ZuivelNL moet fors snijden in uitgaven

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
Zuivelnl had in dec 2019 besloten het overschot van het FRP terug te storten. 11 miljoen euro. Maar uit de volgende afbeeldingen blijkt dat ze al wat jaren op de pof leven. Er gaat dus meer geld uit naar projecten dan dat er aan inleg van nzo leden en ons binnen komt. In 2018 kwam er rond de 10 miljoen euro binnen aan inleg en hebben ze ook 10 miljoen van hun reserves aan moeten spreken om de projecten draaien te houden. Op gebied van exploitatie is er gezien het aantal medewerkers niet overdadig uit gegeven.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

John Spithoven
De balans

(klik om te vergroten)

John Spithoven
De winst en verlies rekening

(klik om te vergroten)

+1
John Spithoven
Eigen vermogen
2017 34 miljoen
2018 24 miljoen
2019 in de begroting 10 miljoen uit eigen vermogen is op 31 dec 14 milj

En dan 11 miljoen euro terug naar de boeren is nog een eigen vermogen van 4 miljoen begin balans 2020.

En voor de exploitatie wordt er de laatste jaren 10 miljoen vrijgemaakt dus dat gaat niet goed.

En dan ook nog uitbreiding taken met DZK.
Coen
@John Spithoven , er ontstaan vanzelf en snel liquiditeitsproblemen.

2020, het wordt een spannend jaar, met voor ons extra heffingen.
John Spithoven
Om precies te zijn is EV start begin balans 3.032 miljoen ipv de 4 miljoen bij narekenen.
+2
dewittemotor
Die gaan niet snijden. Ik verwacht eerder dat onze bijdrage fors verhoogd gaat worden. I.v.m. 'Maatschappelijk gewenste uitdagingen'
+11
labella
Het is veel beter als ze Zuivelanaal per direct opheffen.
tok achterhoek
@labella Dat mag niet van de secte
cowboys
@labella en de melkafnemers uit de NZO dwingen
cowboys
Ik weet nog wel een onderzoeks clubje (elite)veehouders waarop zuivel.nl nog kan bezuinigen door het op te heffen .Want die deden het toch bijna gratis dus hebben er geen last van.
+3
John Spithoven
Ik ben nog wat verder in de cijfers gedoken.
Het relaas van de afgelopen 6 jaar.
Oprichting 7 jan 2014 LTO en NZO
Later dat jaar is NMV aangeschoven.

Start eigen vermogen in 2014 een krappe 40 miljoen euro kan ik terug vinden.

Vanuit oude PZ de arbeidsvoorwaardelijke verplichting over genomen in ruil voor 10 miljoen euro subsidie van EZ in 2 jaar uitgekeerd.

Daarnaast door de boeren 40 miljoen aan contributie in 6 jaar bijeen gebracht. FRP nog een 25 miljoen. Door de zuivelfabrieken zo'n 16 miljoen euro.

De balans in 6 jaar 130 miljoen euro inkomsten en vermogen en OVER begin 2020 na de teruggave van 11 miljoen euro aan de boeren van uit FRP

3 miljoen euro

En daar is dan heel veel onderzoek, diergezondheid en duurzaamheid mee gefinancierd .

Maar heeft die zeg maar 120 miljoen euro ons sterker en toekomst bestendiger gemaakt....

Tip voor Zuivelnl, als de NZO blijft bijdragen dan mag u jaarlijks maximaal 10 miljoen uitgegeven en geen 20 miljoen!
+4
Kempenaar
@John Spithoven het is toch wel erg triest dat er zo met boerengeld word omgegaan
Goed werk John, ik ben blij dat er mensen zijn die dit uitzoeken en openbaar maken
+5
John Spithoven
@Kempenaar Wat achter ons ligt veranderen we niet meer, morgen en verder wel.

Dit mag niet verder gaan zo!!!
cowboys
@John Spithoven Jorritsma is toch voorzitter van die club.
In het verre verleden was er iets met hem en de noorderzon.
cs-agrar
@John Spithoven " Daarnaast door de boeren 40 miljoen aan contributie in 6 jaar bijeen gebracht. FRP nog een 25 miljoen. Door de zuivelfabrieken zo'n 16 miljoen euro."

ik lees eigenlijk 81miljoen van de boeren.
+1
John Spithoven
@cs-agrar Uiteindelijk zullen wij alle gelden moeten genereren, omdat we de sluitpost zijn van de keten. We zijn prijsnemer waardoor de meeste kosten op ons bord komen.

Ik wil Zuivelnl niet beschadigen maar als je 20 miljoen uitgeeft en er komt jaarlijks 10 miljoen binnen en klaagt dan dat je de tent niet draaiende kan houden, ja....
+3
hans1980
Tjeerd de Groot komt ook uit die koker, leven op de pof en boeren kaal plukken
Carol
Altijd fijn om te zien dat John de balans en verlies en winstrekening omdraait.
Heb je een organisatie die eerst de oude potten leegmaakt (en dus de boeren niet extra belast) is het weer niet goed.
John ik ben oprecht benieuwd hoe jij de belangenbehartiging van de MELKVEEHOUDERS in de toekomst ziet.
+2
John Spithoven
@Carol Dat van balans en winst en verlies rekening was een knippen en plak foutje.

En beste Carol, dit is de balans van 6 jaar Zuivelnl, en op dit moment een totale chaos in belangenbehartiging., zonder dat ik daar 1 schuldige voor aan wijs.

Belangenbehartiging is zonder de verwerkende industrie. Voor elke directeur van een zuivelfabriek is inkoop een kostenpost. Ook voor een coop!

En dat kan nooit 1 geluid opleveren, daar is er altijd 1 ondergeschikt.

Dat bijv wij met SSC aan de slag zijn en daar pro deo vrachten tijd in moeten steken om een totaal verkloot dossier aan te pakken is maar een klein voorbeeld hoe het niet had gemoeten.
Carol
@John Spithoven je geeft geen antwoord op mijn vraag.
+1
John Spithoven
@Carol Neem het landbouw collectief als voorbeeld. Voor verdere beantwoording eerst kleur bekennen.
Carol
@John Spithoven dat bepaal ik zelf wel. Als dat een vereiste is moet je Co appen. Roepen hoe het niet moet is een tijdje uit te houden. Hoe wel?
+2
John Spithoven
@Carol Als u mij goed leest geef ik de oplossing Verder heb ik in de lente 2018 een aantal keren geprobeerd iets als een landbouw collectief achtige Zuivelnl2.0 te creëren. Te vergeefs.

En voor een anonieme prikker laat ik het daarbij.

Inhoudelijk reageren op het opmaken van 120 miljoen euro, daar ging de topic over.
Carol
@John Spithoven dus nertsenhouders en bomentelers de melkveehouderijbelangen laten behartigen. Ik laat het hier ook bij.
hans1980
@Carol werk aan de winkel, de beerput ligt nu open
Carol
@hans1980 welke beerput?
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Carol:
us nertsenhouders en bomentelers de melkveehouderijbelangen laten behartigen.

de veehouders aan die tafel even vergeten?
Carol
@cs-agrar is het extern salderen al van tafel?
cs-agrar
Quote Reactie van @Carol:
us nertsenhouders en bomentelers de melkveehouderijbelangen laten behartigen.

de veehouders aan die tafel even vergeten?
cowboys
@John Spithoven hoe moeten we het zien dat de 11miljoen overgedragen wordt aan de RVO voor terug betalen aan de melkveehouders? Moet dat gezien worden om de contributie fors te verhogen voor de melkveehouders of dat zuivel nl nu helemaal onder de plak van de NZO komt.
+6
JanCees
@Carol Hoe wel dat is in eerdere topics uitgebreid beschreven. John heeft wel een punt dat er bij ZuivelNL heel veel geld is verdampt met gering effectief resultaat voor melkveehouders. ZuivelNL is teveel de excuustruus geworden en niet in staat gebleken als instituut boven de partijen te staan . Daardoor is veel onderzoek vooral bevestiging van gewenste lijnen (KLW/DZK) en te weinig innovatief en vrij boerenerf gericht.
Ik noem een sprekend voorbeeld.
Aanpassing onderbouwing excretienormen zou vele duizenden minder koeien afvoeren hebben betekend.
ZuivelNL deed niet eerst de onderbouwing van de excretienormen checken maar rende als een blind paard achter RFC en LNV aan en ging meteen in de uitvoeringstand .
Achteraf (en vooraf door John en mij gezegd) was het een onnodige excercitie.

Zo heb ik er nog wel een paar .
Carol
@JanCees dan had John toch zijn voorzitter van DeltaMilk kunnen bellen en vertellen hoe het moet.
John Spithoven
Dank voor de tip...
+1
jan w
Quote Reactie van @JanCees:
Daardoor is veel onderzoek vooral bevestiging van gewenste lijnen (KLW/DZK) en te weinig innovatief en vrij boerenerf gericht.

Op zich ben ik niet negatief over de kringloopwijzer. Dit tenminste als managment tool. Alleen de kringloopwijzer is door RFC verkracht door het door zuivelNL in MijnKringloopwijzer te laten gieten. Een waardeloze tool, waar een melkveehouder zo niks mee kan.
jan w
Dit gaat toch op veel plekken zo!! Ik woon dan zelf niet in Friesland. Maar als je de verhalen van daar hoort van het waterschap , hebben ze in het verleden ook met een gat in de hand geleefd. En nu kunnen de boeren er weer voor zorgen dat er weer geld in het laatje komt.
+8
John Spithoven
Kijk , 120 miljoen euro is krap 1 cent per kg melk over 6 jaar verdeeld. Omdat uiteindelijk dit geld niet in het melkgeld gaat, betalen we het zelf.

Voor mijn bedrijf 18000 euro over 6 jaar. Dus 3000 euro per jaar. Een stevig bedrag voor contributie waar je geen zeggenschap en invloed op heb.

Zuivelnl moet democratischer, alleen boeren belang en opener.

Of bot gezegd, als ik een organisatie 3000 euro geef, dan wil ik ook invloed.

Anders kan Zuivelnl beter op zoek naar donateurs.
rene-de-jong
@John Spithoven Bijdrage is toch 0.0005 per kg.
John Spithoven
@rene-de-jong Klopt, dus dat deel voor mijn bedrijf is 900 euro. Maar Het deel van de NZO is uiteindelijk ook melkgeld. Net zoals het EV wat verdampt is vanaf 2014.
JohnDeere6serie
Met die 3 miljoen kunnen ze nog tot april, dan opheffen en de taken? naar de NZO.
+3
spotmelker
Quote Reactie van @JohnDeere6serie:
naar de NZO.

Dat is wel het laatste wat je moet willen, dat clubje onbenullen moet van elke verantwoordelijkheid t.a.v. de sector ontheven worden.
Jan-T
De teugels nog maar wat strakker aan trekken.
Al die onzin die ons door de NZO en ZuivelNL word opgedragen door de algemene voorwaarden van de coöperaties dienen we te controleren op rendement.
Wat levert het ons als melk leverancier nu direct op.
Denk dat ze dit niet inzichtelijk hebben.
Anders was de melkprijs wel hoger en waren ze zich bewust van waar ze zich voor moeten inzetten.

Het woordje ( Duurzaam ) moet direct geschrapt worden.

En Qlip dient ook getoetst te worden op zaken die dubbel uitgevoerd word of digitaal te controleren zijn.
Ook bij Qlip zijn nog wel besparingen te realiseren.
Ze controleren daar wat ze al zelf horen te weten en al digitaal kunnen inzien.????
+2
spotmelker
Quote Reactie van @Jan-T:
En Qlip dient ook
opgeheven te worden! Kijk maar eens naar de melkkwaliteit van voor hun tijd en nu. Dan kan je maar één ding concluderen; een totaal overbodige instantie.
Peter23
@spotmelker heb je hier ook bewijzen van? Hiermee kun je ze dan mooi om de oren slaan
JanCees
@spotmelker ALs jij als prominente NMV er nu de NMV daar indringend op wijst dan heb je kans dat dit ook daaderkelijk gebeurt.
+1
George
Quote Reactie van @Jan-T:
Ook bij Qlip zijn nog wel besparingen te realiseren.

Juist door ze allemaal op te heffen.
+1
jan w
@Jan-T
Een van de eerste instantie's waar wat aan veranderd moet worden, is het beleid van RFC. Dat zijn heersers over een heel groot complot. Die werken niet om boerengeld maar met boerengeld. GD. Qlip, Lto, en in zekere mate ook CRV. Bestuursleden worden van de ene plek naar de andere geschoven en zo blijft bij hun de kachel aan het roken.
In mijn dossier bij RFC staat dat ik een conflict heb gehad met een ledenadviseur. Heb al meerdere malen aangegeven. Als dat zo mocht zijn , zet er dan een redenen bij. Dan lijkt het wel of er een bandje wordt afgespeeld: "Daar kunnen wij ons niet in vinden". Dat is gewoon laf.
Jan-T
Quote Reactie van @jan w:
In mijn dossier bij RFC staat dat ik een conflict heb gehad met een ledenadviseur. Heb al meerdere malen aangegeven. Als dat zo mocht zijn , zet er dan een redenen bij. Dan lijkt het wel of er een bandje wordt afgespeeld: "Daar kunnen wij ons niet in vinden". Dat is gewoon laf.

Je valt dus bij Coöperaties onder de noemer,:
Of je nu met blij moet zijn met elk lid.
Met andere woorden ze zien mensen die verbeterende kritiek leveren graag gaan.
Er zijn altijd directie leden die last hebben van het ik weet het beter syndroom:-)

Ik vind dat gedrag beschamend en toont aan dat de zuivel geen normen en waarden hebben naar hun leden leveranciers toe.??
Peterr
ZuivelNL is eigenlijk net als KOZP, een klein clubje welke ongevraagd haar mening aan iedereen wil opdringen.
puntertje
ZuivelNL is zgn opgericht om het 'gat' op te vullen dat gevallen was na ontbinding van het productschap. Het idee was dat boeren gewend waren aan het productschap te betalen en als zij er even aan zouden wennen niet te betalen zou het wel heel erg moeilijk zijn om weer een nieuwe heffing te implementeren. Met uitgeklede taken bleef de heffing echter op het zelfde niveau. Vervolgens bleek dat deze heffing zonder goedkeuring van achterban extreem verhoogd kon worden en werd het vehikel misbruikt voor oa fosfaatreductie onder grote druk van RFC. Die hebben het namelijk voor het zeggen bij NZO en hebben strategisch een voormalig RFC commissaris aan het hoofd van ZuivelNL neergezet. De verplichting van de KLW, besloten door voormalig RFC voorzitter was één van de andere kerntaken en tijd nog middelen zijn gespaard om dit tot een 'succes' te maken. Een instrument dat zgn. ontwikkelingsruimte zou scheppen, maar zodra het gebruikt kan worden voor financieel voordeel sla je de wetenschappelijke onderbouwing er uit. Al vroegtijdig is dit door de overheid duidelijk gemaakt maar de blokhoofden bij RFC hebben vervolgens maar besloten het als instrument voor de herverdeling van melkgeld te gaan gebruiken.
Als ZuivelNL niet beter kan uitleggen wat de taken zijn, en binnenkort zal gaan melden dat door tekorten de heffing omhoog moet, kunnen ze beter stoppen.
arjen90
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34313-6.html/ , zie je hoe de politiek met de zuivelsector zit te bemoeien. De politiek en de Zuivel moeten van elkaar gescheiden blijven vind ik. Milieudefensie heeft de weidetoeslag bedacht: ''Verder wilde Milieudefensie dat alle boeren die nu aan weidegang doen hiervoor een premie ontvangen van minimaal € 1,– per 100 kilogram. Op dit moment hanteren de meeste zuivelverwerkers deze toeslag van € 1,–. Gemiddeld over Nederland is dit nog een fractie lager. Eind juni is door zuivelfabriek Cono aangekondigd dat zij per 1 januari 2017 € 2,– per 100 kg weidemelk gaat betalen."
verwijderd
+1
pietjepuk
@arjen90 Je had niets zwart hoeven lakken hoor kun nu ook ongeveer terug reken. Gelukkig staat er bij mij een paar regeltjes minder op het overzicht. 😎
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!