Graag alle provinces niet mee doen dank u

Provincie: geen Fries geld voor uitkoop van Friese veehouders - Friesland

www.lc.nl

Dat stellen landbouwgedeputeerde Johannes Kramer en commissaris van de koning Arno Brok. Het kabinet wil dat ook de provincies een financiële inspanning leveren voor het oplossen van de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden. ,,Mar dat geane wy net dwaan”, stelde Kramer. ,,Dit probleem is feroarsake troch ryksbelied, dan moat Den Haag ek mei jild oer de brêge komme.”

Het vrijwillig en warm saneren van veehouderijbedrijven rondom deze gebieden is een belangrijk onderdeel van het kabinetsplan om de stikstofbelasting van natuurgebieden te verlagen. Alleen dan is het mogelijk om de vergunningverlening voor bouwprojecten weer vlot te trekken, denkt het kabinet.

Lees ook: Zes vragen over stikstof en waarom het nu zo’n probleem is

Gesprek met veehouders

Kramer en Brok deden hun uitlatingen in Hitzum op het melkveebedrijf van Jitty van der Werf en Henk Zijlstra, het echtpaar dat vorige week de boerenactie vanuit Friesland naar Den Haag organiseerde. Tijdens het gesprek waren ook andere vertegenwoordigers van de Friese veehouderij aanwezig. De provincie had het ‘boerepetear’ georganiseerd om, zoals Brok het zei, ,,ûntfanklik te wêzen foar harren ferhaal.”

Brok concludeerde dat boeren gefrustreerd zijn over het ontbreken van een heldere lijn voor de toekomst en dat er niet op basis van feiten beleid wordt gevoerd. Daarnaast bespeurde hij veel kritiek op de vaagheid in de kabinetsplannen om de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden op te lossen.

Jitty van der Werf ziet in die vaagheid bewuste opzet om de boeren zich voorlopig even gedeisd te laten houden, om vervolgens stapje voor stapje de landbouwsector verder te demotiveren. Ze is inmiddels toegetreden tot het bestuur van Farmers Defence Force (FDF), de radicalere boerenorganisatie die werkt aan een nieuwe boerendemonstratie op 16 oktober.

Lees meer »

Deel dit topic

Sjaakiee

Reacties

+6
cjw73
Zou niet te veel waarde aan het artikel hechten, die Johannes Kramer is net zo'n waardeloos stuk product als veel andere politici. Die lult ook met alle winden mee.
groeier
Lijkt idd op in wilde weg slaan/roepen.
Maar wat gaat Den Haag straks doen ?
+4
de hoef
@groeier den haag gaat gewoon door mits het kabinet niet valt
pietjepuk
@de hoef Ik zie Carola nog wel een keer huilend weg lopen.
de hoef
@pietjepuk ik weet het niet, en worden we er dan beter van
+2
pietjepuk
@de hoef nee
+5
huske
@groeier vanuit de overheid en provincie liggen er plannen voor de veenweide bedrijven. Allemaal rond N2000 gebieden, 1+1 =2. Provincie wacht op overheid zodat provincie minder geld kwijt is aan die plannen
+1
de jonge
@huske juist u hebt hem helemaal door
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!