Boeren en milieu hebben baat bij herverkaveling

Deel het weideland efficiënt op, dan kunnen melkveehouders beter uit de voeten en wint de natuur, stelt Pieter Winsemius, oud-minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer voor.

Opinie Pieter Winsemius:


Welk beleid kan leiden tot een lagere stikstofbelasting en tegelijk rekenen op draagvlak onder melkveehouders? Zo’n beleid begint idealiter met een visie: welk eindspel heb je voor ogen over, zeg, 30 jaar, om vervolgens vanuit die verre toekomst terug te denken naar concrete maatregelen. Dat eindspel kan uitgaan van een opdeling van de huidige 1,4 miljoen hectare weideland in drie gebieden.

In de eerste plaats een ‘rood’ gebied van zo’n 0,5 miljoen hectare dat optimaal is ingericht voor de hoogproductieve melkveehouderij. Door de gangbare melkveehouderij te concentreren op de meest geschikte gronden kan het overgrote deel van het huidige melkvolume van 15 miljard liter worden geproduceerd: 2,5 koe per hectare, 10.000 liter op jaarbasis per koe telt op naar 12,5 miljard liter van deze ‘rode’ grond.

Door hun hogere productiviteit kunnen de veehouders optimaal concurreren op de wereldmarkt. Bovendien wordt hun stikstofuitstoot beperkt. ­Immers, dezelfde melkhoeveelheid wordt geproduceerd met een kleiner aantal koeien. Deze boeren zijn wel gebonden aan strenge milieuspelregels (Best Ecological Means). Vooral wanneer de koeien vaker op stal worden gehouden, wordt door verdergaande innovatie de uitstoot uiteindelijk vermeden.

Overlevingskans voor kwetsbare weidevogels
Ten tweede: een ‘oranje’ gebied (ook 0,5 miljoen hectare) dat kan fungeren als bufferzone rond steden en het huidige (groene) gebied met natuurbestemming. Een ‘brede’ landbouw combineert hier een lager productieve melkveehouderij met nevendoelstellingen. Met één koe per hectare die jaarlijks 6000 liter geeft, levert dat 3 miljard liter melk op. De lagere veedichtheid in het open weideland resulteert in een lagere stikstofuitstoot.

Speciaal met stevig agrarisch natuurbeheer komt een inclusieve melkveehouderij binnen bereik, waarbij ook de uiterst kwetsbare weidevogels een overlevingskans hebben. Dat is geen luxe, maar – voordat de Raad van State het zegt – een noodzaak. Grutto en kievit wankelen en de kemphaan is nagenoeg verdwenen. Nederland heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid: 85 procent van de wereldpopulatie van grutto’s broedt in ons weidegebied.

Rood en oranje tellen samen op tot een grotere melkproductie dan nu.

Ten derde: een overloopgebied (ongeveer 0,4 miljoen hectare) met vooralsnog de oranje kleur, maar dat op termijn een andere bestemming dient te krijgen. Denk aan woningbouw, recreatie of natuur. ‘We’ moeten immers onze aanstaande landgenoten ergens huisvesten, en tevens een volwaardig Nationaal Natuur Netwerk vormgeven.

Geen hapsnapmaatregelen
Als dit het eindspel is, dan dienen we op korte termijn keuzes te maken. Het geeft geen pas om nu hapsnapmaatregelen te nemen, zolang ze maar optellen naar een bepaalde stikstofbeperking. Ze zijn onnodig duur en leiden niet tot de wenselijke combinatie van een moderne landbouw en een robuuste natuur.

Durven onze politieke voorlieden veehouders uit te dagen tot een hoogproductieve, ‘rode’ bedrijfsvoering en daartoe de voorwaarden te creëren? Zijn zij bereid om geringere bedrijfsresultaten van veehouders in het oranje gebied te compenseren door maatregelen als ­lagere waterschapslasten en een hogere melkopbrengst?

De aankomende Wet Ruimte voor Duurzaamheidinitiatieven geeft de zuivelsector mogelijkheden voor prijsafspraken onder voorwaarde van meer duurzaamheid. Minder stikstofuitstoot in combinatie met het herstel van weidevogels hebben zo’n meerwaarde.

Een paar cent extra per liter melk leidt tot de hogere ‘oranje’ opbrengst met ook voor deze veehouders een goede toekomst. De beleidsvoorstellen vereisen een herverkaveling waarbij boeren met hun voeten kunnen stemmen. Kiezen zij voor een ‘rode’ bedrijfsvoering of vanwege de financiële prikkels voor vestiging in het oranje gebied? Nu dreigt grijsinkleuring van het weidegebied: noch optimaal ingericht voor de hoogproductieve veehouderij noch voor de brede bedrijfsvoering (met bijvoorbeeld een hoger waterpeil, vereist voor natuurdoelen, waterberging, ­beperken van bodemdaling en het vastleggen van CO2).

Activerend ruimtelijk en milieubeleid bieden perspectief en maken repressief beleid met dwangmaatregelen overbodig. Dat beleid zou de inzet van overheid en bedrijfsleven moeten zijn. Veel jonge boeren werken daaraan mee en moeten daartoe worden uitgedaagd.

Deel dit topic Boeren en milieu hebben baat bij herverkaveling (trouw.nl)

Deel het weideland efficiënt op, dan kunnen melkveehouders beter uit de voeten en wint de natuur, stelt Pieter Winsemius, oud-minister van volkshui...

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+1
Frans Z.
Tja.
Pluto
@Frans Z. De overheid wil het monopolie houden op stikstof uitstoot zonder enige vorm van compensatie . Iedereen moet inleveren om die leugen in stand te houden media en parlement houden elkaar in de houtgreep onder druk van telkens weer nieuwe deskundigen die over een oneindige hoeveelheid rapporten en proefschriften in wisselende samenstelling opereren . De angst regeert waar inmiddels duidelijk is dat inkrimpen van een veestappel onherroepelijk inkrimping betekent van de bouw en transport sectoren . En wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid op zich in het jaar voordat er weer een stembusgang is ??.
Jaap40
@Pluto waar haal jij het vandaan dat bouw en transport net zo hard moeten krimpen? Waar wat hoe heb ik die info gemist? Interpreteer ik iets verkeerd?
Pluto
@Jaap40 Niet moeten !!. Dit zijn sectoren die geen mogelijkheden hebben om te compenseren .In de hele stikstof crisis komt telkens weer het RIVM naar voren als stoorzender voor welke oplossing dan ook . Gisteren sprak ik iemand van de NS , hij is betrokken bij grote infra projecten . De huidige impasse die opgelost moest worden door de spoedwet stikstof is geen oplossing maar blokkeert zo veel dat hij al over banenverlies praat van 200 000 en meer in de komende 2 jaar . En ja de stikstof crisis is dusdanig complex geworden door ministers die De Kamer inlichten over maatregelen welke op geen enkele wijze zijn doorgerekend en zo schadelijk zijn voor economie dat de crisis zeker tot ver na 2024 doordendert . Er zijn legio deskundigen die menen dat er zonder landbouw kan worden gecompenseerd maar er is er geen een die kan of wil vertellen hoe dit dan gerealiseerd wordt . De landbouw zit op slot en dat veroorzaakt enorm veel frustratie en onrust onder de boeren maar de echte schade gaat buiten de landbouw in stilte door . Wekelijks is er wel een artikel in de media met DE oplossing van welke geheimzinnige hoogleraar verbonden aan een nog meer geheimzinnige leerstoel maar we komen geen steek verder . Niemand vertrouwd de overheid nog .
+1
demelkboer
Waar blijven de akkerbouwers dan?
ek
Dit gaat alleen om weideland. Ik vraag me wel af waar hij al ons jongvee en vleesvee wil laten? In het buitenland?
demelkboer
@ek dan moet Winsemius nog maarcerns rekenen. Er is nog 980000 ha gras land. De rest is akkerbouw of anderszins agrariërs
demelkboer
@demelkboer politici zijn doorgaans er goed in slap lullen, en bijzonder slecht in rekenen
Daats
Wat denkt ie wel niet, dat we er allemaal op zitten te wachten om onze geboorteplaats te verlaten... 👎
+2
demelkboer
@Daats deportatie? Ik mag geen toespelingen maken op bepaalde periodes in de geschiedenis dus die dat dan ook maar niet
+1
cowboys
@demelkboer ruilverkaveling. Landinrichting. Is een ander woord voor deportatie tegenwoordig in Nederland bij de natuur en milieu maffia en de roverheid.
van Ittersum
@cowboys Wat de melkveehouderij o.a. groot heeft gemaakt veroordeel je nu? Vreemd! Elke decennia heeft zijn veranderingen ook bij ons. Zonder RVK had Nederland geen melkveebedrijven meer!!!
+4
cowboys
@van Ittersum de ruilverkaveling die nu gepromoot wordt is niet voor de boeren maar voor de natuur dus het inpikken van boerenland zonder de portemonnee te hoeven trekken.
Jannus
Quote Reactie van @Daats:
geboorteplaats

de wereld is groter dan je wieg....
de Haas
@Jannus ...maar daarom hoeft een ander jou nog niet te vertellen om te verkassen.
van Ittersum
@de Haas angst?
de Haas
@van Ittersum Ik niet. Ik woon niet meer op mijn geboortegrond. Komt nog bij dat ik er vanuit ga dat ik in een rood gebied woon.
Bartlehiemboer
@de Haas En dan gaat u er ook van uit dat u daar mag blijven boeren? Er zal een selectie boeren overblijven die daar naar toe mogen. Net als vroeger in de Polder...
de Haas
@Bartlehiemboer Weet je waar ik vanuit ga? Voor dat dit plan wordt uitgevoerd zit Winsemius allang achter de tralies, als hij geluk heeft.
interessantetijden.nl/2019/12/…
Jannus
Quote Reactie van @de Haas:
een ander jou

Klopt,degene die hier komt mag alles van mij kopen maar zodra je dat stelt dan zijn ze niet thuis want zo mooi woon je dan toch ook weer niet,maar voel je je thuis dan is het de mooiste plek maar wil men je weg hebben dan moet je je huid zo duur mogelijk verkopen
Jean-PierreK
De keuze is reuze. Vandaag maar eens oud minister...
+3
matt
Wat veel fantasie,en 0 verstand van landbouw toch denk ik
Dat hij het woord eindspel “zorgvuldig” gekozen heeft 😞))
+1
George
Quote Reactie van @matt:
Dat hij het woord eindspel “zorgvuldig” gekozen heeft )

Ja dat is wel wat er aan de hand is , het eindspel wordt nu gespeeld. En onder de laatste spelers zijn geen winnaars en het gaat niet om een prijs of een troffee maar om de grond. 😞
kwarkje
Ik woon vanaf nu in het rode gebied
Verhuizen gaat niet gebeuren
demelkboer
Ik ben weer veel te negatief. Pieter ik schrijf mij bi j deze in voor zo'n rood bedrijf met 2.5 koe per ha. Je kun me morgen bellen. Kan ik middags al vast een aannemer bellen en sleuf silos uitzoeken.
kwarkje
@demelkboer ik zie meer uitdaging in 4 koeien per hectare
Koeien boertje
@kwarkje Ze hebben geen donker rood gebied 🤷‍♂️🤣
ted9
@demelkboer Minder kv voeren jongen.
Jannus
[quoteVeel jonge boeren werken daaraan mee en moeten daartoe worden uitgedaagd.][/quote]

Als je jong bent en je geloofd niet in een bananen republiek dan moet je hier niet zijn,onze voorouders hebben ons land opgebouwd en beschermd tegen het water,tegenwoordig wil men alles 'floating' maken
robbies
Niemand die Winsemius wijst op hoor doorslaand succes dat de reconstructie heette? De varkenshouderij moest ook geconcentreerd worden in zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden en een beetje in verwevingsgebieden. De extensiveringsgebieden moesten varkensvrij gemaakt worden. We weten allemaal wat er van gekomen is
Pluto
Winsemius ??? was dat niet DE grootste milieu crimineel van de EU samen met ene Aalders ??.
zoon beetje de totale weide vogel populatie om zeep geholpen !.
Detukkeroettwente
WAT EEN DONDERS DOM LUL VERHAAL , laat hij toetreden tot de VOF in Oenkerk , de boerderij die rutte/ carola / jesse en die mafkees van D22 hebben gekocht, daar kunnen ze nog wel een PROFEET gebruiken !!!
+1
diezel
Al 30 jaar "onze" hoogste afgevaardigde op wereldniveau. 😞

canadiantruths.files.wordpress.com/2012/01/…
somerled-delremos
Hoewel ik het idee wel snap en ook wel kan waarderen tot op zekere hoogte (net als @van Ittersum denk ik), moet me toch van het hart dat deze man qua landbouwkundige kennis niet veel verder is dan een eerstejaars scholier lagere landbouwschool/AOC. Ik wil dat wel toelichten maar dat is in eerdere berichten al gedaan: de opmerking van @Frans Z. vat het nog korter samen.
+2
Jan S
Quote Reactie van @somerled-delremos:
Hoewel ik het idee wel snap en ook wel kan waarderen tot op zekere hoogte (net als @van Ittersum denk ik), moet me toch van het hart dat deze man qua landbouwkundige kennis niet veel verder is dan een eerstejaars scholier lagere landbouwschool/AOC.

Tja.

Als jij werkelijk denkt dat deze man qua landbouwkundige kennis niet veel verder is dan een eerstejaars scholier lagere landbouwschool/AOC dan heb jij niet goed opgelet.
Deze sites kwamen hier al voorbij:interessantetijden.nl/2019/12/… en canadiantruths.files.wordpress.com/2012/01/….
Nu begrijp ik best dat je de hele boekwerken niet gelezen hebt, maar het artikel op interessantetijden.nl/2019/12/… is zeer goed leesbaar en laat niets te raden over. Winsemius is de mede ontwerper/mastermind van Agenda 21 of terwijl de duurzaamheidsagenda. Deze agenda hebben de meeste landen op de ‘Aardetop’ in Rio de Janeiro in 1992 ondertekend. Toen ging alle klimaatbeleid van start. En daar zitten we nu midden in.
Het is een veeg teken dat Winsemius zich er mee gaat bemoeien, nadat dit plan eerst al gepromoot is door als eerste Calon (jawel hij weer), Wiebe Draijer (CEO Rabobank Louise Fresco (Bilderberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR) Cees Veerman (de insteller Natura 2000).

Zie hier de super 5 uit Nederland die jou de nek om willen draaien en je antwoord is tja.
Denk maar niet dat dit een gewone ruilverkalveling wordt zoals we die tot nog toe gekend hebben zeg maar van het niveau eerstejaars scholier lagere landbouwschool/AOC.
+2
van Ittersum
@Jan S Met de wetenschap dat u/men weet wie er aan de knoppen draait en wie er op deze eenrichtingsweg uiteindelijk bepaald, met wat voor strategie/idee moet je dan als sector je koers bepalen? Met trekkers de weg op? Blokkades? Mensen uit eigen gelederen uit hun werkoverall naar Den Haag sturen? Of toch meegaan en proberen de weg(voor de gehele sector) met de minste hobbels op te zoeken?

We kunnen hier discussiëren tot we een ons wegen en complete complottheorieën er op los laten maar hoe je het went of keert het doel is al bepaald(zie eerdere agrarische milieumaatregelen), de weg er naar toe nog niet. Maak daar dan maar gebruik van. Scheelt een hoop ergernis en frustratie over iets wat door anderen wordt bepaald. Tis ook mijn feessie niet, vergelijk het maar als een nieuwe provinciale weg door je landerijen. Iedereen vindt het erg voor je, iedereen snapt je frustratie en belemmering maar hij komt er uiteindelijk wel!!!
+1
robbies
@van Ittersum er zit nogal een verschil tussen meebewegen en de boel maar gratis weggeven. Om in jouw metaforen te spreken; geef jij grond gratis af of probeer je er het maximale uit te halen. In geval van een provinciale weg kan dat zomaar 20 jaar verschil in uitvoering maken
Jan S
Quote Reactie van @van Ittersum:
We kunnen hier discussiëren tot we een ons wegen en complete complottheorieën er op los laten maar hoe je het went of keert het doel is al bepaald

De elite heeft HUN doel bepaald. Alleen de bevolking kan dat nog tegen houden. Dit zijn geen complottheoriën. Het komt allemaal uit hun eigen boeken en beleidsstukken.
Jij geeft je over nog voordat je gestreden hebt. Probeert het beste er uit te halen. Niet omdat je het er mee eens bent, maar omdat je bang bent. En juist die angst die wordt geëxploiteerd door deze elite's die zonder hun bevolking er in te kennen op communistische wijze uitvoering geeft aan hun doel. Ja je mag demonsteren, maar met je rug tegen de muur. En ze laten je demonstreren net zo lang tot je het zat bent (zie Frankrijk). Het is voor ons burgers 5 voor 12. Of we gooien de kont tegen de krib of we geven ons over aan de communistische fascistische globalistische dictators. De volgende stap na demonstreren/protesteren is burgelijke ongehoorzaamheid op de manier van Mahatma Ghandi. Niet meer doen wat ze met wetgeving ons proberen te dwingen te doen.

Citaat over geweldloos verzet of burgerlijke ongehoorzaamheid:
"In de internationale pers werden de acties van Gandhi vaak omschreven als ‘passief verzet’. De leider had het liever over satyagraha. Letterlijk betekent dit: ‘vasthouden aan God en de waarheid en strijd tegen de haat’ "
Leo,s vriend
Quote Reactie van @Jan S:
‘vasthouden aan God en de waarheid en strijd tegen de haat’ "

Betekend dit ook niets meer dan het volgen van "andere wetten" ?
Ofwel volgen van wetten die ooit ,in een ver verleden, door iemand zijn bepaald?

De bijbel ,koran en alle andere religieuze boeken zijn toch ook gewoon een vorm van een wetboek?
Jan S
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
De bijbel ,koran en alle andere religieuze boeken zijn toch ook gewoon een vorm van een wetboek?

‘vasthouden aan God en de waarheid en strijd tegen de haat’

Het gaat dus om de waarheid. En God is waarheid. Vergelijk dat met de leugens en halve waarheden die de politiek en allemaal vertelt en uitdraagt.

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Moeilijker is het niet. Maar moeilijk genoeg om dat staande te houden in een wereld vol leugens en leugenaars.
Leo,s vriend
@Jan S Dat is jou waarheid, geen probleem, respecteer ik, maar er zijn mensen met een andere mening.
Jan S
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Dat is jou waarheid, geen probleem, respecteer ik, maar er zijn mensen met een andere mening.

Zeker zijn er mensen met een andere mening. Maar een mening gebaseerd op leugens wordt nooit waarheid. En om er achter te komen wat waar is moet onderzoek worden gedaan en je afvragen of iets juist is en je afvragen waar je je mening op baseert. Het vergt moed om een mening te herzien als die op leugens blijkt te zijn gebouwd. Dat kan vrienden kosten of als gekke Henkie worden weggezet, aanzien verliezen. Maar het leeft veel makkelijker met oprechtheid, eerlijkheid en waarheid dan met leugens ook als het niet klopt. Elke leugen blijft op een of andere manier zijn invloed uitoefenen, bewust of onbewust.
somerled-delremos
@Jan S dat de man een doorgewinterde politicus is geloof ik wel, met de term ‘eerstejaars’ doelde ik op Winsemius zijn naïeve kijk op een dergelijke grootschalige landinrichting in combinatie met zijn gebrek agrarische kennis. Ik neem dus aan dat een meerjarige AOC-scholier wel inziet wat voor haken en ogen aan de door Winsemius geschetste uitwerking liggen.
Jan S
Quote Reactie van @somerled-delremos:
met de term ‘eerstejaars’ doelde ik op Winsemius zijn naïeve kijk op een dergelijke grootschalige landinrichting in combinatie met zijn gebrek agrarische kennis.

Ik begrijp dat jij het over de landbouwpraktijk hebt, maar daar gaat het Winsemius niet om. Winsemius is het kwaaie genius, de ontwerper architect van het ruilverkavelingsplan wereldwijd. Een globalistische herverkavelaar om zo te zeggen, die de gehele wereld wil herverkavelen. Die denkt niet op bedrijfsniveau.
Want ik weet niet of je het is opgevallen maar wereldwijd protesteren boeren tegen dit beleid/regelgeving. De banken knijpen alle familiebedrijven af in de hoop dat ze de pijp aan Maarten (stoppen) geven, al dan niet ingegeven door financiële problemen of verstikkende regelgeving. Of elders in de wereld worden ze onteigend met of zonder vergoeding.
duckduckgo.com/…

decorrespondent.nl/3298/…
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!