Waarom kan landbouw latente ruimte niet verhuren?

Dat het nu niet kan begrijp ik omdat je fosfaatrechten afgepakt worden en er afgeroomd word maar waarom kan er latente stikstofruimte die wij op onze vergunningen hebben niet zonder korting tijdeljk afgestaan worden/verhuurd zo dat dan de bouw weer verder kan?

Zo kan de landbouw de bouw voorthelpen met 1 jaarlijkse verhuur in een potje bij de provincie voor bouwprojecten.

Is er een reden waarom dat niet kan?

Deel dit topic

mlkvhoudr

Laatste  |  

Reacties

+3
Jack Rijlaarsdam
Zo dacht ik ook, maar meerdere prikkers wezen er op dat ingebruikname van onze latente, dus ongebruikte, ruimte in feite zorgt voor extra emissie. Dat is nu net niet de bedoeling.
mlkvhoudr
@Jack Rijlaarsdam daarom de verplichte saldering? Maar als je werkelijk gebruikte ruimte verhuurt gaat dat niet op zou ik denken. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat door de droogte getroffen gebieden daar wel oren naar zouden hebben
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Maar als je werkelijk gebruikte ruimte verhuurt gaat dat niet op zou ik denken

Al zou het kunnen, durf jij zaken te doen met deze overheid?
mlkvhoudr
@Jack Rijlaarsdam daar moet wel een dikbetaalde jurist tussen zitten anders niet
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Die meerdere prikkers vergeten gemakshalve maar even dat het die boer met latente ruimte vrij staat deze alsnog in gebruik te nemen.
Gevolg volgens de logica van die meerdere prikkers; de emissie neemt alsnog toe tot de vergunde ruimte, maar het probleem van de bouw/infra is er niet mee opgelost en RFC heeft er mogelijk nog wat onrendabele melk bij.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @buorman:
dat het die boer met latente ruimte vrij staat deze alsnog in gebruik te nemen

Die is gemakkelijk te pareren: fosfaatrechten zijn begrenzend, dus waar de ene veehouder dieren (en dus rechten) bij neemt, daar stoot de ander deze af. De latente ruimte verschuift dus, maar wordt in feite niet gebruikt.. Wanneer de dieren dan ook nog eens van traditioneel naar emissiearm stalsysteem verhuizen is er zelfs nog krimp in de emissie.
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
fosfaatrechten zijn begrenzend,

stieren mesten en rose is gewoon vrij
Jack Rijlaarsdam
@de hoef Dat klopt, net als paarden, ezels, waterbuffels en kamelen. Allemaal marginale sectoren die geen significante invloed hebben op de emissiecijfers.
de hoef
@Jack Rijlaarsdam weet jij al iets van de kg amoniak van buffels
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de hoef:
de kg amoniak van buffels

Heb ik me nog niet in verdiept.
de hoef
@Jack Rijlaarsdam was zomaar even intresse onze middelste werkt op zaterdag bij een beginnende buffelboer
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
ezels,

dat is wel duidelijk ja
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Niet voor alle diercategorieën bestaan P of dierrechten Jack, verder heeft Cambuur in Leeuwarden [depositie Alde Feanen 10 km] er wss niks aan zaken te doen met jou in NH, maar ik zit op 150 m.
Als zij in Lwd voor een koe willen uitstoten, hoeft er hier wss maar een nuka/kalf minder gehouden te worden om op de zelfde depositie of lager uit te komen.
huske
@buorman hier in de buurt zijn meerdere melkveehouders die een oude nb vergunningen hebben waarmee ze kunnen verdriedubbelen. Dit hebben ze allemaal gedaan omdat ze zo dachten dat ze een beter verkoopbaar bedrijf hebben. Allemaal veehouders die op korte termijn stoppen. Met de kennis van nu zullen ze nooit vol komen dus een behoorlijke latente ruimte
buorman
Quote Reactie van @huske:
Dit hebben ze allemaal gedaan omdat ze zo dachten dat ze een beter verkoopbaar bedrijf hebben

Hoe bedoel je dit?
Als het een oude nb betreft gaat het om vergunde en gerealiseerde emissie van voor de aanwijzing N 2000 gebieden.
Als het gaat om aanvragen uit de ontwikkelruimte onder de pas die niet gerealiseerd is, is die [meestal] van rechtswege al vervallen.
cornelissen
Quote Reactie van @buorman:
gerealiseerde emissie

Hoeft nog niet gerealiseerd te zijn, hier in Friesland kon je tot 2014 er 0.5 mol bij plussen en als je op een behoorlijke afstand zat tot een Natura 2000 gebied telde dat wel aan
buorman
Quote Reactie van @cornelissen:
kon je tot 2014 er 0.5 mol bij plussen en als je op een behoorlijke afstand zat tot een Natura 2000

Dan haal je emissie en depositie door elkaar
buorman
Quote Reactie van @huske:
Dit hebben ze allemaal gedaan omdat ze zo dachten dat ze een beter verkoopbaar bedrijf hebben.

Hoe bedoel je dit?
Als dit onder de oude NB was, was dat op basis van bestaand gebruik [vergund en gerealiseerd ten tijde van aanwijzing N 2000 gebieden]
Als het was uit de ontwikkelruimte uit de pas en het is niet gerealiseerd is het meestal van rechtswege al vervallen.
+3
anonymous_290
Het is niet de bedoeling dat boeren geld gaan verdienen.
Dan willen ze helemaal niet meer stoppen!
mlkvhoudr
@anonymous_290 als je het niet doorverteld wil ik je best in vertrouwen vertellen dat hier jaarlijks meer binnen komt dan er uit gaat maar mondje dicht he 🤫🤫
+1
Detukkeroettwente
Waarom niet NU gewoon stoppen met al deze onzin. De regering naar huis sturen, de verantwoordelijken strafrechtelijk vervolgen , incl de TOB(P) bestuurders van LTO/RFC/RABO/NZO , die achter de schermen hebben meegepraat over niet bestaande (maar gewenste)problemen, ,,,,,......
+3
mlkvhoudr
@Detukkeroettwente ok regel t maar...
+1
buorman
Even gekopieerd vanuit deze;
prikkebord.nl/topic/195889/…

''"De bouw stoot maar zeer beperkt stikstof uit, maar de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn enorm groot", zegt Peter Roos van FNV Bouw. ''

Waarom geen huur/lease constructie voor emissierechten?
Maar allereerst niks afpakken ook geen zgn latente ruimte, niet bij intern of extern salderen of afromen bij verkoop/verhuur van rechten.
Boeren die [tijdelijk] ruimte over hebben of vrij kunnen maken door bv emissiearme vloeren o.i.d. of door [tijdelijk] minder vee te houden, kunnen dat verhuren aan wie het nodig heeft.
Dat zou op korte termijn veel problemen kunnen vlottrekken en geeft tijd om de zaak beter te monitoren en voor de langere termijn een oplossing te vinden.
Maar zolang de overheid [landelijk/provinciaal] latente ruimte wil inpikken gaat hier natuurlijk geen boer aan meewerken, maar gaan ze hun latente ruimte zelf gebruiken.
Ook geeft dit de verhurende partij financiele ruimte om emissie verlagende investeringen te doen, of bv asbest te saneren.
Lijkt mij op korte termijn de gemakkelijkste oplossing, en is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid.
mlkvhoudr
@buorman prima verwoord
+2
buorman
@mlkvhoudr
ik wou al eerder in dergelijke oplossingen denken;

Ik begin;
Bouw Cambuur stadion in Leeuwarden ligt stil ivm de stikstof perikelen en de depositie daarvan op een natura 2000 gebied.
Nu wil het toeval dat ik zeer kort bij datzelfde N 2000 gebied zit en zij willen bouwen op een afstand van 60/70 keer zover.
Welnu als zij graag willen bouwen, kunnen ze wel wat emissie/depositierecht van mij huren voor 1 of enkele jaren.
Kunnen zij mooi bouwen en houd ik wel 1 of enkele jaren wat minder vee.
Slechts 1 voorwaarde; ik wil er leuk beter van worden en alle ja alle directe en indirecte kosten zijn voor rekening van de club/gemeente/provincie.

gekopieerd uit deze;
prikkebord.nl/topic/194472/
+1
Leo,s vriend
@buorman en voor de saamhorigheid, het is (ben ik bang) nu een kwestie van tijd dat een deel van de bouw zich tegen ons keert omdat wij de bouw "tegenhouden"
De overheid krijgt een wig om ons uit elkaar te drijven als we alleen maar de hakken in het zand zetten.
Begrijp me goed, ik vindt het ook een puinzooi, maar het is wel de realiteit waar we mee te dealen hebben.
+1
Arum
@Leo,s vriend De realiteit is dat de politiek aan zet is en niemand anders!
Leo,s vriend
@Arum klopt, maar doet niets af aan mijn verhaal.
Politiek kan nu de landbouw tegen oa de bouw opzetten.
Arum
@Leo,s vriend De bouw staat achter de boeren en de boeren staan achter de bouw.
+1
Leo,s vriend
Quote Reactie van @Arum:
De bouw staat achter de boeren en de boeren staan achter de bouw

nog wel, kwestie van tijd tot een of ander figuur ons tegen elkaar op zet ( probeert te zetten)
+1
rene-de-jong
@Leo,s vriend En andersom kan ook hé, dus samen de bureaucratie doorbreken wat dat is het; boekhouden met een veel te lage norm.
+2
buorman
@Leo,s vriend
En juist daarom wou ik Onze trekkers inzetten voor het algemeen belang;
prikkebord.nl/topic/196446/
rene-de-jong
@buorman Dat het bouwen zelf ook stikstof uitstoot is larie en onzinnig dat ze dit meenemen in de berekeningen.

Het is zelfs te zien als project zoals het EU Hof ook "weiden en bemesten"bedoeld: voordien vond dit ook plaats.
Datgene wat ze bouwen is vergunning plichtig Stal voor koeien of Voetballers (nou ja voetballen bij Cambuur 😁 ). in termen EU een nieuwe activiteit dus vergunning plicht. (=aantonen dat de activiteit niet extra belastend is)

de vraag van RvS aan het Hof was: mogen we hiervoor PAS gebruiken ??
neen zij het Hof tegen RvS: PAS voldoet niet voorsorteren mag niet.

De Veehouderij heeft dit prima voormekaar, geen koe, varken of kip extra.
Zelfs de PAS melders komen een heel eind; rechten en emissiearme stal staat in de aanvraag/melding dus niks voorsorteren/toekomstige maatregel.

Dus dat bouwbedrijf kan doorgaan met de stal (nb-vergunde) en moet stoppen met dat hok voor de voetballers. Huiswerk : nb aanvragen (is aantonen dat activiteit niet extra belastend is). Hoe dan ???
- nou voetballen is niet echt een activiteit van stikstof uitstoten.
- compenseren ?? ja we slopen het oude voetbalhok en het nieuwe onderkomen wordt voorzien van emissiebeperkende maatregelen (noem maar op).
Voor een huis idem.

Dat de hele zooi op z'n gat ligt heeft te maken met de onwil c.q. dubbele agenda om vee te willen minderen hoe dan ook, zie de uitspraken van Jesse; wel vee minderen ondanks minder uitstoot.
Misbruik maken van de situatie dus, maar liefst 124 ezels stemmen vóór de komende crisis en maar 26 verstandige mensen stemmen tegen.
+3
Farma_boerke
Verder is dit wederom bijna hetzelfde als de PAS, welke juridisch niet houdbaar bleek. Latente ruimte is wel vergund, maar niet in gebruik. Latente ruimte geeft dus geen uitstoot en nu wil je uitstoot toelaten aan andere sectoren, waardoor de totale belasting/emissie omhoog gaat. Dat mag niet.
mlkvhoudr
@Farma_boerke helder maar hoe kan de bouw dan wat opschieten met onze latente ruimte of is dat ook juridisch slecht doordacht?
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
hoe kan de bouw dan wat opschieten met onze latente ruimte

Die heeft daar ook niets aan. Bij extern salderen willen de provincies niet voor niets naar het aantal fosfaatrechten op 8 oktober kijken. Dan zit je immers het dichtste bij de daadwerkelijk benutte N-ruimte.
buorman
@Farma_boerke
Dit is volstrekt niet vergelijkbaar met de PAS, de pas deelde iets uit wat nog nooit gerealiseerd was, en ging er daarbij vanuit dat de evt nadelige effecten in de toekomst wel gecompenseerd gingen worden.
De latente ruimte die er nog is [dus niet uitgegeven onder de pas en van rechtswege al weer ingetrokken omdat hij niet gerealiseerd is] is nog te gebruiken binnen de huidige vergunning.
Deels stoelt deze latente ruimte zelfs op vergund recht/bestaand gebruik van voor invoer Natura 2000 gebieden.
Hier mogen binnen de vergunning nog ruim 40 mk aangevoerd worden, wat kun je daar wel niet voor bouwen?
Maar als men niks wil.....
Waar een wil is is een weg, maar met onwillige 'honden' is het slecht hazen vangen.
Jack Rijlaarsdam
@buorman Jij gaat er dus vanuit dat latente ruimte onder een NB-vergunning meegenomen is in de emissiecijfers?
+5
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Jij gaat er dus vanuit dat latente ruimte onder een NB-vergunning meegenomen is in de emissiecijfers?

Daar zat ik vandaag dus ook over na te denken. In principe is de vergunde depositie van voor de PAS bekend per hexagoon N2000. Wordt de volledig vergunde capaciteit wel of niet meegenomen in de bepaling of een gebied overbelast is? Ik kon daar niks over vinden. Ik weet wel dat mijn volledig vergunde emissie/ berekende depositie op de verschillende N2000 gebieden wel bekend is en ik vraag me af - indien deze emissie niet meegenomen wordt - op welke manier de depositie per hexagoon dan wel bepaald wordt in relatie tot een veronderstelde overbelasting van een N2000-gebied
+1
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Ja, en anders had men mij geen nieuwe NB verg kunnen geven op het moment dat er geen mogelijkheden meer waren om onder de pas een verg aan te vragen omdat de ruimte voor dit gebied op was.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @buorman:
Ja

Kort gezegd, de PAS-melder is zwaar de lul, de PAS-vergunning zal hopelijk geldig zijn voor de gerealiseerde ruimte en de NB-vergunning is een verworven recht? Over verdeel en heers gesproken... Ieder heeft naar eer en geweten gewerkt.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Kort gezegd, de PAS-melder is zwaar de lul, de PAS-vergunning zal hopelijk geldig zijn voor de gerealiseerde ruimte en de NB-vergunning is een verworven recht? Over verdeel en heers gesproken... Ieder heeft naar eer en geweten gewerkt.

Dat was ook de grondslag voor de angst van een AVV. Als een soort sectorplan moest iedereen emissie-arm worden, de vrijkomende ruimte kon (deels) gebruikt worden om de PAS-problemen op te lossen. Maar dat gaat hem voorlopig niet worden.

Overigens ben ik best te porren om de PAS-melders met een sectorale aanpak te helpen, of althans niet op slot te zetten.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
ben ik best te porren om de PAS-melders met een sectorale aanpak te helpen

We laten niemand barsten, maar eerst zal de overheid toch nadrukkelijk op de zorgplicht gewezen moeten worden. Ook PAS-melders hebben volkomen legitiem gehandeld.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ook PAS-melders hebben volkomen legitiem gehandeld.

Eens.
buorman
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ook PAS-melders hebben volkomen legitiem gehandeld.


Ook ik sluit me daar net als Robbies bij aan, tot het moment dat ik om niet moet leveren, dan haak ik af; ''het hemd is nader dan de rok''
+3
Erik!!1979
@Jack Rijlaarsdam laat me niet lachen
Omdat toevallig veel bestuurders een pas melding hebben moet het verholpen worden. De knelgevallen bij de fosfaat rechten hebben jullie volledig laten vallen, daarna uitgelachen, toen ze zich probeerde te verdedigen nog verder in de grond getrapt.
kwarkje
@Erik!!1979 ik vind dat wel een interessant punt
robbies
@kwarkje
Quote:
ik vind dat wel een interessant punt

Dat verbaast me niks 😉
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erik!!1979:
laat me niet lachen

Ik zou niet weten hoe ik jou aan het lachen moet krijgen.
+3
robbies
@Erik!!1979 kun je dat ook hard maken? Zitten er bij FDF geen boeren met een PAS-melding? Moet er voor hen geen oplossing gevonden worden? Of juist weer wel omdat ze bij de "goede" club zitten?

Het is niet zwart of wit
+5
mlkvhoudr
@Erik!!1979 erik kappen nou we zijn net goed bezig bestuurders hoeveel zullen dat er zijn 5 tot 100 laat t los
+2
Twentsch Land
Gaan we weer he !

Noem eens aantallen dan !

De meeste bestuurders die ik ken hebben juist een Nb vergunning.

@Erik!!1979
cornelissen
Quote Reactie van @Erik!!1979:
Omdat toevallig veel bestuurders een pas melding hebben moet het verholpen worden. De knelgevallen bij de fosfaat rechten hebben jullie volledig laten vallen, daarna uitgelachen, toen ze zich probeerde te verdedigen nog verder in de grond getrapt.

Hoeveel bestuurders het zijn ,weet ik niet,heb er geen inventarisatie van,maar de rest van het verhaal klopt volledig, inderdaad figuurlijk de grond ingetrapt,. Ik heb zelfs grond moeten verkopen om de stal nog enigszins te vullen.
buorman
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Over verdeel en heers gesproken... Ieder heeft naar eer en geweten gewerkt.


Het is hoogstens het gevolg van de uitspraak van de RvS, niet mijn wens Jack.
Maar ja het klopt, mijn solidariteit stopt op het moment dat iemand rechten afneemt.
Het is natuurlijk niet voor niks dat die ruimte hier nog latent is, en als ik daari een beroep doe op de solidariteit van mijn mede veehouders kom ook ik van een koude kermis thuis.
rene-de-jong
@Jack Rijlaarsdam
RvS uitleg in video; NB is veilig, PAS voldoet niet voorsorteren mag niet.
https://player.vimeo.com/video/338944317

De PAS melders moeten dus (alsnog) een NB aanvragen.
dus aantonen dat de activiteit niet extra belastend is. hoe ??
- rechten >> niks meer, door fosfaatkorting 10% zelfs minder
- stal of andere beperkende maatregelen
- ook de reeds aanwezige koeien komen in die stal
- etc.

Is dus prima aan te tonen, ook binnen de idiote norm van 0,05.
Meer dieren in stallen dichter bij een N2000 is wel lastiger.
+1
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Jij gaat er dus vanuit dat latente ruimte

daar ben ik wel van overtuigt ,dus bij af¨pakken kan de bouw gelijk weer van start
+2
buorman
@de hoef
Niet alleen de bouw de Hoef, men zoekt ook nog een oplossing voor die bedrijven die het met een melding MOESTEN doen en de pas verg die waren aangehouden omdat er een bezwaar was ingediend.
En die denkt men nu te kunnen stelen bij hun diegenen die hun zaakjes al voor invoering pas geregeld hadden.
+1
robbies
Quote Reactie van @buorman:
Niet alleen de bouw de Hoef, men zoekt ook nog een oplossing voor die bedrijven die het met een melding MOESTEN doen en de pas verg die waren aangehouden omdat er een bezwaar was ingediend.En die denkt men nu te kunnen stelen bij hun diegenen die hun zaakjes al voor invoering pas geregeld hadden.

Sommigen hadden geen keus en zat de ontwikkeling al jarenlang op slot, zo'n Jonkman bijvoorbeeld. Al wist die nog snel op 300 meter van een N2000-gebied een vergunning los te peuteren voor 500 koeien. Hij noemde het toen vastlegging van bedrijfskapitaal. Daar kan hij met terugwerkende kracht best weleens gelijk in hebben gehad. Zo zie je maar, gewoon doorduwen
hans1980
@de hoef klopt latente ruimte daar is al mee gerekend voor depositie op natura2000 gebieden deze ammoniak uitstoot is dan ook onherroepelijk vergund .
Gerealiseerd of niet.

Nu zitten ze daar op te azen wat kan maar daar moet gewoon voor betaald worden de rechten zijn ook vaak aangekochte dus daarom is het gewoon diefstal

PAS boeren zitten ver genoeg van natura2000 gebieden dus dat kan gelegaliseerd worden of nieuwe nb aanvraag met weinig depositie moet dat te doen zijn.
+2
m uut m
@hans1980
Als een gebied niet " vol" was dan kon je het met een melding doen (in ons geval).Zat het gebied vol dan moest je een vergunning aanvragen, hierbij is gelijk aangegeven dat de dieraantallen binnen 3 jaar gerealiseerd moesten zijn anders kon de provincie de niet benutte ruimte weer innemen.
Dit was ter voorkoming dat er door een aantal te veel werd aangevraagd en dat het gebied hierdoor op slot ging voor die later een aanvraag deden.
+2
DeBoerin
Quote Reactie van @Farma_boerke:
Latente ruimte is wel vergund,

Wat te denken van ruimte welke latent is geworden door fosfaatrechtem. Deze ruimte is eerder wel degelijk benut geweest tussen 1-7-2015 en toekenning fosfaatrechten maar dankzij 8.3 % korting latent geworden.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @DeBoerin:
Deze ruimte is eerder wel degelijk benut geweest

Provincie heeft daar alternatieve peildata voor in de beleidsregels.
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
alternatieve peildata

daar gaat het om ja , ik heb ze in december 2017 helemaal volgemaakt ben benieuwd of dat telt
+1
Jack Rijlaarsdam
@de hoef Denk het niet, uit de beleidsregels, pagina 6:
Quote:
10. In afwijking van het achtste lid hanteren Gedeputeerde Staten als
uitgangspunt voor het bepalen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit de
fosfaatrechten plus het rundvee dat men door invoering van het
fosfaatrechtenstelsel niet meer kon houden indien de melkveehouder:
a. kan aantonen dat op 1 maart 2017 aantoonbaar meer rundvee werd
gehouden dan aan fosfaatrechten is verkregen; én
b. kan aantonen dat op 1 maart 2017 voldoende ruimte beschikbaar was in
de stallen.

bij12.nl/wp-content/uploads/…

Merkwaardig genoeg conformeert Noord-Holland zich aan de algemene provinciale beleidsregels, maar circuleert er ook nog een brief van GS aan PS met deze paragraaf:
Quote:
Bij intern salderen is een uitzondering benoemd voor
rundvee, om te voorkomen dat meikveeboeren onbe
doelde effecten van deze beleidsregel ondervinden. Bij
het bepalen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit gel
den de fosfaatrechten plus het rundvee dat men door de
invoering van het fosfaatrechtenstelsel niet meet kon
houden indien de betreffende meikveehouder kan aanto
nen dat hij op 1 januari 201 8 meer rundvee had dan aan
fosfaatrechten was verkregen én kan aantonen dat op
dat moment voldoende ruimte beschikbaar was in de
stallen

Nog weer andere data dus....
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Dan maakt de Hoef goed kans als hij kan aantonen dat hij op 1/3/17 meer rundvee had dan hij aan P rechten had gekregen, en de benodigde stalruimte beschikbaar had.
De brief van GS doet daar niet aan af of toe, maar geeft wel aan dat het eigenlijk niet de bedoeling is de melkveehouderij te treffen;
'' om te voorkomen dat melkveeboeren onbedoelde effecten van deze beleidsregel ondervinden''
de hoef
Quote Reactie van @buorman:
Dan maakt de Hoef goed kans als hij kan aantonen dat hij op 1/3/17 meer rundvee had dan hij aan P rechten had gekregen, en de benodigde stalruimte beschikbaar had.

dan zit het hier wel goed
hans1980
@Jack Rijlaarsdam ze moeten gewoon boxen tellen. punt.
Op die manier zijn nb vergunning ook afgegeven, peildatum is vragen om problemen juridisch
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @hans1980:
ze moeten gewoon boxen tellen. punt.

Ben ik helemaal met je eens. Dat er rechten afgepakt worden van bedrijven die maar effe voor 400 koeien aangevraagd hebben en stallen voor 100 hebben kan ik wel mee leven. Behalve die ooit rechten gekocht hebben. Dan is het gewoon diefstal.
BertK
@Farma_boerkegeen latente ruimte verhuren zonder bijbehorende dier/fosfaatrechten. Minder werk, meer winst
Farma_boerke
Verhuren en het bijbehorende vee reduceren (tijdelijk) kan wel.
Het probleem met de latente ruimte is het feit dat deze nog niet in gebruik is en er dus geen uitstoot aan gekoppeld zit. Je neemt een voorschot op ruimte die mogelijk in de toekomst gebruikt gaat worden en gaat uitstoten door nu andere sectoren deze vast te laten opvullen. Dit levert meer "schade" aan de natuur en kan dus niet. Zodra het vee met de verhuur meegaat is er geen issue en moet het kunnen (nieuwe melkkoe?)
+2
cornelissen
Ik kan het nog niet volgen , de nb vergunningen zijn bij de provincie geregistreerd met uitstoot en depositie, maar er zijn nog een hele partij melkveehouders , die niets hebben aan gevraagd en nog werken met de bestaande milieuvergunning van voor de aanwijzing van een natura 2000 gebied en nog goed uit de voeten kunnen met de bestaande milieuvergunning.
Waar is dat centraal geregistreerd ?
Volgens mij alleen in het archief van de gemeente.
Vraag ik mij af ,hoe weet je dan de depositie ,als je niet meet ?
Farma_boerke
@cornelissen Aan de hand van de meitelling is de hoeveelheid vee op gemeente niveau bekend (zelfs op adres) dit kan als input dienen voor alle modellen. De totale ammoniak uitstoot word gemeten in Nederland en de emissiebronnen (zoals landbouw, rioolwaterzuiveringen, (kunstmest) fabrieken, etc) is bekend (hier missen er nog wel velen, nml nieuwe (verkeer) en fabrieken zonder correcte vergunning) en kun je op elkaar delen via het model en berekeningen ahv bijdragen.
burg
Zou eerst weleens willen weten hoe ze die meegenomen hebben in totale uitstoot voordat we dit als sector oplossen. Hier gebouwd onder amvb ten tijde van de pas werd vergund op de referentiejaren was voor ons afdoende en hebben sommige die toen gebouwd hebben hier in noord holland al bezwaar moeten aantekenen om een vergunning te krijgen. Lijkt me een eerste inventarisatie van werkelijk aanwezig vee, vergunde/ berekende uitstoot en beschikbare dier en fosfaatrechten. Afroming fosfaatrechten en de generieke korting hebben al voor deel uitstootverminderend gewerkt en een evt. eenmalige stoppersregeling excl. fostaat of dierrechten zou toch afdoende moeten zijn om op korte termijn ruimte te moeten maken voor vervolgplan van jack @robbies
+2
Detukkeroettwente
We gaan niet verkopen en niet verhuren , laat den haag het zelf oplossen door af te treden,stoppen met al deze lariekoek !!!
+1
buorman
@Detukkeroettwente
We?
Spreek jij even voor jezelf.
En van mij mag je je ook stil houden
mlkvhoudr
Ik ben nou zo benieuwd hoe een bestuurder of iemand die heel diep in de materie zit er naar kijken @wilco-brouwer-de-koning @JanCees @spithoven is het verhuren hersenspinsels of een reeele optie?
+2
JanCees
@mlkvhoudr Ik zou er niet aan beginnen. Bij verhuren geef je de overheid de kans af te romen en dat wapen kun je beter buiten de discussie zien te houden
Detukkeroettwente
@JanCees Fosfaat korting dat is DE oplossing !!!
rene-de-jong
@Detukkeroettwente Roep dat nou maar niet te hard want die mogelijkheid heeft ze nu al
+1
mlkvhoudr
@JanCees helder
+3
John Spithoven
Zal ik dan maar beginnen.

Er zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Ook hierboven zeer bruikbare opties. Ammoniak en dierrechten/fosfaatrechten koppelen en latente ruimte verhandelen/verhuren. Ook reductie en handel is besproken.

Maar de overheid wil naar 1 ding, uitfaseren veehouderij. De heer van Pul rivm, zei het tijdens de hoorzitting afgelopen woensdag als volgt: Het zijn niet de berekeningen die er toe doen, maar de beleidskeuzes die bepalen wat er gebeurd....
mlkvhoudr
@John Spithoven en nu heeft de landbouw gezegd als dat door gaat leggen we alle overleg stil en die patstelling moet nu uitgekomen worden omdat ze op andere dossiers de boeren nodig zijn?
+1
Farma_boerke
@mlkvhoudr Niet alleen hier maar op zovele dossier, klimaatverandering (CO2 reductie), binnenkort komt de fijnstof rapportage (november; landbouw is in emissie omhoog gegaan agv buiten laten lopen pluimvee), natuurontwikkeling, etc.

Zonder overleg word het een hete herfst (winter, voorjaar, enz)
kwarkje
@Farma_boerke ja, er zijn veel manier om het leven moeilijk te maken
Mijn antwoord: ze bekijken het maar met hun verzonnen problemen
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!