Voedselvoorziening door tweede kamer weg gegeven aan de communisten.

De veehouderij, waarbij door extreme verdeeldheid, de belangen worden verkwanseld. En dat in een land , dat 2.5 keer zijn oppervlakte nodig heeft om zijn bevolking te voeden. Belangenclubs, die een verbinder missen , zijn door een gebrek aan kennis, niet in staat een tegenwicht te bieden aan politiek en milieu groepen.
Politiek, en met name VVD, CDA, D66, CU, 50 PLUS, SP EN SGP, hebben de zelfstandige voedselvoorziening verpatst aan milieu organisaties met een communistische agenda.
Dat linkse politici hier in mee gaan is te verwachten. Maar dat VVD, CDA en SGP instemming geven aan deze wet en dus hun boerenachterban verloochen is onverteerbaar.

Milieu groepen, gesteund door rapporten van de overheid, (CDM) zien volop mogelijkheden om de voedselvoorziening nog verder in het geding te brengen.

De wet moet nog door de eerste kamer, en moet van tafel. Er moet een wet gebouwd worden op solide fundering, niet op drijfzand.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+14
John Spithoven
We mogen er van uit gaan dat de overheid zijn burgers beschermt. Toch schiet deze overheid op een aantal dossiers daarin te kort. Nu is de toeslag affaire actueel, maar er zijn in de voorbije jaren meer dossiers waar dit aan de orde was. Bijv de gaswinningsschade in Groningen, waar de burger ook in de steek gelaten werd. En omdat ook veehouders ingezetenen zijn van dit land 🤔 mogen zij ook rechtsbescherming verwachten van de overheid. Toch ging het met de kalverfraude ook stevig fout.
En dan is,er het stikstof dossier. Door de uitspraak 29 mei 2019 verloren PAS knelgevallen hun rechtsbescherming. De overheid is stevig te kort geschoten met deugdelijke stikstof wetgeving. Wat daarna volgde was chaos en zelfs economie bedreigend. Toch was dat laatste niet nodig , daar de habitat richtlijn in artikel 2 lid 3 voorziet in uitzonderingen daar waar het een groot economisch, maatschappelijk en cultureel belang betreft. Toch heeft dit kabinet daar geen gebruik van gemaakt en liet de chaos ontstaan en na,1.5 jaar ligt er dan nu een voorgenomen wet stikstof reductie en natuurherstel bij de eerste kamer, nadat de tweede kamer had ingestemd door middel van verleiding met kraaltjes en spiegeltjes.

Een wet die de veehouders, burgers van dit land, wederom geen enkele rechtsbescherming geeft omdat de wet gebasseerd is op drijfzand. Drijfzand in de vorm van het model Aerius. Het model Aerius dat door zowel de onafhankelijke commissie Hordijk als het overheidsorgaan PBL gekwalificeerd wordt als ongeschikt.
Daarnaast het doel van de wet, stikstof gevoelige natuur beschermen, met als uitgangspunten subjectieve beoordelingen en niet wetenschappelijk vastgestelde vertrekpunten.

En dan in de wet doelen vast stellen zonder omschrijving van een maatregelen pakket.

Kortom een wet waarbij door diverse partijen al aangekondigd is dat deze wederom onderuit gehaald gaat worden.

Kortom , de burger verliest meer en meer zijn rechtsbescherming en een nieuwe parlementaire enquête is al ontstaan, alleen moet de datum nog geprikt worden.

Eerste kamer , het is uw taak wetgeving te controleren. Laat zien dat u er niet voor de kraaltjes en spiegeltjes zit, maar voor de burger.
hans1980
En Wageningen Universiteit WUR


hans1980
Pauline van tuyll (WUR)


+1
kanniewaarzijn
WUR is niet serieus te nemen als wetenschappelijk instituut. Dat is al zo lang duidelijk!
RSIB
@kanniewaarzijn wur, gesponserd o. a. door Bill Gates a 3 milioen. Dan zal het wel goed zij 🤔
John Spithoven
Hier wat berichtgeving over diverse oproepen en een reactie hierop.

farmersdefenceforce.nl/stikstof-onze-laatste-slag-…


(klik om te vergroten)

+1
BertK
@John Spithoven Verkiezingen gaan over Tweede Kamer. Eerste kamer kan laten zien waar hun partij voor staat.

Waar zijn we beter mee af, aangepaste wet (via 1e Kamer) of helemaal (?) nieuwe wet door wellicht linksere 2e Kamer na maart?
+7
John Spithoven
@BertK Een wet gebouwd op feiten, niet op veronderstellingen en aannames.

En een wet die rechtsbescherming bied. Geen wet die bij de eerste de beste zaak wederom onderuit gaat. (bekijk de npo1 uitzending met de heer Wosten)

1000den industrieën met een NOx uitstoot van minder dan 10.000 kg NOx (vergelijk 700 mk) zitten niet in het systeem en worden vrijgesteld en door de NGO 's met rust gelaten.
Veehouderij bedrijven ( waar de meeste een uitstoot hebben van minder dan 700 mk) moeten tot de laatste kg uitstoot vergund wezen. En dan hebben ze een vergunning, dan zorgt deze wet er voor dat dat via bron maatregelen de rechtsbescherming van het hebben van een vergunning verdwijnt

Deze wet is de grootste bedreiging voor ons eigendom. Een veehouderij bedrijf zonder emissie vergunning is waardeloos, een industrie onder de 10.000 kg NOx is vrijgesteld.

Denk daar maar is over na!
ted9
@John Spithoven Gelijke monniken gelijke kappen. Of werk het rechtsysteem in Nederland niet meer zo.
de jonge
@ted9 nee zo werkt het niet meer in nederland,kijk alleen maar naar de stikstoftoestanden, de enigen die halveren moeten en aanpassingen moeten doen zitten in de landbouw. het is niet dat schiphol en halveren moet en aanpassingen moet doen,zo ook met de bouw,het is niet dat de helft van de woningen weg moeten en er extra aanpassingen gedaan moeten worden
+1
Spuit11
@John Spithoven Iedere wet zou gestoeld moeten zijn op feiten, eerlijkheid en westerse normen en waarden zonder links/rechts denken. De globalisten die nu de dienst uitmaken vinden dat zij voor God kunnen spelen. Zij weten wat goed voor u is. Je hoeft zelfs niet eens meer na te denken, ook dat doet de staat voor jou. Christelijk, westerse normen en waarden is 100en jaren naar toe gewerkt en wordt in één generatie kapot gemaakt.
Jawis
@Spuit11 nu heb je het over china toch?
+1
Spuit11
@Jawis ja, China aan de Noordzee. Waar je mag protesteren met een gummi knuppel in je nek, als je maar om half 9 binnen bent.
+2
Jan-T
Quote Reactie van @BertK:
Waar zijn we beter mee af, aangepaste wet (via 1e Kamer) of helemaal (?) nieuwe wet door wellicht linksere 2e Kamer na maart

Denk dat er twee zijn die stemmen verdienen.
Dat is Pieter Omzigt en Renske Leijten.

Dan wordt er pas een signaal afgegeven aan de poppetjes in Den Haag.
+1
Mars2
@John Spithoven Hoeveel leden heeft dit clubje?
Door deze mensen samen met een paar andere lto pas melders de zaken te laten regelen krijg je brokken.
De stof is dermate ingewikkeld, daar heb je goede mensen voor nodig.
+1
Melkweb
Voedselvoorziening door tweede kamer weg gegeven aan de communisten.

Solliciteert u met deze jaren 60 quote voor een plekje op de verkiezingslijst van FVD of de PVV?
John Spithoven
@Melkweb Heb geen politieke ambities, nu niet, later ook niet.

Verdiep u in de materie en u komt tot de dezelfde conclusie

Volgens LTO zijn de PAS meldingen gered.
Maar ook op de legalisering van de PAS meldingen is gewoon een bezwaar en beroep procedure mogelijk.

Dus deze wet zorgt met succes voor jaren werk voor de MOB.

Pas melders, u laat u wat wijs maken.
oubi
@John Spithoven in 2005 stonden in nederland al stallen leeg vanwege het ontbreken van een stikstofvergunning; het mag dan al meer dan 15 jaar als bekend worden verondersteld dat je stikstof nodig bent voor een veehouderijbedrijf voor zover je hebt uitgebreid na de referentiedata.
Men had kunnen weten dat dit een probleem kon worden.
Melkweb
@oubi keer op keer blijkt dat al die subregels en andere interpretaties vroeg of laat nooit stand houden. De overheid is terug gefloten en diegene die daar van geprofiteerd hebben of daar hun mogelijkheden inzagen dus ook.
Velen hebben de NB weg gevolgd, zijn verhuisd, hebben dikke investeringen voor gedaan of voor gelaten. Ik ga niet op detail in maar wij moesten ons toen ook maar redden.
oubi
@Melkweb dan gold voor een ieder; als je grote plannen had dan had je zeker moeten zijn dat stikstof geen item was. Sommigen hadden een brief van de provincie in de bus dat ze geen vergunning nodig hadden; nou dan heb je recht van spreken om nou de schade bij de overheid neer te leggen. maar die brieven werden tot ongeveer 2008 verstuurd. Toen zagen ook de provincies het licht.
Kringloper
De staat gaat zich alles toeeigenen, word het weer net zo als in voormalig DDR. Wordt je te werk gesteld op de staatsboerdrij.
Melkweb
@Kringloper word het weer net zo als in voormalig DDR ervaring?
+1
Realisme
@Melkweb erg inhoudelijk zijn uw reacties op @Kringloper en @John Spithoven niet. Mag ik u vragen of u inhoudelijk bezwaar heeft tegen datgene wat John getypt heeft en wat die inhoudelijke bezwaren dan inhouden?
Melkweb
@Realisme heel eenvoudig: het spel is gespeeld, de knikkers zijn verdeeld, klaar! Niet alle melkveehouders hebben last van de PAS en/of Sikstof. Zo wordt het hier wel gebracht. Laat de meesten toch gewoon met rust, voor je het weet komen er weer 1000 (sub-)regels bij om ook o.a die PAS boeren te laten boeren maar tegelijk de "gewone" NB boer ook raakt.
Daar pas ik voor en vooral de opruiende teksten
+1
Nevergiveup
@Melkweb Merk steeds meer dat het egoïsme meer en meer wordt onder de Melkveehouders , precies wat den Haag wil , collega's uitspelen tegen elkaar , l

Egoïst , Leedvernaak , Afgunst

Waar hoor jij bij ?

De groep die voor de Wolf is, zit ook lekker op de bank te kijken als de killer beelden weer voorbij komen , leedvermaak als er weer 10 schapen gesneuveld zijn , zo lijkt hier prikkebord ook te worden.
cornelissen
Quote Reactie van @Nevergiveup:
collega's uitspelen tegen elkaar , lEgoïst , Leedvernaak , Afgunst

Dat weten we allemaal niet , de namen zijn geheim ,dus de omstandigheden ook van de desbetreffende bedrijven. naar verluid zijn er ook ,die moedwillig met een geweigerde nb vergunning hebben gebouwd . Maar of dat kwaadroddel is of echt waar ,we weten het niet en dan is het heel moeilijk voor een meningsvorming over dit onderwerp.
maar de minister zou toch alles regelen?
+2
Realisme
@cornelissen doet ze ook, beetje hetzelfde als dat je met je maat naar de kroeg gaat en dat die hele zaak een rondje geeft en dan jou portemonnee uit je zak vist om te betalen.
Mars2
@cornelissen Veel stukken zijn gewoon openbaar. Vooral in Brabant
Google maar een paar kopstukken en je hebt snel resultaat
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Nevergiveup:
precies wat den Haag wil , collega's uitspelen tegen elkaar , l

Precies. Ter vergelijk: de trojka van Drs. P, wie er uit de wagen wordt geknikkerd zal mij aan m'n r**t roesten; als ik er maar geen last van heb!
+2
Realisme
@Melkweb hoezo de knikkers zijn verdeeld? Doordat deze wet in de toekomst niet houdbaar is, is er niets verdeeld. Er word beloofd en gestolen maar uiteindelijk schiet niemand hier iets mee op. Er is geen onderhandelingsresultaat, de overheid heeft nog steeds geen houdbare wet en de belangenbehartiging is blij gemaakt met een dooie mus. Er werd gekscherend gedaan over JC ze plannen en dezelfde mensen zijn wel blij met deze stikstofwet?
+1
Realisme
@Realisme ik vind de nieuwe voorzitter van LTO een goeie eerste indruk maken door de verbinding te zoeken. Maar zeg dan ook gewoon tegen de overheid dat met deze wetgeving het belang van de boeren niet gediend is omdat het knabbelt aan het juridisch eigendom. Gooi de knuppel maar is in het hoenderhok. Ergens mee meelullen wat het gros van de boeren niks brengt hebben we te vaak gezien en ik hoopte dat dat tot het verleden zou behoren nadat de vorige voorzitter bedankte.
Jawis
@Realisme ik denk dat hij bedoelt....alle vergunningen worden straks nietig. Het beschikbare stikstof moet straks opnieuw verdeeld worden...we mogen dan delen met alle stikstofproducenten.
arie.j
De kop van deze topic is wartaal.
En het beneem je de lust om serieus op de problematiek in te gaan.
Dat moet John Spithoven wel bedenken.
Bovendien is 9 van 10 boeren (en nog wel meer) geen boer geworden omdat anders de voedselvoorziening van Nederland gevaar zou kunnen lopen.
En we anders voor ons eten afhankelijk van communisten zouden worden.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!