@JanCees kiest voor grondgebonden

Een leuk stukje discussie hieruit geplukt: prikkebord.nl/topic/238685/…

Door @JanCees :

@Nijhof Jij hebt blijkbaar een probleem met de door jouw gemaakte keuzen in je bedrijfvoering en strategie de afgelopen 15 jaar. Maar daarom ben je stereotype voor de gehele melkveehouderij. sterker nog je begint tot de catogorie van bedrijven te behoren die in aantal sterk aan het afnemen is . Nu al minder dan 18% van het aantal bedrijven zit boven de 2,6 GVE per ha en circa 11% boven de 3 GVE per ha en 4% van de bedrijven boven de 3,5 GVE per ha.
Vanwege het feit dat de fraude druk en de controleerbaarheid en handhaafbaarheid in de huidige regelgeving het grootste is bij de bedrijven die niet grondgebonden zijn heeft 82% nu en over drie jaar 90% van de bedrijven te maken met voor hen onnodig zware regelgeving met grote kosten in de bedrijfsvoering. We praten dan over een kostenverplaatsing van of veroorzaakt voor regelgeving vanwege intensieve melkveebedrijven naar extensieve bedrijven van vele tientallen miljoenen euro's. Dat is de grote olifant die niemand bespreekbaar maakt.
Feit is dat circa 12.000 melkveebedrijven met regelgeving zijn opgezadeld die eigenlijk niet voor hen is ontwikeld maar voor circa nu nog 2100 melkveebedrijven die meer dan 2,6 GVE per ha hebben.
Als dit benoemt dan stroomt het over van reactie's van vooral deze groep bedrijven. De extensievere meerderheid denkt dat het inderdaad zo wel is maar gaat die discussie liever niet aan.

Ik zeg dit al ruim 25 jaar en ben daar consequent in.
In mijn tijd had LTO melkveehouderij dit ook als standpunt.
Na mijn vertrek is met name onder druk van de ZLTO de definitie grondgebondenheid op die bezopen percentage eiwit van eigen land gekomen en vooral de inzet om de sjoemelwijzer (KLW) in te voeren. Een controle instrument wat in hoge mate onbetrouwbaar is.

Grondgebondenheid is een onomkeerbare trend net als de toename in weidegang.
Het is prima wat ij betreft als bedrijven niet grondgebonden willen ontwikkelen alleen laat deze catogorie bedrijven dan ook zelf alleen de kosten hiervoor dragen en laten we dan zorgen dat er geen kostbare regelgeving van toepassing hoeft te zijn op de grondgebonden bedrijven.

Daarom zeg ik Grondgebonden bedrijven onder de 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha en weidegang kunnen goed zonder fosfaatrechten en ammoniakrechten.
Dat betekend voor deze bedrijven een enorme daling in de kosten.
Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken.
Grondgebonden melkveebedrijven kunnen en moeten dan ook de ruimte krijgen om alle geproduceerde mest op eigen grond af te zetten. Dat betekend de gebruiksnormen voor dierlijke mest met name fosfaat iets verruimen en binnen de stikstofgebruiksruimte omwisseling van dierlijke N voor N uit kunstmest. Milieutechnisch kan dat prima dat heeft het Mesdagfonds al een keer door WUR laten onderzoeken.
Bepalend is welke grond hoort er bij de GVE norm. Dat is alle grond in de GDI opgave in eigendom en pacht en maximaal 20% van de grond op basis van kortdurende pacht of gebruiksovereenkomst wel alle gerigistreerd in de GDI en binnen 60 km van het melkleverend adres. Niet morgen direct maar een periode van zes jaar om iedereen de kans te geven er te komen.
Waarom 2,5 GVE en 20.000 kg melk, (was 18,500). en weidegang.
Omdat bij deze getallen mileitechnisch er weinig risico is voor uitspoeling van nutrienten en vanwege de weidegang de ammoniak emissie ook binnen de perken blijft en bij weidegang ligt er meestal grond om het bedrijf dan valt de stal ammoniak emissie voor een belangrijk deel op de eigen boerengrond. De beperkte situatie dat een stal dichter bij een natuurgebied dan de eigen grond daar gelaten.
Waarom van 18.500 kg naar 20.000 kg ? Dat komt weer vanwege Mesdagonderzoek gepresenteerd augustus 2019 uitgevoerd door Wur animal science wat in beeld bracht dat voer efficiency in de melkveehouderij 10% beter is dan eerde op basis van onderzoek begin jaren 90 in beeld was gebracht.

Ik zou zeggen ga maar eens rekenen geen fosfaatrechten geen ammoniakrechten en geen mestafzetkosten voor bedrijven onder de 2,5 GVE en wel kunnen groeien tot 20.000 kg melk per ha wat dit kan betekenen voor de melkveehouderij in Nederland. met nu circa 1 miljoen ha en nu 14,5 miljard kg melk. Dan begrijp je ook meteen waarom RFC nu op dit moment vanwege management problemen niet voor echt grondgebonden melkveehouderij is maar vooral de bedrijven onder de 2,5 GVE via de fosfaatregelgeving in de klauwen wil houden.
De fosfaatregelgeving en het fosfaatreductieplan komen oof uit de koker van RFC en LTO-Melkveehouderij. Goed voor RFC op korte termijn een strategische blunder voor de melkveehouderij als geheel. De vaste lasten stijgen door en kunnen niet goed worden gemaakt door meer productie, iets wat in omliggende landen en concurenten in de markt wel mogelijk is.
Begin nu niet te miepen over dat er bij meer productie een lagere melkprijs komt want de laagste melkprijzen hadden we tijdens de quotering en niet daarna. Het zijn de door het beleid veroorzaakte kosten die de melkveehouderij dwars zitten.

Dat de melkveehouderij steeds meer grondgebonden aan het worden is dat is een feit dit ondanks de afname van boerengrond. Dat laatse is overigens waarom ik zeg Nederland is vol en we moeten niet ieder jaar tienduizenden immigranten opnemen want dat vreet ruimte die bij boeren weg moet komen.
Nijhof je mag er van alles van denken en zeggen maar kom maar eens met een analyse die dit weerlegt en niet alleen met losse kreten

De cijfers spreken voor zichzelf

melkvanhetnoorden.nl/featured/…

agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx/…

Deel dit topic

Reacties

Noorderling
@JanCees Met welke hectares rekenen we dan?
GDI, derogatie, kadaster, praktisch in gebruik, volledig in eigendom, in gezamenlijk bouwplan?

We zijn natuurlijk niet voor 1 gat te vangen. Er is 950.000ha bouwland in nederland, waarvan 200 snijmais. Grofweg is er nog ca 750.000ha welke niet opgegeven wordt door melkveehouders, met welke garantie gaan we binnen de huidige gestelde kaders blijven?

Hoeveel koeien komen er in het Oldambt extra te lopen omdat graansaldo's marginaal zijn en melken beter loont, die melkstallen kunnen nog wel 10uur langer per dag draaien.

Iedereen gaat zich specialiseren omdat daarin nog rek zit en wat te verdienen valt, wil je met de huidige prijzen nog stappen zetten. Op zwaardere gronden worden massaal uien gezaaid. Bollenboeren uit Noord Holland strijken ook massaal in Groningen neer. Gras wordt het nieuwe rustgewas en wisselgeld waarbij 30% groei in areaal zomaar geregeld is. Vaste lasten veranderen niet, en tussen de melkprijs en variabele lasten zit nog 10-15cent. Dan gaan er nog heel veel koeien bij komen.

Het is een nobel streven, maar we zijn als individuen niet binnen deze veel te flexibele kaders te houden. Allemaal te vrijblijvend, en wat nu in de praktijk al gebeurt wordt op papier opgelost. Fosfaat is voor heel veel bedrijven echt de rem en binnen huidig areaal en stallen is zomaar nog 10% te groeien.
Als er maar genoeg winst te boeken is, kan er opeens heel veel. Ik wil hectares op naam en de akkerbouwer schone grond. Dan komen wij er samen wel uit en kan ik voor volgend jaar 2,5x zoveel grond op papier krijgen 😉

De 18% bedrijven dan maar opofferen is een keuze, mijn naam zou ik er niet onder willen zetten. Die beesten vreten ook gewassen die ergens gegroeid hebben, waarbij iemand anders toevallig het risico van de teelt draagt.
Nijhof
Ten eerste: ik ben geen fel tegenstander van een GVE norm per hectare.
Maar:
-ik ken nogal wat bedrijven die zgn natuurland gebruiken om aan het aantal hectares te komen.
De mest verdelen ze dan over de vruchtbare gronden. Dat zie je ook erg veel gebeuren in Duitsland. Flinke lap bio-grond en gulle stapelen op productieland.
-de koppeling met melk blijf je koppig vasthouden.
Dat gaan veel veehouders niet zo leuk vinden.

Quote:

Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken.

Je maakt het wel een beetje bont. Ammoniakrechten en luchtwassers. Is alleen luchtwassers niet voldoende?
En waarom wel fosfaatrechten wanneer er geen weidegang mogelijk is?

Dan gaan we het nu even hebben over de intensieve veehouderij.
Jij zegt: alle melkveehouderij die geen weidegang doet schaar ik onder de intensieve veehouderij met het bijbehorende harde regime?

Waarom heeft iedereen toch zo’n moeite om de echte reden van de fraude met mest te benoemen?
Er zijn twee heel belangrijke punten. Mestscheiden op boerenbedrijf en het stikstofgat
De keuzes die jij maakt zouden een stevige fundering moeten hebben
Het gepolder heb ik persoonlijk genoeg van.
Nog even een toevoeging.
Ik durf de discussie wel aan dat ik met 25000 kg per hectare schoner en beter voor de wereld kan produceren dan een ander met 17000 per hectare
arie.j
Quote Reactie van @Nijhof:
Maar:-ik ken nogal wat bedrijven die zgn natuurland gebruiken om aan het aantal hectares te komen.De mest verdelen ze dan over de vruchtbare gronden. Dat zie je ook erg veel gebeuren in Duitsland. Flinke lap bio-grond en gulle stapelen op productieland.-de koppeling met melk blijf je koppig vasthouden.Dat gaan veel veehouders niet zo leuk vinden.

Daar is wel wat op te vinden, dat natuur land niet, of voor de helft meerekenen.
Bio-land gaat gewoon mest op want in Duitsland hebben ze geen derogatie dus valt er niets te stapelen bij grondgebonden, doet een boer zichzelf dan alleen maar schade mee.
Noorderling
Quote Reactie van @arie.j:
doet een boer zichzelf dan alleen maar schade mee

Als de betalingsrechten en vergroening hoger is dan de pacht niet. 1x schoon maaien voor wat hooi en de rest maximaal bemesten. Duitsland is groot, heel groot en totaal niet te vergelijken met Nederland en de natuur in Nederland.
puntertje
@Noorderling Maar wij hebben dan wel weer vele malen meer Natura2000 gebieden 😬
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
Als de betalingsrechten en vergroening hoger is dan de pacht niet. 1x schoon maaien voor wat hooi en de rest maximaal bemesten. Duitsland is groot, heel groot en totaal niet te vergelijken met Nederland en de natuur in Nederland.

Maar we hebben het niet over een regeling voor Duitsland.
In Nederland zijn er maar erg weinig veehouders die voor een gedeelte biologisch zijn, daar zit geen probleem.
En natuurland kan ingevuld worden naar dat er mest op mag, geen mest dan niet meetellen, en weinig mest dan voor weinig laten meetellen, ik zie werkelijk niet wat daar het probleem mee zou moeten zijn.
Het punt is meer dat intensieve boeren alles uit de kast proberen te trekken om het tegen te houden. Dat het niet direct leuk voor hen is kan ik begrijpen, daarom zou wat overgangsjaren voor die bedrijven wel redelijk zijn.
BoerBart
@arie.j jc adviseert een 6 jarige overgangstermijn. Staat hierboven in zijn stuk.
pietjepuk
Quote Reactie van @Noorderling:
betalingsrechten en vergroening hoger is dan de pacht niet. 1x schoon maaien voor wat hooi en de rest maximaal bemeste

komt ook een eind aan. Nu is het zo dat je natuurland voor 70 kilo fosfaat mee mag nemen voor grondgebondenheid. In nieuwe pachtcontracten moet komen te staan hoeveel mest er op mag. geloof niet dat er veel terreinbeheerder organisaties mest toe gaan laten.
Koeien boertje
@pietjepuk hier hadden ze hun beleid op vogeltjes.
Die zaten er niet meer.
Nu op bloemetjes, wat betekent geen mest.
Alleen met vee inscharen nog.
Er zijn er wat die het volledig mee tellen voor derogatie, maar dat is hun keuze.
Sommigen gooien 6 en ik ga er vanuit dat ik dan pech zou hebben
familie pelle
@Koeien boertje
Quote:
. Er zijn er wat die het volledig mee tellen voor derogatie, maar dat is hun keuze.

Als de grond geen geen N-code (hoofdfunctie natuur) heeft mag je het gewoon meetellen voor je gebruiksruimte en derogatie.
Jowi
Quote Reactie van @Nijhof:
de echte reden van de fraude met mest te benoemen? Er zijn twee heel belangrijke punten. Mestscheiden op boerenbedrijf

Hoe wil je dat doen anno 2020, heb jij de mestmonsters al klaar liggen voor de erkend monsternemer of is dat je schoonmoeder die je al een tijdje niet meer wilde zien.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Nijhof:
Ik durf de discussie wel aan dat ik met 25000 kg per hectare schoner en beter voor de wereld kan produceren dan een ander met 17000 per hectare

Met de Wageningse rekenregels kan je tenslotte je voordeel wel doen als (redelijk) intensieve.
J Andringa
Het is zeker een interessante discussie maar hoe groot is de kans dat het ooit meer gaat worden dan een 'interessante' discussie? Jan Cees Vogelaar zegt het zelf al in zijn verhaal dat hij het al 25 jaar roept. Persoonlijk zou het me wel uitkomen omdat we er wel aan de norm kunnen voldoen, maar tot nu toe zijn we nog geen enkele stap in de richting gekomen van een vereenvoudigde regelgeving in een grondgebonden situatie. Behalve mooie woorden van duurzaamheid klimaat en biodiversiteit is intensief vooral de voorgaande jaren nog steeds lonend geweest. Dit is overigens geen aanval op Jan Cees zijn reactie!
Frans Z.
Zoveel meer melk zal wel meevallen. Dat laten de verwerkers niet nogmaals gebeuren.
Vetspuit
@Frans Z. dat is toch ook juist het probleem
Frans Z.
@Vetspuit Snap m niet.
Vetspuit
@Frans Z. de grootste verwerker handelt niet in het belang van haar leden
Frans Z.
@Vetspuit Snap m nog niet. Er wordt gesteld dat er overal maar raak gemolken kan gaan worden. Fc heeft al een kortingsregeling bij te veel melk en zal geen nieuwe leden aannemen.
Vetspuit
@Frans Z. je snapt hem wel. leden willen harder melken, verwerker kan niet meer verwerken.
hans1980
Veels te duur , krijgt niet mijn stem
familie pelle
@hans1980
Quote:
. Veels te duur , krijgt niet mijn stem

Bang voor je fosfaathandel? 😜
Bartlehiemboer
Heb het idee (mocht Jan Cees wat te vertellen krijgen in Den Haag) dat ze net als ze nu bij LTO doen Straks steeds naar Jan Cees wijzen met het verhaal hij is er voor de boeren en hij zegt dat het zo moet, en zich daar achter verschuilen .Terwijl misschien het gros van de boeren het helemaal niet eens is met Jan Cees Zodat we nog meer klem komen te zitten....
JanCees
@Bartlehiemboer Zoals ik al in ander topic zei ik heb de afgelopen jaren enige honderden inleiding gehouden door het hele land ik durf stellig te zeggen dat ik oprecht een heel ander beeld daarover heb gekregen dan jij nu verteld op basis van je eigen gedachten
+3
verbi
Heel verhaal van JC. Maar wees een vent en zeg gewoon oprotten intensieve bedrijven. En kom dan niet aan dat ze mogen blijven als ze aan van alle flauwekul regels van jou moeten voldoen die niet betaalbaar zijn. Zal treitergroepje GRONDIG wel als muziek in de oren klinken.
BoerBart
@verbi
Jc weet wat er in den Haag speelt.
Dat jc nu opnieuw zijn aloude stokpaardje van stal haalt, zegt mij veel.
Het gaat niet om wat Verbi of een quotum- makelaar willen. Het gaat om wat LNV en de Europese commissie willen.
LTO en RFC hebben veel minder in te brengen. Ik denk dat de intensieve minderheid ook minder in te brengen hebben. Erg vervelend voor ze, maar daarom niet minder waar.
+2
JanCees
@verbi jij roept weer wat met forse termen als oprotten maar je kijk blijkbaar niet naar de cijfers. Van 2018 naar 2019 457 bedrijven die van intensief naar grondgebonden gingen dus een afname van 15% in een jaar in 4 jaar tijd bijna een halvering dus het gebeurt gewoon.

Wat ik het liefst zou willen zien is dat de sector zelf zorgt dat ze een discussie over oprotten gaat voorkomen.

En eerlijk gezegd roepen lieden als jij en nog een aantal van de ontkenners maar ook LTO Melkveehouderij en de NZO/ZuivelNL dit wel over de sector af.
Harm Holman heeft al een aantal keren terecht gezegd er is gebrek aan visie en leiderschap in de melkveehouderij.
Als dat een paar jaar nog zo door gaat dan krijg je inderdaad nog meer maatschappelijke discussie over oprotten. Die discussie kun je dan heel slecht tackelen als je zelf geen keuzen hebt gemaakt voor een robuust en helder uitlegbaar beleid
+2
hypotheekboer
@JanCees je zet met 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha een dubbel slot op de melkveehouderij. Hoe zie je dit bij de overige dierlijke sectoren? Alleen 2,5 GVE?
Die 20.000 kg lijkt me nogal een gevaarlijke grens. Naar mijn mening slaan we daarmee de innovatie dood en wordt goed en efficiënt management minder beloond waarbij we aan concurrentiekracht inboeten. Je hebt de verschillende mestnormen ook al als slot. Waar in feite de problemen zitten, zijn de verliesnormen al lager.
JanCees
@hypotheekboer gemiddeld zitten we nu op krap 15.000 kg melk per ha. Dus is er zeker nog de nodige ruimte. De grootste begrenzing zit volgens mij bij aantal zuivelverwerkers die geen groei willen in productie.
Melkveehouderij boet dan juist niet in aan concurentiekracht.
Reken eens aan kosten Fosfaatbeleid/rechten en ammoniakbeleid.
Daarnaast kan belangrijk deel van de melkveehouders zonder meer kosten groeien en dat geeft meer omzet over dezelfde huidige vaste lasten. Reken dat maar eens door over periode van 10 jaar.

Voor intensieve bedrijf dezelfde normering varkens en pluimvee omgerekend naar 2,5 GVE (is vast iemand die de getallen paraat heeft ik meen 7 vleesvarkens gelijk aan 2,5GVE?) en niet grondgebonden alles verwerken.
Nijhof
@JanCees Oeps. Dat je dat niet weet en er zelfs niet in de buurt komt met gokken
Echt een stabiele onderbouwing
JanCees
@Nijhof vertel jij het me maar als je dat zo goed weet ik zeg ik weet het niet ik dacht 7 vleesvarkens jij weet het vast als je de getallen uit je hoofd weet. Maar heb net de tabellen van RVO even vor je nagekeken op basis van fosfaat zit ik aardig in de buurt afhankelijk welke melkproductie per koe je neemt en welk mestsysteem bij de varkens. Dus dat gokken zit redelijk goed.Nu jij weer
pieta
@JanCees 0.15 tot 0.2 per vlv
Antwoord
Het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren (cat. 8.3 onder l)
Grote slachterijen zijn vergunningplichtig. Per 1 januari 2010 is hiervoor de drempel van 20 dieren gewijzigd naar 10.000 kg levend gewicht. De nota van toelichting(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) bevat omrekeningsfactoren om het aantal dieren naar levend gewicht in kilo's om te rekenen. Per diersoort zijn zogenoemde grootvee-eenheden (GVE's) gegeven, waarbij één GVE staat voor 500 kg levend gewicht. De GVE's zijn als volgt:

OVERZICHT GVE'S
Diersoort
GVE
volwassen runderen en eenhoevigen

1
varkens meer dan 100 kg levend gewicht

0,2

andere varkens

0,15


infomil.nl/onderwerpen/integrale/…
JanCees
@pieta dank voor de verheldering bij GVE per ha ga ik meer uit van de mineralenproductie die getallen liggen mogelijk iets anders
Nijhof
@JanCees 1 vleesvarkensrecht is 7,4 kilo fosfaat
Werkelijke productie ongeveer 4,3 kilo fosfaat
JanCees
@Nijhof wordt de rekensom voor varkenshouder dus iets gunstiger van
+1
Noorderling
@JanCees
En wat is de milieuwinst als een varkenshouder de bemest tarwe opgeeft ipv buurman akkerbouwer?
Problemen op papier worden ook op papier opgelost.

Als gerst rantsoen technisch beter past dan tarwe, kun je het beter kopen van iemand die zich daarin gespecialiseerd heeft. Het past niet alleen financieel beter, als de benutting stijgt is het milieu ook beter af. Zelfde geld voor de soort dierlijke mest of een mix daarvan. Verbreding is risicospreiding maar ook vergroting. Flexibel blijven kan ook een sterkte zijn.

Laat een melkveehouder melkvee houden, een geitenhouder geiten en een akkerbouwer gewassen telen. Je kunt maar 1ding goed doen en van alles wat wordt allemaal net niks.

Akkerbouw kan ook niet voor 10ha aardappelen een nieuwe spuit kopen van 100.000euro vanwege driftreductie regels. Of worden zij ook onder de 40ton/ha vrijgesteld van milieuwetgeving en mogen ze maar wat aan blijven knoeien?
+2
BoerBart
@Noorderling
We leven in Nederland. In zo'n druk landje met 17 miljoen meningen is dat wensdenken van je erg naïef.
Jij kan beter.
JanCees
@BoerBart @Noorderling Bart geeft het antwoord.
Noorderling
@BoerBart @JanCees
Te makkelijk. Moeten boeren in het oldambt/Veenkoloniën/Zeeland/Friesland de problemen in de randstad oplossen?
Boeren hier allemaal naast elkaar, werken samen tussen akkerbouw en veehouderij wat allemaal kapot gemaakt wordt op deze manier. Terwijl er juist win-win situaties ontstaan bij specialisatie en samenwerking.

En op welke manier lost dan de (papieren) omslag de gestelde problemen op?

Zijn hier toch nog een aantal jonge knapen die met weinig toch nog in de sector aan de slag willen gaan, bedrijven splitsen omdat 2 broers/zussen beide verder willen. Dan moet het even een paar jaar anders dan gemiddeld, toch moet dat gras ergens vandaan komen niet? Door met nog meer stokken in de spaken te gooien worden er nog meer schaarse jongeren afgeschrikt. Dan wordt de spoeling wel dun en wakkert schaalvergroting alleen maar verder aan, wat tot dusver elke mileiumaatregel nog heeft gedaan. Om iemand mag een voorbeeld geven welke wetswijziging geen golf aan stoppers heeft veroorzaakt.
hypotheekboer
@Noorderling de gebieden die jij noemt, daar zitten over het algemeen de problemen niet. De Randstad heeft zijn eigen probleem en zal toch naar het platteland moeten komen om zijn probleem op te lossen(ammoniak opkopen en land beschikbaar voor de boer die doorgaat). Juist de intensieve bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid om hun zaakjes beter te regelen door nauwer contact tussen producent en afnemer van voer/mest.
hypotheekboer
@JanCees ik dacht dat we wel iets hoger zaten als die gemiddeld 15.000 kg melk per ha, maar is misschien maar net wat je meerekent(mais geteeld door akkerbouwer?). Als er dan nog zoveel ruimte zou zitten tussen 15 en 20.000 kg per ha, dan zou je die bovengrens er niet in hoeven te leggen. Dan zouden GVE en mestnormen afdoende moeten zijn. Juist de technisch beter presterende bedrijven, waar normaal de zaakjes goed voor elkaar zijn, of waar dan geïnvesteerd wordt in een stal met betere omstandigheden, die zet je dan juist klem waardoor je de kracht uit de sector haalt. Dan zijn de bedrijven op termijn juist minder over te nemen.
Jouw punt is dat de melkfabrieken niet meer melk kunnen/willen hebben, maar laat de fabrieken dat dan zelf regelen. RFC heeft al de kortingsregeling, of gaat het je er juist om dat je het sectoraal wil oplossen?
+1
Boerbakje
Prima plan als er maar tegen over staat dat het ter vervanging is van alle regels die nu de hoeveelheid vee proberen in te dammen
+1
Jean-PierreK
@JanCees, volgens mij heeft Jaap van Wenum onlangs aangegeven dat de akkerbouw (lokaal) niet aan de nitraat norm kan voldoen... Dus bedrijven zonder dieren die niet aan de norm voldoen. Hoe lost jouw visie dat probleem op?
Noorderling
@Jean-PierreK
En vaak op niet derogatie grond, dus 170kg.
Is de 20% mais anders dan op een niet derogatie bedrijf?

Het is inderdaad niet de oplossing maar een obstakel dat op de weg gesmeten wordt.
JanCees
@Jean-PierreK Akkerbouw op droge zandgronden heeft een probleem met Nitraat dat lossen we met GVE per ha wel op als ze blijvend grasland inzaaien
+3
Jean-PierreK
@JanCees, waarom zou een akkerbouwer op zandgrond gras inzaaien als dat meer beregeningswater kost om in leven te houden, meer werk kost en minder saldo opbrengt?
+1
JanCees
@Jean-PierreK Ik zei al eerder GVE norm lost voor akkebouw op droge zand gond inzake uitspoeling/milieu niet veel op daar zit een structureel vraagstuk welke gewassen wel en welke minder bijdragen aan uitspoeling van N . Je kan je dus stellen dat wat betreft uitspoeling N akkerbouw op droge zandgrond bij veel van de huidge teelten en teeltmethode een probleem heeft bij gewassen die veel N vragen. Gras, Luzerne granen geven minder uitspoeling dan rooigewassen of volle groente teelt. Dat los je niet op met een GVE norm in de veehouderij.
Jean-PierreK
@JanCees, ter aanvulling: bij de rooigewassen zorgen bieten ook voor minder uitspoeling.
Jean-PierreK
@JanCees, wat zie je dan als oplossing voor de droogtegevoelige zandgronden? 1) nitraat normen opzij zetten zoals Van Wenum voorstelde? 2) normen voor de grootste gewassen verder aanscherpen, zoals het ministerie altijd deed? 3) lokale beperkingen in het areaal uitspoelingsgevoelige gewassen, zoals CDM recent onderzocht heeft? 4) een combinatie van voorgaand? 5) iets anders?
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @JanCees:
Ik zei al eerder GVE norm lost voor akkebouw op droge zand gond inzake uitspoeling/milieu niet veel op daar zit een structureel vraagstuk welke gewassen wel en welke minder bijdragen aan uitspoeling van N . Je kan je dus stellen dat wat betreft uitspoeling N akkerbouw op droge zandgrond bij veel van de huidge teelten en teeltmethode een probleem heeft bij gewassen die veel N vragen. Gras, Luzerne granen geven minder uitspoeling dan rooigewassen of volle groente teelt. Dat los je niet op met een GVE norm in de veehouderij.

Ik hoop oprecht dat je je eens goed gaat verdiepen in de materie voordat je (eventueel) in de kamer komt. Van dit soort geneuzel hebben we al meer dan genoeg.
+1
marcsterreborn
@kanniewaarzijn je kunt van alles vinden van @JanCees opvattingen, maar dit verwijt lijkt me onterecht.
Juist hij heeft zich verdiept in de materie, en neemt een beargumenteerd standpunt in.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @marcsterreborn:
Juist hij heeft zich verdiept in de materie, en neemt een beargumenteerd standpunt in

Dat denk ik niet. Hij volgt, net als velen het algemeen aanvaarde verhaal dat helaas een wetenschappelijke onderbouwing ontbeert. "Uitspoeling" als oplossing voor wat niet zichtbaar is, is een beetje onwetenschappelijk. En dan druk ik me nog vriendelijk uit! Maar verder heeft Jan Cees het beste voor met de landbouw, daar ben ik van overtuigd. Daarom hoop ik dat hij niet (net als de rest wat in de kamer zit) klakkeloos meegaat in dat onwetenschappelijke, weinig kritische geneuzel, dan voegt hij nl. niks toe en dat zou jammer zijn.
JanCees
@kanniewaarzijn Wat zit jij er vreselijk naast. De uistpoeling van mineralen wordt wel degelijk gemeten ook op een aantal derogtiebedrijven. We mochten willen dat er ook zoveel Stikstofdepositie meetpunten waren als waterkwaliteit meetpunten.
kanniewaarzijn
@JanCees Je kunt meten tot je een ons weegt, de vraag is echter: waar komt het vandaan wat je meet?!
JanCees
@kanniewaarzijn Wat zit jij er vreselijk naast. De uistpoeling van mineralen wordt wel degelijk gemeten ook op een aantal derogtiebedrijven. We mochten willen dat er ook zoveel Stikstofdepositie meetpunten waren als waterkwaliteit meetpunten.
+3
BoerBart
@kanniewaarzijn
Uit nitraatmetingen blijkt dat we niet op ieder perceel voldoen aan de EU nitraatrichtlijn.
Nu mag jij uitleggen hoe dit kan? Uitspoeling is misschien een verkeerd woord, maar die vollegrond-groente percelen houden toch weinig bodemleven in stand.
Ik denk dat we als koeienboeren juist ons grasland als wapen moeten gebruiken.
Jaag je een koeienboer weg, dan is het grasland ook weg.
kanniewaarzijn
@BoerBart Stel dat er inderdaad sprake zou zijn van "uitspoeling", denk jij dan werkelijk dat die nitraat dan netjes onder het desbetreffende perceel in het grondwater blijft zitten? Onder de grond stroomt meer water dan boven de grond. Die metingen zijn een wassen neus, je kunt immers onwelgevallige uitkomsten weglaten, er komt er vanzelf wel eentje die gewenst is. Extensieve landbouw (waaronder ook akker- en tuinbouw valt) zal altijd te maken hebben met omzettingen waardoor het lijkt alsof er verliezen ontstaan. Het is gewoon een rekenfout die bij de intensieven precies omgekeerd uitpakt, vandaar ook al die zwarte mest.
+1
JanCees
@kanniewaarzijn Er wordt gemeten op verschillende diepten in tegenstelling tot stikstofdepositie is bij water en waterkwaliteit heel veel bekend en wordt er uitgebreid gemeten jij mag dat ontkennen maar je hebt ongelijk
+2
Noorderling
@JanCees
Hij ontkent ook de werking van het periodiek stelsel, kan van de halve verhalen links en recht ook niks bakken.
kanniewaarzijn
@Noorderling Probeer het eens met hele verhalen. Ze moeten wel kloppen, anders blijf je er niks van kunnen bakken.
kanniewaarzijn
@JanCees Het is een beetje het idee van: er is een moord gepleegd en jij liep er toevallig langs, dus ben jij de moordenaar. Simplisme ten top!
+1
Hooibaaltje
@JanCees mogen we zelf nog beslissen of we gras of maïs verbouwen. Dit moet het uitgangspunt zijn.
JanCees
@Hooibaaltje Wat betreft derogatie dan heeft de graslandverplichting absoluut een positief effect bij het voorkomen van uitspoeling. Zelf denk ik dat (ik weet dat er aan wordt gewerkt) er vanwege organische stof vastlegging in de bodem over een tijdje de zogenaamde Soil Carbon Credits voor boeren een mooie inkomensmogelijkheid kunnen aan vormen. Het verschil tussen mais en grasland bij Soil Carbon Credits kan enkele honderden euro's per ha voordeliger zijn voor grasland dan maisland. Grasland kan meer organsiche stof vormen dan maisland.
Dat is voor mij een extra reden om te bereiken dat grondgeberuikers vrij zijn om hun stikstof uit dierlijke mest of kunstmest te halen. Dierlijke mest geeft ook meer organische stof opbouw.
Hooibaaltje
@JanCees ik krijg met maïs meer tonnen ds van de ha, dan met gras, dus efficiënter.
Het gaat om de knikkers willen we boer blijven...
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
dat de akkerbouw (lokaal) niet aan de nitraat norm kan voldoen...

Alweer een gevolg van de Wageningse rekenregels....
+2
Jean-PierreK
@kanniewaarzijn, kun je dat uitleggen?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
, kun je dat uitleggen?

Kan je lezen? Lees dan mijn eerdere (vele) bijdrages over dit onderwerp.
+1
Jean-PierreK
@kanniewaarzijn, een linkje zou dan wel handig zijn. Als dat niet teveel gevraagd is.
+1
robbies
@kanniewaarzijn Maak er anders eens een topic over, want al je bijdrages staan over het hele bord verspreid
kanniewaarzijn
@robbies Ik zal eens even kijken hoe ik dat het best kan doen.
+1
Grasbaal
Jean-PierreK
@JanCees, ervanuitgaand dat de 2,5 gve gebaseerd is op de mestproductie van holsteinkoeien; is het voor jou dan bespreekbaar dat er 3,5 jersey koeien in de plaats per hectare mogen zijn?

2,5 / 0,7 = 3,5
+1
JanCees
@Jean-PierreK Das iets om goed naar te kijken zou zo maar kunnen dan wel 100% geen kruislingen anders wordt het lastig
Melkweb
JC krijgt mij stem niet maar wat ik dus al tijden ook al opper is dit wel de oplossing. Al is het maar om de overmaat van dubbele en tegenstrijdige regelgeving in te dammen. Vallen hierdoor spaanders? .... ja! Maar minder dan nu. Grondgebondenheid die de overmaat van de andere regels moet laten verdwijnen. Niet als iets erbij, dat moet de insteek zijn
+1
Noorderling
@Melkweb
Mag ik het naïef vinden?

Ik vind het een voorstel van niets ondanks dat het me wel past. Kunnen we nog 2miljoen kg melk groeien en velen met mij. Het lost niets op.
+1
Nijhof
@Noorderling Precies. Je ziet wat er gebeurt.
Maar dat is politiek.
In real live los je stikstof niet op door 720 uur weidegang. Dat er een meerderheid voor te vinden is snap ik wel. Bij het Haagse gaat het er als zoete koek in
Om op alle akkerbouwgrond melkvee te gaan houden via papieren constructies wordt een nog grotere bende dan fosfaatrechten.
Nogmaals, ik snap het wel maar het lost helemaal niets op.
JanCees
@Nijhof Volgens mij hebjij het weer niet scherp. Een melkveehouder kan in mijn voorstel slechts 20% uit losse grond halen en dat moet ook daadwerkeljk in gebruik zijn dus niet op papier. En binnen 60 km . De papierenconstructie is dus vrij gemakkelijk te checken en op te handhaven
+1
Noorderling
Quote Reactie van @JanCees:
Een melkveehouder kan in mijn voorstel slechts 20% uit losse grond halen en dat moet ook daadwerkeljk in gebruik

wat is losse grond? Gepacht, erfpacht, zonder hypotheekrecht?
Of het in gebruik is, is niet te controleren. Nu gebeurt het andersom, geven akkerbouwers grond van veehouders op omdat men vast loopt op 20% bouwland. Factuurtjes schuiven en alles is opgelost. Kost een bult tijd, maar bij voldoende voordeel zal het dan toch wel lonend zijn als het gebeurt in de praktijk.

Straks gaat het dus andersom. Als ik het financiële risico draag (op papier) of bij voldoende voordeel een constructie op kan zetten zoals Biostee en Novi. Kringlooplandbouw XL, maar past vast niet in het beoogde ot en sien beeld. Bij zon bedrijf is bio immers ook niet meer knuffelbaar.
Wij Nederlanders zijn veel te inventief om ons door zulke kaders te laten beknellen, onder druk wordt alles vloeibaar.
Jean-PierreK
@Noorderling, als ik @JanCees goed begrijp moet 80 % eigendom of blijvende pacht zijn die de verpachter niet eenzijdig kan beëindigen. Ik neem aan dat daar niet veel animo voor is bij creatieve verpachters.
Noorderling
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Ik neem aan dat daar niet veel animo voor is bij creatieve verpachters.

Voor schone grond met saldo's van 10.000euro/ha kan er heel veel, kan de vraag vanuit akkerbouw nog wel eens groter zijn dan vanuit de melkveehouderij 😉
Akkerbouw kan meer teelten doen die geld opbrengen, en die tarwe is alleen maar werk en brengt niets op. Daar heeft men graag 2jaar grasklaver op met dierlijke mest als rustgewas in ruil voor schone grond voor uien, aardappelen en andere gewassen. Ken maar weinig veehouders die nog niet samenwerken in een akkerbouwgebied of op de rand daarvan, ik durf de inschatting niet te maken hoeveel melk er dan nog bij zal komen. 20% is niets in de 3 a 4 noordelijke provincies, de stalruimte is er vaak zelfs al.
Jean-PierreK
@Noorderling, dan heb je het dus niet over blijvende pacht, zoals @JanCees het volgens mij bedoelt. Deze pacht mag als ik het goed begrijp slechts 20 % van de grond van de melkveehouder uitmaken. Misschien dat @JanCees een uitzondering wil maken voor geruild grond zoals die er ook is bij mestafzet zonder wegen en bemonsteren (de vogelaar variant)?
Noorderling
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
an heb je het dus niet over blijvende pacht, zoals @JanCees het volgens mij bedoelt. Deze pacht mag als ik het goed begrijp slechts 20 % van de grond van de melkveehouder uitmaken. Misschien dat @JanCees een uitzondering wil maken voor geruild grond zoals die er ook is bij mestafzet zonder wegen en bemonsteren (de vogelaar variant)?

Teeltpacht gaat echt niet afgeschaft worden. Jancees zou beter moeten weten dat half Flevoland geruild wordt en het in andere akkerbouwgebieden niet veel anders is. En als dat niet meer mag, wordt het wel weer anders opgelost. Gaan we in 1 BV met grond en koeien en wat is er dan nog aan te controleren?

In bepaalde hoeken van nederland wordt heel moeilijk gedaan over grond verhuren en wil iedereen het op naam houden. Hier zit vrijwel geen stoppende boer die grond op naam houdt en gewassen verkoopt. Ze verkopen het en een ander kan er weer mee verder. Als ik gras teveel heb geeft iemand anders mijn grond op, koop ik de tarwe op papier en is Schouten weer blij dat ik 80% grasland heb. Maar helaas gaat het areaal grasland door dergelijke regels niet omhoog en zetten we elke 5jaar de ploeg in het gras om maar niet blijvend grasland op papier te krijgen.
Wat een winst.
+2
arie.j
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
@Noorderling, als ik @JanCees goed begrijp moet 80 % eigendom of blijvende pacht zijn die de verpachter niet eenzijdig kan beëindigen. Ik neem aan dat daar niet veel animo voor is bij creatieve verpachte

We leven in een rare maatschappij met vreemde fiscale regels.
Zelf heb ik als boer die geen opvolger had nog 14 ha land.
Vroeger bleef daar geld van over, nu moet ik hoge pacht vragen en daar kan ik daar de belasting op dat land niet van betalen en kom dus ieder jaar tekort.
Als je zo gek ben om je land voor een oneindig aantal jaren te verpachten (wat reguliere pacht heet, is het als volgt:
Wanneer je daarvoor de hoogste pachtnorm vraagt is dan is dat in dit gebied 714,- euro, daar gaan de halve eigenaarslasten af,blijft ergens 660 euro over.
Waarde voor box3 is hier volgens norm 53.300 euro maal 60% vanwege oneindige pacht, dat is 31.980,-- euro maal op heden 5,69% fictief rendement volgens onze overheid.
Dat geeft een fictief netto inkomen van 1820,--. euro per ha maal (met ingang van 2021) 31% inkomstenbelasting is 564, --euro
Dus bij reguliere pacht eerst 40% vermogensverlies en nooit meer de mogelijkheid het ooit vrij te verkopen.
En vervolgens ieder jaar 83% belasting over de pacht opbrengst, als je de hoogst toelaatbare pacht vraagt.
--
Doe je liberale pacht (die ze willen afschaffen) dan kun je hier ongeveer 900 euro maximaal vragen.
Maar de belasting zegt dat je dan 3033 inkomen heb (5,69% keer 53.300), daarvan 31% is 940,-- euro belasting. Dus meer belasting dan pacht.
Je land blijf je dan wel baas over, maar inplaats van inkomen eruit teer je ieder jaar in.
Lang leve onze zgn. liberale VVD met vriend Rutte.
De meest linkse regering heeft in het verleden zulke dingen nooit gedurft.
En dan nog verbaast zijn als het pacht areaal slinkt.
Noorderling
@arie.j
Teeltpacht ben je toch vrij om te vragen wat je wilt?
Wordt ook grond verhuurd voor 2000-4000euro/ha. Ligt er aan wat er wil groeien, maar dat maximum heb ik nog nooit iemand over gehoord, als ze het niet willen betalen staan er wel 5 anderen in de rij.

Worden op die manier ook wel eigen regels op papier gezet. Dat iemand 3jaar grond mag huren, aardappelen is maximaal 1:3, daarnaast nog een graangewas en ben je nog vrij om bieten of uien te zetten. Wordt ook gemiddeld 1500-1800 voor betaald. Pachtkamer heeft hier nog niemand van gehoord, en als je het serieus meent is het voor jou een ander.
cornelissen
Quote Reactie van @Noorderling:
Teeltpacht ben je toch vrij om te vragen wat je wilt?

Liberale pacht ook, maar hier haal je ook niet meer als 900 euro/ ha en dan staan ze niet in de rij.
Pachtprijzen van 2000-4000 euro / ha structureel is gewoon in financieel opzicht ongeschikte grond voor de melkveehouderij, als je met deze pachtprijzen rekent, maar dat weet je ook wel.
+1
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
@arie.jTeeltpacht ben je toch vrij om te vragen wat je wilt?Wordt ook grond verhuurd voor 2000-4000euro/ha. Ligt er aan wat er wil groeien, maar dat maximum heb ik nog nooit iemand over gehoord, als ze het niet willen betalen staan er wel 5 anderen in de rij.

Teeltpacht op grond dat vrijwel uit veen bestaat?
Man je kunt hier amper mais telen, en dat gebeurt dan ook maar sporadisch.
En als je duidelijk boven de 1000 euro wil hebben, dan kan je zelf de grond gaan gebruiken , daar zijn geen huurders voor.
verbi
@Noorderling Daarom gaat het ook niet werken.
+5
crisis
Quote Reactie van @JanCees:
weer niet scherp

.Je maakt de tongen aardig los, Jan Cees. Ik haal uit jouw betoog dat je grondgebondenheid in wilt ruilen voor intrekking van fosfaatrechten en ammoniakwetgeving. Fosfaatrechten dienen om het fosfaatplafond te borgen. Ammoniakwetgeving wordt ingevoerd om stikstofreductiedoelstellingen te halen. Jouw grondgebondenheid borgt beiden niet. De realiteit zal zijn dat fosfaatrechten blijven, ammoniakwetgeving wordt aangescherpt en wellicht jouw grondgebondenheid daar bovenop komt.

Ik heb geen moeite met grondgebondenheid. Wel met het feit dat jij melkveehouders voorhoudt met je pleidooi voor grondgebondenheid lastenverlichting en kostenbesparing te gaan realiseren. Dat gaat niet gebeuren.
JanCees
@crisis Fosfaatwetgeving heeft als doel mestproductie te regeluren. Grondgebonden met GVE norm ook maar dan gekoppeld aan de grond. Dat wordt in vrij veel EU landen toegepast zonder fosfaat of ammoniakrechten en met succes dus waarom hier niet?
Jean-PierreK
@JanCees, de stelling dat in je visie ammoniak bij grondgebonden & weiden de bedrijven geen technische maatregelen nodig hebben staat of valt volgens mij met de uitkomst van het onderzoek door de Uva naar de depositie van ammoniak. Om puur met beweiding de emissie 50 % te laten dalen zijn heel wat weide uren nodig. Dat is slechts op een beperkt aantal bedrijven haalbaar.
+1
JanCees
@Jean-PierreK Ik zeg niet dat de emissie met 50% omlaag moet door beweiding maar ik zie dat stalemissies zomers wel eens hoger kunnen zijn dan swinters en dat swinters er aanleiding dat bij relatief lagere temperaturen de emissie ook wat lager kan zijn.
Zomers meer op stal geeft dus meer emissie dan winter op stal.
Verder baseer ik me op onderzoek Dwingelerveld van Klaas Jan Santing die aantoonde dat ammoniak vanuit stalemissie vooral dicht bij de stal dus vaak op eigen boerengrond valt.
Jean-PierreK
@JanCees, als het werkelijk waar is dat alle ammoniak binnen 400 meter van de stal valt dan zou een boerderij waarbij in een straal van 400 meter alleen maar landbouwgrond omheen ligt geen luchtwasser nodig hebben ongeacht of de dieren in de zomer op stal of in de wei zijn. Of maak ik een denkfout?
pietjepuk

(klik om te vergroten)

Nijhof
@pietjepuk 0 in de stal. Kan je dat uitleggen?
Noorderling
@pietjepuk
Is zon meter geschikt voor onderzoek of is het een PBM?
Zet de mixer maar eens aan, slaat die in 2 seconden in alarm.
Loonwerker heeft ook een aantal van die meters voor de jongens op de sleepslangpomp. Wordt je toch niet zo blij van hoe vaak die af gaat op H2S en ammoniak, dan gaat het bij ons boeren nog heel vaak net goed.
+1
JanCees
@Jean-PierreK De meeste ammoniak niet alles en bij warm weer gaat het blijkbaar deels ook naar hogere luchtlagen samen met stofdeeltjes en valt het verder neer vandaar wel wassen op stallen met zomers koeien binnen
+1
Jean-PierreK
@JanCees, als ik me niet vergis wordt er nu vanuit gegaan dat zo'n 15 % van de ammoniak binnen 400 meter neerslaat. Jij geeft aan te verwachten dat de meeste ammoniak binnen 400 meter neerslaat, dus meer dan 50 %. Dit op basis van een eerder onderzoek in het Dwingelderveld. Zo wordt het voor mij duidelijker.
JanCees
m uut m
@JanCees
Ammoniak "slaat" alleen neer als het regent.
Ammoniak stijgt op en gaat verbinding aan met water.
Dus als het veel regent komt ammoniak niet ver.
Afgelopen zomers had je bijna geen neerslag waar blijft dan de neerslag?
+1
crisis
Quote Reactie van @JanCees:
dus waarom hier niet?

Omdat hier het fosfaatplafond redelijk waterdicht geborgd is met fosfaat- en dierrechten. Jouw grondgebondenheid richt zich alleen op de melkveehouderij. En omdat de debiele stikstofreductiedoelstellingen niet gehaald gaan worden middels jouw grondgebondenheid.
JanCees
@crisis Als de Ieren en de Denen en heel veel andere landen met dieren per ha werken waarom zou dat bij ons dan niet kunnen?? Als het om ammoniak gaat ben ik het met je eens volslagen idioot beleid gebaseerd op drijfzand.
tok achterhoek
@JanCees of dat nou een goede vergelijking is met denemarken
Albert Altena
@JanCees Natuurlijk kun je ermee werken.
Maar vruchtbare grond met stuifzand met maar een kwart aan productie is hetzelfde beoordelen is krankjorum.
We moetende altijd het circulaire in het geheel onder ogenschouw brengen.
crisis
Quote Reactie van @JanCees:
waarom zou dat bij ons dan niet kunnen??

Het zou kunnen, mits je alle sectoren erbij betrekt. Niet alleen melkveehouderij. Het gaat alleen niet gebeuren. Waarom zou LNV een oplossing invoeren voor een probleem dat al is afgedekt met regelgeving?
tok achterhoek
@crisis Omdat ze elk jaar wat nieuws willen verzinnen?
Nijhof
@crisis Omdat er een droom is die al 25 jaar bestaat
In die tijd is er heeeel veel veranderd en dat draai je niet zo maar terug
robbies
@JanCees
Quote:
Als het om ammoniak gaat ben ik het met je eens volslagen idioot beleid

In februari noemde je het nog bezopen inderdaad. Je zet isotooponderzoeken uit met UvA, maar begint nu te raaskallen over luchtwassers op bedrijven die opstallen. Leg dat eens uit.
+1
Nijhof
@robbies Ik zou graag het aantal uren weidegang en de som 24 x 365= 8760 uur inbrengen in die discussie
Wanneer de koeien nog geen 10% van de tijd buiten lopen, dat is maat een heel klein effect.
Misschien zelfs wel tenietgedaan door de schommelingen in de pens door minder goed gesynchroniseerd rantsoen
JanCees
@robbies ammoniak lijkt bij warm weer vanuit stal deel niet in de omgeving neer te slaan maar naar hogere luchtlagen en dan verderop tot depositie te komen.
Jij hebt snel grote woorden als raaskallen dat is niet echt motiverend om te antwoorden
Nijhof
@JanCees Lijkt?
Albert Altena
@JanCees Van de uitstoot van de landbouw zal de N waarde in de lucht maar weinig verandering laten zien.
Ook in hetzelfde jaar zal het voedsel net zoveel uit de lucht opnemen.
Dat moet onder de aandacht komen!
robbies
@JanCees Ik vind inderdaad dat je raaskalt als je in februari zegt dat de boeren geen enkel probleem veroorzaken, maar nu maatregelen gaat voorstellen om datzelfde niet-bestaande probleem - volgens jou- op te lossen. Daarnaast loop je vooruit op je eigen onderzoek met UvA. Het lijkt erop dat ammoniak in de hogere luchtlagen verdwijnt en verderop neerslaat, zeg je. Volgens mij ging je juist dat onderzoeken dmv isotooponderzoek.
Albert Altena
@robbies Invloed van JA21????
+1
JanCees
@robbies Niet oed opgelet. Met het Isotopen onderzoek wordt vastgesteld wat de herkomst zal zijn van stikstofdepositie op zowel landbouwgrond als natuur. Dus is het afkomstig vanaf Nox bronnen of landbouwbronnen. Bij emissie/depositie onderzoek wordt gekeken tot hoe ver vanaf de ammoniakbron veroorzaakt die emissie bron nog depositie. Ik loop niet vooruit op het onderzoek want dat duurt nog ruim 2 jaar. Wel hebben we andere kortdurende onderzoeken uit Denemarken, Schotland, USA en China en het Dwingelerveld onderzoek van Klaas Jan Santing die tot de conclusie komen dat relatief veel ammoniakemissie als depositie dicht bij de bron neerslaat. De makke in de al die onderzoek is dat ze bijna allemaal slechts een paar maanden tot max een half jaar beschrijven. We weten dat weersomstandigheden van enorme invloed kunnen zijn op zowel emissie als depositie vandaar dat er over een periode van meer dan twee jaar zowel emissie ales depositie wordt gemeten en inderdaad via Isotopen onderzoek zal worden gekeken wat is de herkomst Nox of Nh3.
Ik zeg niet dat je met GVE/ha het hele stikstofvraagstuk in Nederland gaat tackelen. Wel dat je met een robuust systeem en voldoende kennis je een stuk sterker in het debat komt te staan.
Maar er is meer nodig ook moet worden gekeken naar de onderbouwing van KDW hoe die tot stand zijn gekomen en of deze de realiteit benaderen of wishfull thinking zijn van paar boekjes ecologen. Dat onderzoekt momenteel Staf.
Gewoon vraagje Robbies. Wat heb jij de afgelopen jaren zelf aan acties ondernomen om de discussie en de positie van de veehouderij te versterken of te verbetern behoudens mij af te zeiken??
robbies
@JanCees voor je GVE/ha verhaal kan ik voorwaar nog een eind meegaan, maar het gaat me vooral om je stikstofoplossing bij opstallers. Je moet geen oplossingen gaan suggereren voor problemen die -als ze al bestaan- zo multifactoriaal van aard zijn.

En je laatste vind ik een opmerking ten overvloede. Ik zeik je echt niet af, heb je hier ook weleens verdedigd. En nee, ik heb geen successen te claimen, maar leun ook echt niet alleen maar achterover. Er zijn er genoeg in jouw omgeving die mij kennen en waar mijn inspanningen liggen. Ik voel niet de noodzaak om dat zelf te vertellen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @JanCees:
zonder fosfaat of ammoniakrechten en met succes dus waarom hier niet?

Omdat dit niets met milieu te maken heeft maar door de RABO is ingevoerd om vermogen te schuiven onder de overgefinancierde bedrijven.
Koeien boertje
@kanniewaarzijn maar die financieren er niet op.
Als je de stal vol hebt zonder land kijken ze alleen maar naar het rendement met grond kopen.
Dus de intensieve bedrijven komen er wel mee in de knel
+1
kanniewaarzijn
@Koeien boertje Ze proberen dan ook om achteraf de boel recht te trekken; er moest zekerheid onder die bedrijven komen.
+1
Nijhof
@JanCees Ik en Noorderling hebben het wel degelijk scherp. Qua formuleren moet ik erkennen dat noorderling het puntiger en inhoudelijk sterk neer zet.
Ik ben benieuwd naar je definitie van losse grond
Ik wijs je er vast op dat er gejaagd wordt door de fiscus op zgn kleine boeren die alleen nog op papier boeren
JanCees
@Nijhof Je hebt gelijk dat fiscus grondverhuur minder aantrekkelijk maakt. Dat kan betekenen dat er meer aanbod komt voor actieve boeren. Verder zijn er best wel veel boeren die grond deels verhuren of huren en dat verandert door de jaren heen . Nogmaals ik heb het over max 20% van het areaal
Toekomst0
@Noorderling jij heb dan100ha “over”?
En een stal voor 200 koeien wat ik gelezen heb, of heb ik wat fout?
+1
Noorderling
@Toekomst0
Interessant wat er allemaal nog is aan verborgen capaciteit en mogelijkheden 😉
Fosfaatrechten hebben hier niet bepaald positief uitgepakt.
Had alle plannen klaar om zonder derogatie probleemloos verder te boeren totdat men met het fosfaatdestructieplan kwam, gelukkig was dat ook wel weer op te lossen op papier maar vanaf 2018 werd dat helaas lastiger.

Zet in samenwerking een bouwplan rond waarbij ik de rustgewassen benut en iemand anders goed is in het telen van akkerbouwgewassen, deels mijn gewassen verzorgt en ik goede mest produceer en bodemvruchtbaarheid zo goed mogelijk probeer te krijgen. Totaal was het idee 1koe en een halve pink per ha.

Fiscaal en bij RVO is het een groot papieren gedrocht, wordt de papieren werkelijkheid aangepast aan wat er gebeurt en is het een grote puzzel hoe de mest weer officieel geplaatst wordt, krijg je van die toestanden dat je moet wegen/bemonster op grond van jezelf, dat iemand anders opgeeft tegen je eigen stal aan. Maar we mogen onze eigen mest niet produceren met koeien, dus wordt er maar mest uit Overijssel en Gelderland aangevoerd dat naast een N2000 gebied wordt geproduceerd ipv op een plek waar je 1200 koeien onder 1mol kunt houden.
Welkom in BV Nederland!
Noorderling
@Noorderling
Nu wil @JanCees het oplossen met kg melk per hectare en dan moet dat belemmerend gaan werken om verder te intensiveren. Met de rekensom kg melk/ha= < 20.000 kg wordt voorgesteld dat de uitkomst en de hectares een vast gegeven zijn en daarmee het aantal kilo's melk en het aantal stuks vee te sturen is. Helaas:

Er wordt in Nederland 900.000ha bouwland opgegeven, waarvan 200.000 ha mais, rekenen we dat voor deze keer helemaal mee als derogatiemais.
Op 100.000ha kunnen we 2miljard kg erbij melken. Klinkt veel, is maar een ruime 5ha per melkveebedrijf. Klinkt dat als een belemmering of een uitdaging?

Een ding weet ik wel, heel veel bedrijven hoeven niets te doen waar anderen ruimte pakken en we dat gemiddelde van 5ha makkelijk gaan halen. In gemengde gebieden met veehouderij en akkerbouw gaat dat straks per tien of tientallen hectares per melkveebedrijf, hier zitten bedrijven die voorheen al verplaatst zijn, wouden groeien na het quotumtijdperk en nog veel stalruimte is, mestruimte en noodzakelijk slecht renderende tarweteelt.

Ik durf het wel aan het zou me allemaal prima uitkomen. Of we er als sector wat mee opschieten vraag ik me sterk af. Maar als @JanCees denkt dat het meevalt wil ik het tegendeel wel bewijzen in de praktijk, en velen met mij.
Melkweb
@Noorderling tis kwestie van keuzes maken of meer regels en meer kosten of minder regels en kaders scheppen die perspectief bieden binnen die kaders. 90% van alle bezwaren en klachten gaan op dit forum en op straat over de regels, de onzin ervan, de kosten enz. En nu is het naïef? Tis de roer omgooien voor de sector zelf en de rest buitenspel zetten, dat moet de kern zijn.
Noorderling
Quote Reactie van @Melkweb:
Tis de roer omgooien voor de sector zelf en de rest buitenspel zetten, dat moet de kern zijn.

Met feiten ga je emo politiek niet bestrijden, vinden ze weer wat anders.
Jean-PierreK
@JanCees, ter aanvulling: bij de rooigewassen zorgen bieten ook voor minder uitspoeling.
JanCees
@Jean-PierreK das waar bieten kennen ook weinig uitspoeling maar ook een relatief lage stikstofgift
+3
hans1980
Waardeloos plan maar gelukkig staat Jancees op onkiesbare plek
klompen
@hans1980 ik vind het een geweldig plan jammer dat het niet gaat gebeuren je lost er het gemaakte N probleem niet mee op
+1
marcsterreborn
Tja iedereen kan roepen wat ie wil. Maar eigenlijk is de 'grondgebonden-benadering' van @JanCees bepaald niet verkeerd. Die getuigt van een instelling die is gericht op het als sector zelf kiezen van een duurzame koers die past binnen maatschappelijke randvoorwaarden. En bovendien kun je er veel onnodige regeldruk mee voorkomen.
Melkweb
@marcsterreborn had er een patent op aan moeten vragen.
+1
Albert Altena
Als grondgebonden een feit wordt voor de melkveehouderij.
Is dat de doodsteek voor de andere sectoren.
Zal de achterliggende gedachte wel zijn!!!!!!!
Deze zijn dan met een pennenstreek ook niet te handhaven.
+3
verbi
Grondgebondenheid gaat het niet worden, je kunt het willen en wensen maar het is het zoveelste papieren gedrocht. Ik voer alles netjes af naar een akkerbouwer die voert niet meer aan als hij mag dus in principe grondgebonden. En als de akkerbouwer geen mest meer krijgt(ook niet van de varkenshouderij want die wordt verwerkt en gaat op export) waar denkt JC dan waar alles van gaat groeien. Ik voorspel dat men over 10 jaar zegt we hebben de natuur geredt en verrekken nu van de honger.En de maatschappij interreseert het geen reet die willen alles goedkoop. Draai bijna 40 jaar mee in de koeien en het zal mijn tijd wel duren. Maar JC duwt heel veel mooie intensieve bedrijven de afgrond in. Moet JC vanavond om 0.00 uur maar eens over nadenken als hij iedereen zgn een fijn nieuwjaar wenst. Daar moeten we dus niet op gaan stemmen in maart.
Nijhof
@verbi Die keuze heb ik al eerder gemaakt
Het is mij te gemakkelijk om te kiezen voor datgene wat maatschappelijk als gewenst wordt gezien en dan een ravage aanrichten bij een kleine minderheid
Problemen moet je bij de bron aanpakken!
+1
marcsterreborn
@Nijhof Problemen moet je bij de bron aanpakken!

Dat is precies wat er gaat gebeuren als JC zijn plan praktijk wordt
Nijhof
@marcsterreborn Nee hoor. Dat denk je.Echte ondernemers zijn slimmer dan politici
JanCees
@verbi kijk nog eens goed naar de getallen in de tabel 82% is al grondgebonden en ieder jaar komen er meer grondgebonden bedrijven. Hoezo gaat het hem dan niet worden?? Hele intensieve bedrijfsvoering met weinig grond neemt gewoon zienderogen af. Dat is een feit. Dat het je mogelijk niet past of je het zelf niks zal vinden doet niets aan de feiten af.
hans1980
@JanCees heb je niet door hoevaak de grond in Nederland al verdeeld is? Duizenden ha's bos bij Duizenden ha's zonneweides Duizenden ha's aan infrastructuur/huizen Duizenden ha's extra natuur ,meer biologisch extensief meer ha's nodig.
Dan gangbaar naar grondgebonden hoedan??
Laat het zo , beetje mest afvoeren naar akkerbouwer daar hoef je toch niet zo met zware contracten te komen om voor de toekomst nog te kunnen melken!
Wat gebeurd er wanneer je huurgrond kwijtraakt dan ook melkproductie weg, weg verdienmodel!!
Slechte zaak, fosfaatrechten , ammoniak doen haar werk we hebben geen behoefte aan nog meer verplichtingen en toekomst angst!!
Voorspoedig 2021
Melkweb
@verbi "Grondgebondenheid gaat het niet worden, je kunt het willen en wensen maar het is het zoveelste papieren gedrocht" dat eerste is al feitelijk bezig alleen een aantal ontkent het nog steeds, dat tweede moeten we hard mee bezig dat het i.p.v komt. JC draait je bedrijf niet om, JC verwoord wat de politieke samenleving en afnemers die er al tijden mee bezig zijn. Ik verbaas me alleen dat het nog nooit als wisselgeld is gebruikt. Weg met alle maatregelen van Fosfaat en Stikstof, PP, KLW en de hele meuk maar alleen Grondgebondenheid. De rest vloekt met elkaar. Dat was toch jaren lang hier toch de grootste commentaar het klopte van geen kant.

Ben wel met je eens het kon wel eens te laat zijn of de littekens zijn al te diep.
+1
tok achterhoek
Het is elke keer weer wat nieuws. Zal er eerst maar eens voor zorgen dat het verdienmodel wordt aangepakt. Je zal toch elke keer meer omzet moeten hebben, de kosten mede veroorzaakt door zulke dingen, zal toch ergens vandaan moeten komen. Vind zon inzet van u om de veehouderij de nek om te draaien niet gepast, in mijn optiek dan. Ga bij de groot aan tafel zitten zou ik zeggen, dezelfde standpunten.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @tok achterhoek:
Vind zon inzet van u om de veehouderij de nek om te draaien niet gepast, in mijn optiek dan

Kan het niet helemaal volgen , de fosfaatrechten draaien mij en meerderen de nek om.
Heb grond moeten verkopen om rechten te kopen. Ik wil er liever niet meer aan denken ,maar ruim een kwart miljoen euro om 1500 kg fosfaat in 3 jaar.Is ca 25 a 30 koeien met jongvee Absurd, maar wat moet je en dat op bij de start 80 melkkoeien.
Dit wanbeleid met dure rechten is funest voor de gemiddelde melkveehouder. Gewoon echte grondgebondenheid , de grond heb je toch nodig en houdt cowboys zonder voldoende grond buiten de sector. Had al lang gemoeten, was ook de visie eind 2013 en zou heel veel fosfaatellende hebben bespaard.
jan.1
Quote Reactie van @cornelissen:
Kan het niet helemaal volgen , de fosfaatrechten draaien mij en meerderen de nek om.Heb grond moeten verkopen om rechten te kopen. Ik wil er liever niet meer aan denken ,maar ruim een kwart miljoen euro om 1500 kg fosfaat in 3 jaar.Is ca 25 a 30 koeien met jongvee Absurd, maar wat moet je en dat op bij de start 80 melkkoeien.Dit wanbeleid met dure rechten is funest voor de gemiddelde melkveehouder. Gewoon echte grondgebondenheid , de grond heb je toch nodig en houdt cowboys zonder voldoende grond buiten de sector. Had al lang gemoeten, was ook de visie eind 2013 en zou heel veel fosfaatellende hebben bespaard.

Fosfaat kopen voor melkvee kan wel uit ,niet voor jongv.
JanCees
@tok achterhoek dan heb jij heel weinig zicht op wat er in je eigen omgeving en in de markt zich voltrekt. En zou nog maar eens gaan rekenen
+1
tok achterhoek
Quote Reactie van @JanCees:
dan heb jij heel weinig zicht op wat er in je eigen omgeving en in de markt zich voltrekt. En zou nog maar eens gaan rekenen

Dat is het hem nou juist, weet wat er hier leeft in de omgeving. Elke zoveel jaar prakiseren ze weer wat, wat klauwen met geld kost. Nou wil je weer regels op leggen om weer een groot aantal boeren de nek om te draaien. Had ik niet verwacht van u. Waarom moet er anders weer wat nieuws verzonnen worden, Alles regels zich toch met de fosfaat rechten, komen toch steeds minder rechten. En Nederland zit toch bijna of helemaal onder het plafond. Zorg eerst maar eens dat er een verdienmodel komt, en kom dan nog maar eens terug voor nieuwe eisen. Zou eerst zelf maar eens gaan rekenen voor je weer zon onzin bedenkt. Wij moeten het geld met boeren verdienen en zonder bijtak.
robotslaper
Ben helemaal klaar met die domme ( klote ) regels. Gewoon alles vrij geven, heb je grond tekort van mij koop je mais in in China. Die stikstof regels slaat nergens op. Vliegtuig boven de 800 meter verbruikt geen stikstof etc etc. GEWOON GEEN REGELS. Wil je 100 koeien op 100 ha of 700 koeien per 100 ha. VIJHEID BLIJHEID en de melkprijs is toch al klote.
cornelissen
@robotslaper Ja ,kan het mij voorstellen en vroeger in het wilde westen lukte dat ook, onenigheden werden daar ook onderling opgelost. Maar ook daar is dat verleden tijd en zit je zelfs daar met mest- en milieuregels.
Dus je bent te laat geboren . Alleen was het natuurlijk toen te hopen, dat je bij onenigheden niet de verliezende partij was ,want je kon natuurlijk maar een keer verliezen
robotslaper
@cornelissen dikke poppenkast, Zit elke dag bijna 20 minuten om alles in te vullen van die onzin.Het gaat hier over de top. Heet boertje plagen vanuit Denhaag en Brussel. Meer uit Denhaag. Leven en laten leven. Onze producten geven stikstof maar we NEMEN OOK stikstof op dat NEMEN ZE NIET MEE. Die stelletje ............ uut Denhaag.
Kempenaar
Wij kiezen niet voor JanCees
robotslaper
@Kempenaar Kies voor G W
+1
Albert Altena
Terug naar de MINAS.
Met grondgebonden of kg melk per ha zet je weer boeren tegenover elkaar.
Iedereen is LEGAAL tot een bepaalde bedrijfsvoering gekomen.
Daarnaast is grond zo verschillend in opbrengst dat er bij minder producerende grond nog mest vervuiling gemeten kan worden.
Desnoods een jaarlijkse onafhankelijk grond monstering.
De minister wil toch kringloop. Nou dan heb je kringloop, zonder weer allerlei huur contractjes enz.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @Albert Altena:
Met grondgebonden of kg melk per ha zet je weer boeren tegenover elkaar.

Je gaat even voorbij aan het feit ,dat ik grond heb moeten verkopen om rechten te kopen door de sector ,terwijl dat hun visie was. Tuig is het,ik moet blij zijn ,dat netwerk grondig ontstaan is, anders had ik nog meer moeten verkopen i.v.m. de korting, hoewel ik niet van stichtingen houdt i.v.m. het niet hebben van inspraak.
Overigens heb ik niets tegen niet-grondgebonden, maar zorg dat er geen fraude optreed en dat lukt de niet-grondgebonden groep kennelijk niet zo best en dat loopt ons met derogatie en extra regelgeving voor de voeten.
Een opmerking van : echte ondernemers zijn slimmer als politici ( van @Nijhof) ,ademt al de geest van creatieve constructies
Albert Altena
@cornelissen
Klopt. Gelukkig had grond zijn waarde gehouden.
tok achterhoek
@cornelissen Dus wat jou overkomen is, gun jij de ander nu ook. Is ook een instelling, klopt. Alle boeren moeten naar de kloten
+1
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
,terwijl dat hun visie was

Visie van LTO Noord. Niet van ZLTO en ook niet gedragen door boeren uit het oosten vh land schat ik zo in.
jan.1
Vind het maar nix ,al die veranderingen,nu Fosfaat rechten en dan weer grondgebondenheid per ha....Juist het telkens veranderen kost de veehouderij veel geld.Je investeert voor jaren in fosfaat en als het beleid na enkele jaren weer veranderd kiepert de hele kar weer om.Kan je weer overnieuw beginnen...
Elk systeem heeft zijn voor of tegens,of is voor verbeteringen vatbaar,zo ook het huidige systeem,want waarom telkens die hoge kortingen bij fosfaat overdracht.
Bij kg melk per ha ,wat JC wil gaat de huurprijs van grond sky hoog worden,we schieten er helemaal nix mee op.Stoppende boeren verkopen hun grond niet meer(want verhuur met 20.000 kg melk en 60 m3 stront brengt veel meer op) en de jongelui worden alleen maar armer bij uitbreiding van hun bedrijf.
Nu weet ik ook wel dat je met nog meer regeltjes weer veel kan recht trekken,maar wat schieten we er dan mee op....
Uiteraard weet ik de beste oplossing niet,maar het zou een zegen voor de landbouw zijn als het beleid meer standvastiger blijft.
cornelissen
Quote Reactie van @jan.1:
maar armer bij uitbreiding van hun bedrijf.

Ja ,ruim een kwart miljoen euro uitgeven om 25 a 30 koeien te melken verbetert zeker je inkomenspositie ?
jan.1
Quote Reactie van @cornelissen:
Ja ,ruim een kwart miljoen euro uitgeven om 25 a 30 koeien te melken verbetert zeker je inkomenspositie ?

Melken in nl blijft duur en zal nooit goedkoop worden,dat weet je .Je weet ook dat de melkprijs de komende 10 jaar niet gaat stijgen,tel je knopen op tijd.
+5
m uut m
@jan.1
Het probleem blijft dat we te graag willen in Nederland.
En dan is het schaarste artikel de belemmerende factor. Boeren in Nederland blijft een dure hobby.
Ga je dan ook nog met de belemmerende factoren schuiven dan wordt het voor velen onmogelijk gemaakt.
Frans1
@m uut m in 2014/15 waren de knieën te slap bij de sectorvertegenwoordigers om de markt zn werk te laten doen, en daarom zijn we toen opgezadeld met de p rechten. Gemiste kans toen
m uut m
@Frans1
Zlto en VVD bedoel ?
+5
Gerrit v Schaick
Ik kan een stukje meegaan met het idee van de 2,5 gve, Vooral wanneer het in plaats van onzinnige regels als de sjoemelwijzer en de 65% re regel zou zijn. Het is tenminste lekker duidelijk ten opzichte van die 2 andere onzin regels.

Maar welk probleem lossen we er nou werkelijk mee op? Dat geld voor zowel de 65% re regel als dit 2,5 gve idee. Alle andere mestregels raak je er niet mee kwijt, want daarvoor is de norm simpelweg nog te hoog. Voor fosfaat zou je naar 2 gve per ha moeten en als we de derogatie nog eens kwijt raken eindig je op 1,5 gve per ha. Dan kun je veel regels schrappen. Voor de stikstof discussie helpt het weinig voor de nitraat uitspoeling helpt het weinig. Voor fosfaat helpt t weinig. Methaan en CO2 werkt t eerder averechts. Als je het nuchter bekijkt slaat eigenlijk zowel 65 procent eiwit als 2,5 gve nergens op om vanuit de sector zelf ons ermee op met zadelen.
Grondgebondenheid is inderdaad een richting die de samenleving schijnt te willen. Maar wat is de onderbouwing? Als we allemaal gaan doen wat een groepje mensen hier in het westen wilt, dan gaan we allemaal een familie kudde lakenvelders of blaarkoppen melken, ‘s winters op stro, rest van het jaar in de wei, kalfjes lekker bij de koe. Lekker extensief één met de natuur. Geld verdienen? Hoe durf je over de rug van dieren geld te verdienen? En als ze geen melk meer geven laten we ze lekker lopen voor een goede oude dag. Want vlees eten dat kan echt niet meer. Dat is leuk voor een select groepje ondernemers.

@JanCees die 2,5 gve regel gaat ons echt niets brengen. Ja natuurlijk hebben we met een samenleving te maken die steeds hogere eisen stelt aan onze productie. Jij noemt ook nog even Harm Holman, dat er geen regie in de sector is. En dan kom je met dit plan? Een plan dat niets oplost maar wel weer een groep ondernemers in de problemen zal brengen zoals @Noorderling al voldoende heeft benoemd.

Bij ons in de provincie Utrecht is de 2,5 gve norm trouwens al sinds 2013 beleid voor grondgebonden bedrijven. prikkebord.nl/topic/235366/ Daar is de omschrijving van welke grond mee telt als volgt: “Onder het bedrijf behorende landbouwgrond wordt verstaan: landbouwgrond in de directe omgeving van het bedrijf, waar het bedrijf structureel bij voorkeur in eigendom of langdurige pacht over kan beschikken”
Ik ben benieuwd wat er komende jaren gaat gebeuren als iedereen een nieuwe vergunning moest gaan aanvragen om aan Carola der stikstofplannen te gaan voldoen... Ik ben juist aan het lobbyen om de grond die meetelt voor de gve regel zo ruim mogelijk te krijgen. Ik melk 100 koeien en heb maar 24 ha in eigendom en lange contracten. Toch heb ik geen mest verder dan 5 km afgevoerd afgelopen jaren. En al mijn ruwvoer dat ik aangekochte heb is binnen de 2 km van mijn bedrijf gegroeid . Wat is nou grondgebonden? En dan wil jij zelfs 80 procent vaste grond onder de bedrijven ? Maar dan wel weer binnen 60km? Ik zou zeggen zoveel mogelijk buurtcontracten (voer/mest) binnen 20 km.

Ik ben het er mee eens dat er geen regie is in de sector, maar als wij als sector zelf met ideeën komen moet het wel of een probleem oplossen of andere vervelendere wetgeving zien te voorkomen. Ik zie beide niet in zowel de 65 eiwit regel als de 2,5 gve regel. En de sjoemelwijzer wordt ingezet om onze melk beter te verkopen.. 😞 dus die raken we er ook niet mee kwijt.
Zolang we geen beter idee hebben kunnen we beter proberen ruimte te behouden binnen de al gestelde kaders.
arie.j
Quote Reactie van @Gerrit v Schaick :
Maar welk probleem lossen we er nou werkelijk mee op?

Fraude met mest, wanneer er niets hoeft worden afgevoerd is er ook geen gesjoemel meer mee.
Reden invoeren fosfaatplafond en fosfaatrechten was de kennelijk niet te uit te bannen fraude op intensieve bedrijven.
Daarnaast zal ook de nitraatrichtlijn beter gehaald kunnen worden, want juist op zand waar het te hoog blijft,daar zitten die intensieve bedrijven
En wanneer een boer al zijn mest zelf nodig heeft , dan heeft hij daarnaast ook een behoorlijk belang om het goed over zijn land te verdelen
Gerrit v Schaick
@arie.j Met 2.5 gve per ha moet je nog steeds mest afvoeren. Qua nitraat zie ik plaatselijke kleine voordelen maar ook nadelen.
Als het grotendeels om de fraude gaat, welke regels die anderen veel geld kosten zoals JC zegt gaan we dan schrappen bij invoering van deze 2.5 gve regel?
Of gaat t puur om behoud derogatie? En welke zekerheden hebben we dan?
cornelissen
@Gerrit v Schaick Al er geen mestfraude was geweest, was deze discussie helemaal niet ontstaan en gezien het feit ,dat de fraude met mest voorkomt op bedrijven , die mest moeten afvoeren richt zich daar de discussie op.
Wel is het zo ,dat zoals vaak enkelingen dusdanig creatief zijn ,dat er steeds extra regelgeving voor de sector moet worden opgetuigd.
Wel verbaasd het mij, dat de sector zelf geen regelgeving aandraagt voor bedrijven ,die mest moeten afvoeren, die creatief vrij is ,maar het aan de politiek overlaat.
JC Vogelaar wilt dat kennelijk doorbreken met zijn GVE norm, maar de mestafvoerende sector had hem natuurlijk al lang voor moeten zijn, want mestfraude verhalen duiken al sinds jaar en dag op.
Jean-PierreK
@cornelissen, een voorbeeld: Afgelopen jaar kreeg ik de vraag van iemand met alleen akker of ik hem een aantal vrachtwagens mest kon leveren. Toen ik vroeg of hij in het voorjaar niet bemest had, bleek dat iemand anders met grond waar geen mest op komt de bonnen zou gaan ondertekenen.
Uireraard heb ik de mest niet geleverd. En hem duidelijk gemaakt dat zoiets niet de bedoeling is.
Vergis je niet de vraag naar mest is mogelijk een grotere factor in fraude dan het aanbod.
+1
Jannus
Quote Reactie van @Gerrit v Schaick :
Of gaat t puur om behoud derogatie? En welke zekerheden hebben we dan?

Instellen van een rechtensysteem is goed voor economische impulsen,het draait om activiteiten creéren die geld rondpompt waar de overheid van kan afromen, wij denken het samen te gaan oplossen maar houden zo het systeem in stand.

We denken naar binnen gekeerd maar je moet het ruimer en groter zien als geheel en anticyclisch denken en werken
+2
Nijhof
@arie.j Op derogatiebedrijven is het grondwater goed. Ook bij intensieve derogatiebedrijven.
Verdiep je graag eerst even in de redenen van overschrijden van de nitraatnorm
Intensief linken aan slecht is te gemakkelijk
Wanneer je de planeet wilt redden en mensen wilt voeden is het vaak zelfs de beste keuze
Met zo min mogelijk uitstoot per geproduceerd le eenheid produceren kan niet slecht zijn. Dat het wel zo gebracht wordt heeft andere redenen
Discussiëren over geloof heeft geen zin.
+1
arie.j
Quote Reactie van @Nijhof:
Wanneer je de planeet wilt redden en mensen wilt voeden is het vaak zelfs de beste keuze

99,99% van de boeren wil gewoon op een fatsoenlijke manier een goed inkomen verdienen.
Die hoogdravende taal van je is echt geen reden om boer te zijn of re blijven.
Verder is door je wat over nitraat beweren zonder een referentie te geven zonder enige waarde.
Mede door de droogte van stijgt de laatste jaren de nitraat in het bovenste grondwater
---"op de helft van de landbouwbedrijven op zand- en lössgronden, in het oosten en zuiden van het land, zit teveel nitraat in de bovenste meter grondwater."--
Zie o.m.
trouw.nl/duurzaamheid-natuur/…
Nijhof
@arie.j Reden invoeren fosfaatplafond en fosfaatrechten was de kennelijk niet te uit te bannen fraude op intensieve bedrijven.
Daarnaast zal ook de nitraatrichtlijn beter gehaald kunnen worden, want juist op zand waar het te hoog blijft,daar zitten die intensieve bedrijven

Bovenstaande heb je toch echt zelf geschreven.
En dan ga je mij de maar nemen dat ik geen bron vermeld waaruit blijkt dat derogatiebedrijven het goed doen. Die kennis is breed aanwezig.
Ik hoef je niet alles voor te kauwen. Wanneer je zelf hier iets schrijft wat niet klopt of nog erger dan zoek je maar lekker zelf hoe het werkelijk is.
Zeer leerzaam
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Nijhof:
Discussiëren over geloof heeft geen zin.

Nou, stop er dan mee!
verbi
@arie.j Stop toch eens met die onzin over fraude.Er zal best wel eens gefraudeert worden maar om daar de hele intensieve tak van te beschuldigen gaat me iets te ver. Iedereen moet 100 op de snelweg maar er zijn er ook enkele die 150 gaan dat wil dan toch niet zeggen dat iedereen 150 rijdt? Of wel soms.
+2
hooivork
Jan Cees heeft gewoon gelijk en zijn opvattingen hadden we begin jaren 80 al in moeten voeren. Waarom beleid maken die altijd gunstig voor de intensiveerders uitpakt ten nadele van bedrijven die wel in balans zijn en ook in balans gegroeid zijn. Laatste voorbeeld is de eiwitproduktie van eigen land van 65% op bedrijfsnivo. Daar wordt in een handomdraai op sectornivo van gemaakt. Dat gegoochel vanuit het oude ncb-gebied moet maar eens afgelopen zijn. Te intensief?...eigen schuld; extensiveren-stoppen- of emigreren..meer keuzes zijn er niet als je eerlijk bent na 40 jaar sjoemelen.....
Albert Altena
@hooivork Je snapt toch wel dat 65 % voor de melkveehouderij meer consequenties heeft.!!!!!
Namelijk het startsein voor de eliminatie van de andere veehouderij sectoren!
Noorderling
@Albert Altena
Boomerang komt vanzelf terug, wanneer het je niet past.
Albert Altena
@Noorderling Voor wie?
Noorderling
@Albert Altena iedereen. Norm is flexibel en politiek wisselgeld. Ver vandaan blijven dus.
+1
Nijhof
@Noorderling Sinds de vaststelling van de norm zijn op de achtergrond van de klw de rekenregels lekker aangepast. Hee makkelijk om mee te sturen. Wie neemt de moeite om zich daar in te verdiepen? Niemand of bijna niemand. Dus gewoon aanpassen en laat ze daarna maar lekker weer de klw invullen
Het lachwekkende is wel dat het nu tegen de hooiruifvreters werkt. Is het je opgevallen dat de PP norm al meerdere keren achteraf is aangepast?
+1
Jaap40
@Nijhof de rekenexercities met kringloopwijzer als basis voor PP is ronduit lachwekkend. Basisnormen, de equivalenten, dienen eerst zonder politieke lading, vastgesteld te worden. Dus niet soja zwaarder belasten omdat sommigen dat graag willen. Alle producten waarderen naar feiten dat zou de geloofwaardigheid van de kringloopwijzer nog kunnen redden.
Dus eigenlijk niet meer te redden...
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jaap40:
de rekenexercities met kringloopwijzer als basis voor PP is ronduit lachwekkend.

Dat is al zo sinds de invoering van MINAS. En sindsdien nog niet veranderd.
Jaap40
@kanniewaarzijn wanneer stopt dit soort regels... op bedrijfsniveau geeft het wat inzicht, en daar moet je het bij laten.
verbi
@hooivork Extensieve komen ook aan de beurt en nog veel sneller als je zelf zou willen. Ben bijna 40 jaar intensief en er tot voor 2 jaar terug een goede boterham mee verdient. Mijn kinderen gaan het gelukkig niet doen dus ik kom er wel. Maar vindt je bijdrage ronduit onbeschoft.
cornelissen
[quote="@verbi" p="1834007"] Maar vindt je bijdrage ronduit onbeschoft.

Daar kan ik wel een beetje in meekomen ,maar de discussie hieromtrent komt altijd voort uit wel of niet vermeende mestfraude. Kennelijk of mogelijk gaat er bij de afvoer van mest nog wel eens wat mis. Zorg dat dat niet voorkomt, hoe dat is meer zaak van de melkveehouders ,die het afvoeren. Jullie koeien eten toch ook ruwvoer uit de buurt, zorg dat de mestafvoer op een of andere manier buiten iedere discussie valt en op de juiste plaatsen terecht komt.
Dan zie ik verder geen problemen ,want het eigenaar zijn van alle gebruikte grond hoeft natuurlijk helemaal niet.
+1
Jaap40
@cornelissen prima aanvulling. Ook is het zo zolang kunstmest er is, en aangevoerd wordt terwijl dierlijke mest nog wordt afgevoerd, de intensiteit van deze bedrijven nogal meevalt.

Wanneer gaat iedereen eens inzien dat het verschil maken tussen intensief en extensief een zinloze discussie is. Haal eerst al je krachtvoer en ruwvoer maar eens uit je eigen provincie. En zet je mest af naar waar je (kracht) voer vandaan komt.
Het is de voer industrie die dit stelselmatig tegen houdt als je het mij vraagt. @JanCees
+1
Noorderling
@Jaap40
Exact. Maak jezelf onmisbaar is de sleutel tot succes.
Verzin een aantal interessante ondoorzichtige kengetallen zoals MELK etc, laat er een pagina met veel getallen uitkomen waardoor het moeilijk lijkt en je houdt weer een boer dom en afhankelijk.

We werken onszelf hiermee de fuik in, voerboer begint een adviestak om je toch te laten overleven in het moeras en hebt ook nog het idee dat je geholpen wordt. We geven het stuur veel te veel uit handen. Niets is gratis, en als men dat wel nagenoeg voor niets doet zit er een reden achter.

Ze zijn als de dood dat je losse grondstoffen gaat voeren, het spelletje gaat begrijpen en prijzen transparant worden. Dan kun je immers lastige vragen gaan stellen en shoppen.
Jaap40
@Noorderling precies. Met brok , door wie dan ook en met wat dan ook erin kun je melk maken.
Maar met wat er van buurman akkerbouwer komt gaat het nog veel makkelijker. Alleen administratief is dit niet grondgebonden dicht te timmeren.

Nee, het verschil tussen intensief en extensief wordt gemaakt door de voerindustrie en de politiek.
Alle melkveehouderij is grondgebonden. Maar een oplossing voor de toekomst zal zijn een compleet andere rol van de voerindustrie.
Brokken persen is typisch iets Nederlands, energieverslindend en zeker niet noodzakelijk.
Noorderling
@Jaap40
Securefeed, nog zon speeltje van de voerfirma's.

Ik sla graan op bij een graanhandelaar vlakbij, dit doen ook veel akkerbouwers en verkopen het in commissie. Ik haal het zelf weer op en bewerk het wat me past.

Ik mag daar wel mijn eigen tarwe terug kopen. Grootste flauwekul natuurlijk omdat het allemaal uit de grote hoop komt, maar goed, ik voldoe aan de regels.
Ik mag wel rechtstreeks tarwe kopen van een akkerbouwer die het daar opslaat en het uit de grote bult scheppen.
Ik mag er geen "annonieme" tarwe kopen zonder eigenaar, omdat ik dan niet aan de securefeed eisen voldoe.

Wel mogen de grote brokkenmakers er tarwe komen halen, dit door een fabriek heenhalen en kan ik het bestellen. Sterker nog, ze morgen er tarwe halen en rechtstreeks bij mij in de silo lossen. Snap jij het?
Ik mag het wel los uit de bult kopen wanneer die handelaar een securefeedkeurmerk aanvraagt, dat geld kan hij beter op zak houden en het op papier oplossen. Slaat natuurlijk al met al helemaal nergens op. Als het maar door de brokkenpers gaat. Oftewel, een papieren obstakel vormen zodat men maar kiest voor het gemak, een appje en automatische incasso. Wij ontzorgen u wel.
+1
Jaap40
@Noorderling koop je tarwe van een voerfirma dan dient deze inderdaad securefeed gradatie te hebben, zoniet mag je geen melk leveren.
Koop je het zelfde tarwe produkt rechtstreeks bij je buurman akkerbouwer en haal je het zelf op dan is securefeed weer niet nodigen kun je gewoon melk leveren. Wie snapt het nog...

In deze zaken zit de kern van het probleem van de grondgebondenheid. Akkerbouwer en veehouder zijn gewoon speelbal van het bestaande systeem en kunnen er geen kant mee op.
Jean-PierreK
@Jaap40 & @Noorderling, je kunt het ook andersom bekijken: voerfirma's zijn gebonden aan secure feed. Als je rechtstreeks van een akkerbouwer koopt dan is die verplichting er niet en kan dat (iets) voordeliger zijn.
Ik denk dat er pluimveebedrijven zijn die graag hadden gehad dat stalontsmettingsbedrijven ook een soort van secure feed achtig keurmerk hadden...
m uut m
@Jean-PierreK
Had niet geholpen.
Bedrijven die willen weten de securefeed regels ook te omzeilen. Bedrijf wordt na die hoogsten geroyeerd maar de betreffende "slachtoffer" wordt er niet mee geholpen.
Jean-PierreK
@m uut m, als ik me niet vergis is er naast de regels en samenwerking ook nog een verplichting om te verzekeren tegen (vervolg) schade.
m uut m
@Jean-PierreK
Nee dat is een eis van de zuivel.
Denk dat de verzekering ook niet uitbetaald bij fraude.
Jean-PierreK
@m uut m, moet er dan ipv een verzekering een garantstelling zijn?
Jaap40
@Jean-PierreK nou de kwaliteit van bijvoorbeeld tarwe wordt echt niet anders dmv secure feed.
Het gaat erom dat dmv dit soort instellingen de sector klem zit. We roepen dat we een bepaalde kant op willen grondgebonden, kringloop etc maar dezelfde overheid instellingen/ voer instelling houden tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen tegen.

Grondgebondenheid is er altijd al. Maar wil je het ook fair organiseren?
Jean-PierreK
@Jaap40, secure feed is bij rechtstreekse handel tussen akkerbouwer en veehouder volgens mij niet nodig dus dan ook geen belemmering. Lijkt mij.
Jaap40
@Jean-PierreK klopt. Maar als vervolgens volledig rechtmatig, de mest daarop geplaatst wordt, in de regio, wat ook wenselijk is, is er geen systeem om dit als grondgebonden aan te merken. Waarom wordt daar dan zo moeilijk over gedaan? Wellicht heeft @JanCees hier een visie over?
theo-lamers
@Jaap40 als die grond mee zou tellen voor grondgebondenheid dan moet die ook meetellen in de 80/20 regel voor derogatie. Daar zit natuurlijk een groot verschil tussen intensief en extensief.
Jaap40
@theo-lamers Door gebruik te maken van regio producten en vervolgens die hectares te bemesten is de cirkel rond..... koop je brok samengesteld met producten overal vandaan is nogal een verschil. Ook de mest kun je dan niet op die hectares yerug plaatsen.
+1
Jaap40
@theo-lamers tja derogatie, ook zón gedrocht. Er moet bemest worden naar behoefte.
+1
Noorderling
@theo-lamers
Waarom? Is mijn 20% bouwland anders dan de percelen die ik niet opgeef of als ik meer gras regel, een perceel wel als derogatie grond aanmerk terwijl er in geen 30jaar gras gestaan heeft?

Moeten zsm aan de gewasderogatie. Kan er heel veel flauwekul overboord en bemesten naar gewas en bodembehoefte.
theo-lamers
@Noorderling ik ben voor gewasderogatie. Zal voor veel intensieve het mestprobleem niet kleiner maken omdat mais nooit boven de 170 kg n gaat komen.
Jaap40
@theo-lamers als je je krachtvoer rechtstreeks via akkerbouw in Nederland organiseert en de mest daarop geplaatst wordt is er geen mestprobleem.
Jean-PierreK
@Noorderling, die 80 % (en vroeger 70 % ) gras eis bij derogatie zal wel een compromis geweest zijn. Vanuit de landbouw willen we graag ondernemersvrijheid en dus ons bouwplan zelf bepalen. Echter de overheid weet dat onder grasland minder nitraat gemeten wordt dan onder bouwland ook bij hogere mestgiften.
Gezien de metingen onder derogatiebedrijven en niet-derogatiebedrijven is de keuze voor een minimum percentage gras goed te verantwoorden.
Noorderling
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Gezien de metingen onder derogatiebedrijven en niet-derogatiebedrijven is de keuze voor een minimum percentage gras goed te verantwoorden.

Veranderd er niets van, de grond die op papier niet past geeft iemand anders op. Wat veranderd er dan in de praktijk? Gras kun je ook prima stimuleren door aantrekkelijke normen ipv een onwerkbaar percentage er in te drukken.
Jean-PierreK
@Noorderling, dat als er meer dan 170 kg N uit dierlijke mest heen gebracht wordt dit een overtreding is.
hooivork
@verbi al past het idee u niet het is in ieder geval niet onbeschoft.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @hooivork:
al past het idee u niet het is in ieder geval niet onbeschoft.

Het idee is helemaal niet onbeschoft, alleen de laatste zin van uw idee ademt de geest ,dat iedere niet-grondgebonden melkveehouder (volgens opgave gdi ) ) sjoemelt en daar voelt @verbi zich op aangesproken.
Feit is wel ,dat vooral de zlto van het probleem van een aantal niet-grondgebonden melkveehouders een landelijk " probleem" wil maken met allemaal bijbehorende regelgeving.
tok achterhoek
Ik vind het altijd bijzonder dat de boeren zich weer nieuwe regels wil opleggen. Zeg gewoon een keer, hou er mee op. Elke regel kost weer geld. Het kwartje valt nog niet snel in Nederland. En jan cees doet er net zo hard aan mee. Snap hem wel een beetje, wil weer in de belangstelling staan. Als hij nou zij, minder regels in plaats van meer. En waar doen we het voor? Meer buitenlanders hier heen halen?

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
206
DEELNEMERS
42
WEERGAVES
6.791