OCR ( Officiele Controle Richtlijn) of Koemonitor (Leveringsvoorwaarden)

Al 9 maanden is er discussie binnen de melkveehouderij hoe de EU richtlijn 853/2004 uitgevoerd dient te worden.

Deze week werd er door de Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) duidelijkheid gegeven. Zij zijn door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld als uitvoerende dierenarts in de OCR. Alleen met deze certificering worden er exportverklaringen naar derde landen af gegeven door het COKZ, die toeziet op de uitvoering van de richtlijn.

De brief van de SGD geeft daar duidelijkheid over.

imail2u.nl/webversie/…

In deze brief staat het volgende:

"'Op grond van de OCR dient de officiële controle met vereiste deskundigheid en onpartijdig en vrij van elk belangenconflict te worden uitgevoerd. Met de aanwijzing van de SGD dierenarts heeft de overheid beoogd dat deze deskundigheid en onpartijdigheid door de SGD wordt geborgd.""

Daarnaast heeft een derde partij in opdracht van Zuivelnl koemonitor ontwikkeld. Begin dit jaar hebben de meeste zuivelfabrieken koemonitor opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Volgens de SGD zijn onderdelen van koemonitor geen vervanger van OCR.

Dit betekent dat als de zuivelfabrieken op dit punt blijven vasthouden aan hun leveringsvoorwaarden, zij de export naar derde landen in gevaar kunnen brengen. De geborgde dierenarts kan geen onderdeel worden van deze leveringsvoorwaarden omdat zij dan niet meer onpartijdig zijn.

Met de brief van de SGD wordt ook duidelijk dat koemonitor een bovenwettelijke maatregel is. Vandaar dat koemonitor ter toetsing is aangeboden aan de ACM, die daar recentelijk een onderzoek naar is gestart.

Het wordt echt tijd dat melkveehouders weten waar ze na 9 maanden aan toe zijn! Dus wie neemt er de verantwoordelijkheid?

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+1
mlkvhoudr
Op zich bewonderingswaardig hoe jullie je vast bijten in deze materie maar ik ben niet optimistisch over de afloop er gaat gewoon in de leveringsvoorwaarden komen dat je beide dient uit te voeren, vervolgens word er wat met postjes geschoven om te doen of we koemonitor vergoed krijgen en netto melkgeld blijft t zelfde
+3
John Spithoven
@mlkvhoudr In dat geval wordt het wel tijd dat de zuivelfabrieken een briefje naar hun leveranciers sturen met de mededeling dat ze een inschattingsfout gemaakt hebben en dat de melkveehouders twee certificeringen dienen bij te houden.
Jowi
@John Spithoven Dat hebben al in December 2019 van onze melk afnemer gehad(Koekompas was al 2 keer per jaar, dat word nu 1 keer en plus 1 keer Koealert)
Rijkuil
@John Spithoven Lijkt eenvoudig. Maar durven ze dat? Een echt zuiveldilemma. Zonder export wordt het ook een gedoe hoor
+1
Jowi
@Rijkuil Onze afnemer exporteert de laatste jaren zeer weinig rauwe melk ,maar importeert juist het laatste jaar veel meer als andere jaren naar ons land.
+3
puntertje
@mlkvhoudr Zuivelbobo's zullen echt niet zeggen dat ze enorme inschattingsfouten hebben gemaakt, die zadelen ons fluitend op met meerdere eisen en zijn in staat de schuld daarvan buiten zichzelf te leggen.
+4
George
OCR , SGD, COKZ , ACM ?

Mijn god wat een gehoerzak op niks.
KNMEG, HIG
+1
@George Zie bint kats van de pot gerukt !!!
boer.
John, het gevolg is dat we straks 4 keer per jaar een externe veearts ons vee moeten laten beoordelen.
John Spithoven
@boer. Zover als ik het begrijp 1 keer per jaar. In de brief staat onderaan een checklist, dat is alles om aan de wettelijke eisen te voldoen.

En wat wettelijk moet dat moet.

En uit de brief van de SGD blijkt dat er in koemonitor geen wettelijk deel is geborgd.
John Spithoven
@boer. Nagevraagd

Het wettelijke deel bestaat uit Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan en 1 keer een
onafhankelijke controle van de geborgde dierenarts.
+3
John Spithoven
Samenvatting uit de beschikbare info.
COKZ geeft aan dat koemonitor in een ontwikkelingsfase zit en 2020 een pilot jaar is. Verder geeft COKZ aan dat koemonitor de vervanger kan wezen van de OCR en 853/2004. Maar dan moet de borging we in orde zijn. Die taak is door de minister gedelegeerd aan de SGD dierenartsen.

Wat ik vreemd vindt is dat COKZ, die een onafhankelijke positie in de certificering behoord te houden, zich mengt in een interne discussie. Dit tast de positie van het COKZ aan. Daarentegen zorgen de SGD dierenartsen juist dat zij hun onafhankelijke positie behouden, door niet een onderdeel te worden van leveringsvoorwaarden van zuivelfabrieken.

Dan de brief van de bewuste geborgde dierenartsen. Die was duidelijk. Koe alert vervangt niet het wettelijke deel van de OCR. Daarmee geven ze aan dat koemonitor een systeem van de zuivelfabrieken is, wat zij mogen gebruiken voor elk doel dat zij willen , maar niet voor het wettelijk deel en het veilig stellen van de export.

Zuivelnl heeft in het begin naar buiten gecommuniseerd dat koemonitor DE vervanger is van de BBP, BGP en pbb. Nu zijn ze daar wat gereserveerder in.
Koekompas, onderdeel van koemonitor is van een stichting, kantoor houdend bij een data ontwikkelaar/handelaar.
Daarmee heeft Zuivelnl dus op 1 januari 2020 een systeem aan de zuivelfabrieken beschikbaar gesteld wat niet voldeed aan de wettelijke verplichting, niet af is en waar ze niet de beschikking over hebben (geen eigenaar)

Deze week kreeg ik een mail van een boer die van zijn melkfabriek een dwingend advies kreeg koe alert uit te voeren met als reden het veilig stellen de export met als dwangmiddel melkweigering....

Ik kreeg gisteren van mijn zuivelfabriek een nieuwsbrief waar ze tegen beter weten in ook een verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent koe alert. Let wel, ik doe al 8 jaar aan koe kompas, 1 van de eerste. Toen CDM , voorloper koe data, bij ons als pilot geintroduceerd werd, was ik 1 van de eerste die mee deed.

Maar nu zijn ze managment ondersteunende systemen aan het verkrachten, onze belangen aan het verkwanselen en macht aan het misbruiken. En het doel....

Het doel weten ze zelf ook niet meer.
+1
Rodeo clown
@John Spithoven Er zal best wel een doel achter zitten. Of dat doel ten gunste is van de melkveehouderij betwijfel ik. Als alle data naar een derde partij gaat en daar opgeslagen wordt is vragen om problemen.
Gerrit v Schaick
@John Spithoven Het doel. Ik vind het wel mooi dat je die opmerking maakt. Met alle ongein die er de laatste tijd langs komt over dit onderwerp denk ik dat ook steeds. Er zal toch wel een doel achter zitten? Bestuurders die ons vertegenwoordig en zelf ook nog op een of andere manier als melkveehouder actief zijn hebben er zelf toch helemaal geen baat bij om een overdreven niet werkende kapstok op te hangen? Zijn onze bestuurders niet voldoende op de hoogte? gaat het om gezichtsverlies? Ik snap het niet, hoe ik mijn best ook doe.
Het doel was ooit om met koemonitor te voldoen aan de EU richtlijnen. En daarbij gelijk wat, zoals je dat bestuurlijk mooi zegt, wat meekoppelkansen te benutten.
Echter, verstrikt geraakt in de meekoppelkansen (of gedeeltelijk bovenwettelijke eisen) is het hoofddoel uit zicht geraakt.
De dierenartsen (sgd) komen nu met een eigen tool.
De situatie is beland in een wedstrijd armpje drukken tussen de zuivel en de dierenartsen. De veehouders zijn straks de grote verliezer, wij kunnen straks als het tegenzit dubbele controles betalen.
En dan nog het verhaal dat zuivel NL met ons geld mee heeft gewerkt/betaald aan een systeem dat niet eens van hen is, en nu van zins is het gaan kopen wederom van ons geld. Dat terwijl koemonitor niet eens doet waar het voor bedacht is: voldoen aan de EU richtlijnen. 2x betalen voor iets dat niet doet wat het zou moeten doen?!
En tijd om opnieuw te beginnen is er niet meer want de EU hijgt in onze nek.

Ik hoop dat onze zuivel- en sector vertegenwoordigers komende tijd in staat zijn om even wat afstand te nemen en nog eens met gezond boeren verstand naar de situatie kunnen kijken, voordat er nog meer idiote beslissingen worden genomen
+2
puntertje
@Gerrit v Schaick ´Onze´ vertegenwoordigers gaan doen wat ze meestal doen, wachten tot het rumoer wat verstomt, soms net doen alsof ze oprecht luisteren naar degenen met kritiek en dan weer gewoon doorgaan. Toegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt? Nee natuurlijk niet, dan moeten ze ook toegeven dat er onverantwoord met gemeenschappelijk geld is gegooid. Dat bedreigt hun pluche, not done in bestuurlijk agrarisch Nederland.
John Spithoven
@puntertje Kon je wel is gelijk in hebben , met áls doel wederom een aantal bedrijven uitfaseren.

Maar laat ze dan wel het volgende beseffen.

Met een aantal mensen hebben we de vergunning LPM Moerdijk en het extern salderen op die plek bekeken.

Anderen zijn bezig met het uitzoeken van een vergunning traject van een energie centrale in Groningen.
Ik zal het technische verhaal besparen, maar alleen deze twee projecten hebben al een significante invloed op de veestapel.

En dat met de wetenschap dat er op het gebied van extern salderen nog 100 den en wrs 1000 den volgen. Ook hele grote projecten.

De N ruimte die daar mee gemoeid is, is weg voor de voedsel voorziening.

Reductie op sectornivo met beschikbare maatregelen zal alleen maar een aanvechtbare schijnwerkelijkheid opleveren.

Gevolg zal zijn een exodus van de veehouderij uit Nederland.

En die boodschap wil ik de heren bestuurders oa van de zuivel meegeven. Het moment van een gebrek aan Nederlandse melk in uw fabrieken is er eerder dan u denkt.

En om te relativeren.

De Nederlandse popband Racoon heeft op het moment een hit die misschien wel toepasselijk is op uw handelen. Misschien is het bovenstaande een overwegend moment tijdens het beluisteren.
Wie weet het
@John Spithoven
En die boodschap wil ik de heren bestuurders oa van de zuivel meegeven. Het moment van een gebrek aan Nederlandse melk in uw fabrieken is er eerder dan u denkt.

U stond aan de wieg van het landbouwcollectief waarin er geen plaats was voor zuivelbestuurders. Het laatste FDF bericht spreekt ook over 25 oktober 2019. Wat wilt u nu?
John Spithoven
@Wie weet het Wat ik wil is niet relevant, Cor, was het geloof ik.

25 oktober 2019 was een signaal dat belangenbehartiging is weggelegd voor een brede afspiegeling van de landbouw. Hoe grote puinhoop ze er ook van maken. Want dan kunnen de boeren zelf van onder uit bijsturen.

Het is niet voor niets dat er deze week wederom een oproep is tot vorming van een samenwerking.

En de verwerkende industrie moet/kan onze producten verwaarden langs de wettelijke bepalingen. Vraag vanuit de markt zal door de markt zelf gefaciliteerd moeten worden en anders maar niet.
Wie weet het
@John Spithoven je gaat me toch niet vertellen dat ‘de zuivel’ geen belang heeft?
John Spithoven
@Wie weet het Dus belangenbehartiging is volgens u oa weggelegd voor de verwerkende industrie. Dit voorjaar was er een enquête van RFC met deze vraagstelling erin. Misschien kunt u vertellen wat de uitslag was.
Wie weet het
@John Spithoven als je even je eigen waarschuwing opnieuw leest en dan reageert.
Wie weet het
@John Spithoven waar schrijf ik dat belangenbehartiging is weggelegd voor de verwerkende industrie? De zuivel heeft in de stikstof situatie een belang en in mijn opinie moeten ze zich daar, zie je eigen tekst, in mengen.
+1
John Spithoven
@Wie weet het U ziet een belang in het N dossiers voor de zuivel. En ziet daar een gemeenschappelijk belang.
De overheid ziet generiek emissie beleid als de oplossing. Dit terwijl zij tevens de veehouderij in de uitverkoop doen. En voor generieke oplossingen zie mijn bovenstaande reacties. En technische oplossingen zijn allen aanvechtbaar.
Snijden in een vergunning is een aantasting van het eigendom, daar is voldoende jurisprudentie over.
Snijden in het schaarse vergunde recht zal meer juridische problemen dan baten opleveren. En het is maar de vraag of ruimte vrijgekomen uit generieke maatregelen wederom selectief uit gegeven mogen worden.

En het belangrijkste, Brussel verwacht van NL een bescherming van N2000, dat is depositie beleid.
Dus waar ziet u de rol voor de zuivel?
KOC1981
@John Spithoven denk dat hij doelt op je stuk tekst: let op zuivel er is eerder een tekort aan NL melk dan je denkt. En dus heeft de zuivel een belang bij het N-dossier. Vraag is hoe moet ze met dit belang omgaan.
Wie weet het
@John Spithoven je stelt er gaan 1000 den bedrijven verdwijnen. En de zuivel heeft geen rol? Met andere woorden: laat je sector maar naar de slachtbank/uitverkoop leiden.
John Spithoven
@Wie weet het Ik bedoel er zullen 100den misschien 1000 den bedrijven/industrie moeten gelegaliseerd worden met extern salderen. Dan is er ook nog autonome groei.

Maar vertel, wat heeft de zuivel voor oplossing . En ik vraag u om mijn bijdrage, vooral de vorige goed op u in te laten werken.
+1
KOC1981
@John Spithoven Je zit precies zo in de stress vandaag John, dat ben ik niet van je gewend. Wat zie jij als rol voor de zuivel? Wat zie jij als oplossing?
+1
John Spithoven
@KOC1981 Nee hoor geen stress.

Maar moet wel goed opletten wat ik schrijf. Daarom lees mijn bijdrage van vandaag goed.

Oplossingen .

De papieren N werkelijkheid zorgt voor uitfasering veehouderij. Dus wees zuinig op de bedrijven die wel verder gaan.

Daarnaast, als ze zuivel wil helpen, help het mesdagfonds mee met meten depositie.

En zwengel de discussie aan over waarom Nederland het OPS model gebruikt terwijl rest van Europa het Lotos Euros model.

Zie volgende reacties Twitter Geesje
+4
robbies
@KOC1981 en @Wie weet het Voordat je aan een oplossing begint te schrijven, moet je eerst weten wat het probleem is, de omvang en vooral hoe de andere partij erin zit. Op de manier waarop de overheden - ze spelen in Den Haag en de provincie spelletjes - zich op dit moment manifesteren moet je daar uit naam van een sector geen afspraken mee willen maken. Ik ken geen bestuurder van NZO of RFC-bestuurder die het hele speelveld op dit moment overziet. Ik ook niet, maar ik weet inmiddels wel genoeg om te weten dat ik het lot van mijn bedrijf op dit dossier niet in handen leg van een zuivelbestuurder

Het is heel simpel: de overheid heeft dit probleem gecreëerd. Vanuit andere sectoren hoor ik niks anders dan dat ze vooruit willen. Geen innovatie, geen reductieplannen of lagere ambities; Overheid moet ruimte maken. En dan ga je als zuivelaars zeggen: Wij lossen het op??
Wie weet het
@robbies heb toch de indruk dat ik zei dat de zuivel een belang heeft. Echt different koek van het op willen lossen.
puntertje
@Wie weet het Tja, zuivel (lees: RFC) had ook belang toen het fosfaat knelde. Maar we weten dat er ook belang was omdat men beducht was omdat eigen verwerkingscapaciteit niet volstond (ja, ik weet, er was enige jaren daarvoor een flut enquête onder leden gehouden waar het bestuur blind op ging varen: conclusie bestuur: eigen schuld.) En dan worden leden zeer terughoudend om de zuivel als belanghebbende mee te laten sturen.
Wie weet het
@John Spithoven dank voor de uitnodiging.
+1
John Spithoven
@Wie weet het Toch vraag ik u of u een reactie op mijn vraag wil geven.

Ik zie een boven gemiddelde interesse op mijn aanwezigheid hier de afgdlopen weken. Misschien helpt het als ook ik antwoorden krijg.op vragen.

Hoe ziet u de oplossing. in boven staande discussie.
Wie weet het
@John Spithoven nodig Een ieder van de sector maar uit die een belang heeft bij het overleg. Mijn mening is er eentje naast 18000 andere.
Weidezicht
@Wie weet het daarom kun je je mening toch gewoon geven? Hier volledig anoniem, dus leef je uit. Je doet een soort aanval op iemand die met naam en toenaam zich misschien het meest van nederland inzet voor het boerenbelang, en dan geef je geen antwoord. Jammer.
Bezorgde Veearts
@John Spithoven Bestuurders een handje helpen kan geen kwaad
+1
John Spithoven

+1
Rodeo clown
Tjeerd zat toch bij de NZO. En daarvan weten we wel wat die wil. Hoeveel van het volk dat bij de NZO en zuivel.nl zit is binnen gehaald door tjeerd en ook gehersenspoeld .
+17
Bezorgde Veearts
@puntertje Zoals hierboven al wordt geschetst: alle toeters en bellen rondom de Koemonitor (door de interim directeur ZuivelNL van Noort in zijn interview in Boerderij op 30-9 semi gekscherend 'nice to have' dingen genoemd?) kunnen niet los worden gezien van het grote geheel. De afgelopen 30-40 jaar zijn >90% van de agrarisch familiebedrijven van het toneel verdwenen. De burger vraagt zich af: waarom zie ik op 9 van de 10 plaatsen geen koe meer in de wei? Omdat op die 9 plaatsen de boer gestopt is en de meeste koeien zijn verhuisd naar die ene buurman op nummer 10, beste meneer/mevrouw. In mijn dagelijkse praktijk merk ik - helaas - nog steeds dat er veehouders zijn die een verdere verschraling van de diversiteit in het agrarisch ondernemers landschap maar wat graag toejuichen. Buurmans dood is hun brood. In ieder geval kijken ze met geen moment vertwijfeld terug op de kaalslag die de afgelopen jaren is aangericht onder leiding van ‘onze’ bestuurders. Waarom is er tot op heden geen enkel breed gedragen onderzoek gedaan naar de reden van bedrijfsbeeindiging in de agrarische sector? Is dat omdat bestuurders deze vraag afdoen met een halfbakken analyse van de zich op de borst kloppende accountant bureaus (kostprijs te hoog, melkprijs te laag)? Praten de niet-bestuurders elkaar gewoon graag na (regeldruk, tja hij was toch geen echte ondernemer, ruzie in de familie)? Of moeten we het onderzoek van Hogan geloven (beschikbaarheid van grond)? Wanneer laten we de stoppers zelf eens aan het woord? En waar blijft de stem van het NAJK, waar is hun plaats in het debat? Nemen we ze niet serieus, alleen maar omdat ze nog geen bedrijfshoofd zijn? Als het zo doorgaat, dan worden ze dat ook niet.

Terugkomend op Koemonitor: wanneer komen de echte speelkaarten eens op tafel? Waar zijn al die miljoenen boerengeld aan verbrast beste bestuurders van ZuivelNL? Welke "nice to have" dingen praten we dan over meneer van Noort?

Wat ik als eenvoudige veearts wel weet: eerlijkheid duurt het langst. Ik volg de laatste weken de vakpers, krijg vragen wanneer ik het Koealert kom uitvoeren en heb eens de stukken, opgesteld door dierenartsbestuurders, er bij gepakt. Ik kan je zeggen: ik schaam mij de ogen uit de kop voor de bestuurders in de NL zuivel, en van RFC in het bijzonder. Al sinds 2004 is er een EU hygiëne verordening, die met ingang van december 2019 een beetje is aangescherpt met een duidelijke toewijzing van taken aan geborgde, onafhankelijke dierenartsen. In 2016 is er een inspectie geweest door de FVO uit Brussel, die tikte het COKZ op de vingers omdat zij de opvolging van probleembedrijven niet goed op orde had. Dát er op deze bedrijven bepaalde zaken niet goed gingen, dat was in beeld. Maar hoe en of de problemen werden opgelost, daar ontbrak het aan. Was het een zuivelbreed probleem? Blijkbaar niet, want alleen RFC ontving destijds een brief van het COKZ met het verzoek dit hiaat binnen een maand te repareren. Het zou om een kleine groep RFC bedrijven gaan, nog geen 2%.

We zijn nu bijna 5 jaar en tientallen miljoenen euro’s boerengeld verder. Een breed gedragen oplossing in lijn met de OCR is neergelegd door de SGD, opgesteld in samenwerking met zuivel en melkveehouders. Die zitten daar immers met de dierenartsen aan tafel. Maar de zuivel blijft vooralsnog liever doof en blind. Sterker, binnen RFC wordt het zelfs gepresteerd om de aanpak van de SGD compleet te verdraaien in een vergaderstuk voor haar eigen ledenraad. Hoe wanhopig ben je als bestuurder als je op deze manier je gelijk moet halen? Dan ben je je houdbaarheidsdatum al ver voorbij gestreefd. Vergeten te begraven, noemen ze dat hier in de kroeg.

Een volgende inspectie vanuit Brussel staat inmiddels voor de deur. In opdracht van NZO zijn er dure rapporten geschreven door onderzoeksbureau Rijnconsult (wat net als de WUR rapporten en analyses levert met de gewenste uitkomst op bestelling want: wie betaalt, die bepaalt). Uitkomst van het rapport: de hele veterinaire dienstverlening moest op de schop, want het was allemaal niet in orde. Was de conclusie van Rijnconsult. Want die conclusie was gewenst. De brief van het COKZ werd een factor 1000 uitvergroot, boeren werd onterecht angst aangepraat als zou de export in gevaar komen en NVWA dierenartsen zouden alle bedrijven komen inspecteren. Boeren geloofden dat. Want je twijfelt toch niet aan de goede bedoelingen van de NL zuivelreus? Andere zuivelverwerkers werd via de diverse posities van RFC middels de NZO een probleem aangepraat. Die dat vervolgens lieten gebeuren.

En wat gebeurde er ondertussen in de praktijk? Het antibioticagebruik daalde met 70%, het tankcelgetal daalde gestaag naar 175.000, er waren geen onverwachte uitbraken van besmettelijke dierziekten, sterfte en afvoercijfers bleven constant. En ohja, dankzij het fosfaatrechtenstelstel verdween er een hoop jongvee uit Nederland en heeft Duitsland er inmiddels een goede afnemer van vee bij. Als je als veehouder nog jongvee opfokt, ben je daar superzuinig op. Dus dat de kalversterfte terug zou lopen, ligt geheel in de lijn der verwachting. Als veearts heb je dan een aardige verdienste aan de gevolgen die het landelijk beleid vanuit LNV met zich meebrengt, daar is afgelopen week ook al wat in de vakpers over geschreven.

Maar er moest en zou wat gebeuren. Want het was niet best gesteld met de diergezondheid en het dierwelzijn op de NL melkveebedrijven. Er werd een nieuwe Manager "sustainable dairy development" aangesteld bij RFC die zich tevens mag bemoeien met kwaliteitszaken en ZuivelNL ging aan de slag met Koemonitor, wat eerst nog het IIDW (integraal instrument diergezondheid en welzijn) heette. Bij de dierenartsen werd er door de toenmalige voorzitter van het CvB rundvee (SGD, geborgde dierenartsen) een rookgordijn opgehangen. Hij zou in de aanloop naar zijn pensioen wat klusjes gaan doen voor RFC en dan in die periode zijn voorzitterschap tijdelijk neerleggen. Wat er in werkelijkheid gebeurde: deze meneer, oud collega van de Manager RFC, stapte bij alle overheidsinstanties naar binnen met het zelf verzonnen mandaat als zou hij een afgevaardigde van de dierenartsen zijn. Wat dus allerminst het geval was; hij was juist tijdelijk (en later permanent) ontslagen van zijn voorzitterschap binnen de rundvee afdeling van de SGD. Zo werden dus onder andere het COKZ, maar ook de NVWA en beide Ministeries (VWS en LNV) op het verkeerde been gezet. Toeval? Welnee, een slim doorgestoken kaart. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. En de dierenartsen? Tja, die lieten dat gebeuren.

Ondertussen ging de trein in volle vaart door; talloze mensen hebben er liters koffie om weggedronken, de CO2 uitstoot schoot uit het dak vanwege alle gereden kilometers van vergadering naar bijeenkomst om nog maar niet te spreken van alle data verbruik, bomen spoten uit printers..... En toen kwam de trein eind september 2019 ineens tot stilstand. Per direct werden door ZuivelNL vergaderingen met alle betrokken partijen afgezegd. Lopende zaken afgekapt. Want? Officieel blijft het een vraag. Maar mijn indruk is: de tijd was op, de leveringsvoorwaarden voor 2020 moesten naar de drukker en bestuurders zagen ook wel dat de pot voor 'nice to have' inmiddels aardig leeg begon te raken.

Maar toen waren er een paar wakkere boeren, die vraagtekens gingen plaatsen. Wellicht kent u ze wel. De bezorgde boeren van RFC, die het bestuur blijven bevragen, die de directeur van het COKZ opzoeken in zijn werkkamer (en daar, naar ik begrepen heb, uiterst vriendelijk en netjes zijn ontvangen) en die de voorzitter van de SGD een brief sturen inzake hun zorgen. Die het voortouw nemen in het aanschrijven van de ACM en die dierenartsen middels hun nieuwsbrieven en bijdrages in de vakpers er op attenderen om melding te maken van mogelijk misbruik van gegevens uit Koekompas en Koealert bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inmiddels roept het getrek aan putdeksels alleen maar meer vragen op, dan dat het antwoord geeft. In welke dossiers speelt een dergelijke aanpak nog meer? Kringloopwijzer? Biodiversiteitmonitor? Als bestuurders niet met antwoorden komen, dan 'waait de wind' echt niet meer over, zoals hierboven wordt gesuggereerd. Wantrouwen en speculatie worden aangewakkerd. Overwaaien is iets van vroeger. Daar is 90% aan kapot gegaan. Van de overige 10% zijn er inmiddels steeds meer die deze aanpak niet pikken.

De persoon Voogd roept in dit kader wellicht nog wel de meeste vragen op, al lijkt het niet aannemelijk dat hij zijn zorgvuldig opgebouwde carrière geheel zelfstandig heeft uitgestippeld. Hij heeft vast een paar mooie kruiwagens gehad. Hoe krijg je het voor elkaar om zowel melkveebedrijf hof van schaayk, hagri advies, lid werkgroep boerderijaangelegenheden NZO, manager Stichting Koekompas, lid college van deskundigen Stichting Zuivelplatform, beleidsmedewerker Vereniging Partico, afgevaardigde van Partico binnen de SGD, spreker/docent voor dierenartsen namens RFC, eerst procesmanager en nu adviseur Stuurgroep medicijngebruik van ZuivelNL, programmaleider Diergezondheid van de Duurzame zuivelketen ZuivelNL, lid contactgroep van de Duurzame zuivelketen ZuivelNL, lid werkgroep doorontwikkeling project Koemonitor, lid werkgroep borging dierenartsen project Koemonitor, lid werkgroep implementatie project Koemonitor, gevolmachtigde van de Vereninging Kwaliteitszorg Geitenhouderij, lid stuurgroep Duurzame geitenzuivelketen en lid stuurgroep Kritische succesfactoren dierenartsen te bestieren?
Dan heb je toch minstens één persoonlijke assistent nodig om bij te houden op welk moment van de dag je welke functie vervult. Ziet mevrouw Voogd haar man wel eens, of moet ze daarvoor mee naar een vergadering en zich omtoveren tot koffiejuffrouw? Het is in ieder geval wel prettig dat zij het beheer doet van alle Koekompassen en Koealert, dat scheelt natuurlijk een hoop werk. Want wat een dramatisch slecht online programma is het de afgelopen jaren geweest. Ze verdient een dikke pluim voor het bedienen van de klachtenlijn. Chapeau dame.

Opvallend in deze is de positie van dierenartsen die aangesloten zijn bij de kennis coöperatie Veerkracht, in het bijzonder die van een universitair docent van de Faculteit Diergeneeskunde. In deze positie heeft deze beste man met beste bedoelingen al jarenlang de regie over de beoordeling van de Bedrijfsgezondheidsplannen. Hij mag oordelen over de kwaliteit en inhoud van de BGP’s, zoals deze door geborgde dierenartsen worden opgesteld. Dierenartsen moeten dat jaarlijks laten toetsen. Maar daarnaast is hij bestuurslid van Veerkracht en heeft, samen met een zorgvuldig uitverkoren gezelschap, invloed op de inhoud van Koekompas, de opleiding en nascholing van dierenartsen en indirect over de kostenstructuur van het Koekompas. Is het toeval dat juist hij zeer kritisch is tegenover het BGP ten faveure van het Koekompas? Of speelt het financiële toeval hierin een doorslaggevende rol? Ieder jaar moeten er weer jonge dierenartsen volgens het Koekompas model worden opgeleid en moeten er nieuwe Koekompas nascholingen worden georganiseerd. Waarbij het overigens de zuivel is die beslist of de dierenarts voldoet (of niet) en wat dierenartsen hiervoor moeten betalen. Dierenartsen en veehouders hebben geen enkele zeggenschap over Koekompas, noch over Koealert. Een onafhankelijke klachtencommissie? Nooit van gehoord. Dat is ook niet nodig, want als een melkveehouder iets fout doet krijgt hij 2 tot 4 weken herstel. Voldoet hij dan nog niet, dan verdwijnt hij in de melkweigering. Voor de dierenarts is de sanctie dat je geen Koekompas en Koealert meer mag doen. Kortom: broodroof, wat zeker het geval zou zijn indien het Koekompas gelijkgeschakeld zou worden aan het BGP. Wie bepaalt of je weer mee mag doen? En tegen welke prijs? De zuivel natuurlijk. De zuivel krijgt op die manier het alleenrecht om te bepalen of je als dierenarts voldoet aan je wettelijke verplichtingen. Goed geregeld toch. Die ouwe zuiveljongens krentenbrood (want vrouwen en laat staan tropische of oosterse verrassingen zie je niet op de zuivelrots), die weten wel hoe ze je moeten knechten.

Ook de positie van Partico, het samenwerkingsverband tussen de kleinere NL zuivelverwerkers (uitgezonderd Aware) is opmerkelijk. Via dit netwerk heeft Voogd zijn invloed verder kunnen uitbreiden: van KoeKompas, via Biodiversiteitsmonitor naar Joindata en Medirund. Zouden de bestuurders van Partico zich inmiddels achter de oren krabben? Of lachen ze nu in hun vuistje, omdat hun private systeem Koekompas en Koealert is opgewaardeerd met geld uit het gemeenschappelijke zwarte ZuivelNL gat in plaats van hun eigen portemonnee? De vakpers wekt de suggestie dat Koekompas, Koealert en Koemonitor privaat eigendom (gedeponeerde merken?) van Voogd zouden zijn. Dat zou betekenen dat ZuivelNL met publiek boerengeld een privaat eigendom heeft opgewaardeerd. En dat alle data, afkomstig van dierenartsen en veehouders, verdwijnen in de kluis van Voogd. Zou hij in de leer geweest zijn bij Corne van Aaken in Rosmalen, die hetzelfde kunstje flikt met data van de Kringloopwijzer? Deze truc kennen we natuurlijk van NGO’s zoals Natuurmonumenten. Het is voor mij echter geheel nieuw dat deze manier van zakendoen gekopieerd wordt door mensen van wie je een gezonde en vooral eerlijke boerenverstand mentaliteit zou verwachten.

Wat is hier nu eigenlijk allemaal aan de hand? Heel simpel: vertrouwen in verantwoordelijk bestuurders en in de door hen gepropageerde systemen. Of beter gezegd: een inmiddels compleet gebrek daaraan. Want iedere ondernemer, en zeker degene met een familiebedrijf, weet: vertrouwen is de basis van gezonde, goede en langdurige handel. Dat weet ik als veearts als geen ander. Geen vertrouwen betekent dat je het gat van de deur gewezen wordt. Of dat je er zelf iemand doorheen schopt natuurlijk. Wel netjes, maar op een gegeven moment is het klaar. Het is uiterst schokkend om er achter te komen hoe de achterkamertjes in het NL zuivellandschap werken. Het enige wat er nog aan ontbreekt om er een goede B film van te maken, zijn intriges en overspel. Al valt er over de voorganger van mevrouw Maij en de topvrouw van Urgenda wel een smeuïg verhaal op te tekenen, als ik bepaalde geruchten mag geloven.

Gelukkig bieden de dierenartsen een goed, betaalbaar, veilig, betrouwbaar, onafhankelijk, zonder ‘nice to have’, met Bedrijfsbehandelplan en…. door COKZ/VWS goedgekeurd alternatief. Want voor je het weet staat de club van de FVO op de stoep. En dat is geen loos alarm. Dat betekent: serieuze shit. En niet alleen voor de directie van het COKZ. De hele NL zuivelexport staat op het spel. Doe daar wat aan. Nu.
+1
John Spithoven
@Bezorgde VeeartsDuidelijk verhaal, dank voor de openheid.
+1
Nevergiveup
@Bezorgde Veearts tja .... Daar word ik toch wel stil van.

Goed geschreven man 👍Wanneer rukken we die put deksels open , zodat het eens flink gaat stinken.

Of eigenlijk nog beter , wanneer laten we ze met zijn allen BARSTEN de paracieten
Rodeo clown
@Nevergiveup goeie analyse van de Nederlandse zuivel onderwereld.
+2
Weidezicht
@Nevergiveup ik sta er te ver vanaf om precies te weten wat je voor wie waarom in moet vullen, maar dat laat maar barsten is toch gewoon de oplossing? Via de ontertussen beroemde whats app groepen zijn bijna alle boeren in nederland in no time bereikbaar. Een collectieve leverstop van melk is al jaren niet haalbaar, maar die boeren hebben toch collectief wel het lef om die hele papierenonzin gewoon eens niet in te vullen? En dan ook gewoon eens voor rlkaar opkomen? Als de eerste boeren in de melkweigering komen, gaan we die melk van hun toch gewoon met de giertank brengen? Als dat verhasl van die veearts waar is, en daar lijkt het wel op, dan wordt toch de tamste meelkveehouder nog heet of niet soms.?
nieuwoord
@Bezorgde Veearts voor de gene die denken dat er niets aan de hand is, dit stuk maar even lezen hier boven!!!!!!!
John Spithoven
@Bezorgde Veearts Misschien is het goed dat de aanwezige bestuurders hier op het prikkebord reageren op de inhoud van het boven geschreven stuk.
Rijkuil
@John Spithoven Het woord Misschien mag weggelaten worden.
nieuwoord
@John Spithoven die zijn allemaal druk een onzin verhaaltje over dit onderwerp in hun zuivelfabriek blaadje te krijgen. En de grote meerderheid van leveranciers weer zand in de ogen te strooien.😡😡😡
Erco
@John Spithoven ze lezen mee, heb ooit eens n berichtje hier geplaatst en binnen twee min had ik reactie van de voorzitter. Maar reageren ho maar. De oogkleppen blijven op, wiens brood men eet diens woord men spreekt. Bah
robbies
@Erco nu zal hij weer wel bellen
Antonie
@Bezorgde Veearts Wat een puinhoop is het ook, snel stoppen met deze onzin!
mlkvhoudr
@Bezorgde Veearts heel verhaal maar hoe weten we hier nu of je echt veearts bent?
Nevergiveup
@mlkvhoudr ik vind dit een nare vraag van jou , wat maakt het uiteindelijk uit.

"Don't shoot the messenger"
+5
Wolswinkel
@Nevergiveup ik dacht dat wij boeren waarheidsbevinding en bronvermelding zo hoog in het vaandel hadden staan.... Iets met Staf ofzo.. Al die 2e, 3e en 4e accounts hier actief wordt de boel niet echt betrouwbaarder van. Dus alles behalve een “nare vraag”!
Nevergiveup
@Wolswinkel zie jij onjuiste feiten staan dan ? Of ben je schaakmat gezet !
Wolswinkel
@Nevergiveup Dat weet ik dus niet zeg ik.. En schaakmat? In de zin van?
+1
Nevergiveup
@Wolswinkel Dat het je schijnbaar niet zint als iemand de harde waarheid opsomt.

De waarheid wint altijd vroeg of laat.
Wolswinkel
@Nevergiveup Dat weet ik dus niet zeg ik.. En schaakmat? In de zin van?

Jij bent toch akkerbouwer?
Nevergiveup
@Wolswinkel ja klopt
Wolswinkel
@Nevergiveup o gewoon.. bijzonder hoor..😄👍
Nevergiveup
@Wolswinkel ik zie het als een geheel of je nu melkvee houder of akkerbouwer bent we zouden samen moeten strijden , zie ook prikkers die merkbaar de "buurman" geen droogbrood gunnen. En ik ken jou niet maar je reactie neigt die kant op net als mlkvhoudr , maar misschien zit ik ernaast.
Wolswinkel
@Nevergiveup Nee je hebt helemaal gelijk Robin Hood.. Als je zo begaan bent met een ander kon je jezelf beter ietwat gedeisd houden en 2 keer nadenken voordat je die bagger achter uit je strot kiepert..!😄 Prettige dag, held.😄
+1
Nevergiveup
@Wolswinkel ok sorry dan.
En verder ook een prettige dag 👍
Rodeo clown
@Nevergiveup je was hier in discussie met 2 die als je te gevaarlijk wordt op de man gaan spelen. Verder denk ik dat de bezorgde veearts al een ban heeft . Dus onder een andere naam zal reageren of dat die helemaal niet reageert omdat zijn ip adres geblokkeerd is.
Wolswinkel
@Rodeo clown Wie geht es Erich? Und mit die molkerei, alles schon geil? Tsjüüs👋🏻
Rodeo clown
@Wolswinkel volgens mij zijn jij en die andere ernstig in de war met iemand anders.
+2
Weidezicht
@Nevergiveup met al die volledig anonieme mensen hier, waarvan een aantal vaker van naam wisselt dan van onderbroek, snap ik de vraag wel.
+4
hookwood
@mlkvhoudr uit het hele verhaal krijg ik al wel een idee wie ze is...
+1
Rodeo clown
@hookwood ik niet. Dus vertel.
Wolswinkel
@hookwood Het is mij ook in ene duidelijk!!
mlkvhoudr
@hookwood zo ver had ik nog niet eens gedacht maar je brengt me wel op een idee zo inderdaad
Nevergiveup
@hookwood Ik heb in het geval ze het is respect voor haar , een zeer goed verhaal , en sociaal met de boeren begaan ook al zijn ze niet zo groot.
familie pelle
@hookwood
Quote:
. uit het hele verhaal krijg ik al wel een idee wie ze

Wat vind je van haar verhaal?
+1
puntertje
@familie pelle Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar want al zou maar een klein gedeelte waar zijn dan hebben jullie daar in de ledenraad zitten slapen/je laten voorliegen voordat jullie aan de borrel gingen.
Rodeo clown
@puntertje dat is heel normaal.
+4
Herwin P
@Bezorgde Veearts een heel verhaal, schokkend indien de waarheid. Melden in anonimiteit begrijpelijk,maar wil het echt overkomen zullen er echte namen onder moeten staan anders heeft het nauwelijks effect.
+1
ROORDAJ
Pfff.Wat in verhaal maar gelijk heb je. 💪Klasse.
Ben er ook helemaal klaar mee.
John Spithoven
@ROORDAJ Wie z'n belang is hier mee gebaat? Boerenbelang?

Of de portemonnee van bestuurders en data handelaren en project bureau's.

Ik denk dat in ieder geval onze belangenclubs, NMV en LTO, een verklaring schuldig zijn aan hun achterban.
Zwaagdijk
Een boer wil zoveel mogelijk land of koeien.
Een certificaten boer wil certificaten verkopen. Dat is onderhand in elke sector. Toevoeging 0 maar wel betalen.
+1
John Spithoven
Er wordt getwijfeld aan de bron.
Vraag

Gaat het om de boodschap of de boodschapper.

Ik vermeld wel mijn naam, hoe zetten jullie mijn bijdrage dan op waarde mbt dit o onderwerp?

Overigens is na het plaatsen de bron bekend en het is een dierenarts. En respecteer zijn of haar keuze van anonimiteit.
+2
mlkvhoudr
@John Spithoven het is heel normaal hier wat wantrouwen te hebben John, het is soms een komen en gaan van nicknamen waar je later niks van weer hoort, dus om nou gelijk in polonaise achter iemand aan te lopen die voor de 1e keer zich meld hier gaat me wat ver.
Als je zeker weet dat het hier een veearts betreft geeft het bericht wel een diepere lading nu kan t ook iemand zijn die dubbel ligt van het lachen dat hij hier zo serieus genomen word.
Ik word trouwens ook regelmatig aangesproken door mijn melkafnemer over wat ik hier post over die zelfde afnemer dus snap best dat er terughoudend word gedaan om met naam en toenaam te reageren hier.

Maar zolang het inhoudelijk correct is of in ieder geval geen blind gebek dan heeft t bij mij nooit problemen gegeven.

Je mag het oneens zijn met elkaar
+3
robbies
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Ik word trouwens ook regelmatig aangesproken door mijn melkafnemer over wat ik hier post over die zelfde afnemer dus snap best dat er terughoudend word gedaan om met naam en toenaam te reageren hier

Jij levert helemaal geen melk jongen!
+1
mlkvhoudr
+2
Nevergiveup
@mlkvhoudr een smiley ? Stuur dan ff een melk analyse of zoiets van 14 dagen terug zonder naam en adres binnen 30 minuten , dan kun je het bewijzen inplaats van een bezorgde veearts te bashen !
+3
mlkvhoudr
@Nevergiveup ik voel die behoefte niet meer om me te bewijzen, als jij/jullie graag willen geloven dat ik geen melkkoeien heb houd ik je niet tegen
+1
Rodeo clown
+1
Wolswinkel
@mlkvhoudr 30 minuten zijn verstreken, ik geloof je ook niet meer linkse h#nd..😉
+5
Elvis
@Nevergiveup wat een bullshit. ik zit minimaal 2 jaar op dit forum, hij plaatst regelmatig foto's van kuilen etc echt geen anonieme stoker als rijkuil , christo erik1 tm 1979 waakhond en jij zelf
+4
robbies
Quote Reactie van @Elvis :
een anonieme stoker als rijkuil , christo erik1 tm 1979 waakhond en jij zelf

Die zijn niet echt anoniem. Erik allang niet meer gezien hier trouwens. Maar @mlkvhoudr is wel gewoon een linkse trol. die foto's haalt hij gewoon van internet af. Jij twijfelt toch niet aan de alwetende Hans?
Elvis
@robbies je bedoeld hans de noord-koreaanse pvdd-trol die via Samsung telefoons infiltreert in de ledenraad van rfc
Rodeo clown
@Elvis ik vind het fijn dat JIJ mij niet noemt in je rijtje namen.
cs-agrar
Quote Reactie van @Nevergiveup:
Stuur dan ff een melk analyse of zoiets van 14 dagen terug

jij eerst?
Erco
@Nevergiveup ben al twee x bij m geweest, in het echt is het een toffe gast 😄 Ga echt geen derde keer checken of ie koeien melkt. 😉 Je gelooft t niet omdat ie voor n boer te positief is?
robbies
@Erco nu begin ik ook aan jou te twijfelen hoor.
Weidezicht
@John Spithoven denk dat weinig mensen aan jouw integriteit twijfelen, juist doordat je volledig open bent over wie en wat je bent. Daarmee hebbjij ook de kracht (en de verantwoording) om ons te overtuigennof iemand zijn verhaal waar of onwaar is.
+2
Bezorgde Veearts
@John Spithoven Mijn verhaal is een samenvatting van hoe ik als veearts het een en ander heb zien en zie gebeuren. Draai zo'n 30 jaar mee in de sector. Een onderdeel van mijn professionele werk bij het in kaart brengen en analyseren van (bedrijfs)problemen is afstand nemen en de zaak zo breed mogelijk benaderen. Alle opties openhouden. Nadenken. Vragen stellen. 'Helikoperview' ontwikkelen heet dat, in populaire termen. Mijn verhaal is gebaseerd op stukken die gewoon voor iedereen terug te vinden zijn in de (vak)pers en nieuwsbrieven van organisaties van boeren en dierenartsen. Plus informatie die mij via verschillende whats app en telegramgroepen bereikt. Deze plaatjes bijvoorbeeld. Een ieder die zich een beetje in de materie (heeft) verdiept, zal ze wel kennen. De informatie die in deze plaatjes staat heb ik een nagezocht. Ik kan er geen feitelijke onwaarheden in ontdekken en het zal vast geen compleet/actueel beeld zijn. De directeur ZuivelNL is bijvoorbeeld inmiddels een oud CRV meneer geworden. Maar kom gerust met vragen. Ik ben ook maar een eenvoudige veearts die gewoon mijn prachtige vak zo goed mogelijk wil uitoefenen. Ook dat gaat met vallen en opstaan. Besturen zal niet veel anders zijn. Wel ben ik van mening dat het hoog tijd is dat de mensen op de werkvloer (boeren en dierenartsen) gewoon mee kunnen kijken tijdens vergaderingen en overleggen, zoals dat ook in de tweede kamer gebeurt. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Vervang paard voor trekker (we leven tenslotte in een 'moderne' tijd) en je begrijpt de boerenprotesten.

(klik om te vergroten)

Koemonitor

(klik om te vergroten)

Meneer Voogd
bio boer
Kan de qlip dat niet meenem die zijn niet partijdig aan de boer
Rodeo clown
@bio boer qlip niet partijdig hoe kom je daarbij?
+2
bio boer
@Rodeo clown heb je liever dat de nvwa het doet ? kan ook hoor wie dan wel vogens jou? de qlip hoeft geen zakelijke goede relatie tehebben met de boer je eigen veearts wel q lip is nu ook al verplicht om mistanden door tegeven aan de nvwa net als skal dat doen ze ook had kalveren van 5 dagen zonder oormerk bij onaangekodigde controle binnen een week stond nvwa op de stoep naruurlijk alles op orde toen
Bezorgde Veearts
Bij deze de plaatjes, ik kreeg ze niet bij mijn voorgaande reactie geplakt.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

bio boer
@Bezorgde Veearts foto's delen wil momenteel niet volgens mij meschien link waar de zelfde afbeeldingen staan
+2
Grasbaal
@bio boer is even een technisch probleem. Hier staan ze wel goed: boeren.online/topic/230888/…
Rijkuil
Reactie op melkweb

(klik om te vergroten)

JohnDeere7serie
@Rijkuil ok, geen eigenaar en geen verdienste, Koekompas is eigendom van stichting koekompas, wel merkwaardig:
drimble.nl/bedrijf/giessenburg/…
Bennie Stevelink
Nergens wordt mij duidelijk wat nu het belang van RFC is om op deze manier te handelen.

Stel dat je de buurman beschuldigd dat hij bij jou een zak vuilnis heeft gestolen. Je weet erbij te vertellen dat jouw buurman al vaker wat bij de hakken heeft gehad. Vroeger in zijn jeugd deugde hij ook al niet. Zijn familie blijkt ook niet te deugen, enz......
Hoeveel je er ook bij haalt over de buurman zelf of over zijn familie, de logica ontbreekt in het verhaal. Welk belang moet jouw buurman in hemelsnaam hebben bij het stelen van een zak vuilnis? Zolang dat belang niet duidelijk is mist het verhaal geloofwaardigheid.

Zolang in het verhaal van de “bezorgde dierenarts” het belang van RFC niet duidelijk is heeft het weinig geloofwaardigheid.
+1
robbies
@Bennie Stevelink het belang van de zuivel lijkt me evident. Bovenwettelijke eisen gecamoufleerd binnen een wettelijke verplichting stoppen.

Het feit dat SGD, ACM en autoriteit persoonsgegevens de zaak onder de loep nemen is voor jou geen signaal dat het toch niet zo klopt als de zuivel ons wil doen geloven? Of zit de aversie tegen jouw zgn "PKB-ers" in de weg?
Bennie Stevelink
@robbies welk belang heeft RFC bij bovenwettelijke eisen?
Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat er geen bovenwettelijke eisen zijn. Ik wil alleen begrijpen welk belang RFC hierbij heeft. Vooral gezien de problemen die dit geeft in het organiseren van de kwaliteitsborging.
robbies
@Bennie Stevelink een meerprijs uit de markt peuren zonder er voor hoeven te betalen. Denk dat je dat zelf ook wel weet.
Bennie Stevelink
Dank voor de informatie @robbies. RFC probeert dus zoveel mogelijk geld uit de markt te halen en gebruikt daarvoor oa bovenwettelijke eisen. Die bovenwettelijke eisen proberen ze blijkbaar samen te voegen met de wettelijke zodat ze in 1 controle kunnen worden afgehandeld. Dat geeft de minste last voor de boer en tevens de laagste kosten.

Maar als ik hier goed over nadenk, kunnen wij RFC dan wel verwijten dat zij op deze manier handelen? Wij leden, hebben RFC toch zelf de opdracht gegeven dat ze onze melk zo hoog mogelijk moeten vermarkten?
puntertje
@Bennie Stevelink Als je gelooft dat alle belangen parallel lopen, zoals ze ons proberen wijs te maken en hetgeen jij voetstoots aanneemt, dan is het wat moeilijk te begrijpen.
mlkvhoudr
@Elvis ben ook geen geboren boer maar een gemaakte maar het gaat me wel aan mijn hart hoe het allemaal schijnt te moeten gaan tov het agrarische in Nederland, maar blijf het wel proberen te bekijken van meerdere kanten dat sommigen hier dat links vinden interesseert me weinig.

En als mensen zich aan mij gaan ergeren is wel het domste wat ze kunnen doen ik heb nul invloed op nog minder plekken.

Dus wie mij serieus neemt is goed gek😁
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
proberen te bekijken van meerdere kanten

dat is alleen maar goed
verwijderd
Nevergiveup
@Nevergiveup foto's doen het weer niet , stuur wel een PB
+2
mlkvhoudr
@Nevergiveup lezen is niet je sterkste kant dan a was t gewoon een vraag en b is het nog niet bewezen dat het daadwerkelijk een dierenarts betreft

Vooralsnog valt t onder als ze je vertellen wat je horen wil zal t wel waar zijn
+2
Rodeo clown
@mlkvhoudr weer op de man spelen met .lezen is niet je sterkste kan.
+1
mlkvhoudr
@Rodeo clown dat is het bij velen hier niet kan er niet wat anders van maken.

Maar los daarvan is dat niet op de man spelen jij wil mij graag in dat hokje drukken, succes met drukken maar ik ga niet in dat hokje zitten
Nevergiveup
@mlkvhoudr trouwens met dat gedoe van je maak je de hele discussie kapot , laten we terug keren baar de topic , dan is de bezorgde veearts een grote aan winst in deze discusie
+1
mlkvhoudr
@Nevergiveup ik heb helemaal niks over de boodschap gezegd, ik heb gezegd dat ik er niet blind van uit wil gaan dat de boodschapper echt een veearts is.
+2
marcsterreborn
@mlkvhoudr toch lijkt het in dit geval waarschijnlijker dat we te maken hebben met een vee-arts dan met een humane arts...
Nevergiveup
@mlkvhoudr lezen ?,

John , iemand die er wel open eerlijk en oprecht er in staat.

prikkebord.nl/topic/230888/…
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Nevergiveup:
één die dat anoniem wel deed.

Hij is voor velen niet anoniem, hij liegt niet. En jouw bewijs is trouwens brandhout, bewijst over jou niets
JohnDeere7serie
Met overheidssubsidie in 2012 666.667 euro tender voor opstellen welzijnsmonitor

google.com/url/…

Vervolgens wordt deze welzijnsmonitor opgenomen in koekompas:

duurzamezuivelketen.nl/nieuwsberichten/…

En koekompas is dus eigendom van stichting koekompas, geregisteerd op hetzelfde adres als partico, hagri advies en vereniging kwaliteiszorg geitenhouderij.
@klusjesmanhenri hoe zit het nou allemaal? Je hebt de schijn wel een beetje tegen.
Marco de 1ste
Zoeken op partico leverde een link op naar vaa.com. Dit is een bedrijf die data inzichtelijk maakt voor klanten zoals zuivelbedrijven verenigt in Partico.
Mijn grote vraag is waar halen zij de input/data vandaan? Om melkproductie van melkveebedrijven te voorspellen is het handig om te weten Wtb mpr drachtigheden voerkwaliteit en voorraad. Hoe komen zij daaraan? Makkelijk je verplicht boeren al hun data af te staan voor Koemonitor klw ect.
Data is kassa.
Marco de 1ste
@Marco de 1ste

(klik om te vergroten)

Deel1
Marco de 1ste
@Marco de 1ste

(klik om te vergroten)

Deel2
JohnDeere7serie
@Marco de 1ste VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25 jaar, 37 medewerkers gevestigd in Rosmalen. Uitgangspunt VAA is nauw betrokken bij diverse ketenprojecten, waarbij de gegevens door de gehele keten hergebruikt worden. Deze projecten dragen bij aan een sterke lastenverlichting in de sector. We zien een ontwikkeling dat landbouw bedrijven en omringende industrie openheid willen geven over wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het zo doen. Op deze manier ontstaat acceptatie, wederzijds begrip en uiteindelijk een licence to produce. Wij zijn door EDI-Circle ingehuurd voor de realisatie van de techniek van EDI-Circle.
JohnDeere7serie
@Marco de 1ste die Corne is gewoon slim en onze zuivelbestuurders dom. Eerst miljoenen betalen voor de Klw, en dan weer betalen voor dezelfde data in een ander jasje.
Rodeo clown
@JohnDeere7serie het is niet het geld van de bestuurders wat ze over de balk gooien . Maar jou geld. En corruptie komt overal voor .
John Spithoven
nmv.nu/koemonitor-waar-zit-de-pijn/

En de chaos wordt groter.

3.5 jaar vergaderen en verder weg dan ooit

resultaat: Twee systemen, certificaten overal, koe kompas, koe alert, koe data, BGP, BBP, pbb

Wat is er toch een eenheid in de melkveehouderij 😡😡😡
mlkvhoudr
@John Spithoven nu moet ik even oppassen dat ik het goed zeg, maar als ik het goed onthouden heb zei mijn dierenarts vanmorgen dat pbb vervangen werd bij Leerdammer door koe alert en dat koekompas een management tool bleef en dat dus de wettelijke borging via koealert/veeonline en of medirund liep via de dierenarts dus.

Dus dat het bij onze fabriek geen dubbel systeem was.

Dus die koe alert moest gewoon uitgevoerd worden

Zo heb ik t onthouden
+1
John Spithoven
@mlkvhoudr Koemonitor, met de onderdelen koe data, koe kompas en koe alert, zijn wrs een onderdeel van je leveringsvoorwaarden.

Daarnaast, zoals te lezen in de brief van de SGD en het persbericht NMV, is elke melkveehouder verplicht zich aan de wet te houden. Minister van volksgezondheid heeft SGD het mandaat gegeven om de wet uit te voeren. En de SGD bepaalt dat het onafhankelijke systeem van de OCR, te weten BGP en BBP en 1 keer pbb , uitvoering geeft aan de wet.

Dus je vraagt of het voldoende is wat je gedaan hebt. De SGD en nu ook de NMV zegt nee.

Zuivelnl bestuur bestaat uit drie partijen die koemonitor beschikbaar stellen aan de zuivel maar met een op bestuurlijk niveau een verschillende interpretatie.

Rommeltje en wij kunnen weer de kosten dragen. Kosten van twee systemen uit laten voeren en de 3.5 jaar ontwikkeling.
Rodeo clown
@John Spithoven is 1 ppb per jaar genoeg?
+1
Elvis
@mlkvhoudr heb een mail gehad staat er letterlijk in

Als u het KoeKompas ook als bedrijfsgezondheidsplan wilt gebruiken is het
belangrijk dat u én uw 1-op-1 dierenarts het KoeKompas ondertekenen.
Jan-T
Het maakt toch helemaal niet uit, wat er ingevuld moet worden.
Als er maar rendement is op die werkzaamheden.
Maar daar zit het probleem.

Zolang ze geen 5 cent per kg afgeleverde melk meer betalen over het 3 jarige gemiddelde.
Dan mogen ze daarvoor ook wel wat ellende voor hebben.
Wie niet sterk is moet slim zijn.

Maar slim is de zuivel niet.?
verwijderd
+1
Elvis
@mlkvhoudr ik ga het gewoon oderteken en dan zie ik het wel de volgende qulip controle. Ze hebben het niet over bbp dus dat moet evengoed
+1
John Spithoven
Update koemonitor soap

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

Rfc kondigt wijzigingen aan van koemonitor ivm borging SGD.

En de andere fabrieken? Er was toch niets aan de hand.......? Koe alert was toch geborgd en volgens de wettelijke eisen....?

Koemonitor, eigendom van.....Zuivelnl, of toch niet? En RFC gaat nu aanpassingen doorvoeren..... in het systeem van Zuivelnl...euh.....Voogd ...euh....ik weet het niet meer.

3.5 jaar vergaderen en nog steeds een rommeltje.
+3
KOC1981
@John Spithoven alle respect John, maar ik snap oprecht niet waarom je je hier zo druk over maakt. Zoals ik het lees was er gisteren een persbabbel bij RFC ivm de aanstaande (digitale) ledenronde. Daar is door de boerderij een vraag gesteld ivm koemonitor en is dus vanuit RFC beantwoord.
Wat ik lees is dat SGD een aantal eisen stelt. Koemonitor wordt dan aangepast om niet 2 x hetzelfde te vragen. van wie de IT dan is maakt daarvoor niet zoveel uit. aanpassing ga ik vanuit dat dit door RFC aan zuivelnl gevraagd wordt en die dan opdracht geeft.

Verder heb ik enkele maanden geleden Koekompas en Koeallert uitgevoerd en snap ik echt niet waar iedereen zich zo druk over maakt. enige opmerking die ik heb is, zie dat er tegen volgend jaar ergens een vinkje kan gezet worden dat alle gebouwen hetzelfde gebleven zijn zodat je boxafmetingen,... slechts eenmalig moet invoeren.
John Spithoven
Waarom mijn bijdrage, heeft niets met koe dara kompas of alert te maken.

Dat heeft te maken dat iedereen zich aan de wet dient te houden. De zuivel houdt zich niet aan de wet en zet daar mee de belangen van de melkveehouderij op het spel. nl door hun handelen zet men se export op het spel

En daar gaat het om

Komende weken komen er nog meer zaken waarbij de zuivel zich niet aan de wet houdt.
KOC1981
Quote Reactie van @John Spithoven:
De zuivel houdt zich niet aan de wet en zet daar mee de belangen van de melkveehouderij op het spel

In het persbericht van COKZ stond toch dat Koemonitor volstond. en als ze nu ook willen voldoen aan de eisen van SGD en daarvoor aanpassing nodig is, dan zie ik nog steeds het probleem niet. zie het eerder als de weg naar de oplossing.
John Spithoven
@KOC1981 Na 3.5 jaar vergaderen over dit puntje😥
John Spithoven
@John SpithovenIk moet mijn excuses aanbieden. Sorry , ik heb gelogen🤔

Ik werd er op gewezen dat ze geen 3.5 jaar vergaderen over koemonitor.
Maar vanaf begin 2016 al, toen de FVO ( Food and Veterinairy Office EU) Nederland er op gewezen dat ze niet aan de wet voldoet. In januari 2021 volgt er een audit van de FVO. Dan wordt duidelijk of er een juiste invulling aan de richtlijn 853/2004 wordt gegeven.
Rodeo clown
@John Spithoven wat is het gevolg als er niet aan de richtlijn wordt voldaan?
puntertje
@KOC1981 ´gaat u maar rustig slapen´
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!