Prominente vogelgebieden in voorportaal Natura2000-netwerk

Nederland is 39 ‘belangrijke vogelgebieden’ rijker. In Friesland zijn het er 3, die samen ruim 26.000 hectare beslaan. Met dit label kunnen deze gebieden in aanmerking komen voor de Natura2000-status, leert de geschiedenis.

LEEUWARDEN - Meer natuurgebieden? In het licht van de stikstofdiscussie lijkt dat een gewaagde voorzet. Volgens Vogelbescherming Nederland telt ons land echter 39 belangrijke vogelgebieden die in aanmerking voor een beschermde status.

GRONINGEN - In de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep zijn in 2019 88 gruttopaartjes geteld. Dat is toename van ruim 45 procent ten opzichte van 2014 toen het aantal broedparen grutto’s op zijn laagst was. Dit becijferde Het Groninger Landschap.

Deel dit topic Prominente vogelgebieden in voorportaal Natura2000-netwerk (lc.nl)

Nederland is 39 ‘belangrijke vogelgebieden’ rijker. In Friesland zijn het er 3, die samen ruim 26.000 hectare beslaan. Met dit label kunnen deze gebieden in aanmerking komen voor de Natura2000-status, leert de geschiedenis.

 Vogelbeschermers geven gewaagd advies: meer gebieden verdienen beschermde status (lc.nl)

LEEUWARDEN - Meer natuurgebieden? In het licht van de stikstofdiscussie lijkt dat een gewaagde voorzet. Volgens Vogelbescherming Nederland telt ons land echter 39 belangrijke vogelgebieden die in aanmerking voor een beschermde status.

 Weidevogels doen het goed in reservaten in Reitdiep: 45 procent meer gruttoparen (dvhn.nl)

GRONINGEN - In de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep zijn in 2019 88 gruttopaartjes geteld. Dat is toename van ruim 45 procent ten opzichte van 2014 toen het aantal broedparen grutto’s op zijn laagst was. Dit becijferde Het Groninger Landschap.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+1
buorman
Vogelbescherming Ned. wol ek de lêste goeie greidefûgelgebieten yn u.o. Fryslân nei de bliksem helpe.
Vogelbescherming Ned. wil ook de laatste goede weidevogelgebieden o.a. in Fryslân naar de bliksem helpen
rene-de-jong
Krekt Buorman, zou er nu nog een boer op het idee komen om een vogelnest op zijn land te gaan beschermen.
Zouden ze samen met de boeren nu de N2K status aan gaan vragen ?
Het is net als met de boswet, je laat het wel om een boom te planten immers je mag 'm nooit meer kappen.
't Hynder efter de wein Buorman.
Weidezicht
Iedereen de samenwerking opzeggen. Uiteindelijk worden dat soort goedbedoelde initiatieven van vrijwiligers overgenomen door linkse groene rakkers, die dus uiteindelijk tot doel hebben om alles natuur te maken. De goedwillende vrijwiligers komen voor een gezellig bakkie, een kerspakket en een stuk kaas toch wel. Maar in clubverband is het het paard van troje. In west zuid holland zijn er boeren die verleden week de s asmenwerking verbroken hebben vanwege een stikstof plan van aanpak plan door milieu federatie zuid holland, ondertekend door verschillende vogelwerkgroepen.
Adaptief boeren
@Weidezicht Groot gelijk, stinkende activiteiten van vogels vrienden, de boer blijft de altoos durende zondebok
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Weidezicht:
worden dat soort goedbedoelde initiatieven van vrijwiligers overgenomen door linkse groene rakkers,

Dat klopt wel ja. Hier ook meegemaakt dat vrijwillige vogelbeschermers hier de vrije hand kregen. Voor we het wisten stonden we vermeld in het jaarverslag op een manier waardoor het leek alsof we onderdeel van die club waren. We hebben net zo lang gestreden tot we uit dat rapport waren gewist!
+3
van Ittersum
Subsidies en vergoedingen uit het verleden gaan menig één nog zwaar op de maag liggen. Zover als ik het zie zijn het vooral de zwaar getroffen ganzengebieden die nu de klos zijn. Straks geen vergoedingen meer? Maar zware beperkingen en ook voor de omliggende gebieden? Ik doe aan eigen natuurbeheer en nestbescherming met eigen onderzoekers. Ze mogen al jaren zoeken maar niets registeren tot woede van de plaatselijke vogelwachtheren en Sivon. Blij dat ik die weg gekozen heb.
+1
Harry K
Quote Reactie van @van Ittersum:
Ze mogen al jaren zoeken maar niets registeren tot woede van de plaatselijke vogelwachtheren en Sivon

En jij denkt dat een boze vogelgek naar jou luistert..
dewittemotor
@Harry K Nee, natuurlijk niet. Die registreren alles achter zijn rug om. incl. vastlegging in google maps of iets dergelijks van elk nest. Nog een paar foto's erbij en je hangt dadelijk
+1
van Ittersum
@Harry K ben nu niet ingetekend en omliggende collega’s wel(op afstand) die ter goede trouw meededen, krijgen nu wel de deksel op de neus
bio boer
Ik neemaan dat die gronden al van natuur organisaties zijn dat dit geen patuculiere grond mogelijk is heb op 9 ha 25 broedparen perjaar kan er ook voor zogen dat het geen aantrekelijk gebied meer is
Vario512
@bio boer Dan zal ik je uit de droom helpen. Al jouw land is aangewezen als IBA.
Voor grond met een waarde van 60.000 euro, biedt de overheid 16.000 euro bij onteigening.

(klik om te vergroten)

bio boer
@Vario512 bedankt voor de link deze informatie zocht ik als je meer hebt altijd welkom
Bartlehiemboer
@bio boer Spijt me, soms volg ik de "moeilijke" taal niet helemaal. Kan iemand in een paar zinnen uitleggen wat er nu weer aan de hand is? Wij hebben bijvoorbeeld vogeltjesland. Leuk, we proberen steeds meer broedparen te krijgen. Maar wat ik begrijp moeten we nu het land zo gaan bewerken zodat er niets meer komt?
bio boer
@Bartlehiemboer dat weet ik dus ook nog niet lijkt wel zo ja als we als boeren met succes de stand weidevogels in stand kunnen houden dat we daar voor gestraft worden in de vorm dat het een bijzonder natuurgebied moet worden met bescherm status bijna overal gaan de weidevogels hardt agteruit hier zijn aantal boeren fanatiek bezig met vogel beheer dat werpt zijn vruchten af krijgen meteen de deksel op de neus zo gaat geen één boer meer wat doen voor de natuur ga het nog wat uitzoeken als het echt zo is zo het lijk ga ik denk ik stoppen met weidevogel beheer mogen de resultaten niet meer geteld worden
+1
rene-de-jong
@Bartlehiemboer
U beschermd broedparen op uw land, prachtig mooi op zich.

Nu vind de Vogelbescherming uw land door uw inzet geschikt voor aanwijzing N2K gebied met alle gevolgen van dien.
Nu kun je dit mooi vinden zoals MUUTM dit vindt maar ik zou deze waardedaling nog niet zo fijn vinden.
Maar één geluk; je mag meepraten over het beheer plan, dat dan nog wel.

Nou kun je net buiten dit gebied vallen zoals bij Ittersum bijvoorbeeld, nou deze pret is dan van korte duur want eenmaal N2K naast u dan verplaatst ook de zone er om heen weer, net zoals de eerdere zone ook al was verplaatst en anders verplaatsen de vogeltjes zich wel.....

De kern van het verhaal is dat de vogels ook prima op (uw) boerenland kunnen vertoeven dus eigenlijk helemaal geen (extra) bescherming nodig hebben op basis van N2K.
De richtlijn van de EU zegt dan ook: Nergens voor nodig als het goed gaat, pas beschermen als het slecht gaat.
Maar nee hoor de Nb-wet is zo gemaakt dat op voorhand alles moet wijken voor natuur, bewezen of niet bewezen goed of slecht uw eigendom of niet uw eigendom.

De Wnb zit zo in mekaar dat over 50-100 jaar alles natuur is

Dit is nu het geval bij de weidevogels maar de (verplichte) diversiteit kan straks exact het zelfde opleveren.
Als daar plots enkele soorten gezaaid worden die ook beschermd moeten worden.........

Kortom: Landbouw en Natuur staan lijnrecht tegenover elkaar in de Wnb en dat kan toch niet de bedoeling zijn, ook niet voor natuur.
Er stond hier laatst een filmpje van een oud directeur van NM en die zij dit eigenlijk ook.
kanniewaarzijn
@rene-de-jong Ook uitkijken met inzaai van akkerranden e.d. Voor je het weet heb je de bestemming van de grond gewijzigd zonder dat je het weet. Die smeerlappen gaan over lijken om de gronden in handen te krijgen.
rene-de-jong
@kanniewaarzijn Zo is het helaas wel en daarom aanpassen die Wnb !
Zonder aanpassing komt er géén oplossing.
Bartlehiemboer
@rene-de-jong Dank, de Jong en Bioboer Het kon/kan dus allemaal nog erger. Geen idee meer wat wijsheid is. Ja, de akkerranden wisten we al. Die wordt gewoon van je grasland afgetrokken.
Welke regeringspartijen helpen ons met deze natuur problemen? Neem aan dat Schouten alleen maar met haar "sikstof"probleem bezig is.
bio boer
@Bartlehiemboer wat ik nu heb begrepen gaat het hoofdzakelijk om de ganzen die hier masaal in de wintter zitten die verdienen schijnbaar ook bescherming maar de weide vogels zullen in dit verhaal ook meegenomen worden
Vario512
@bio boer Jouw land is op basis van de ganzen aangewezen als IBA, zoals in het rapport staat (blz 172). Weidevogels hebben ze in jouw geval niet meegenomen.
bio boer
@Vario512 die ganzen zijn nou niet echt een kwetsbaar dier die een bepaalt zeldzaame habitat nodig heeft zie de meerwaarde niet is hier allemaal gras land
Vario512
@bio boer Als die IBA-gebieden, Natura2000 gebieden worden, dan komt er een jachtverbod. Dan komen er nog veel meer ganzen zowel in de winter als in de zomer.

Ik vraag me af of je in een Natura2000-gebied nog schadevergoeding voor ganzen krijgt.
bio boer
@Vario512 ze zijn er al in de zomer koppel dikke Canadese ganzen zijn niet weg tekrijgen die luibeesten alleen het geweer werkt voor een paar uur
buorman
Quote Reactie van @bio boer:
Canadese ganzen

Is landelijk vrijgestelde soort en mag derhalve jaarrond door grondgebruiker of diens gemachtigde[n] bestreden worden
bio boer
@buorman klopt
Vario512
Ik kreeg wat pb'tjes waar ik 16.000 euro vandaan haalde, hierbij het artikel...

(klik om te vergroten)

Vario512
..

(klik om te vergroten)

bio boer
@Vario512 16.000 is toch niet serieus tenoemen dacht altijd dat uitgekochte boeren de hoofdprijs kregen
arie.j
'vogel natura 2000 gebied' en stikstof gevoelig gebied is niet hetzelfde.
Nou zit ik bepaald niet te wachten op nog meer ganzen dan er tegenwoordig in Nederland zijn.
En wat er vele malen meer zijn, dan vroeger in 'die goeie ouwe tijd'.
Maar vogels zijn weer wat anders dan bijzondere plantjes die niet tegen teveel stikstof kunnen.
bio boer
@arie.j dat is waar ijselmeer is ook natuura 2000 gebied daar helemaal geen belemmering van want telt ook niet als stikstofgevoelige natuur
+1
rene-de-jong
@arie.j Helemaal juist Arie, echter als er toch niets veranderd dan hoeft er ook geen N2K bescherming te komen.

Het probleem is dat de aanwijzing voor N2K allemaal extra verplichtingen zal opleveren.
Daarnaast is de kans levensgroot dat het net zo zal gaan als bijvoorbeeld Eilandspolder-Oost:
Dit gebied was uitsluitend aangewezen voor de Noordse Muis, geen belemmering qua stikstof dus, vervolgens is er 9 jaar later 0,02 ha. jawel 200 vierkante meter Veenmosrietland aan toegevoegd !!
Met dus ook nog alle extra gevolgen (stikstof) van dien !
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden goed , friesland , groningen , vogelbescherming , nederland , weidevogels , landschap , verdienen , 2014 , was , licht en 2019 geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!