De verborgen agenda van het CDA, ondersteunt door LTO

CDA en LTO blijven steun uitspreken voor de voorgenomen wet stikstofreductie en natuurherstel. LTO geeft welliswaar aan dat de doelen niet haalbaar zijn, maar blijft de wet wel steunen.

De uitspraak van de Raad van State gisteren zorgt er voor dat de wet een vernietigende werking heeft op de veehouderij.

raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/…

Velen spelen gisteren de loftrompet over deze uitspraak, maar niemand liet de uitspraak juridisch analyseren. SSC vroeg DamenLegal om een analyse.

Zij verwerkte die middels haar blog in een twee tal analyses.

damenlegal.com/geen-natuurvergunning-nodig-voor-in…

en

francadamen.com/natuurbescherming/…

Kort samengevat zegt de uitspraak het volgende: Als de stikstof gevoelige natuur niet verslechtert ten opzichte van het moment van vergunningverlening dan is de vergunde emissie leidend.

Dat betekent dat intern salderen mogelijk is zonder al te veel papierwerk.

Maar:

Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken.
Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem.

Maar als provincies natuur bijplussen na de vergunningverlening, dan worden depositieberekeningen anders en verslechterd de natuur (op papier)
Bijplussen door provincies onder leiding van IPO baas Drenth en oud gedeputeerde Maij (CDA) zorgen er voor dat het CDA verantwoordelijk is voor het mogelijk waardeloos worden van alle vergunningen die door bijplussen extra depositie hebben.
CDA heeft daar een grote rol in gehad en .de heer Drenth weigert te reageren op aanschrijvingen van SSC. Zelfs de kaarten over de bijgepluste natuur zijn niet openbaar.

Deze week zou er een gesprek tussen mij en top LTO wezen. Is niet gebeurd, want er moest eerst overleg wezen met het CDA eerste kamer.....

CDA en LTO jullie hebben een laatste kans jullie leven te beteren.
Trek de steun voor deze wet vandaag in, anders wordt jullie verborgen agenda pijnlijk duidelijk!!!!

En anders komt er nog meer bende boven tafel.

Deel dit topic

John Spithoven

Reacties

+4
Frans Z.
Als er nog meer bende is,moet dat zoiezo boven water komen.
Realisme
@Frans Z. Eens!
+2
John Spithoven
De inzet van het CDA zorgt er voor dat alle vergunningen die door bijgepluste natuur meer depositie hebben , ingetrokken kunnen worden.

En omdat ammoniak emissie over 100 km nog depositie veroorzaakt, zijn de meeste vergunningen aan de beurt.
+1
Spuit11
Er is maar één simpele oplossing en dat is die van Baudet, het Duitse systeem hanteren. Of is dat te simpel gedacht @John Spithoven ?
Ondertussen weet iedereen dat het CDA 100 maal liever zijn eigen achterban verloochent dan de zijde van FVD kiest.
+5
Jawis
@Spuit11 men wil helemaal geen oplossing. Men wil ons uitroken en van nederland een groen paradijsje maken voor de rijke medemens...
+2
verbi
@Jawis Over 10 jaar zegt men : we verrekken van de honger maar de natuur is gered.Nederland , bananenrepubliek.
Farma_boerke
@verbi Let op (zoals Omtzigt al zei): BananenMONARCHIE
Jawis
@verbi ik ben bang dat ze dat nog liever hebben ook..
kanniewaarzijn
@verbi Over 10 jaar is dit land hartstikke failliet.
Huppel
Quote:
Als het intrekken of wijzigen van een natuurvergunning de enige mogelijkheid is om de dreigende verslechtering van Natura 2000-gebied te voorkomen, dan moet het bevoegd gezag die natuurvergunning intrekken.

Als er ook andere mogelijkheden zijn om dreigende verslechtering van Natura 2000-gebied te voorkomen, dan heeft het bevoegd gezag een keuze (‘beoordelingsruimte’):

- er worden andere passende maatregelen getroffen om dreigende verslechtering van Natura 2000-gebied te voorkomen en/of
- de natuurvergunning wordt ingetrokken.

Wordt het er niet duidelijker op!

Dus wanneer uit Aerius blijkt dat de KDW wordt overschreden, dan bestaat de mogelijkheid om een vergunning in te trekken? Of kijkt men dan naar de daadwerkelijke kwaliteit van natuur? Welke vergunning van welke emissiebron wordt dan ingetrokken? Dat lijkt me behoorlijk lastig omdat er meerdere bronnen zijn die voor depositie zorgen op een bepaald punt. De vergunning van Shell of de veehouder om de hoek? En welke veehouder dan? Is er schadeloosstelling?

Maar zo lang de overheid een "programma" heeft, dan valt het mee.

Quote:
Hiermee geeft de Raad van State aan dat als de overheid een pakket of programma voor ‘stikstofmaatregelen’ in uitvoering heeft, er sprake is van andere passende maatregelen.

Lijkt mij dat het wachten is op de eerste milieuorganisatie die gaat betogen dat het overheidspakket er onvoldoende op is gericht om een dreigende verslechtering van de Natura-2000 gebieden te voorkomen. En dat gaat een inkoppertje worden met de Aerius uitkomsten en de lage KDW
+1
j h p
@Huppel MOB is al aan de gang bleek uit een interview met Wosten advocaat MOB bij, ik meen, nieuws en co.
@John Spithoven heeft het hier laatst nog gepost.
+1
JanCees
@Huppel weer iemand die het begrijpt en het ook zegt we gaan vooruit John nu nog paar honderd in Den Haag aan het Plein en de Bezuidenhoutseweg op twee adressen
+1
kanniewaarzijn
En boeren maar denken dat onder Sjaak van der Tak de LTO een boervriendelijkere koers zou varen......Word wakker!
+1
Boerbakje
Hebben Geurts en LTO niet een gezamenlijke medewerker?
Heb dat wel eens ergens gelezen.
Frans Z.
Ik dacht dat nieuwe natuur nooit invloed kon hebben op bestaande vergunningen. Heb ik dat mis?
+1
j h p
@Frans Z. Het is nog sterker, N-2000 beleid/gebied mag geen negatieve/nadelige invloed hebben op de omgeving, meerdere keren aangehaald voor de rechter, doen niemand ook maar iets mee.
Dan gaan ze snel over op dat ons belang kleiner is dan het algemeen belang, wat overigens heel knap kunstmatig is gecreeerd en instant gehouden wordt. Er wordt burgers gevraagd; willen jullie meer natuur, tuurlijk willen ze dat, wat ze dan niet vertellen op welke manier en wat dat gaat kosten.Ik heb menig 'burger'van de stoel laten vallen over het hoe en wat, zijn ze totaal niet van op de hoogte.
Farma_boerke
@j h p A rtikel 2 van de Habitat Richtlijn zegt dat er grenzen zijn aan wat redelijkerwijs gedaan kan worden. Dat verwoordt de richtlijn als volgt: "In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. Wanneer de negatieve economische gevolgen te groot zijn, staat de richtlijn toe dat doelstellingen om een habitat in een gunstige staat te brengen niet worden doorgevoerd.

...
+1
Hans van Bergen
Het komt er nu op aan. Wordt BBB een partij met 5-7 zetels die mee gaat regeren en zakt het CDA naar 11 zetels of kiest CDA niet zozeer voor de boeren maar kiest ze voor feiten en realiteit en toekomst bestendigheid in het N debat en verwijst men de N wet naar de prullebak of doet nog flinke aanpassing
+2
JanCees
@Hans van Bergen Bij Boerburger hebben ze hier ook niet veel kaas van gegeten gezien eerdere opmerkingen. Dan zou ik toch maar op JA21 en mij stemmen heb je een kans dat er in ieder geval 1 iemand in de Kamer komt die het snapt en er dwars voor gaat liggen
+2
Noordoost
LTO : het grootste gevaar voor de landbouw.....
+2
de jonge
@Noordoost hoe kan het dan dat deze groep nog zoveel betalende boeren heeft,(als het zo is wat de lto wil doen geloven) zo ik het nu lees zijn dit dan dus boeren die jaren hebben en nog meebetalen aan de ondergang van hun eigen sector......
+2
Noordoost
@de jonge inderdaad, ongelooflijk dat er nog boeren zijn die jaarlijks vrachten contributie betalen en dan zo je belang behartigd te zien worden
Farma_boerke
@Noordoost welke leden, lto maakt het niet bekend?
Ze vertegenwoordigen een percentage van de landbouwomzet, maar niet via een democratisch afspiegelingsprincipe (1 bedrijf, 1stem oid).
+2
labella
@de jonge die leden zitten allemaal dement in een verzorgingshuis, die weten niet meer dat ze elk jaar betalen.
+1
Spuit11
@labella iedere covid heb z'n nadeel en z'n voordeel...
+2
Porky
@de jonge klopt, maar de leden/ eigenaren van RFC laten ook toe dat ze door hun" eigen "fabriek regeltjes en controles laten opleggen, waarvoor ze dan als klap op de vuurpijl ook nog moeten betalen, en dat slikken ze nog ook . Er zijn weinig boeren organisaties die behalve contributies opstrijken en een grote mond open trekken ,iets voor de boeren hebben betekend, als het er op aan kwam hebben ze gewoon bij het kruisje getekend, met excuus dat als ze het niet zouden doen het er voor de sector er nog beroerder zou zien .
+1
John Spithoven
Het wordt allemaal steeds duidelijker na alle feiten die boven tafel komen. Er blijft maar 1 vraag over die CDA en LTO kunnen beantwoorden aan veehoudend Nederland.

Blijft CDA de voorgenomen wet ondersteunen en blijft LTO zijn steun uitspreken over deze wet.
Spuit11
@John Spithoven ik begrijp dat Omtzigt niet alles tegelijk kan maar ben benieuwd naar zijn mening. Komt hij ook hier op voor het onrecht (???)
+2
John Spithoven
@John Spithoven En anders vraag ik mij nog af wat een veehouder te zoeken heeft bij deze twee clubs.
verbi
@John Spithoven Helemaal niks.Vraag me wel eens af waar het fout gegaan is binnen het CDA. Het is absoluut geen stadse partij en moeten hun stemmen voornamelijk op het platteland halen en juist dat deel van de bevolking wordt door het CDA geschoffeert. Niet te begrijpen.Hopelijk komen ze er in maart achter.
+2
robbies
Quote Reactie van @verbi:
Vraag me wel eens af waar het fout gegaan is binnen het CDA.

bij Hugo. Die wilde het CDA weer profileren in de steden. Gelukkig zijn er nog dorpelingen als Omtzigt en Mona Keijzer en die hebben in weerwil van het bestuur Hugo willen moven. Over Wopke heb ik niet echt een mening. Ik neig hem als kandidaat van het establishment, maar hij heeft wel de steun van Omtzigt en Keijzer. Daarom geef ik hem het voordeel van de twijfel.
Spuit11
@robbies bij twijfel... Doe maar niet. Je voorgevoel heeft het goed.
+2
kanniewaarzijn
@John Spithoven Ik heb getwijfeld om op Omzigt te stemmen n.a.v. wat Robbies van de week zei (je stemt op een persoon, niet op een partij). Maar ik vind de "bijvangst" toch teveel een onoverkomelijk struikelblok. Sorry Omzigt; verkeerde partij!
+1
jammermaarhelaas
Dit wordt hier op Prikkebord besproken, echter, hoeveel boeren lezen zoiets?

Er zal een stem luid moeten worden die door velen gehoort wordt, want al het goede werk van SSC ten spijt kunnen de verantwoordelijken voor een zwalkend stikstofbeleid schijnbaar nog steeds hun gang gaan?

De BBB zou dit kunnen, of @JanCees binnen Ja21, echter, BBB geniet slechts bekendheid onder een groepje boeren, en Ja21 is ook maar afwachten...

Ik ben er van overtuigd dat LTO veel goed werk verricht op oander andere dit dossier. Zou dit voorstel controversieel verklaard worden, dan is maar afwachten wat er voor terug komt. Ik hoop het niet, maar het is volgens mij zeker niet ondenkbaar dat GroenLinks en D66 deel uit gaan maken van een nieuw kabinet.
+3
Detukkeroettwente
Wat zegt LTO hier zelf van ??? Ze lezen hier ook mee. Problemen oplossen die niet bestaan ,valt niet mee.LTO en het CDA zijn net zoo gek als DICTATOR RUTTE en zijn handlangers !!!
+2
robbies
Ik begrijp de kop van het artikel niet John. Dat het beleid niet klopt zijn we snel eens, maar welke agenda voeren LTO en CDA dan uit? Dat blijkt er namelijk weer niet uit.
+1
John Spithoven
@robbies De uitspraak in hoger beroep van RvS en bijplussen natuur hebben inmiddels raakvlakken. De raakvlakken zorgen er voor dat vele vergunningen door het bijplussen en de uitspraak mogelijk ingetrokken kunnen worden.

Bijplussen natuur is met goedkeuring gebeurd door IPO voorzitter en CDA prominent de heer Drenth. Ook reageert hij niet op verzoeken SSC en neemt bewust geen maatregelen. Daarmee is CDA willens en wetens betrokken bij het op het spel zetten van vergunningen.

LTO top zou gesprek hebben met SSC over voorgenomen wet. Maar er moest eerst afstemming plaats vinden met eerste kamer fractie CDA.

Zo wel CDA als LTO blijven de wet en beleid ondersteunen , zie persberichten deze weken. Verder wacht ik af om ruimte te bieden om te bewegen.
+1
robbies
@John Spithoven dat is een herhaling van het topic, maar je titel suggereert dat CDA en LTO eigenlijk andere bedoelingen heeft met de wet. Welke dan? Dat ze een frutwet ondersteunen kan ook gewoon onkunde zijn. En dat CDA liever de vergunningen overheveld naar andere economische sectoren wil ik ook nog wel geloven. Maar welk belang heeft LTO daarbij
+1
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
Maar er moest eerst afstemming plaats vinden met eerste kamer fractie CDA.

Als je wat wilt bereiken moet je invloed uitoefenen op plaatsen waar dit zin heeft, welke (voormalige) coalitiepartij is nog maar wat te halen om er dwars voor te gaan liggen?
Dan is het toch ook de enige optie om met het CDA op te trekken, van de VVD weet je sowieso dat de landbouw wisselgeld is, D66 zegt halveren en CU neemt dezelfde woorden ook al in de mond. Moet je al zaken doen met een partij groter dan GL, blijft het CDA over wil je wat bereiken.

Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken.
Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem.


Aerius rekent toch met wat er actueel gebeurt ipv vergund is?
Melders,amvb, < 0,05mol bedrijven worden toch ook ingerekend zonder dat ze officieel vergund zijn? Op welke manier zou de depositie (op papier) stijgen?

Ben het wel met je eens dat het intekenen van andermans grond nergens over gaat. En als iemand loopt te stekken met bijvoorbeeld blauw grasland heel nederland plat kan gooien.
Als zon plantje er bij toeval wel groeit, zal er ook wel iets goed gaan.
Dit neigt naar toekomstige landroof en de prijzen onder druk zetten, grond wordt immers waardeloos waarbij je je ammoniak misschien iets duurder kan verkopen. Wees dan maar zo eerlijk en laat een schip met geld aanmeren en zeg wat je plannen zijn. Dan valt er te praten.
John Spithoven
@robbies En ze kunnen de kop boven deze topic ontkrachten door vandaag afstand te nemen van de voorgenomen wet.
+1
BertK
@John Spithoven

(klik om te vergroten)

Nieuwe Oogst weet niet wat LTO wil of de lezers mochten het niet weten. Deze alinea is verwijderd onder het artikel met trekker 'STIKSTOF WET ONHAALBAAR'
+3
HansBa
@John Spithoven En wat zijn dan de gevolgen voor de duizenden PAS melders? Weer onzekerheid?
Boerbakje
@HansBa kan een pasmelders de overheid niet gewoon aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade?
HansBa
@Boerbakje volgens mij is er geen schade tot nu toe, wordt gedoogd.
+1
Melkputje
Precies! Hoe komt er ooit duidelijkheid voor melders (of niet melders!) zonder wet??
zo wordt het voortbestaan van onze bedrijven ook in de waagschaal gesteld
Eerlijk gezegd heb ik na dat ellenlange wikken en wegen van Schouten nu behoefte aan duidelijkheid@HansBa
Realisme
@Melkputje hahah als je duidelijkheid wil dan zou ik zeggen zet een bord in de tuin! Daar hebben je collega’s dan tenminste geen last van in tegenstelling tot de stikstofwet.
+3
HansBa
@Melkputje juist, vind de route van LTO nog niet zo verkeerd.
Noorderling
@Melkputje
Een zekerheid heb je, en dat is dat je als melder niks hebt.
Valt het alleen nog maar mee in de toekomst.
Detukkeroettwente
@Noorderling Melders hebben een AMVB , of een hinderwet vergunning, en zo zijn er nog een aantal benamingen. En iedere boer die een bouwvergunning aanvroeg in het verleden heeft ook een milieu vergunning, en anders geen bouwvergunning. En de hetze die nu gaande is , is meer dan schandalig, Dit moet stoppen , stikstof is geen bestaand probleem.Lto is net zo gek als DiCTATOR RUTTE en zijn volgelingen .
cornelissen
@Melkputje Het advies van J.C.Vogelaar is kopen d.m.v. extern salderen ,als dat lukt.
Jawis
@cornelissen hij adviseerde ook om meztvergisters te kopen...
+1
JanCees
@Jawis heb ik nooit geadviseerd sterker nog mestvergisten heeft risicovolle businesscase
Jawis
@JanCees niet jokken....je ben voor frieslandcampina in nij andrigastate te marssum geweest, ik schat jaar of 10 geleden om ons een mestvergister aan te praten. FC kon dan mooi de groencertificaten overnemen. Jij je zakken weer gevuld, iedereen blij.....
JanCees
@Jawis Dat is pertinente onzin ik ken Andringa State niet eens en heb nooit voor FrieslandCampina gewerkt ben tot 2019 lid van de RvC van Frieslandfoods geweet.
Dus waar jij die onzin vandaan haalt geen flauw idee.
+1
Daats
@JanCees tot 2019?
+2
JanCees
@cornelissen vergunning op orde geeft altijd meer kans op doorboeren dan geen vergunning
+2
Boerbarretje
@robbies volgens mij is dit de dubbele agenda. www.tristatecity.nl
Jawis
@Boerbarretje zeer interessant
m uut m
Als ik het goed begrijp.
De vergunning kon oa ingetrokken worden om dat de vergunde ruimte grotendeels latent was.
De vergunde ruimte benutten zou dan een verslechtering betekenen.
+2
John Spithoven
eerstekamer.nl/wetsvoorstel/…

Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel wordt deze periode behandeld in de eerste kamer. 19 januari 2021 was de internetconcultatie. De link is van het voorlopig verslag. LTO, CDA maar ook ik hecht veel waarde aan een oplossing voor de PAS knelgevallen.

Bekijk het verslag, zet bijvoorbeeld uw zoekmachine aan, en zie dat bij de internet concultatie eerste kamer alleen Groen Links en PvdA geinteresseerd waren in een waterdichte oplossing voor de PAS melders. Zowel VVD als CDA hebben geen enkele vraag gesteld over de zekerheidsstelling dat PAS meldingen gered gaan worden. En iedereen maar denken(ook LTO) dat CDA een garantie biedt dat de PAS knelgevallen prioriteit hebben.....
John Spithoven
@John Spithoven Instructie , link aanklikken, naar beneden scrollen en dan klikken op voorlopig verslag 19 januari 2021

eerstekamer.nl/behandeling/20210119/…
+1
John Spithoven
@John Spithoven Als je de vragen van het CDA bekijkt gaan ze over:
Hoe de overheid de enorme reductie doelstellingen wil realiseren en borgt
Hoe provincies eenduidig beleid voeren en gezorgd wordt dat ze uitvoer geven aan de wet.
Hoe bronmaatregelen in relatie tot innovaties afgedwongen worden.
En dat ze verheugd zijn dat de bouw vrijstellingen krijgt.

En ze vragen zich als hoe projecten zonder vergunning door uitspraak 29 mei 2019 alsnog een vergunning krijgen.

Ik lees niets over de zorgen die LTO uit over haalbaarheid doelen en zekerheid stelling dat de PAS knelgevallen ook werkelijk een Wnb krijgen.

LTO gaat er zo stellig van uit dat PAS meldingen gered zijn, wie bied de zekerheid dat verkregen vergunningen niet aangevochten worden.

En dat met de wetenschap dat de huidige ruimte van de Wnb vergunde bedrijven in de wet vogelvrij is.

Waar is de rechtsbescherming van de veehouderij? Daar hoort de belangenbehartiging, ook NMV, zich toch hard voor te maken.
+2
jan.1
Quote Reactie van @John Spithoven:
Als je de vragen van het CDA bekijkt gaan ze over:Hoe de overheid de enorme reductie doelstellingen wil realiseren en borgtHoe provincies eenduidig beleid voeren en gezorgd wordt dat ze uitvoer geven aan de wet.Hoe bronmaatregelen in relatie tot innovaties afgedwongen worden.En dat ze verheugd zijn dat de bouw vrijstellingen krijgt.En ze vragen zich als hoe projecten zonder vergunning door uitspraak 29 mei 2019 alsnog een vergunning krijgen.Ik lees niets over de zorgen die LTO uit over haalbaarheid doelen en zekerheid stelling dat de PAS knelgevallen ook werkelijk een Wnb krijgen.LTO gaat er zo stellig van uit dat PAS meldingen gered zijn, wie bied de zekerheid dat verkregen vergunningen niet aangevochten worden.En dat met de wetenschap dat de huidige ruimte van de Wnb vergunde bedrijven in de wet vogelvrij is.Waar is de rechtsbescherming van de veehouderij? Daar hoort de belangenbehartiging, ook NMV, zich toch hard voor te maken.

Hoi John,jij kan ook Jaco Geurts bellen,hij is goed bereikbaar .
Ik verwacht dat hij jou vast alles kan uitleggen.
John Spithoven
boerderij.nl/Home/Blogs/…

In 30 jaar een ruimte claim van 700.000 ha. En een LTO die 100% verveven is met de grootste midden partij , het CDA.
Met zelfs een voorzitter die openlijk de WSN steunt om als belangenbehartiger te leveren voor dit ruimte beslag. Zo worden onze belangen vertegenwoordigd.
Noorderling
@John Spithoven

Prima deal, eerst Markermeer leeg pompen en daarna aan het grote werk beginnen:
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!