Boerenbedrog: De Randstad gebruikt Natura 2000 om het platteland te heroveren


Column Koningswegmagazine

Eeuwenlang werd het platteland aan zijn zijn lot overgelaten. De buitensteedse gebieden werden vooral gebruikt voor de voedselvoorziening, hout-, kolen- en gaswinning. Als er weer eens in de koloni…

Eeuwenlang werd het platteland aan zijn zijn lot overgelaten. De buitensteedse gebieden werden vooral gebruikt voor de voedselvoorziening, hout-, kolen- en gaswinning. Als er weer eens in de koloniën opgetreden moest worden, werden plattelandszonen onder dwang opgetrommeld om de belangen van de Randstedelijke olie-, thee- en rubberbaronnen veilig te stellen. Die zaten er niet alleen warmpjes en veilig bij, maar hadden er grote schrik in anderen voor hun karretje te spannen of voor zich te laten ploeteren. De slavernij was er niet alleen in de koloniën, ook op het platteland hadden ze lijfeigenen, landarbeiders en pachtboeren voor zich ploeteren zodat het leven in de patriciërshuizen als het aards paradijs gevoeld moet hebben. Pas in 1798 werd onder invloed van de Franse Revolutie en het nieuwe Franse regime over de Nederlanden, het erfelijk lijfeigenschap afgeschaft.

Het uitbuitende feodalisme verdween na de oorlog omdat de babyboom gevoed moest worden en dat niet langer kon op de manier waar slechts weinigen van profiteerden. De grootschaligheid in de landbouw werd het nieuwe credo van het landsbestuur, want herinnerde men zich van de roerige tijden na de Eerste Wereldoorlog, voedselschaarste bracht alleen maar oproer en revolutie.

Nederland werd een van de meest welvarende landen van Europa en de overdaad in de supermarkten oversteeg zelfs de behoefte. Een massa aan voedsel dat de bewaartijd overschreden had werd aan de smulpaap Kliko geofferd. De muil van dit monster kon alles aan, dus ook de overdaad van de Randstad.

Hier bleek dat overdaad schaadt, want er kwam een luxueus soort verwendheid uit voort die de kloof tussen de Randstedelijke voedselvragers en de boeren zo sterk vergrootte, dat de Randstad iedere ratio over hoe het leven werkelijk in elkaar steekt verloor. Het emphatisch vermogen verdween tegelijk met het overdadige voedsel in de Kliko om er een pseudomoralisme voor terug te eisen.

Hoewel de Randstad een uitstootvulkaan van stikstof werd en enorme verkeers- en luchtvaartfiles veroorzaakte, werden ze in dat bastion van luxe tegelijkertijd aanklagers tegen milieuzondaren en boeren. Nimmer werd hypocrisie zo sterk beleden als het moment dat opgeroepen werd dat boeren hun veestapel maar moesten halveren om de stad aan nog meer uitstootvrijheid te helpen.

Alsof ze zich de goede oude tijd nog herinnerde, besloot de Randstad de greep op het platteland te herstellen. Er was in 1963 al eens een boeren revolte, daar in dat ijskoude Hollandscheveld. Die werd met karabijnen uiteengeslagen. De manier waarop dat gebeurde moet afgekeken zijn van de oorlogsjaren daarvoor. Het oproer was gericht tegen het onder boeren zeer beruchte Landbouwschap, dat ironisch genoeg door de Duitse bezetter ingevoerd was. De animator van het oproer was Hendrik Koekoek, die zich met zijn Boerenpartij zelfs tot in de Randstad op kiezers mocht verheugen.

Hoe vuil de Randstad het speelde bleek uit de notoire beweringen dat Koekoek een soort nieuwe NSB’er was. En dat voor een man die aan de Grebbelini zijn vaderland tegen de nazi’s verdedigd had en tijdens de bezettingsjaren ook nog 7 maanden in het beruchte Scheveningse Oranjehotel geïnterneerd gezeten had. Nog erger was dat degenen die Koekoek’s nest bevuilden juist zelf kilo’s boter op het hoofd te torsen hadden wegens op z’n minst kluswerk voor de bezetter.

In de jaren van herstel na de tweede wereldoorlog moesten boeren vooral niet zeuren over hun lot en gehoorzamen aan de groeiende behoeften van de babyboom. Het volk moest rustig blijven en daar was hun tevredenheid over wat er op tafel kwam voor nodig. De landsbestuurders wisten ook wel dat zolang de magen gevuld zijn het volk niet zal morren.

Maar toen kwam het globalisme en er kwam voedsel uit andere en zelfs verre landen. Er werd gedacht, nu kunnen we onze boeren met hun eigengereidheid weer terug in het hok krijgen. Er werd een nieuw wapen bedacht om de boer in zijn eigen land bij de strot te grijpen. Het wapen werd natuur genoemd en het werd geladen met een munitie van valse argumenten.

Eeuwenlang werd het Nederlandse landschap ontgonnen van wildernis tot cultuurgrond om het kolkende water te weren, de gronden droog te leggen en er het voedsel te verbouwen. Het waren niet de vrije boeren die dat deden, want die bestonden toen nog uit lijfeigenen, landarbeiders en pachtboeren. De toenmalige heersers hadden er alle belang bij dat de gronden kapitaal opleverden en de Randstad van luxe voorzag.

Nadat de lijfeigenen, landarbeiders en pachtboeren zich van hun ketenen bevrijd hadden was Nederland een en al cultuurlandschap en de fauna die er zich gevestigd had cultuurvolger. Je mag het dus een brutaliteit van jewelste noemen dat nu de grond van de boeren is het landsbestuur eist dat boeren er een Nieuwe Wildernis van maken.

Het wondermiddel is natuur, die er helemaal niet is, dus bedachten de slinkse veroveraars de Ecologische Hoogstructuur. Een magische term, want de magie van ingewikkelde woordconstructies hebben de veroveraars van de vorige bezetters overgenomen. Het moest de natuurgbieden die het niet waren met elkaar verbinden zodat nietnatuur met nietnatuur verbonden werd. Maar het kon nog sluwer en dus werd het Natura 2000. Een woordconstructie met nog meer magie zodat het velen op de knieën doet vallen zoals in de aloude tijd dat het ganse volk bij het prevelen van Kerklatijn de knieën schaafde op de plavuizen van de onderwerping. Duurzaamheid, energietransitie, klimaatvluchtelingen, klimaatspijbelaars; de nieuwe religie typt haar nieuwe Bijbel vol met magische termen die de zinnen begoochelen en Jesse Klaver van nietsnut tot grootheid maakte. Nederland kan zich rijk rekenen aan ambtenaren, universitaire overheidsdienaren en journalisten die de godganse dag aan het bureau een massa teksten typen om het platteland weer horig te maken.

Wie de Natura 2000 enclaves onder de loep neemt ziet vooral de menselijke handelingen en niet de natuur zelf die het gebied ontwikkelde tot wat het geworden is. Het is niet anders dan op een gebied dat door eeuwenlang menselijke grondbenutting tot stand kwam, een onterechte stempel natuur drukken om de omgeving aan de leiband te leggen en te terroriseren met bureaucratie.

Een Natura 2000 enclave bezit natuurwaarde, maar is geen natuur. Natuurwaarde is te meten aan de hand van indicatoren, zoals het inventariseren en meten van de flora en fauna. Maar daarmee wordt het nog geen natuur maar is het cultuurgrond.

Zodra een gebied de stempel Natura 2000 krijgt, zal een comité van waakzaamheid met uniform de wijde omgeving tot strategisch spergebied verklaren en de omwonenden aan een dictatuur onderwerpen. De man in de lange lederen jas zal op de deur bonken als er niet voldoende eerbied getoond wordt voor het heiligdom Natura 2000. Hoewel het gebied eeuwenlang economisch benut werd, wordt economie er verboden. Een stap verder en de menselijke bewoning heeft er zijn langste tijd gehad. Ziedaar, hoe het platteland  heroverd en economisch nutteloos gemaakt wordt om het nieuwe heiligdom te vestigen.

Waarom de Randstad zichzelf zo aan het verarmen is en de voedselproducerende concurrenten ons goud op een presenteerblaadje aanbieden, valt niet te begrijpen, tenzij het doodgewoon de hebzucht is. Boeren brodeloos maken zal ze wel leren zo veel Nederlandse gronden in bezit te houden voor de voedselproductie. Inderdaad, de geografische behoeften van de Randstad moeten bevredigd worden. Ze zijn er namelijk verzot op stikstofvulkanen, snelwegen, spoorlijnen, groteske bouwwerken, luchthavens, bedrijfsterreinen, pretparken, no-go area, kruitdampen van criminele afrekeningen en nepnatuur. Met nog meer grondgebied nog meer massa-immigratie, want ook daar is de Randstad verzot op om te tonen dat het werkelijk deugt.

Maar boeren laten zich niet zomaar verschalken. Het is waarschijnlijk het enige volksdeel dat nog de Oudhollandse pioniersgeest bezit die Nederland ooit naar de top van wereldfaam bracht. Toen in 1672 een gezamenlijk Engels-Franse inval de Republiek op de knieën probeerde te krijgen was het Michiel Adriaenszoon de Ruyter die brutaalweg de Thames op voerde om nabij Chatham de oppermachtige Engelse vloot te verpulveren.

In een tijdperk waarin onze historische helden afgevoerd worden naar de papierversnipperaar van de geschiedenis, kon men niet verhinderen dat boze boeren met hun rijdende schepen het centrum van de macht innamen. Het platteland zal daarom niet in de Randstedelijke Kliko verdwijnen maar de rug kaarsrecht houden en met eeltige handen het plattelandsterritorium verdedigen.

Nu blijkt dat niet alleen de boeren maar de rest van Nederland aan de leiband moet, zullen de ogen werkelijk opengaan. De alsmaar toenemende antiboer retoriek is net als stikstof een grensoverschrijdend fenomeen. In vooral de westelijke en dus rijkere EU-landen voert de stad een haatcampagne tegen de boeren en het plattelandsleven. En zie, het gevolg is dat het boerenprotest nu ook grensoverschrijdend wordt. De eerste signalen hiervan klinken al in België en Duitsland. Allemaal veel later dan in Groot-Brittannië, waar in 1998 het platteland een middelvinger opstak tegen de grootstedelijke bemoei- en hebzucht. Maar liever te laat dan nooit, zeiden de blokkeerfriezen, die besloten hun eigen kinderfeest van Randstelijke bemoeizucht te vrijwaren.

De kaart waarop de Natura 2000 strategie om het platteland te heroveren een beeldvorming krijgt.


Deel dit topic Boerenbedrog: De Randstad gebruikt Natura 2000 om het platteland te heroveren (koningswegmagazine.wordpress.com)

Eeuwenlang werd het platteland aan zijn zijn lot overgelaten. De buitensteedse gebieden werden vooral gebruikt voor de voedselvoorziening, hout-, kolen- en gaswinning. Als er weer eens in de koloni…

Farma_boerke

Reacties

+1
Jannus
Boerenbedrog: De Randstad gebruikt Natura 2000 om het platteland te heroveren,

De titel zegt genoeg,heroveren omdat men denkt dat er goud blinkt maar veroveraars plunderen en laten het berooid achter
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!