‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’

Nederlandse melkveehouders zullen naast fosfaatrechten en regels die hun ammoniakuitstoot beperken ook te maken krijgen met een broeikasgasbeperking. Die zal de uitstoot naar de atmosfeer van methaan en CO2 op hun bedrijven aan banden leggen. Boeren die willen groeien, zullen maatregelen moeten nemen om die uitstoot binnen de grenzen van milieuafspraken die in wet- en regelgeving worden omgezet te houden.

 ‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ (foodlog.nl)

Nederlandse melkveehouders zullen naast fosfaatrechten en regels die hun ammoniakuitstoot beperken ook te maken krijgen met een broeikasgasbeperking. Die zal de uitstoot naar de atmosfeer van methaan en CO2 op hun bedrijven aan banden leggen. Boeren die willen groeien, zullen maatregelen moeten nemen om die uitstoot binnen de grenzen van milieuafspraken die in wet- en regelgeving worden omgezet te houden.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+5
Maismeel
Wurd tied foar trekkers oppe dyk. (👊👊👊💪🏻💪🏻💪🏻
+2
Detukkeroettwente
@Maismeel HELEMAAL mee eens , kom op LTO regel dit even , mafkezen !!!
+6
hans1980
@Detukkeroettwente LTO heeft die schuldverklaring getekend aan klimaattafels
paul1
Een tsunami aan regels, bah
+4
Detukkeroettwente
Hoe zit het met het GRAS GAS, dat ontstaat als de koeien door het gras lopen , is levens gevaarlijk , zeker in combinatie met lachgas , dan is het zeer explosief. Laten die mafkezen dat gelijk even meenemen, kunnen we ook dit niet bestaande probleem oplossen. KNETTERGEK DAT BINT ZE.
Bekkink
Bierbostel ook maar verbieden. Krijg je bierscheten van.
+3
bio boer
Hoe veel metaan en co2 stoten 17 miljoen mensen uit 🤔
de jonge
@bio boer Bevolkingsteller
29-5-2019 09:13
De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners.
Bron: CBS
17322527dinsdag 4 juni 2019 6:08:46 GMT +02:00
De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft. Er worden gemiddeld per dag ongeveer 470 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er op jaarbasis elke dag 420 mensen overlijden. Verder vestigen zich gemiddeld 655 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 450 emigranten vertrekken. Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 255 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers. Omdat het groeitempo van de bevolking varieert, komt de snelheid waarmee de bevolking op dit moment toeneemt niet precies overeen met het gemiddelde groeicijfer per dag. Het tempo waarmee de bevolkingsteller zich aanpast wordt vooral bepaald door de waargenomen ontwikkelingen in de voorlaatste maand en de geschatte ontwikkelingen in de komende twee maanden op basis van het waargenomen seizoenspatroon (op maandbasis). Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine.

Geregistreerde inwoners
Het actuele aantal inwoners van Nederland is een schatting van het CBS die betrekking heeft op personen die in de bevolkingsregisters van de Nederlandse gemeenten als ingezetene zijn opgenomen. Het CBS ontvangt dagelijks informatie van de gemeenten over wijzigingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Dit betekent evenwel niet dat het actuele aantal inwoners van Nederland per dag precies bekend is. In de eerste plaats ligt er een korte of soms langere periode tussen het moment dat zich een wijziging in de bevolking voordoet en het tijdstip waarop inschrijving in de gemeentelijke bevolkingsregisters plaatsvindt. In het geval van geboorte is die periode meestal kort, maar bij immigratie kan dat langer duren. Zo worden asielzoekers, in de meeste gevallen, pas als ze een half jaar in Nederland verblijven in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven. In de tweede plaats is er een onbekend aantal personen dat niet wordt ingeschreven, omdat ze geen verblijfstitel hebben, bijvoorbeeld illegalen. In de derde plaats moeten de berichten door het CBS nog worden bewerkt. Het door het CBS bepaalde aantal inwoners van dit moment berust daarom voor een deel op een schatting. De schatting heeft alleen betrekking op de ingeschreven bevolking en niet op bijvoorbeeld illegalen en evenmin op asielzoekers die wel al in Nederland verblijven maar nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

het zijn er dus nog een paar meer........en het komt er dus gewoon op neer dat nederland dicht slemt en ze daar de nederlandse landbouw voor op gaan offeren. woningbouw,industrieparken etcetc.
Case max
Zijn helemaal gek geworden willen boeren kapot maken ,de topondernemers die over de hele wereld de top managers zijn .
bertusdebeer
@Case max vertrek
DutchDairyFarmer
Haha weer een referentie. Ag dan moeten ze dit maar voor heel Nederland invoeren ook particulieren. Gaan de prijzen skyhigh misschien kunnen we tenminste goed uitstappen met z’n allen 😜
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden banden , boeren , regelgeving , uitstoot , melkveehouders , co2 , ammoniakuitstoot , regels , fosfaatrechten en maken geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!