Kort geding voermaatregel; verslag voorzitter SSC

Vandaag een kort geding gehad die niet leverde waarom wij vroegen, maar heel veel voor de sector op levert.

Eis was onderbouwing van de matrix voorgesteld in de kamerbrief 6 mei.

Vandaag werd duidelijk:

De minister heeft niet uit eigen beweging de kamer ingelicht over de onderbouwing van de matrix

LNV heeft geen cijfers die gebruikt kunnen worden voor het samenstellen van de matrix.

Een gedeelte van onze KLW zijn op naam gebruikt door WUR tegen de gehele sector.

Een ambtenaar van LNV heeft de berekeningen gemaakt met een gedeelte van de KLW van wur en niet gedocumenteerd. De berekeningen zijn weggegooid

Het ministerie heeft grote steken laten vallen .

IK ROEP ALLE SECTOR PARTIJEN OP OM ALLE GESPREKKEN TE STAKEN TOT DE ONDERSTE STEEN BOVEN IS.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+7
j h p
Als de NVWA hier komt heb ik ook niets gedocumenteerd en de rest weggegooid.
Ik zal er zeker niet mee weg komen.
j h p
Misschien hebben ze de foto's nog?
+18
Stroman
Verrassend is het wel, John en Jan Cees.

Jullie oproep aan alle partijen is ook helder en terecht.
Ik heb ook een oproep.

WILLEN ALLE BOEREN DIE DAT NOG NIET HEBBEN GEDAAN EVEN RAP GAAN DONEREN AAN DEZE STICHTING????

Jullie maken het verschil heren, alle lof en respect voor jullie inzet!
+8
Grasbaal
Quote Reactie van @Stroman:
WILLEN ALLE BOEREN DIE DAT NOG NIET HEBBEN GEDAAN EVEN RAP GAAN DONEREN AAN DEZE STICHTING????

Doneer hier!: stikstofclaim.nl/#full-width-page-wrapper en stichtingagrifacts.nl/word-bondgenoot/
laatste strijder
rtvdrenthe.nl/nieuws/161884/…

Wat gaat er dan gebeuren ...........dit strookt niet !!!????
laatste strijder
Weg wezen en blijven , geen pappen en nathouden meer .

Trekker-actie richting LNV !!!!
+2
Kruiswijk
Tijdens het kort geding is naar voren gekomen dat gegevens van de kringloopwijzer gedeeld worden. De wijze waarop is strafbaar en zal een vervolg gaan krijgen.
+1
Farma_boerke
@Kruiswijk De kringloopwijzer is toch geen goed instrument, aldus LNV. Iets met niet geborgd ed
+2
NIKS gesprek , stoppen met dit gelul !!!
+1
puntertje
De NZO spreekt z'n afkeuring voor de maatregel uit, maar die is gebaseerd op de door hen verplichte KLW waarvan de data in 'veilige handen' zou zijn. Een KLW die door de overheid, terecht overigens, als te onbetrouwbaar voor wettelijk gebruik is gekwalificeerd.
laatste strijder
@puntertje ..........t is wel een boeiende rechtelijke uitspraak , want de tegenstrijdigheden komen meer en meer boven , wordt vervolgt ,

Slag gewonnen , nu nog de oorlog .
laatste strijder
@laatste strijder ......... nu weer géén uitspraak ???
waakhond
@puntertje de kringloopwijzer is niets meer dan gebakken lucht

nu de rechter de voer maatregel nietig laten verklaren . en de kringloopwijzer aanspreken op hun geheimhoudingsplicht. sleur ze voor de rechter BOEREN laat het kaas niet van je brood eten WIE VAN DE BOEREN HEEFT LNV GEMACHTIGD TOT INZAGE VAN DE KRINGLOOPWIJZER ??????

KringloopWijzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KringloopWijzer vertrouwt erop dat deze partijen zich houden aan de afspraken en spreekt deze partijen er expliciet op aan indien afspraken niet
naar behoren worden nageleefd ten aanzien van uw privacy.

In deze verwerkersovereenkomst hebben wij o.a. de volgende afspraken opgenomen:

De verplichtingen van de verwerker om de beveiliging en de privacy van de gegevensverwerking te borgen, zoals o.a. geheimhouding.
Procedures en afspraken m.b.t. het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie
De bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens
Bepalingen inzake het inschakelen van derden, audits en aansprakelijkheid
Partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan zijn:

Van Aaken ICT Consultancy, ten behoeve van het verwerken van de gegevens in de centrale database KringloopWijzer
JoinData, ten behoeve van het beschikbaar stellen van externe databronnen en ten behoeve van het gebruik van het machtigingenregister
E-Herkenning, ten behoeve van het geautoriseerd toegang verlenen tot KringloopWijzer
Google Analytics: t.b.v. de anonieme registratie van het gebruik van de applicatie KringloopWijzer.
Naast verwerkersovereenkomsten die KringloopWijzer afsluit met derden kunt u zelf derden machtigen om uw bedrijfsgegevens in relatie tot de KringloopWijzer in te zien, in te vullen of te wijzigen. Alleen u kunt deze machtigingen verstrekken vanuit uw persoonlijke profiel. U kunt deze machtigingen te allen tijde inzien en beheren achter de inlog met uw persoonlijke inloggegevens.
waakhond
Schending geheimhoudingsplicht levert hoge boetes op .
2 okt. 2019 - Het Hof Den Bosch oordeelde dat door toezending van deze documenten het geheimhoudingsbeding meermaals was geschonden. Met ...
hypotheekboer
Is het gebruik van de Kringloopwijzer niet via de LEI WUR boekhoudingen gegaan?
De berekeningen weggegooid wil er bij mij niet in. Dat klinkt totaal niet des ambtenaars. Lijkt me eerder dat de basis van de onderbouwing te smal is met misschien maar een paar LEI boekhouding bedrijven, en hoe representatief zijn die? En als het ministerie aan de andere kant zegt de Kringloopwijzer niet te erkennen, dan is dit het makkelijkste antwoord. Knikkert de ambtenaar dan uiteindelijk de files weg, pleegt die ook nog geeneens meineed. Maar goed, zo mag je je ook afvragen of het PBL nu wel een onderbouwing heeft voor doorrekening van de voermaatregel van het ministerie.
diekman
Big data levert geld op zeiden ze een paar jaar geleden. En zie het resultaat het wordt gewoon weer tegengebruikt
+4
Biestie
Sectorbreed weigeren mee te werken aan deze maatregel lijkt me nu een geoorloofde stap?
Laat er maar een rechtzaak tegen de staat van komen.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!