Welke kanten kan Remkes op?

Remkes heeft als opdracht na te gaan hoe we uit de PAS impasse zouden kunnen komen. Welke kanten kan hij op? Pak de bronnen aan met alle buitenlandse aanvoer, doe wat aan degenen die ongewenst ontvangen en schrap wat natuur òf houd de boel op slot en kijk eerst eens of de modellen wel kloppen en ga (langdurig) onderzoek doen?
Voor de melkveehouderij: Advies P-rechten naast NO3-rechten òf P in NO3 omzetten om geen twee systemen met vrijwel hetzelfde effect in de benen te houden.

Deel dit topic

BertK

Laatste  |  

Reacties

+1
BertK
PAD moet natuurlijk PAS zijn!
frank post
@BertK voor de korte termijn zijn er vlgs mij twee opties mogelijk: korten van fosfaatrechten of aanvullende maatregelen op N. Ik ben een voorstander van aanvullende maatregelen op N, te weten; 1. ureum jaarrond gemiddeld onder de 20, 2. alle melkveebedrijven derogatie met 70% gras en 3. max 25.000 kg melk per ha. Dit alles met als voorwaarde dat we depositie gaan meten en dat resultaten daarvan leidend zijn voor de langere termijn en dus ook ontwikkelingsruimte.
robbies
Quote Reactie van @frank post:
2. alle melkveebedrijven derogatie met 70% gras en 3. max 25.000 kg melk per ha.

voor welk stikstofgerelateerd probleem is dit een oplossing?
+3
Tommie1
@robbies Het zullen wel regeltjes zijn waar Frank zelf aan kan voldoen…..
bio boer
@Tommie1 het is altijd het makelijkst zo denkt de poletiek ook
frank post
@bio boer verkeerd gedacht in dit geval
robbies
@Tommie1 ik ben een voorstander van grondgebondenheid. Maar in het stikstofdossier zie ik niet welk probleem een maximale melkproductie per ha oplost.
frank post
@robbies klopt, maar Vlgs mij is afgelopen week de andere norm van grondbondenheid afgeschoten, leek me zinvol om dat dan ook mee te nemen
+1
frank post
@Tommie1 ureum niet En melk per ha niet, 70% gras wel, sommige mensen durven ook verder te kijken dan het belang van hun eigen bedrijf
frank post
@robbies hooguit nitraat, maar meer ter voorkoming dat al het gras mais word, ivm punt 1
robbies
@frank post nitraat in het grondwater bedoel je?
frank post
+8
boer.
@BertK wat maken jullie het Remkes toch makkelijk door met allerlei constructies te komen.
Laat iedere sector hun eigen probleem oplossen.
De landbouw heeft zelf geen probleem. Wij hebben de laatste 30 jaar al gereduceerd met 65%.
Dat dit niet terug te vinden is in de natuur zegt genoeg dat het systeem van meten is weten niet klopt
Dus andere sectoren zijn nu eerst aan zet
slagroomvla
P rechten kunnen ook voor andere milieu doelen gekort worden heb ik is gelezen, moeilijker wordt het niet!
BertK
@slagroomvla Verhouding produktie P tov produktie NO3 staat niet vast door rantsoen, luchtwassers, etc. Niet geschikt dus!
Ook geen controle over locatie.
+2
van Ittersum
Verhandelbare N ruimte? Meest warme sanering ooit, kost overheid bijna niets en voor de bouwwereld een schim van extra kosten. Probleem opgelost (voor de overheid dus)!
BertK
@van Ittersum Naar jouw verwachting accepteert Remkes de modellen met berekende neerslag in natuurgebieden?
53% slaat trouwens neer op landbouwgronden 😉

Depositie ten tijde van Minas 40 kg N, nu nog 25 kg N in klw(?)
van Ittersum
@BertK foodlog.nl/artikel/…
We zijn op andere fronten kennelijk goed bezig
Twentsch Land
Verhandelbare N ruimte is voor eerst niet eenvoudig i.v.m. de pas bedrijven...denk dat daar eerst een oplossing voor wordt gemaakt en dat dan handel in N mogelijk kan worden.
Eerst basis creëren .... korting fosfaatrechten kan eenvoudig hier voor worden toegepast.

@van Ittersum
+1
BertK
@Twentsch Land Rechter zal diefstal door generiek korten alleen toestaan als korting van het individu effect heeft op het doel. Zit je buiten bereik natura2000 mag de overheid je niet zomaar korten (hoop ik). Daarmee wordt generiek onmogelijk lijkt me.
bio boer
@BertK er is een wet dat ze op dierechten mogen korten van af 2020 volgens mij
Coen
@bio boer , kopie uit eigen gelederen, zal mij benieuwen hoe dit word5 opgepakt door Remkes c.s.

Vorige week heeft LTO Nederland namens betrokken vakgroepen de visie op stikstof met het adviescollege Remkes gedeeld. De lobby draait op volle toeren.

Bestuurders, directie en beleidsmedewerkers zijn op tal van plekken binnen en buiten Den Haag in gesprek met politici, overheden, beleidsmakers en andere organisaties. Dit om te zorgen dat we uit de impasse komen op een voor boeren en tuinders zo gunstig mogelijke wijze. En de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen.

Er zijn bij Remkes oplossingen aangedragen die ertoe moeten bijdragen dat de vergunningverlening op korte termijn vlot wordt getrokken. Ook heeft LTO oplossingen aangedragen voor de meldingen die sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS niet meer rechtsgeldig zijn.

LTO vindt dat de hele maatschappij een bijdrage zal moeten leveren aan de oplossingen, in plaats van het op één sector af te schuiven - zoals sommige partijen nu suggereren. Daarbij willen we een gebiedsgerichte aanpak, een heroverweging van de versnippering van de Natura2000-gebieden in ons land en een focus op technische oplossingen en bedrijfsmanagement zoals mest verdund uitrijden, aanpassen van voerrantsoenen.

Voor en achter de schermen
LTO is volop voor en achter de schermen met leden, beleidsmakers, politici en andere organisaties in Den Haag, provincies en gemeenten in gesprek. We willen ervoor zorgen dat we uit de impasse komen en de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen.

Daarnaast wordt actief en dagelijks contacten gelegd met de media om onze standpunten en het belang van boeren en tuinders voor onze economie en de leefbaarheid van ons platteland voor het voetlicht te krijgen. We leveren een bijdrage aan de maatschappelijke en politieke discussies met bijvoorbeeld persberichten, opiniestukken, gesprekken met journalisten en redacties en via social media.

De media-aandacht is groot. Dat zagen we bijvoorbeeld gisteren ook toen Tjeerd de Groot (D66) een bizar proefballonnetje opliet. Als we de balans opmaken staat de publieke en politieke opinie aan onze kant, maar het blijft een zorgelijke situatie.

Gesprek met de commissie
Het kabinet heeft een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Onder leiding van Johan Remkes zoekt deze commissie naar oplossingen voor de korte en lange termijn. LTO heeft vorige week een inbreng geleverd. Aanstaande vrijdag is er een gesprek met de commissie, waarin we onze positie nader zullen toelichten. De stikstofimpasse is complex. Als ondernemers hebben we behoefte aan helderheid en eerlijke oplossingen, op een zo kort mogelijke termijn. Daar zetten we ons voor in.
bio boer
@Coen is afwachten het zal allemaal wel even duuren voor er weer vergunningen gaan uitgeven hier waren ook plannen hebben genoeg om intern te salderen dan moet dat straks nog wel kunnen
cornelissen
Quote Reactie van @bio boer:
waren ook plannen hebben genoeg om intern te salderen

Dat zal, als ik even slecht denk (dus als het "tuig") een moeilijke zaak worden. Als jouw roostervloer volgens hun technisch af is, zeg 15 a 20 jaar, dan moet jij verplicht een emissiearme vloer leggen zonder compensatie . De ontstane n winst wordt jouw dan afgenomen.
Is jouw roostervloer nog geen 15 a 20 jaar en men heeft jouw stikstof ruimte nodig, (geldt vooral in de randstad) dan kun je misschien een compensatie krijgen van 10 of 15 euro de m2
Let op : ik sta hier niet achter maar denk even slecht.
DeBoerin
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Eerst basis creëren .... korting fosfaatrechten kan eenvoudig hier voor worden toegepast.

eerst verplicht ammoniak kopen en door fosfaatrechten niet kunnen benutten en nu P rechten korten 😝
Twentsch Land
Tja ... kan maar zo dat ze zo gaan beslissen.

@DeBoerin
Erik!1879
Volgens mij is het voor iedereen beter om maximaal stikstof rechten uit te delen. Dan kunnen ze maximaal uitkopen en besteden aan de bouw, verkeer,luchtvaart industrie etc. Volgens mij is er niemand bij gebaat om nu al krap te zetten. Dan komt de bouw nooit opgang! Die moeten namelijk compenseren!
+1
huske
@Erik!1879 Andere sectoren moeten hun eigen hachje maar redden klinkt mij beter in de oren. wij als agrarische hebben onze eigen uitstoot en doelen waar we al jaren aan werken en de aankomende jaren mee aan de gang moeten. Snap echt niet waar je verstand zit als je een rechten systeem op wil tuigen en dat in de verkoop wil gooien en zeker niet naar andere sectoren.
Van begin af aan werd hier op het prikkebord door de hardste schreeuwers geroepen voor een rechten systeem en dat duur willen verkopen aan bv de bouw. Dan ben je in mijn ogen totaal van de pot gerukt en geen haar beter dan LTO en nzo bij elkaar.
Zijn al miljarden door onze sector gespendeerd om uitstoot te verlagen en dat gaan we de aankomende jaren ook doen. Wat heeft de rest van Nederland gedaan ? Die zijn nu maar aan zet
Erik!1879
@huske de agrarische sector heeft miljarden gespendeerd voor iets wat 0 toegevoegde waarde heeft omdat de agrarische sector niet vervuild. Als er organisaties zijn die menen te moeten vertellen dat de agrarische sector weer miljarden moeten investeren met exact het zelfde rendement moeten die het maar betalen! Dat is mijn mening. Helaas kom je hier niet verder mee. Ze menen dat de agrarische sector vervuild. Laat ze vertellen hoeveel het is en laat ze daarna betalen om het te verminderen. De agrarische sector heeft al veel te veel gedaan voor deze waanzin.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Erik!1879:
De agrarische sector heeft al veel te veel gedaan voor deze waanzin.

Er wordt alleen maar gepraat over uitstoot, maar alleen bij natuurgebied over de opname/depositie. Hoeveel verwerkt landbouwgrond al vanuit de andere sectoren? Daar mag ook wel een waarde aan gehangen worden
de jonge
@cs-agrar hoeveel uitstoot is er in de natuurgebieden zelf?? ik denk dat als daar eens grondig onderzoek naar zou worden gedaan,ze raar gaan schrikken
zeppmann1
@de jonge Daar worden rapportjes overgemaakt door biologen die groener dan groen zijn. De uitkomst mag je raden, de natuur heeft gigantische schade opgelopen. Tegenrapporten zijn er niet,een kritische second opinion zou zeker op zijn plaats zijn. Het is een wereldje die zichzelf in stand houdt.
adriaan33
@de jonge welk gevolg hebben de waterpeilverhogingen zoals hier in de peelvenen voor hoogveenvorming lees CO2 rechten verkopen aan Shell op de N productie en dispositie?
+3
Farma_boerke
We schijnen te vergeten dat de landbouw helemaal niet zonder stikstof verbindingen kan. DAT moet ook duidelijk gemaakt worden bij de commissie. We doen nu alsof stikstof (verbindingen) een ramp goedje is, maar zonder kunnen we niet overleven of iets produceren. De planten zijn het nodig en wij zien die weer nodig voor akkerbouw/veeteelt.
Verliezen horen erbij, maar het is en blijft een kringloop. Wat de een verliest krijgt de anders er gratis bij.
buorman
Quote Reactie van @Farma_boerke:
Wat de een verliest krijgt de anders er gratis bij.


Helaas zijn er die een gegeven paard wel in de bek/mond durven kijken
Farma_boerke
Meer achtergrond over ammoniak:
wur.nl/nl/Dossiers/…
J Andringa
AJ oet Twente
Volgens mij is het simpel. Er komt weer handel in Ammoniak , nu ook buiten de landbouw.
Den Haag wil minder vee ,de wegenbouwers en projectontwikkelaars betalen de uitkoop van deze veehouders.Het is gebiedsbepalend , op welk Natura 2000 gebied jouw vergunning emissie uitstoot. Gevolg Ammoniak in westen ,met weinig veebedrijven, veel duurder als in noorden of oosten . Mensen met NB vergunningen kunnen verkopen , anders val je terug op oude milieuvergunning. Veehouders met PAS melding hebben pech gehad . Als het net als in verleden gaat via handel , kan het 1 Oktober beginnen . Als er een ammoniakbank moet komen ,duurt het nog 3 jaar. Dat is geen optie.
Vervolgens moet Remkes op lange termijn bekijken,minder Natura 2000 gebieden of minimale emissie waarde verhogen .Er moet wel voldoende ammoniak beschikbaar zijn voor de toekomst,dit is voor de lange termijn . Eerst moet de economie vlot getrokken worden.
bio boer
@AJ oet Twente gaan ze eerst kijken wie nb heeft die groter is dan de veestapel die worden gekort vullen ze gaten mee op met pas meldingen hou daar ook maar rekening mee
wouter bos
@bio boer Dus zo veel mogelijk koeien op stal houden !
+3
robbies
Quote Reactie van @bio boer:
gaan ze eerst kijken wie nb heeft die groter is dan de veestapel die worden gekort vullen ze gaten mee op met pas meldingen hou daar ook maar rekening mee

Een vergunning die betaald is met leges en waar in sommige/veel gevallen ammoniak voor gekocht is? Als dat geen inmenging van eigendom is, dan weet ik het ook niet meer
bio boer
@robbies zeg niet dat ik het er mee eens ben hou in deze tijden overal rekening mee het hele fosfaat stelsel is ook heel anders gelopen dan verwacht
robbies
@bio boer ik reken erop dat de overheid zich aan het vertrouwensbeginsel moet houden.
+1
buorman
@bio boer
volgens mij is er in het fosfaat dossier geen bestaand/vergund recht afgenomen anders dan collectief [8,3 %]
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @bio boer:
wie nb heeft die groter is dan de veestapel die worden gekort

Er is slecht aan betaalbaar gebruiksvee te komen, dat zegt genoeg over de referentiekoorts onderweg. Heb hier ook nog een gaatje...
bio boer
@Jack Rijlaarsdam er zijn nog mooi wat oude gestopte boerderijen die de afgelopen jaren zijn gestopt nog wel vergunig hebben om vee tehouden
Tommie1
@bio boer Juist, als je een boer z'n omgevingsvergunning/melding activiteiten besluit heeft en een (oude) NB vergunning kan men dit denk ik niet intrekken, als deze wil zou hij ook nog opnieuw moeten kunnen/mogen starten met melken.
buorman
Quote Reactie van @Tommie1:
als deze wil zou hij ook nog opnieuw moeten kunnen/mogen starten met melken.


Fosfaatrechten gaan over melken, schijnt NZO/RFC iets mee van doen te hebben.
Dit gaat over vergund ammoniak emissierecht, man kan ook zoogkoeien gaan houden, stieren gaan mesten of woningen gaan bouwen.............
buorman
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Heb hier ook nog een gaatje...


opvullen met code 117, kost momenteel het meeste niet
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @buorman:
opvullen met code 117

Is dat wijs? Ik heb 30 melkkoeien minder in stal dan er vergund zijn, wat moet ik dan met code 117. Die staan niet eens in de vergunning, kun je later de bijbehorende uitstoot dan wel claimen.
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Er zijn idd redenen om dat aan te nemen: PB
familie pelle
@buorman
Quote:
. PB

Pfff, daar hebben we die verrekte pb weer....
Farma_boerke
Eerste oplossing is al gemaakt, we passen de rekentool aan (ten koste van wie?) dit terwijl Remkes nog niet klaar is. Kleine bouwprojecten mogelijk door

Teletekst:
Het kabinet denkt een manier gevonden
te hebben om kleine bouwprojecten toch
te laten doorgaan,ondanks de uitspraak
van de Raad van State over stikstof.

Naar verluidt wil het kabinet komen met
een aanpassing van een rekentool,die
wordt gebruikt om te bepalen hoeveel
stikstof een project zou uitstoten.Die
tool werd al gebruikt,maar maakte deel
uit van de inmiddels verboden
stikstofaanpak van het Rijk.De nieuwe
tool zou wel aan de regels voldoen.

Het nieuwe systeem zou alleen geschikt
zijn voor bijvoorbeeld de bouw van een
paar huizen of dakkapellen.Voor grotere
projecten is de tool niet te gebruiken

Ander bericht MOB weer naar rechter
De milieugroep die eerder met succes
duizenden stikstofvergunningen bij de
Raad van State aanvocht,richt zich nu
ook op bestaande projecten.Mobilisation
for the Environment wil eerst de
vergunning van de Amer-kolencentrale in
Geertruidenberg gaan aanvechten.

De organisatie zegt dat bij de huidige
vergunning uit 2011 vooraf niet in
beeld is gebracht wat de gevolgen van
de uitstoot zijn voor natuurgebieden,zo
meldt Nieuwsuur.De centrale is een van
de vijf kolencentrales in Nederland.

De Raad van State vernietigde eerder de
stikstofaanpak van het kabinet.18.000
bouwprojecten worden erdoor geraakt.

The soap continuous, we gaan Amerika achterna met het aantal rechtzaken
cornelissen
@Farma_boerke En dan hebben wij urgenda ook nog.
Farma_boerke
@cornelissen bestuursvoorzitter urgenda zit in commissie Remkes: prof. Dr. Louise Vet
buorman
Quote Reactie van @Farma_boerke:
De organisatie zegt dat bij de huidigevergunning uit 2011 vooraf niet inbeeld is gebracht wat de gevolgen vande uitstoot zijn voor natuurgebieden,zomeldt Nieuwsuur

Ja sorry, maar als veehouders zonder aankoop van emissie rechten niet meer mogen uitstoten dan ten tijde van de aanwijzing van de natura 2000 gebieden, waarom zou een centrale dat dan wel mogen?
cornelissen
@buorman Centrale staat er al langer als 2011, zullen voor die tijd ook wel een vergunning hebben gehad voor alleen kolenstook. Dan zal die weer uit de kast moeten.
Moet overigens nog zien of of de procedure slaagt van MOB
buorman
Quote Reactie van @cornelissen:
zullen voor die tijd ook wel een vergunning hebben gehad voor alleen kolenstook.

Kan best zo zijn, maar passen de huidige activiteiten ook binnen die vergunning of word er met 2 maten gemeten??
Als eea binnen het vergund recht valt heeft de centrale [overheid/burger] geen probleem, zo niet moeten ze net als wij een oplossing zoeken [vergund recht kopen]
avs
De MOB stelt het volgende;
De Europese natuurwetgeving stelt welbeschouwd één eenvoudige juridische voorwaarde voor vergunningverlening. Als Natura 2000-zones in de bestaande situatie er slecht aan toe zijn door bijvoorbeeld teveel stikstof, dan kan enkel vergunning worden verleend voor een nieuw plan of project als zeker is gesteld dat de beschermde natuurwaarden daardoor niet in een nog slechtere staat wordt gebracht. Lees: de stikstofdeposities in ieder geval niet nog verder toenemen. Omdat het PAS die zekerheid niet bood is het PAS in strijd met de Wet natuurbescherming c.q. de Habi- tatrichtlijn verklaard.
Volgens mij is het niet zo moeilijk als sector om aan deze voorwaarde te voldoen. Bij een nieuwe activiteit (bouwen) gewoon aantonen dat je iets minder uitstoot crëerd dan voorheen en de Europese natuurwetgeving gaat dan al akkoord.
bio boer
@avs ja voor boeren wel maar andere activiteiten licht dat lastig met vekeer en industrie
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden ammoniakrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!