Oproep aan iedereen

Persbericht LNV

Deel dit topic

John Spithoven

Bijlages

Laatste  |  

Reacties

+1
hans1980
Dus voor 1 december komt vergunning verlening weer op gang ook belangrijk voor landbouwers
+5
Jack Rijlaarsdam
Rare oproep. Nu aan tafel gaan en de glazen laten rammelen. Brabant terug in het gareel, PAS-melders uitzicht op een vergunning en handen af van onze fosfaatrechten. Dan willen we onze latente ruimte best een jaar om niet uitlenen. Scoren.
+1
robbies
@Jack Rijlaarsdam vandaag de draaiing van Gelderland gezien? Schorten niets op. Willen alleen in overleg over opschorting. Eerst keiharde toezeggingen en dan pas onderhandelen over latente ruimte. En niet laten gijzelen over derogatie. Want de inzet daarop laten versloffen zal het drukmiddel wel wezen.
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Waar lees je dat?
Geschil gaat over extern salderen en fosfaatrechten afnemen.

Daar heeft rijk en provincies elkaar weer gevonden.

Als dat beleid door gezet wordt, en daar zijn aanwijzingen voor dan doet de industrie de veehouderij uitfaseren.
+1
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Speciaal voor jou.
boerderij.nl/Home/Achtergrond/…

En dan de volgende passage

Elf provincies (alleen Friesland niet) en minister Schouten hebben gezegd dat de brief van de minister uitgangspunt is bij de verdere besprekingen.

En vandaar mijn oproep.

Ik hoop dat je dat snapt.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Ik hoop dat je dat snapt.

Nee, ik snap er niets van. Je voert actie om druk te zetten, niet voor de lol. Dan moet je ook aan tafel om uit te onderhandelen. Als men niet weet wat je wilt, wordt er zeker niet jouw kant op geschoven. Wat is jouw plan? Thuis blijven wachten tot er 1 december een hopeloos plan wordt gepresenteerd en dan 2 december weer op de trekker stappen?
+6
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Sorry Jack, ik ga hier niet meer op in.

Als uitgangspunt kamerbrief blijft en je loopt weg, kiest allemaal als organisaties om de juridische weg te bewandelen, dan ben je standvastig

Dan ga je niet meer polderen.

Verder stop ik met de discussie, moet weg, de 4 de avond deze week.

waarom, omdat het polderen niets opgeleverd heeft en ook niet gaat opleveren.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Elf provincies (alleen Friesland niet) en minister Schouten hebben gezegd dat de brief van de minister uitgangspunt is bij de verdere besprekingen.

Lees het positief, de beleidsregels zijn dus niet langer het uitgangspunt, die slag hebben we gewonnen.
+6
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam He Jack, nog steeds positief na het debat. Naast de kamerbrief gaat men onderzoeken of men nog meer kan stelen van ons.

Zullen we de volgende keer samen optrekken ipv elkaar op een nette manier onderuit halen?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
elkaar op een nette manier onderuit halen?

Ik heb het debat niet gezien, had ook een vergadering. Je bent echt niet de enige die zich inspant om statements te maken en mee te denken over een toekomst voor overmorgen en voor de generatie veehouders na ons. Ik worstel me vanavond wel door de transcriptie heen, maar het zal wel het gebruikelijke stuk volkstheater geweest zijn. Mensen zonder enig benul waar zij over spreken proberen de discussie om te buigen om de eigen stokpaardjes zo vaak en zo lang mogelijk voor het voetlicht te brengen. Het denken in oplossingen is daarbij uit den boze, dat kost zendtijd.

Verder heb ik de indruk dat wij samen op trekken. Daar hoort ook een stuk discussie bij, dat geeft andere inzichten en houdt de zaak scherp, zolang het uiteindelijke doel maar hetzelfde blijft. Een pb mag altijd, krijg je m'n telefoonnummer, praat net zo makkelijk.
+4
Albert Altena
@John Spithoven
We moeten ook eens voor het voetlicht brengen dat opname door de voedergewassen hoger is dan de uitstoot, want ook de uitstoot van andere sectoren als verkeer wordt opgenomen.
+9
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Albert Altena:
We moeten ook eens voor het voetlicht brengen dat opname door de voedergewassen hoger is dan de uitstoot, want ook de uitstoot van andere sectoren als verkeer wordt opgenomen.

Wonderlijk genoeg hoor je daar niemand over, het is een kans voor open doel. In felle discussie met RFC aangegeven dat zij deze strijd voor ons kunnen winnen. In de KLW staan gegevens over N-bodembalans, ammoniakemissie en eiwit van eigen land. Genoeg gegevens om duidelijk te kunnen maken hoe het werkelijk zit. Dat gaat alleen niet gebeuren, de gegevens in de KLW zijn volgens RFC namelijk niet geborgd en makkelijk te beïnvloeden. De KLW is desondanks wel een basis om melkgeld te herverdelen, maar niet geschikt om ons te verdedigen. Het RIVM werkt wetenschappelijk met foutmarges van 50-70%, dus zie ik het probleem van kleine verstoringen in de databank niet zo. Het ontbreekt het bestuur van RFC gewoon aan lef.
+2
Jan S
😀
de Thijs
Shell is zelf ook begonnen
+1
sorry
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Dan willen we onze latente ruimte best een jaar om niet uitlenen

ben je bedonderd......ze zetten er maar een zak geld tegenover
sorry
Oo.....ik snap m....de latente ruimte is bij jou al gevuld met de aankoop van fosfaatrechten...
burg
@Jack Rijlaarsdam de glazen rammelen al, alles wat onder pas draaide dus pas vergunning, melding en referentiekader hoogste van 2010/2011/2012 dacht ik vergunnen incl latente ruimte. Extern salderen eenmalig aanbieden, als zijnde stoppersregeling exc. fosfaat of dierrechten. Verders kijken ze maar ff denk, als je als sector al zoveel gereduceerd hebt en dat maakt geen verschil gaat dit t ook niet maken.
+2
overstekend wild
@burg niks reduceren en inleveren. Betrouwbere depositie metingen en gelijke depositie normen voor nederland /Duitsland
+2
burg
@overstekend wild Dat staat er toch ook? Eenmalige stoppersregeling waarbij N ruimte opgekocht kan worden van bedrijven die dat willen. Als ze dan wat willen zullen ze flink moeten betalen en kan je gebruik maken als je wil van de warme sanering. Fosfaatrechten blijven dus ontwikkelingsruimte voor rest blijft.
puddingbroodje
@Jack Rijlaarsdam verhuren!
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @puddingbroodje:
verhuren!

Vind ik link, dan staat het op andermans naam. Ik vertrouw de overheid niet zo erg.
KOC1981
John, als ik jouw nu goed begrijp en de minister nodigt bijvoorbeeld Sieta uit, dan moet ze de uitnodiging weigeren? dat ze geen toegevingen gaat doen kan een standpunt zijn, maar niet gaan vind ik dan geen goed plan.
John Spithoven
@KOC1981 Lees mijn vorige reactie
+23
John Spithoven
Ik zal het simpeler toelichten.

Van 1990 tot 2017 is de emissie in de landbouw met 65 % afgenomen

De concentratie ammoniak in de lucht en de depositie op N2000 is toegenomen.

Nu heeft veehouderij 46 % aandeel in de emissie. Vergund.

Vanaf 1 december mag overige emissie, bouw en industrie, de niet vergunde 54 % legaliseren bij de 46 % met een vooraftrek van 30 %. Wij raken daarbij de fosfaatrechten kwijt.
Dit ter verbetering van de N2000.

Lulverhaal, doel is uitfaseren veehouderij, niet de stikstof crises.
+2
cowboys
@John Spithoven juist doel is opruimen van de veehouderij.
+4
bertusdebeer
Blijf vechten!!@John Spithoven
+1
Farmer_
@John Spithoven Doel is de intensieve veehouderij uit te faseren richting kringloop landbouw, dat zijn de plannen voor de toekomst, is allemaal al vastgelegd, wat er nu gebeurd met oa N zal het in een stroomversnelling brengen,dat is wat ze willen, verwacht geen hulp van de politiek.
+3
John Spithoven
@Farmer_ Die verwacht ik ook niet, wel verwacht ik dat ze steken laten vallen.

Daarom www.stikstofclaim.nl
+2
Farmer_
@John Spithoven Zoals je al zei bedrijfsleven gaat dit alles bekostigen, en de nederlandse overheid leunt achterover zoals altijd.
+2
sorry
@Farmer_ die strijkt gratis de 30 afroming op voor wegen
Skroefkelos
@John SpithovenHet begint al aardig te rafelen volgens mij , juridisch heb ik al meerdere zaken voorbij zien komen die niet houdbaar zijn , maar daar weet jij alles van , de wal is het schip aan het keren , houd vol !
burg
@John Spithovenjohn ook wij doen mee met stikstofclaim maar ik zie het meer als extra druk op ketel niet als een oplossing. Hoe ziet u het verloop van het proces en de sector dan?
+4
jan w
Quote Reactie van @Farmer_:
Doel is de intensieve veehouderij uit te faseren richting kringloop landbouw, dat zijn de plannen voor de toekomst, is allemaal al vastgelegd, wat er nu gebeurd met oa N zal het in een stroomversnelling brengen,dat is wat ze willen, verwacht geen hulp van de politiek.

Als je het debat wat hebt gevolgd, dan gaat het D66 en Groen Links helemaal niet om het stikstofbeleid. Het gaat ze gewoon om het wegstrepen van landbouwbedrijven. Er zijn geen oplossingen mogelijk.
+1
m uut m
@John Spithoven
Is de emissie wel met 65% afgenomen ?
Of is dat berekend door te rekenen met emissiearme veestallen die het in werkelijkheid niet zijn of luchtwassers die helemaal niet aan staan.
Dat kan ook veel verklaren even als dat er veel meer koeien zijn opgestald.
sorry
Quote Reactie van @m uut m:
luchtwassers die helemaal niet aan staan.

infomil.nl/onderwerpen/landbouw/…
jan w
@m uut m
De emissie is afgenomen van 312??? .... ton.
naar
114???? .....ton . of ik de cijfers helemaal goed heb weet ik niet maar zo ongeveer.
m uut m
@jan w
Dat is berekend of aangetoond ?
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Dat is berekend of aangetoond

Alles wordt met modellen berekend. In mijn optiek is de beste optie tijd kopen om daadwerkelijk te meten en met deze gegevens beleid te gaan maken. Maar dan ook met alle gegevens, dus emissie, depositie en gewasopname. Eens zien hoe groot het probleem dan echt is.

Tussentijds dient ook de discussie gevoerd te worden over het falend beheer van de natuur. Onze natuur is ook in cultuur gebracht, maar nu willen we opeens de handen eraf trekken en moet alles vanzelf gaan. We willen zwakkere soorten beschermen, maar laten de sterkste het winnen. Er zal in de beheersplannen echt gewerkt moeten worden aan resultaatgerichte beheersmaatregelen om de gewenste natuur in stand te houden. Dat is niet alleen depositie verminderen, maar ook bijvoorbeeld snelgroeiers in toom houden door weiden of maaien. Ook hier kunnen wij het verschil maken en zijn we de oplossing in plaats van het probleem.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
doel is uitfaseren veehouderij, niet de stikstof crises

Zo schat ik dat ook in. Toch is er maar één manier om de discussie te winnen: op argumenten. Ik heb de overtuiging dat daadwerkelijke metingen van emissie, depositie, oorsprong van de depositie, gewasopname en vastlegging in de bodem andere inzichten op gaan leveren. Hiervoor is gewoon tijd nodig, dus mijn idee zou zijn om mee te werken aan een plan zonder onomkeerbare maatregelen om tijd te kopen. Ik vraag me af wat je hier tegen zou kunnen hebben.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Zo schat ik dat ook in. Toch is er maar één manier om de discussie te winnen: op argumenten. Ik heb de overtuiging dat daadwerkelijke metingen van emissie, depositie, oorsprong van de depositie, gewasopname en vastlegging in de bodem andere inzichten op gaan leveren. Hiervoor is gewoon tijd nodig, dus mijn idee zou zijn om mee te werken aan een plan zonder onomkeerbare maatregelen om tijd te kopen. Ik vraag me af wat je hier tegen zou kunnen hebben.

Jack, mij verweet je van de week dat ik valse hoop bracht door extern salderen toe te staan onder voorwaarden en nu kom je met hetzelfde soort wensdenken. De bouw balanceert op het randje van faillissement. De economie dreigt stil te komen staan en de BV Nederland is in paniek. En jij denkt dat er nog zoiets is als tijd kopen om op het dooie akkertje 3 jaar te gaan meten op emissie depositie, oorsprong van depositie, gewasopname en vastlegging?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
de BV Nederland is in paniek

Dat is de vinger op de zere plek. Daar moet je gebruik van maken. Het lijkt me duidelijk dat er geen draagvlak is voor de gelanceerde plannen, dus daar komt geen snelle oplossing van. Die snelle oplossing is wel nodig geef je terecht aan. Dan lijkt mijn aanbod van snel maar tijdelijk oplossen en ondertussen in overleg gaan een aanbod dat met beide handen aangegrepen zal worden. Een snellere en meer rechtszekere oplossing is er niet. Drie jaar meten lijkt mij overigens vrij royaal, jaartje meten, drie maanden voor de rapportage, kunnen we januari 2021 met frisse cijfers het overleg in.
KOC1981
@Jack Rijlaarsdam hoe zie je zo'n tijdelijke oplossing? een lease constructie van ammoniakrechten?
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @KOC1981:
hoe zie je zo'n tijdelijke oplossing?

- Fosfaat-/dierrechten beperken de sector dus er komt niet meer vee, daarom is in feite zeker dat de latente ruimte van bedrijven niet benut gaat worden. Al koopt iemand rechten en benut de ruimte, dan komt er ergens anders weer ruimte vrij. Deze latente ruimte is juridisch gezien bedrijfsgebonden vastgelegd in de vergunning, maar sectorbreed kan deze tijdelijk uitgeleend worden via een gedoogconstructie. Dus geen individuele lease.
- Sanering varkenshouderij levert gewenste beperking van de uitstoot.
- Verplichte toevoeging water bij sleepvoetbemesten vermindert de uitstoot.
- Hierdoor kan er weer vergund worden met een lage drempelwaarde voor tijdelijke activiteiten zoals de bouw.
- Is er meer krimp nodig, dan gooit Schouten maar een biomassacentrale dicht, niet de gehele oplossing hoeft bij ons vandaan te komen.
KOC1981
@Jack Rijlaarsdam mail je deze voorstellen even naar alle stakeholders? goed plan
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @KOC1981:
mail je deze voorstellen even naar alle stakeholders?

We willen persoonlijk een rondje Den Haag doen, de legervoertuigen zullen nu wel weg zijn. Alleen volgende week herfstvakantie, lastig. Ik hoop eerst dat de collectieve intelligentie van de prikkers nog met opbouwende kritiek of aanvullingen komt.
+2
overstekend wild
@Jack Rijlaarsdam eenmaal uutgeleend/weg gegeven krijg je nooit meer terug, daar zorgen ze wel voor. Zelfde als met de afgeroomde fosfaatrechten/ knelgevallen regeling. Trap er niet in! Tevens is het een indirecte erkenning van de veel te lage depositie norm 0.05 Mol. De norm moet omhoog! Hoe? Dat regelen ze zelf maar. Waar een wil is is een weg. Verder, de discussie win je niet alleen op basis van argumenten zoals je zegt. Dat is een misvatting. Het gaat ook om de emotie. Het grote publiek voor je winnen om de politiek te laten zien dat de maatschappij aan jou zijde staat. En de meeste mensen snappen van het N dossier helemaal niks, kiezen uit emotie!
burg
@Jack Rijlaarsdam is uitstoot verminderen door varkens opkoop en latente ruimte op willekeurige plek (uitstoot die er nu al niet is) wel uit te geven een garantie om de depositie op n2000 te laten dalen? Geloof ook dat als we netto dus gewassen meenemen en gemeten we er heel anders uit komen alleen die verrekte dubbele agenda van de politiek en de klok die tikt. Druk staat erop, hopelijk snel een raming van juridische claim erbij maar dan moet er idd van onze kant wel gepraat gaan worden om verder te komen.
sorry
@Jack Rijlaarsdam bij vergunning aanvraag moet altijd duidelijk zijn waar de benodigde stikstof vandaan komt,hoe kun je ook anders een aerius berekening maken,en hoe wil je die latente stikstof dan weer terug krijgen als deze opgevuld is door industrie

hoe zie jij dat?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @sorry:
opgevuld is door industrie

Insteek is ruimte te maken zodat het instellen van een lage drempelwaarde geaccepteerd wordt.

Grote probleem is het stil vallen van de bouw en dat is N-uitstoot van tijdelijke aard. Dat past mooi bij ons aanbod tijdelijk ruimte ter beschikking te stellen zonder daadwerkelijk administratief over te schrijven. De industrie zonder vergunning is niet ons probleem. Dat heeft de overheid jaren gedoogd, dus daar zullen zij samen uit moeten komen.
sorry
@Jack Rijlaarsdam weet niet of dat van tijdelijke aard is,er komt ook meer verkeer erbij
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @sorry:
weet niet of dat van tijdelijke aard is,er komt ook meer verkeer erbij

Afspraak maken voor een vooraf vastgestelde periode, moeilijker is het niet. Als een bouwproject klaar is, is er ook geen N meer nodig. Verkeer wordt steeds schoner en meer electrisch.
+1
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Landbouw is voornamelijk ammoniak wat het "probleem "is. Bij de bouw gaat het om stikstofoxiden.
Wat heeft de bouw dan aan ammoniakrechten?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Wat heeft de bouw dan aan ammoniakrechten?

Vooralsnog wordt alle depositie terug gerekend naar N en wordt geen rekening gehouden met de bron en dus scheikundige verschijning. Juist daarom is het zaak correcte data te gaan verzamelen en daarna pas onherroepelijke beslissingen te nemen. Dus de bouw heeft er wat aan als er een drempelwaarde voor N wordt ingesteld.
sorry
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
schoner en meer electrisch

van kolen/houtstookcentrales
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @sorry:
van kolen/houtstookcentrales

Onder andere, naast water-, wind-, zon- en kernenergie.
+1
robbies
@Jack Rijlaarsdam ken het verleden: 1 peildatum en je weggeven ruimte is voorgoed verloren. De SLOM-boeren waren ook beloofd dat ze weer mochten gaan melken na een paar jaar.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
ken het verleden: 1 peildatum en je weggeven ruimte is voorgoed verloren.

Er wordt niets weggegeven. Ieder houdt zijn vergunning en kan zijn ontwikkelruimte in het betreffende jaar benutten. Immers door de dier-/fosfaatrechten is groei binnen de sector niet mogelijk. Wil je voorbereid zijn op een peildatum, dan neem je dus gewoon ruimte over van een ander. Kijk je het aan, is dat eigen keus en dan blijft de vergunning gewoon leidend.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ieder houdt zijn vergunning en kan zijn ontwikkelruimte in het betreffende jaar benutten

nee, dat kan hij niet, want je wilt collectief ruimte uitwisselen. Wanneer je iets uitruilt moet er iets afgeboekt worden. Je kunt niet zeggen: pak maar 10% van onze NH3-ruimte, maar we zetten niks op papier.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
Wanneer je iets uitruilt moet er iets afgeboekt worden

Ben ik met je oneens. We kunnen spatzuiver aantonen dat de latente ruimte sectoraal gezien nooit meer benut gaat worden. Enigste probleem dat wij hebben met afpakken is dat er individueel knelgevallen ontstaan. Daarom deze gedoogconstructie.
Achso
@Jack Rijlaarsdam verkeer wordt elektrisch schoner..Door een nieuwe biomass a centrale te bouwen?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Achso:
Door een nieuwe biomass a centrale

Dat is toch niet onze verantwoordelijkheid. Het draait er om dat we helder kunnen maken dat wij geen probleem zijn, maar de oplossing. Dan mag de overheid de bal bij een ander leggen, dat gaan wij niet doen.
robbies
@Jack Rijlaarsdam
- als er niet meer dieren komen, waarom dan niet extern salderen op vrijwillige basis? Waarom als collectief iets uitruilen? Laat ieder voor zich maar bepalen.
- jij wil als collectief een uitruilconstructie maken, maar de varkenshouderij moet voor niks hun vergunning inleveren? Wanneer Brabant terug in de pas springt en er nog onduidelijkheid is over de stikstofruimte, kan de SRV weleens mager ingetekend worden. De vergoeding voor de rechten is marktconform en een verkoop van NH3 kan de sloopregeling weleens overtreffen
- sleepvoetbemesting mag niet op zand en löss. Prachtig dat water de emissie vermindert, maar ik ga geen 50 ha met 50% water op de as bemesten.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
als er niet meer dieren komen, waarom dan niet extern salderen op vrijwillige basis?

Daar kunnen we het na het jaar adempauze over hebben, maar eerst correcte data verzamelen. Daar zit in mijn ogen ons grootste belang. Dat jaar extra tijd ruilen we uit tegen het overheidsbelang van ruimte voor bouwvergunningen. Gewoon koehandel dus.

Varkenshouderij hoeft niets, water bijmengen bij zodebemesten hoeft niet. We benoemen gewoon lopende ontwikkelingen die verlaging van de emissie/depositie opleveren. De regeling in de varkenshouderij loopt gewoon en water bijmengen met sleepvoeten is ondertussen een verplichting. Je legt dus niemand iets op, maar maakt er wel gebruik van. Ik snap je weerstand niet. Nu maatregelen in gaan voeren op basis van ondeugdelijke data is toch ook ongewenst?

Misschien ten overvloede, maar ik pleit voor één jaar latente ruimte ter beschikking stellen, dus niet voor definitieve overdracht, dus ook jouw varkenshouders blijven gewoon eigenaar van hun vergunning.
+3
Erik!!1979
@Jack Rijlaarsdam Gewoon helemaal niets doen. Alleen demonstreren. Het is een illusie om in de stad Nederland het stikstof niveau op zo'n laag niveau te krijgen. Het enige wat ik nog verdedigbaar vind is dat er in de stad schonere lucht moet komen. Rest gewoon van tafel. Ga je nu weer polderen komt dit thema over een paar jaar weer. Houd nooit op. Zoals die klimaat gekkies zeggen dat je het voor je kinderen moet doen zeg ik het bij deze ook. Vecht door totdat deze luchtkastelen van tafel zijn. (Wil niet zeggen dat er langzaam wat minder landbouw/veehouderij in Nederland komt maar dat komt gewoon door ruimte gebrek)
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erik!!1979:
Gewoon helemaal niets doen. Alleen demonstreren.

Wat heb jij een ongelooflijk bord voor je kop.
+2
Erik!!1979
@Jack Rijlaarsdam dat beleid wat jij wilt inzetten is doodlopend. Ieder jaar pakken ze iets meer. Nu is de actie bereidheid zo groot. Nu kun je het draaien. Dat jij dit anders ziet zal wel aan jou werkgever liggen. Ik ben namelijk niet de enige die zo denkt. Heb je John zijn oproep niet gezien. Sieta, Daniëlle, Mark allemaal mensen die vechten voor het compleet draaien van het beleid. Die geven geen millimeter bij.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erik!!1979:
Nu kun je het draaien

Jij wilt niet draaien, maar blijven protesteren. Koop toch lekker een seizoenskaart van een mooie voetbalclub, kun je elk weekend "protesteren".

Wie is mijn werkgever?
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
En daarom ging ik niet demonstreren.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
En daarom ging ik niet demonstreren

Wist ik niet, werd nog gebeld door de NOS, was op zoek naar een boer die bewust niet heen ging. Mooi sjouwtje voor jou geweest.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Demonstreren is 1 ding het voordeel op halen een ander.
Dat begrijp jij.
Het is nu tijd voor overleg !
+1
cowboys
@Jack Rijlaarsdam ik denk niet dat Erik een bord voor zijn kop heeft .Want de tijd van praten en polderen is al jaren voorbij .alleen ging LTO nog een tijd door.zonder dat ze daar de meerderheid van de boeren daarmee hielpen .
+2
kwarkje
@cowboys ook Jack moet nog een keer zijn kop stoten voor hij om is
+1
rene-de-jong
@Jack Rijlaarsdam Valt wel ietsje mee denk ik, de realiteit is da de aanhang zeeeeer groot is en er totaal geen bewijs is voor achteruitgang van de natuur.

Dus veeruimen onder het mom van depositie is onzin.

Eerst die feiten op een rij en daarna zou de sector zelf eventueel ook nog wel eens wat kunnen doen, dingen die ook voor de sector iets opleveren.
-bijv. water bij de mest
-bijv. kunstmest (akkerbouw) ietsje minder
-bijv. bedenk maar wat.....

De basis is: PAS voldoet niet, voorsorteren mag niet. punt
voorsorteren doet de veehouderij niet.
Alle overige onzin is gekoppeld aan "AGROCIDE"
+1
Farma_boerke
@Erik!!1979 Na de stikstof komt er wel weer iets anders, O2,methaan, pfas, of wat dan ook.
Iedereen word erbij genaaid om en om en uit gespeeld tegenover elkaar.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Farma_boerke:
Iedereen word erbij genaaid om en om en uit gespeeld tegenover elkaar

Die constatering wordt breed op het prikkebord en daarbuiten gedeeld. De vraag is wat ga je doen: blijven demonstreren en streven naar anarchie of wil je de huidige beleidskaders ombuigen? Ik ben benieuwd naar je keuze.
robbies
@Jack Rijlaarsdam Ik heb geen weerstand en ja, beleid maken op aannames is fout. Ik zie vooral geen oplossing in je voorstel. Je noemt het saneringsplan voor de varkenshouderij, maar de varkenshouderij houdt zijn rechten vervolgens. Wat komt er dan precies vrij? Je noemt emissiearm bemesten, wat gewoon gangbare praktijk is en waar de vergunningsplicht bovenal nog ter discussie staat. Het is niet uitgesloten dat je volgend jaar een vergunning aan moet vragen om te mogen bemesten en te weiden. Die emissie wordt nu gedoogd.

Wat van jouw oplossingsrichting overblijft is uitwisseling van latente ruimte. Dat noemde je vorige week nog luchtfietserij. Wat is er nu veranderd dat er plots wel op korte termijn gesaldeerd kan worden, zij het tijdelijk?

Ik heb het idee dat je graag wil dat de sector de regie houdt over uitvloeiende stikstofruimte. Als een soort van sectorbelang dat de krimp niet té groot wordt wanneer de industrie zich met groot geld bij de stoppers meldt. Zulk soort reguleringen hoeven van mij niet persé. Minder meevreters, meer concurrentie, minder kosten, meer melk in hogere bakjes dus meer melkgeld, nietwaar?
Jack Rijlaarsdam
@robbies Typen duurt me te lang. Ik pb m'n telefoonnummer. Vind het wel leuk om te sparren. Voorkomt dat we volgende week in Den Haag nat gaan.
+1
kwarkje
@Jack Rijlaarsdam je wilde toch niet polderen?
Heb je niet meegekregen dat bij het wegnemen van de bron emissies er nog steeds teveel KDW is voor natura 2000 gebieden
Er is maar 1 oplossing meer
Het aanwijzen van natura 3000 stadsparken en daar langzaam naar toegroeien.
Al het andere is een doodlopende weg
Stop met polderen en durf de waarheid te zien!
Erik!!1979
@kwarkje zelfs jij bent om. Nu @Jack Rijlaarsdam als het, zure kwarkje zelfs niet meer wil polderen wie heeft dan een bord voor de kop.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kwarkje:
je wilde toch niet polderen

Dat doe ik niet, ik wil tijd kopen om goede data te verzamelen om daarmee de overheid om de oren te slaan. Mooi voorbeeld is N2000 in m'n achtertuin. Instandhoudingsverplichting voor 0,02 ha veenmosrietland vanaf 2004. Natuurlijk onwijze vermesting door de landbouw. Ook wordt er twee maal per jaar onderhoud gepleegd, maaien. Nu vijftien jaar later is de betreffende rietpol tegen alle vermeende N-depositie in gegroeid naar 0,75 ha. Volgens mij een bewijs dat de N-depositie wel mee valt, maar het gewoon een kwestie van onderhoud is. We zullen gegevens moeten verzamelen om dit goed te onderbouwen, dan ga je het winnen. Niet door maandelijks de tank leeg te rijden naar Den Haag.
+7
Jan S
😀
de Haas
@Jan S Er is toch wel wat aan de hand. Spanje, Frankrijk, Brexit en Trump is ook gekozen omdat de burger het corrupte zootje zat is. Deze demonstraties etc. zijn een begin, nog een klein zetje en de beer is los.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Al koopt iemand rechten en benut de ruimte, dan komt er ergens anders weer ruimte vrij.

Sterker nog de veestapel gaat dan ook nog krimpen aangezien er momenteel 20% afroming naar vadertje staat gaat
puddingbroodje
@Jack Rijlaarsdam sterker nog de P klotum wordt met 20% afgeroomd keer op keer bij verhandeling dus komen er alleen maar minder melkkoeien!
+2
rene-de-jong
@Jack Rijlaarsdam Juiste strategie !!
Argumenten:
- Is er wel achter uitgang van natuur >>> neeen zie Nicolaas Gerritsen:
foodlog.nl/artikel/…

Het EU Hof heeft in ingewikkelde taal eigenlijk niet zo'n moeilijke opdracht en conclusie:
curia.europa.eu/juris/document/…

PAS voldoet niet omdat je direct moet aantonen dat een activiteit geen nadelige gevolgen heeft en hierop voorsorteren mag niet.
Dus alsnog allemaal NB aanvragen als je na 31 maart 2010 meer belastende activiteiten gaat uitvoeren.
Makkie voor de veehouderij, lastiger voor overige activiteiten als industrie, wegen etc.

- Voor de veehouderij eenvoudig(er) immers er is geen koe,varken of kip extra; aan te tonen met de rechten.
- de emissiearme stallen worden of zijn nu al gebouwd, niks toekomstige maatregel.
- Weiden en bemesten is een project (en vrijgesteld) tenzij je uitbreiding aanvraagt dan kun je het niet los zien van de gehele vergunning, dan moet je aantonen dat je (per ha.) niet méér bemest (=logisch) en geen 1000 koeien per ha gaat weiden (ook logisch) of niet gaat weiden.
- dit geld dus voor grond buiten de N2000 gebieden, binnen de N2000 is dat niet zo want die activiteit (beheer) is (meestal) nieuw en niet een bestaand project. >> SBB & NM vergunning aanvragen a.u.b. !! weiden en "beheren" (rondrijden in autootje en méér vee in gebieden want er was 0 (I&R 😁 ).
Quote:
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Dit in combinatie met antwoorden op de vragen vanMOB 294/17 zie punt 73, 104 & 120 (dat zijn de antwoorden).

- Het meerdere vee en dichter bij N2000 gebieden zal wel heel goed moeten onderbouwen.

Voor overige activiteiten kan (deels) ook eenvoudig aangetoond worden dat dit niet méér belastend is:
- Voor een nieuwe autoweg bijvoorbeeld; nu rijden we vlotter door dus minder uitstoot of nu rijden we binnendoor dus minder uitstoot of we regelen dat er nationaal meer electrische auto's komen (gebeurt eigenlijk al)
- Voor een industrie die na 31 maart 2010 extra activiteit gaat doen moet dus ook direct aangetoond worden dat dit niet extra belastend is, ook dit is veelal wel al aan te tonen met de emissiebeperkende maatregelen, op de schoorsteen bijvoorbeeld of afzuiging etc. of elders een fabriek gesloten.
- Voor de luchtvaart is het lastig lijkt mij, is alleen maar meer meer en meer, en het ijkpunt 31 maart 2010 is ook lastig te bepalen omdat er geen vergunning is en was.
- Pernis idem
- Voor woningbouw zijn ook prima argumenten aan te dragen die aantonen dat deze activiteit niet extra belastend is; bijvoorbeeld energieneutraal bouwen of een oudere wijk aanpakken dus compenserende maatregelen.
Dit is veelal ook al het geval immers hoeveel wijken zijn er al niet aangepakt en hoeveel woningen hebben geen gas meer nodig...
- Het bouwen zelf is eigenlijk onzinnig om dit ook mee te nemen in de berekeningen immers er zijn niet méér bouwbedrijven, ze bouwen alleen tijdelijk op een andere plek. Deze week die woning en volgende week een andere...

Misbruik door de OVERHEID:
Wat de overheid en vooral de groene overheid nu wil is compenseren uit een andere sector (veehouderij) om zo de andere sectoren de ruimte te geven.
Ze maken dus in feite dezelfde fout als bij de PAS (voorsorteren) want;
Dit doen ze vervolgens zonder een juiste onderbouwing, immers zij weten niet zeker dat dit werkt !! ER IS GEEN BEWIJS (meting)

En terecht heeft J.C. Vogelaar dit kort en bondig verwoord namens MESDAG in het verhoor woensdag 16 oktober j.l. "Koffie bij Carola"
+1
Jan S
😀
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Jan S:
of stellen we harde eisen waar niet aan getornd kan worden?!

Welke eisen zijn dat dan?
+1
Jan S
😀
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Jan S:
de volgende eisen

Goede eisen, maar geen oplossing voor volgende week. Wij willen naar een plan om de ergste nood te ledigen en tijd te kopen, in deze tijd goede metingen te laten doen, die de genoemde eisen onderbouwen of misschien zelfs onnodig maken als NH3 echt vlak achter de stal ligt.
+1
Farma_boerke
@Jan S zure regen lag aan de zwaveluitstoot welke in lucht een verbinding aanging met aanwezige stoffen en weer neer sloeg en tot zure regen leidde. Zwafeluitstoot is aan banden gelegd, dus geen zure regen meer.
Jan S
😀
Skroefkelos
@Jan S ennwaarbij in de brandstoffen voor verkeer en landbouw dezwavel nauwelijks meer in de brandstof zit , is deze nog rijkelijk in kerozine aanwezig naast nog schadelijkere aditieven. Dat mag allemaal wel
+5
nederlandse boer
@John Spithoven
Lulverhaal, doel is uitfaseren veehouderij, niet de stikstof crises.

Helemaal mee eens John. Goed gezien. Je moet wel ziende blind zijn als je dat nog niet kan onderscheiden. Echt helemaal te gek voor woorden als jij dat nog moet gaan verdedigen richting collega veehouders. De tekenen zijn er toch helemaal naar: normaal moet eerst 3-5 jaar onderzoek gedaan worden, commissies ingesteld worden, ellenlang vergaderd worden, ect. etc. En wat zie je hier: binnen een week was alles geregeld!!! De provincies waar alles ook ellenlang duurt normaliter, hadden ook binnen een week helder dat de latente ruimte afgepakt moest worden en wel per direct.

Wat moet ik hier nog aan toevoegen?? Het gaat toch om maar om 1 ding: uitfaseren van de veehouderij!!!! UIteraard, met argumenten en non-argumenten. Het maakt niet uit, als het maar doorgaat.

Ben benieuwd of nu eindelijk de ogen van onze collega veehouders eens een keer opengaan. Graadmeter zijn voor mij de aantallen die ook willen meedoen stikstofclaim.nl. Met 400 deelnemers moeten er m.i. nog veel ogen opengaan. Had er binnen een week minimaal 4000 verwacht gezien de 4000 trekkers van afgelopen woensdag.

Zie uit naar de opstart van de juridische procedure. Nu is het knallen, we hebben niets te verliezen!!
Twentsch Land
400 deelnemers......stikstofclaim moet in meer media worden bekendgemaakt.

@nederlandse boer
kwarkje
@Twentsch Land ik heb dekking van de rechtsbijstand
+1
Twentsch Land
Die heb ik ook 😉

Die haal ik er bij als voor mij uniform geen voordeel meer is te behalen.

rechtsbijstand heeft overigens ook wel zijn kantlijnen....heb 1 x gebruik van gemaakt....de aangewezen advocaat zei tegen mij dat het budget wat ze van de verzekering krijgen nogal beperkt is.....als ik zwart onder tafel wat zou betalen kon hij wat meer doen....ik heb hem gezegd dat hij de pleidooi kon opstellen ( was vrij matig opgesteld ) , ik het eerst wou inzien voor het weg werd gestuurd en dat hij dan kosten kon besparen om bij de rechtbank weg te blijven omdat ik daar zelf het woord zou doen.......was hem denk ik iets over de hand want paar dagen voor de zitting berichte hij mij dat hij aanwezig wou zijn.....( put niet al jou hoop op de rechtsbijstand 😉 )

Grappig is dat de naam van de advocaat hier al eens op het prikkebord is genoemd 😉 @kwarkje
Johannushoeve cv
@Twentsch Land Grappig is dat de naam van de advocaat hier al eens op het prikkebord is genoemd. Dan wil ik die naam wel eens weten
Frans Z.
@kwarkje Is procederen tegen de overheid niet uitgesloten?
kwarkje
@Frans Z. ja
Produceren tegen ontnemen van rechten niet
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @nederlandse boer:
Zie uit naar de opstart van de juridische procedure

Volgens mij kan die pas beginnen wanneer de wetgeving een feit is. Ga je daar op wachten of probeer je de tijd nog nuttig te besteden als sector.
Skroefkelos
Ik ben akkerbouwer , volgens mij heb ik niets aan stikstof claim ( indirect natuurlijk wel , agrrarische sector) er stonden denk ook veel trekkers van akkerbouwers en loonwerkers
Schandalig dat die boeren met hun criminele chantage praktijken de boel elke keer weer platgooien. Keihard aanpakken dat gajes. En vooral niet toegeven aan hun eisen. Dan houdt het snel op. Stelletje verwende boeren.
Ze behoren tot de rijkste bevolkingsgroep van Nederland. En nog is het hun niet genoeg. Bovendien krijgen ze volop subsidies. Ze mogen hun handen dichtknijpen.
Nee voor zulk tuig is er maar één oplossing: De Nederlandse boer BOYCOTTEN!
Dan zullen we eens zien wie er echt de baas is in Nederland; wij de consumenten.
En niet die verwende boeren met hun maffia-praktijken.
Er werden zelfs al mensen aangereden door met tractoren door afzettingen te rijden. Dat toont hun ware aard.
+5
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
En vooral niet toegeven aan hun eisen. Dan houdt het snel op.

Nu ga ik je teleurstellen. Een boer geeft nooit op.
@Jack Rijlaarsdam Ach, pikkie.... die hele sector van jullie wordt binnen nu en 10 jaar gedecimeerd. Blijft niets van over. Heerlijk.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
Blijft niets van over.

We zullen zien. Kom je over tien jaar nog ff langs hier op het prikkebord? Gezellig.
@Jack Rijlaarsdam Als jij allang failliet bent bedoel je? LOL
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
Als jij allang failliet bent bedoel je?

Dat bedoelde ik natuurlijk niet, maar dat mag je best denken. Tot over tien jaar.
Twentsch Land
Mijn advies aan jou !

Een maand lang een dieet van water en zeewier....en dan praten we weer.

@De Nederlandse Consument
+1
frank post
@De Nederlandse Consument het is je goed recht om niet eens te zijn met de boeren, maar wat was je plan te gaan eten? De subsidie waar je naar refereerd is net als de kinderbijslag, ben ik ze nodig? Nee. Ontvang ik ze? Ja . Hypocriet? Tja....in zekere zin wel, maar het mag om mij morgen stoppen.
@frank post Het zijn niet alleen de subsidies. Het is het totale plaatje. Boeren zijn nu aan het stampvoeten als een stel verwende kinderen, terwijl ze niets te klagen mogen hebben. Boeren mogen hun handen dichtknijpen dat ze in Nederland wonen. Dus hup weer aan het werk en niet zo zeuren stelletje verwende kinderen.
+1
jan w
@De Nederlandse Consument
Blijkbaar snap jij er niks van. Ga je eerst eens wat verdiepen i.p. v. hier de lolpiepel uit te gaan hangen.
frank post
@De Nederlandse Consument
Weer protest….,
Voor diegene die zich afvraagt waar gaat dit nu weer over???? ff de uitleg in Jip en Janneke taal; je hebt een huis gekocht, je woont er al maar, je hebt een vergunning aangevraagd voor een garage en carport. De vergunning wordt verleend en je begint te bouwen. De garage heb je al klaar. Maar de carport moet nog. Dan krijg je bericht…..de vergunning voor de carport word ingetrokken want die staat er toch nog niet. Daarnaast word je medegedeeld dat na jou het huis niet meer bewoond mag worden omdat dat slecht is voor de omgeving. Je huis is dan in eens waardeloos. Er wordt nog wel aangeboden om je huis te kopen maar dan moet je huisraad, auto en alles wat maar enigszinds van waarde is ook laten staan. Euh is dit een nachtmerrie??? Nee hoor, dit is boer zijn in Nederland!
Dus ja ook ik ga deze week weer demonstreren, ik hoop dat u er niet veel last van heeft, als dat wel zo is denk er dan aan dat we dit doen met een reden, we willen wat ons vergund is kunnen gebruiken, we willen wat ons eigendom is, kunnen voorzetten en of verkopen en mocht het ergens nodig zijn onroerend goed te verkopen aan de staat dan willen we vrij zijn om te doen met onze overige bezittingen. Groet frank post
+1
jan w
@De Nederlandse Consument
De subsidie's zijn in het leven geroepen om de prijs van het basisvoedsel laag te houden. Voor mij hoeft dat helemaal niet, het is pure onzin.
Het is net als bij collecte's . Het meeste geld blijft onderweg aan de kerfstok hangen. Misschien dat er van al het geld zo rond de 15 % bij het doel terecht komt en de rest is voor de poppetjes die alles in goede banen zouden moeten leiden
+1
sorry
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
handen dichtknijpen dat ze in Nederland wonen. Dus hup weer aan het werk en niet zo zeuren

en waar ben jij nu mee bezig?
+2
Bartlehiemboer
@De Nederlandse Consument Zo was het misschien maar als wij nu niet in protest komen dan is dat mooie Nederland weg. Ik kan allemaal argumenten gaan opnoemen zoals de andere boeren hier ook doen maar ik denk dat dat geen zin heeft bij uw gedachtes. Misschien over 10 jaar (Of eerder) kunt u ons standpunt begrijpen. (Ik voel me bijna een predikant, die zegt dit ook tegen ongelovige mensen. Sorry)
+2
George
Quote Reactie van @frank post:
ben ik ze nodig? Nee. Ontvang ik ze? Ja . Hypocriet? Tja....in zekere zin wel, maar het mag om mij morgen stoppen.

Reageer @frank p

Praat voor jezelf , wat een onzin!
+2
frank post
@George ja, ik praat voor mezelf, van mij mogen toeslag rechten morgen stoppen, het word door de politiek en burger veelal gebruikt als pressiemiddel. Zal vast ff jaartje zeer doen maar heb liever dat het geld uit de markt komt dan uit brussel
cowboys
@frank post er wordt altijd gezegd dat er zoveel
Landbouw subsidie uit Brussel gaat naar de boeren. Welk deel word daadwerkelijk uitgekeerd en hoeveel is er van deze subsidie nodig voor de uitwerking door RVO?
Bartlehiemboer
@cowboys Ik denk dat we er eerder op toeleggen.
+1
George
Quote Reactie van @frank post:
Zal vast ff jaartje zeer doen maar heb liever dat het geld uit de markt komt dan uit brussel

Ik ook , maar dat gaat niet gebeuren zolang we met zijn allen vast zitten in het GLB beleid waar we in heel Europa voor half mei alles precies moeten opgeven wat we gaan telen , Graan , mais , aardappelen , uien , alles , hoeveel dieren we hebben , etc. Ze laten er een weermodelletje over heen gaan , daar door El Nino een beetje natter en daar een beetje droger dan normaal , van allerlei duidelijke satellietbeelden en ze weten ongeveer exact hoeveel voedsel er komt. Alleen wat weersextremen of natuurrampen kunnen wat roet in het eten gooien wat prijs wat naar boven kan laten gaan. Maar ze hebben alles in beeld inclusief de grote multinationals waardoor de prijzen van voedsel altijd veel te laag blijven! Dus noem die betalingsrechten absoluut geen subsidie! Het is een soort verzekering voor de burger dat ze altijd ruim voldoende voedsel van hoge kwaliteit tot beschikking hebben tegen een erg lage prijs. Dus niks subsidie! Maar ook niks vrije markt!
Bovendien hebben ze boeren ook nog eens in de tang voor dat beetje geld , want doe je iets niet zoals het volgens hen hoort korten ze je op je betalingsrechten.
+2
Skroefkelos
@George subsidies stoppen dan wel eerlijk voor heel EU he , dan zullen we nog wel eens zien.met de fransen , polen , oekraiene , hongarije etc. Kan de Smikkel Smikkel schappen wel eens gauw minder worden
jan w
@De Nederlandse Consument
Ik mag aannemen dat je ouders of voorouders de oorlog hebben meegemaakt met de hongerwinter.
Misschien zou jij je daar eens in moeten verdiepen.

In heel de wereld wordt er opgekeken hoe goed de Nederlandse land en tuinbouw is.
Dit op het gebied van milieu, dierwelzijn, gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen enz.

Of wil jij voedsel wat vol zit met antibiotica, bestrijdingsmiddelen, hormonen enz.
Jan S
😀
+1
kwarkje
@Jan S doe mij maar zijn adres
+1
sorry
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
Dan zullen we eens zien wie er echt de baas is in Nederland; wij de consumenten.

jaaa ...goedzo...stoppen met eten en volhouden hé..
+2
Jannus
Quote Reactie van @De Nederlandse Consument :
volop subsidies

??

(klik om te vergroten)

AJ oet Twente
Wat ik gisteravond begreep is de 30 % afroming , de afroming bij extern salderen van de eene boer naar de ander is . Bij het extern salderen voor 2015 ,ging er gemiddeld ook 30 % verloren .
Als dit minimaal 30 % wordt , moeten we volgens mij niet moeilijk over doen .
Maar niet eerst 30 % korten en vervolgens salderen .
Het belangrijkste punt blijft onherroepelijke NBW vergunning , is niet terug te draaien .
Zoals Jack aangeeft is wellicht een oplossing om in overleg met de bouw tijdelijk de latente ruimte te verhuren aan de bouw , zodat zij kunnen bouwen . Dit op basis van vrijwilligheid en met een voorwaarde dat er een systeem komt dat een deel van de NH3 betaalbaar binnen de landbouw blijft .
We moeten goed kenbaar maken dat de landbouw de vergunningen , goed op orde heeft.
De industrie ,verkeer en luchtvaart hebben er een puinhoop van .
De enige reden onze latente af te pakken ,is hun eigen puinhoop op te lossen .
Wij moeten zelf de regie houden waar onze NH3 heengaat , maar moeten ook goed begrijpen dat
een behoorlijke groep boeren wil stoppen . Voor een goede pensioen voorziening van deze boeren hebben we wel kopers van de Ammoniak nodig .
Verkoop is beter dan latente ruimte afpakken .
sorry
Quote Reactie van @AJ oet Twente:
t de bouw tijdelijk de latente ruimte te verhuren aan de bouw , zodat zij kunnen bouwen

hoe wil je dit nu doen,voor de vergunning moet je aantonen waar je de stikstof vandaan hebt,hoe wil je de latente ruimte later terug krijgen
jan w
@sorry
In de polder hebben ze ook "tijdelijk" 2 intensieve veehouderijbedrijven stil gelegd om windmolens aldaar af te kunnen bouwen.
sorry
@jan w bij een woonwijk komt er ook verkeer bij
mlkvhoudr
@AJ oet Twente volgens mij heb jij destijds bij ons nog de ammoniak aangeleverd, maar t moet maar net in jouw omgeving beschikbaar zijn en als alle passers tegelijk ammoniakrechten nodig zijn kon t aanbod wel eens te weinig zijn
+1
overstekend wild
@AJ oet Twente komt het zelfde af als de fosfaat bank, je ziet het nooit meer terug! Laat ze het uitzoeken, des te sneller hebben ze de depositie norm verhoogt
+9
Sieta
Waarschuwing: Latente ruimte beschikbaar stellen voor anderen kan onomkeerbare juridische gevolgen hebben. Voor je iets dergelijks alleen al voorstelt zul je goed op de hoogte moeten zijn van deze juridische gevolgen. En volgens mij is dat juridisch onderzoek niet verricht! Latente ruimte is een onaantastbaar grondrecht. Dat geef je nooit op, en breek je zelf ook nooit open: de overheid is tot nu toe geen betrouwbare onderhandelingspartij geweest om er maar vanuit te gaan "dat het wel goed zal komen". Dat is naïef. Bovendien leidt het benutten van de latente ruimte, tot meer stikstof- en CO2 uitstoot. En volgens mij wordt ons door dit Kbinet en een aantal politieke partijen op de mouw gespeld dat we naar MINDER uitstoot moeten. We kunnen dus constateren dat dit Kabinet en die politieke partijen liegen en een andere agenda hebben.
Farma_boerke
@Sieta dat er een dubbele tong gesproken word door politici en de eigen agenda/gewin bovenaan staat is bekend. Je kunt als landbouw echter niet blijven demonstreren zonder met een eenduidig tegengeluid en voorstel te komen. De voorstellen van FDF, agraactie, lto, nav, pov, visserij, nertsenhouders, etc moeten duidelijk uitgedragen worden ook voor de burger. Die laatste heeft nu het idee ze zijn overal tegen en willen niets. De MSM pikken de eisen niet op dus moet je het op eea manier anders doen.
Stilstaan kunnen we ook niet en moeten een keer aan tafel schuiven, anders liggen we weer op de tafel om verdeeld te worden.
Jack Rijlaarsdam
@Sieta Verhaal niet goed begrepen. Er kan een drempelwaarde ingesteld worden wanneer krimp is zeker gesteld. Dat is de oplossingsrichting voor de korte termijn. Door emissiebeperkende zaken die al lopen te benoemen geef je zekere krimp. Door de fosfaat-/dierrechten is de latente ruimte sectoraal gezien ook echt latent en blijft latent, dus zeker geen groei van emissie uit de landbouw. De latente ruimte wordt nog groter door de afroming bij rechtenhandel. Dat moet benadrukt worden. Benutting van latente ruimte lijkt me inderdaad niet effectief. Mooi dat je mee denkt, het is dus een kwestie van uitleggen dat latente ruimte niet benut kan worden en niet van inleveren. Hier wordt het verhaal alleen maar sterker en beter uitlegbaar door.
Twentsch Land
Gevaar blijft !

Eens gegeven blijft gegeven.....ook bij mooie afspraken, voorbeelden genoeg daarvan .

Idee is opzich wel aardig maar resultaat kan wel eens wrang worden.

Inzet voor nu is drempelwaarde 1 mol en bedrijven ( niet alleen agrarisch ) vrijwillig opkopen ( dus nooit onteigenen )

Zo heel moeilijk hoeft bovenstaande niet te zijn lijkt mij.......maar als men iets niet wil is eenvoudig zelf moeilijk/onmogelijk.

@Jack Rijlaarsdam
kwarkje
@Twentsch Land niks 1
Ook geen ander getal
Het systeem is failliet 💪💪💪💪🚜🚜🚜🚜
Twentsch Land
Voor direct moet er een oplossing komen.....over meer dan 1 kan komende tijd worden bekeken......plan wat jij wilt komt niet.

@kwarkje
kwarkje
@Twentsch Land jawel
Duurt alleen iets langer
Eerst puin ruimen
+1
sorry
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Dat is de oplossingsrichting voor de korte termijn

weet niet waar je druk om maakt zandvoort kan ook vrolijk doorgaan....
sorry
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
. Door de fosfaat-/dierrechten is de latente ruimte sectoraal gezien ook echt latent en blijft latent, dus zeker geen groei van emissie uit de landbouw. De latente ruimte wordt nog groter door de afroming bij rechtenhandel.

met dit verhaal kan je niet garanderen dat het afneemt of toeneemt in een gebied
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @sorry:
dit verhaal kan je niet garanderen dat het afneemt of toeneemt in een gebied

Klopt. De RvS heeft ook niets gezegd over gebiedsspecifiek ingrijpen.
Achso
@Jack Rijlaarsdam maar voordat iedereen weer begint te polderen, zal eerst eens uitgezocht moeten worden waarmee je aan het polderen bent. Anders had je ook niet naar RIVM gehoeven deze week. De regering kan heel simpel een noodverordening maken, met de Duitse stikstof waardes. Geeft tijd om van alles uit te vogelen en kunnen er weer steentjes gelegd worden
m uut m
Er is geen latente ruimte om weg te geven.
Simpel weg omdat het er niet is.
De ruimte is er voor individuele bedrijven en alleen maar omdat het bij een ander wegkomt.
Sectoraal bestaat het niet.
Achso
@m uut m klopt. En daarom is die ruimte prive eigendom en daar blijft de staat van af
m uut m
@Achso
Ammoniak rechten kunnen beter gelijk in de prullenbak ben je van een hoop gezeur af.
Als je wilt uitbreiden ben je toch fosfaatrechten nodig dus de ruimte neem je van een ander over.
Er komt toch beleid voor de omgeving van N2000 gebieden met of zonder ammoniakrechten.
Je kunt beter pleiten voor afschaffing van de ammoniakrechten dan de latente ruimte claimen.
+1
@m uut m Stoppen met al dit domme /onozele gezever over niks , er is geen enkel probleem, en dat is dan ook niet op te lossen.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Simpel weg omdat het er niet is.

?? Ik heb vergunning voor 200 stuks melkvee en 180 op stal. 20 latent. Een ander vergunning voor 80 en 80 op stal. Ik koop er 20 van, dan is mijn vergunning vol en de ander heeft er 20 latent. Sectoraal is er dus latente ruimte voor 20 stuks melkvee, onafhankelijk van wie de vergunning vol heeft. Ga ik nog voorbij aan het effect van verhuizen van traditioneel naar emissiearm stalsysteem.
Tobber
@Jack Rijlaarsdam hou toch eens op met je eeuwige gepolder en overleg gelul man. Als je nou eerst eens naar jezelf kijkt als voorbeeld, elke keer liep je achter de feiten aan en viste je achter het net. Pas toen het om nep ging (boerderij spel) en toen je uit pure frustratie doorpakte met stalbouw en aankoop kwam je eindelijk eens een stap vooruit. Bij alle andere beslissingen was je te laat erbij omdat je eerst "in overleg" was met weet ik wie. De tijd van overleg is gewoon voorbij. Stikstof ruimte die vergunt is of gedoogd door een PAS melding blijft eigendom van de eigenaar. Wie het wil kopen Agro of niet kom maar op. Als de industrie er meer voor kan geven dan de landbouw dan is dat maar zo. Het verdienmodel van de veehouderij is gewoon kapot. Een harde conclusie maar wel de enige juiste.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Tobber:
Stikstof ruimte die vergunt is of gedoogd door een PAS melding blijft eigendom van de eigenaar.

Daar knokken we nu juist voor, vooralsnog ziet de overheid dit namelijk anders.
Tobber
@Jack Rijlaarsdam dat weet ik ook wel Jack, dat zeg ik juist. Geen overleg meer maar vol erin nu. Geen mm meer toegeven. Maar jij heb geen tijd om te demonstreren, je komt s avonds een biertje drinken in Den haag en zit de rest van de dag hier je cooperatieve polder mening te typen. Ongelooflijk.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Tobber:
Ongelooflijk.

Mwoah, ik had de halve zaterdag, driekwart van de zondag en de gehele maandag aan de actie en inspreekbeurt in Haarlem gestoken. En nu weer verdere plannen maken. Wat heb jij precies gedaan behalve overdag je kop laten zien in Den Haag?
Achso
@Jack Rijlaarsdam mja. Maar het halve zinloze gepolder moet wel eens stoppen
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Achso:
het halve zinloze gepolder moet wel eens stoppen

Nooit iets half doen, je doet iets goed of je doet het niet. Zinloze dingen doen is zonde van de tijd. Doe ik het toch door op jou te reageren.
Achso
@Jack Rijlaarsdam laat je je dus vaker toe verleiden..
robbies
Quote Reactie van @Tobber:
Stikstof ruimte die vergunt is of gedoogd door een PAS melding blijft eigendom van de eigenaar.

Ik adviseer je de uitspraak van RvS nog maar een keer te lezen. PAS-melders en PAS-vergunninghouders zijn op dit moment rechteloos. Dat is de categorie knelgevallen in deze kwestie. Keihard tegenin gaan en structureel niet in overleg willen, dan zijn deze boeren het haasje. Reken maar dat daar op gehandhaafd wordt.
Jannus
Quote Reactie van @robbies:
PAS-melders en PAS-vergunninghouders zijn op dit moment rechteloos

Daarom aanmelden stikstofclaim.nl/ want men kan een ondernemer niet zomaar een vergunning afgeven,laten investeren en vervolgens zeggen 'Jammer maar we hebben alles herzien en U bent uw vergunning kwijt',dat riekt naar onbehoorlijk bestuur!!!
cornelissen
Quote Reactie van @Jannus:
niet zomaar een vergunning afgeven,laten investeren en vervolgens zeggen 'Jammer

Daar dacht de sector bij de fosfaatellende heel anders over en dat is overgenomen door de overheid .
Ik zeg wel eens "tuig"trekt "tuig"aan
Jannus
Quote Reactie van @cornelissen:
de fosfaatellende

Klopt helemaal,was meer een zijspoor van uitfaseringspolitiek maar deze N uitspraak gooit alles nog verder in de knoop en dat is dus nu te zien omdat dit breder zit dan alleen de landbouwsectoren.

Al met al het blijft een gedrocht......
robbies
@Jannus dat sowieso. Maar je weet ook hoe het werkt: ze pakken eerst de vergunde/gemelde ruimte in. Boer moet zich maaar zien te redden met wat wel vergund is. Vervolgens begint het juridisch spel en mocht je in gelijk gesteld worden, dan ben je jaren verder.
+1
Jannus
Quote Reactie van @robbies:
Vervolgens begint het juridisch spel en mocht je in gelijk gesteld worden, dan ben je jaren verder.

Klopt helemaal en ben je oud en versleten en niets wijzer geworden maar veel grijzer,

dat is de ellende van dit land.
robbies
@Jannus geluk hebben dat je bedrijf er nog is als je financiering gebaseerd is op 100 koeien, maar dankzij PAS-melding een uitbreiding gerealiseerd heeft van 200 koeien. Ik wil zo iemand best helpen met tijdelijke huur oid. Met kont tegen de krib gooien worden zulke bedrijven geslachtofferd
kwarkje
@robbies ik wil ook graag helpen
Mag hij een paar kilo ammoniak krijg ik een paar kilo ander spul💪
Tobber
@robbies mee eens
zie reactie hierboven.
pietjepuk
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
et effect van verhuizen van traditioneel naar emissiearm stalsysteem.


Dus jouw stal met traditionele roosters is emissiearm. HaaaaHaaaa.
kwarkje
@pietjepuk Het is verstandig om snel een keus te maken
Als de vvd terreur doorgaat mag hij de stal verbouwen
Beloning: extra afschrijvingen 😂😂
En korting op een koeientoilet
Het is toch te triest voor woorden 👎👎👎👎🚜🚜🚜🚜😀😀😀😀😀
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
HaaaaHaaaa

Weinig zinvolle reactie. Punt van discussie was of er latente ruimte in de sector is. Volgens @muutm niet, ik heb aangegeven dat die er wel is, met voorbeelden.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Begrijp jouw redenering klopt ook.
Wat ik aan wou geven is dat deze ruimte altijd latent blijft. Dus in wezen niet meer bestaat.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
pietjepuk
@m uut m Ander vloertje er in en je mag twee keer zoveel koeien houden. Alleen het totale landelijke ammoniak quotum zal inderdaad nooit groter worden. maar we zitten toch al aan fosfaatrechten gebonden.
m uut m
@pietjepuk
We hebben geen ammoniak qoutum wel een plafond. En dat plafond gaan we al jaren overheen.
Farma_boerke
@m uut m Als Nld zitten we onder het stikstof plafond , de sector zit er wel over ,maar Nld eronder dus geen probleem
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Als je begrijpt wat ik bedoel

Wij begrijpen elkaar maar de beleidsmakers snappen het niet. Sectoraal gezien zal de ruimte nimmer ingevuld worden, individueel willen we toch onze vergunning niet inleveren om ontwikkelingsruimte te behouden.
m uut m
@pietjepuk
Emissiearme stallen is een illusie.
Behalve een luchtwasser.
+1
BamBam
Ik heb de hoorzitting stikstof 2e kamer slechts hapsnap geluisterd, maar bv geesje rotgers: (uit het hoofd) uitstoot per ha is 20-50 kg, model onzekerheid 60-100%. 1 gram is een probleem, terwijl de modelonzekerheid 20,30,40 kg is.

Als je dan al niet denkt waar heb je het over?!
Het debat sgp: laten de drempelwaarde omhoog brengen naar 1 mol, dat is 1/6 ganzenpoepje per ha.

Jongens dit gaat toch nergens over. En anders luister je de toespraak van 1 okt van Mischa de nertsenhouder nog eens terug. HET IS EEN SPELLETJE!

Nergens aan meewerken!
Als je wel er aan meewerkt ben je mede verantwoordelijk voor het uitrollen van agenda21/30.
Liever strijdend ten onder dan zelf alvast in het gat gaan liggen!
+1
kwarkje
@BamBam mooi
Jij snapt het ook👍👍👍👍
Het is afgelopen met de idioterie
Ik heb het al eerder gezegd
Het is oorlog
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kwarkje:
Het is oorlog

Zelfs in een oorlog is het duidelijk waar men voor strijdt. Anarchie is nooit het doel, hooguit een middel.
+1
kwarkje
@Jack Rijlaarsdam zullen we strijden voor een toekomst als boer die witte gezonde melk maakt?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kwarkje:
zullen we strijden voor een toekomst als boer die witte gezonde melk maakt?

Goed plan. Morgen wil men weer bouwen en volgens de beleidsmakers houdt de boer die witte gezonde melk maakt dit tegen. Heb je nog wat details van je plan?
kwarkje
@Jack Rijlaarsdam het probleem zit in de melk
Boeren zijn blij met hun extra toeslagen voor conceptmelk. Is gewoon herverdelen.
Of blij met andere voordelen. Soms niets anders dan geografische ligging voor pp melk
nu roepen dat we zij aan zij moeten strijden tegen de haag. 1 voor allen allen voor 1
Ik krijg er een raar gevoel bij en dat zet het plan op een laag pitje
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kwarkje:
nu roepen dat we zij aan zij moeten strijden tegen de haag. 1 voor allen allen voor 1Ik krijg er een raar gevoel bij en dat zet het plan op een laag pitje

Aha, dus jouw plan is gebaseerd op onderlinge verdeeldheid. Dan hoop ik dat het voorlopig in de kast blijft.
kwarkje
@Jack Rijlaarsdam je maakt altijd 1 stap meer dan dat ik schrijf
Standaard de verkeerde kant op
Stimuleert niet om verder uit te leggen
Verwacht van mij geen plan om gezamenlijk te strijden
Dat kan op 1 voorwaarde
Jij weet wel welke
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kwarkje:
Stimuleert niet om verder uit te leggen

Dat hoeft niet, maar zou wellicht onduidelijkheid wegnemen.
Farma_boerke
@kwarkje Het probleem met melk is het feit dat alle melk wit is.
Er is in een niche geld te verdienen (cono, Elke-melk, den eelder, etc), of met grote schaal. Alles ertussenin, de huidige familiebedrijven gaan het in de komende decennia moeilijk krijgen. Hoe ga je geld verdienen tov de concurentie om je heen en het buitenland. De schaalvergroting gaat door tegen wereldmarktprijs, de niche verdiend en de "middenklasse" krijgt het zwaar.
Kijk maar naar de USA, de grote partijen gaan zelf boerderijen beginnen en laten de familiebedrijven stikken. Nu nog ver weg, maar 1 mogelijke toekomst om te overdenken. Dan is nu een goede crisis wel het moment hiervoor
overstekend wild
@Jack Rijlaarsdam jij wil snel wat geld pakken met verhuur van rechten, als je niet oppast heb je straks de maatschappij tegen je dat je een slaatje probeert te slaan uit de stikstof impasse
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @overstekend wild:
jij wil snel wat geld pakken met verhuur van rechten

Waar haal je dat vandaan?
overstekend wild
@Jack Rijlaarsdam idd jij stelde voor om niets uitlenen. Sorry en Puddingbroodje hadden het over verhuren.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!