Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds

Originele beschrijving

Als een zwaard van Damocles hangt krimp boven de (melk)veehouderij. Het hoeft niet zegt WUR-onderzoeker Theun Vellinga, maar dan moet het met de klimaatafspraken meevallen. Hij is er niet gerust op.

Broeikasquotum komt er aan
Melkveehouders moeten er rekening mee houden dat de beperking van de broeikasuitstoot gepaard gaat met de komst van broeikasgasrechten. Net als bij fosfaat, ammoniak en vroeger het melkquotum gaat dat gebeuren, voorspelt Theun Vellinga. Anders is een emissieplafond niet te garanderen. “Op basis van goede wil alleen gaat het niet werken.”
Dat heeft consequenties voor melkveehouders die willen groeien. Die groei zet door, verwacht de Wageningse onderzoeker. Dat betekent investeren in broeikasgasrechten. De kostprijs gaat omhoog. “Voor wie in de veehouderij wil blijven, wordt het duurder. Dat geld kun je niet investeren in maatregelen, in natuur of biodiversiteit. Als je niks regelt, vloeit dat geld uit de sector”, stelt Theun Vellinga.

Deel dit topic

Reacties

Farma_boerke
Quote:
Veehouderij is de kop-van-jut, landbouw en met name vlees liggen onder vuur, zelfs kaas mag niet meer, terwijl het maar om krap 12 (landbouw sec) tot 25% (totale keten) van de broeikasgasuitstoot gaat. Over scheepvaart en vliegtuigen hoor je weinig. Hoe keer je dat?
Theun Vellinga: “Dat is public relations. Landbouw heeft zijn PR niet op orde. Altijd in de verdediging. Dat doen andere sectoren veel beter. Als je ziet hoe bijvoorbeeld een KLM met haar vliegreizen wegkomt vergeleken met de boeren, is dat verschil enorm. Dat pleit de landbouw natuurlijk niet vrij om maar niks te doen. Er is wel een groot verschil met andere sectoren. Het gaat bij ons om voedsel, om ons eten. We kunnen niet zonder. Dat moet je produceren. Dat is anders bij de meeste andere producten.

Niks niet korte kringloop, barbertje moet hangen. Offeren voor onze wegen en vliegvelden.

Waarom is methaan nu de boosdoener?

Methaan word door velen gezien als een sterker broeikasgas dan CO2. Omdat alle uitstoot word omgerekend naar CO2 equivalenten gebeurt dit ook met methaan. Wetenschappers zijn er alleen niet over eens hoe dit moet en over welke tijdsspanne je moet rekenen, omdat methaan nu eenmaal sneller afbreekt (12jaar vs 100-1000en jaren voor CO2).

Wetenschappers hebben voor de modelberekeningen een keuze gemaakt om een periode van 100 jaar te kiezen (GWP100), deze keuze is arbitrair (en zeker niet wetenschappelijk) en ook onderkend door het IPCC en er stond ook een keuze voor 500jaar GWP500 in de boeken. Zeg nu zelf als je over 100jaar er nog wilt zijn, wil je ook dat er over 500jaar nog een aarde is voor je achter-, achterkleinkinderen. Die 500jaar is dus prima te bebruiken. Bealve voor beliedsmakers, want wat gebeurt er nu…..

Voor GWP100 (CO2=1waarde equivalent), de relative waarde voor methaan is hier 28 (IPCC). In 1995 was dit nog 21, in 2007 werd dit al 25 en er gaan al stemmen op om het nu naar 34 te zetten.

Hetzelfde methaan bij GWP500 is heel anders (andere horizon). Nu is het nog maar 7.6. In 1995 6.5 en in 2001 7.0 en sinds 2007 op het huidige niveau van 7.6.
De horizon GWP100 of GWP500 zit dus een factor van 3,68 tussen. Het is een niet-wetenschappelijk onderbouwde keuze.

Hoe kun je dan nu al voorspellen/spreken over een mogelijk broeikasgas quotum als de wetenschap en de tijdspanne waarin je kijkt/rekent zo verschillend is?
Word hier in de achterkamers al over gesproken met de WUR?
hans1980
@Farma_boerke De LTO zat samen met NZO aan de klimaattafels en er gaan geruchten dat ze daar goed veel drank schonken met als gevolg dat ze compleet toeter alle akkoorden hebben getekend..
+10
christo2.0
@hans1980 Ook zonder drank zijn ze in staat tot zulke zaken.
@christo2.0 ze zijn geestelijk niet in orde !!!
Farmer_
@Detukkeroettwente Lachgas maakt meer kapot dan je lief is
+2
hans1980
Ja je kunt je afvragen hoe lang je nog in die ratrace mee wilt??
We staan met landbouw 10-0 achter zijn milieu criminelen, zorgen niet goed voor vee , co2, etc, etc..

De jonge boer gaat met zo'n stemming echt niet meer aan een agrarisch bestaan beginnen ook al zou hij/zij subsidie krijgen.

De WUR heren spinnen wel garen bij deze onzin werken samen met v.Bakel en zien de gewone boer niet meer staan , allemaal cijferbrij waar erg veel vraagtekens bij zijn.

Dus komt er nog meer shit over ons heen dan gaat deze jongen het ook eens van de andere kant bekijken...
demelkboer
Referentiekkoortssssssss........
+7
En welk CONCREET probleem lossen we op ??? Of net al bij fosfaat geen enkel probleem ??? En maar lullen en vergaderen over niks .
hans1980
@Detukkeroettwente we lossen niets meer op tukker we politiek en zogenaamde wetenschappers pesten ons het land uit..
de hoef
@hans1980 je wordt oud,als je door wil moet je er tegen kunnen,dat je aan niemand meer niks hebt,en dat iedereen wat van jou vind, en beter weet
diezel
@hans1980
Schipper Jan de Boer schreef er gister een brief over aan Schouten....

+1
kanniewaarzijn
@diezel Vul voor "visserij" "agrarische sector" in en je hebt hetzelfde verhaal.
+3
robbies
@hans1980 nog geen 40 en nu al zo negatief. Je kunt nog switchen hoor
de Tank
@robbies nagativiteit is niet gekoppeld aan leeftijd maar aan de persoon..
+1
ted9
P rechten emissies rechten weide rechten bemesting rechten. Dekkingsgraad van ons pensioen is 125%
+1
putjesschepper
Zet alles maar vol met bos neemt nog minder op als gras,maar goed het doel is boeren opruimen
+1
bio boer
@putjesschepper wat dacht je van al dat rottende hout en bladeren naarjaren bos wat zal dat allemaal van emissies geven of al het gras laten weg rotten op het land stop het in koeien en je hebt nog voedsel
putjesschepper
Zet alles maar vol met bos neemt nog minder op als gras,maar goed het doel is boeren opruimen
+4
John Spithoven
Leuk zo'n artikel van de heer Vellinga. Samenhang zit er niet in. En als je bos of onder water zetten van veen als een oplossing ziet, is het misschien beter dat de heer Vellinga zijn studiegeld terug betaald. Grasland neemt tot meer dan 20.000 kg CO2 op per ha, bos 8000 kg CO2 en land wat onder water staat niets.

Ik weet niet of hij wel eens aan de kringloop van de mens heeft gerekend, ik wel die van de melkveehouderij. En die is volgens internationaal onderzoek positief klimaatneutraal.

Laat de mensen van WUR eerst de fosfaat en stikstof chaos oplossen.
+3
Jan S
😀
torrarica
@John Spithoven helemaal mee eens John Spithoven. Die Theun Vellinga heeft wel meer van die ideen en hersenspinsels gehad.
spotmelker
Quote Reactie van @John Spithoven:
Laat de mensen van WUR eerst de fosfaat en stikstof chaos oplossen.

Daar zijn ze al 30 jaar mee bezig..... Laten we dat als sector nu zelf eens regelen, dan heb je veel minder bureaucratie, administratie, milieuschade en andere zinloze kosten. Dus bodemanalyse met (regionale) opbrengstmonitoring als basis voor bemestingsruimte. De rest is allemaal zin/kansloos geldverslindend tijdverdrijf.
+4
Jan S
😀
+1
de Haas
Gewoon deze kul negeren en door doen. Andersom worden cijfers/aantallen ook verdraaid. Je krijgt er zo langzamerhand toch een punthoofd van
+1
Groen1
The Methane Mistake: NZ Carbon Emissions
+1
Groen1
Opwarming aarde niet de schuld van het vee
Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). Aan de Nederlandse klimaattafels wordt het klimaatprobleem echter zo eenzijdig uitgelegd, dat ook partijen die de toename van broeikasgas niet veroorzaakten toch aanzienlijk moeten bijdragen in de oplossing.
v-focus.nl/2019/05/…
+4
dewittemotor
Misschien zijn die rechten wel een zege. Mits ze verhandelbaar zijn met de andere sectoren. Kun je de zak met geld pakken en is het afgelopen met de landbouw in Nederland. Triest, maar je zit er wel warmpjes bij. En er zijn vast nog genoeg andere leuke uitdagingen/dingen die je kunt doen om een prettig leven te leiden
van Ittersum
@dewittemotor de overheid is aan het schillen, beter is te zeggen: iedereen die aan deze basiseisen voldoet (gve per hac, of zoveel X/Y) laten we daarna met rust.
+2
overstekend wild
@van Ittersum dan snap je het niet! Dat is veel te makkelijk, er moet eerst nog heeeeel veel over vergaderd worden. Commissies werkgroepen stuurgroepen opgericht worden met allerlei zeeeer deskundige mensen die met de precisie van een mammoettanker kunnen voorspellen hoe negatief de agrarische sector voor het aardse leven is. Kost misschien een halve agro sector maar dan kan iedereen met een schoon geweten zijn ogen blijven sluiten voor de echte oorzaken. Als U links kijkt ziet U rechts niets
+3
dewittemotor
@van Ittersum Jij kunt toch ook een partij dagdromen. Die overheid geeft niets om al die punten die jij opnoemt. Je meent toch werkelijk niet dat al die ambtenaren, adviseurs, voorlichters etc. zichzelf ontslaan? Die blijven op onze rug zitten tot de laatste boer omvalt. De lijst met eisen is oneindig te maken. Je ziet het al met die Sterzuivel. Cursusje hier volgen, daar weer een rapportje voor op laten stellen, dan weer een controle. Aan die onzin gaat heel de meerprijs op. En die figuren die daarvoor langs de deur komen vragen allemaal meer dan 100 euro per uur en over 10 jaar kosten die 200 euro per uur
+5
STOPPEN MET AL DEZE ONZIN !!!
+1
BertK
Meneer Vellinga is zeker dol op lulkoek? Hij zou moeten weten dat hij voor 2050 wel eens de hongerdood kan sterven met het aantal voorspelde consumenten! Afrika gaat ons niet voeden!
In tegenstelling tot veel andere sectoren is de primaire sector circulair, CO2 produktie relatief klein.
puntertje
Theun wrijft in z'n handjes want hij ziet weer een onderzoeksverdienmodel. Even de zaak opstoken en hoppa.
hans1980
@puntertje zit samen met v. Bakel een proefstal te ontwikkelen met klimaatbeheersing hele jaar op 10°C
Met luchtwassers zo kan v.Bakel CO2 neutraal 3000+ koeien melken dankzij WUR
CorP
Quote Reactie van @hans1980:
met klimaatbeheersing hele jaar op 10°CMet luchtwassers zo kan v.Bakel CO2 neutraal 3000+ koeien melken dankzij WUR

? dat zou knap zijn
huske
@hans1980 die stallen staan er al genoeg in Amerika met dwars ventilatie. Moet alleen op de andere kant nog een luchtwassers plaatsen. Daar hoef je niks voor te onderzoeken of proefstuk voor te bouwen.
En wat van bakel kan, kan jij toch ook. Snap dat probleem niet
hans1980
@huske willen is een tweede
+3
Zonder co2 is er geen leven mogelijk .
+6
John Spithoven
Waarom zijn de beleidsmensen niet eerlijk, vertel het juiste verhaal.

Rekensom
Nu

Nederland 4.2 miljoen ha groot
Landbouw 1.75 miljoen ha
Akkerbouw 550000 ha
Veehouderij 1.1 miljoen ha

Plannen tot 2030
Nodig
175000 ha voor energie transitie
125000 ha klimaatbos en veen onder water
200000 ha stedelijk gebied, wegen, industrie

Dus komende 11 jaar 500000 ha uit de landbouw Akkerbouw zal zeker niet kleiner worden.

Trek zelf je conclusie.
Het is beter gelijk te vertellen wat de agenda is van de bv Nederland.
+1
Twentsch Land
De rekensom is dat je het met grondgebonden dan ook niet redt zonder slachtoffers te maken.......onderhandelaars moeten nu daar al op vooruitlopen en vastmakende afspraken maken wat limiet betreft.

@John Spithoven
+4
John Spithoven
@Twentsch Land Daarom ben ik ook gematigd geworden over grondgebondenheid.

Maar dat onze onderhandelaars dan met de klimaattafel 125000 ha bos weggeven is de wereld op zijn kop. En dan ook nog gaan vrijen met WNF en Natuurnonumenten ...
Twentsch Land
Helemaal met je eens 👍🏻

@John Spithoven
hans1980
@John Spithoven energie transitie is dat zonneweides??
Ben ik zwaar op tegen
+1
JanCees
@John Spithoven de gedacht is goed de getallen zijn minder dramatisch de 175.000 ha zit de 125.000 van bos bij in en de stedelijke ontwikkeling en infra is niet 200.000 ha maar circa 85.000 ha Dus het wordt 175.000 + 85.000 is 260.000 ha en het is niet 2030 maar 2050. Dat is gemiddeld circa 8400 ha per jaar. Het is wel bijna een verdubbeling van nu aangezien er de afgelopen 20 jaar circa 4500 ha jaarlijks de landbouw uitging en we tot eind jaren 80 vorige eeuw nog landbouwgrond erbij kregen vanwege de uitgiftes van bedrijven in Zuidelijk Flevoland.

Je kan dus bedenken wat de grondprijs gaat doen.
En dus de kostprijs voor de grondgebonden activiteiten.
John Spithoven
@JanCees Ik dacht dat er aan de klimaattafel tot 2030 afspraken gemaakt waren over 125000 klimaatbos. De 175000 ha voor zonnevelden had ik links en rechts in de media opgevangen, maar kan ik naast zitten.

En de hectares grond die de landbouw jaarlijks verlaten is volgens een artikel in de Boerderij van 3 dec 2018 rond de 15000 ha. Als ik statline bekijk is er vanaf 2000 tot 2018 jaarlijks 11500 ha landbouwgrond verdwenen. Maar daar zaten de crisisjaren tussen.

Maar de conclusie is van ons allebei, de BV Nederland heeft andere plannen met onze grond. En bij die plannen passen er fors minder staarten.
+1
cornelissen
500.000 ha weg en geen minder vee ,komt het maatschappelijk draagvlak niet ten goede.
Daarom is het beter de productie aan grond te koppelen. Als iemand zo graag de grond wil hebben voor weet ik niet wat, dan betaald hij of zij ook maar de inkomstenschade voor de komende tientallen jaren aan de huidige gebruiker.
Maar de sector heeft gekozen voor fosfaatrechten, die aan de hand van de politieke kleur naar hartenlust kunnen worden gekort. Valt altijd wel een of ander plafond te vinden wat wordt overschreden. Getuigd niet van zoveel visie van de sector.
Erik!1879
@cornelissen dier rechten zijn volgens mij in Nederland het enige middel om de kostprijs in de hand te houden. Mijn vader had het in zijn NVV tijd al over de problemen met het verdwijnen van landbouwgrond. Toen werd er al gesproken over uitkopen van dierrechten als er grond verdwijnt. Dit zou niet meer als logisch zijn. Alleen natuur monumenten en andere organisaties die grond willen zullen dit altijd blokkeren. En daarmee ook Campina en LTO. Ze knijpen de boeren liever leeg en pikken voor een prikkie de grond in.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @cornelissen:
maatschappelijk draagvlak

Mooi woord. Jij gebruikt het vaker de laatste tijd, valt me op. Is er wel eens een burger die geïnteresseerd aan je vraagt hoeveel koeien je per hectare houdt? Hier is dat nog nooit gebeurd namelijk.
robbies
@Jack Rijlaarsdam als ik uitleg dat ik wel de mest kan plaatsen, maar de koeien niet mag houden en mijn collega die de mest niet kan plaatsen wel de koeien mag houden, levert dat inderdaad wel wat gefronste wenkbrauwen op. Maakt mijn collega overigens niet minder gewaardeerd door de bezoeker.
burg
@robbies wa doet tie collega dan met die mest?
robbies
@burg zo goedkoop mogelijk wegzetten, getuige de verschillende topics over mestprijzen op dit Prikkebord. Vandaag weer 1 geopend zie ik net
burg
@robbies ja en waar gaat tie dan heen?
robbies
@burg dat weet ik niet. Aan je vraagstelling te merken weet jij van iedereen waar de mest heen gaat
burg
@robbies die mest krijgt ook weer een plaatsje om een gewas te laten groeien.
robbies
Quote Reactie van @burg:
die mest krijgt ook weer een plaatsje om een gewas te laten groeien.

Dat zal best in de meeste gevallen zo zijn.
burg
@robbies dus je komt fosfaatrechten tekort om je stal vol te zetten,
+1
dwers
Het is jammer voor de natuur en de weidevogels, maar we zullen in de melkveehouderij nog wat moeten intensiveren om de CO2 footprint per liter melk nog wat omlaag te krijgen.
kanniewaarzijn
@dwers Kan je nagaan wat een flauwekul dit allemaal is. Dit krijg je als je volslagen op goed geluk van alles bij elkaar op gaat tellen.
kanniewaarzijn
@kanniewaarzijn Weten de boeren nabij de Natura-2000 ook meteen wat ze moeten doen: zorgen dat ze 5 gve/ha hebben, dan zijn ze intensief genoeg om de kringlopen "sluitend" te krijgen, dus geen "emissies" meer 😆
+1
m uut m
@dwers
Juist niet dat werkt juist averechts.
Meer weidegang en minder krachtvoer.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @m uut m:
Juist niet

Je snapt er duidelijk geen fluit van.
m uut m
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @m uut m:
Vertel

Het is gewoon helemaal onzin. Je kunt CO2 "uitstoot" niet berekenen. Ook niet als je weidegang toepast. Het slaat gewoon helemaal nergens op.
bio boer
@m uut m zo wordt er niet gerekend kluigras heeft in de co2 tabel hele hoge so2 belasting snijmais veel lager net als kracht voer
m uut m
@bio boer
Maar het is net andersom.
+1
bio boer
@m uut m tuurlijk heeft dat de laagste belasting het eninge energie verbruik wat je hebt is het melken voor de rest alleen co2 wat in het gras zit komt weer vrij
Farma_boerke
Broeikasgas / methaan / klimaat met Frank Mitloehner

30 minuten (engels) over duurzaamheid en landbouw (geen slides)

ghgguru.faculty.ucdavis.edu/2019/06/…

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melk , veehouderij , investeren , natuur , biodiversiteit , ammoniak , fosfaat , melkquotum , melkveehouders , vroeger en kostprijs geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
68
DEELNEMERS
35
WEERGAVES
3.781