John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden.

Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier.

Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende.

In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier.
Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen.

Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen.
Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt.

De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU.
Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor.

Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt.

VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006.

Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken.

De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ.

COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is.

Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA.
Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor.

De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen.
Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban.

De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd.

Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV.

De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks.

Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek.

Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie.

Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten!

John Spithoven

Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen.
Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week.

We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer.

Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden.

Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan.

Daarom:
Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden.

Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment.

Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee.
Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi!

De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+3
diekman
Goed bezig john💪👌
Melkweb
Tijd voor een grote reorganisatie van het hele veehouderij gebeuren. De Groot(D66) krijgt per dag meer gelijk. Er is geen begin en er is geen einde meer te zien. Bij elke andere tak zouden we hier onze zienswijze ook helder hebben, reorganiseren die bende.

Ben dat gesteggel langzamerhand ook op (ons eigen)bestuurlijk niveau knap zat. Opzouten allemaal , weg met die haantjes die denken dat ze de profeet (kunnen) zijn. " ja maar, ik ben er voor jullie" ....ja, tis goed, maar het werkt niet!!
Todi
@Melkweb Racisme ten top?
Melkweb
@Todi ?
J Andringa
Klinkt wel hoopvol dat de heer van der Tak dit ook zo ziet 👍🏻 Tenminste een begin
+5
De verantwoordelijken voor de rechter, inzake het fosfaat verhaal , er was totaal geen fosfaat probleem , maar een melk probleem. Er hebben boeren zelfmoord gepleegd .En met de stikstof is dezelfde leugen fabriek !!!
+4
sorry
@Detukkeroettwente

(klik om te vergroten)

+1
Mars2
@sorry Verminderen melkstroom
Dankjewel voor de afbeelding
Clowntje zit er met zijn dikke kop onder te genieten
Wiebren als beloning een gouden baan bij Rfc
Brandsma lekker bij lnv
Domme, domme domme boeren
arjank110
@Mars2

(klik om te vergroten)

mlkvhoudr
@sorry er staat concept boven dus lijkt mij een bespreekstuk, maar apart oogt twel inderdaad
+3
marcel r
@sorry Als het ministerie het zo uitgevoerd had, als LTO hier op de sheet heeft staan, dan waren er veel minder problemen geweest.
puntertje
Ja, als een voorzitter van de grootste zuivelcoöperatie zaken die hij eerst als bestuurder binnen de eigen coöperatie heeft bepaald (de los van de ledenraad) als vertegenwoordiger van de verwerkende industrie door gaat drukken binnen de brancheorganisatie. Dan weet je, dit ons kent ons geregel komt een keer op een punt dat ook de ogen van het meest blinde coöperatie-lid eens open gaan.
+48
John Spithoven
Er komen vrij heftige reacties bij mij binnen. Helpt niet.

Dagelijks hoor en zie ik jonge boeren martelen om te overleven. Links en rechts zie ik collega's, grote toekomstgerichte bedrijven het bijltje er bij neer gooien. En waar zijn bestuurders mee bezig? Vechten over hoe ze op een slinkse wijze data via schimmige routes bij ons weg kunnen krijgen.

Triest.
+38
JanCees
@John Spithoven John kop dr voor houden en schouders er onder blijven zetten we weten dat je heel veel alleen moet doen maar blijf volhouden je hebt de afgelopen paar jaar enorm veel boven water getrokken in het belang van de Melkveehouderij en hele veehouderij. En dat allemaal voor liefde werk en oud papier
+1
John Spithoven
@JanCees Dank je JC
+3
jg
@JanCees Stel voor een rekening te openen via SSC voor financiering juridische bijstand en vergoeding voor mensen die het nu van oud papier moeten hebben.
+2
JanCees
@jg Lijkt me prima plan regel het met John maar schrik niet hoeveel boeren graag reageren maar beperkt willen bijdragen dat zijn er geen duizenden.
Frans Z.
@John Spithoven zijn dat reacties van bestuurders John
Sjaakiee
@John Spithoven zeer veel respect wat u allemaal doet maar de meest mooie bedrijven zijn bereid om te stoppen.in en intriest.
fendt516plus
@John Spithoven Goed bezig john maar vooral doorgaan wat anders denkt lto weer dat ze alles door kunnen duwen wat ze bestuurders het beste pas ,maar ze kijken niet naar hele melkveehouderij .Er zijn mensen die ver kunnen gaan ik dacht dat dit alleen in de drugs wereld gebeurt ,maar dit gebeurt ook in de agrarisch wereld ook ,bedreigen (we weten hoeveel kinderen hebt en waar die op school zitten en hoe laat ze uit zijn )bellen met prive nummer en dan bedreigen ander half lang tot ze weten dat er politie werk van gemaakt is.Heel veel spijkers bouten draad voor in de kuil vinden en als je alle koeien magneet in gedaan hebt dan ligt er eens stukken spiegel voor in de kuil.Gras wat eraf gemaaid wordt en als je er iets van zegt dan moet de voorzitter van de plaatselijk zlto mee bemoeien in de voor deel van de boer die de gras afmaait, want dit is een lto lid dan mag je dit doen. Een bestuurder van plaatselijke zlto die penningmeester bij een sport club was (geld was er weg) blijft gewoon zitten in de bestuur van de zlto dit is heel gewoon bij die mensen ikke en vriendjes en de rest kan stikken. Gewoon doorgaan john de waarheid komt een keer boven ook duurt dit heel lang.
marcsterreborn
@fendt516plus dus die andere boer had terecht het gras gemaaid?
fendt516plus
@marcsterreborn Nee de voorzitter belde de pers op met een verhaal dat andere mensen dit gedaan heeft, dus ze geven andere mensen de schuld die er niets mee te maken hebben omdat die boer bevriend is met de bestuurder van zlto (dit is bestuurder die van de sportclub geld ontvreemd heeft)moets die buiten schot blijven.
Mars2
Heeft van de Tak al gereageerd op jouw app?
+1
John Spithoven
@Mars2 Ja , er is een afspraak gemaakt.
+2
Kringloper
Mooi dat er mensen zijn zoals Spithoven, petje af, alleen ben ik bang dat het al te laat is. Miljoen huizen erbij, meer natuur enzv. De veeteelt gaat hoe dan ook door de midden, meer ruimte blijft er niet over.
+1
Boertje25
@Kringloper opzich vind ik het misschien nieteens erg dat de melkveestapel gehalveerd moet, zolang daar maar GOED voor betaald word. Wellicht dat er dan is wat schaarste komt in de zuivelschappen wat de melkprijs flink ten goede kan komen. En ruimte geeft voor degene die overblijven en door willen.
+2
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Boertje25:
wat schaarste komt in de zuivelschappen

Er is nog heel veel buitenland....
Frans Z.
@John Spithoven zijn dat reacties van bestuurders John?
Bartlehiemboer
@Frans Z. Denk dat je daar wel van uit kunt gaan. Anders was er wel een reactie gekomen. Spithoven moet nu ook even op zijn woorden letten. Alles kan tegen je gebruikt worden.
+2
Jan-T
Ik vind dit een goede zaak deze openheid.
Ben er zeer blij mee volhouden want de aanhouder wint.
En zeker als elke veehouder een mailtje stuurd naar de NZO en ZuivelNL bobo's

De zuivelNL en NZO clubjes moeten op de kop gezet worden en samen in 1 instantie worden gebracht met onafhankelijke bestuurders waar coöperaties en particuliere melk verwerkers lid van kunnen worden met alleen stemrecht bij een algemene vergadering waar 80 % van de leden bij aanwezig zijn .??

Het is te veel ons kent ons clubje en ze verschuilen zich allemaal achter elkaar.
En als je een gesprek hebt blijkt telkens dat ze niet luisteren. Dan heeft een gesprek ook geen waarde en op dat niveau zijn we beland.

Ze zijn binnen de zuivel zo arrogant dat ze zelf nog niet beseffen dat als de ivoren toren omvalt dat ze dan heel hard vallen en de schade bij de bestuurders zeer groot is..
+2
Mars2
@Jan-T Ze vreten allemaal van ons melkgeld
En dat wil je veranderen?
Veel succes
Lto gaat natuurlijk is gesprek
Dat doen ze altijd wanneer het warm wordt onder de voeten
Jan-T
Quote Reactie van @Mars2:
Ze vreten allemaal van ons melkgeld

Wij laten ze vreten van ons melkgeld.

Ja deze veranderingen kunnen wij voor elkaar krijgen.
Mars2
@Jan-T Ik ben benieuwd
+4
Weidezicht
@Mars2 jij bent overal tegen, hebt overal reactie op, haalt van alles boven water, legt duizend keer een bal op de stip, maar je zegt nooit hoe het dan wel moet. Jij zit waarschijnlijk overal ff dieper in qua kennis dan de gemiddelde prikker, maar vertel dan het hele verhaal inclusief staart.
Die reactie van jan is toch zo gek niet. Die hele boel moet op zijn kop. Inderdaad hoe dan en waarmee enz. Eens dat er vaak goede ideeen zijn, maar dat er geen klote van terechtkomt. Maar jij reageert altijd dan weer zuur en kleinerend. Daar is geen touw aan vast te knopen en begint ook beetje irritant te worden.
overstekend wild
@Weidezicht ben je bereid om de trekker er voor te starten
+1
Weidezicht
@overstekend wild is dat vraag aan mij? Of aan mars2? Als je mijn profiel leest, zie je dat mijn directe belang helaas niet in de veehouderij zit. Maar als ik zelf melkveehouder zou zijn, zou ik er zeker de trekker voor starten. En de telefoon pakken en ze helemaal suf mailen. Maar heel eerlijk, ook van dit verhaal snap ik zachtjes aan de ballen niet meer van. Ik begrijp niet hoe van zoiets dimpels als controle op een produkt, zo n enorme warboel van regels, instellingen, organisaties enz is kunnen ontstaan. Dat is ook niet van het laatste jaar, maar is natuurlijk over vele jaren ontstaan, en velen hebben het laten gebeuren. Stom.
Mars2
@Weidezicht Ik zeg elke keer hoe het wel moet
Misschien moet duidelijk genoeg of misschien ben je het er niet mee eens?
Zeg maar wat je wilt weten!
+15
John Spithoven
Waarom mijn actie.

Er moet perspectief zijn voor alle melkveehouders die in ieder geval lid zijn van je organisatie.
Of dat nu bio, natuurinclusief, duurzaam of gangbaar is. De markt en de keuze vrijheid van ondernemer moet daar leidend is zijn. Een onderdeel van dat perspectief is dat wettelijke verplichting voor iedereen geldt, bovenwettelijke zullen markt gestuurd moeten zijn en daarom een vrije keuze.

Als vrijerij met politiek of ngo's betekent dat je afscheid neemt van een deel van je leden , ben je niet belangenbehartigingswaardig.

En als je alleen voor eigen belang bezig bent, hoort er geen plek voor je te wezen aan de bestuurstafel.

Er moet 1 sterk geluid komen , wat weer hoop en vertrouwen uitstraalt.
+17
John Spithoven
@John Spithoven Wederom een uitleg waarom onze belangen in het geding zijn.

Ik benoem in de topic 3 voorbeelden.
Fosfaat, waarom is er geen 1 belangenbehartigingspartij die onze minister of de kamer wijst op de wet. De verlaging van het afromingspercentage bij verhandeling is bij wet vastgelegd. Niemand hoor je er over , ook een Agractie DDB of FDF niet. Verdacht. Alleen SGP staat voor ons op. En verschuilen achter de voorlopige excretie discussie is een dooddoener , zeker met de wetenschap dat Mesdagfonds door WUR al heeft laten uitzoeken dat de excretie 10 % te hoog is ingeschat.

Stikstof, vorige week worden 4 vliegvelden prioritair vergund op basis van referentie 2014. Waar in de wet staat dat dat mag? Ik dacht dat in de Wsn de PAS knelgevallen prioriteit hadden?. Of toch niet? Of zijn de vliegvelden gelegaliseerd zodat de PAS knelgevallen rustig in de vertrekhal kunnen wachten voor een enkeltje buitenland emigratie. En wederom blijft het stil.

Zuivelnl, terwijl iedereen terecht kermt dat het zwaar is op het moment, liggen ze daar al een jaar met elkaar te vechten hoe ze onze data op een "veilige" manier naar Joindata kunnen krijgen, onder de vlag van Koemonitor. Over borging export hoor je ze al lang niet meer.
Het heeft ons, de werkgroep 4 mnd gekost om uit te zoeken hoe het zit, en dat weten we nu ook. Terwijl ze dit zo hadden kunnen/moeten uitleggen. Verrekken ze. Nee, want Joindata is veilig. Bij herhaaldelijk navragen is Joindata een doorgeefluik. Ze slaan zelf geen data op. De data beland bij VAA in Rosmalen. Net zoals vele andere data van ons , bijv van accountant, bank, vergunningen, voer, gd , crv enz enz. Alles volgens de AVG. Maar na het verwijderen van naam, adres , telefoonnr en bsn, (AVG) blijven er nog voldoende kenmerken over om bijv locatie of bedrijfsgebonden allegoritmische reeksen te maken zodat je bedrijven bijv kunt labelen. En een tweede toeslagfraude is geboren.

Allemaal in ons belang , zeggen de door ons betaalde bestuurders.
+2
Mars2
@John Spithoven Je bent erg goed bezig 👍👍
Alle leden van alle belangenorganisatie vandaag oproepen m.o.i. het lidmaatschap op te zeggen lijkt mij een goed idee
Een sterker signaal is er niet. In het vacuüm wat dan ontstaat komt er ruimte om een nieuwe start te maken
Een andere oplossing zie ik niet
Eerst moet er stront geschept worden, dan de bezem er door
+4
JanCees
@John Spithoven Als de 10% van Mesdag wordt gehanteerd dan is stikstofoverschot melkveehouderij weg en de emissie van ammoniak en methaan ook stuk lager. Vooral omdat het grootste verschil wordt gemaakt door de inschatting van het voerverlies van 5% wat veel te hoog was. Er komt dertig ton perspulp en 1500 kg gaat naar de mestput dat waren de cijfers van de commissie "deskundigen"mineralen CDM van LNV.
+1
Boerbakje
@JanCees Beste Jan Cees.
Snijdt het nog hout met die normen?
Stel het lukt om dit op wat voor manier er door te krijgen dan worden er op een andere manier wel weer rekenregels en normen aangepast om de ruimte voor de landbouw te beperken of te dwingen tot nutteloze dure investeringen om de motivatie en het verdienmodel te slopen.
Ik ben het niet met ze eens maar Jesse en Tjeerd spraken als enige op het Malieveld de waarheid.
Als het echt niet anders kan pleit ik er voor hier het gesprek over te voeren en te kijken waar mensen die door willen een mogelijkheid hebben en de mensen die willen stoppen met fatsoen behandeld en schadeloos gesteld worden.
In plaats van heel veel energie te steken in wat verandering aanbrengen in een proces wat uiteindelijk toch niet te keren is.

En ja ook ik vind dit onrecht maar ben bang dat het wel realiteit is
+1
ted9
@Boerbakje Jij bent snel bange.
Boerbakje
@ted9 ik heb geen angst ik analyseer en concludeer.
Op wat voor manier denk jij dan dit te keren?
+1
@Boerbakje Dus halveren en 1.25 euro/kg melk en een index van 15% /jaar ??? kikkerpoeltje wat vleermuisjes aan de muur .
Boerbakje
@Detukkeroettwente dat zeg ik niet. Maar als hier geen draai aan wordt gegeven gaat het hier wel eindigen.
Je laatste zin dan.
Goeie analyse!
+13
JanCees
@Boerbakje De CDM kon niet anders dan de getallen van het Mesdagonderzoek overnemen. De minister heeft gezegd net als de afroming van fosfaat. Zolang de teveel uitgegeven fosfaatrechten nog niet binnen zijn dan hanteren we de oude cijfers.
Dus LNV Carola Schouten blundert met het uitgeven vleesveefosfaat en pas als de boeren haar stommiteit hebben hersteld dan gaan de nieuwe normen gelden.
Je reinste bedrog gebasseerd op NZO en LTO gewenst fosfaatbeleid.
Als de NZO en LTO met de Mesdagcijfers waren gaan rekenen was het fosfaatreductieplan niet nodig zijn geweest. Maar Werner Buck RFC/NZO en LTO melkveehouderii Kees Romijn en Wiebren van Stralen wisten het beter en waren bezig met machtspelletjes en de politieke partijen CDA,VVD,PvdA, CU, D66 deden maar wat graag mee om op basis van ronduit leugens en onjuistheden door te drukken. Duizenden koeien voor niets doodgemaakt en hoop ellende op boerenbedrijven.
En nu willen CDA en VVD weer jullie steun.
De ongehoorde onrechtmatigheden door het fosfaatreductieplan waren mede de aanleiding om Staf op te richten en me weer meer met dat soort zaken te gaan bemoeien. Ik heb de pest aan onrecht.
+6
John Spithoven
@JanCees Dit is precies het probleem. Diverse partijen, zoals Mesdagfonds, geven aan waar oplossingen liggen. En in plaats van dat bestuurders met onderbouwde feiten het boerenbelang behartigen, blijven ze hun eigen waarheid prediken. Na 5 jaar fosfaatchaos, nog steeds achter LNV blijven staan.

Stikstof, afgelopen zomer de zaak van SSC over de voermaatregel. In plaats van samen optrekken in de zaak omdat een oplossing verder weg was dan ooit, reikte ze LNV een reddingsboei aan.

Koemonitor, in plaats van dat ze gaan voor borging export, strijden ze voor de data handelaren.
+6
Mars2
@John Spithoven Samen met Jan Cees leg je de vinger op de gevoelige plek
Op een nette manier
Om verandering te krijgen moet er iets veranderen. Het tuig ( zo recht door zee ben ik in mijn bewoordingen) houdt elkaar aan het werk en de hand boven het hoofd
Wanneer echt verandering wilt volstaat een en beetje polijsten van de baantjescarousel niet
Grof geschut is nodig om resultaat te bereiken
Weidezicht
@Mars2 kijk. Zo ben je duidelijk in standpunten.
+1
Melkveehouder6
@JanCees Als alle mensen die met de verkiezingen niet op jou willen stemmen eens op Hermen Vreugdenhil van de CU zouden stemmen kunnen jullie samen een tweede toeslagenaffaire bij LNV oplossen. In je eentje wordt dat lastig en met zijn tweeen lukt jullie dat wel, Hermen heeft dat in Brabant in het stikstofdossier al bewezen.
overstekend wild
@JanCees klinkt meer als een politieke keuze dan als een verkeerde inschatting
Mars2
CBS-landbouweconoom Cor Pierik opperde vorig jaar dat het tijd is voor een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening. Die gedachte is zo gek nog niet. Nu prikt links en rechts op de ‘vrije’ ruimte op de kaart van Nederland, zonder te beseffen wat de optelsom betekent. De titel van de nieuwe nota is niet zo moeilijk: Niet alles kan overal. Beter goed gejat, dan zelf slecht verzonnen

De vrije ruimte is de landbouwgrond van de boeren
DeBoerin
@JanCees @John Spithoven Wat ons betreft is voormalige contributie ZLTO per direct beschikbaar om een betrouwbare belangenbehartiger te faciliteren.
+1
John Spithoven
Zuivelnl voegt weer een nieuwe zwarte bladzijde toe aan zijn bestaan.
Zuivelnl bestuur heeft ZONDER medeweten en bijzijn van de NMV afgelopen week twee keer vergadert in bijzijn van de grote zuivelcoop, naar nu blijkt. Er zwerft een persbericht rond, waarbij Zuivelnl en SGD een deal gesloten hebben over implementatie SGD tool in Koemonitor. Verder is de heer van Hoof opgestapt als secretaris van de SGD.

De vakgroep melkveehouderij is de meest onbetrouwbare groep boeren die er bestaat.

Ver beneden peil. En als de leden van LTO hier niets aan doen, wordt het tijd voor een boerenopstand!
+1
John Spithoven
@John Spithoven Waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks heeft dit veroorzaakt en hij gaat dit oplossen ook, voor de vergadering van 24 februari!!!!
Ard Eshuis
@John Spithoven Heb je het e-mailadres van Wil, denk dat we allemaal ff mailtje moeten sturen en vanavond ff bellen hoe het ervoor staat. Wat is de visie van de NMV, ik hoor daar ook niet zo heel veel over, behalve dat het allemaal niet fair gaat
+1
mlkvhoudr
@John Spithoven
De vakgroep melkveehouderij is de meest onbetrouwbare groep boeren die er bestaat.

Je reageert nu wel erg van uit emotie, misschien begrijpelijk maar meestal niet verstandig op de iets langere termijn......
Mars2
@mlkvhoudr Hoe meer emoties hoe beter💪💪💪
Waarom stapt nmv niet uit zuivelnl?
+1
Twentsch Land
Emotie is ook zwakte .... je bent dat ook vrij eenvoudig een prooi .... oppassen !

@Mars2
+3
John Spithoven
@Twentsch Land Ik reageer niet op emotie. Strategie is besproken.

Wil gaat het voor 24 februari oplossen, anders boerenopstand! De trekkers staan klaar!

De grens is bereikt!
Twentsch Land
Ik reageer niet op emotie. Strategie is besproken.....

was reactie op wat mars 2 schreef

@John Spithoven
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. Wil gaat het voor 24 februari oplossen, anders boerenopstand! De trekkers staan klaar!

Dit klinkt alsof je wil nog een kans geeft. Als er ook maar een beetje waar is van wat je zegt dan moet hij opzouten. Hij bepaalt niet wat en wanneer de nmv mag spreken.
+1
boer.
@familie pelle wil hoort nu af te treden
Bartlehiemboer
@John Spithoven Hoop dat dit ook een emotie is...We moeten iets anders bedenken dan een trekker opstand. Iets wat zeer effectief is en nooit verwacht van het stelletje "domme" boeren.(Mocht het zover komen)
Twentsch Land
Wat heb je bedacht ?

@Bartlehiemboer
Bartlehiemboer
@Twentsch Land Tja, helaas hier ook niets. Er komt ook veel informatie van Spithoven. Laat het even bezinken en misschien komt er een oplossing of een actie uit.... Andere branches doen het ook. Vandaag de politie weer in actie. Maar om met de trekker weer op pad te gaan, gaat zijn doel niet halen.
Twentsch Land
Idd...met de trekker valt niet meer wat te bereiken in ons voordeel.....en kleine niks betekende acties schieten ook niet op .....valt niet mee om iets te bedenken wat positief zoden aan de dijk zet.

@Bartlehiemboer
+1
Weidezicht
@Bartlehiemboer iedere boer dm.v. brief of mail zijn melkfabriek sommeren de afdracht aan zuivelnl te stoppen en per heden dat bedrag graag storten op de bankrekening van de veehouder. Tevens factuur indienen wat die dubbele poespas allemaal extra kost.

Je zal je geld niet krijgen maar zo maak je met duizenden, op schrift!!!, duidelijk dat de sponsoren van al die BoBo,s de sponsoring stop willen zetten.

Nu weten ze van de onrust, en uiteraard lezen ze ook hier mee, maar zolang je ze niet aansprakelijk stelt op schrift, is er weinig aan de hand. Blaffende honden bijten niet.

Ik had al tijdje onenigheid over een bedrijfsbus. Tijdje links en rechts wat op de deuren gebonst, maar kwam weinig uit. 1 mail op poten naar moederbedrijf dealer en NL importeur, en dag erna aan tafel, en deal kunnen sluiten die mij paste.
Realisme
@Weidezicht misschien is het mogelijk om aan te sluiten bij die zaak bij de mededingingsautoriteit? Net zoals de RBL zich toen verenigd hebben in die rechtszaak
Bartlehiemboer
@Weidezicht Ja, dat lijkt mij goed nadenken over een eventuele actie. Het zal voor veel boeren wel voorgekauwd moeten worden dat ze eigenlijk alleen een handtekening hoeven te zetten. Mijn ervaring is dat veel het toch weer te veel moeite vinden of er geen tijd voor hebben of het niet begrijpen... Dan blijft het weer liggen en is er geen effect. We hopen maar dat het niet zover hoeft te komen. Het is allemaal al triest genoeg.
mlkvhoudr
@Mars2 dan was ik al 4 huwelijken verder 😋😉

Ik snap best dat John er pislink over is, zaken horen niet stiekem geregeld te worden....
+1
Bennie Stevelink
@Mars2 ,ik dacht dat ze daar al uitgestapt waren? Of zit dit anders?
+1
Twentsch Land
Kan zijn, en idd voorzichtig zijn met emotie op de harde vloer.

Maar in het hele zuivelketen gebeuren moet geen gesprek aan tafel zijn zonder de NMV

@mlkvhoudr
mlkvhoudr
@Twentsch Land precies
Frans Z.
Gaan we nou trekkers starten tegen eigen volk?
Mars2
@Frans Z. 80 jaar geleden waren het ook allemaal eigen volk
Bennie Stevelink
Hier een interessant verhaal van Jaska de Bakker.
Het laat zien waar kansen liggen om geld te verdienen en wat wij daar voor moeten doen.

managementscope.nl/magazine/artikel/…
+2
Mars2
@Bennie Stevelink De kansen liggen op het vlak van klimaat en data leveren
Voor Rfc een eitje om dat in te vullen
Maar goed dat ze niet het geld aan melk hoeven te verdienen
+3
Nevergiveup
@Bennie Stevelink Het is weer zo'n gelikt verhaal van iets waar we al jaren aan snuiven. Dat bestuurders weer een wortel voorhouden zegt iets over de domheid van de bestuurders ......

Draagt ook niks bij aan de topic discussie Bennie.
Jan-T
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Het laat zien waar kansen liggen om geld te verdienen en wat wij daar voor moeten doen

Hoe gaan we hiermee nu geld verdienen.
Dat staat er niet wel een mooi verkoop verhaal.
Maar de opbrengst is 0,0 euro.
Kan het niet anders concluderen, planet plof is ook al niet meer de geld maker van de toekomst.
sorry
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:

Hier een interessant verhaal van Jaska de Bakker.

...In huize Bakker drinken ze veel Yoki drink......gewoon omdat ze dat lekker vinden....
+1
Henk Schoonvelde
De exacte details ken ik niet. Ik zie wel een rijdende trein die blijkbaar niet te stoppen is. Heel bijzonder dat CRV uiteindelijk via een ex directeur toch Zuivel.nl heeft weten te kapen terwijl het een paar jaar terug nog oorlog was tussen die 2 organisaties nadat de Kringloopwijzer data en opzet niet beschikbaar kwam voor CRV. Had CRV heel goed gepast, hadden de vertegenwoordigers nog gemakkelijker de sperma concurrentie weg kunnen spelen.
De boeren bestuurders kijken ernaar en laten het gebeuren. Heel jammer.
Mars2
@Henk Schoonvelde De trein is wel te stoppen Domme Nederlandse boeren laten zich knechten door het geld
LTO spelletje snappen en geld harken
Nmv vindt het niet eerlijk en gemeen💩💩💩💩
Mars2
@Mars2 watjes
Kempenaar
@Henk Schoonvelde meulenbroeks heeft ook een CRV verleden
+2
John Spithoven
@Henk Schoonvelde Henk, het gepresenteerde resultaat heeft niéts met een oplossing te maken.

Het oorspronkelijke doel was de borging van de,export van zuivel buiten de EU. Daar is al heel lang een instrument voor wat goed werkte. Er was in 2012 een kleine opmerking. Er moest een begeleidingsysteem komen voor bedrijven die bij een pbb door de mand vielen.

Het gepresenteerde resultaat is een octopus met tentakels overal, die zijn oorspronkelijke doel mist, de onafhankelijke controle.

Er loopt een ACM onderzoek in het kader van mededinging zuivel. De dierenartsen worden door de deal meegetrokken het mededingingsonderzoek in. Dit terwijl de dierenartsen al voldoende slechte ervaringen hebben met mededinging, ten tijde van de perikelen van hun coöperatie AUV.

Dan zie ik duik gedrag. Zuivelnl bestuurders LTO en NZO zeggen dat ze niet betrokken zijn bij het proces. Mij bereiken andere geluiden. En dat betekent niet dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het handelen van de directeur i.a. v Noort.
En ik zie de eerste advocaten brieven richting Zuivelnl al voorbij komen.

Dan de NMV. Ze zijn vrij laat in beweging gekomen, maar toen ze vragen over het proces stelden werden ze buiten de deur gezet.

Nee, dit heeft niets met zuivel export te maken. Dit heeft met macht te maken.

En de boer snapt op een keer niet meer wat er aan de hand is, betaald netjes zijn contributie aan de belangenbehartiging en klaagt dat er geen perspectief is.
+1
John Spithoven
@John Spithoven

acm.nl/nl/publicaties/…

Hier nog even de ACM zaak waarbij de dierenartsen stevig de fout in gingen.

Niets geleerd.
+2
Mars2
@John Spithoven
Nmv was lid van zuivelnl toen de koemonitor gekocht is.
LTO drukt wel door
Nmv kan ook een andere oplossing kiezen
+6
John Spithoven
@Mars2 , zoals ik je steeds uitgelegd heb hoe het zit, heeft
NMV tegen aankoop gestemd. Over de niet gerespecteerde statuten zijn inmiddels juridische stappen gezet. En verder is de inbreng van de NMV in Zuivelnl nul, net zoals die van LTO tenzij je doet wat RFC wil. Geldt ook voor alle overige zuivelfabrieken, hun inbreng is nul, behalve als je het met RFC eens bent.

En dit is de essentie van het hele probleem. En van Noort is niets meer als een loopjochie van het systeem.
Farma_boerke
@John Spithoven En DAT is net de crux
+1
Twentsch Land
Ben best wel benieuwd wat Femke van dit geheel vindt en denkt !
+3
jan.1
Het lijkt een stinkend zaakje te worden/zijn,maar zoals met alles heeft dit ook 2 kanten.Wie verteld de andere kant.....
Want ik als simpele boer komt er niet uit.
+1
robbies
@jan.1 Je gaat het pas zien als je het doorhebt. John heeft het uitstekend door. NMV heeft het door, maar wordt straal genegeerd. Maar zolang de rest het niet doorheeft, blijft het in stand.
+3
jan.1
Quote Reactie van @robbies:
Je gaat het pas zien als je het doorhebt. John heeft het uitstekend door. NMV heeft het door, maar wordt straal genegeerd. Maar zolang de rest het niet doorheeft, blijft het in stand.

Prima,mee eens.
Maar ik wil wederhoor.
sorry
Quote Reactie van @jan.1:
Maar ik wil wederhoor.

ze zijn vrij om hier te reageren hier ...dirk jos en wilco hebben een account,,en allemaal een knechtje voor de koeien dus ze hebben tijd zat....
S69JN
@jan.1 Je kent gewoon belle met ZNL, leggen het precies uit...
+7
overstekend wild
@robbies waarom verteld de NMV het dan niet aan zijn achterban. Laat Jeroen van Maanen weer eens op het bordes klimmen en duidelijke taal spreken!
+18
John Spithoven
Ik heb positief nieuws. Ik begon mijn topic middels een verzoek aan de heer van de Tak.

Morgenmiddag hebben we gezamenlijk overleg over de melkveehouderij belangen.

En ik waardeer het dat van der Tak die handreiking doet.
Jan-T
Quote Reactie van @John Spithoven:
Morgenmiddag hebben we gezamenlijk overleg over de melkveehouderij belangen.

Mooi goed zo'n overleg.
Maar diegene die de problemen veroorzaken lossen dit probleem niet op?.
Deze personen dienen te vertrekken als bestuurslid.

Zou graag zien dat LTO en NMV zich terug trekken uit ZuivelNL.
Zodat ZuivelNL een club word van zuivel verwerkers.
Twentsch Land
Zeker mooi dat er een gesprek komt ..... maar het is wel als bij voetbal een na beschouwing betreffende zuivel.nl Lijkt me.

@John Spithoven
+2
Weidezicht
@John Spithoven succes, als iemand het uit kan leggen ben jij het.
Maar hij ging ook bij diversen mee eten en op de koffie over Farmer Friendly. En dat overleg met (mede) door lto geen succes als ik het zo begreep.
Mars2
@Weidezicht ik zit ook nog te wachten op hem
Uitnodiging is in december 2020 verstuurd......
+2
bdf
@Mars2 die kan jou gewoon niet vinden. Jij verandert nog meer van nicknamen als een vrouw van schoenen
Mars2
@bdf Leuk gevoel moet het je geven om zo’n opmerking te maken. Wordt je er heel blij van?
Let op, dit is een vraag!
Mensen op dit forum veranderen wel vaker van naam. De reden is blokkade van hun inloggegevens door de beheerder
Weidezicht
@Mars2 mars is ook wel een ter.... eind weg natuurlijk.
Mars2
@Weidezicht Misschien is hij wel bang
+1
Bennie Stevelink
@Weidezicht heb je niet in de gaten dat dat verhaal niet logisch in elkaar steekt?
Al sinds jaar en dag veroorzaakt LTO, dat de verwachtingen die de alternatieve belangenorganisaties hebben gewekt, niet waargemaakt kunnen worden. De alternatieve belangenorganisaties weten dus dat wanneer LTO zich er mee bemoeit zij hun doel niet meer kunnen bereiken.

Waarom hebben ze dan in hemelsnaam LTO betrokken bij het Farmers Friendly project? Ze wisten toch dat het met LTO erbij toch zou mislukken? Als ze LTO er niet bijgehaald hadden, hadden ze Farmers Friendly toch tot een succes kunnen maken en kunnen laten zien dat zij voor de boeren kunnen regelen wat LTO niet kan? Waarom hebben ze LTO er bijgehaald?
+1
Weidezicht
@Bennie Stevelink farmer friendly zou natuurlijk sowieso niet zo 1 op 1 geregeld worden. Maar het gaf wel een bepaalde druk op de zaak. En die druk heeft lto, blijkens alle verhalen die rondgaan, ook van henzelf, er compleet afgehasld en er weer een jarenlange praatsessie van gemaakt. Lto heeft mogelijk zichzelf erbij uitgenodigd, en dat komt omdat veel mensen vertrouwen hebben/hadden in dhr. Vd tak.
+1
Bennie Stevelink
@Weidezicht “LTO heeft de druk er vanaf gehaald waardoor FDF het Farmers Friendly project niet meer tot een succes kan maken”. Dat is toch precies wat ik zeg: LTO rijdt iedere keer de alternatieve belangenbehartigers in de wielen waardoor zij hun beloofde resultaten voor de boeren niet meer kunnen waarmaken.
Dat wekt bij mij de vraag: waarom halen ze in hemelsnaam LTO er iedere keer bij? Ze weten toch dat LTO alles verziekt? Met Farmers Friendly heeft FDF met klem andere organisaties opgeroepen zich hier bij aan te sluiten. Ze hadden zelfs kritiek op LTO omdat die lang aarzelde en er eigenlijk buiten wilde blijven.
Als LTO er buiten was gebleven had LTO het boerenfront doorbroken en daardoor veroorzaakt dat de alternatieve belangenbehartigers de door hun beloofde resultaten niet meer kunnen waarmaken.
+1
overstekend wild
@John Spithoven handreiking? Is gewoon zijn taak toch. Hij zou alle kennis die jij/jullie STAF SSC hem aanreiken zeer dankbaar en gretig in ontvangst moeten nemen. Alles uit de kast voor een sterk en goed onderbouwd en door de achterban gedragen landbouwbeleid
+5
John Spithoven
Ik ben vorige week vrijdagavond begonnen met dit verhaal. Na het opstellen van concept app LTO voorzitter, eerst het idee met verschillende mensen besproken. Zaterdag is de app verstuurd, en ik kreeg snel een positieve reactie terug van de voorzitter. Afspraak moest nog wrl gemaakt worden.

Zondag besloten hier topic te plaatsen.
Maandag presentatie accoord, iets wat bij verschillende betrokken rond de deal een verrassing was. Duidelijk is dat de NMV niets wist. Ook bij 1 van de drie bestuurders SGD was de deal een grote verrassing, werd mij schriftelijk gemeld. En ook bij de dierenartsen bleek dat ze niets wisten van een accoord.

Ik ben hier de afgelopen dagen bewust hard te keer gegaan. Diverse bestuurders beschuldigen mij dat ik de eenheid in de sector naar de knoppen hielp. Heb ik hier niets van gemerkt.

Dan de deal, de directeur a.i. presenteren samen met SGD voorzitter maandag de deal. Maar de waarnemend voorzitter was onzichtbaar. Overal persberichten , maar geen vakgroep melkveehouderij.

De grote vraag die dan bij mij op komt is, was de presentatie van de deal een versnelling ivm mijn actie richting de voorzitter LTO Nederland? En als de presentatie deal wel gepland was dan had de waarnemend voorzitter ook in kunnen grijpen en af kunnen wachten op het gesprek van vandaag of de Zuivelnl bestuursvergadering die al maanden vandaag gepland stond. ( enkele insider melden ook dat dat de opzet was, voorleggen aan de vergadering, dan naar buiten)

Zeer vreemde gang van zaken waarbij ik mij afvraag wie hier de eenheid in de sector op de proef stelt!!!!!!
+7
Farma_boerke
@John Spithoven John, gewoon blijven schoppen anders veranderd er niets!

Het grootste probleem is de verdeeldheid van de sector (veranderd voorlopig niet) en de dubbele petten van de omgevende organisaties en hun leiding.
Zolang ze eigen belang hebben gaat dat voor, teveel macht (RFC) leidt tot niet democratische besluiten, de belangene-versnippering leidt tot grote compromissen met complexe regelgeving erachter en kosten voor de boer.

Zo is de afdracht van ZuivelNL volledig door de boer opgebracht (je denkt toch niet dat het zuiveldeel (0.02) uit hun eigen protemonnee komt, dat houden ze wel in op de melkrprijg zonder kennisgeving), maar de invloed nihil. Het is nu een vehikel geworden om oud-bestuurders in onder te brengen.

Een soort van informerend landbouw-collectief waarbij organisaties elkaar op de hoogte houden zou het verdeel en heers al kunnen keren van de overheid (maar door de eigen belangen komt dat er niet). Daarnaast kun je op hoofdlijnen dan ruimte geven aan elkaar en steun bieden.

Voorlopig nog toekomst, tot we alleen nog maar mega-bedrijven over hebben, die het zelf wel doen en de kleineren wegdrukken.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
de eenheid in de sector

Welke eenheid?
+5
Weidezicht

(klik om te vergroten)

Realisme
@Weidezicht #bennietbangvoorkoemonitorboete
+1
S69JN
Durft zich niet bekend te maken of kan ‘ie z’n eigen naam ook niet spellen?
familie pelle
@S69JN
Quote:
. Durft zich niet bekend te maken of kan ‘ie z’n eigen naam ook niet spellen?

Jij wel?
Realisme
@familie pelle zoek in bestuurlijke kring en gij zult vinden ben ik bang
Weidezicht
@S69JN slaat nergens op, als jezelf anoniem zo reageert.
+3
Bennie Stevelink
Ik denk dat het gros van de boeren blij is dat er overeenstemming is en dat we alles met één controle kunnen afdoen.
Tevens denk ik dat de meeste boeren de hysterie over de Koemonitor zo langzamerhand behoorlijk de keel uithangt.
Mooi dat het geregeld is.
+3
overstekend wild
@Bennie Stevelink ze kunnen jou nog zand in de Sahara verkopen! Knikken en bukken
+1
puntertje
@Bennie Stevelink jij vertegenwoordigt tegenwoordig 'het gros van de boeren'? Toen mensen er eerder op wezen dat het spaak zou lopen was jij degene die zei dat juist ZuivelNL zou zorgen dat er geen controverse zou ontstaan. Nou, dat hebben we gezien. Een beetje beschaamd toegeven dat je er eerder naast zat zou je beter passen.
Realisme
@puntertje joh je kan beter luisteren want Bennie heeft na het schapen van de aarde even vrij genomen en nu zet die alles weer op de rails
+1
jan w
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:

Ik denk dat het gros van de boeren blij is dat er overeenstemming

Wat is dat nu voor onzin. Jouw mening gaat richting slaaf op eigen boerderij.
Als er eisen worden gesteld is op zich niks mis mee, maar dan moet er wel iets ( vergoeding ) tegen over staan.Nu kan de melkveehouder voor de kosten opdraaien en de zuivel heeft de macht in handen.
+1
nieuwoord
@Bennie Stevelink Dat is dus het juk waar we als boeren onder zitten. Laat het maar gebeuren🤷‍♂️. En zo prakken ze je weer een rekening van 70 euro in de maag. En bij de fabriek een melkweigering als je niet meedoet. Dat noem jij goed geregeld Bennie?
+7
slagroomvla
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Ik denk

Daar gaat het al fout!
Jan-T
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Ik denk dat het gros van de boeren blij is dat er overeenstemming is en dat we alles met één controle kunnen afdoen.

Ik krijg steeds meer de indruk dat u steek penningen krijgt van bepaalde organisatie om overal gewoon mee in te stemmen.
Terwijl er geen democratisch proces word uit gevoerd over de tot standkoming en de gevolgen wie dit mag dragen.
+11
John Spithoven
Deze middag is de heer van der Tak op bezoek geweest.
We hébben een constructieve middag gehad, waarbij we de kansen voor 1 melkvee geluid besproken hebben. Wordt vervolgd.
jg
@John Spithoven Top 👍, wat is momenteel de grootste bedreiging voor de sector waardoor 1 melkvee geluid noodzakelijk is ?
+1
J Andringa
@John Spithoven Mooi nieuws, constructieve middag is een goed begin
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @J Andringa:
Mooi nieuws, constructieve middag is een goed begin

Daar zal het dan ook wel bij blijven!
+3
jan w
@John Spithoven
Be careful.
Zal niet de 1e keer zijn dat ze lekker meepraten en om het dan later achter de ellebogen te hebben.
@jan w Van der tak ligt ook aan de ketting, maar john kan daar door prikken, hou ons op de hoogte, suc6.
John Spithoven
Ik zie reacties over de vermeende intenties van hoofdrolspelers op weg naar 1 melkvee geluid.

Als melkveehouders zijn we van het komende proces allen getuigen.
Iedereen is de huidige chaos in de belangenbehartiging melkveehouderij meer dan zat.

Overigens de discussie koemonitor lijkt wederom een nieuwe dimensie te krijgen.

cpd-online.nl/application/files/…

Dus het blijkt dat zowel bij Zuivelnl als bij de SGD er personen zijn die weinig respect hebben voor een democratisch proces.

Doel van de richtlijnen is onafhankelijk toezicht. De hoofdrolspelers zijn dat is hun roof naar data vergeten.
+1
JohnDeere7serie
@John Spithoven dus het persbericht was inderdaad, zoals je al vermoedde, vervroegd gepubliceerd. Een overleg hierover staat pas geagendeerd op 8 maart a.s. Houd ons op de hoogte en super dat je voor ons blijft vechten!
garriet vant pad
Onderstaande brief gekregen van de praktijk hoe zij er in staan

Beste veehouders,

In deze brief willen we u op de hoogte brengen van de nieuwe situatie aangaande het BGP en het Koekompas, maar ook over onze onvrede daarover en de stappen die we inmiddels hebben gezet. In de certificering met KoeMonitor en het Bedrijfsgezondheidsplan zijn per 1 januari 2021 een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. Dit werd ons helaas pas duidelijk meegedeeld door de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) in een nieuwsbrief op 26 januari 2021
.
De nieuwe situatie

Sinds 1 januari 2021 bent u verplicht door ons een uitgebreid Bedrijfsgezondheidsplan én een (nieuw ontworpen) Officiële Controle uit te laten voeren. Deze wettelijke verplichting komt bovenop het laten uitvoeren van het KoeKompas en de KoeAlert, welke zijn opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de zuivelorganisaties. De tijdelijke uitzondering waarbij het KoeKompas het BGP mocht vervangen is hierbij komen te vervallen.
Het vernieuwde BGP moet worden opgesteld in de BGP-tool van het SGD en omvat ongeveer 140 vragen. De overlap met het KoeKompas is echter groot. Zowel het BGP als de Officiële Controle moeten eenmaal per 12 maanden worden uitgevoerd, waarbij in 2021 geldt dat de eerste keer uitvoeren van de Officiële Controle in het gehele kalenderjaar mag plaatsvinden. Voor het BGP geldt dat deze moet worden uitgevoerd binnen 12 maanden na het BGP in 2020. Vermoedelijk zal het KoeKompas van 2020 nog gelden als BGP.

Onze frustratie

Allereerst levert de verplichte uitvoering van deze bijkomende taken een enorme administratieve belasting op, die ons belet om met de inhoudelijke kant van ons beroep bezig te zijn. Daarnaast is de overlap tussen beide systemen – het wettelijke Bedrijfsgezondheidsplan en de Officiële Controle enerzijds, en het KoeKompas en de KoeAlert van ZuivelNL anderzijds – zo groot, dat het geleverde werk praktisch dubbel wordt uitgevoerd. Wij zien niet in wat de toegevoegde waarde is van het naast elkaar bestaan van twee vergelijkbare systemen. Er is een onwerkbare situatie ontstaan, die we niet meer kunnen uitleggen aan u als onze veehouders.

Ondernomen stappen

Als praktijk hebben we een brief aan ZuivelNL en het SGD gestuurd waarin we hen oproepen om samen tot een werkbare oplossing te komen. Een oplossing waar we als dierenarts mee uit de voeten kunnen én die we kunnen uitleggen aan u als veehouders. Daarnaast hebben we gevraagd om de handhaving op het huidige beleid uit te stellen zolang er geen structurele oplossing is voor dit probleem. Landelijk hebben zich 27 andere dierenartsenpraktijken achter onze brief geschaard. U vindt de brief hier: dierenartsenpraktijkmeppel.nl/nieuwsbrief/
Het is nog onbekend wat de uitkomst zal zijn van onze oproep aan ZuivelNL en het SGD. Tot die tijd zullen we ons in ieder geval moeten houden aan de wettelijke verplichtingen en waarschijnlijk ook aan uw leveringsvoorwaarden.

We houden u op de hoogte!
Bennie Stevelink
@garriet vant pad de dierenartsen vragen in deze brief in feite om de SGD-tool en de controle van de zuivel in elkaar te schuiven tot één systeem, waardoor overlap en dus dubbelwerk wordt voorkomen. Dat is mijn wens ook, dus ik sluit mij hier graag bij aan.
Volgens mij had ook de zuivel als doel om tot één systeem te komen.
Noorderling
@Bennie Stevelink
Waar gaat het dan mis en waarom stapt van Hoof op als je samen blijkbaar hetzelfde doel hebt?
Zou me ook niets verbazen als hij "in goed overleg" vertrokken is. Blijft bijzonder dat een boer dierenartsenbelang moet behartigen, zijn genoeg knappe koppen in de veeartsenkringen die weten hoe het spelletje werkt.
+1
Marco de 1ste
@Bennie Stevelink wat onmogelijk is want dan is het niet onafhankelijk. SGD in dienst van ZuivelNL, slager eigen vlees enz.
Wettelijk deel bij SGD laten wat dan dubbel is in Koemonitor eruit halen. Opgelost.
Maar dat schijnt bij ZuivelNL er maar niet in te willen. Waarom? Omdat het bovenwettelijke erg bloot komt te liggen (betalen) en inhoud SGD tool niet gedeeld wordt met derden.
Bennie Stevelink
@Marco de 1ste jij wilt het dus zodanig inrichten dat RFC er geen marktvoordeel meer uit kan halen? Waar mag RFC er geen marktvoordeel uithalen? Het gaat toch om onze melkprijs.
Marco de 1ste
@Bennie Stevelink Dat is al binnen ZuivelNL al afgesproken dat Koemonitor niet als marketing instrument mag worden ingezet. Btw als alle NL Zuivelaars dat hanteren, weg onderscheid
En dan kun je met recht afvragen waarom Koemonitor. Wettelijk is voldoende net als dat geld voor alle import melk. Wil je meer dan ook daarvoor betalen.
+1
Vevo
@Bennie Stevelink Je zou het niet zeggen maar niet iedereen levert aan RFC.
Daarnaast toont een onlangs geploft marketingconcept van deze zuivel reus aan dat meerwaarde uit de markt halen met loze tools glad niet meevalt.
jan w
@Bennie Stevelink
Volgens mij zie je dat verkeerd Bennie. Koemonitor van de zuivel is bovenwettelijk en niet wettelijk erkend. En als de zuivel om bovenwettelijke eisen aan de melk stelt, heb ik daar geen moeite mee, zolang en maar een passende vergoeding tegenover staat.
En dat gebeurd niet.
Ze beloven veel, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan komen ze weer met: Maar jullie krijgen de marktcomforme melkprijs uitbetaald.
En dan kun je als melkveehouder voor de kosten opdraaien.
Bennie Stevelink
@jan w , Gezien het feit dat Nederland 70% exporteert hebben wij een goede melkprijs in vergelijking met andere landen. (een land met een hoog percentage export heeft altijd een lagere melkprijs)
Nederlandse boeren hebben dus in vergelijking met hun situatie een relatief hoge melkprijs. Een passende vergoeding zit dus al in de prijs.
Realisme
@Bennie Stevelink een passende kostenpost ook😅
+1
Weidezicht
@Bennie Stevelink ok dan is de vergoeding passend, maar de prijs te laag....
cs-agrar
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Gezien het feit dat Nederland 70% exporteert hebben wij een goede melkprijs in vergelijking met andere landen. (een land met een hoog percentage export heeft altijd een lagere melkprijs)Nederlandse boeren hebben dus in vergelijking met hun situatie een relatief hoge melkprijs. Een passende vergoeding zit dus al in de prijs

Dit is natuurlijk een onzin-antwoord, extra eisen dr bij, betekend gewoon extra betalen, hoe marktconform de prijs ook is
John Spithoven
boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

En ja hoor. De twee partijen, SGD en Zuivelnl vliegen elkaar al weer in de haren. En wederom zijn ze het weer niet eens.
John Spithoven
@John Spithoven Ik snap niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt over de uitvoering richtlijnen. Niemand schijnt de moeite te willen nemen om gewoon te lezen.

Richtlijn 625 is volledig door de minister van medische zorg op 2 december 2019 toe bedeeld aan de SGD.

Richtlijn 853 is sinds 2006 opgesplitst in een gedeelte voor de NVWA. De NVWA levert jaarlijks een ondermandaat aan het COKZ voor dat deel . Zie screenshot 1. Het ondermandaat heeft betrekking op de richtlijn 853 Bijlage 3, Sectie 9 (ook sectie 10, maar dat zijn regels voor eieren). Maar in diezelfde sectie 9, hoofdstuk 1 deel 2 onder B is weer voorbehouden voor de dierenartsen.

Nu klinkt het moeilijk, maar als of de SGD of Zuivelnl de moeite neemt om 1 dag de richtlijnen te lezen ( vooral blz48 tot 51 van 853) dat is het probleem uit de lucht.

Ik val werkelijk van mijn stoel af als ik dit kinderlijke gevecht ziet wat niet over de inhoud gaat!

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

John Spithoven
Onderstaande stuk heeft RFC op Melkweb geplaatst ter verduidelijking van de status van koemonitor en de SGD tool.

Het gesloten akkoord zorgt nog steeds dat er twee systemen op het bedrijf uitgevoerd dienen te worden. Er gaat alleen gewerkt worden aan data uitwisseling, waarbij niet alleen de zuivel maar ook de SGD inzicht krijgt in wederzijds data generatie.
Voordeel voor de dierenartsen, niet voor de boer.

Want,, zo vermeld RFC, koemonitor en de SGD tool dienen twee verschillende richtlijnen.

Dit terwijl v Noort Zuivelnl op 9 december heeft laten beslissen op zijn presentatie (zie afbeelding uit de presentatie die op de website van Zuivelnl staat) dat koemonitor BEIDE richtlijnen dient .

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@John Spithoven Het stuk op melkweb.

Toelichting bij persbericht ZuivelNL en SGD
ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) laten in een persbericht van 22 februari 2021 weten afspraken te hebben gemaakt over de invulling van het voor veehouders verplichte bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en KoeAlert (zie hier het bericht op melkweb daarover). Voor melkveehouders houdt dit concreet in dat de systemen KoeMonitor en de BGP-tool op onderdelen gegevens gaan uitwisselen als de melkveehouder dat wil/hier toestemming voor geeft. Lees hieronder de toelichting van ZuivelNL op het persbericht.

Met KoeMonitor (KoeKompas, KoeAlert, KoeData) kunnen producenten van zuivelproducten en melkveehouders aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de EU hygiëneverordening 853/2004. De BGP-tool is door de SGD ontwikkeld om de bij SGD aangesloten dierenarts te ondersteunen bij het uitvoeren van de officiële veterinaire controle. Dierenartsen aangesloten bij de SGD zijn namelijk door het ministerie van VWS aangewezen om de officiële veterinaire controles uit te voeren. KoeMonitor en de BGP-tool dienen verschillende doelen, geven invulling aan verschillende verantwoordelijkheden en kunnen elkaar dus niet 1-op-1 vervangen, maar op het erf is er behoefte aan een praktische werkwijze. Daarom worden nu stappen gezet om tot uitwisseling van data tussen de verschillende systemen te komen, waardoor dingen niet dubbel hoeven te worden ingevuld.
KoeKompas en de BGP-tool
Het format van het BGP is vormvrij. Voor het wettelijk verplichte bedrijfsgezondheidsplan (BGP) geldt dat zowel KoeKompas als de door SGD ontwikkelde BGP-tool (onderdeel C) invulling kunnen geven aan het opstellen van een BGP. Voor de borging van een bij de SGD aangesloten dierenarts vraagt de SGD deze bij hun aangesloten dierenarts de door SGD ontwikkelde BGP-tool te gebruiken. Het is daarom van belang om data te delen tussen KoeKompas en de BGP-tool. Dubbele administratie kan hierdoor voorkomen worden.
KoeAlert en de BGP-tool
Onderdeel D van de door de SGD ontwikkelde BGP-tool bevat de jaarlijkse officiële controle. De jaarlijkse officiële controle dient uitgevoerd te worden door een dierenarts die is aangesloten bij de SGD. De jaarlijkse officiële controle kan tevens invulling geven aan het jaarlijks reguliere KoeAlert. Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de melkveehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met zijn/haar zuivelverwerker.

ZuivelNL zal volgens directeur Roald van Noort de komende maanden werken aan een koppeling om het uitwisselen van data tussen KoeMonitor en BGP-tool mogelijk te maken. Tot dit gereed is zullen beide borgingssystemen nog naast elkaar gebruikt moeten worden. ZuivelNL zet zich maximaal in om deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn.
Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van het persbericht van ZuivelNL en de SGD.

1. Blijft KoeMonitor bestaan?
Ja, KoeMonitor blijft bestaan. Met KoeMonitor kunnen producenten van zuivelproducten en melkveehouders samen aantonen ze dat ze de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid naleven en dat alleen melk van gezonde koeien wordt verwerkt. Op die manier geven melkveehouders en zuivelondernemingen samen invulling aan de eisen die de Europese Hygiëneverordening 853/2004 stelt aan melkveehouders en zuivelondernemingen. Het COKZ heeft in deze brief nogmaals bevestigd dat KoeMonitor een goede invulling geeft aan deze eisen. Die uitspraak is belangrijk, want melkveehouders en zuivelondernemingen staan onder officieel toezicht van het COKZ voor het voldoen aan de Europese levensmiddelenwetgeving. Naast het kunnen voldoen aan Europese wetgeving, kunnen onderdelen van KoeMonitor ook invulling geven aan nationale wetgeving, zoals bepaalde onderdelen van de Regeling houders van dieren, de Regeling diergeneesmiddelen en de Regeling Diergeneeskundigen.

2. Blijft KoeAlert bestaan?
Ja, KoeAlert blijft bestaan. KoeAlert geeft invulling aan het op basis van KoeData-gegevens signaal gestuurde bedrijfsbezoek door een dierenarts. De signalering gebeurt door de zuivelverwerker aan de melkveehouder. De melkveehouder is verantwoordelijk voor het inschakelen van een dierenarts (dit kan een bij SGD aangesloten dierenarts zijn) en het opstellen van een verbetertraject.

3. Blijft de BGP-tool bestaan?
Ja, de BGP-tool blijft bestaan. De BGP-tool is door de SGD ontwikkeld om de bij SGD aangesloten dierenarts te borgen in de uitvoering van de officiële veterinaire controle. Dierenartsen aangesloten bij de SGD zijn door het ministerie van VWS aangewezen om de officiële veterinaire controle uit te voeren.

4. Wat verandert er nu dan?
KoeMonitor en de BGP-tool dienen verschillende doelen, geven invulling aan verschillende verantwoordelijkheden en kunnen elkaar dus niet 1-op-1 vervangen, maar op het erf is behoefte aan een praktische werkwijze. Daarom worden nu stappen gezet om tot mogelijke uitwisseling van data tussen de verschillende systemen te komen, waardoor dingen niet dubbel hoeven te worden ingevuld.

5. Wat wordt er dan uitgewisseld?
- Gegevens uit KoeKompas kunnen straks automatisch worden uitgewisseld met onderdeel C (BGP) van de BGP-tool.
- Gegevens uit onderdeel D (officiële controle) van de BGP-tool kunnen straks automatisch worden uitgewisseld met KoeAlert zodat dit invulling kan geven aan het jaarlijks reguliere KoeAlert.
Voor deze beide uitwisselingen is voorafgaande toestemming nodig van de veehouder.

6. Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef voor het delen van gegevens?
Dan zullen beide systemen ingevuld moeten worden.

7. Wat gebeurt er als ik wel toestemming heb gegeven voor het delen van gegevens?
- Voor wat betreft het delen van gegevens uit KoeKompas met de BGP-tool: ZuivelNL zal het delen van data die noodzakelijk is om een wettelijk BGP op te stellen, uit KoeKompas met de BGP-tool van SGD faciliteren, met inachtneming van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Voor wat betreft het delen van gegevens uit de BGP-tool met KoeAlert: Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de veehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met zijn/haar zuivelverwerker met inachtneming van de regels van de AVG. Via deze machtiging kunnen de resultaten van de officiële controle gebruikt worden om het jaarlijks reguliere KoeAlert op te maken. De praktische uitvoering wordt hiermee verbeterd.

ZuivelNL en SGD hebben hier een werkgroep voor in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de data-uitwisseling.

8. Komen er nu onderdelen te vervallen in KoeMonitor en/of de BGP-tool?
Nee er komen geen onderdelen te vervallen.

9. Ik moet nu een BGP/KoeKompas/KoeAlert/Officiële controle/BGP-tool uitvoeren, is de oplossing al klaar?
Nee, ZuivelNL en SGD hebben hier een werkgroep voor in het leven geroepen.
cs-agrar
Quote Reactie van @John Spithoven:
, met inachtneming van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze gaat over persoonsgegevens, niet over bedrijfsgegevens
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @John Spithoven:
een werkgroep voor in het leven geroepen

🙈
+7
marcsterreborn
@John Spithoven te gek voor woorden dat het zo moet gaan.
Zet een paar melkveehouders en een paar dierenartsen in een hok, en laat ze een eenvoudig en robuust checksysteem bedenken waarmee je aan alle nationale en EU-eisen kunt voldoen. Niet meer en niet minder. Wie is voor?
@marcsterreborn ik ben tegen omdat kwaliteitsborging wordt gedaan om garanties te geven aan afnemers. Een paar boeren en dierenartsen in een hok weten niet wat afnemers belangrijk vinden.
Je kunt wel een paar boeren en dierenartsen in een hok stoppen, maar dan moeten er ook mensen van de verkoop en vertegenwoordigers van belangrijke afnemende partijen bij in het hok gestopt worden. Dan ben ik voor.
Nevergiveup
@Bennie Stevelink "Een paar boeren en dierenartsen in een hok "

Ben jij een omhoog gevallen dubbeltje ......
Weidezicht
@Bennie Stevelink hij schrijft toch voldoen aan alle nl en eu regels. Meer hoeft niet, en als je van leveranciers extra eisen krijgt, moeten die in dat systeem te integreren zijn. Zoals b9jvoorbeeld een iso 9001/2 certificaat. Maar jij als lto wil natuurlijk de hele wereld erbij halen zodat er oeverloos jarenlang over kunnen ouwehoeren zonder resultaat.
+5
puntertje
@Bennie Stevelink Ik vrees de dag dat jij ook wordt gevraagd in één of andere werkgroep plaats te nemen.
verwijderd
+1
albert1
@Mars2 Melk met WETTELIJKE EISEN kunnen ze ook in oost europa halen. Als onze melkafnemers aangeven dat ze de producten beter kwijt kunnen en dat bij wijze van spreken 1 cent voordeel oplevert voor ons dan gaat dat voor een gemiddeld bedrijf over 10.000 euro. Nu is er enorm veel heisa over bovenwettelijke eisen die ons een paar honderd euro meer kosten tov de wettelijke. De manier waarop dit loopt lijkt helemaal nergens op daar heb je helemaal gelijk in. Maar daar speelt Prof Fink van de SGD ook een bijzondere rol in.
John Spithoven
@albert1 Mee eens dat ook de SGD stevige steken heeft laten vallen.

Verder wettelijk eisen voor iedereen, en verder bovenwettelijke voorwaarden marktgestuurd en gedifferentieerd voor dat deel van de melkveehouders die dat deel van de markt willen bedienen

Nu wordt er meer dan 1 miljard kg rauwe melk over de grens hier geen gehaald, die voldoet aan de wettelijke eisen. Vervolgens hier verwerkt en verkocht met een bovenwettelijk label. Dat levert twee zaken op. Klanten onjuist info verstrekken en producenten niet van de juiste vergoeding voorzien.
Weidezicht
@John Spithoven toen 25 jasr geleden? Kkm op kwam, heb ik tijdens een najaarsvergadering eens gevraagd waarom ze dat KKM verhaal niet ook marketingtechnisch wilde benutten, door daaromtrent uitleg te zetten op de melkpakken. Toen waren die pakken qua teksten e.d. nog leeg. Nee, dat wilden ze niet, want blablabla. De consument gaf daar niet om enz. Maar na wat doorzeuren kwam eruit dat dat niet kon omdat er ook melk uit buitenland, dus niet KKM, verwerkt werd.
Albert Altena
Juist. Melk moet voldoen aan de kwaliteits normen.
Plassen is land e.d. voor weidevogels moet uit de Nederlandse markt komen.
Dit schijnt @Bennie niet te willen beseffen.
Weidezicht
@Albert Altena bennie s hersenen zijn zeer waarschijnlijk niet dom, alleen stoppen ze niet met doordenken, en daardoor komt die niet tot de goede conclusies
Marco de 1ste
Ik snap ZuivelNL en RFC cs niet net als met apk of melkmaschine beurt. Kan SGD toch die wettelijke tool uitvoeren. En dan kan er desgewenst een seintje naar zuivel gegeven worden dat het is afgevinkt.
Qlip kijkt of de melkmaschine elk jaar een beurt heeft gehad, niet wat er allemaal vervangen is.
SGD tool document kan dan gewoon getoond worden tijdens Qlip controle.
Wat is daar zo moeilijk aan.
+1
Frans Z.
@Marco de 1ste Ho,ho,het moet niet al te simpel worden war.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!