Areaal aardappelen, groenten en snijmaïs moet halveren om nitraatnormen te halen

Om de nitraatnormen in het Zuidelijk Zandgebied en het Lössgebied te halen, zal er flink moeten worden ingegrepen in het bouwplan van akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Brabant en Limburg. Dat blijkt uit een advies van de CDM.

Deel dit topic Areaal snijmaïs moet halveren om nitraatnormen te halen (melkvee.nl)

Om de nitraatnormen in het Zuidelijk Zandgebied en het Lössgebied te halen, zal er flink moeten worden ingegrepen in het bouwplan van akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Brabant en Limburg. Dat blijkt uit een advies van de CDM.

 Areaal aardappelen, groenten en snijmaïs moet halveren om nitraatnormen te halen (melkvee.nl)

Om de nitraatnormen in het Zuidelijk Zandgebied en het Lössgebied te halen, zal er flink moeten worden ingegrepen in het bouwplan van akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Brabant en Limburg. Dat blijkt uit een advies van de CDM.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

adriaan33
Ook een manier van wegkijken, mais als probleem blijven beschouwen. Duidelijk dat teelt van bladgroenten meer bemesting vereist.
demelkboer
Meer gras. en wat moet je met gras precies koeien voeren
+8
Frans Z.
Het moet en zal kapot.
hans1980
Die groene rakkers zijn wel voor akkerbouw, daar gaat de ploeg toch ook in
adriaan33
@hans1980 Volkskrant heeft vorig jaar al eens geschreven dat mais ten onrechte een vervuilende status heeft.
verbi
@hans1980 De boontjes en worteltjes moeten ergens vandaan komen. Iets van wij van wc eend adviseren...........
+2
adriaan33
@verbi noem je net 2 gewassen die weinig N nodig hebben
pietjepuk
@adriaan33 spinazie
verbi
@adriaan33 Je begrijpt het . Ik ben niet zo goed thuis in het groente gebeuren.
dorpsrandhoeve
@adriaan33 waspeen kan met 25 ton rundveedrijfmest goed groeien, in het groeiseizoen nemen we dan vaak nog een bijmest monster, soms moeten we dan 100 kg kas, of wat bladmestof bij bemesten.
dorpsrandhoeve
@dorpsrandhoeve ook bij aardappelen worden hier op een bepaald moment plantsapmetingen gedaan om wel of niet bij te bemesten, en hoeveel bij te bemesten.
Henry1
@adriaan33 ik zit er zo niet in, maar die gewassen die weinig opnemen zijn toch juist het probleem?
diekman
In Canada krijgen ze toeslag voor mais verbouwen. Co2 opvanger
+1
bio boer
@diekman heeft dat zin als je het opvoert aan koeien? Komt die co2 weer vrij net als bos trouwens als boom volgroeit is en sterft weg rot of in de kachel beland komt de gebonden co2 vrij dus zou je biomassa diep omder de grond moeten stoppen net als het gas en olie die in de grond zit
adriaan33
@bio boer volgens mij kun je maiskorrels ook in een pelletkachel stoken. In Canada doen ze dat al jaren. Brand heel mooi
ted9
@bio boer Onzin natuurlijk bij het sterven van een boom duurt het nog jaren voor hij helemaal weg is gerot. Bij verbranding gaat dit vele malen sneller
+1
bio boer
@ted9 ja maar uiteindelijk haal je geen exstra co2 uit de lucht alleen als bos contenu groter wordt zo drag de ontwikkeling van het bos stilstaad neemt het bos net zo veel op als uitstoot
de Tank
@bio boer Klopt, het amazone gebied bijvoorbeeld wordt gezien als zuurstof leverancier, onterecht.
Henry1
@de Tank maar als je de het hele oerwoud kapt, komt er wel CO2 vrij. Of je moet het hout dat er af komt wel heel goed bewaren.
bio boer
@Henry1 dat is met de olie steenkool en gas in de grond gebeurt alleen dachten wij van dat is mooi spul zit vol energie
Maaslander
@bio boer Heeft alleen zin als het voor een stijging van organische stof in de bodem zorgt
j h p
Dan moet Japie opschieten met zijn melk makende genetisch gemanipuleerde gisten en schimmels.
bio boer
Graan zaaie mooi goedkoop krachtvoer
Dit echt gaan afdwingen dan wordt het daar straks weer stukje goedkooper om grondgebonden teworden 🙈
bio boer
Het bericht is snel veranderd in mais
melkvee.nl/artikel/…
BertK
Het aantal bedrijven met derogatie neemt af, waardoor de uitspoeling toeneemt?

Doe maar wat harder je best voor bedrijven die derogatie willen Carola!
bio boer
@BertK straks geen derogatie voor iedere grondgebruiker maximaal 20% uitspoelings gevoelige gewassen 🤔
verbi
Oei zou zomaar weer een peildatum kunnen komen voor bv mais.Dus collegas voorsorteren en grasland omzetten in bouwland.We gaan er uiteindelijk allemaal aan geloven.Wat een bananenland.
pietjepuk
Quote Reactie van @verbi:
Oei zou zomaar weer een peildatum kunnen komen voor bv mais.Dus collegas voorsorteren en grasland omzetten in bouwland.We gaan er uiteindelijk allemaal aan geloven.Wat een bananenland.

Daarom konden ze met de planetproof melk een 🖕 krijgen. #Jaarlijksmaximaalgrasscheuren#
bdf
@pietjepuk das allang geregeld. Effe terugzoeken... sinds wanneer is grasland langer als 3? of 5 jaar blijvend grasland??? Peildatum...??
pietjepuk
@bdf toen hadden ze het over peildatum 2012. geloof er niets van dat dit jaar als peildatum gaat dienen mocht het zover komen.
+1
spotmelker
Al die duurbetaalde clubjes welke onderdeel zijn van het onbenullenlegioen moeten eerst maar eens gehalveerd/geminimaliseerd worden en vervang door mensen die de wil hebben om te onderzoeken hoe het écht zit. De huidige regimenten helpen alles om zeep.
Bekkink
De veganisten gaan honger krijgen
Jean-PierreK
Het bijzondere is, dat dit advies (volgens mij) al van 20 juli is...
Nijhof
Misschien niet eens verkeerd om de brabos te confronteren met de gevolgen van eigen handelen
Het stikstofgat wordt nog steeds dankbaar opgenomen door een gewas dat extreem goed presteert op overbemesting
jvt
@Nijhof Toevallig lezen we net dat de grootste stikstofdepositie van een 25 tal bedrijven komt, meerendeel bij de veluwe...die ligt nog steeds niet in brabant. Nee, niet iedereen had 60-80 jaar geleden het geluk om als kleiboer geboren te worden, de zandboertjes waren maar wat blij met mest en beregening. In plaats blij te zijn met deze innoverende hardwerkende collega's, wil een collega waar wiegje toevallig niet in brabant op de zand nog graag een schop aan deze mensen geven. Triest zoiets...
+2
Nijhof
@jvt Iets genuanceerder denken mag wel hoor.
Er is in Nederland een probleem met zwarte mest
De overheid wil daar de handen niet aan branden
De boeren liggen zelf te klooien
Het is jammer dat een kleine groep het kapot maakt voor de rest
Het probleem van mestsscheiden is dankbaar misbruikt door die groep
Ik vind ook dat de verantwoordelijkheid hij de overheid dient te liggen maar dat wil niet zeggen dat we dan maar net moeten doen alsof er geen 100 m3 dunne fractie wordt uitgereden op maisland. Daar komen die verhoogde nitraatgehaltes deels vandaan. De overheid gebruikt dat maar wat graag om de normen aan te scherpen ipv de fraudeurs aan te pakken
Hoe zou jij dat gat willen dichten zodat de goeden niet onder de kwaden hoeven te lijden?
Noorderling
@Nijhof
De fraude blijft bestaan, resultaten verbeteren amper en moeten de normen nogmaals naar beneden. De goeden laten zich misbruiken. Ook de NVWA weet exact wat er gebeurt, maar als er een tank ergens op de weg of het land rijdt, is door niemand te achterhalen waar die mest vandaan komt, pakkans is 0,0 en men gaat verder met waarmee men al jaren bezig is.
+1
Nijhof
@Noorderling Ja. En dan gooi ik er de pikante uitspraak in dat de brabos er zelf om vragen.
De kwaden kunnen regeren omdat degenen die te goeder trouw handelen ze niet aangeven.
Dat is correct, sympathiek maar je draagt wel zelf de consequenties
pieta
@Nijhof Zoals je zelf al aangeeft wordt het gewoon tijd dat de overheid een deugdelijk, controleerbaar systeem invoert. En niet alleen grondgebonden is deugdelijk en controleerbaar.
Verder zit er in Brabant behoorlijk wat groenteteelt en dergelijke. Dat heeft met omstandigheden en ondernemerschap te maken. Ze werken melkveehouden in Brabant al langer tegen. Die boeren stoppen en hun grasland wordt bouwland. Dat versterkt het probleem.
Nijhof
@pieta Overheid heeft geen belang bij goed systeem
Overheid wil boeren kwijt
pieta
@Nijhof Kan zijn. Maar jij wijst naar de boeren. Dat is niet juist. En ja, er gebeurt echt wel eens wat. Maar als je onmachtig bent om te controleren en zelf de regels opstelt als overheid dan doe je iets niet goed.
Nijhof
@pieta Waarom is er volgend jaar een meldplicht welke percelen mais op komt?
Daarnaast lijk je niet echt op de hoogte welke mogelijkheden een stikstofgat opleveren.
pieta
@Nijhof Ik ben beter op de hoogte als jij denkt. Ook wat mogelijkheden zijn met een stikstofgat. Maar dat stikstofgat is er enkel omdat de overheid de regels niet op orde/uitvoerbaar/controleerbaar heeft.
Zo is er nogal wat mestexport. Regel als overheid een paar eigen weegunits bij de grens. Verplicht daar wegen, vracht monsteren en met GPS eea volgen. Track en trace zeg maar. Zelf als overheid een onderzoek doen welke gehalten geloofwaardig zijn. Etc etc.
kanniewaarzijn
@pieta Je bent inderdaad goed op de hoogte 😁 (zucht...)
pieta
@kanniewaarzijn Het verhaal van jou kan ik nog steeds niet volgen. En dat er een bevoordeling in intensiteit zit wil ik nog wel geloven zonder feiten. Maar wat voordeel is niet hetzelfde als fraude.
kanniewaarzijn
@pieta Het is ook geen fraude door boeren, maar door LNV. Ik zal het bij gelegenheid nog weleens uitleggen. Nu even geen tijd.
pieta
@kanniewaarzijn Dat heb je al vaker geprobeerd. Ik snap het toch niet. 😁
kanniewaarzijn
@pieta Allerbelangrijkste is: stap eens af van die "uitspoeling" en "uitstoot".
kanniewaarzijn
@pieta Ik doe toch een poging. Zoals ik al vaker gezegd heb, zijn mineralen in verschillende leefwerelden (plantaardig, dierlijk en anorganisch) niet hetzelfde; ze hebben verschillende waarden. In de praktijk hebben we al jaren te maken met de meest idiote uitkomsten in de mestwet doordat de "deskundigen" even "vergeten" zijn dat er chemische processen en omzettingen plaatsvinden in mest. Bovendien hebben we te maken met invloed van ademhaling, koolzuurassimilatie en anaerobe werking. Onder invloed van ademhaling worden bij het verteren van voer, plantaardige mineralen (voer) omgezet in dierlijke mineralen, met anorganische mineralen (mest) als bijproduct. Massa en volume nemen toe, met wisselende gehaltes tot gevolg. Kijk maar eens naar het voeren van je kalveren: de mest is een veelvoud van wat ze als voer binnen krijgen en het kalf groeit er dan ook nog van. We creëren hier dus enorme saldi. Die saldi blijven echter ook niet hetzelfde; de processen in de mest gaan gewoon door in de mestkelder. Als een veehouder de mest lang in opslag heeft, dan slinken door anaerobe werking de massa en volume (het vroegere MINASgat dat nog steeds bestaat), wederom met wisselende gehaltes tot gevolg. We kennen allemaal de "mesthoopwerking": een mesthoop raakt nooit "vol". Deze werking vindt ook plaats in de mestkelder. Het tegenovergestelde van ademhaling is de koolzuurassimilatie. Dit proces vind je bij de extensieve bedrijven (ook akker- en tuinbouw) omdat bij die bedrijven niet voer, maar (kunst)mest de grootste aanvoerpost is. Deze anorganische mineralen worden in de plant omgezet in plantaardige mineralen. Deze hebben een andere "waarde". Vergelijk het met geconcentreerd wasmiddel, daar heb je ook minder van nodig voor dezelfde werking als "normaal" wasmiddel.
kanniewaarzijn
@kanniewaarzijn Zo is het ook met die mineralen; stel dat 2 mineralen met een waarde van 50 omzetten naar één mineraal met een waarde van 100, dan wordt dit mineraal door de "deskundigen" gezien als een mineraal met een waarde van 50 omdat ie er hetzelfde uitziet. Men redeneert dan dat een extensief bedrijf 50 oogst (ze zijn immers allemaal hetzelfde), maar in werkelijkheid is dit 100. Nu zijn de "deskundigen" er 50 "kwijt", dus "die zullen dan wel naar het grondwater zijn gezakt". En zo komt men aan die "verliezen". Extensieve bedrijven mogen bijgevolg ook maar 50 aanvoeren voor de 100 die ze hebben afgevoerd, met verschraling en uitmergeling van de grond als bekend gevolg. De mineralen die "lijken" te verdwijnen, komen weer terug bij het voeren van de dieren, waar immers de plantaardige mineralen weer worden omgezet in dierlijke enz. enz. Dit is een kringloop. Er is dus geen mestprobleem!!! Dit "probleem" wordt gecreëerd door het gelijkwaardig optellen van ongelijkwaardige mineralen. Rekenregels zijn glashard: je kunt nooit zomaar wat bij elkaar optellen!!
kanniewaarzijn
@kanniewaarzijn Vroeger was het zo, dat akkerbouwers mest afnamen van intensieve (hok)bedrijven en de intensievere melkveehouder met grond zijn eigen grond voldoende kon bemesten. Dit systeem werkte prima. Hooguit kun je stellen dat de mest een verdelingsprobleem had. Het "vervuilingsprobleem" is ontstaan doordat men op zeker moment domweg is gaan tellen en alle signalen dat daar geen barst van klopte negeerde. Dit duurt tot de dag van vandaag; nog steeds "zwarte" mest aan de ene kant en uitgemergelde gronden aan de andere kant.

Aangezien LNV en hun "deskundige" vriendjes meerdere malen zijn gewezen op het bovenstaande en zij ondanks alle uitwassen star vasthouden aan hun beleid (sterker nog: zij maken misbruik van de zwarte mest door boeren van fraude te betichten), maken zij zich zelf schuldig aan fraude.
kanniewaarzijn
@kanniewaarzijn Brand maar los! Wat snap je hier niet aan?
+1
Nijhof
@kanniewaarzijn Het lijkt er op dat je het scheikundige systeem wat het periodiek systeem genoemd wordt probeert te bestrijden met argumenten
Het toenemende volume zoals bij je kalf voorbeeld kan alleen verklaard worden door andere factoren dan de werking van het periodieke systeem
Wanneer je een andere argumentatie hebt ben ik heel erg benieuwd
kanniewaarzijn
@Nijhof Ik denk dat je met je opmerking de wet op behoud van massa bedoelt. Maar als je de wet van behoud van massa toepast, moet je alles meetellen. Ook de dingen die je niet ziet.
Nijhof
@kanniewaarzijn Leg dat maar even uit
kanniewaarzijn
@Nijhof De mestwet is gebaseerd op de gedachte van evenwichtsbemesting. Maar dan zal je toch echt de rekenregels goed toe moeten passen; als je zaken (die je niet ziet) zoals ademhaling en koolzuurassimilatie en andere processen weglaat, dan heb je geen evenwichtsbemesting. Je kunt niet van alles weglaten en dan stellen dat wat er overblijft wel in evenwicht is.
Nijhof
@kanniewaarzijn Mestwetgeving is niet gebaseerd op evenwicht
kanniewaarzijn
@Nijhof Vertel!
Nijhof
@kanniewaarzijnMestgift is gewoon een vaststaand getal
Maar je krijgt deels gelijk. Het is gebaseerd op evenwichtbemesting gecorrigeerd voor milieu.
kanniewaarzijn
@Nijhof Het is sowieso onzin waar we mee bezig zijn!
Noorderling
@pieta inkomend testen is veel belangrijker, anders wordt het een rondje over de grens in plaats van om de kerk.
pieta
@Noorderling Daarvoor tracken we met GPS. En desnoods verplicht je ze leeg terugwegen. Het gaat er om dat je de grove fraude uitbant. Heb je bijvoorbeeld een bedrijf met 100 melkkoeien. Dat is dan een 3.000 m3 mest op jaarbasis als eerste indicator. Zo ook bij varkens en kippen. Overal is een maat aan te geven.
Nijhof
@pieta Allemaal leuk en aardig. Citaat van een collega: mestwetgeving is niet goed want het rijden van 70 m3 per hectare is niet goed voor onze grond. Maw: je maakt zelf keuze
pieta
@Nijhof Heb je geen inhoudelijk antwoord meer? Wij rijden verdund met water en dan nemen de m3 nogal toe. En het gras groeit ook nog harder dan.
Nijhof
@pieta Die 70 m3 is varkensmest
Vleesvarkensmest
Groeit het ook goed van
pieta
@Nijhof Zet dat er dan bij. Daarom zeg ik ook dat de regelgeving, controleerbaarheid en uitvoerbaarheid niet goed is. Dat ligt gewoon aan de overheid. Niet aan de boeren. Ze moeten de ontsnappingsroutes gewoon afsluiten.
+1
Nijhof
@pietaLigt aan beide partijen. Maar snap je wel. Het zou goed zijn wanneer de sector zelf verantwoordelijkheid zou durven nemen.
Maar dat is wel een heeeeeeeeeel ingewikkeld ding.
pieta
Quote Reactie van @Nijhof:
Het zou goed zijn wanneer de sector zelf verantwoordelijkheid zou durven nemen.

Hoe moet de sector iets af gaan dwingen? Zo'n taken moet je gewoon bij de overheid laten.
Nijhof
@pieta Nogmaals, overheid interesseert het niet.
Hoe meer fraude hoe harder ze kunnen slaan en hoe eerder er opruiming is
pieta
Quote Reactie van @Nijhof:
Ligt aan beide partijen

Als je verwacht dat er iedereen roomser als de paus is wel ja. Belasting betalen doen we ook niet vrijwillig. We huren er zelfs adviseurs voor in om zo min mogelijk te betalen. Waarom betalen we wel? Omdat de overheid de mazen in de wet dicht.
Nijhof
@pieta Wanneer jij dumpt stijgt het nitraat en naai je je buurman
Dat directe verband is er niet met belasting
+1
matt
@Nijhof jawel bij belasting ontduiking,en ook verzekeringsfraude werkt dit net zo.
Nijhof
@matt Zit zeker overeenkomsten in
Maar 1 heel belangrijk verschil: overhield heeft mbt nitraat direct belang bij hoge nitraatgehaltes
Kan de veestapel gratis mee opgeruimd worden
pieta
Quote Reactie van @Nijhof:
overhield heeft mbt nitraat direct belang bij hoge nitraatgehaltes

Nitraatgehalten zijn al jarenlang een probleem. Waarom stond de overheid dan uitbreiding van de melkveestapel toe? Ik zit er net wat anders in als jij. De overheid in NL wil dat er in NL geld verdiend wordt. Op dit moment is het probleem dat ze vastlopen in allerlei zaken die ze zelf ondertekend hebben qua natuur. Als ze echt van dat vee afwilden zou dat niet zo'n probleem moeten zijn voor de overheid. Klein beetje korting op elke transactie van dierrechten en die rechten niet meer terug laten komen.
paul1
@pieta fosfaatrechten worden bij verkoop al afgeroomd.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!