Groots haags taboe komt eindelijk op tafel

Het is toch werkelijk niet te geloven..

Deel dit topic

hans1980

Laatste  |  

Reacties

+1
christo2.0
Ik heb geen moeite om het te geloven. Heb je de laatste 20 jaar je ogen en oren dicht gehad?
+1
van Ittersum
@christo2.0 ggb gaat het winnen bij de volgende ronde, dat voorspel ik je nu al. Fosfaatrechten en de generieke korting is en was een vergissing.. Alleen krimp voor diegenen die de mest niet zelf kunnen aanwenden (geen gesleep met mest, doel voor hun bereikt) , de extensieven worden ontzien( steun in de rug voor alle natuurplannen en natuurboeren, nu een hekel punt in de fosfaatkorting) en geeft toch groei mogelijkheden voor diegenen die grond hebben (maatschappelijk draagvlak).
+7
de Haas
@van Ittersum Dat hoop je, dat is wat anders. GGB of niet, iedereen krijgt zijn deel. Alléén GGB is een veel te makkelijke oplossing, het is de bedoeling dat iedereen veel geld gaat verslinden aan allerlei 'oplossingen' en 'adviezen'.
van Ittersum
@de Haas als "de Brabantse" invloeden in politiek Den Haag nog machtig is heeft u gelijk en gaan we weer pappen en nathouden totdat er weer wat komt. Wil je structureel iets bereiken zal je ook zo moeten denken en eerlijk moeten zijn en zeggen of denken : is er nog plaats of perspectief voor iedereen. Maar wie durft(taboe) dat hardop te zeggen vanuit politiek Den Haag
+1
achterhoeker2
@van Ittersum Mee eens, komt nog bij dat de intensieven ruim de tijd hadden om grond te verwerven. Iedereen kon zien dat dit eraan ging/gaat komen.
+1
van Ittersum
@achterhoeker2 had het ook liever anders gezien maar dat is met vele dingen in een overbevolkte gemeenschap zo.
+5
Hans van Bergen
@van Ittersum Kunne we meteen door naar het volgende taboe. Alles boven Apeldoorn krijgt lagere uitrijnormen want er groeit in het noorden nou eenmaal minder.
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @van Ittersum:
ggb gaat het winnen bij de volgende ronde,

Helemaal niet!, kijk naar Brabant, ze willen juist de grond hebben!! dus ook jij gaat gewoon meedoen... Hoe komt de overheid goedkoop en makkelijk aan veel hectares landbouwgrond? door de mensen te sparen die veel hectares hebben? dat geloof je zelf? vele bunders extra natuur, waterberging en bos dat is de natte droom van links.
+1
robbies
Quote Reactie van @slagroomvla:
dus ook jij gaat gewoon meedoen..

In Friesland waait ook een linkse wind. Van Ittersum heeft afgelopen jaar een hoekje grond bijgekocht en denkt nu dat hij voorlopig gevrijwaard is van extra maatregelen. Maar als ik me niet vergis heeft hij afgelopen jaar ook nog een setje standaard roosters in zijn stal van +20 jaar gelegd. Wanneer ze in Friesland zin krijgen in Brabantse plannetjes, kan hij die investering ook meteen afschrijven.
van Ittersum
@robbies klopt helemaal. Maar er is een groot verschil met Brabant ondanks ze hier ook nogal van de bloemetjes en bijtjes zijn gaan houden.

Dit: (bron: Fryske akademy)

In deze Agri&Food Scan wordt een beeld gegeven van de landbouw, de verwerkende
industrie en de hiermee samenhangende handel en dienstverlening in Fryslân. De
eerste scan uit een reeks van drie concentreert zich op sociale, economische en beleids-
aspecten. De resultaten en aanbevelingen worden hieronder samengevat.
Economische betekenis: 1 op de 10 banen is verbonden met de Agri&Food
• De agri-foodsector schept een directe werkgelegenheid voor 28.500 personen,
oftewel één op de tien banen in Fryslân.
• Het is daarmee – na dienstverlening, zorg en handel - de vierde sector van de
regionale economie.
• Een aanvankelijke daling van de werkgelegenheid is sinds 2010 gestabiliseerd;
tussen 2012-2017 steeg de werkgelegenheid in de Friese Agri&Food werkgelegen-
heid met 790 banen, oftewel een groei van 2,9 procent.
• De groei van de Agri&Food komt voornamelijk voor rekening voor de voedings-
en genotsmiddelenindustrie.
Zuivel als belangrijkste kenmerk
• In Fryslân heeft de melkveehouderij een prominente rol. Maar liefst 64 procent
van de Friese landbouwbedrijven zijn melkveehouderijen.
• Akkerbouwbedrijven maken 9 procent uit van het totale aantal landbouw-
bedrijven in Fryslân
• De prominente positie van de melkveehouderij in Fryslân is vooral te verklaren
door de aanwezigheid van uitgestrekte veen- en kleiweidelandschappen
die geschikt zijn voor grasproductie en daarmee voor de grondgebonden
melkveehouderij.
• Het accent op zuivel is ook zichtbaar in het grote aandeel van de zuivelindustrie in
de totale voedingsmiddelenindustrie. De in totaal 14 melkverwerkende bedrijven
zijn goed voor ruim 2.200 arbeidsplaatsen.
• Daarnaast zijn industriële bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven en verwerkers
van akker- en tuinbouwproducten de belangrijkste spelers in de verwerkende
industrie. In totaal gaat het om 32 bedrijven met een kleine 1.800 arbeidsplaatsen.
+3
robbies
@van Ittersum Wat is het verschil dan? ik zie hier een paar rijtjes opgesomd wat de impact van de agrarische sector is op de Friese economie. Als je een verschil wil duiden, dan zul je de Brabantse cijfers inzichtelijk moeten hebben. Je mag ze opzoeken, maar ik geef een spoiler alert; de landbouw - en zeker de intensieve veehouderij - heeft een gigantische impact op de economie in Brabant. Ik denk dat juist Brabant aantoont dat de landbouw nergens too big too fail is. Als ze in Brabant de boeren kunnen wegjagen, dan kunnen ze het overal. Dat zou je angst in moeten boezemen in plaats van in slaap sussen.
van Ittersum
@robbies angst kan ook je grootste vijand worden terwijl die niet bestaat in de mate waarin u denkt . Aan de andere kant en dat geldt ook voor mij, als de democratie met alle zin en onzin willen dat wij moeten stoppen , stoppen we. Ik ga echt geen energie in iets steken wat uiteindelijk misschien alleen uitstel betekent. Maar het moge duidelijk zijn en dan ga ik opnieuw een aantal stappen terug, wat is de oorzaak van dit alles. Dat komt ergens vandaan , deze hele omkeer. Tis landelijk, misschien wel wereldwijd deze anders denken dan 10 jaar geleden....
+1
robbies
@van Ittersum

(klik om te vergroten)

De landbouw is de derde grootste economische sector
+1
Dirk van Zetten
@christo2.0 een ding is zeker, je bent knap gestoord als je nog 1 euro in de landbouw investeert, ga liever huisjes melken van je zuur verdiende euro's, tonnetje per huis van 230.000 euro en 1000 euro huur maand ophalen.
+2
Noorderling
Quote Reactie van @Dirk van Zetten:
p gestoord als je nog 1 euro in de landbouw investeert, ga liever huisjes melken van je zuur verdiende euro's, tonnetje per huis van 230.000 euro en 1000 euro huur maand ophalen.

Dan weet je ook zeker dat je daar een hoop gezeik voor terug krijgt. Als je rechten studenten treft kun je de handdoek direct wel de ring in gooien. Overal is wat bij.
+6
mlkvhoudr
Ze kirt er nog net niet bij, dit is meer een colum met een dun laagje jouralistiek
+3
matt
@mlkvhoudr vals lachje van ouwehand,als ze der zegje gedaan heeft.
+3
mlkvhoudr
@matt inderdaad die komt niet door de ph test wat een zure dame is dat geworden zeg
+5
sorry

Weidezicht
@sorry ouwehand ruikt de overwinning en ik vrees dat ze die krijgen ook. Die presentatrice weet donders goed dat ze in verhaal afsteekt wat bij elkaar geraapt is en zo ingestoken dat hun wens waarheid wordt. Ze was aan einde verhaal letterlijk en figuurlijk "klaar". Maar dit is waar de landbouw het tegen op moet nemen. Vele malen ernstiger dan een jaar met extreem weer.
+9
weurding
De mensdichtheid is in nl ook het hoogst. Dus het medicijn uitstoot en rioolbelasting ook. Zou wel weten waar ik het hoofd liever boven stak als van vee en mens beide de uitwerpselen een winter opgespaard moesten worden
hans1980
RTL-Z heeft niet door dat ammoniak ook gevolgen heeft voor o.a. vliegveld Lelystad en wegen infrastructuur
+1
robbies
@hans1980 RTL Z heeft wel meer niet door. In het staatje over stikstofuitstoot laten ze de vliegbewegingen buiten beschouwing. Verder een bijzonder theatraal stukje.
achterhoeker2
@robbies Vliegbewegingen gaan over de grens , dat filmpje gaat over de stikstofuitstoot in nederland n.a.v het afschieten van de pas.
robbies
@achterhoeker2 ja dus? Dat vliegverkeer in de rekenmodellen buiten schot gehouden worden, wil niet zeggen dat ze niets bijdragen aan de daadwerkelijke stikstofuitstoot
achterhoeker2
@robbies Nee maar de discussie gaat over de mogelijke gevolgen van het afschieten vd pas en de pas is een nederlandse uitvinding om de uitstoot van stilstof te beperken.
Vliegen is slecht voor het milieu maar heeft maar beperkt invloed op de stikstof uitstoot in Nederland.
robbies
@achterhoeker2
Quote:
Vliegen is slecht voor het milieu maar heeft maar beperkt invloed op de stikstof uitstoot in Nederland

In de rekenmodellen ja. In reallife heeft vliegverkeer wel degelijk impact. Overigens gaat de discussie niet alleen over de PAS, maar ook over de hogere gemeten dan berekende depositie op natuurgebieden.
+1
Harry K
@achterhoeker2 Vliegverkeer hoog in de lucht blijft HELEMAAL buiten de berekeningen!
Macccspan
@achterhoeker2 de grenzen bestaan alleen alleen op de kaarten lucht, natuur en water zijn grenzeloos landbouw en veehouderij zijn 98% kringloop en kunnen niet anders zijn dat hebben de natuurwetten zo bepaald.alleen de oogst/transport middelen gebruiken fossiele brandstof wat in principe ook prehistorische kringloop is naar het effect hiervan kennen we niet en dat maakt ons angstig. De media maakt hier handig gebruik van want dat is hun verdienmodel
Twentsch Land
Vliegbewegingen gaan over de grens......en van over de grens vliegen ze over Nederland.

@achterhoeker2
CorP
Quote Reactie van @achterhoeker2:
Vliegbewegingen gaan over de grens

ze stijgen hier op
CorP
Quote Reactie van @achterhoeker2:
Vliegbewegingen gaan over de grens

ze stijgen hier op
+2
familie pelle
@robbies Dit plaatje lijkt al heel anders.....

(klik om te vergroten)

jan w
@familie pelle
Het is maar net welke gegevens ze willen gebruiken.
Met een rondvaart over de waddenzee werd er ook "gevist" . Dit om te laten zien wat er zoal in de waddenzee leeft. Bij voorbaat werd er al verteld dat de visstand ernstig was verslechterd. Dit doordat er te weinig fosfaat in het water kwam.
En dan zeg het maar eens!!
+2
KOC1981
@familie pelle trump zou zeggen we bouwen een muur tegen die buitenlandse stikstof, en ze gaan hem zelf betalen!
hans1980
De oplossing: Inkrimpen veestapel
de Haas
@hans1980 Als ik het plaatje hier boven bekijk kunnen we beter het buitenland inkrimpen🤔
Jan-T
Dit is toch makkelijk op te lossen kunstmest verbruik verminderen. dan is het probleem toch voorbij voor de landbouw sector??
pietjepuk
@Jan-T juist meer kunstmest. Kunstmestfabrieken halen toch ammoniak uit de lucht. 😅
m uut m
@pietjepuk
Stoten veel methaan uit.
jan w
@pietjepuk
Kunstmest fabrieken halen gas uit groningen
+9
John Spithoven
Beste mensen

Stikstofbeleid: Mesdagfonds heeft heel veel onderzoek gedaan. Van de stikstofdepositie is een gedeelte ammoniak. Ammoniak is lichter dan lucht. Meting kloppen niet en alles is gebaseerd modelletjes. Heeft allemaal niets met veekrimp te maken. Ook niet met grondgebondenheid.

WAAROM GEBRUIKT NIEMAND DEZE KENNIS VAN HET MESDAGFONDS. OM TE JANKEN!
hans1980
+1
John Spithoven
@hans1980

google.com/url/…

deze volgens mij
John Spithoven
@John Spithoven De link die ik vanochtend plaatste ging over discutabele meetgegevens van de laatste 25 jaar van vrijkomende ammoniak bij aanwenden van mest.

Hieronder een link van het onderzoek over het verkeerd plaatsen van twee van de vier meetstations van het landelijk meetnet ammoniak.

v-focus.nl/wp-content/uploads/…

Als je deze onderzoeken van het mesdagfonds goed doorneemt, kom je tot de conclussie dat je geen fatsoenlijk beleid kunt maken over emmissies en deposities van ammoniak.

En toch laten we ons in een hoek duwen.

Contact met belangenbehartiging heb ik niet gehad. Ze zijn op de hoogte van de info.
hans1980
@John Spithoven dan zouden de hoogste rechters een beleid dat gestoeld is op drijfzand toch direct van de kaart moeten vegen??
+2
diezel
@hans1980

Hier worden gewoon conclusies drastisch herschreven.

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap
De WODC-directeur zwicht voor de politieke druk. Hij herschrijft de conclusie van het WODC-rapport, zonder overleg met de wetenschappelijke begeleidingscommissie. En tegen de wil van de onderzoekers in.

"Dit gaat alle perken te buiten", zegt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer. "Hier worden gewoon conclusies drastisch herschreven."

Ook de cultuur van beïnvloeding stuit Brouwer tegen de borst. "De openheid waarin in mails wordt toegegeven hoe wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd wordt, heeft mij zeer verbaasd. Dat er sturing plaatsvond, dat had ik wel gedacht, maar dat men zo ver is afgegleden dat men dit gewoon zwart op wit in mailtjes zet, ja dat heeft mij wel heel erg verbaasd."

nos.nl/nieuwsuur/artikel/…
+1
van Ittersum
@John Spithoven en toch komt er geen proefproces die alles onderuit haalt., Best vreemd als er een zwaard boven je hoofd hangt.
+1
Jan S
Quote Reactie van @van Ittersum:
en toch komt er geen proefproces die alles onderuit haalt., Best vreemd als er een zwaard boven je hoofd hangt.

Best vreemd dat de lto dit niet aankaart en maar overal maar klakkeloos mee accoord gaan.
Achso
@John Spithoven moet je het publiceren.. ‚ De Fraude van Wageningen‘ Gebruik de macht van social media
co co
@John Spithoven juist jhon om te janken . maar er is en groot probleem . en dat is dat van dam ja martij van dam. de baas in bij NPO dus die bepaalt wat er wordt uit gezonden
achterhoeker2
@co co Dat filmpje was rtl.
Detukkeroettwente
@John Spithoven Heb je hierover nog contact met LTO , en zo ja wat zeggen die mafkezen, ze helpen de hele sector naar de kloten.
puntertje
De stikstofuitstoot in mol/ha/jr? En dan bijv. scheepvaart en landbouw met elkaar vergelijken? Hier is niet echt sprake van onderzoeksjournalistiek, de mensen die de bevolking dit soort pulp voorschotelen hebben behalve wat stage ervaring bij de Privé en Story totaal geen kaas gegeten van de principes van objectief verslaggeven of manipuleren doelbewust.
De stikstofuitstoot van stikstof per ha vliegveld en kolencentrale?
+2
familie pelle
@puntertje denk dat je de plank een beetje mis slaat. Tis depositie per ha en niet uitstoot per ha volgens dat plaatje.
Tis volgens mij wel zo dat natura 2000 gebieden altijd in agrarische gebieden zijn dus is de depositie van de landbouw ook groter. Zet je een natura 2000 in een stad is de depositie van de auto en industrie ook meer dan 80 %, of zie ik dit verkeerd....
puntertje
@familie pelle Bij het getoonde grafiekje staat 'stikstof uitstoot' in mol/ha/jr
+1
christo2.0
@puntertje Ik lees depositie.
+3
Detukkeroettwente
@christo2.0 Vandaag ook weer donders veel methaan /lachgas/ huilgas/ butagas/ mosterdgas/citroenzuurgas enz enz inde lucht, en lto bestuurders wat gaan jullie hier aan doen, en de erfafspoeling vorig jaar was enorm, met het droge weer, doe daar eens wat , onverantwoordelijk dat jullie bestuurders dit zoo op zn beloop laten, en de TOP bestuurders van RFC zitten ook weer te lachen , en handenklappend bij elkaar , ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO weer minder melk.
sorry
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO weer minder melk.

komen tekort.....weet je wat het kost melk kopen op de spotmarkt?....is niet boeiend volgens onze jack.....
Twentsch Land
Oh dat kan heel boeiend zijn .... kopen op het moment en de hoeveelheid afgepast op benodigd.......waarschijnlijk veel economische dan verplicht inkopen en het vervolgens moeten dumpen voor bar weinig.

@sorry
puntertje
@christo2.0 lees maar op 1.38
puntertje
@christo2.0 lees maar op 1.38
familie pelle
@puntertje dit is hetzelfde plaatje. Ze gebruiken dus een verkeerde titel zoals ik al zei

(klik om te vergroten)

christo2.0
@familie pelle Wie heeft deze gemaakt? Dat is vaak de hamvraag wanneer het over landbouw bashen gaat.
kalverhouderij
@familie pelle oke het gaat over depositie, uitstoot dus. maar hoeveel stikstof nemen de andere sectoren op T.O.V. de landbouw ??? 0 of zie ik dat nu heel erg verkeerd ?
robbies
Quote Reactie van @kalverhouderij:
depositie, uitstoot dus.

zijn twee verschillende dingen
+1
familie pelle
@kalverhouderij
Quote:
. het gaat over depositie, uitstoot dus

Dat is dus waar RTL ook intrapt. Uitstoot en depositie zijn twee totaal verschillende dingen. In een grafiekje waarin de depositie op natuurgebieden wordt getoond komt de landbouw anders naar voren dan in een grafiekje met de totale uitstoot. Het unieke aan het kleine Nederland is dat hier de te beschermen natuurgebieden en vervuilingsbronnen zoals landbouw bijzonder dicht bij elkaar liggen dan elders
In Europa. Dus wordt er automatisch meer depositie aan landbouw (in de vorm van ammoniak) toegerekend. Maar zoals John (v-focus) al aangaf kloppen die metingen en de hele theorie eromheen niet.
+3
John Spithoven
@familie pelle He He weer een die het snapt.

Ammoniak is een gas dat in de veehouderij ontstaat wanneer ureum uit de urine van koeien of varkens wordt afgebroken door het enzym urease. Dit enzym komt voor in de faeces en daardoor ook in met mest besmeurde oppervlakken in de stal. De ammoniak kan uit de mest vervluchtigen als ammoniakgas.


Vandaar de denkwijze van emissie arme vloeren. Maar daarna komt nog de dikke en dunne fractie bij elkaar, dus vindt er alsnog emissie plaatst.
Zuutstof toevoegen (aeromix) geeft een andere reactie in de put, zodat de N meer gebonden wordt.

Dus ammoniak vervluchtigd, uitstoot, maar is lichter dan lucht dus het verhaal depositie op natuurgebieden klopt niet. Daarom meet RIVM ondanks alle maatregelen de laatste 30 jaar geen enkel effect.

Dus het hele vermestingsverhaal van de natura 2000 gebieden gepropagandeerd door de groene erwten klopt niet.
christo2.0
@John Spithoven En dan zitten er een paar politici heel zielig te doen over de boeren en tekenen ze uiteindelijk weer bij het kruisje. Er lijkt wel een soort superkruisje in De Haag rond te lopen. Ik noem haar de koningin van het klimaat.
Groen1
De Raad van State zag in het stikstofprogramma de zoveelste trucage van de overheid
Het stikstofprogramma moest boeren en bedrijven helpen. De Raad van State zag iets anders: een zoveelste kunstgreep om maar niet echt in te grijpen.
nrc.nl/nieuws/2019/…
hans1980
@Groen1 NRC is een linkse krant geworden

Zoals onderzoek naar ammoniak in atmosfeer stelt (zie link john spitshoven) is er feitelijk niets aan de hand en zijn gehaltes NH3 lager meetbaar dan aangenomen.

Zie het meer als doel om veehouderij te laten krimpen transformeren stoppen
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!