De Schandalen van de Rabobank!!

De Rabobank heeft 83 dochters in belastingparadijzen, waarvan vijftig in Delaware en zes op de Kaaimaneilanden. De Rabobank heeft 8.8 miljoen klanten en 46.500 werknemers wereldwijd waarvan zo'n 30.000 in Nederland. Rabo-dochter FGH Bank heeft een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro en is de grootste vastgoed financierder van Nederland.

Dat is niet zo vreemd ... Alle Rabobank klanten met een eigen huis met een overwaarden hebben in 1997 een doorlopend krediet gekregen van 2/3 van de waarden van het huis ... Patsboem zomaar 100.000 tot jou beschikking en dankzij ziekten ontslag vakanties verbouwingen echtscheiding zijn de huizen in het bezit gekomen van de Rabobank ... De bank probeert dit nu terug te draaien en het roodstaan gaat geen 8 maar 12% kosten dus komen er veel huizenbezitters in de problemen....plus het rood staan wordt van 100.000,00 terug gesnoeid naar 1.900,00 euro.... En max 3 maanden..... Nu was er geen einddatum... Ook al had je geen hypotheek bij de Rabobank ... En zo heeft de Rabobank nu het grootste onroerend goed portefeuille ...

ALS DE RABOBANK NOG EEN MAIL DURFT TE STUREN STUUR IK DIT....
Rabobank
In de VS kwam aan het licht dat sinds 2010 regelmatig opvallend veel geldwagens vanuit een klein Rabobank filiaal in het grensplaatsje Calexico reden, terwijl andere bankfilialen in Californië juist geld lieten aanvoeren. Het filiaal werd hangende het onderzoek gesloten. De lokale bankmedewerkers lijken opnieuw betrokken te zijn bij mogelijke witwaspraktijken van drugsgeld. Bankmedewerkers hielden naar verluid bij het onderzoek belastende documenten achter en er is geprobeerd om rekeningen met verdachte transacties te verhullen. De Amerikaanse Justitie onderzoekt al drie jaar of de bank bewust signalen heeft genegeerd dat Mexicaanse drugsbendes de bank hebben misbruikt. In San Diego en Washington zijn meerdere medewerkers en oud-medewerkers nu door een jury gehoord over de witwasverdenkingen, waarbij belastende verklaringen zijn afgelegd over enkele bestuurders van de bank.

De door claims en rechtszaken achtervolgde Rabobank is de enige coöperatieve bank in Nederland. De 106 aangesloten lokale banken waren met een eigen bankvergunning tot 31 december nog zelfstandig met een bestuurscentrum als ondersteuning. De Centrale Kringvergadering gaf 11 maart toestemming om de lokale bankvergunningen in te ruilen voor voor één centrale Rabo-vergunning. Een groot nadeel voor risicospreiders van spaargeld. Elke lokale Rabo had een depositogarantiedekking tot 100 duizend euro, maar in de nieuwe situatie is er nog maar één depositogarantiedekking voor alle Rabobanken in Nederland waardoor er voortaan nog maar maximaal 100 duizend gedekt is.
De inrichting en werking werdverder uitgewerkt en kwam 2 december in stemming. Alle 106 ledenraden stemden in met de omzetting. De strategie is verwoord in het beleidsstuk "Op weg naar Strategisch Kader 2016-2020". De bank gaat zich meer toeleggen op het binnenlandse bankbedrijf en de voedings- en agrisector wereldwijd. Het internationale retailbedrijf en het vastgoed worden niet meer gezien als kernactiviteit.

Topman Wiebe Draijer vindt de strategiewijziging noodzakelijk omdat het toezicht bleek te falen, getuige de berisping door de AFM. Wiebe Draijer wil dat de bank meer als een bemiddelaar tussen kredietvragers en investeerders optreedt, in plaats van als traditionele geldschieter.
Terwijl de bank al vanaf 2013 bezig is om 8.000 personeelsleden van de lokale Rabobankfilialen, en 2.000 personeelsleden van de centrale administratie af te vloeien en 400 van de 800 filialen te sluiten, wil Wiebe Draijer vanwege de nieuwe kapitaaleisen de kapitaalpositie met nog eens 1 miljard verbeteren. McKinsey werd ingehuurd om de afdelingen door te lichten. Hier kwam uit dat er de komende drie jaar nog eens zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en minder inhuur van externe medewerkers 9.000 extra personeelsleden moeten afvloeien, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten. Dat is ongeveer 25% van het totale personeelsbestand. Ook de callcenters worden gesloten, waarmee ongeveer 1500 banen verloren gaan. Van de 105 centra blijven er acht over. De callcentermedewerkers die hun baan behouden, komen op een centrale locatie te werken.

Draijer besloot gelijktijdig, om na twintig jaar ook te stoppen met de sponsoring van de wielrenunie KNWU en de paardensportbond KNHS en geen financiële ondersteuning meer te geven aan de twee wielerteams van het Rabo Development Team en het RaboLiv vrouwenteam.
Het jaarresultaat groeide onder andere door deze maatregelen met 20 procent tot ruim 2,2 miljard euro. De totale kosten voor kredietverliezen bedragen ruim 1 miljard euro. Per saldo is de kredietportefeuille tot 426,2 miljard euro verminderd.

Renteswaps
De Rabobank moet van de rechtbank in Den Bosch ruim 1 miljoen terugbetalen aan Plameco uit Best, die werd gedupeerd door renteswaps. Plameco dekte in 2008 een lening van 5 miljoen af voor een verbouwing op advies van de Rabobank met een renteswap Omdat er geen vergunning werd verleend voor de verbouwing wilde Plameco van het krediet af maar bleef zitten met de swap en betaalde circa 1,8 miljoen euro aan rente hierover.

Mkb-bedrijven verenigd in de stichting Renteswapschadeclaim onder aanvoering van Pieter Lijesen hebben de Rabobank gedagvaard (ex. artikel 305 BW) op grond van dwaling en bedrog. De stichting eist vernietiging en ontbinding van de swapovereenkomsten met terugwerkende kracht en compensatie voor de geleden schade, die 800 miljoen euro zou bedragen. Rabobank moet van de rechter inhoudelijk reageren op een dagvaarding van 400 pagina's van Renteswapschadeclaim. ,,De Rabo bank had de rechtbank gevraagd om een niet inhoudelijke behandeling, waarbij onder meer over de ontvankelijkheid van de stichting zou moeten worden beslist.
De Rabobank zou sinds 2001 voor zo'n 12 miljard euro aan renteswaps hebben verkocht. De gevolgen van de fraude met de Euribor rente door Rabobank medewerkers hadden volgens de stichting vergaande gevolgen voor de swapcontracten. In april 2014 werd de Rabobank ook al veroordeeld tot een schadevergoeding van 170 duizend euro vanwege schending van de zorgplicht met een renteswap. De bank werd in een andere derivatenzaak veroordeeld tot een voorlopige schadevergoeding van 250.000 euro. Draijer kreeg te maken met een tuchtklacht omdat hij niet de waarheid zou hebben verteld over wat de bank wist over het renteswapdossier, waarmee hij de bankierseed zou hebben geschonden.
In een uitspraak via het AD beweerde Draijer dat er uit eigen onderzoek niets was gebleken van valsheid in geschrifte bij de afhandeling van renteswapdossiers.
De AFM had echter dossiers, waaruit de valsheid in geschrifte wel degelijk zou blijken.

Liborfraude
Advocaat Gerard Spong startte vorig jaar namens de Stichting Justitia Distributiva een artikel 12 procedure tegen de Rabobank, de betrokken bestuurders en enkele medewerkers. De Stichting van belanghebbenden in de Liborfraude die werd gepleegd tussen 2005 en 2011 werd door het Gerechtshof Den Haag 18 november 2014 ontvankelijk verklaard. Na behandeling van de zaak oordeelde het Hof in deze zaak dat vervolging niet nodig is omdat een strafrechter alleen een boete kan opleggen. Omdat er al 774 miljoen euro aan boetes werd betaald, heeft strafvervolging volgens het gerechtshof daarom 'geen toegevoegde waarde' meer. Het Hof vond wel dat er een reden is voor vervolging, maar omdat tijdens het onderzoek naar de fraude door het OM en de toezichthouders fouten zijn gemaakt, luidt de conclusie van het Hof dat vervolging geen kans maakt. Er heeft intern Rabobank onderzoek plaatsgevonden en er zijn personen gehoord zonder de mededeling dat zij niet tot antwoorden verplicht waren. Ook zijn er stukken aan het dossier toegevoegd zonder formele inbeslagname op basis van strafvordering.

De Nederlandse Bank concludeerde vanwege de Liborfraude dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsvoering en eiste dat de stafafdelingen van het bedrijfsonderdeel Rabobank International werden samengevoegd met die van de Nederlandse banktak om de interne controle te verbeteren. Tevens eiste DNB dat er aanvullende disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen handelaren en (senior) managers.

Half oktober 2015 werd er opnieuw een voormalig handelaar van de bank in Perth Australië gearresteerd vanwege de Liborfraude in Azië. De Verenigde Staten hadden om zijn uitlevering gevraagd.
Twee andere handelaren die allebei werkten voor de zakenbankdivisie van de Rabobank in Londen werden half oktober 2014 in New York aangeklaagd bij de federale rechtbank op Manhatten voor o.a. samenzwering in de jarenlange manipulatie van de interbancaire basisrente Libor voor de Amerikaanse dollar en Japanse yen. De rechtbank veroordeelde ene van hen tot twee jaar gevangenisstraf en de andere tot een jaar. De handelaren blijven in afwachting van een hoger beroep op vrije voeten, besloot de rechter. De FCA heeft in juli een handelaar van de Rabobank verboden om ooit nog te werken in de Britse financiële sector. De definitieve veroordeling in de VS zal pas in 2017 plaats vinden. De handelaren moesten zich in New York verantwoorden in de strafzaak.
De Argentijnse Consumidores Financieros (CF) claimt zo'n 2 tot 5 miljard dollar vanwege de manipulatie van de Liborrente en de schade die Argentijnse beleggers hebben geleden met investeringen in een Argentijnse overheidsobligatie uit 2002 die gekoppeld was aan het Libor tarief.

Behalve voor de Libor schikking heeft de Rabo in 2014 ook voor 1,1 miljard euro verlies op openstaande leningen moeten nemen en moest er nog eens 4,1 miljard euro ingecalculeerd worden voor claims vanwege de 37 civiele zaken van gedupeerde partijen waaronder Fannie Mae en Freddie Mac (FHLMC). In de Verenigde Staten is de Rabobank verwikkeld in tenminste 40 rechtszaken waarin zeker honderd eisers zich hebben verenigd. Ook het depositogarantiefonds, het FDIC, claimt verliezen vanwege de Libor affaire en spande 14 maart 2014 een civiele rechtszaak aan.

Andere claims, rechtszaken en onderzoeken
Der Bayerische Staatsbibliothek wil twee miljoen euro terug, die het vooruitbetaalde aan de failliete abonnementenverzorger Swets & Zeitinger in Leiden en heeft 30 april een rechtszaak aangespannen tegen Rabobank en de curator van Swets.
De bibliotheek betaalde afgelopen zomer twee miljoen euro vooruit met een bankgarantie van Rabobank die niet uitbetaald werd omdat de garantie niet zou gelden voor de contractuele verplichtingen van de Duitse dochter.

Met de voormalig eigenaren van start-up Pelliano werd onlangs een schikking getroffen over de aflossing van een lening van 100 duizend euro. De twee eigenaren leenden in totaal 360 duizend euro van de Rabo voor hun kledingstart-up die al na twee jaar failliet ging. De ondergang van Pelliano was volgens de eigenaren de schuld van de Rabo bank, die een persoonlijke vordering op beiden claimde van 50 duizend euro elk. Rabo eiste de garantstelling op in een rechtszaak, maar heeft om slechte publiciteit te voorkomen uiteindelijk toch geschikt.

Rabobank is de belangrijkste kredietverschaffer en aandeelhouder van Ballast Nedam en Aan de Stegge en Van Wijnen en moest tientallen miljoenen extra krediet verlenen om een faillissement te voorkomen. Deze bedrijven, met in totaal ruim 5000 werknemers, zweven op het randje van een faillissement en hebben ontzettend lage kapitaalbuffers. De Rabobank bezit nu 43% van de aandelen in Aan de Stegge en Van Wijnen en zit hierdoor in een spagaat om met voorkennis voor hun "eigen bedrijf" "neutrale" beleggingsadviezen aan hun klanten te geven.

Rabo-dochter Friesland Bank moet van de rechtbank direct circa 4 miljoen euro terugbetalen aan Mick van Riemsdijk, omdat twee bewindvoerders van de bank in drie jaar tijd de helft van een erfenis van de destijds 12-jarige Mick van Riemsdijk wegsluisden naar hun inmiddels failliete vastgoedfonds Reggehuijs. Een van de twee bewindvoerders was directeur Herman de Wilde van Reggehuys management waarnaar in negen maanden tijd vier miljoen euro werd overgemaakt. Het malafide fonds viel in 2010 om, waarbij ook nog eens zo’n 190 miljoen euro van met name noordelijke beleggers verdween. Reggehuys en de Central Europe Group (CEG) waren twee vastgoedconcerns waarin ruim honderd beleggers via CV's participeerden in Oost-Europees vastgoed investeringen. De curator van CEG vorderde terugbetaling van 612.000 euro van Middle Europe Investments GmbH (MEI) en Liberec Real Estate s.r.o. Dit bedrag had CEG aan Liberec betaald ten behoeve van de realisatie van een vastgoedproject in Liberec, een stad in het noorden van Tsjechië nabij het drielandenpunt met Duitsland en Polen. De rechtbank veroordeelde Liberec en MEI hoofdelijk tot betaling van € 612.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente.
De Friesland Bank heeft haar "zorgplicht" geschonden en moet niet alleen schadevergoeding maar ook de misgelopen rente over de laatste jaren vergoeden. De nu 18 jarige jongen had de effectenportefeuille van 8 miljoen euro in 2007 geërfd van zijn in 2007 overleden vader Marcel van Riemsdijk die eigenaar was van schoonmaakbedrijf Asito.

Stadion Galgenwaard
Rabobank Rijn en Veenstromen leende, met slechts een pandrecht op huurinkomsten, 37,6 miljoen euro aan het failliete FC Utrecht-stadion Galgenwaard. De Rabobank verliest hierdoor ruim 34 miljoen euro.
In Memid Galgenwaard B.V. opgericht op 16 augustus 2001 zijn de vastgoedprojecten en ontwikkelingen van het stadion Galgenwaard en omgeving ondergebracht. Memid Galgenwaard maakt deel uit van de groep waarvan de eveneens failliete Beheermaatschappij Leliveld B.V. de moeder was. Het bouwbedrijf Midreth van oud-FC Utrecht-keeper Joop Leliveld ging begin 2011 failliet waardoor uiteindelijk ook stadioneigenaar Memid Galgenwaard omviel.
De omgevallen DSB Bank liet Midreth achter met een vordering van 10 miljoen euro voor de bouw van het Scheringa museum. Bij de gemeente Amsterdam was er een oninbare claim omtrent meer/minderwerk voor nog eens een kleine 10 miljoen euro voor het Stedelijk Museum. En een procedure met de gemeente Utrecht van ruim 22 miljoen euro voor het niet nakomen van afspraken in verband met de reddingsoperatie die de Groep heeft ondernomen ten gunste van FC Utrecht.
Met de schuldeisers van stadion Galgenwaard werd een akkoord bereikt waarmee er een einde komt aan de al vier jaar durende surseance van betaling. In het door de rechtbank bekrachtigd akkoord is opgenomen dat de schuldeisers slechts de eerste 5000 euro volledig terug krijgen en 8,5 procent over het resterende bedrag.
Volgens De Telegraaf krijgt de bank van drie failliete bedrijven van Lelieveld nog eens in totaal 26 miljoen euro en is er ook nog 40,5 miljoen euro verlies op een 2e hypotheek met het stadion als onderpand.
SNS Property Finance (Propertize) heeft bijna 92 miljoen euro uitgeleend. Bij de laatste taxatie, eind 2013, was de waarde van de gebouwen en terreinen slechts 74 miljoen euro. Dat betekent dat SNS een deel van het geld kwijt is en dat er voor de 2e hypotheek van de Rabobank dus niets overblijft. Na de Rabobank komt de gemeente Utrecht, met een 3e hypotheek van 10 miljoen. De gemeente verliest vrijwel zeker ook zo'n 15 miljoen euro.

De Rabobank heeft 83 dochters in belastingparadijzen, waarvan vijftig in Delaware en zes op de Kaaimaneilanden. De Rabobank heeft 8.8 miljoen klanten en 46.500 werknemers wereldwijd waarvan zo'n 30.000 in Nederland. Rabo-dochter FGH Bank heeft een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro en is de grootste vastgoed financierder van Nederland.

Henk van Dalen, lid van de raad van commissarissen van de Rabobank, heeft in afwachting van een strafrechtelijk onderzoek zijn functie tijdelijk neergelegd. Van Dalen was van medio 2010 tot september 2013 financieel directeur van het telecomconcern Vimpelcom, waarvan het OM vermoedt dat deze smeergeld heeft betaald aan de oudste dochter van de president van Oezbekistan.

Rabobank heeft De Lage Landen Group, bekend van onder meer Athlon autolease, in de verkoop gedaan. De bank heeft dringend kapitaalversterking nodig en wil hiermee het balanstotaal met 150 miljard terugdringen. De divisie is een kleine 5 miljard euro waard vanwege de ruime leaseportefeuille van een kleine 35 miljard euro en de behaalde winsten, daarom wordt het in delen van de hand gedaan. De verkoop in een keer is moeilijk omdat een koper 35 miljard euro aan lopende leasingen moet herfinancieren. In het eerste halfjaar van 2015 had de Lage Landen een winst van 247 miljoen euro en was goed voor 16 procent van de totale winst van de Rabo. De Rabobank verkocht eerder ook Robeco voor 1,9 miljard euro.

Rabobank probeert 1 miljard euro op het Mexicaanse oliebedrijf Oceanografia te verhalen op de Amerikaanse Citigroup bank. Rabo verdenkt de Amerikaanse bank van fraude die leidde tot het faillissement van het bedrijf. Citigroup hielp Oceanografia met leningen van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Twee jaar geleden bleek al dat die leningen werden gedekt met vervalste werkopdrachten waarvan Citigroup van op de hoogte was.

Deel dit topic

Reacties

dorpsrandhoeve
Ben je een beetje boos op de Rabobank?
Koetjes
@dorpsrandhoeve Wil dit delen met collega's.
de Tank
Jan S?
de Tank
Jan S?

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
6
DEELNEMERS
3
WEERGAVES
2.971