De boeren demonstreren tegen de meesterroof van de overheid

Door Jaap Majoor,

Allereerst onze excuses voor de uit de hand gelopen demonstraties voor het provinciehuis in Groningen. Dit had niet mogen gebeuren, maar achter de schermen kan ik wel begrijpen, hoe dit ontstaan is. Het bestuur van de provincie Groningen bestaat voor een groot deel uit aanhangers van Jesse Klaver en Tjeerd de Groot. Dus mensen, die de boeren liever kwijt dan rijk zijn.

Maar wat is er nu aan de hand? Waarom gaan de boeren ook naar de provinciehuizen en het RIVM? Ik zal aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen, wat er aan de hand is.

In Nederland hadden de boeren meer dan 30 jaar een melkquotum. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij van een stoppende boer zijn melkquotum kopen. Er waren zelfs makelaars, die het complete melkquotum van een stoppende boer opkochten en vervolgens aan kleine beetjes weer verkochten aan bedrijven, die wilden uitbreiden. Immers de prijs was best hoog en zo kochten de bedrijven, die wilden groeien elk jaar iets erbij. De EU heeft het melkquotum in de EU afgeschaft in 2015 en dus ook in Nederland is het melkquotum verdwenen.
De melkfabrieken riepen tegen de boeren: Kom maar met meer melk, wij verwerken het.

Degene, die destijds het hardst riep om meer melk, was onze Tjeerd de Groot, destijds werkzaam bij de Nederlandse Zuivel Organisatie. Ook de banken zeiden: investeren. De jonge boeren, die wilden groeien, hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Stel wij praten over boer Piet. Hij had in 2015 100 melkkoeien. Om uit te breiden heeft hij een vergunning aangevraagd voor 200 koeien. Die vergunning heeft hij destijds gekregen van de provincie. Vervolgens is hij een stal gaan bouwen, meestal kleiner dan de aangevraagde vergunning, omdat hij de vergunning voor toekomstige groei had aangevraagd.
Stel hij heeft een stal gebouwd voor 180 koeien. In de loop van 2015 was de stal klaar. Vervolgens moesten er koeien gekocht worden om de stal te vullen. Omdat de koeien schaars waren en in verband met dierziektes, hebben de meeste boeren besloten te groeien door middel van de eigen fokkerij. In 2016 had Piet dus 115 koeien. In 2017 al 130 koeien. In 2017 zag de overheid, dat het fosfaatplafond, wat de EU ons opgelegd heeft, werd overschreden. Dus het aantal koeien moest omlaag. De overheid heeft als oplossing het fosfaatquotum ingevoerd. Er werd gekeken, hoeveel koeien had boer Piet in 2016. Dit waren 115 koeien. Dus boer Piet moest terug naar 115 koeien en er kwam een extra korting van 8 % door de overheid over het aantal koeien.
Voor boer Piet betekent dit 115 koeien min 8 % = 105 koeien. Dus in eind 2017 was Boer Piet weer bij 105 koeien.
Boer Piet wil toch naar 200 koeien groeien, dus om uit te breiden, probeert boer Piet nu fosfaatrechten te kopen. Deze rechten kosten per koe ca 11.500 euro. Dus in 2018 en begin 2019 heeft Piet zoveel gespaard, dat hij voor 5 koeien fosfaatrechten heeft gekocht en zit dan op 110 koeien.
Nu komt het stikstofprobleem. De overheid weet geen oplossing. Alleen bij boeren is op korte termijn stikstofrechten te ontfutselen.
Nu zegt Den Haag, boer Piet, jij hebt vergunning voor 200 koeien. Deze vergunning pakken wij af van jou, want jij hebt op 4 oktober maar plaats voor 180 koeien in je stal. Deze stikstofrechten gebruiken wij om aan de bouw en andere projecten te geven, zodat er toch weer iets door kan gaan in Nederland.
Echter de provincies zien in, dat deze oplossing te weinig stikstofrechten oplevert, om de projecten, die op stapel staan, door te laten gaan.
Dus zij zeggen nu: Nee boer Piet, jij hebt op 8 oktober slechts 110 koeien. Wij gaan uit van de 110 koeien, die jij hebt en de rest van jouw rechten pikken wij af. Al deze rechten kunnen wij gebruiken om onze projecten door te laten gaan. Boer Piet heeft de rechten gekocht,dure verplichtingen met de bank aangegaan en nu worden van hem alle groeimogelijkheden afgepakt om zijn stal te vullen.
Zijn financiële verplichtingen aan de bank waren immers gebaseerd op 180 koeien. Hoe moet hij nu verder met zijn aflossingen?
Een bedrijf, wat niet meer kan groeien, kan niet meer investeren in toekomstige ontwikkelingen en is ten dode opgeschreven.
De overheid wil de nog niet gerealiseerde rechten stelen van de boeren. Omdat stelen niet mag, past de overheid de wet aan en wel zo dat het ineens geen stelen meer is. De provincies willen nog meer stelen van de boeren.
Hoe slim zit de diefstal in elkaar?
De minister zegt: Boer Piet, je mag uitbreiden naar die 180 koeien. Geen Probleem. Maar je moet intern salderen. Dit houdt in, als je dan van 110 koeien uitbreidt naar 180 koeien, mag je maximaal dezelfde Stikstofuitstoot hebben, dan je nu met 110 koeien hebt. Boer Piet heeft al een nieuwe stal dus is dit een onmogelijke opgave. Immers gemiddeld heeft de landbouw al sinds 1990 60 % minder Stikstofuitstoot. Dit betekent: In een oude stal zal de Stikstofafname ten opzichte van 1990 misschien slechts 40 % afgenomen zijn. Maar de nieuwe stal van Boer Piet zal, ten opzichte van 1990 al een Stikstofreductie van misschien wel 80 procent hebben. En dat terwijl hij vergunning gekregen heeft voor 200 koeien van de overheid. Boer Piet zal niet aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen en zal dus failliet gaan. Terwijl hij juist de boer was, die niet wilde stoppen.

Heel onbegrijpelijk is, dat deze diefstalpraktijken zijn ontstaan door verontruste cijfers van het RIVM over de Stikstofuitstoot. Ook de Stikstof, die de gewassen opnemen, wordt niet meegeteld door het RIVM.
Het RIVM wil alleen niet openbaar maken, hoe zij aan de cijfers komen. In ieder geval is een groot deel van de cijfers gebaseerd op aannames. Dus waar praten wij over?
Al dat gesjoemel met cijfers van het RIVM, lijkt wel op bangmakerij van de bevolking en roept bij mij veel vraagtekens op. Ik vraag mij ook steeds meer af, hoe de natuurinstanties de RIVM beïnvloeden.
Hoe slechter het RIVM praat over de natuur, hoe meer geld en gronden de natuurinstanties ontvangen van Den Haag.
Immers door de wensen van natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, hebben wij zoveel Natura 2000 gebieden in Nederland gekregen. Veel meer dan de EU eiste. De politiek heeft zitten slapen en dit gewoon toegestaan.

Uiteindelijk zijn de natuurinstanties de oorzaak van ons Stikstofprobleem. Zij hebben zelfs planten soorten op de lijst opgenomen, die niet eens in Nederland voorkwamen, maar waarvan zij wel droomden, dat die soorten in Nederland zouden komen. Dit lukt niet, nee logisch.
Stikstofvervuiling bestaat uit 2/3 deel NOx ( industrie, luchtvaart en verkeer) en 1/3 deel NH3 .
Van deze NH3, zeggen de geleerden, wordt 60% van de uitstoot veroorzaakt door de landbouw.
Bij de landbouw zijn ook, de dieren die in het wild leven, de huisdieren (3 miljoen), de paarden en de dieren van de natuurinstanties voor het onderhoud van de natuurgebieden, te samen geteld.
Verder is NOx veel zwaarder dan NH3 en zal de NH3 dus direct hoog in de atmosfeer vervluchtigen.
De NH3 is dus zeer moeilijk te meten. Iets wat niet onderzocht is. Waarom niet eerst meten en dan weten. Dan pas concluderen.
Door al deze aannames van het RIVM staat nu de hele economie op slot. En waarom. Als je bouwt en dan een huis neerzet, die veel minder uitstoot, is dit toch een win situatie.
Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt,zal dit tot massa ontslagen leiden. Zelfs de natuur zal dan nog meer verloederen .
Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf. Deze kringloopwijzer moeten wij sluitend zien te krijgen en niet ons verschuilen achter de boer en dan zeggen . De boer heeft het gedaan, want hij heeft het niet gedaan. Sterker nog, geen sector heeft het zo goed gedaan, als de boer. Nee alleen wij zelf zijn de boosdoener.
Echter geen enkele politieke partij praat hierover. De politiek doet alleen maar dweilen met de kraan open en in plaats van de kraan dicht draaien, wordt de kraan steeds verder open gezet.

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

Weidezicht
Duidelijk in gewone mensentaal. Dit moet in de krant, dan krijgen mensen inzicht in de frustratie. Komt beter over dan no farmets no food, want links nederland zegt toch alles export (en op geld verdienen zitten we niet te wachten)
Biestie
@Weidezicht Ben het eens, wat zou een bladzijde in een grote landelijke krant kosten? 😄
kalverhouderij
@Biestie voorpagina 106.000 euro en op pagina 3 de hele pagina 79.500 euro bij de telegraaf
wwwtmg.tcdn.nl/uploads/…
+1
robbies
@Weidezicht veel teveel tekst. Mensen ontvangen in 150 tekens tegenwoordig.
+1
ted9
Stukje vergeten.... boer piet gaat failliet en de enige koper is de overheid omdat piets bedrijf onverkoopbaar is geworden. De overheid is nu koopman voor een prijs ver onder de waarde en is voor piet de reddende engel🤔
m uut m
Wat een dom verhaal.
+3
de hoef
@m uut m wat is er dom aan ,volgens mij klopt het
Twentsch Land
Misschien als bedrijf onverkoopbaar in de agrarische wereld, maar mogelijkheid bestaat dat het wel een interessant bedrijf kan zijn voor industrie en dergelijk.

@de hoef
de hoef
@Twentsch Land het bovenstaande verhaal is toch helder weggezet
j h p
@Twentsch Land mogelijkheid bestaat, interessant kan zijn, voor hoeveel 0,? %
Je kan zo de politiek in.
Als ze het erdoor drukken, komt er zoveel vrij dat de prijzen voor bedrijven waar dat evt zou kunnen door het putje. Waar de mogelijkheid niet bestaat dat er kans is dat er interesse is ben je de L?L en genaaid.
dewittemotor
@de hoef Hij heeft geinvesteerd en vernieuwd, dat doet 'm uut m' nooit. Hij weet niet wat schulden zijn
m uut m
@de hoef
Hij kan de stal gewoon vol zetten !
de hoef
Quote Reactie van @m uut m:
Hij kan de stal gewoon vol zetten !

door rechten te kopen bedoel je die ze eerst nog afgepakt hebben
m uut m
@de hoef
Niet volgens de brief van Carola.
Als het bedrijf op 1 oktober alle vergunningen ( oa NB vergunning) en rechten voor elkaar had kan het gewoon de stal vol zetten
+1
de hoef
@m uut m ik zal het even uit leggen
2013 nb aangevraagd 3500 euro foutje gemaakt dus moest overnieuw
2014 nb aangevraagd 3500 euro
2015 amoniak bij gekocht en stieren amoniak omgezet na melkvee
2016 nb gekregen voor 300 koeien ,door aankoop van het hierboven vermelde
2017 fosfaat rechten voor 270 koeien min 8,4 procent is 30 koeien
door deze fosfaat soap hebben we dus 60 koeien te weinig in de sta
2018 nieuwe nb aanvraag voor verplichte nieuwe roosters
ja meneer dat kan maar of u moet verdubbelen of u raakt u onbenutte ruimte kwijt
door de fosfaat prijs konden we de 60 extra koeien niet realiseren laat staan rechten voor 300 koeien ,stel dat ik het al zou willen
+1
m uut m
@de hoef
Het voorbeeld hierboven ging om een stal gebouwd in 2015 deze stal kun je volgens mij gewoon vol zetten mits je de vergunningen en rechten hebt.
In jouw geval je kan de stal nu en in de toekomst vol zetten.
Dat je dan gelijk de vrijgekomen ammoniak kwijt bent is volgens mij een interpretatie van de ambtenaar.
Dit speelt in Groningen (nog) niet, wij hebben sowieso geen n2000 gebieden .
Noorderling
Quote Reactie van @m uut m:
Dit speelt in Groningen (nog) niet, wij hebben sowieso geen n2000 gebieden .

Weinig is wat anders als niet.
Lieftinghsbroek, Waddenzee, Drentse Aa is ook vlakbij voor velen.
Ik hoop het je te hopen, maar wat is jouw schatting van het aantal bedrijven dat een geldige vergunning heeft?
m uut m
@Noorderling
Zit op 15 km van dichtbij zijnste n2000 gebied.
m uut m
@Noorderling
Wie er een vergunning heeft weet ik niet.
Er zijn hier veel boeren díe een PAS melding hadden of zelfs dat niet.
Wij hadden ook een melding gedaan.
Ik kan en wil mij er niet druk om maken.
Een vriend van mij zegt altijd "Tob niet het komt toch anders".
sorry
@m uut m heb het idee dat je niet weet wat er gaande is...

duimpje ging per ongeluk
m uut m
@sorry
Voor de zittende boer zonder uitbreidingsplannen is er niets loos.
Noorderling
@m uut m
Wat is je pas melding, of amvb melding waard wat betreft ammoniakvergunning?
sorry
@m uut m beetje goedkoop antwoord ,duizenden euro's betalen aan vergunningen en rechten en dan zo afpakken om dat er geen fosfaatrechten genoeg zijn

en hoe wil je dat doen voor diergroepen waaaar geen rechten voor zijn?
Jan S
Quote Reactie van @m uut m:
Voor de zittende boer zonder uitbreidingsplannen is er niets loos.

Je bedoelt: "voor mij is er niets loos". Mededogen en medeleven hebben zo te zien voor jou weinig betekenis. Ga toch ergens anders lopen zieken. Zijn genoeg sites voor groene gekkies.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Voor de zittende boer zonder uitbreidingsplannen is er niets loos

Zelfs die boer wil vast een keer overeind uit de stoel...
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Een boer met een nieuwe stal hoeft niet meer uit te breiden en met een oude stal kan intern salderen als hij een nieuwe stal bouwt.
Het voorstel van Carola konden de meeste boeren prima mee uit de voeten.
sorry
Quote Reactie van @m uut m:
Het voorstel van Carola konden de meeste boeren prima mee uit de voeten

je begint al te draaien......
m uut m
@sorry
Hoezo?
Daar gingen jullie toch tegen demonstreren.
sorry
@m uut m het gaat niet om de brief van carola
rene-de-jong
@m uut m Voor de zittende boer die niet wil uitbreiden heb ik nieuws; één of meerdere N2000 gebieden komen naar u toe...
j h p
@m uut m Wat dacht je van de (evt) opvolger, tjonge tjonge gatver.
m uut m
@j h p
Maak je om mijn opvolger maar geen zorgen.
Dat kun je beter hebben met te ambitieuze papa's die het nu al niet kunnen bolwerken .
de hoef
Quote Reactie van @m uut m:
ambitieuze papa's

t zit in brabant iets anders in elkaar
+1
Bartlehiemboer
@sorry Dacht ik ook. Ik heb bij de laatste demonstratie mensen gezien die er vel op tegen waren om te demonstreren. Maar waar nu toch ook de vlag op de kop hing. Soms weten ze ook niet wat er nu aan de hand is en denken ze dat het wel goed komt.
dewittemotor
@m uut m Proficiat, ik ook. Maar er zijn veel plaatsen waar het anders zit. Daar zullen best een paar onverantwoorde malloten tussen zitten, maar lang niet allemaal
+1
cowboys
@m uut m ga je ooit nog antwoord geven op mijn vraag.door wie jij betaalt wordt om hier te trollen?
Bartlehiemboer
De mensen lezen niet echt meer, ik zou jet verhaal in een mooie strip zetten..(Beeldspraak)
Bartlehiemboer
Zou dan ook op een poster kunnen, Overal ophangen
Bonne
Mensen lezen nog wel wanneer het paginagroot met een pakkende foto wordt gepresenteerd. Het is inderdaad erg belangrijk dat dit makkelijk geschreven stuk gepubliceerd wordt. Ik zat in de trein terug van Den Haag en raakte in gesprek met iemand uit Enschede. Deze vertelde op enig moment dat veel burgers denken dat het stikstofverhaal draait om het omzetten van natuur in cultuurgrond. Naja... Het beeld moet om en via het journaal hoeven wij dat niet te verwachten:(
Bartlehiemboer
@Bonne Dan moet het alle twee 😄
+1
Jan S
"Verder is NOx veel zwaarder dan NH3 en zal de NH3 dus direct hoog in de atmosfeer vervluchtigen.
De NH3 is dus zeer moeilijk te meten."

Dit is een zeer storende fout!!!

Volgens mij is dit precies andersom NH3 (ammoniak) is zwaarder dan NOx. Daarom draagt NOx verder en komt er meer op natuurgebieden terecht. Ammoniak is zwaarder. Het meeste slaat binnen 200 meter van het bedrijf weer neer. Van daar dat ook de werkelijke depositie gemeten moet worden. Dan kun je meten welk gedeelte afkomstig is van ammoniak en welk gedeelte van NOx.

(Heb geen tijd op het allemaal op te zoeken, dus geen linkje)
+2
adriaan33
@Jan S het is toch andersom

(klik om te vergroten)

Jan S
@adriaan33 Tja als je dit ziet wel. Ik dacht het ergens anders gelezen te hebben dat het andersom was. Moet het het nog eens even nakijken.
+2
BoerBart
@Jan S
Qua soortelijk gewicht is "h"het lichtst. h=1,0079
O=18,9994
Dus NH3 is lichter dan NO2.
Dit stukje theorie zegt niet alles. Temperatuur is ook heel bepalend bij massa metingen. Ik denk dat de NH3 die ontstaat uit drijfmest van ruimtetemperatuur(in de winter soms onder nul), minder ver neerslaat(depositioneerd) dan de NO2 die met 350 graden celsius uit een auto komt.
matt
@BoerBart klinkt logisch warme lucht wil omhoog.
sorry
@Jan S bij regen slaat het neer vlakbij de stal ....bij droog weer verwaait het en dan geeft het ook geen probleem
Nico96
Wat ik mis in het verhaal is dat de latente ruimte nu niet benut wordt, maar afgepakt en weer uitgegeven wordt en dan wel benut wordt, de totale emissie neemt dus toe.
j h p
@Nico96 yep, en dat is smerige ervan, is niets anders dan de veehouderij te verkleinen maar daar zijn ze al meer dan 30 jaar mee bezig.
+1
Jan S
Quote Reactie van @Nico96:
Wat ik mis in het verhaal is dat de latente ruimte nu niet benut wordt, maar afgepakt en weer uitgegeven wordt en dan wel benut wordt, de totale emissie neemt dus toe.

Daar aan kun je zien dat het hele stikstofprobleem in het leven geroepen is om boeren weg te werken. Om de natuur is ze het niet te doen.
Dat bijna alle kamerleden zich daar voor lenen zegt wel wat over de staat van onze "democratie".
+1
Coen
@Nico96 , ze willen gratis/voor weinig onze emissierechten, niets meer en niets minder
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!