‘Noodwet stikstof’ in strijd met Habitatrichtlijn EU

Geweldig werk👌👌👌

De ‘noodwet stikstof’ die het kabinet voornemens is in te stellen, is op belangrijke onderdelen in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Op de eerste plaats voorkomen de maatregelen niet dat stikstofarme natuurgebieden tóch verbossen. Op de tweede plaats houdt de Nederlandse stikstofwetgeving geen rekening met socio-economische factoren, terwijl de Habitatrichtlijn dit wel voorschrijft. Dit schrijft STAF aan de Commissie Landbouw van de Tweede Kamer. Deze verzocht STAF ter voorbereiding op de behandeling van de wetsvoorstellen een position paper op te stellen.

Nederland heeft een aantal natuurgebieden waarvoor kenmerkend is dat de grond er zeer arm is aan stikstofverbindingen. In deze gebieden komen dus planten voor die goed gedijen bij weinig stikstof in de bodem. Toename van stikstof in de bodem zorgt ervoor dat deze planten overwoekerd worden door meer stikstofminnende soorten.

Zouden er in Nederland in het geheel geen mensen wonen dan zou Nederland een gebied van bossen en moerassen zijn. De stikstofarme zand- en heidegronden die nu in die vorm aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied, zijn in het verleden ontstaan door menselijk handelen. Langdurige begrazing betekende dat stikstof steeds werd afgevoerd en de bodem steeds armer werd. Met het einde van de schaapherderij is die overbegrazing ten einde en de (natuurlijke) processen waarbij steeds stikstof wordt toegevoegd aan de bodem hernemen dus hun loop. Zelfs wanneer er in Nederland geen mensen zouden zijn en dus ook geen stikstofuitstoot of depositie door menselijke activiteit, dan nog vindt dit proces plaats bv doordat dieren stikstof overbrengen, binden van stikstof uit de lucht door stikstofbindende planten, zandbacteriën etc.

De enige wijze waarop grond stikstofarm gehouden kan worden is systematisch stikstof afvoeren, tenminste even snel als het wordt aangevoerd. Landelijk wordt gemiddeld 1.500 mol/ha/jaar (ca. 21 kg/ha) aangevoerd. Deze hoeveelheid moet jaarlijks uit de stikstofarme natuur worden afgevoerd. Dit kan bv door overbegrazen met dieren, afplaggen, enz. Iedere andere maatregel is gedoemd tot mislukken omdat stikstofaanvoer een (natuurlijk) proces is dat niet gestopt kan worden. Het NL-milieubeleid, zoals ook neergelegd in de wet milieubeheer en daarop verder gebaseerde maatregelen, is gestoeld op de wetenschappelijke en juridische misvatting dat het voor de instandhouding van de natuur nodig is stikstofuitstoot door menselijke activiteit tegen te gaan. Deze aanpak is op voorhand enkel als ineffectief en dus in strijd met de habitatrichtlijn te beoordelen.

Download: stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/…
ent">

Deel dit topic ‘Noodwet stikstof’ in strijd met Habitatrichtlijn EU (stichtingagrifacts.nl)

De ‘noodwet stikstof’ die het kabinet voornemens is in te stellen, is op belangrijke onderdelen in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Op de eerste plaats voorkomen de maatregelen niet dat stikstofarme natuurgebieden tóch verbossen. Op de tweede plaats houdt de Nederlandse stikstofwetgeving geen rekening met socio-economische factoren, terwijl de Habitatrichtlijn dit wel voorschrijft. Dit schrijft STAF aan de Commissie Landbouw van de Tweede Kamer. Deze verzocht STAF ter voorbereiding op de behandeling van de wetsvoorstellen een position paper op te stellen.

kwarkje

Laatste  |  

Reacties

+2
buorman
John een duim voor staf, maar kan er ook iets gedaan worden aan dat te grote staf logo bovenaan de pagina?
Als je het art wilt lezen op enigszins leesbare grootte, dan is het logo bijna de helft van de pagina.
[en ja prikkers ik heb de bril op ]
kwarkje
@buorman ik ook
En kan het prima lezen
buorman
@kwarkje
Ik heb het ook prima kunnen lezen kwarkje, alleen dan is het logo een halve pagina GROOT, en ik vind dat wat schreeuwerig overkomen.
Je krijgt een beetje het idee dat NOORD HOLLANDER weer bezig is geweest zeg maar 😄
+11
John Spithoven
@buorman Geesje en haar team komt alle eer toe.
+1
John Spithoven
Een reparatie wet die in strijd is met de te repareren wet.....
+1
kwarkje
@John Spithoven ze hebben zelf een probleem gemaakt dat niet meer op te lossen is
Iig niet zo eenvoudig
Ambtenaren van lnv maar omscholen naar schaapherder
Beetje rust en ontspanning zal ze goed doen😎
Een mobiel schapentoilet ontwikkelen en ga er voor!!!!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
Een reparatie wet die in strijd is met de te repareren wet.....

We zijn toch al 20 jaar gewend aan oplappingen en aanpassingen! Dat krijg je vanzelf als zaken niet kloppen en de theorie haaks op de praktijk staat.
+3
Groen1
hans1980
Klopt natura2000 is geen Nederlandse natuur
Peterr
[url]www://twitter.com/robert_bor/status/1201819456130965509?s=19[/url]
Peterr
+1
rene-de-jong
Gemeenten, Provincies en de Overheid zijn allen en ieder voor zich verantwoordelijk voor dit wanbeleid !!
advocatenvastgoed.nl/specialismen/…
+3
spotmelker
Tja, als de basis fout is kun je elkaar alleen nog maar bevechten met theoretische spookgetallen. En dat is wat er (wederom) gebeurt.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!