Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO

Bron:LC

Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO

Veehouder Broer Roorda: ,,Kontribúsje is fansels serieus jild.’’


‘Contributie kan

lager als LTO zich

puur richt op behartigen

van belangen’

GROU Broer Roorda in Grou heeft gesolliciteerd naar het voorzitterschap van boerenorganisatie LTO Nederland.

AAN DIRK VAN DER MEULEN

De 57-jarige Friese melkveehouder (150 melkkoeien, circa 70 hectare) is daarmee de tweede die zijn kandidatuur publiek heeft gemaakt. Eerder meldden de ervaren boerenbestuurders Jan Cees Vogelaar uit Lelystad en Jaap Haanstra uit Luttelgeest dat ze gezamenlijk de kar willen trekken bij de grootste boerenorganisatie van Nederland.

Het voorzitterschap van LTO is vacant geworden door het plotselinge vertrek van Marc Calon. De Groninger bestuurder en akkerbouwer stapte 13 mei per direct op, omdat hij onvoldoende draagvlak ervoer bij de achterban.

Roorda toonde zich destijds zeer ingenomen met het vertrek van Calon. In deze krant verklaarde hij dat hij zijn lidmaatschap van LTO zou hebben opgezegd als Calon was aangebleven.

De Grouster melkveehouder wil aan de bak met drie actiepunten: LTO moet weer de prominente landbouworganisatie van Nederland worden, een forse verlaging van de contributie en een afbouw van de Europese landbouwsubsidies. Bij het eerste punt is van belang dat LTO afscheid neemt van de federatiestructuur met LTO Noord (de negen ‘noordelijke’ provincies), ZLTO (Brabant, Zeeland) en LLTB (Limburg), vindt Roorda. ,,Dy struktuer is net mear fan dizze tiid.’’

Roorda denkt dat veel boeren de LTO de rug hebben toegekeerd vanwege de hoge contributie. Zelf moet hij jaarlijks circa 1000 euro overmaken naar de belangenorganisatie. ,,Dat is fansels serieus jild.’’ Een verlaging van de contributie is mogelijk als de LTO zich puur richt op belangenbehartiging en afscheid neemt van overbodige organisaties zoals LTO Projecten. ,,Der wurdt sein dat dy harsels finansjeel rêde kinne, mar dêr leau ik gjin barst fan.”

Daarnaast moet de landbouw af van de subsidieruif, betoogt de Friese melkveehouder. ,,It fersteurt de merk en liedt allinne mar ta hegere prizen foar lân en fosfaatrjochten.”

Zijn sollicitatie ontstond min of meer bij toeval. Roorda meldde zich als kandidaat voor de ledenraad van LTO Noord, maar werd afgewezen. ,,Dan jou ik my op foar it foarsitterskip’’, zei Roorda gekscherend. De LTO-organisatie vatte het verzoek echter serieus op en paar dagen later volgde het bericht van zijn officiële aanmelding. ,,En doe tocht ik: wêrom ek net?”

Roorda heeft vooral bestuurlijke ervaring op regionaal niveau. Zo was hij vier jaar voorzitter van de toenmalige afdeling Mid Fryslân en actief voor het Wetterskip Fryslân en de ruilverkavelingscommissie de Oude Jokse .

Een vertrouwenscommissie zal in september gesprekken voeren met de kandidaten. Daarna volgt in oktober een voordracht aan de ledenraad die begin november zal stemmen. LTO Nederland hoopt zijn nieuwe voorzitter op 10 november te kunnen presenteren.

Deel dit topic

Reacties

Wolswinkel
Hoop niet dat deze man een echtgenote heeft die Zus heet, moet anders als LTO zijnde elke keer zoveel uitleggen..

fierder sukses mei de bedoelingen!
marcsterreborn
@Wolswinkel
Hoop niet dat deze man een echtgenote heeft die Zus heet

Wel handig juist. Hoef je niet meer uit te leggen waarom je apart slaapt
+1
Realisme
@van Ittersum jij snapt dit misschien, maar ik niet😅 voor dat geld waar calon voor op de loonlijst stond kunnen ze er misschien wel een tolk bij doen
+1
van Ittersum
@Realisme ik snap idd zijn tekst in deze provinciale krant.

Vanuit (denk ik) het feit dat vele LTO leden boven gemiddeld oud zijn weet ik niet hoeveel pluspunten je scoort met zijn pleidooi van afschaffing van de EG subsidiëring, verkoop van land en fosfaten is een soort oudedagsvoorziening geworden en de subsidiëring een financieringsbron van juist die aankopen geweest. Je stelt hiermee duidelijk dat je kiest voor de blijvers icm met groeien, maar niet alle LTO leden zitten te wachten op groei, kunnen groeien, nog meer werk of anders gezegd : de doodlopende weg van deze rat race.
Misschien is kiezen voor het stimuleren van bedrijfsstabilisaties dmv hogere opbrengstprijzen of bevorderen van "permanente geldstromen van buiten naar binnen" meer gewenst in deze tijd van "groene" onrust dan kiezen voor lagere prijzen voor deze productiemiddelen
We zullen 10/11 afwachtenn
Wolswinkel
[quote Misschien is kiezen voor het stimuleren van bedrijfsstabilisatie icm hogere opbrengstprijzen of bevorderen van "permanente geldstromen van buiten naar binnen" meer gewenst in deze tijd van "groene" onrust.][/quote]

@van Ittersum Dan hebben we geen belangenbehartiger meer nodig, wordt allemaal feilloos voor ons geregeld middels idealisten. Alleen de invulling van het verdienmodel laat nog even op zich wachten door deze mensen. Strookt iig niet met idee van afbouw van subsidie door Broer Roorda. EU wil immers de GLB gelden gaan herindelen naar “groene diensten”.

Wat bedoel je met geldstromen van buiten naar binnen?
+2
van Ittersum
@Wolswinkel niet alle verdiensten meer inzetten op groei van je bedrijf. Het resultaat of rendement is gewoon te laag of je loopt tegen de muur van onmogelijkheden aan. Zorgen voor meerdere inkomstenbronnen waar geen eigen fysieke arbeid voor nodig is. Kijk maar eens hoeveel bedrijven externe inkomstenbronnen hebben zonder dat ze fysiek er iets voor doen. De pessimisten zullen nu in koor zeggen of denken: de vrouw laten werken zeker en dat is dus uit pure armoede, maar dat is niet wat ik bedoel ofschoon het ook een vorm is.
Begin met simpele dingen, zonnepanelen op dak, uitgave eenmalig, inkomstenbron: besparen op uitgaven, gaat altijd door, geen arbeid. Investeer in bedrijfunits of woningen voor de verhuur, uitgave eenmalig, inkomstenbron jaarlijks, geen arbeid, gaat elke maand door. In deze omgeving waar ik nu woon doen ze niet anders, kleine MKB bedrijven met allemaal externe inkomstenbronnen en die maken dat het één het ander versterkt. Die weg is een keuze, niet iedereen heeft daar de behoefte aan of ziet het zo. Maar het gaat er om dat je iets kiest wat buiten je erf ligt en die inkomsten dus van buiten naar binnen haalt. En als je daardoor bv 4% pf 5% per jaar af kunt lossen , groei je ook alleen op een andere manier. Hoeveel melkveebedrijven in Duitsland zijn nog fulltime zonder welke vorm van neveninkomsten nog boer, jaren geleden daar eens in verdiept nav een rapport gelezen te hebben. Nogmaals tis een keuze, maar alleen focussen op groei gaat niet voor iedereen op.
Dirk van Zetten
@van Ittersum precies zo is het, rendement maken zonder werk, de apartementjes en rijtjeshuizen voor de verhuur zijn op lange termijn betere bestemming van mijn euro's dan fosfaatrechten of grond. Geen werk, veel vraag en mooi rendement bij 50 % EV in de huisjes....ook nog leuk voor mijn pensioen en de kinderen
+2
mlkvhoudr
@van Ittersum hierin zeg je eigenlijk gewoon @George heeft gelijk.

De sector word zo langzamerhand a dead man walking
+3
George
@mlkvhoudr
Nondedju mij geen gelijk gaan geven hier hè , ik weet niet of ik daar wel mee om kan gaan!😁😁
+1
mlkvhoudr
@George hij zegt toch eigenlijk dat je rendementen buiten de sector nodig gaat hebben om de toko draaiende te houden, daar kan ik niks positiefs van maken 😃
+1
George
@mlkvhoudr
Ik ook niet!🙄
+1
George
@van Ittersum
Een heel verhaal van Ittersum. Maar als het zo makkelijk een hoger/beter rendement halen is buiten de landbouw vraag ik me af of je niet beter geheel de sector kunt verlaten ? Ja jij hebt dat inmiddels al gedaan. Voor je het verkocht had kwam je niet met deze aanbevelingen.
Sjaakiee
Ooh mij god nee
+1
producent
Roorda toonde zich destijds zeer ingenomen met het vertrek van Calon. In deze krant verklaarde hij dat hij zijn lidmaatschap van LTO zou hebben opgezegd als Calon was aangebleven. Slechter als Calon kan niet daar is iedereen het wel over eens.

Maar ik zeg mijn lidmaatschap op wanneer hij de ZLTO opdoekt, hij moet niet vergeten dat veel leden in het zuiden ondanks de LTO lid zijn van de ZLTO.
de hoef
@producent waar zegt hij dat hij zlto opdoekt
+1
paul1
@producent als het opgedoekt wordt ben je toch vanzelf geen lid meer ?
overstekend wild
@producent leg eens uit dan wat die meerwaarde van die zlto is
+5
weurding
Prima dat een Fries voorzitter wordt. Hoop wel dat er dan gewoon ABN geschreven wordt en geen zinnen in een interview ook daadwerkelijk in het Fries neer gekalkt worden. Belangenbehartiging voor 1 land dan ook 1 taal
+1
van Ittersum
@weurding Fries, Drenthe of Limburger,. Zwart, wit, vrouw of man. Kwaliteit boven kwantiteit heeft mijn voorkeur
+3
weurding
@van Ittersum juist. Maar dan wel voor iedereen verstaanbaar en begrijpbaar. Als een Limburger of Groninger dialect gaat schrijven snap jij het ook niet.
weurding
@weurding hes't dien poedie eee'm de bokse van t gat hat in de vouderbaaitn an't daaip ? 😳😄
+1
Twentsch Land
Ga je zwemmen in een brede sloot.

Om toilet papier uit te sparen 😬

@weurding
+1
weurding
@Twentsch Land zie je hoe moeilijk dat is?😁
van Ittersum
@weurding nogmaals, dit was voor een provinciale krant, wat had je anders verwacht als iemand zo'n persoon letterlijk citeert?
weurding
@van Ittersum hebben hier ook provinciale kranten. Zie ik bijna nooit citaten in streektaal staan als het onderwerp iets landelijks betreft.
verbi
@weurding Die friezen denken gewoon dat ze net iets meer zijn dan de rest. Ben overgens al 15 jaar geen lid meer nog geen dag spijt van. Als ik advies wil voor mijn bedrijf huur ik wel iemand in.Maakt me verder niks uit wie de kar gaat trekken bij LTO ik wordt in ieder geval geen lid meer.
+1
weurding
Quote Reactie van @verbi:
Die friezen denken gewoon dat ze net iets meer zijn dan de rest

mwaahh, diegene die ik spreek valt dat wel mee, excessen zijn er overal, ook hier in drenthe
weurding
Quote Reactie van @verbi:
Maakt me verder niks uit wie de kar gaat trekken bij LTO ik wordt in ieder geval geen lid meer.

ik ook niet
m uut m
@verbi
Een Fries is gewoon wat stelliger, het is zwart of wit.
Ze kennen geen grijs.
+1
Wolswinkel
[quote] Een Fries is gewoon wat stelliger, het is zwart of wit.
Ze kennen geen grijs.

@m uut m ik heb medelijden met de oudjes bij jullie.
m uut m
@Wolswinkel
Die zijn gewoon wit.😀
Jawis
@verbi we bin ek een bytsje mear....😂
@weurding misschien ook mede de reden dat jullie streektalen als dialecten worden beschouwd: er is geen standaardtaal Nedersaksisch of Nederfrankisch.

Voor het Fries is al meer dan een eeuw een algemeen geaccepteerde standaardtaal in zwang die gebruikt wordt in (officiële) correspondentie. Niet veel jonger dan ABN dus.

Fries een dialect noemen is ook lastig om dat alleen in Friesland al vier grote dialecten gesproken worden met eigen uitspraak en deels eigen woordenschat en verbuigingen (Kleifries, Woudfries, Noardhoeks, Waterfries of Súdwest). Verder zijn er nog wat kleinere dialecten.
weurding
@somerled-delremos je mag in je standaard Friese geaccepteerde taal als voorzitter lto een brief schrijven naar Brussel maar we weten allemaal waar die belandt
+1
@weurding In dat opzicht heb je inderdaad niets aan het Fries, alleen Jan Huitema kan hem dan lezen. Maar denk jij dat een brief van LTO geschreven in het Nederlands aan Brussel meer effect heeft? 😄
weurding
@somerled-delremos officieel is het tweetalig daar😄
Jannus
Quote Reactie van @van Ittersum:
Kwaliteit boven kwantiteit heeft mijn voorkeur

Zelf verkies ik dan liever iemand die breder georienteerd is in de politieke materie en geen praktiserende melkveehouder omdat daar de eigen hoed een keer begint te broeien en de andere sectoren niet onder die hoed passen.

Zelf kies ik voor Jan Cees en co als ex melkvee man en akkerbouwer als links back,kent veel dossiers en toont zich leider op die momenten dat het nodig zal kunnen zijn
+1
MTSTAMMINGA
@Grasbaal heeft nog een flimpje waar ik bij hem ben te melken?? Zijn broer is vast bezoeker/meelezer hier
+2
van Ittersum
@MTSTAMMINGA dus u wordt zijn running-mate😉🤣?
+1
Coen
@MTSTAMMINGA , ze houden van innovaties en uitdagingen 😄
+2
familie pelle
Kansloze missie van deze man. Ongelofelijk dat hij zegt dat de contributie te hoog is. Hij noemt 1000 euro in zijn geval te hoog. Een goede belangenbehartiging is Misschien wel Het tiendubbele waard. Weten we meteen waar het met hem naartoe gaat.
+1
Twentsch Land
Er zullen er ook wel wat zijn die vinden dat LTO de afgelopen jaren veel voor hun heeft opgeleverd en contributie wel 10 x hoger had mogen zijn !

Snap je nu dat contributie niet te mag zijn ?

Ik ken er wel wat die de jaren door weg zijn gegaan omdat ze juist de contributie te hoog vonden.

@familie pelle
+2
paul1
@Twentsch Land
Bij mij was het destijds de optelsom van
te hoge contributie en te weinig boeren belangen behartiging dat ik er voor koos om op te zeggen.
+1
familie pelle
@Twentsch Land de meeste zijn weg gegaan doordat lto teveel poldert en te weinig met de vuist op tafel slaat. Daarnaast is iedereen het er wel over eens dat lto met haar projecten, betaalt door lnv, teveel met belangenverstrengeling te maken heeft. Nemen we daar afscheid van, zoals JC wil, dan betekent dat dat de contributie fors omhoog moet.
Stroman
@familie pelle Je zegt het precies goed: een GOEIE belangenbehartiging is veel waard. Was Lto altijd goed geweest, konden we het nu allemaal goed betalen. Maar daar wringt de schoen: geld is bij de meesten op.
+1
duitser
Is dat niet die boer die weer heil zag in een torensilo?
+2
weurding
@duitser een hoog van de torenblazer ipv erin? 😂
+1
puntertje
Afgewezen als ledenraadslid en toen per ongeluk gesolliciteerd als voorzitter lees ik? Nou, dat wordt lachen als zo iemand voor de sector gaat onderhandelen.
Melkboer16
@puntertje dat was ook het eerste wat bij mij opkwam!
Ze hebben hem nu al belachelijk gemaakt.
puntertje
@Melkboer16 in bestuurlijke termen: laagdrempelige procedure...
kanniewaarzijn
@puntertje Inderdaad, dat slaat helemaal nergens op. Of ze hadden persé iemand nodig om van JC af te komen...en geen tegenkandidaat.
+3
puntertje
@kanniewaarzijn Kansloos is hij niet. Ik heb gehoord dat Kees Romijn glazenwasser was en ook per abuis voor een sollicitant werd aangezien.
+2
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @puntertje:
glazenwasser

Dus zó op het hoogtepunt uit zijn carrière gerukt?? 😬
@puntertje ROBIJN bedoel je .
buorman
@puntertje
De div ledenraadsleden worden hier op het prikkebord anders nogal als incapabel gekwalificeerd, dat Broer niet geschikt word geacht als ledenraadslid kon dus nog wel eens voor hem pleiten.
+1
Prima vent die Roorda, nuchter hij zou het samen met karst moeten doen .
+1
arjank110
Ik vind het bijzonder in 2017 zei hij precies al dit wat in het artikel staat. Zie ltonoord.nl/lidmaatschap/nieuws/…
+1
Realisme
@arjank110 Dat technisch goeddraaiende bedrijven het niet kunnen bolwerken vind ik slecht. Voor deze bedrijven moet LTO zich maximaal inspannen.

Hierboven zijn laatste 2 zinnen uit dat artikel.
Misschien moet hij zich eens afvragen hoe het kan dat technisch goeddraaiende bedrijven het niet bolwerken en schijnbaar de mindere goden het wel kunnen. Volgens mij doe je dan technisch iets fout waardoor het economisch klote is.
Noorderling
@Realisme het lot van peildata en willekeur in regelgeving die je schaakmat zetten. Met de fosfaatrechten voorop.
+3
Realisme
@Noorderling willekeur in regelgeving hebben we allemaal last van. Eigenlijk is het met die peildata idem dito. Dat zogenaamd technisch goed draaien is vaak maar eenzijdig. De een is extreem efficiënt, de ander is wat minder efficiënt maar draait weer met een veel lagere input. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de verschillen. Studieclubs bijvoorbeeld creëren daar dan een verhaal omheen en vervolgens krijgen sommige het idee dat ze technisch geweldig draaien maar ondertussen blijkt dat er onder de streep niks overblijft.
Noorderling
@Realisme
Je hebt gelijk, maar ik denk dat we er iets minder diep in moeten duiken.

Als je de zaak goed aan het draaien hebt op welke manier dan ook maar met financieel resultaat en perspectief, mag je nooit geslachtofferd worden, denk dat roorda daar voor staat.

Want wat je aanhaalt, het is bij alle posten en processen optima zoeken. Laagste voerkosten laat je omzet en inkomsten liggen. Maar regelgeving mag nooit een gat slaan in je inkomsten en je vooral niet aan het infuus overheid leggen.
dieks2
@Realisme mee eens, als je dit soort uitspraken doet dan is die wat mij betreft al gezakt voor het toelatingsexamen
kanniewaarzijn
@Realisme Hij bedoelt gewoon dat de "echte ondernemers" gered moeten worden, dus die tot aan hun kruin gefinancierd zijn.
+1
weurding
@kanniewaarzijn de blijvers.... Maar de blijvers van gisteren zijn ook wel eens de stoppers van morgen😉
kanniewaarzijn
@weurding En meer dan je denkt!
+2
Noorderling
@kanniewaarzijn.
En diegene die door wil geen geld heeft, heeft dat ook invloed op de waarde van een stoppend bedrijf.

Het is ook beter dat olie, tarwe en melk allemaal duur zijn. houden we allemaal meer over dan dat de olie voor dumpprijzen verkocht wordt.
Realisme
@kanniewaarzijn dat gevoel krijg ik ook altijd bij zulke opmerkingen.
buorman
Hoe dan ook, hij heeft iig wel zijn zegje kunnen doen in de media, heeft wss meer prikkelende werking dan prikken hier op het bord 😃

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
70
DEELNEMERS
32
WEERGAVES
3.936