Biodynamische landbouw is nuttig voor de wetenschap, maar qua voedselvoorziening een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid

Biologische landbouw is nuttig voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek, stelt Piet van der Berg. Als instrument om de wereldbevolking te voeden is het volgens hem een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid.

In recente zaterdagedities van deze krant vulden artikelen over de landbouw de opiniepagina’s. ‘Anti-boerenbeleid van links werkt averechts’ opende Jaap Majoor op 3 april. Een week later pareerde de familie Van Tilburg: ‘Biologisch-dynamisch boeren is geen links waanidee’ . Wie heeft gelijk?

Kostprijs vertienvoudigt
Majoor berekende dat als biodynamische landbouw de norm wordt, de kostprijs van voedsel zal vertienvoudigen: ‘groente en fruit zal nog slecht betaalbaar zijn voor mensen die tweemaal modaal verdienen’.
Hij rept van hongersnood, voorspelt dat onze voedselproductie naar het buitenland zal verdwijnen en stelt aldus dat boeren massaal failliet zullen gaan, waarmee ook het landschapsbeheer wegvalt dat zij gratis plegen.

Niet alleen boeren failliet
Niet alleen boeren zullen volgens Majoor failliet gaan. Ook toeleveranciers en verwerkende bedrijven, wat duizenden banen zal kosten. Kortom, bij overstap naar biodynamische landbouw voorziet Majoor rampen van oudtestamentische proporties.

En passant stelt Majoor dat deze vorm van landbouw niet duurzamer is dan gangbare landbouw. Laatstgenoemde krijgt onterecht de aantasting van de biodiversiteit in de schoenen geschoven: de werkelijke oorzaak ligt volgens hem in de toename van roofdieren. Ook de natuurlijke stikstofuitstoot wordt de gangbare landbouw onterecht aangerekend als zijnde schadelijk, stelt hij.

Veevoer van eigen grond
De Van Tilburgs stellen dat biodynamische landbouw wel degelijk reëel is: ‘Onze koeien bedrijven geen topsport, en worden daardoor ouder’. Waarom dat beter is voor het milieu, benoemen ze helaas niet. Wel stellen ze dat biodynamische landbouw staat voor kringlooplandbouw. Ze wekken zelfs de indruk al hun veevoer te winnen van eigen grond.
Toch is het aannemelijk dat ook zij voedingsstoffen van buitenaf aantrekken. Als ze die immers wel afvoeren (melk en vlees) maar niet aanvoeren, mergelen ze per saldo hun grond uit.

Ongelijk speelveld
Het belangrijkste argument van de Van Tilburgs is dat zij een ongelijk speelveld zien. Zij vinden hún producten niet te duur, maar die van de gangbare landbouw te goedkoop, omdat in de prijs daarvan milieueffecten niet zouden zijn meegerekend.

In hun artikel sommen de Van Tilburgs hun bedrijfsgegevens op. Dat maakt vergelijking mogelijk met de gangbare landbouw. Op 128 hectare houden zij 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Dat zijn samen circa 112,5 GrootVeeEenheden (GVE). Ze houden dus 1,14 GVE per hectare.
83 hectare pure natuur

De gangbare landbouw haalt 2,5 GVE per hectare. Zouden de Van Tilburgs dus niet biodynamische maar gangbare landbouw bedrijven dan zouden zij slechts 45 hectare nodig hebben, en 83 hectare kunnen omzetten in pure natuur!

Meer zelfs, want hun koeien leveren gemiddeld 7.500 liter melk per lactatie. Die van de gangbare landbouw 10.000 liter. De Van Tilburgs hebben dus onnodig extra koeien. Hadden zij die niet, dan konden ze nóg meer hectaren teruggeven aan de natuur.

Extra koeien stoten meer uit
Daarbij: als koeien broeikasgassen uitstoten, doen onnodig extra koeien dat uiteraard ook. Een liter biodynamisch geproduceerde melk is volgens deze redenatie dus schadelijker voor het klimaat dan een liter gangbaar geproduceerde melk.

De biodynamische sector zal aanvoeren dat de oppervlakte moet worden meegerekend, waarop het veevoer wordt geteeld dat de gangbare landbouw importeert. Terecht, maar dat overbrugt niet het verschil tussen 1,14 en 2,5 GVE. Geïmporteerd veevoer bestaat immers voornamelijk uit reststromen van teelten voor menselijke consumptie, zoals sojaschroot.

Regelrechte natuurramp
Als omschakeling naar biodynamische landbouw de voedselproductie inderdaad uit Nederland verjaagt, zoals Majoor beweert, veroorzaakt dat een regelrechte natuurramp. Vrijwel nergens in de wereld is de grond namelijk zo vruchtbaar als in Nederland. Een hectare Nederlandse landbouwgrond compenseren, kost elders minstens twee hectaren – die men daar dan onvermijdelijk moet onttrekken aan de natuur.

Biologische landbouw is nuttig om soorten en methoden in stand te houden voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Maar als instrument om de wereldbevolking te voeden is het een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid.

Wie heef gelijk?
In meer diplomatieke bewoordingen is dat exact hoe vooraanstaande landbouw- en voedselinstituten erover denken – waaronder de meest vooraanstaande, onze eigen Wageningen University & Research.
Kortom, wie heeft gelijk? De familie Van Tilburg in ieder geval niet, vrees ik.

Piet van den Berg uit Spier is agrarisch geschoold en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel

Bron

Biodynamische landbouw: goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid
dvhn.nl

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

jan.1
Bio kunnen we ook afvinken dus:😬
doetmaarwat
@jan.1
Wij hebben momenteel 85 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 25 stuks vleesvee. Voor dit jaar hebben we 78 ha grasland en 8 ha mais. Van dat grasland is 48 ha natuurgrasland.

Dit kreeg ik vanmorgen doorgestuurd van een kennis. Is van een hele grote schreeuwer op dit bord. Dit is een gangbaar bedrijf.
+3
duitser
@doetmaarwat en toen?
doetmaarwat
@duitser
Dit artikel is oa een reactie op het verhaal van van Tilburg. Die had 1 koe per ha.
Wordt gelijk bd landbouw als inefficiënt weggezet.
Onze vriend uit Brabant die hier regelmatig te keer gaat heeft een gangbaar bedrijf met de zelfde bezetting.
Waarom is gangbaar dan wel efficiënt ?
duitser
@doetmaarwat om te beginnen vast een hogere productie per koe
+1
cornelissen
Quote Reactie van @doetmaarwat:
Wordt gelijk bd landbouw als inefficiënt weggezet.

Ik denk meer in het financiële gedeelte en dan zal er best toekomst voor zijn ,evenals voor de biologische melkveehouders.
En dan denk ik maar aan de uitspraken van @George : Wij hoeven de wereld niet perse te voeden, eerst maar eens aan ons eigen inkomen denken
dewittemotor
@doetmaarwat Dat heel natuurland zou uit de discussie gelaten moeten worden. Iedereen zit met grondgebondenheid te pronken, maar in werkelijkheid komt dit door een grote partij waardeloos natuurland
grös
@dewittemotor
Plant je bij zo'n bio-dynamisch bedrijf wat bomen en struiken in het land, wat is dan nog het verschil met "natuur" ?? De oostvaardersplassen hebben ook afrastering.

We maken dus ergens "natuur", en vervolgens bedenken ze dat dat eigenlijk ook begraast moeten worden, is het dan bio-veehouderij of natuur ?
Enigste verschil is de tenaamstelling en dat er tijdens het broedseizoen niet gemaait/gegraasd mag worden, verwaarloosde natuur zonder kuddes grazers is ook niet zoals ooit de woeste gronden waren.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @dewittemotor:
Dat heel natuurland zou uit de discussie gelaten moeten worden. Iedereen zit met grondgebondenheid te pronken, maar in werkelijkheid komt dit door een grote partij waardeloos natuurland

Waarom denk je dat men deze regeling bedacht heeft? Niet anders dan om boeren gratis (nog liever met geld toe) de "natuurgrond" te laten onderhouden. Dus nee, dat natuurland blijft onderdeel uitmaken van de discussie.
+1
Vdejong
Nu maar hopen dat dit artikel ook opgepikt wordt door "randstad" kranten.
+1
Noorderling
Als je ambitie de wereld voeden is, moet je het in een container ergens gratis naartoe sturen, maar dat doet ook niemand, dan jammeren we over een melkprijs van 35cent.

Wil je geld verdienen, is het vrij om ieder zijn eigen weg in te slaan.
+1
Vdejong
@Noorderling neemt niet weg dat als iedereen "biologisch" gaat produceren, het verdienmodel wegvalt en honger dichtbij komt.
Vdejong
@Vdejong en dan valt er niets meer weg te sturen, zelfs niet gratis!
+2
Noorderling
@Vdejong bij honger zijn de prijzen vast zo beroerd niet.
Schaarste is toch goed voor de prijsvorming? Of stijgt de Melkprijs wanneer er meer wordt geproduceerd?

In de akkerbouw is geen ramp de grootste ramp. Kunt er iets mee doen.
+1
BertK
@Noorderling Waardoor is het honger? Kan de consument niet genoeg betalen vanwege zijn Afrikaanse hongerloontje of is het er gewoon te weinig op de juiste plaats.

Om iets te kunnen verkopen moet er aanbod zijn, maar ook een consument. Meer aanbod maakt niet per definitie meer consumptie, meer consumenten wel. Vraag is of de consument jouw aanbod acceptabel vindt.
cornelissen
Quote Reactie van @Noorderling:
In de akkerbouw is geen ramp de grootste ramp. Kunt er iets mee doen.

In de VS hebben ze een standbeeld opgericht voor de katoenkever. Had in een jaar de helft van de oogst opgevreten. In financieel opzicht een enorm goed jaar voor de katoenverbouwers
+1
ted9
@cornelissen Doordraaien die zuivel als de prijs niet betaald wil worden zonder pardon.
doetmaarwat
@ted9
Voel jij je wel helemaal lekker ?
ted9
@doetmaarwat Ja voel met top. Wat is je probleem dan....gebeurt met een hoop producten van auto s tot groenten. Dit komt door de vrije handel. Waar wij boeren slachtoffers van zijn .
Zwaagdijk
@ted9 wij zeggen altijd het kan na 0 de prijs. De sterkste blijven over. ..
Koeien boertje
@Zwaagdijk of de oudste die het een beetje uitzingen en voor een dotje graag vrijwilligers werk doen🤣
Albert Altena
@ted9 Regel jij dat even met de internationale handel?????
ted9
@Albert Altena er is een overschot van paar procent wat de prijs met 1/3 naar beneden haalt. Welke zuivelfabriek kan er tegen zijn om te proberen de prijs hoger te krijgen.
Albert Altena
@ted9 Ik zei: Regel het even.
doetmaarwat
@Vdejong
Beroerder dan het verdienmodel van gangbaar momenteel ?
+3
duitser
@Noorderling melken voor goed 30 ct is bijna gratis. De container is dan nog duurder dan de inhoud.
+1
Jaap40
@duitser we kunnen ook gewoon concluderen dat nl te duur is voor melkveehouderij. Zie de huidige opbrengst prijzen.
duitser
@Jaap40 zijn maar weinig plekken waar het wel goedkoper zou kunnen.
Noorderling
@duitser
Zou kunnen inderdaad, overal is wat en heb je regels.
Technisch gezien zonder rompslomp zou het wel 2cent goedkoper kunnen.
Als dat geld in de grondprijs gaat zitten schiet je er ook weer niks mee op, prijzen worden bepaald door de best renderende bedrijven. Je best blijven doen en anders de ambities van een ander benutten.
+2
slagroomvla
Quote Reactie van @Noorderling:
prijzen worden bepaald door de best renderende bedrijven.

Dat vraag ik mij steeds meer af, zag donderdag boeren in europa, Agnes had een nieuwe financier en kon ineens weer 40 koeien meer melken, 2 jaar terug was het kommer en kwel en kon er niks en zou het voor de kerst over en uit zijn... En nu ook nog een tweede tak erbij waar wat voor vertimmerd was..

Wat heeft dat met rendement van doen? Misgun haar niks, maar iedereen snapt dat ze daar echt geen lage kostprijs hebben!
Albert Altena
@slagroomvla Was ook de vraag die bij mij bleef hangen!
HOE kan het nu wel?
weurding
@Albert Altena waarom druk maken hoe een ander zich redt? De 1 kan meer dan de ander, vrijheid blijheid
+1
Noorderling
Quote Reactie van @slagroomvla:
koeien meer melken, 2 jaar terug was het kommer en kwel en kon er niks en zou het voor de kerst over en uit zijn... En nu ook nog een tweede tak erbij waar wat voor vertimmerd was..Wat heeft dat met rendement van doen? Misgun haar niks, maar iedereen snapt dat ze daar echt geen lage kostprijs hebben!

Aflossingstermijn oprekken, erfpacht. Straks is de hele toko 30 jaar oud, technisch af, afgeschreven flink belasting betalen maar nog niet afgelost. Sta je dan met je rug tegen de muur.
Uitstellen is eenvoudig, wie vandaag leeft wie vandaag zorgt. Maar de uitgangspositie voor over 10 of 20 jaar kan nog wel eens knap beroerd zijn als de robots bijvoorbeeld versleten zijn. Moet die 2-3ton toch ergens vandaan getoverd worden, met het gegeven dat de kosten door stijgen en de marge dunner wordt.

Weet niet of het onverantwoord is geweest, dat kan en wil ik niet voor een ander oordelen.
Dat regelgeving om ongunstige momenten desastreus kan zijn blijkt wel. Je weet dat je ook 30 jaar voor niks werkt als je vertrekpunt 2 jaar geleden nog zo slecht was.
weurding
@Noorderling je weet nooit hoe de vlag er over 20 jaar bij hangt, we wisten in 2001 ook niet hoe het nu gaat, sommigen hadden dan misschien de handdoek in de ring gegooid terwijl anderen kansen zagen
Noorderling
@weurding
de rente kan verder omhoog dan omlaag, dat is misschien wel de grootste bedreiging.
een procent hogere rente doet hier ook meer pijn dan 1cent melkprijs.
Maar goed, je weet inderdaad nooit hoe het komt, zitten inmiddels wel op de wereldmarkt waarbij de melkprijs nog niet eens heel slecht is geweest, maar vooral de kosten ons de das om doen. Was in het quotumtijdperk met beschermde markten toch anders rekenen en boeren, kon je exact je marge bepalen en doorstippelen, dat is er nu niet meer bij.
grös
@Noorderling
Zie je overal gebeuren, steeds meer erfpacht en leasemachines, ik snap wel dat de bank lastig is met financiëren, maar met deze rente zou ik dat toch blijven proberen, erfpachters doen zeker niet moeilijk die nemen graag je grond over voor 70% en dan ieder jaar dikke pacht beuren en ook nog met de inflatie opschroeven dat levert meer op als geld uitlenen tegen 1,5%.
En de grondprijs stijgt ook nog mooi mee, en als men de pacht niet kan betalen tja, dan zijn ze ook zo van je af.
cornelissen
@grös Dan maar een kaveltje op afstand verkopen, lijkt mij beter, maar ik moet zeggen ,dat ook een melkveehouder, die onomkeerbare verplichtingen op de peildatum had en dus ook moedwillig vernacheld was door de belangenbehartigers , mij verteld heeft een andere keuze te hebben gemaakt. Ik zeg er verder niets van. We zullen moeten accepteren ,dat onze belangenbehartigers onze grootste tegenstanders zijn om op een normale manier grondgebonden te boeren.
robbies
Quote Reactie van @Noorderling:
Je weet dat je ook 30 jaar voor niks werkt als je vertrekpunt 2 jaar geleden nog zo slecht was.

Of het was twee jaar geleden zo slecht nog niet
cornelissen
Quote Reactie van @Noorderling:
erfpacht.

Zou best kunnen en als je de huiskavel in de erfpacht doet, moet je een andere financier hebben, de rabobank gaat in ieder geval daar niet in mee, althans hier. Maar voor mij blijft het gissen en vraag er verder ook niet na, ze heeft het mij niet vertelt.. Haar een paar jaar geleden gesproken, ze ging het anders doen, maar blijft nog wel strijden. Doe ik ook, maar juridisch is het verloren, dus blijf strijdbaar, maar stel qua resultaten realistisch gezien ,daar geen hoge verwachtingen meer bij.
Zwaagdijk
@Noorderling dat aflossing termijn optrekken dat lees ik wel vaker, maar bij ons willen ze daar niet aan. 15 jaar. En graag of traag...
Coen
@slagroomvla , bijna alle BB-klanten van Rabo zitten nu bij Volksbanken in Duitsland, veel extra geld, goedkoper geld en langere aflossingstermijnen 😄
Zwaagdijk
@Coen in Nederland kan je niet overstappen na een andere bank als je in Bb zit
Coen
@Zwaagdijk , als dat zo is, dan zijn die Volksbanken dus een goede optie 😄
Zwaagdijk
@Coen je kan niet zomaar overstappen ook niet na Duitsland. Boetes voor je leningen. Het zijn de slechte bedrijven die er in belanden. Zit geen bank op te wachten. Waarom belanden ze dr in. Er wordt tekort verdient..
+1
Elvis
Mooi dat verhaal van Piet van den Berg, hij zegt precies wat ik wil horen. Maar hij vergeet voor het gemak wat dingen zoals de hectaren voor krachtvoer en de hogere input voor de productie van 10000 liter
Coen
@Elvis , die laatste liters worden altijd gevoerd met geconcentreerd krachtvoer 😄
grös
@Elvis
Voor de productie van 1 ton KAS 27 is ook maar 300 kuub aardgas nodig. En die moet dan ook nog naar de boer, in de strooier etc. Met krachtvoer zelfde, die fabrieken draaien ook niet op water, ondertussen ligt er in Rusland nog 17.000.000 hectare braak, daar kunnen best nog een paar bio-dynamische bedrijfjes op geplant worden, voedsel produceren daar waar de grondstoffen zijn.
Je kunt 1 liter Demeter melk ook niet met 1 liter goedkoopste Aldi melk gelijkstellen, maar dat doet de schrijver blijkbaar wel.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!