt dat er een nieuwe of revisie vergunning aangevraagd moet worden, zorgen voor meer rechteloosheid. Voor NB wordt dit een spannende case.

Ook derogatie loopt gevaar en politiek wil snijden in de staarten.
Maar is dit nodig? Heeft iemand wel overzicht of voldoende feiten kennis?

Even brainstormen
Hoeveel grond is er nodig, er vanuit gaande dat de intensieve sector naast hun voedselproductie, met hun mestproductie in dienst staan van de grondgebonden sectoren.
Melkveehouderij
13 miljard kg melk/16500 kg per ha is krap 800k ha(zorgt ook voor meer eiwit productie op bedrijf)

Akkerbouw 550 k ha
tuinbouw 100 k ha.

Dan blijft nog 500k ha over voor woningen, industrie en natuur.

Zie onderstaande afbeelding stikstifstroom.
507 miljoen kg N uit mest produceren we, daarvan gaat er 322 miljoen kg N verloren. Absurd. En om de boel nog verder uit balans te krijgen is er een kunstmest input van 222 miljoen N en via de output exporteren en verbranden we mest.
Daarmee belasten we het klimaat twee keer. Te zot voor woorden.

Bij de huidige productie is 1.5 miljoen ha land nodig en geeft dat een N druk van 340 kg N per ha en 110 kg fosfaat (P x 2.29).

Wat is er nodig:
Geld voor herverkaveling en opwaardering mest intensieve veehouderij en onderzoek betere benutbaarheid stikstof.
Geen mest verbranden, maar kunstmest vervangen door opgewaardeerde mest
Mestbeleid moet wijzigingen in andere plaatsingsnormen voor met waarbij kunstmest verdrongen moet worden door opgewaardeerde mest uit de intensieve veehouderij.

Voordeel, enorme klimaat voordeel door kunstmest inwisselen. Daardoor neemt de stikstof druk in Nederland met een derde af.

Daarnaast zullen we de overheid gezamenlijk moeten dwingen voor meer rechtszekerheid zodat we allemaal weer een vergunning krijgen omdat we laten zien dat we stikstof probleem ook werkelijk aanpakken, de stikstof deken verminderen

en het belangrijkste : we houden de voedselproductie min of meer op peil.

Waarom kan niemand nuchter denken?

Deel dit topic

John Spithoven

Bijlages

Laatste  |  

Reacties

+1
John Spithoven
Mineralen stroom Nederland

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+2
Frans1
@John Spithoven m.i. begint het probleem al door alles als 1 geheel te benaderen. Er moeten doelen op bedrijfsniveau gelegd worden, en niet op de gehele sector
bio boer
@Frans1 bijvoorbeeld op benutting van de mineralen dat is het altijd in balans wat niet benut wordt komt in milieu of wordt opgebouwd in de bodem vooraad
+1
pieta
@Frans1 Nee Frans, je moet ook ff naar het geheel kijken. En vervolgens ga je de pijnpunten benoemen. En een goed punt wat hier gemaakt wordt is minder kunstmest en dat zien te vervangen door kunstmest vanuit de mest van varkens/kippen.
+1
robbies
Quote Reactie van @pieta:
dat zien te vervangen door kunstmest vanuit de mest van varkens/kippen.

daar heb je Europa voor nodig.
pieta
@robbies Klopt.
+1
Frans1
@pieta als het op bedrijfsniveau klopt, klopt het geheel ook. Op bedrijfsniveau kun je sturen, op het geheel niet
pieta
@Frans1 Je kunt aan deze mening horen uit welk deel vh land je komt. Tenminste dat vind ik. Een beetje oog voor bestaande situaties mag je wel hebben vind ik. En het gebruiken van kunstmest terwijl de N in de vorm van drijfmest-N gewoon aanwezig is mag ook wel iets mee gedaan worden. Wij zijn grondgebonden obv van zowel fosfaat als stikstof. Zodra ze de derogatie er af zouden gooien ben ik voor de wet nog steeds grondgebonden maar moet ik toch echt mest afzetten.
bio boer
@pieta is een Europese wet 170 kg n uit dierlijke mest dat verander je niet zo 1.2.3 dan heeft nederland nog de meest ongustige uitkomst in de berekening hoe veel n een koe produceert is in andere eu laden lager ierland was het laagst volgens mij met 80 kg n per melk koe dat weet ik niet helemaal zeker
bio boer
@bio boer 85 kg n ierland dus 2 mk per ha zonder derogatie met 3 melkoeien per ha

(klik om te vergroten)

Slingeland
@bio boer Werkelijk niet te geloven
Respect voor de Ieren
Hebben ze daar geen enorme stikstofcrisis met zoveel dierlijke mest per hectare?
Je gelooft toch zelf niet dat wanneer je een koe van hier naar Ierland verplaatst het beest halve vlaaien gaat poepen!
JanCees
@Slingeland De Ieren hebben veel minder imput per koe en een gemiddelde productie van nog geen 6000 kg melk per koe. Voeren heel weinig krachtvoer de bedrijven waar ik bij betrokken ben nog geen 900 kg per koe. Ze kuilen ook veel minder alle gras gaat zoveel als mogelijk in de koe via weidegang.En iedere keer weer tot mijn verbazing is vertrapping daar op de meeste grondsoorten minder erg dan bij ons . Men is er beter op ingericht op de grotere bedrijven om het maximale uit weidegang te halen.
+1
KOC1981
@JanCees maar met puur weidegras, en weinig bijsturing met overig ruw/krachtvoer zal de stikstofproductie (lees ureum) toch wel hoger zijn dan bij ons voor een koe van 6000kg.

In onze tabel correspondeert een productie van 6000kg en een stikstofproductie zoals de Ieren van 85kg met een ureumgehalte van onder de 14.
+1
Dwers.
@KOC1981 grupstal met vaste mest , scheelt ook , meer koeien binnen je stikstof ruimte houden.
Frans1
@KOC1981 dat klopt, als je geen n input hebt, heb je laag ureum. Hier werkt het net zo, weinig kv, laag ureum, dan gaat er ook veel ruwvoer in. Vorige eigenaar zat op ruim 400 kg/koe, wij gaan iets omhoog om toch iets meer melk onder de nieuwmelkte koeien te krijgen. Maar verder werkt het mooi, het vergt even een omslag in denken.
bio boer
@Frans1 wat voeren ze daar ?
Frans1
@bio boer ook gewoon kv, maar die is toch vrij duur voor non ogm.
T60401
Quote Reactie van @Frans1:
wij gaan iets omhoog om toch iets meer melk onder de nieuwmelkte koeien te krijge

Weet niet of je hierdoor niet meer problemen krijgt. Door in het begin meer te voeren jaag je de koeien naar een hogere productie. Dan moet je verder op in de lactatie ook meer voeren om de koe niet te hard op te laten branden. Voer je vanaf het begin minder dan komt de koe niet aan die hogere productie waardoor het ook minder van de koe vraagt.
Slingeland
@JanCees Hoeveel N zit er in RDM in Ierland?
Frans1
@Slingeland met weidegang heb je geen rdm 🙃
bio boer
@JanCees bij mijn vader is het bijna het zelfde 6500 kg melk zoveel mogelijk gras gemidelde ureum 25 volgens tabel 6 van rvo toch 107 kg n per koe is toch nog best groot verschil
demelkboer
@JanCees Naast dat ze de okmstandigheden goed voor elkaar hebben zijn de ieren en de engelsen veel beter in staat to marge denken. Als de koeien een week minder melk geven maar op lange termijn blijft het systeem rendabel houden ze vast aan het systeem
pieta
@bio boer Ik wil alleen maar zeggen dat als je de hoeveelheid vee af moet stemmen op je areaal er rare dingen kunnen gebeuren. Daarom ben ik dan ook voorstander van dierrechten.
bio boer
@pieta hoe zo gebeuren er rare dingen als je areaal afstemt op de dieren die je hebt ?
pieta
@bio boer Ik heb het nu afgestemd op derogatie. Valt die weg kun je het derde deel van je veestapel gaan ruimen. Daarnaast heb je ook nog bij velen de afhankelijkheid vd losse pacht.
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Valt die weg kun je het derde deel van je veestapel gaan ruimen.

Grondgebondenheid is toch afhankelijk van fosfaat . Met of zonder dierrechten moet je ,als de derogatie vervalt mest afvoeren of als jij dat liever wil vee ruimen, maar dat is een eigen keus.
pieta
@cornelissen Juist daarom kun je het aantal dieren niet begrenzen op grond. Fijn dat je het nu ook door hebt.
cornelissen
@pieta Zoals ik begrepen heb van @robbies wil men ( het ministerie) mogelijk naar stikstof toe in de toekomst, feit is wel ,dat als men echt de grondgebondenheid op basis van fosfaat had aangehouden ,zoals in o.m de visie van eind 2013 en als we een echte fosfaatmanager hadden gehad i.pv. de derde rangs K. Romijn, dan had daT heel wat ellende had voorkomen, maar de niet grond-gebonden cowboy- melkveehouders hebben het via deze derde rangs sul heel handig gespeeld en naar verluidt hem ook een lintje toegespeeld. Wat was hij trotst.
Maar ja ,jij bent gelukkig met het fosfaatrechtensysteem en dan vooral niet omkijken naar de ellende ,die de peildatumloterij, (zoals @Noorderling het noemt ) zonder overgangsregeling heeft gebracht, het zij zo. Ook heb ik de indruk ,dat de politiek er momenteel gelukkig mee is , kun je reguleren en heb je de melkveehouders echt in de tang
+1
pieta
@cornelissen Reguleren kun je het obv grond ook. Iets knijpen in de norm en hoppa. En ook grondgebondenheid had hetzelfde soort knelgevallen opgeleverd. Het waren alleen anderen poppetjes geweest. En ik snap dat dat jou prima uit had gekomen maar voor de sector had het volgens mij niet anders uitgepakt.
+1
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
maar de niet grond-gebonden cowboy- melkveehouders

Er zitten wel een paar grote uitbreiders bij maar er zijn er vooral veel die al jaren en jaren een stukje mestafzet hadden. Puur om de reden dat ze in een heel ander gebied als jou hun bedrijf hebben. En die echte grote groeiers hadden ze van mij allemaal wel wat extra mogen korten.
Noorderling
@pieta en toch wil men geen dierlijke mest in bepaalde teelten gebruiken.
Concentratie is te laag, werking niet te voorspellen, kwaliteit niet constant en moeilijk nauwkeurig te doseren.

Wanneer gewaskwaliteit nog belangrijker is dan tonnen, ga je ze niet meekrijgen. Die paar euro voor kunstmest weegt ook niet op tegen structuur bederf in het voorjaar.

Doe zelf ook geen drijfmest meer voor de maïs. Zie alle rijsporen exact terug ondanks sleepslang waardoor het netto niks oplevert. Rendeert het ook beter op grasland. Laat staan bij uien of bieten wat je vroeg in een 2cm zaaibed wilt zaaien of pootgoed. Kans op schurft en wordt het 3cent ipv 30.

Vaste mest in het najaar of goede kwaliteit drijfmest is vooral nog vraag maar.
pieta
Quote Reactie van @Noorderling:
Doe zelf ook geen drijfmest meer voor de maïs. Zie alle rijsporen exact terug ondanks sleepslang waardoor het netto niks oplevert

Doe je toch iets niet goed. Wij telen al een paar jaar op de klei, ploegen in het voorjaar en hebben elk jaar hele beste mais. Een akkerbouwer snap ik wel.
Noorderling
@pieta
Klei ploegen in het voorjaar is hier geen doen, wil eigenlijk alleen goed bij lichte zavel. Anders wordt het een grindbak, of beregenen moet je hobby zijn.

Ploeg in het najaar en in het voorjaar kopeg er 5cm door en zaaien op vaste vochtige ondergrond. Geen haspel nodig gehad of een dag gekruld blad gehad, kolfzetting slaagt ook en zit laatste jaren op 400gram zetmeel of hoger.
Op 80cm zat nog vocht waar de wortels blijkbaar bij kwamen. Structuur is belangrijker dan wat meer of minder NPK.
pieta
@Noorderling Wat heb je als voorvrucht voor de mais?
Slingeland
@John Spithoven Zeer kortzichtige schema’s
Ideaal om een vastgesteld doel te onderbouwen
Het lijkt of je het verlies naar de bodem kunt ondervangen door geen kunstmest te gebruiken
De verliezen zijn een resultaat van de teelt en teeltmethode
Wie vanavond bloemkool eet vernietigt de wereld een klein beetje
Voor de pov we leuk de kunstmestvervangers
Voor de rundveehouders telt maar 1 ding
Meer dierlijke mest uit onbewerkte rundveemest is de meest logische stap op derogatiebedrijjven
Het probleem zit bij de andere takken
Laat die het ook lekker zelf oplossen
JanCees
Hmm toen ik zoiets schreef jaren geleden was ik gek
+1
John Spithoven
@JanCees Jij was je tijd te ver vooruit 😜

Zonder dollen, als we niet kiezen, wordt er gekozen. En dat zal niet de juiste keuze zijn afgaande op wat jij JC en mij als geluiden bereiken.
+2
Realisme
@John Spithoven er is een stroming boeren die fiks hebben gesneden in hun input en toch nog steeds een goede boterham verdienen en naar eigen zeggen met meer plezier werken. Alleen doe je met die manier van werken niet iedereen een plezier denk ik😅
Jaap40
@Realisme goed gezien. Een groep die zelf nadenkt alvorens een bestelling plaatst of laat plaatsen bij de brokleverancier.
Zou de voerindustrie ook niet een te grote vinger in de pap hebben bij het maken van beleid? Te grote lobby bij ambtenaren van ministerie?
Het verdienmodel 'leveren van voer' was al een tijd geleden uitgemolken. Zeker nu grondstoffen nog duurder zijn geworden zijn we definitief op een kantelpunt beland.
Dat we daarmee allemaal een bio pak aantrekken dat is niet mijn visie.
+1
Slingeland
@Jaap40 Nederland is een land waar we energie verstoken om brokken te persen
In normale landen voeren ze gewoon losse grondstoffen
Dat begint hier ook steeds meer te komen
Het persen is een overbodige handeling
pieta
@Slingeland Jij hebt toch robots? Wat voer jij in de robot?
Jaap40
@pieta meel kan prima door een vijzel
BertK
Intensieve veehouderij vormt samen met akkerbouw een eenheid, het één wil je niet zonder het ander.
Melkveehouderij kan zijn mest verantwoord kwijt op eigen grasland, een deel wellicht bij een akkerbouwer waar snijmais vandaan komt.
Wordt er niet meer dan de norm bemest en eerst uit (opgewaardeerde) dierlijke mest dan heb je een gezonde basis. Kunstmest mag dierlijke mest niet verdringen, alleen aanvullen. Met betere benutting dierlijke mest bovendien minder kunstmest nodig.
kanniewaarzijn
Of er iemand is die wèl overzicht heeft of voldoende feitenkennis vraag je: Jawel, maar daar wordt niet naar geluisterd. Zolang boeren de meest fundamentele kennis zelf niet hebben, kan de overheid haar gang gaan. Niet dat de kennis daar wel aanwezig is, maar in het land der blinden is éénoog koning tenslotte.
Boerbakje
Derogatie gaat er af en de mest die dan teveel is gaat verwerkt worden om de kunstmestruimte mee te vullen.
kunstmest wordt minder.
Heb zelf ook mijn vraagtekens hier bij maar begreep laatst wel van een ingewijde dat het deze kant op gaat.
+2
Jaap40
@Boerbakje de wereld op zijn kop. Mestverwerken en kunstmest aankopen, bizar.
Vdejong
@Jaap40 de kunstmestindustrie zal toch moeten blijven draaien.
+1
robbies
Waarom 16.500 kg melk/ha en niet 18.000 of 20.000?
John Spithoven
@robbies Gemiddelde in Nederland.
bio boer
Dat verlies van n is dat wel nodig ? Volgens de klw haal ik bijna net zo veel n van het land dan wat ik er bemest is het niet zo dat alles wat je boven de 200 kg n per ha bemest wordt slecht wordt benut of wordt dierlijke mest door kunsmest slecht benut ? Met 170 kg n haal ik nog hoog ruweiwit in mijn kuil
bio boer
@bio boer mij n benutting zit op 102% landelijke n benuting 66% 145 kg/n per ha daar is nog wat tehalen zou je zeggen wel volgens de klw
De fosfaat benutting is wel hoger gemideld 96% bij mij staat 106% als dat wenselijk is vraag 2
Ted6
@bio boer Bij een benutting van boven de 100 % boer je volgens mij achteruit.
bio boer
@Ted6 bij fosfaat sws wel ja bij n heb je nog klaver of depositie
bio boer
@Ted6 daarom overweeg ik kippen mest p/n verhouding is 50/50 met rundvee mest bemest ik maar 60 kg/p per ha
Realisme
@Ted6 een goed functionerend bodemleven schijt meer als dat het aan voeding opneemt uit de mest
bio boer
@Realisme dus je zecht dat bodemleven fosfaat kan produceren dat zou fantastisch zijn zijn we meteen verlost van het vraagteken hoe we met fosfaat moeten omgaan
arie.j
Kan het niet direct na rekenen, maar de manier van probleem oplossing is denk ik wel een goede.
Het is ook een manier waar je mee voor de dag kan komen bij voor en tegenstanders.
+2
Slingeland
Het gevecht gaat niet over stikstof
Het gaat om de ruimte
Waarom niet gewoon je mening op basis van feiten geven!
Derogatiebedrijven scoren goed op grondwaterkwaliteit
Kun je aangeven wat het probleem is??
Wanneer SSC ook al voor het gemak meebuigt met het slinkse gedachtengoed.....
Dit is de zoveelste poging om dmv doemscenario’s boeren angst aan te jagen
Nergens voor nodig.
Feiten, feiten en harde cijfers
Daar baseer je een toekomstbestendige melkveehouderij op
Niet op de gedachte dat we een melknorm per hectare nodig hebben of dat plofkoeien een slecht leven hebben of dat de eigen eiwitproductie omhoog moet
Maar wanneer jullie allemaal zo graag allerlei leuke linkse politieke wensen willen vervullen moet dat maar gaan gebeuren
John Spithoven
@Slingeland Topic is op basis van feiten.
Gaan we afwachten, wordt het een herhaling van zetten.
Fosfaat was niets meer dan een herverdeling van milieu ruimte. Velen inleveren voor andere die iets slimmer waren....

Op stikstof zie ik hetzelfde gebeuren.
Fosfaat gaf een saneringsronde, stikstof ook. Met dezelfde organisaties aan de knoppen.

Aan jullie de keuze.
Slingeland
@John Spithoven Het is altijd goed om heel duidelijk te stellen wat het probleem is
Wat is het probleem?
Is het de juridische werkelijkheid?
Het grondwater?
Bloemkool die enorm veel N overschot nodig heeft om te kunnen verkopen?
Verbruiken we nu al teveel N als landbouw?
arjank110
@John Spithoven wat moeten de slimme boeren nu doen?
John Spithoven
@arjank110 Goede vraag

Als er geen eenheid komt in de veehouderij om grip te krijgen op het stikstof/mest/ruimte vraagstuk en bijv eens na te denken aan hetgeen waar ik de topic mee begon , dan gaan we verder op de ingeslagen weg. Dat betekent dat de Wsn met steun van oa LTO uitgevoerd(was volgens mij de enigste belangenclub die achter deze wet stond) gaat worden. Dat betekent uitvoer aan natuurherstel in een traject van de haalbaarheid van de KDW in 74 % van de gebieden in 2035. Daarnaast een drempelwaarde voor de bouw en de intentie tot legalisering van de PAS melders (en misschien de vrijstellingen en de interimmers) Deze doelen zullen gehaald worden met veekrimp (uitkoop piekbelasters) en technische bronmaatregelen.

Twee maanden na het van kracht worden van de wet is het volgende duidelijk over de maatregelen die de doelen moeten gaan halen (deze treffen ons namelijk op bedrijfsniveau).
De opkoop is tot op heden gebruikt door provincies om hun eigen vastzittende dossiers vlot te trekken, niet voor PAS melders, bouwdrempel of natuurherstel(tenzij je het verwijderen van een piekbelaster als een oplossing ziet)
En vergunningverlening zit volledig vast, intern en extern salderen al dan niet in combinatie met technische bronmaatregelen zijn tot op heden juridisch niet houdbaar.

Dus de Wsn voorziet in doelen, niet in juridisch houdbare oplossingen. Omdat LTO (gezien het ledenbericht van vandaag) toch blijft inzetten op het spoor van de oplossingen uit de Wsn, zal de rechtsonzekerheid op het vlak van onherroepelijke vergunningen toenemen. En op het moment dat wij als veehouderij allen gedwongen worden tot technische bron maatregelen , zal emissieruimte juridisch onder vuur komen te liggen en bedrijven, zeker in de buurt van de stikstof gevoelig gebied, waardeloos worden.

Dus wat doet een slimme boer, alles in het werk te stellen zijn emissie ruimte te behouden. En voor wie die rechtszekerheid niet heeft, spoor uw belangenclub aan daar eens voor te gaan onderhandelen, ipv onze emissie ruimte uit te leveren aan de BV Nederland.
+1
Slingeland
Er zit een denkfout in de gedachte om kunstmest te vervangen door bewerkte mest
Het aantal dieren gaat niet toenemen, minder waarschijnlijk wel
Wat gebeurt er op het moment die dierlijke N die de kunstmest moet vervangen?
Die wordt gebruikt in de kringloop
Het resultaat wat mindere input van N op gaat leveren is lagere opbrengsten met lagere kwaliteit
Je kunt de input wel verminderen maar welk doel wil je bereiken?
Daarom nogmaals de vraag: wat is het probleem?
+1
bio boer
@Slingeland het probleem is dat er wórdt gezecht dat er teveel mest stoffen in het milieu terecht komt
Slingeland
Zwaagdijk
@Slingeland de stikstofnormen en fosfaat voor akkerbouw beginnen ook te knellen. Je mag tekort strooien.
+1
Slingeland
@Slingeland Het minder minder beleid heeft het volgende opgeleverd
- jaarlijks zakkende fosforgehaltes in graskuil
- een bemestingnorm die onder de landbouwkundige normen ligt
-ziektes en plagen in gewassen( bladvekkenziekte is een fantastisch voorbeeld)

En als landbouw bedenken we dan de volgende oplossingen:
- we gaan meer fosfor in de brok stoppen
- mest gaan verwerken en dan reststromen afnemen van de mestverwerkers terwijl de grond een tekort heeft aan zowel N als P als K
- en je mais kun je laten bespuiten in de hoop de ziektedruk de kop in te drukken

Is het dan zo moeilijk om naar de kern van het probleem terug te gaan en vanuit dat punt oplossingen bedenken. Wanneer je alleen maar geïnteresseerd bent in symptomen bestrijden, stop er dan maar direct mee
Een structurele oplossing krijg je alleen door het probleem bij de basis aan te pakken
We zijn niet op de wereld als boer om de mestfabrieken een verdienmodel te bezorgen
John Spithoven
@Slingeland Lees de topic nog eens goed. Waar schrijf ik over krimp of verschraling van mestnormen. Als je goed leest zit er een verruiming is, alleen maakt duidelijk dat verbranden en exporten van mest enerzijds en kunstmestaanvoer anderzijds het stikstof niet kleiner maken.

Je wereldje een beetje verbreden.
Slingeland
@John Spithoven Voordeel, enorme klimaat voordeel door kunstmest inwisselen. Daardoor neemt de stikstof druk in Nederland met een derde af.

Zijn we dan van de juridische problemen verlost?
Waarom wordt de kippenmest nu verbrand?
bio boer
@Slingeland moerdijk is een coöperatie die is opgericht door groep pluimveehouders die goedkoop van de mest af wilde
Leo,s vriend
Wat is er nodig:
Geld voor herverkaveling en opwaardering mest intensieve veehouderij en onderzoek betere benutbaarheid stikstof.
Geen mest verbranden, maar kunstmest vervangen door opgewaardeerde mest
Mestbeleid moet wijzigingen in andere plaatsingsnormen voor met waarbij kunstmest verdrongen moet worden door opgewaardeerde mest uit de intensieve veehouderij.

John, herverkavelen wil de lto al jaren, maar wordt ,vooral op dit forum ,compleet belachelijk gemaakt.
Schelden op de lto die met technisch maatregelen problemen wil oplossen, en tegelijkertijd zelf aandringen op technische maatregelen. (mest opwaarderen)
3e punt is herhaling van 2e punt.

Lto vecht al jaren voor gewasderogatie, dus minder km en meer dierlijke mest, wordt verketterd, en nu het je eigen idee is, plotseling wel ei van Columbus?

Waarom opgewaardeerde mest uit intensieve sector gebruiken als mv bedrijven zelf nog mest moeten afvoeren? gebruik dan toch gewoon meer eigen mest(zie hierboven, gewasderogatie)
John Spithoven
@Leo,s vriend Dan zijn we eens.

Kleine aanvulling.
Technische bron maatregelen bedoel ik en LTO mee, emissie reducerende technieken in stallen , die op het moment niet juridisch niet houdbaar zijn. Uit gesprekken met LTO en het ledenbericht blijkt toch dat dat nog steeds gezien wordt als oplossing. Maar zolang daar geen rechtszekerheid over is, kun je daar niet over praten als oplossing.

Ps, ik verketter LTO niet, maar het is geen geheim dat LTO de Wsn ondersteunt heeft met de doelvoorschriften waaruit nu blijkt dat de middelen tot op dit moment niet juridisch houdbaar zijn.

Wat verder opvalt aan gesprekken met LTO is dat er weinig interactie is.
BamBam
Eenheid en goede onderbouwing is heel belangrijk
de plannen die het wef heeft voor de landbouw zijn ongezond. Voor de boerenstand en voor de mensheid
Hun trekken nog steeds aan de touwtjes, dus moet onze aanpak er ook op gericht zijn om hun opzet zo veel mogelijk te frustreren.
John Spithoven
Ik zie vele reacties.

Het verhaal is natuurlijk niet nieuw. JC heeft al lang gewaarschuwd voor de onbalans in de mineralen stromen, waarbij een toekomst voor de veehouderij veel meer gezocht moet worden in de synergie van de diverse veehouderij sectoren.

Ook LTO heeft hier in het verleden oog voor gehad.

Maar de insteek van mij was

Gaan we het N probleem op een acceptabele manier aan de input kant oplossen
of
gaan we de kostprijs nog verder omhoog jagen met technische oplossingen waarbij het de vraag is of ze een oplossing zijn voor een juridisch probleem.
Overigens bij de eerste optie is er ook een omslag nodig in de denkwijze.

Een ruimte probleem, de onderliggende discussie bij het N dossier, is er niet.
KOC1981
@John Spithoven is jouw voorgestelde oplossing juridisch volledig zeker?
Kan me zomaar voorstellen dat een of andere rechter ergens in het land zijn vraagtekens zet bij het effect op een of ander N2000 gebied en of dit wel 100% gegarandeerd is door de wetenschap of zoiets??? m.a.w. wat maakt dit juridisch sterker dan technische oplossingen in de stal, want het opwaarderen van mest is toch ook een technische oplossing?
John Spithoven
@KOC1981 Is niet mijn oplossing....🤔 het is EEN oplossing, 1 van de...

En nee niet juridisch houdbaar. Maar dat is niets meer.

Er moet een ander beleid komen, waarbij het meer in balans brengen can mineralen stromen een mogelijkheid is, die ook LNV of bijv een JW Erisman ziet.

Maar de voedselproductie verlagen haalt in mijn ogen weinig uit. Het volk in noord West Europa zal moeten eten. En voedsel importeren verandert weinig aan de mineralen stromen.
jg
@John Spithoven Minder voedsel produceren of ander voedsel produceren. De trend naar meer vraag naar plantaardig voedsel ontgaat niemand toch ?
+2
Slingeland
@John Spithoven We hebben een juridisch N probleem veroorzaakt door ambtenaren
Die lossen het maar zelf op
En wanneer dat moet op een manier die de landbouw niet past bestormen we het Binnenhof
Er zijn een keer grenzen aan de postcodeloterij ambtenaren groene wens fantasieën
John Spithoven
@Slingeland Dat kan ook een oplossing wezen.....
Twentsch Land
Ook wel grote babbels he jongen.

Dat bestormen leert je het leger wel even af.
@Slingeland
Slingeland
@Twentsch Land Zullen we dan maar het volgende doen:
Zonder draagvlak geen beleid
Dat is ook een mogelijkheid die mijn steun krijgt
Je kunt natuurlijk ook proberen er samen uit te komen
Dan levert de landbouw ruimte in zoals we gewend zijn
Dat noemen we belangenbehartiging
arie.j
Quote Reactie van @Slingeland:
@John Spithoven We hebben een juridisch N probleem veroorzaakt door ambtenarenDie lossen het maar zelf opEn wanneer dat moet op een manier die de landbouw niet past bestormen we het BinnenhofEr zijn een keer grenzen aan de postcodeloterij ambtenaren groene wens fantasieën

Wat een onzin reactie, zie je nou echt nog niet dat je als een gedeelte van de boeren de hele maatschappij niet dictatoriaal je wil kan opleggen?
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @arie.j:
gedeelte van de boeren de hele maatschappij niet dictatoriaal je wil kan opleggen?

Waarom kan/mag een gedeelte van de ambtenaren dat wel?
arie.j
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Waarom kan/mag een gedeelte van de ambtenaren dat wel?

Mijn reactie was misschien weer aan de felle kant ('t wordt tijd dat ik me wat ouder ga voelen 😃 )
Maar als een gedeelte van de boeren gewoon zijn zin kan doordrukken.(ook al is de grote meerderheid in Nederland daar fel tegen)
Dan heeft elke groep en groepje in de maatschappij dat recht.
Nou berg je dan maar, de chaos en puinhoop in Nederland is dan niet te overzien.
Dat even afgezien van het feit dat revolutie (groot woord misschien) niet direct met mijn principes overeen komt.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @arie.j:
Maar als een gedeelte van de boeren gewoon zijn zin kan doordrukken.(ook al is de grote meerderheid in Nederland daar fel tegen)Dan heeft elke groep en groepje in de maatschappij dat recht.Nou berg je dan maar, de chaos en puinhoop in Nederland is dan niet te overzien.

Dit geldt ook voor dat kleine groepje (activistische) ambtenaren.
arie.j
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Dit geldt ook voor dat kleine groepje (activistische) ambtenaren

Waar doel je nou op?
kanniewaarzijn
@arie.j Slingeland heeft het over ambtenaren die het juridische N "probleem" hebben veroorzaakt. Vraag is dan, mogen zij wèl op deze (niet onderbouwde manier) hun wil opleggen en op kosten van de gemeenschap een groep een milieuprobleem aanpraten om hun wil (meer natuur) te verwezenlijken. Dat groepje is dan toch ook dictatoriaal bezig hun wil op te leggen? Als zij dat mogen, mogen de boeren dat ook (en dan is het zelfs te verdediging). Je zegt zelf immers: "dan heeft elke groep en groepje in de maatschappij dat recht".
arie.j
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
ie.j Slingeland heeft het over ambtenaren die het juridische N "probleem" hebben veroorzaakt. Vraag is dan, mogen zij wèl op deze (niet onderbouwde manier) hun wil opleggen en op kosten van de gemeenschap een groep een milieuprobleem aanpraten om hun wil (meer natuur) te verwezenlijken. Dat groepje is dan toch ook dictatoriaal bezig hun wil op te leggen? Als zij dat mogen, mogen de boeren dat ook (en dan is het zelfs te verdediging). Je zegt zelf immers: "dan heeft elke groep en groepje in de maatschappij dat recht

Ambtenaren hebben geen juridisch probleem veroorzaakt, kom nou.
Dan ga je veronderstellen dat ambtenaren op eigen houtje naar eigen inzicht en willekeur maar doen mogen wat ze willen.
Ambtenaren handelen in opdracht van de overheid en moeten met uitvoering binnen de speelruimte blijven die de overheid daaraan geeft.
kanniewaarzijn
@arie.j Ze hebben wel degelijk een heel ruim speelveld. Er zit op LNV niet voor niets keer op keer een nitwit als minister.
arie.j
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
@arie.j Ze hebben wel degelijk een heel ruim speelveld. Er zit op LNV niet voor niets keer op keer een nitwit als minister.

Nou ja, dan hebben ze een heel ruim speelveld.
Maar dat dan toch bewust gegeven door de overheid?
Een overheid (minister en verdere politiek) die je daarop dan kan aanspreken.
Maar het is echt geen eenzijdige actie van ambtenaren die even hun eigen wil zitten door te drukken.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @arie.j:
Maar het is echt geen eenzijdige actie van ambtenaren die even hun eigen wil zitten door te drukken

Maar dan moet je wel een minister hebben met kennis van zaken en die al goed in de materie zit en dat heeft bijgehouden ,als ze aantreedt . Niet iemand ,die ooit vroeger wat kalverhokken heeft uitgemest .
maar @arie.j ,ga jij maar eens een kringloopwijzer invullen, als je niet terdege in de materie zit .
En als je de kennis moet ophalen bij je ambtenaren kunnen ze je een gekleurd beeld geven.
arie.j
Quote Reactie van @cornelissen:
Maar dan moet je wel een minister hebben met kennis van zaken en die al goed in de materie zit en dat heeft bijgehouden ,als ze aantreedt . Niet iemand ,die ooit vroeger wat kalverhokken heeft uitgemest .maar @arie.j ,ga jij maar eens een kringloopwijzer invullen, als je niet terdege in de materie zit .En als je de kennis moet ophalen bij je ambtenaren kunnen ze je een gekleurd beeld geven

De laatste tijd heb ik ook wat met ambtenaren te maken gehad (aanvraag bouw huis).
En ik zou je de meest sterke verhalen kunnen vertellen.
Een paar keer heb ik een raadslid op gebeld die ik goed ken.
Die heeft de wethouder er over aangesproken en toen was het snel in orde.
Nee ambtenaren.... de werkelijkheid ga je fantasie bij sommigen nog te boven...
Maar natuurlijk is de meerderheid gewoon redelijk en ook wel eens erg goed.
pieta
@arie.j Leg dan eens kort uit hoe er KDW's vastgesteld kunnen zijn die nog niet haalbaar zijn als heel NL wordt stilgelegd?

KDW = kritische depositie waarde voor natura 2000
+1
Noorderling
@arie.j
En die ambtenaren voorzien politici van informatie waarop zij hun mening baseren.
Dat kun je dus sturen, sterker nog, de denkwijze en meningsvorming van ambtenaren bepaald al een ingeslagen richting.
Allerlei ambtenaren hebben van 1 onderdeel meer of wat minder verstand en kennis. Ieder gaat zijn puzzelstukje vorm geven, maar uiteindelijk is de puzzel niet kloppend. Het hele systeem is hopeloos vastgelopen.
+2
Albert Altena
@kanniewaarzijn Met de botte bijl zal nooit succes brengen, al is de waarheid nog aan jouw kant.
Interesse opwekken en dan met gedegen onderbouwing het strijdtoneel betreden.
Maar wees er van bewust dat de stikstof materie vele malen ingewikkelder ligt dan de toeslagen affaire.
Het bewijs laten zien is in deze de bottleneck.
+2
kanniewaarzijn
@Albert Altena Ik heb tot nu toe ook nog geen bewijs gezien van de stikstof"vervuiling" van de landbouw op natuurgebieden. Men beweert zomaar wat en daar wordt vervolgens beleid voor bedacht dat flink in de papieren loopt. Te schandalig voor woorden. Als je iemand (of een hele sector) ergens van beschuldigt, zal je dat toch moeten onderbouwen.
+1
Albert Altena
@kanniewaarzijn Zo denk ik er ook over.
Maar zo lopen de hazen niet.
Jawis
@arie.j bedoel je kozp??
John Spithoven
Slingeland
@John Spithoven Het is half 1
Iedereen die nu nog iets wil is een beetje aan de late kant
frank post
@John Spithoven ik heb geen idee hoe intensief Brabant gemiddeld is maar 2,75 is toch niet gek? Gros van Nederland kan hier mee uit de voeten.
Grootste risico van gve per ha vind ik.....nu 2,75 over 5 jaar 2 en over 10 jaar 1,5
Noorderling
@frank post
En ik kan verdubbelen, wie gaat daarvoor krimpen?
frank post
@Noorderling iemand met 5,5 gve per ha
Albert Altena
@frank post Vergeet niet dat bij GVE per Ha, heel veel hectares overbemest worden.
Vooral bij zgn. hobbyboeren die minder van het land halen dan bemest is.
Hier zal bodembemonstering grote consternatie teweeg geven bij anti landbouwclubs.
Er is maar één systeem wat verkocht kan worden.
Jaarlijkse bemonstering en aan de hand daarvan de ruimte van bemesting.
bio boer
@Albert Altena of gewoon kijken hoe veel er bemest is en er afgehaald zo ik al zij hier 100% benutting waar gemideld maar 66 scoort
Frans1
@Albert Altena dan wordt monsternemen lucratief
+1
pieta
@frank post Qua melkvee per hectare zijn ze extensiever dan de noordelijke provincies volgens mij. In Brabant steekt het grondgebruik en bezit heel anders in elkaar als in bijv Friesland of Drenthe volgens mij.
frank post
@pieta dan heeft melkveehouderij er dus geen last van?
pieta
@frank post Waarschijnlijk wel. Wat niet van jou is kun je ook niet opgeven. Ook niet als je het ruwvoer er vanaf haalt. Ik heb hier zelf een bedrijf voor een 120 koeien op 60 hectare. Als ik nieuw wil bouwen voor wat koeien extra in de toekomst dan moet je die grond al hebben als je wilt gaan bouwen. Dat lijkt mij probleem 1.
Slingeland
@pieta Jij gaat toch niet nieuw bouwen?
+1
pieta
@Slingeland Ja. Het is mijn probleem niet en toch heb ik er een mening over. 😁 Net als over grondgebondenheid, eiwit van eigen land, KLW etc etc.
John Spithoven
ftm.nl/artikelen/veehouderij-gijzelt-economie/…

Ondanks de kromme tenen die je zal krijgen bij het lezen,,toch een aanrader.

En dat in het licht van bovenstaande topic versus oplossing belangenbehartiging.
kanniewaarzijn
@John Spithoven Deze man studeerde scheikunde?? Je zou het niet zeggen!
robbies
Ik lees in het verhaal van Vollenbroek geen enkele oplossingsrichting. Ik lees wat hij wil. Als je uit het juridische stikstofprobleem wil, dan begint dat met in beeld brengen van alle uitstoters. Ga je dat doen, dan zul je constateren dat het veranderen van mineralenstromen op nul en generlei wijze het stikstofprobleem zal oplossen. Ik weiger collega’s voor de trein te kieperen met GVE-regels om een probleem op te lossen dat andere sectoren gecreëerd hebben. @John Spithoven
+1
Slingeland
@robbies Ik sluit me daar bij aan
Kunstmest uitfaseren voor melkveehouderij is vast net zo leuk als fosfaatkunstmest verbieden via derogatie
Je schiet er allemaal niets mee op
Op plek 1 en twee en 3 horen een verdienmodel te staan en geen linkse beperkend wensgedachten die dat ondermijnen
Wanneer je echt iets wil zet dan in op meer dierlijke mest
Het is toch een trieste gegeven dat je maar 26!m3 RDM op grond mag rijden waar toevallig nog een hoog P gehalte in zit. Daarna even met de kali er achteraan gaan en daarna een flinke gift N kunstmestindustrie
John Spithoven
@Slingeland @robbies

Rob en Ronald.

Ik heb het nergens over een gve norm. Melkveehouderij wordt begrensd door f fosfaatrechten en dat zorgt dat er in de melkveehouderij rond de 16000 kg melk per ha intensiteit is.

En het verbranden en exporten van mest en kunstmest anderzijds importeren/aanvoeren is een waanzinnig beleid .

Dat is de strekking van mijn bijdrage, en wijziging van dat beleid zorgt vermindering stikstof druk.

Rob en Ronald , nergens heb ik het over normen op bedrijfsnivo.

En ook meer rechtszekerheid benoem ik in het begin van de topic.
robbies
@John Spithoven je kunt de stikstofdruk vanuit de landbouw wel verlagen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Simpelweg omdat er teveel ongekende variabelen zijn. Jouw oplossing zal weer beperkingen geven en kostprijsverhogend werken, maar lost geen probleem op.

Jouw plan vertoont veel overeenkomsten met de plannen van JC en daar wordt wel degelijk een link met GVE op bedrijfsniveau gelegd. Ik wil niet die richting op als de Europese regelgeving nog geen ruimte biedt om de voordelen uit jouw plan te benutten en er geen duidelijkheid is over hoe groot het werkelijke aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie is.
+2
John Spithoven
@robbies Kijk, Johan schrijft " Veehouderij gijzelt economie".

Dat is onjuist. De Nederlandse interpretatie van de habitat richtlijn gijzelt de economie.
Dat is een juridisch probleem, dat heeft Johan Vollenbroek aangetoond.

Er is geen juridische houdbaarheid meer voor vergunning verlening.
Oplossingen middels technische bron maatregelen, opkoopregeling vrijwillig of gedwongen dragen niets bij aan de juridische houdbaarheid, al zet je daar miljarden euro's tegen over.

Aan de beleidstekentafel zal het N dossier opgelost moeten worden.

Daarnaast zou je zonder in te boeten aan voedselproductie wel kunnen nadenken over een betere mineralen benutting en ruimte discussie. En daar is deze topic een mogelijkheid.
+1
John Spithoven
@John Spithoven
vpro.nl/buitenhof/…

tussen minuut 41 en 45 spreekt de heer Verhagen Bouwend Nederland over stikstof. Hij geeft aan dat er gereduceerd MOET worden en dat hij op dit moment aan een plan werkt met diverse andere partijen...........van de Tak LTO Nederland misschien?

Op onderstaande brief hebben alle boeren van Nederland nog geen antwoord.

stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/…
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!