Jammer dat Trienke Elshof niet eerlijk vertelt wat er in de brief staat

ze draaien er omheen met grootte gevolgen ik heb de indruk dat LTO het wil verstoppen wat er in de bijlage staat

Deel dit topic

waakhond 3

Laatste  |  

Reacties

Jawis
Welke brief...
de jonge
Wat staat er in die bijlage dan?
jammermaarhelaas
+3
ejb
@jammermaarhelaas Dat kan niet, is namelijk een stuk van RVO en daar gaat Trienke(LTO) helemaal niet over.

Deze topic blijft blijkbaar ook zeer wazig.
Wat mij betreft heeft @waakhond 3 nog 2 opties of publiceren van de brief of Topic verwijderen omdat er blijkbaar geen brief is Waar Trienke(LTO) verantwoordelijk voor is waar wat achter gehouden word.
+4
Leo,s vriend
@ejb waakhond is weer een pseudoniem van een van de onruststokers hier, hij schrijft "grootte"
dat schreef in het verleden ook al eens iemand hier op deze manier.................
familie pelle
@Leo,s vriend
Quote:
. dat schreef in het verleden ook al eens iemand hier op deze manier.

Waakhond 1 of waakhond 2
Twentsch Land
Momenteel even slaaphond 🥴

@familie pelle
Leo,s vriend
@familie pelle nee, veel eerder
mlkvhoudr
@Leo,s vriend een biologische hond?😉
+1
Leo,s vriend
@mlkvhoudr geen idee, wat mij betreft een valse
+1
Bennie Stevelink
@Leo,s vriend het is in ieder geval wel een grootte hond.
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:

@Leo,s vriend het is in ieder geval wel een grootte hond.

Kunt u dit toelichten?
Bennie Stevelink
@jammermaarhelaas begrijp je de grap niet? Hij noemt zichzelf “waakhond” en schrijft “grote” als “grootte”.
Arum
😀
Leo,s vriend
@Arum Totdat hij iets bereikt waar iedereen wat aan heeft
En dat zou zijn?
jammermaarhelaas
@ejb

Daar gaat het toch gewoon over? Het kabinet presenteerde op 13 oktober haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen, welnu, dat is waar mijn link naar verwijst.
En waar zie je dat het van RVO komt?
Ik lees wel de naam van LNV voluit, daar komt ie vandaan, of zie ik het verkeerd?

Heb het niet over mevrouw Elshof of LTO, alleen over de zaak, de betreffende brief en bijlage zelf. Dus voelt u allen niet aangevallen. Ik zou ook graag de betreffende stukken zien, en dit is wat ik gevonden heb, nogmaals een link, komt uit de vorige link:
rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/…
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @ejb:
Wat mij betreft heeft @waakhond 3 nog 2 opties of publiceren van de brief of Topic verwijderen omdat er blijkbaar geen brief is Waar Trienke(LTO) verantwoordelijk voor is waar wat achter gehouden word.

Brief is er dus gewoon (uiteraard).

Het op voorhand opnemen voor LTO zonder de feiten goed te kennen is schadelijk voor LTO.
Zeker, ik wist het ook niet, echter, ik wilde het stuk vinden om het zelf te kunnen lezen om me zelf een oordeel te kunnen vormen. Stuk stond gewoon in mijn eerste link.
+2
ejb
@jammermaarhelaas Blijf erbij dat een brief van ministerie onder verantwoording valt van ministerie

en dat een brief van LTO valt onder verantwoording van LTO

Persoonlijk vind ik dat LTO veel te vaak heeft geprobeerd het verhaal Van RVO te vertellen, moeten ze vooral niet doen want dan lijkt het net of ze er ook achter staan, laat RVO zelf de boeren maar informeren.

LTO moet veel duidelijker aangeven waar ze zelf voor staan.

m.a.w. de kop van deze topic slaat helemaal nergens op en is dus gewoon stemmingmakerij
jammermaarhelaas
@ejb

Helemaal met je eens.

Mij ging het er om dat de betreffende brief waar Trienke Elshof over sprak/spreekt, boven tafel kwam, zodat ik zelf kan zien wat er in staat.

Ja, deze topic titel riekt naar sensatie, echter, maakt me nieuwsgierig naar de brief en de memorie van toelichting, daarvoor vind ik het onderwerp te belangrijk.
jammermaarhelaas
En als een van jullie de brief heeft, of een link, dan zou ik die graag zien? Is toch openbaar?
+2
Twentsch Land
@jammermaarhelaas agraaf.nl/artikel/…

Misschien deze maar eens lezen, beknopt maar duidelijk.
+1
jammermaarhelaas
@Twentsch Land

Bedankt voor de link. Duidelijk stuk.
Jawis
Maar hopen dat de nederlander d66 kotsbeu is..
+2
waakhond 3
De kamer brief of heeft elshof die niet gelezen 55 pagina's groot

memorie van toelichting

rijksoverheid.nl/ministeries/…

vergunning houders moeten inleveren voor de pas melders
ook komt er een reeltime toe zicht voor de bedrijven
Jean-PierreK
@waakhond 3, dat iedereen ruimte moet maken (inleveren) volgens Schouten is al langer bekend, dus niet nieuw. Het legaliseren van pas melders lijkt mij hierbij nog wel de nobelste reden; immers zij hebben volgens de wet gehandeld.

Monitoring van de stikstof in stallen wordt ook al langer genoemd. Maar staat in de bijlage ook dat dat definitief gaat gebeuren? Zo ja, welke pagina?
waakhond 3
Zo als het er nu naar uit ziet worden allen vergunningen ontnomen
Rodeo clown
@waakhond 3 wat zou LTO in ruil gekregen hebben ?
+2
familie pelle
@waakhond 3
Quote:
. Zo als het er nu naar uit ziet worden allen vergunningen ontnomen

Heb vannacht 3 keer je linkje doorgelezen maar kan nergens je conclusie lezen. Maakt het mij makkelijker en copy-paste die tekst hier effe.
Gerrit v Schaick
@familie pelle Jij hebt 55 pagina's 3 x gelezen vannacht ? 👌 teveel koffie op?
Gerrit v Schaick
@familie pelle heb pas 10 pagina's gelezen maar volgens mij doelt hij er gewoon op dat de wettelijke verankering van de resultaatverplichting verregaande gevolgen gaat hebben. Als iedereen zijn vergunning blijft benutten x aantal vee maal x emissie haal je nooit de beoogde reductie. Ook al verplicht je emmisie arme vloeren oid dan kun je met intern salderen weer meer koeien houden en heeft de afroming onvoldoende effect om de reductie doelstellingen te halen. Om het maar niet te hebben over pasmelders en industrie zonder vergunning. De wettelijke verankering gaat gewoon een kaalslag in agrarisch Nederland opleveren. En niemand is veilig.
Jean-PierreK
@Gerrit v Schaick , via intern salderen kun je pas meer koeien houden als je daar fosfaat rechten voor hebt. De vermindering van de emissie vindt dus plaats bij de boer(in) die de fosfaatrechten verkoopt. Tenzij die andere dieren zonder rechten gaat houden of extern saldeert, zal daar de emissie immers vervallen.
waakhond 3
Alles wordt in 2022 in de nieuwe omgevingswet op genomen met een overgang, s termijn
Realisme
@waakhond 3 het oogt of dat we tussen neus en lippen even vogelvrij zijn verklaard
JohnDeere7serie
@waakhond 3 nieuwe peildatum?
Rodeo clown
@JohnDeere7serie elke dag kan een peildatum zijn. Zelfs die in het verleden liggen en daar kun je weinig meer aan doen . Maar die in het heden liggen wel.
waakhond 3
@JohnDeere7serie voor jouw een vraag voor mij een weet vraag het aan jou belangenbehartiger organisatie waar van je lid bent of ben je soms een freerider
waakhond 3
LTO gaat de gevraagde route map niet geven in het belang vd pasmelders waardoor ze schade toebrengt aan de rechtsbelangen van haar leden welke wel
een NB vergunning hebben
waakhond 3
Alle maal gelezen wat er in die 55 telende brief staat ???

na de overgang,s termijn zijn de NB vergunningen weg en dan bepaald de overheid het
+2
waakhond 3
En dan zeggen dat(LTO: 'Jammer dat er weinig nieuws in Kamerbrief staat') 55 PAGINAS en dan geen nieuws . geloof het zelf maar . of wilden ze de boeren dom houden . zeg het maar
+1
jg
@waakhond 3 Feitelijk heeft LTO gelijk . In de brief geen nieuws. In de toelichting veel meer .
waakhond 6
@jg bijna bij iedere kamerbrief zit een toelichting dat moeten zij toch weten
jg
@waakhond 3 LTO kan niets , vele PAS-melders op basis van o.a. LTO-initiatief. Wetgevende macht gaat niet bewegen . Banken mogen niet .
waakhond 6
Waakhond 3 is dood
familie pelle
@waakhond 6 bedoel je deze zinsnede?

[i]Het kabinet kiest voor het vastleggen van het instrumentarium in de Wet natuurbescherming en in de Omgevingswet. Als de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2022, gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet en wordt de Omgevingswet het omvattende kader voor regels voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en voor het doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
familie pelle
@familie pelle en/ of deze?;

Om die reden voorziet het wetsvoorstel zowel in de Omgevingswet als – voor de periode tot overgang van de regels van die wet naar het stelsel van de Omgevingswet – in de Wet natuurbescherming in een verplichting tot het vaststellen van een doorlopend programma ‘stikstofreductie en natuurverbetering’. Het vaststellen van een programma is hierbij op wetsniveau verplicht, maar de inhoudelijke eisen worden geregeld bij amvb, in overeenstemming met het stelsel van de Omgevingswet.
familie pelle
@familie pelle en trek je hieruit de conclusie dat alle NB vergunningen de prullenbak ingaan en dat iedereen met de omgevingswet te maken krijgt?
waak
@familie pelle zo als het er naar uitziet wel
+5
John Spithoven
Ik zie hier vele heftige reacties. Voordat we elkaar ''afmaken'' het volgende. Diverse partijen, waaronder de juristen van SSC zijn bezig met het analyse van de kamerbrief en de M v T. Aan de hand daarvan zal er meer duidelijkheid komen.
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. Ik zie hier vele heftige reacties. Voordat we elkaar ''afmaken''

Does rustig. We proberen ssc een beetje te helpen. 😅 Maar vertel John, zit ik in de buurt van wat waakhond bedoelt?
+2
John Spithoven
@familie pelle Ik doelde niet op jouw bijdrage, die is verduidelijkend. Maar doel op het begin.

Wat we allemaal kunnen lezen is dat ze de voorgestelde (is nog geen wet, twee en eerste kamer komen eerst) N maatregelen willen onderbrengen bij de nieuwe omgevingswet die op 1 jan 2022 in gaat. En de vraag is of het overgangsrecht van toepassing is. Dit los van de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen ontstaan op basis van het volgende

In het verleden heeft de EU bepaald dat lidstaten hun natuurgebieden moeten beschermen. Hoe ze dat doen en welke natuurgebieden is aan de lidstaten zelf. Nederland heeft buiten alle proporties zeer veel natuurgebieden op gegeven als zijne te beschermde natuur en gebruikt stikstof als graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. Daarna zijn er zonder een wettenschappelijke onderbouwing niet te verwezenlijken doelen vastgesteld. Daarna is er een model gecreeerd, niet gevalideerd op basis van metingen, die berekent hoeveel stikstof er neerdaalt in die natuur gebieden.

En daar maakt men beleid op.......
+1
familie pelle
@John Spithoven de belangenbehartigers (lto, agractie enz. )hebben voordat mevr. Schouten met deze kamerbrief kwam aan tafel gezeten met haar. Onder andere de inhoud van de kamerbrief is besproken. Wordt er wat verzwegen of maken we ons te druk?
John Spithoven
@familie pelle Er is bestuurlijk overleg geweest met alle sector partijen op 28 september. Dat was alleen een mededeling vanuit de ambtenaren over de invulling van de kamerbrief 24 april .

Verder wachten we eerst de analyse van de juristen af.
+1
waak
Bro overgansrecht

Het kan zo zijn dat door een nieuwe regeling in een omgevingsplan het recht van eigendom wordt beperkt. Om evenredigheid te bereiken van een regel (met een verplichtend) karakter die het eigendomsrecht beperkt, kan het eveneens nodig zijn om een overgangsregeling op te nemen of nadeelcompensatie toe te kennen. Waar het volgens de wetgever uiteindelijk om draait is dat bij nieuwe regels sprake is van een redelijke en evenwichtige balans tussen het publieke belang dat wordt gediend met de nieuwe regel en de mate waarin de eigendom wordt beperkt. Hierbij speelt een rol welke gebruiksmogelijkheden van de eigendom overblijven, welke termijn wordt gegund om aan de nieuwe regel te voldoen en of nadeelcompensatie wordt geboden
sorry
@waak de ene economische activiteit inwisselen voor een andere economische activiteit...,.?
+2
waak
Ik geef allen maar aan als de NB VERGUNNING onder de omgevingswet komt te vallen zijn we de Sjaak
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!