Pas melder jullie kunnen het wel vergeten alles is nu op

Eindhoven Airport haalt opgelucht adem: minister Schouten verleent stikstofvergunning
EINDHOVEN - Eindhoven Airport kan opgelucht ademhalen: het vliegveld krijgt gewoon een vergunning voor de stikstofuitstoot. Uit ingewikkelde berekeningen concludeert minister Carola Schouten dat de uitstoot van vliegtuigen en het verkeer rond de luchthaven niet is toegenomen. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment kondigt al juridische stappen aan tegen het besluit van Schouten.

Deel dit topic

henk van

Laatste  |  

Reacties

+1
Mars2
Nee jonghu!!!
Alles komt goed
Luister nu toch naar de lto!!!
En het cda!!!
+5
Bartlehiemboer
Ja, ik zie Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment nog wel gelijk krijgen. Maar dezelfde dag wordt er dan weer een spoedwet doorgedrukt en kan alles door gaan.
+1
ted9
@Bartlehiemboer Mob gaat nog de grote beschermer van de landbouwbedrijven worden die wel een vergunningen hebben.
de jonge
@ted9 geloof je het zelf? even een rechtszaak voor de buhne en alles gaat volop door waar de staat achter staat. Dat is ook dat de boeren eruit moeten,dus die uitspraak heeft de staat heel goed gepast...
ted9
@de jonge Waarom zou ik mezelf niet geloven. Help me herinneren over een half jaar
+1
de jonge
@de jonge kijk dan wat er gebeurt..de enigen die moeten gaan bloeden is de landbouw. wat voor grote projecten zijn er daadwerkelijk niet doorgegaan na de uitspraak van de pas? alles gaat gewoon door,behalve de landbouw,die is op slot gezet en moet gaan halveren en het liefst nog meer dan halveren
Melkveehouder.
@Bartlehiemboer met je eerste zin ben ik het eens. Met de tweede niet, dat gaat zeker niet gebeuren.
+1
groeier
Maakt ook niets uit dat die laatste paar bomen in de omgeving van 't vliegveld ook nog afsterven, dat doen ze toch wel als de lockdown voorbij is d.m.v. een dikke deken van uitlaatgassen.
+2
henk van
En ook nog vlak voor de invoer van de stikstofwet dit zaakje stinkt . pasmelder moeten maar wachten . denk eens na jongens. en LTO JULLIE worden gepakt zie je dat nu nog NIET .
j h p
@henk van Zoals Jeroen van Maanen al zei, genaaid met de broek aan.
+1
Mars2
@j h p Praten kan van Maanen als geen ander
Volgens mij is hij nu geïnfiltreerd in de nmv
Daar luistert hij goed en houdt braaf zijn mond dicht
Elk jaar beetje vast geld is wel fijn
Maar met alleen leuk praten kom je er niet
Mijn credo: niet lullen maar poetsen!
+10
Jean-PierreK
@Mars2, als je niemand hebt die de boodschap goed kan overbrengen bereik je weinig. Wat Jeroen van Maanen doet is volgens mij niet zo makkelijk als het uitziet. Een beetje respect lijkt mij wel op zijn plaats.
Mars2
@Jean-PierreK Het is allemaal vreselijk moeilijk
Ja echt!
Zo moeilijk
Respect!
+3
Frans1
Quote Reactie van @Mars2:
Maar met alleen leuk praten kom je er nietMijn credo: niet lullen maar poetsen!

We wachten al een hele tijd op jouw gepoets anders
Jaap40
@Frans1 waar kom je zelf mee?
+2
weurding
@Jaap40 Frans heeft de plaat al gepoetst😁
+2
Frans1
@weurding haha, nou, niet gevlucht hoor, maar wel op een andere plek verder boeren
Frans1
@Jaap40 ik heb ook geen grote praatjes.
Mars2
@Frans1 Nog steeds?
cs-agrar
Quote Reactie van @Mars2:
houdt braaf zijn mond dicht

Dat valt wel wat mee, laat zich de mond niet zomaar snoeren
Mars2
@cs-agrar Heb je daar bewijs van
Ik vind de nmv en van Maanen akelig stil nu er een stikstofwetcrisis is en tevens een paar andere punten die aandacht in het publieke debat verdienen
groeier
Quote Reactie van @henk van:
dit zaakje stinkt .

De eerste mega stikstof diefstal is dus al gaande.
+1
robotmelker
@henk van LTO.... Is een belangenbehartiger.... Opgericht voor en door boeren... Als de leden zelf niet schoon schip gaan maken.... Wie moet dat dan doen??
Jean-PierreK
DeBoerin
@Jean-PierreK Eindhoven Airport voor driekwart sluiten
MOB start dan ook zeer waarschijnlijk beroepsprocedures tegen de vergunning. Daarbij neemt de organisatie het jaar 1994 en 1996 als uitgangspunt, omdat toen de Natura2000-gebieden werden aangewezen. Toen had Eindhoven Airport 11.000 vliegbewegingen.
gelijke monniken gelijke kappen: wij moesten ook terug naar 1994 voor zelfde natuurgebieden.
m uut m
@DeBoerin
Zo is het moeilijker is het niet.
Jaap40
@DeBoerin wishful thinking
+2
DeBoerin
Quote Reactie van @Jaap40:
wishful thinking

Waarom ??
Zo oud is onze NB wetvergunning nog niet en hebben dan ook Ammoniak aan moeten kopen.
Laat Eindhoven Airport ook maar opzoek gaan naar saldeerruimte.
j h p
Wel bijzonder dat Carooltje die vergunning kan verlenen, is dat niet iets voor de PS/provincie Brabant?
kanniewaarzijn
@j h p Die komen misschien niet uit de "ingewikkelde berekeningen"? 😁
j h p
@kanniewaarzijn Eens kijken hoelang die ingewikkelde berekeningen ingewikkeld genoeg blijven, er zullen zich genoeg knappe koppen over buigen, maximale vlieghoogte naar 100 meter, depositie straal beperken, ik zal er niet van opkijken.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @j h p:
genoeg knappe koppen over buigen,

Laten we het hopen.
+1
henk van
@j h p voor het legaliseren van de pas melders moet eerst de stikstofwet aangenomen worden volgens schouten . dat is een grote leugen . dit is het bewijs . en lto ziet het niet

WAAR KOMT DIE STIKSTOF VANDAAN ?????
overstekend wild
@henk van LTO ziet het niet...

Je boelt zeker LTO WIL HET ECHT NIET ZIEN!!
+3
Wat een corrupte bende.
+2
Bartlehiemboer
@Detukkeroettwente Ja, onderhand denk je toch weer FvD te gaan stemmen. Wat die bereiken willen geen idee maar heb wel het idee dat ze onzin, corruptie scheiden van eerlijkheid en de hard werkende burger.
groeier
Quote Reactie van @Bartlehiemboer:
corruptie scheiden van eerlijkheid en de hard werkende burger.

Nu weten we in ieder geval zeker dat de maffia in Den Haag zit, wat een ongelooflijk pikzwarte dag voor ons land.
matt
Voorzitter Johan Vollenbroek van MOB heeft het besluit van Schouten nog niet gelezen, maar had niks anders verwacht. Volgens hem is dit in politieke besluit naar een uitkomst toegerekend. ,,Door 2014 te verzinnen als referentiepunt kunnen ze het vliegverkeer vergunnen. We zien dat wel vaker bij natuurbeschermingsvergunningen. Fraude noemen we dat. Bij de Amer-kolencentrale bijvoorbeeld werd een uitstoot van 170 ton ammoniak per jaar verzonnen. Die ging terug naar 10 ton, terwijl er in het verleden feitelijk nooit één ton uitstaat was.

Denk dat johan daar gelijk in heeft,maar de ecologen zijn ook niet vrij van, naar
Een natuurprobleem toe te rekenen.
Koeien boertje
@matt ze kunnen Johan altijd nog inhuren
Die meet ook met 2 maten soms
Farma_boerke
Enige optie, samen optrekken met MOB en aanvechten.
robbies
@Farma_boerke Je hoeft niet samen te werken. Je kunt separaat prima dezelfde procedure opstarten.
burg
@robbies door wie?
nitevd
Ook Lelystad Airport gaat snel open als het aan Haskoning ligt, vooralsnog voor 10.000 vluchten. Hoe? d.m.v. extern salderen met Schiphol. Dit is op zijn minst erg vreemd want komt Schiphol zelf niet een paar honderd duizend vluchten te kort m.b.t. referentiedatum aanwijzen Natura 2000 gebieden?

rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/…

Conclusies uit rapport.

Algemeen
• Voor het uitvoeren van 45.000 vliegtuigbewegingen (vtb) per jaar met commercial aviation op Lelystad Airport moet een passende beoordeling worden opgesteld.
• Omdat op dit moment ten aanzien van stikstof een vergunning voor 45.000 vtb per jaar niet tijdig zeker gesteld kunnen worden door een collectieve legalisatie, wordt nu eerst een vergunning aangevraagd voor 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar.

Stikstofdepositie
• Ten aanzien van de mogelijke effecten van stikstofdepositie als gevolg van de Activiteit zijn alle emissiebronnen, zowel van de vliegbewegingen, de grondgebonden activiteiten en het aangetrokken wegverkeer, ingevoerd in AERIUS voor een integrale berekening voor zowel 10.000 als 45.000 vtb.
• Uit de berekening van het huidige gebruik van Lelystad Airport in relatie tot het bestaand recht (de referentiesituatie) blijkt dat de depositiebijdragen van het huidige gebruik lager zijn dan in de referentiesituatie (het bestaand recht). Het huidige gebruik is daarmee op zichzelf beschouwd niet vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming.
• De realisatie van de activiteit met 45.000 vliegtuigbeweging commercial aviation zal, vooral als gevolg van de verkeersaantrekkende werking daarvan, leiden tot een maximale stikstofdepositie van 4,2 mol/ha/jr op een stikstofgevoelig habitattype in Natura 2000-gebied Naardermeer.
• De totale Activiteit met 45.000 vliegtuigbewegingen waarvoor de PAS-melding is gedaan zal gelegaliseerd worden met nationale bronmaatregelen gericht op reductie van stikstof. Deze maatregelen worden komende tijd uitgewerkt en daardoor op dit moment nog niet beschikbaar voor de vergunningaanvraag. Daarom kiest LA ervoor de vergunningaanvraag voor de luchtgebonden activiteiten vooralsnog te beperken tot (i)10.000 vtb voor commercial aviation en (ii) general aviation voor het huidige gebruik.
• Deze depositie zal extern gesaldeerd worden met beschikbare stikstofruimte van Luchthaven Schiphol.
• Daarmee staat vast dat als gevolg van de aangevraagde Activiteit met 10.000 vliegbewegingen (met extern salderen) op geen enkel stikstofgevoelig habitattype of leefgebied een toename van de stikstofdepositie plaatsvindt. Vergunningverlening op basis van deze externe saldering is
mogelijk.

Eindconclusies
• Het huidige gebruik is passend binnen de bestaande rechten;
De veranderingen in stikstofdepositie, geluidscontouren en optische verstoring als gevolg van de Activiteit, leiden in geen enkel Natura 2000-gebied tot effecten die het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit geldt zowel voor 10.000 als voor 45.000 vtb.
cs-agrar
Quote Reactie van @nitevd:
Deze depositie zal extern gesaldeerd worden met beschikbare stikstofruimte van Luchthaven Schiphol.

je zult zien, doordat schiphol vorig jaar en dit jaar tot nu toe weinig gedaan heeft, de "niet benutte N-ruimte" voor dat salderen gebruikt is, en zelfs over meerdere jaren gebruikt gaat worden
JohnDeere7serie
@nitevd wordt aan gewerkt, ontwerpbesluit nb vergunning schiphol voor de 500.000 vluchten ligt sinds 2 dagen ter inzage: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7264.ht…
Lees en huiver.
Machtig eigenlijk. Lelystad gaat dus extern salderen met een vergunning die nog moet worden vastgesteld.
2speen
@JohnDeere7serie inderdaad ongelofelijk. En nog maar niets te zeggen of hier ook 30% op afgeroomd gaat worden?
hans1980
@JohnDeere7serie waar komen die rechten weg?
Mars2
Carola ziet ze vliegen
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!