Ammoniak NH3 uitstoot wegverkeer hoger dan gedacht

Ammoniak uitstoot wegverkeer hoger dan gedacht

Ook deze NH3 werd eerst bij landbouw in de schoenen geschoven. Wordt hier nu ook voor gecorriggerd op de totale NH3 uitstoot in Nederland? We weten immers hoeveel vrachtwagens en diesels er rijden en hoeveel kilometer ze afleggen.

Adblue blijkt toch niet zo goed te werken!

Quote:
Uit nieuwe metingen is namelijk gebleken dat de NOx-emissie van moderne vrachtauto’s, die voldoen aan de Euro-VI emissienorm, in de stad hoger liggen dan uit eerdere metingen bleek. Deze vrachtauto’s zijn voorzien van een SCR-katalysator om de uitstoot van NOx terug te dringen. Deze katalysator werkt niet goed bij lage uitlaatgastemperaturen. Door de lage motorbelasting in de stad is het uitlaatgas niet altijd warm genoeg om de katalysator goed te laten functioneren. Dit resulteert in een hogere uitstoot van NOx per voertuigkilometer.

Daarnaast zijn afgelopen jaar voor het eerst emissiemetingen gedaan van ammoniak uit vrachtauto’s. Hieruit blijkt dat de NH3-emissie van moderne vrachtauto’s, die zijn uitgerust met een SCR-katalysator, aanzienlijk hoger liggen dan voorheen werd verondersteld. Deze nieuwe inzichten zijn verwerkt in de emissiefactoren van 2019.

Uit eerdere discussie (via PM)
werking toevoeging adblue in SCR katalysator
Adblue leunt op chemie. Moderne diesels verbranden de diesel met een overmaat aan lucht om zoveel mogelijk stoffen (de diesel zelf) te verwijderen en lucht in het systeem te houden, richting uitlaat. Bij de verbranding komt ook altijd NOx vrij. AdBlue word toegevoegd om de NO & NOx chemisch weg te vangen.AdBlue is niets anders dan ureum met zeer zuiver water. Wat hierbij belangrijk is in de reactie is de temperatuur. Om de omzetting en het process goed en volledig te laten functioneren is een hoge temperatuur nodig.

Door de temperatuur valt het ureum eerst uiteen in de basiscomponenten ammoniak (NH3) en Isocyanic zuur (HNCO) + het zuivere water blijft aanwezig. Alle stoffen zijn nodig in de reactie, wat het ook zo'n slimme oplossing maakt. Ook de mengverhouding ureum en water is heel belangrijk

HNCO+water --> NH3 + CO2

Nu hebben we nog meer ammoniak en kan dit ook het werk doen om de NO om te zetten.De verbrandingsmotor had een overmaat aan zuurstof en dat word nu ook gebruikt in de reacties die tegelijk plaatsvinden (zijn elkaar nodig)

4NO + 4NH3 + 1/2 O2 --> 4N2 + 6H2O
3NO2 + 4NH3 + 3O2 -> 7N2 + 6H20

Uit de uitlaat komt nu CO2 (1e reactie) en N2 (lucht stikstof) + water.
Het water spoelt ook het adblue systeem weer om te voorkomen dat kristallen vormen.

NH3 alleen kan de reactie niet laten verlopen, omdat het niet stabiel genoeg is om de reactie te laten verlopen (verdwijnt uit het systeem doordat het vervluchtigt) en juist een hoge temperatuur nodig is voor de chemische reactie (verloopt sneller bij hogere temperatuur)

Hoewel de reacties opzich mooi passend zijn, kan er altijd iets mis gaan, waardoor alsnog ammoniak, NOx vrijkomt. Ook is het van belang dat de motor warm is om de reactie te laten verlopen. Chemisch klopt het in ieder geval, maar of de praktijk ook perfect werkt......

Het water is nodig om de reactie goed te laten verlopen, dit draagt de andere stoffen en spoelt het systeem. Puur ammoniak inspuiten kan ook werken, maar dan moet je de reactie veel beter kunnen controleren en dat lukt technisch niet in een motor (alleen in een lab). Door gebruik te maken van een natuurlijk uiteenvallend ureum bij een hoge temperatuur komt er niet eerder ammoniak beschikbaar dan wanneer de reactie kan plaatsvinden.De reactie word dmv een NOx sensor gecontroleerd en gestuurd, maar ook die sensoren kunnen afwijken waardoor alsnog onvolledige reactieproducten (NH3) vrijkomen

Op papier klinkt het allemaal mooi, maar wie vult tijdig zijn systeem bij? Droge system kunnen defect gaan en bij navullen problemen geven. De adblue moet van hoge kwaliteit zijn en in juiste verhouding gemengd. defecte systemen zullen onvolledige reacties kunnen geven. en kan er dus ammoniak en NOx vrijkomen.

Ik kan de risico's ook niet inschatten, ook hier geld meten = weten (ammoniak sensor in uitlaat plaatsen). Ook is er manipulatie software/hardware te koop (geweest) om het systeem te omzeilen en zo kosten te besparen (www.nomoreadblue.com) deze manipuleert de sensor data

Deel dit topic

Reacties

+4
Farma_boerke
Aanpassing wegverkeer uitstoot diesels van 0 naar 89mg/km NH3
clo.nl/indicatoren/…

Afgelegde afstand diesels 34,miljard km
cbs.nl/nl-nl/nieuws/…

Komen we uit op:
34,3 x10e9*89 = 3.0527x10E12 mg
= 3miljoen kg
=3kton ammoniak (NH3)

Deze 3kton moet dus bij het wegverkeer opgeteld worden en elder in de gehele uitstoot (landbouw) dus vanaf gehaald worden!

Hoeveel fouten zitten er nog meer in de overzichten?

Naast bovenstaande kan er ook een andere chemische reactie optreden waarbij ammoniumnitraat optreed
dieselnet.com/tech/cat_scr.php/
JHMvB
@Farma_boerke
Ik lees in de achterliggende data in je link, dat de NH3 uitstoot gestegen is van 1 naar 4,1 miljoen kilo van 1990-2018

De 34,3 miljoen kilometer waaraan je refereert, zijn naar mijn bescheiden mening “alle diesels wegverkeer“ en niet die enkele adblue vrachtwagen in de stad rijdt met lage snelheid en lage motortemperatuur.

Dus of je berekening wel klopt??
+1
christo2.0
@JHMvB Heb jij dat ook dat je dat denkt bij alle berekeningen die in opdracht van de overheid gemaakt worden. Begint er aardig op te lijken dat er wat cijfers in data-analyseprogramma's gestopt worden die dan tot zeer verwonderlijke uitslagen komen. Soort van toverheksenketels, meestal met een stickertje van lnv er op. Als de soep klaar is staat altijd hetzelfde op het menu: kringloopsoep met zeewiergarnering.
JHMvB
NEE @christo2.0 , Ik heb dat juist niet. Ik ben geen complot/onderbuikgevoel-denker.
Ik wil graag dat de discussie gevoerd wordt, maar dan wel basis van (de juiste) feiten.

Ik vraag Farma_boerke om duiding van de gebruikte cijfers.
Dan kan ik er misschien wat mee.
+1
Farma_boerke
@JHMvB In 2019 moet er weer een aanpassing plaatsvinden aldus TNO-2019 R10825v2 rapportage. In het rapport staat voor de diesels (vrachtwagen) dat de norm 89mg/km zou moeten worden (figuur 10). De reguliere dieselsauto's staan hier niet in.

Voor benzine auto's is de NH3 emissie ook aangepast omhoog voor 2019 (voor het eerst emissie NH3). Aangezien er meer benzine kilometers worden afgelegd (78,4 miljard kilometers) en de emissie van ammoniak ca 62mg/km NH3 op de snelweg is is dit ook fors.

Ik heb als inschatting alleen diesels op 1 hoop gegooid om een eerste inschatting te maken. Ik verwacht dat de werkelijke emissie fors hoger zal zijn, maar PBL/CLO moet hiermee nog komen met exacte cijfers.
hans1980
@Farma_boerke meeste vrachtwagens hebben tegenwoordig adblue
JHMvB
@Farma_boerke Duidelijk, dank.
+1
Skroefkelos
Weet Carola en konsorte dit ook ? Of gaan die wegkijken
Pluto
@Skroefkelos Valt voorlopig onder de noemer dit is geen reden het beleid te wijzigen .Het voegt namelijk niets toe . Het heeft zoals gezegd geen toegevoegde waarde !!.
+2
CAROLA MOET OPSTAPPEN , net als de burgermeester van den haag heeft gedaan, ongeschikt.......... dan opdonderen !!!!
+4
cs-agrar
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
CAROLA MOET OPSTAPPEN

Ik denk eigenlijk niet dan Carola het probleem is, maaar de ambtenarij onder haar. Dan kan je Carola wisselen, maar die clowns blijven zitten. Carola heeft er ook niet echt een puinzooi van gemaakt, dat hebben vooral haar voorgangers gedaan en zij mag puin ruimen. De bezem moet goed door dat departement. Heb zelfs het idee dat we best blij mogen zijn met haar, als van Dam er nu nog gezetten had, was 4okt halvering een feit geweest, hij had helemaal niets op met de sector.
christo2.0
@cs-agrar Het is wel ''bijzonder'' dat op eetgeendierendag een peildatum geldt.
hans1980
@Detukkeroettwente ZUIVELNL moet opstappen
Pluto
Ik hoor het hier ook bij de dealer dat de te lage temp er voor zorgt dat de stoffen die nu uit de uitlaat komen slechter zijn voor het milieu dan voordien . In geval de temperatuur hoog genoeg is en het systeem goed functioneert blijkt dit amper 20 % van de draaiuren . Als ook de afstelling niet optimaal is wordt dat percentage bij lange na niet gehaald .
weurding
@Pluto we leven in een tijd dat de gemiddelde auto meer peekaas heeft dan een trekker maar niet voor de helft zo warm wordt dus veel meer uitstoot veroorzaakt
Pluto
@weurding Auto kun je niet vergelijken met tractor .als je de auto het zelfde zou belasten als de trekker explodeert de motor binnen de kortste keren . Ik heb hier in de omgeving al meerdere trekkers gekend die nadat ze een tikkeltje zijn getuned tegen het te beperkte koelvermogen van de radiateur aan liepen met blijvende schades tot gevolg . Mooie jonge tweede hansjes waar je af moet blijven , deze worden binnen het dealer netwerk elders weer verkocht .
weurding
@Pluto heb dat altijd verafschuwd. Vooral bij blauwe trekkers had men een tijdlang de gewoonte dat elke trekker die bij de dealer wegging ook een portie extra peekaas meekreeg onder het motto meer vermogen gelijk verbruik. Als dat zo goed was deed men het wel af fabriek

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's water , landbouw , perfect , uitlaat , motor , temperatuur , warm , lucht , ammoniak , uitstoot , adblue , CO2 , diesel , ureum , sensor , meten , technisch , nh3 , nox en defect geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
17
DEELNEMERS
9
WEERGAVES
4.846