Kijk live - Debat over de stikstofproblematiek

Klik: tweedekamer.nl/popup/vergaderingen/…

Sprekerslijst:

1. J.F. Klaver GroenLinks 6 min
2. M.G.J. Harbers VVD 6 min
3. J.L. Geurts CDA 6 min
4. T.C. de Groot D66 6 min
5. A. Kops PVV 6 min
6. R.K. Dik-Faber ChristenUnie 6 min
7. E. Ouwehand PvdD 6 min
8. G.J.P. van Otterloo 50PLUS 6 min
9. F.W. Futselaar SP 6 min
10. R. Bisschop SGP 6 min
11. W.J. Moorlag PvdA 6 min
12. T.H.P. Baudet FvD 6 min

Deel dit topic

Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

Grasbaal
PS: het is nog niet begonnen.....
Erik!!1979
@Grasbaal misschien teveel gevraagd. Maar is het misschien mogelijk om straks dit zo te plaatsen dat we dat vanavond kunnen bekijken? Of is dat toch al mogelijk?
+1
Grasbaal
@Erik!!1979 er is een uitzending gemist module bij de Tweede Kamer: debatgemist.tweedekamer.nl/
Erik!!1979
@Grasbaal dankjewel 👍
Grasbaal
Nu begint het met Klaver.

Klaver is lastig te beheersen. Dus is het nooit populair geworden bij melkvee houden: boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…
matt
@Grasbaal dan ga ik snel naar de koeien 😉))
+1
Coen
@Grasbaal , waar hoor ik van GL dat NL eerst een paar miljoen minder inwoners zou moeten krijgen, plus voor de resterende inwoners een halvering van het aantal vervoers-kilometers over de weg en door de lucht.
puntertje
@Coen Werk voor Vollenbroek; immigratie of je nou voor- of tegenstander bent, vergroot de uitstoot van o.a. stikstof. En als je principieel bent, en zo doet Johan V. dat voorkomen, dan moet je actie ondernemen om het milieu te beschermen. Of je geeft gewoon ruiterlijk toe dat je zeer politiek gemotiveerd bent natuurlijk.
Johan en Geert, een mooi komisch duo.
+1
rikmanspoel
@Grasbaal Klaver is een zichzelf vernietigend gewas
Skroefkelos
@rikmanspoel goed kort houden is voldoende
kwarkje
@Grasbaal 1x spuiten en foetsie😜
+3
Arum
Jesse en Tjeerd schreeuwen om het hardst "het gaat zo slecht met de natuur en de enigste oplossing is het bouwen van tienduizenden huizen".
Had 2 oudooms in de missie,een in Kameroen en een op Flores. Allebei een enorme gemeenschap opgebouwd met een kerk en heel veel huizen.
Ik raad Jesse en Tjeerd aan om missionaris te worden dan doen ze nog iets nuttigs voor de wereld.
bio boer
Ze willen landbouw in ruien voor stedelijk gebied daar schiet de natuur helemaal niks mee op waarom kunnen we niet gewoon terug op de oude nb vergunnigen manier boeren die dan klem zetten om natura 2000 gewoon verplaatsen net als met ruilverkaveling werken met goede drempel waarde die wordt gehanteerd bij andere eu landen eventuele waardeloze gebiedjes te skippen
Grasbaal
Nu is Baudet aan het woord, denken jullie echt dat die man Nederland bestuurlijk op de rails kan zetten??. Die gaan ze niet serieus nemen. Ik ben ook geen fan van Wilders maar die is altijd wel duidelijk.
Frans1
@Grasbaal hij is in ieder geval een stuk nuchterder dan zijn opponenten. De Groot zat natuurlijk 100% fout door te zeggen dat export onmogelijk werd als er uit de unie werd gestapt🙈
Grasbaal
@Frans1 vind jij uit Europa stappen een goeie stap voor Nederland exportland?
+5
Frans1
@Grasbaal dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat de groot aan bangmakerij doet als hij stelt dat export onmogelijk wordt,want dat is gewoon niet waar
+1
ted9
@Grasbaal Liever lid van een handels unie dan lid van een politieke unie.
Coen
@ted9 , we horen de hele avond al dat we moeten veranderen, dan maar naar een handelsunie zoals de vroegere EEG was
+2
Zwaagdijk
@Grasbaal zeer goed plan uit de eu. Handel vind altijd z’n weg. Die Engelsen lachen over 10 jaar heel Europa uit. Je heb nu ook handels akkoorden.
Kosten besparen!!
+3
ted9
@Grasbaal Hij is de enige die een die enge club in de kamer verteld zoals het overgrote deel van Nederland er over denkt. En dat is dat natuur dat gemaakt is geen echte natuur is.
Natuur laat je groeien en dan groeit er hier in noord Europa een bos en in de Sahara groeit er niks. De SGP verteld hoe het zit met de neerslag van 1/6 ganzen poepje per Ha.
+1
mlkvhoudr
@Grasbaal dat is democratie he je mag stemmen op wie je wil ik ga sowieso op beide niet stemmen.

Het is wel een schoonprater daar kan ik wel van genieten hoe die dat doet maar is ook een grote opportunist maar daar kan die in den haag geen patent op aanvragen
+1
spotmelker
Quote Reactie van @Grasbaal:
Die gaan ze niet serieus nemen.

Baudet heeft gewoon een sterk punt door te stellen dat (te) veel politici met hun wens(natuur)denken de gehele economie op zijn gat leggen. En voor de duidelijkheid; ook in de Peel groeit hoogveen....
ted9
@spotmelker Baudet is wat nederland nodig heeft. Hij gaat heel groot worden met de aankomende verkiezingen.
jan.1
Klaver wordt steeds fanatieker,het lijkt er op dat hij nu zelf ook door heeft dat zijn plannetje om de veestapel verplicht in te krimpen volledig zal stranden .
Deze man ,,denkt,,, dat als de veestapel gehalveerd is de grote inkoop organisaties de boeren wel even een hogere prijs voor hun producten zal betalen......
Klaver is niet dom,hij weet drommels goed dat er voor de resterende boeren dan geen enkel bestaansrecht meer over is,immers de bevolking blijft groeien,komen meer wegen en woningen en er is steeds meer stikstof nodig.Uiteindelijk is zijn plan de boeren stand volledig te decimeren.
Maar hij zal het laatste woord voorlopig niet hebben.
Farma_boerke
@jan.1 Zoals alle politici, niet mijn zorg. Wie dan leeft wie dan zorgt ik heb wel weer een neuw plchen baantje op een kantoor in RvB oid
Tommie1
Ik hoorde net Carola, we gaan meemaken hoe sterk een NB/PAS vergunning is mbt latente ruimte.
Tommie1
@Tommie1 Ze zegt dat ze gaan bekijken of er een wetswijziging nodig is mbt extern salderen en mestwetgeving.
Farma_boerke
Bijdrage MOB

Kamerdebat stikstofproblematiek 17 October 2019; bijdrage van MOB hieronder. Positief, erkennen dat niet alleen de landbouw moet inleveren maar ook de rest van Nederland (verkeer, Biomassa bijstook en luchtvaart als voorbeeld). Verder lezend op de website (mobilisation.nl/nl/) wil MOB een generieke korting op veehouderij.
Hoe doorbreekt de sector het mantra van korting. Kom met eigen plan/invulling om problematiek aan te pakken zonder slachtoffers.

 • De huidige impasse in het stikstofdossier leidt nu al tot, en gaat nog tot veel meer onnodige economische schade leiden.
 • Er is veel te eenzijdig ingezet op alleen de agrarische sector. Het is een technische en tactische blunder dat andere sectoren voorlopig worden ontzien.
 • Het door LNV op 4 oktober 2019 gepubliceerde ”Aanpak Stikstofproblematiek” is boterzacht en juridisch niet houdbaar o.a. omdat de latente ruimte (niet alle stallen zitten momenteel vol) mag worden gesaldeerd. Het is ernstig onvolledig c.q. onvoldoende én juridisch niet houdbaar om de bouw vlot te trekken.
 • Sommige provincies hebben het probleem van de latente ruimte geprobeerd te corrigeren c.q. te herstellen met als gevolg dat zij de kop van Jut zijn geworden.
 • Er moet zo spoedig mogelijk een totaal programma worden gemaakt waarin wordt vastgelegd dat binnen 10 jaar de stikstofemissie van alle sectoren moet zijn gehalveerd. Er dienen tussendoelen te worden gesteld. Desnoods in een noodwet. Dit i.t.t. de boterzachte en onduidelijke aanpak in het plan van 4 oktober 2019. Er is al veel te veel tijd verloren gegaan sinds 29 mei 2019.
 • Er moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om stikstofemissies te reduceren zoals integraal naar 100/90 km/uur op alle Nederlandse snelwegen en zo spoedig mogelijk overgaan op rekening rijden.
 • Vliegtax op tickets zo snel mogelijk naar € 100/ticket. Dit punt is evenals punt 6 van groot belang om de agrarische sector te laten zien dat iedereen moet inleveren.
 • Biomassastook zal op korte termijn gaan leiden tot meer stikstofemissies en daardoor het probleem nog vergroten: andere sectoren zullen meer stikstof in moeten gaan leveren als gevolg van deze 11,4 miljard kostende ecologische waanzin. Stop met onmiddellijke ingang met subsidies op biomassa stook. Zet de vrijkomende miljarden in voor een warme sanering en verduurzaming van boerenbedrijven in plaats van voor vergroting van het stikstofprobleem.
 • De RvS heeft al eens geoordeeld over het RIVM meetnet, depositieberekeningen, etc. en deze als voldoende nauwkeurig beoordeeld voor besluitvorming[1]. Waarom weet LNV dit niet?
 • De Nederlandse regering dient de Europese Commissie te verzoeken om een inbreukprocedure te starten tegen Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk wegens onvolledig uitvoeren van de Habitatrichtlijn onder verwijzing naar de “stikstofuitspraak” van het Europese Hof van november 2018.
 • Er dient overleg te worden gestart met in het stikstofdossier actieve milieuorganisaties over een totaal programma, op basis waarvan deze organisaties mogelijk akkoord zouden kunnen gaan met voorlopig afzien van nieuwe juridische procedures.
 • Het stuk van 4 oktober is het resultaat van werk van LNV sinds 29 mei 2019. LNV is kennelijk niet in staat om het stikstofdossier adequaat te behandelen. Er moet een nieuwe neutrale minister van LNV komen. LNV moet t.z.t. weer terug naar EZ met een neutrale staatssecretaris.

[1] In zaak tegen de natuurvergunning van RWE, besluit van 19 juni 2012 (kenmerk 2012-26657)
+2
Henry1
Of Thierry het altijd bij het rechte eind heeft weet ik niet. Maar hij wijst nu wel ff goed op de hoorzitting van gisteren, waaruit bleek dat het model niet klopt.
bertusdebeer
Uit dit debat concludeer Ik toch dat alleen baudet voor de boeren is en de boeren wel in de pan worden gehakt
Grasbaal
01.13 uur einde debat, maar het is nog niet afgelopen.....
+1
Coen
@Grasbaal , overleeft het kabinet deze crisis?
+1
Skroefkelos
@Coen dat is niet te hopen , want doel is 50% boeren weg , heeft niks met stikstof te maken , alle foute berekeningen , aanames , demostraties etc. ten spijt , we moeten er alles aandoen dat het kabinet valt , als de zorg gaat staken , of wie dan ook (behalve instinktion rebellion 😄), zorg dat je er bij bent , als het kabinet valt kan er nu nog een wending komen !
Coen
@Skroefkelos , het ging over de stikstofproblematiek, dus ook de NOx van industrie en mobiliteit maar het ging eigenlijk alleen maar over NH3 van onze veehouderij —> een vooropgezet plan van de linkse kliek.
+1
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
erleeft het kabinet deze crisis?

Geurts van CdA heeft gezegd,dat ga ik niet meemaken ,oftewel dit kabinet valt of er komt een andere oplossing,maar geen krimp veehouderij.
Wie debat heeft meegemaakt weet het antwoord al...
Skroefkelos
@jan.1 ik hoop dat CDA de rug recht houd , en dat het kabinet valt , liever vandaag als morgen
de Haas
@jan.1 Geurts heeft wel meer gezegd.....
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!