List, bedrog, leugens, corruptie en de PAS-paniek - Foodlog

Afschrikwekkend leesvoer !
Hoe zijn we als Nederland in het stikstofdossier geraakt aldus Nicolaas Gerrits en ideen hoe we uit deze imPASse zouden kunnen komen.
Gezien de samenstelling van de adviescommissie zal dat laatste nog niet mee gaan vallen

Leden Adviescollege Stikstofproblematiek
1. de heer J.W. Remkes, tevens voorzitter;
2. de heer prof. dr. E. Dijkgraaf;
3. mevrouw mr.dr. A. Freriks;
4. de heer drs. G.J. Gerbrandy;
5. mevrouw W.H. Maij MBA;
6. mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA;
7. mevrouw E. Post MMS;
8. de heer prof. dr. ir. R. Rabbinge;
9. de heer dr. M.C.Th. Scholten;
10. mevrouw prof. dr. L. Vet.

Deel dit topic List, bedrog, leugens, corruptie en de PAS-paniek - Foodlog (foodlog.nl)

Morgenmiddag organiseren Natuur en Milieu Overijssel en Gelderland in samenwerking met Foodlog een richtinggevend debat over het PAS, de Nederlandse...

Farma_boerke

Laatste  |  

Reacties

Jan-T
Wat gaan wij nu doen als melkveehouders.
Gewoon afwachten wat die commissie voor onzin verzint.
Of gaan we de commissie waarschuwen dat wij het echt anders willen dan het corrupte zooitje van wat het nu is.??
robbies
Quote Reactie van @Jan-T:
Of gaan we de commissie waarschuwen dat wij het echt anders willen dan het corrupte zooitje van wat het nu is.??

wat willen we dan? Lijkt me een zinvolle discussie om hier te starten
Twentsch Land
Nog beter !

Die denken het allemaal te weten hoe het moet laten ze contact opnemen met de commissie en daar hun woord doen....de commissie bepaald uiteindelijk hun visie....turn ze daar .....
+1
de jonge
Schouten zou zo maar eens onder de fosfaat en stikstof normen kunnen komen als ze naar aanleiding van deze uitspraak alle teveel uitgegeven rechten tov de vergunning terug gaat halen............onder het motto:.ongeoorloofde staatsteun???
+4
John Spithoven
@de jonge Heel goed, jij snapt hem

Ik heb hier al vaker genoemd, maar vorig jaar moest Jos Verstraten mij toen aan de schandpaal nagelen.

1 juli 2015 ingang van de PAS en 2 juli 2015 peildatum fosfaatrechten. Alle illegalen staarten op 30 juni 2015 waren op 1 juli 2015 gelegaliseerd en op 2 juli 2015 voorzien van rechten.

Alleen de RvS uitspraak van afgelopen eind juni gooit roet in het eten. Want de staatssteuntoets dwingt de overheid te controleren op de beschikte fosfaatrechten in overeenstemming zijn met geldende vergunning.

Het is beroerd en belabberd voor de mensen die het treft.
hans1980
@John Spithoven laten de veetransporten maar beginnen..
+1
de jonge
@John Spithoven inderdaad is het zeer sneu voor de gevallen die dit aan kan gaan,aan de andere kant heb ik nooit begrepen dat dit zo kon,er waren ook zat ondernemers die keurig gewacht hebben met bouwen totdat ze de benodigde vergunning hadden en op de datum nog aan het bouwen waren en geen knelgeval werden,en dus geen extra rechten toegewezen kregen,daar vind ik persoonlijk het nog zuurder voor,dan degenen die gewoon aan het bouwen zijn geslagen of de stal stampende vol gezet hebben zonder dat ze de benodigde vergunningen hadden en wel rechten hebben gekregen.
Jean-PierreK
@de jonge, Vanaf 2004 was er veel onduidelijkheid Bijvoorbeeld wie überhaupt een NB wet vergunning nodig had. Zelfs de overheden wisten dit niet... Veel zaken bleken achteraf als er milieuclubs (al dan niet terecht) een rechtzaak wonnen over de toepassing van de NB wet. Ondertussen waren er stallen gebouwd. Er waren nog geen emissiereducerende maatregelen toegestaan voor melkvee. En extern salderen was niet overal mogelijk.
de jonge
@Jean-PierreK we hebben het niet over 2004 maar over 2015.
Jean-PierreK
@de jonge, de datum 1 juli 2015 waar @John Spithoven heen verwijst betreft onder andere de legalisering van interim uitbreiders. Oftewel boeren die vanaf 2004 uitgebreid hebben en daar oorspronkelijk geen NB wet vergunning konden aanvragen. Als ik me niet vergis liep deze periode tot 2011. Maar als ik je goed begrijp bedoel je deze groep dus niet.
John Spithoven
@Jean-PierreK Het begon tot 1993 met de Hinderwet, waarbij vergunning verleent werd aan activiteiten die hinder konden veroorzaken. Daarna tot 2010 kwam de wet milieubeheer. Daar werd naast hinder ook milieuzaken bijgehaald. Vanaf 2010 is er de WABO. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, daar werd een omgevingsvergunning in verleend. Daarin werd het volgende geregeld: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Activiteiten die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de natuur moesten een natuurbeschermingswet 1998 aanvragen. Bedrijven dicht bij een N2000 gebied zouden bij uitbreiding van hun activiteiten te veel negatieve invloed kunnen hebben op de natuur, de habitattypen enz. Daar kwam de emmissiehandel uit voort en extern salderen. Maar vooral voor bedrijven in de buurt van de N2000 gebieden liep dat geheel vast. Daarna kwam de PAS, die de stikstofruimte evenredig moest verdelen.

Hang me niet op als ik er iets naast zit, maar in grote lijn is dit de weg naar de huidige padstelling.
cornelissen
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Vanaf 2004 was er veel onduidelijkheid

Maar vanaf 2012 was wel e.e.a. duidelijk,dat als je meer beesten had als de milieuvergunning aangaf,afgegeven voor de aanwijzing van de desbetreffende natura 2000 gebieden, je een NB vergunning nodig had. Er was niets voor niets toen een levendige handel in " ammoniakrechten"
Overigens zijn volgens mij bijna alle nieuwe stallen ook gebouwd met de vereiste vergunningen, maar is kennelijk met wat je noemt voorkennis (zie verhaal J.Verstraten hier op het prikkebord) en mensen die het niet vertrouwden nog een hoop vee aangevoerd en is de vergunningsaanvraag "vergeten". ,althans zo zie ik het.
+2
Jean-PierreK
@cornelissen, vermoedelijk komt daar de uitspraak vandaan dat beweiding ook geregeld moet worden in de NB wet vergunning. Immers in de NB wet wordt nu de emissie vanuit de stal meegenomen. Als je alleen een weiland en doorloopmelkstal zou hebben kun je in maart koeien kopen, ze melken tot december en dan weer verkopen. Volgens mij had je dan tot de recente uitspraak geen NB wet vergunning nodig.
jg
@John Spithoven De overheid heeft dus een generieke korting bij melkveehouders doorgevoerd op basis van te veel en onrechtmatig uitgegeven fosfaatrechten aan bedrijven met een PAS-melding.
John Spithoven
@jg
De overheid heeft dus een generieke korting bij melkveehouders doorgevoerd op basis van te veel en onrechtmatig uitgegeven fosfaatrechten aan bedrijven met een PAS-melding.

Mogelijk....

Het worden onzekere tijden, voor iedereen.
co co
@jg het rare is dat LNV nooit naar het vergunde recht heeft gekeken hoe veel dieren je mag houden op je bedrijf . tegengaan van de nb vergunning en de melding op het activiteitenbesluit . een overtreding op het activiteitenbesluit wordt betitelt als een economisch milieudelict
co co
@John Spithoven dus van af nu zijn al die rechten illegaal verkregen en niet legaal zo als dat gebuurt is op 2-7-2015 . dus dat is in strijd met de beschikking van uit Brussel ?
de jonge
@co co dat kan john neem ik aan ook niet zeggen,die heet geen carola schouten,maar mijns inziens is het zo nu dat als je geen vergunning had voor het aantal dieren waar je op 2-7-2015 rechten voor hebt gekregen ze dat heel goed weer in kunnen trekken tot de vergunningsaantallen die het bedrijf had,als ze zich gaan houden aan de uitspraak nav de pas. en eerlijk gezegd zou het mij niet verwonderen..........
+1
huske
@de jonge is dit niet jezelf in de problemen praten? Gaat men ook weer wegen e.d. af breken ivm onterechte vergunning verkregen
de jonge
@huske zo mag je dat zien,maar feit is dat de nederlandse staat minder vee wil en niet dat ze minder wegen willen en de vliegvelden niet uit moeten kunnen breiden,en carola heeft nog steeds wat problemen doet ze geloven met de stikstof etc,dat is dan in 1 klap waarschijnlijk opgelost als ze met deze maatregelen komt. ik zeg niet dat het zo gaat,maar het zou mij niet verbazen als er nog een staart te voorschijn komt
+3
huske
@de jonge auto, vracht en vlieg verkeer werkt door middel van technische oplossingen aan het stikstofprobleem. Agrarisch Nederland komt niet verder dan wat gelul over grondgebonden en schiet elk technische oplossing af. Zelfs hier op prikkebord vind men dat onzin. Sommige stellen hier zelfs voor om dan maar wat op te kopen door de staat en kruipt weer in zijn slachtofferrol
+3
John Spithoven
@huske Ok, wat zijn er voor oplossingen van het niet bestaand probleem.

Emmissie arme vloeren, berekend via de modelletjes voldoen ze aan de norm, praktisch niet.

Bewerken van mest via zuur, bacteriën of beluchten. Werkt, brengt zelfs ook geld op door hogere bemestingswaarde, maar niet toegelaten. Iets met sterke lobby betonboeren.

Mest scheiden op de vloer. Lely is hier mee bezig maar meeste stallen niet geschikt.

Dan de depositie. N zou invloed op N2000 gebieden hebben. NOx slaat neer, maar ammoniak? Er wordt nauwelijks objectief gemeten, alles is gebaseerd op modelletjes.

Slachtofferrol, ben ik totaal niet voor. Meer voor de harde lijn met het juiste verhaal. Onderbouwingen van Mesdagfonds kunnen hiervoor gebruikt worden.

Heeft de veehouderij wel een negatieve invloed op de natuur, of willen ze van de veehouderij natuur maken!
putjesschepper
@John Spithoven van de veeehouderij natuur maken en ruimte scheppen voor de bouw.
j h p
@John Spithoven Vooral dat laatste, we moeten niet in de verdediging maar eerst maar eens aan de stoelpoten zagen waarop dit bedrog is gebaseerd of zorgen dat de geest uit de fles komt.
iedereen die nog met procedures rond natuurontwikkeling te maken heeft zal dieper moeten graven.
We hebben het hier al meerdere keren geprobeerd maar komen er niet bij door de WILG, nu rest ons hier de MER-procedure nog.
achterhoeker2
@huske Technisch oplossen kan niet want dan moeten de koeien naar binnen in dichte stallen en dat mag weer niet van rfc.
De tijdsgeest is natuurinclusief dus naar buiten en dan binnen 3 jaar naar grondgebonden. ( inc huurcontracten < 20km)
+4
de Haas
@achterhoeker2 Die tijdsgeest is er alleen bij RFC. Dat zijn windvanen. Ik koop er niet >10 ha à €80.000,- bij omdat men proefballon Planet Proof heeft opgericht. Als de consument die verkooptruc heeft doorgeprikt en de natuurinclusieve dominee ( hoi Wieb) alweer een ander baantje heeft zit ik er mee.
+2
robbies
Quote Reactie van @de Haas:
Die tijdsgeest is er alleen bij RFC. Dat zijn windvanen. Ik koop er niet >10 ha à €80.000,- bij omdat men proefballon Planet Proof heeft opgericht. Als de consument die verkooptruc heeft doorgeprikt en de natuurinclusieve dominee ( hoi Wieb) alweer een ander baantje heeft zit ik er mee.

ik bemerk hier dezelfde ondertoon als die van varkenshouders toen 10 jaar geleden het Beter Leven-keurmerk werd geïntroduceerd.
de Haas
@robbies Ok. Ik zit niet zo in de varkens. Als dat hele PAS gedoe wordt afgeknald zijn we bijna allemaal grondgebonden, win-win.
robbies
@de Haas ik kan nog verdubbelen zonder PAS, dus dat is onzin.
christo2.0
@robbies Dat kan best. 1 wezenlijk verschil is er: de mate waarin je moet investeren om er aan te voldoen.
+1
robbies
@christo2.0 de meerprijs bij investeringen voor BLK zou destijds ook niet te verantwoorden zijn, Kwam ook niet uit de markt, hokbezetting verlagen? Je zou wel gek zijn. Inmiddels is de realiteit neergedaald dat zonder BLK er geen afzetzekerheid meer is. Dat hoop ik in de melkveehouderij niet mee te maken, maar alles maar wegduwen onder het mom van trends en hypes lijkt me ook niet verstandig
+2
christo2.0
@robbiesFffff tientallen hectare grond bijeenscharrelen is niet vergelijkbaar met de stap om een knorremans minder in het hok te stoppen. Het gaat om het uiteindelijke verdienmodel. Dat is er bij veel melkveebedrijven niet meer wanneer de ngo's er klaar mee zijn.
+1
robbies
@christo2.0 Als je bijlange na niet aan de eisen kunt voldoen, dan hoef je je ook niet druk te maken om de eisen.
+3
huske
@achterhoeker2 tijdgeest is natuurinclusief komt omdat men ons een paar centen extra als wortel voor houd. Rfc kan een boel willen maar de markt heeft laten zien dat men niet wil betalen voor extra,s. Weidemelk is simpel gezegt mislukt. Mag je van mij nog meer duurzaamheidsonzin verzinnen maar je betaalt je eigen rekening. Zonnepanelen heeft de maatschappij ook zelf betaald. Eerst belasting heffen en daarna weer uit geven als subsidie. Top van de rabo lult ook over duurzaamheid maar als ik met mijn bankman om tafel zit gaat het toch nog steeds om kostprijs, marge en genoeg liters per ha. Zo niet dan dient hij mijn plan niet in bij hooftkantoor
Twentsch Land
Volgens mij heeft de Nb vergunning geen dag plafon....met andere woorden het hoeft geen overtreding te zijn als je een dag meer dieren hebt.

@de jonge
de jonge
@Twentsch Land het is ook niet logisch dat er veehouders zijn die bv 30-6-2019 een vrachtauto vol koeien hebben laten komen(zonder vergunning) en die op 7-7-2015 weer verkocht zouden hebben. deze categorie heeft ze echt wel gehouden en zijn dus geen dagovertreders......
Twentsch Land
Tja daar gaat het vaker over !

Hoeveel zijn het er dan die dat hebben gedaan ?
@de jonge
de jonge
@Twentsch Land goed lezen!!! wat staat er waar je op reageert?? het is ook NIET logisch...........Toch in mijn omgeving zijn er echt een aantal die vrachtautos vee hebben laten komen uit duitsland en denemarken maar die hebben ze echt niet maar 1 week oid op het bedrijf gehad hoor, en dat was die ondernemers hun goed recht,alleen komt nu de vraag hadden ze daar wel een vergunning voor??? en het gaat nu om de vergunningen en hoe dat kan gaan uitpakken...
+1
Twentsch Land
Tja daar gaat het ook vaker over he !

Hoeveel zijn het er dan die vrachtwagens vol hebben laten komen en langer dan een week hebben gehouden ?

We kennen er allemaal wel een paar he !
Waarschijnlijk allemaal de zelfde paar.

Want na al die jaren hoor je nog steeds geen aantallen.

@de jonge
+1
jg
@Twentsch Land omdat er geen diepgravend onderzoek gedaan is . Via i en R is alles te onderzoeken .
+1
Twentsch Land
Ja dat is juist....via i en r is het allemaal uit te zoeken....

Het is nu alleen maar gissen, er zijn er wel wat die het denken te weten want het zijn er zoveel volgens hun dat wanneer die aangepakt worden het probleem aan de kant is.....@jg
labella
@jg Via i en r is weinig te onderzoeken want die is niet compleet......
de jonge
@Twentsch Land

2015 1 april
2015 1 december
2016 1 april
2016 1 december
2017 1 april
2017 1 december
2018 1 april*
2018 1 december*
Rundvee, totaal
x 1 000 4 134 4 315 4 251 4 294 4 096 4 030 3 903 3 690
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
x 1 000 1 337 1 365 1 317 1 318 1 200 1 168 1 033 951
Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk
x 1 000 599 629 621 611 511 509 439 407
Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk
x 1 000 41 43 43 42 46 46 45 47
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk
x 1 000 582 572 554 564 530 501 448 399
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk
x 1 000 13 12 12 13 9 10 9 10
Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk
x 1 000 102 108 86 89 103 102 93 88
Vleeskalveren
Vleeskalveren, totaal
x 1 000 909 955 958 941 953 948 998 988
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar)
x 1 000 358 376 363 357 356 354 366 355
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar)
x 1 000 551 579 595 584 597 594 633 633
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee voor de vleesproductie, totaal
x 1 000 172 175 153 154 175 176 171 144
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl.
x 1 000 33 34 32 31 31 31 31 22
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl.
x 1 000 43 45 41 40 61 61 51 46
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl.
x 1 000 35 35 30 31 25 24 27 21
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl.
x 1 000 42 40 35 37 36 40 37 35
Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl.
x 1 000 20 21 15 16 21 21 24 20
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jr)
x 1 000 1 622 1 717 1 745 1 794 1 694 1 665 1 623 1 552
Overige koeien
Overige koeien, totaal
x 1 000 80 85 68 70 59 58 63 42
Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)
x 1 000 . . . . . . . .
Zoogkoeien (>= 2 jaar)
x 1 000 . . . . . . . .
Stieren (>= 2 jaar)
Stieren (>= 2 jaar), totaal
x 1 000 13 17 11 16 16 15 15 13
Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)
x 1 000 . . . . . . . .
Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)
x 1 000 . . . . . . . .
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Ned

zie statline, is duidelijker dan deze kopie
Twentsch Land
Mooi overzicht !

Maar ik kan er niet uithalen hoeveel van deze dieren niet binnen de vergunning vallen.

@de jonge
de jonge
@Twentsch Land daar ging jou vraag toch niet over,ik begreep dat je vraag er op gestoeld was of er inderdaad meer vee was dan op bv 1-1-2015 door aankopen, en als je dan dit bekijkt lijkt het er inderdaad op dat er behoorlijk wat vee uit het buitenland gehaald is, of niet. 1-1-2015 en 31-12-2015
Twentsch Land
Ja daar ging mij vraag wel over omdat je iets na boven schrijft over vee zonder vergunning.....kijk maar even iets hierboven daar is te lezen dat je dat schrijft.
@de jonge
+1
co co
@Twentsch Land let wel op het gaat om twee vergunningen 1 het activiteitenbesluit (bouwvergunning met het Max aantal dieren per categorie) 2 de NB vergunning - pas vergunning en ja in het tweede kwartaal van 2015 zijn er 93000 dieren meer uit het buitenland aangevoerd waar zijn die gebleven ??
John Spithoven
@co co klopt, 93000 stuks
+1
Jean-PierreK
@de jonge, welke vergunning had je op 2 juli 2015 absoluut nodig om koeien te houden / melken? Als je een weiland en een doorloopmelkwagen had? @jg
+2
joske1980
@Jean-PierreK
Juist niet veel en daarom valt er na al die jaren ook niet te bewijzen of vee er illegaal was. Zoals John wel zou willen
John Spithoven
@joske1980 Ik wil niet zo veel.

Geef alleen aan wat mogelijke gevolgen zijn.
Ik probeer te wijzen op welke dilemma's er zijn. Persoonlijk vind ik het 1 grote dwaling van onze overheid.
co co
@Twentsch Land volgens mijn is het . het maximaal te houden dieren op enig moment
+1
j h p
@co co De kilo's ammoniak zijn op jaarbasis, dus logisch geredeneerd zou het gemiddeld zijn.
co co
@j h p maar op het activiteitenbesluit niet
+1
de hoef
Quote Reactie van @John Spithoven:
1 juli 2015 ingang van de PAS en 2 juli 2015 peildatum fosfaatrechten. Alle illegalen staarten op 30 juni 2015 waren op 1 juli 2015 gelegaliseerd en op 2 juli 2015 voorzien van rechten

jij gaat je goede naam hier ook verspelen,met alles en iedereen tegen elkaar op te zetten ,
vorige week riep je op tot eendracht,
en nu begin je weer un groep er uit te pikken ,
+3
John Spithoven
@de hoef Ik geef alleen aan zo het verlopen is. Overigens als je je stoort aan het woord illegaal in deze zinsnede zal ik hem vervangen door onrechtmatig.

En laat duidelijk zijn , iedereen wordt benadeeld door deze wanorde.

En over de eenheid.

Ik heb nog geen gezamenlijk statement voorbij zien komen en van gezamenlijk optrekken is al helemaal geen sprake. En dat wordt wel tijd!
+7
de hoef
Quote Reactie van @John Spithoven:
. Overigens als je je stoort aan het woord illegaal in

stoort me niks,
mij stoort dat er elke week un andere groep op de korrel genomen wordt,die het zogenaamd verkeerd gedaan hebben,
er is maar 1 schuldige en dat is onze regering,
en dan bedoel ik niet carola,die heeft un groot probleem mee gekregen
ik bedoel dijkstra en van dam ,
+1
John Spithoven
@de hoef Direct met je eens, Carola heeft een beste Janboel als erfenis gekregen.
+1
Pluto
@John Spithoven UHH Carola heeft de fatwa jegens de veehouderij en of landbouw gewoon ondertekend . Daar zit geen woord frans bij !.
Leo,s vriend
@de hoef De regering de schuldige, of de ambtenaren net daaronder? Ministers zijn maar voorbijgangers, de ambtelijke top blijft, en maakt uiteindelijk beleid.
Of ik heb het artikel niet goed gelezen.
de hoef
@Leo,s vriend klopt ook ,maar wat schieten we op mee un schuldige,en klagen
het gaat er mij om hoe komen we er weer uit ,
kees romijn zal ook un verkeerde beslissing genomen hebben,maar niet met de insteek,om ons un dolk in de rug te steken
+2
Leo,s vriend
@de hoef Direct mee eens, maar in plaats van hier zwarte pieten uitdelen lijkt het me voor nu beter dat het artikel op foodlog richting Zembla,nieuwsuur of whatever welke pers ook gaat,als ze dit oppakken(wat ik betwijfel) zal er toch iets moeten bewegen..........
de hoef
@Leo,s vriend er gaat niemand voor ons wat doen
cornelissen
Quote Reactie van @de hoef:
kees romijn zal ook un verkeerde beslissing genomen hebben,maar niet met de insteek,om ons un dolk in de rug te steken

Dat heeft dat "tuig"Romijn als LTO man samen met meeloper NMV wel gedaan. Als je half maart 2015 als "manager"van het early warning"systeem nog laat weten ,dat uitbreiding mogelijk is met de normale geldende vergunningen en grondgebondenheideis en ruim 3 maanden later kom je met een stop zonder overgangsregeling voor onomkeerbare investeringen op dit gebied,dan slacht je de desbetreffende melkhouders financieel af. Ik persoonlijk heb grond moeten verkopen om nog enige bezetting in mijn grondgebonden nieuwbouw te krijgen. "Tuig" van het ergste soort, ik zal ze er aan blijven herinneren, hoewel het waarschijnlijk een gelopen race is.
Kijk ,als je fouten maakt is nog daar aan toe , maar je moet wel pogen ze fatsoenlijk te repareren en dat geldt voor wat betreft de PAS volgens mij in hoofdzaak voor de meldingen ,die nu dus kennelijk ongeldig zijn en waar mogelijkerwijs wel voor is geïnvesteerd. Ik neem aan ,dat voor de afgewezen vergunningsaanvragen nog geen forse investeringen zijn gedaan en er zal uiteraard weer wel nieuwe regelgeving komen en misschien is intern ook nog wat mogelijk bij de desbetreffende aanvragen.
boer.
@cornelissen je geeft aan dat er intern misschien wat te regelen is, maar dat je zelf intern kon en moest salderen (grond tegen fosfaat) reken je een ander op af
christo2.0
@boer. Terecht. Het kringetje rond de nzo/lto is daar verantwoordelijk voor.
cornelissen
Quote Reactie van @boer.:
misschien wat te regelen is,

Bedoel hier ammoniak en dan denk ik aan een andere vloer o.i.d., maar dat zal in iedere situatie anders zijn en misschien soms onmogelijk ,maar ik ben geen NB deskundige.
+2
cornelissen
Quote Reactie van @de hoef:
er is maar 1 schuldige en dat is onze regering,

Uiteindelijk is de regering altijd verantwoordelijk als eindverantwoordelijke, maar niet vergeten dat de regering al in 2013 met maatregelen wou komen,maar dat lto onder leiding van K.Romijn dat heeft weten tegen te houden,want hij zou het managen met zijn early warning systeem.
Dit allemaal volgens W van Stralen na zijn lto tijdperk.
Overigens was de PAS ook iets waar lto erg trots op was en inderdaad het leek ook mooi.
+3
Tobber
@John Spithoven een boel gestook hier op het bord over wat er allemaal wel eens zou kunnen gebeuren. Feit is dat er maar heel weinig boeren zijn die nog financieel in staat zijn rechten bij te kopen en dat er nog iedere dag stoppen. Als de melkprijs niet rap flink hoger wordt lost de tijd het probleem van te veel koeien zich vanzelf op.
hans1980
Hele lap tekst op foodlog , echter ben ik het zeker met auteur eens ..
Die hele depositie van ammoniak is een farce een leugen met het effect op natuurgebieden????
Nooit gemeten altijd berekend op soms kwetsbare natuurgebieden minder dan 0,3ha !!!

Helemaal gek anno 2019
+1
John Spithoven
@hans1980

nmv.nu/stikstofdiscussie-werkt-verstikkend-persber…

Het bericht is twee weken oud, maar het lezen waard.
+2
Detukkeroettwente
@hans1980 Allemaal lariekoek !!! Amoniak laggashuilgasbutagasmosterdgablauwzuurgas, er zijn mensen bij ltorfc, die moeten een klap op de bek hebben.
+1
j h p
@Detukkeroettwente Ik denk dat we ons drukker zouden moeten maken over een ander bepaald select gezelschap.
+5
bio boer
@hans1980 ik dacht dat de natuur zich juist altijd zelf verrijkt eerst heide door de heide komt er langzaam maar zekker beetje organiche stof in het zand zo de grond better vocht vasthoud en voeding zo er gras gaat groeien wat zorgt voor nog meer meer leven mogelijk is uiteindelijk wordt het een bos de grond steets rijker zelfs als je bult zand hebt gaat er onkruid op groeien alleen men wil heide behouden maar je kunt afvragen hoe natuurlijk dat eigelijk is
Frans1
@bio boer helemaal juist!
de jonge
Wat ik mij nu trouwens zo afvraag is er onderhand al iemand die boven de fosfaatrechten heeft geproduceerd in 2018 en bericht heeft gehad over de eventuele boete??
de jonge
@de jonge blijkbaar nog haast niemand dus?? dat geeft mij toch wel een onderbuik gevoel nav de pasuitspraak dat er straks ineens een heleboel economische delicten zijn gepleegd??zonder vergunning rechten hebben aangevraagd en benut.......oeoeo ik denk dat er straks een cellentekort ontstaat met al die boeren die illegaal bezig zijn geweest,en het levert dan voor de media wel weer een mooi stukje publiciteit op om de veehouderij weer in een kwaad daglicht te kunnen stellen...
bio boer
@de jonge ja ze wachten even tot dat het een echt groot probleem is dan kan de media die boeren goed zwart maken met hoe fout ze allemaal wel niet zij 10 boeren die teveel fosfaat hebben geproduceerd is niet spectaculair genoeg
Frans Z.
Jarenlang voor de gek gehouden. Ben benieuwt naar de reactie van LTO.
+1
j h p
Laten we het eens van een andere kant bekijken. Veel natuur is onrechtmatig uitgebreid en overdreven beschermt volgens dit artikel, ik ben benieuwd naar de achterliggende informatie hier achter, heb het artikel al doorgestuurd naar onze advocaat, kijken wat die ervan zegt na de vakantie.
demelkboer
Hoe ga je om met bedrijven die een vergunning hadden van na 1 juli 2015 en de stal niet vol maar wel rechten hebben gekocht
+1
de jonge
@demelkboer logscherwijs(maarja wat is logisch bij de staat) zou je zeggen terug naar de basis van 2-7-2015 had je toen een vergunning voor 100 stuks en je had 150 worden er voor 50 weer teruggehaald. als je na 2-7-2015 de vergunning hebt aangepast en die is goedgekeurd en je hebt rechten daarna bijgekocht lijkt het mij geen probleem. ingewikkeld word het als je nagaat dat er ondertijd ook bedrijven zijn gestopt en de rechten hebben verkocht,waarvan sommigen ze zo het nu lijkt deels onterecht verkregen hebben en ook een punt is het voor de bedrijven die de vergunning niet op orde hadden en wel rechten hebben bijgekocht. de staat heeft er een gigantische puinhoop van gemaakt en dan moet je nagaan dat de introductie van de fosfaatwet ook nog met een jaar is uitgesteld omdat ze alles goed voor elkaar wilden hebben.... hoe triest is dat als je op de uitwerking ervan nu terugkijkt .
bio boer
@de jonge wordt nog niet zo simpel de gemeente hier is mijn vergunnig kweit gelukig heb ik hem nog op een officieel papier staan zijn we achtergekomen om wij een nieuwe stal willen bouwen dus komt er op neer mijn gemeente weet niet eens wat van vergunnig ik heb 🙈
bio boer
@bio boer of de provincie moet ik zeggen die geeft de nb vergunnig uit
+1
HansBa
@de jonge Dat terug halen van de fosfaatrechten gaat niet gebeuren. Denk eerder dat er een termijn komt waarop je de NB vergunning op orde moet brengen. Dat wordt dus ammoniak rechten kopen....
Twentsch Land
En misschien is dat kopen nog niet eens aan de orde.....

@HansBa
buorman
@Twentsch Land
verklaar?
co co
@HansBa nauw hans als dit voor de rechter gebracht wordt is de kans groot dat je de rechten in moet leveren . dit staat ook in de goedkeuringsbeschikking van uit Brussel dat je over een geldige vergunning moet beschikken ( het vergunde recht ) ik denk als de MOB hier een zaak van maakt de rapen gaar zijn
HansBa
@co co op dat moment was het een geldige vergunning/vrijstelling.
co co
@HansBa nee hans de geldende vrijstelling van die 0.05 mol onderuit gehaald
+2
labella
Jullie kunnen hier allemaal jaren over blijven door emmeren maar kunnen beter 1 keer slikken en doorgaan ipv hier je energie in te verspillen.
bio boer
@labella zo doen we dat maar als je zwaar getroffen bent kan het wel grote stap zijn om er overheen testappen dan als je alleen 8% gekort bent was eerst zeer geïrriteerd tot dat knelgelval regeling was toekend en redelijk uit de voeten konden met de nieuwe beschikking naar wat bij gekocht tehebben
+1
j h p
@labella Als je denk dat het bij 1 keer slikken blijft wel ja, jij hebt toch ook wel door dat ze niet zo maar zullen stoppen voordat ze hun doel bereikt hebben en dat is nog veel meer natuur maken op grond die de landbouw in gebruik heeft.
de jonge
@j h p en woningbouw en industrie
+1
buorman
@labella
1 of 2 keer slikken is niet erg, maar met deze door de overheid/RFC, lto, sg enz gecreëerde janboel blijf je slikken tot je er in stikt
+1
labella
@buorman Dan slik je maar een paar keer vaker.
broeker
Dan valt zo'n bonnetjesaffaire er bij in het niet, maar hierover zal je waarschijnlijk niks horen in de landelijke media.

Als het echt waar is dan moet het verantwoordelijke ministerie van lnv ten minste net zo doorgelicht worden als het ministerie van justitie (voor zover dat ook echt gebeurd wie kan het zeggen)
+2
Pluto
Wat ik me telkens af vraag wat is de drijfveer van onze landbouw minister om bij al die onderzoek en advies commissies telkens louter te laten bestaan uit klimaat jihadisten ?.
Het is niet voor niets dat ambtenaren sinds oktober 2015 onschendbaar zijn voor fraude en malversaties van rapporten en publicaties. Ze zagen de bui al hangen !. Het overplaatsen van foute medewerkers op verschillende ministeries en het UIT HET ZICHT HERPLAATSEN met behoud van salaris liep compleet uit de hand . Er waren er bij die 8 x werden overgeplaatst binnen een jaar , Denkt Carola nu echt dat ze de regie ooit nog terug krijgt ??.
oubi
In 1984 interimwet; in 1986 fosfaatrechten uitgedeeld. In de jaren daarna zijn bij varkenshouders fosfaatrechten afgenomen waar zij in 1984 geen milieuvergunning voor hadden. Dus als ze een stal hadden gebouwd met alleen een bouwvergunning (dat kon toen nog). Er zijn veel ligboxenstallen gebouwd zonder nb-vergunning; die hadden de PAS nodig. Zou zij ook de fosfaatrechten moeten inleveren.
demelkboer
@oubi er zijn er zat met een bouwvergunning en een milieu vergunning of AMvB maar geen nb vergunning dus die vlieger gaat ook niet op.
+1
dijkstra uit w
Ik dacht al dat ik die naam ergens gelezen hat...

Leden Adviescollege Stikstofproblematiek
1. de heer J.W. Remkes, tevens voorzitter;
2. de heer prof. dr. E. Dijkgraaf;
3. mevrouw mr.dr. A. Freriks;
4. de heer drs. G.J. Gerbrandy;
5. mevrouw;
6. mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA;
7. mevrouw E. Post MMS;
8. de heer prof. dr. ir. R. Rabbinge;
9. de heer dr. M.C.Th. Scholten;
10. mevrouw prof. dr. L. Vet.

En Groene Gerben Jan Gerbrandy (D66, Globe EU wil dus met de ASN Bank U onder dreiging van 7 plagen en de Eurosovjet bestelen uit naam van ‘biodiversiteitsverlies’..

Belasting Onttrokken Waarde (BOW), het is zo oud als de menselijke slechtheid. Die laatste., onze Gerben Jan, is 1 van de belangrijkste lobbyisten voor ‘natuurlijk kapitaal’, onderwerp van dit verhaal. Dus we vermelden hem even expliciet, want Gerben Jan zal me zeker nog herinneren 🙂
interessantetijden.nl/2019/06/…
dijkstra uit w
@dijkstra uit w W.H. Maij MBA
nl.wikipedia.org/wiki/Hester_Mai/
magazine-on-the-spot.nl/nspconferentie/…


Hester Maij
gedeputeerde Overijssel


‘We mogen best wat strenger zijn’​

“Er komt ongelooflijk veel af op de agrofoodsector. Bijvoorbeeld regels op het gebied van CO2 en stikstof. De vraag is hoe je ervoor zorgt dat deze sector vitaal blijft, geld blijft verdienen en voorop blijft lopen. Maar ook hoe de sector kan voldoen aan maatschappelijke opgaven. In de verbetering van de processen valt niet veel meer te halen. Wel in vermindering van de druk op de omgeving. En in het realiseren van kortere lijnen tussen producent en consument. De uitdaging is om niet met allemaal verschillende milieuregels te werken, maar te kijken naar het totaalplaatje: het doel dat we willen bereiken. Daarbij mogen we best wat strenger zijn. We moeten de sector het vertrouwen geven, maar ook hard durven ingrijpen als het misgaat.”
Jean-PierreK
@dijkstra uit w, streng hoeft niet altijd verkeerd te zijn als het rechtvaardig is. Immers zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik ken haar overigens niet.

Die E. Dijkgraaf, is dat de bekende "professor"?
Jean-PierreK
@dijkstra uit w , Rabbinge heeft blijkbaar een behoorlijk uitgesproken mening over het mestbeleid. Het lijkt erop dat Schouten naar een breed politiek draagvlak zoekt. Er komen verschillende politieke kleuren voor in de lijst.
vvmbureau-my.sharepoint.com/personal/….pdf
+3
Groen1
PAS-expert: ‘Ontsla Programmadirectie Natura 2000 LNV-Ministerie’…
interessantetijden.nl/2019/07/…
de Haas
@Groen1 Die hele kliek gegen die mauer.
cs-agrar
Lees ook de reakties van het stuk eens door, in #17 wordt meer duidelijk over de auteur en achtergronden. Reaktie #16 van @JanCees en reaktie #18 van Johan Vollenbroek zijn ook best veelzeggend, een goed bijdrage van JC, en vooral de reaktie daarop van JV.
paulus2
@cs-agrarJohan Vollenbroek heeft bij #35 anders wel een punt
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden r , l , g , post , foodlog , ir en nederland geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!