Waarom wordt telkens weer een negatief verhaal over onze boeren geschreven?

Door Jaap Majoor,

Ik las in de krant een artikel dat de vogelstand erg achteruit gaat door de bestrijdingsmiddelen die in de mest van runderen zouden zitten. Dit komt volgens de onderzoekers uit het veevoer dat de koeien eten. De vervuiling zou volgens deze onderzoekers ook in de mest van het vee van biologische boeren zitten. Dit komt omdat het biologische voer ook zit in dezelfde opslag containers als waarin de gangbare producten vervoerd worden.
Ik begrijp die onderzoekers niet!
Deze producten importeren wij om als grondstoffen te dienen voor vooral vlees vervangende producten voor de menselijke consumptie. De grondstoffen die de veevoer industrie gebruiken, zijn de reststromen van deze producten o.a. soja schroot en palmolie pitten, die wij mensen niet kunnen opnemen. Dat betekent, dat deze producten vooral soja en palmolie die wij mensen eten, dus heel vervuilend zijn aldus de onderzoekers.

Waarom worden de mensen dan niet gewaarschuwd als dit waar zou zijn?
Of is dit onderzoek de zoveelste storm in een glas water om onze landbouw in een slecht daglicht te plaatsen.


Het wordt tijd dat onze onderzoekers eens het land in gaan. Ik werd op het land alweer omringd door zeker 20 ooievaars, die mij volgden met het onderwerken van een groenbemester. Alles wat levend was, pikten zij op. Vorig jaar zijn op een stuk land bij alle nesten van onze weidevogels camera’s geplaatst. Op de camera’s was te zien, dat alle nesten leeg gehaald werden door, of een vos, of een marter, of een ooievaar, of een kat. Kortom geen een ei heeft het overleefd. Logisch dat de weidevogel verdwijnt.

Zo ook weer kalversterfte. De rapporten zijn opgevraagd door de Staf, alleen zij krijgen het niet. Het lijken alleen maar rapporten te zijn, overal vandaan, maar niet uit Nederland. Wel wordt weer de Nederlandse boer in een kwaad daglicht geplaatst door de media, terwijl zij er niets mee te maken hebben.
Nu eindelijk eens een positief bericht over de boer van het FAO. Maar waar staat dit positieve verhaal in de media? Het FAO (wereld voedsel organisatie) heeft een heel andere studie gepubliceerd. Hier staat in dat de veestapel van de boer een cruciale rol zal spelen in de wereldwijde voedselzekerheid en voeding. Zij zeggen dat de koeien, varkens en kippen voor de mens onverteerbare eiwitten eten en omzetten in dierlijke eiwitten, die wij mensen dan wel weer kunnen verteren. Zodoende is voor één kilo vlees eten minder graan nodig dan, wanneer wij alleen maar granen zouden eten. Verder zeggen zij dat 86 % van het veevoer ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat het vee graast op gebieden, die voor akkerbouw niet geschikt zijn. Zelfs in Nederland hebben wij grote gebieden, die alleen maar geschikt zijn voor veeteelt.

Waarom wordt dan toch telkens weer in de media geschreven en gezegd dat vleesconsumptie verspilling van grondstoffen is, terwijl het juist omgekeerd is. Ik raad iedereen aan om bijgaande link van internet op te zoeken en eens goed te lezen. melkvee.nl/artikel/…
Eindelijk eens een rapport die geschreven is door iemand, die wel weet hoe het in elkaar steekt.
Ik heb al eens eerder geschreven dat de Chinezen en Arabieren grote boerderijen in de wereld kopen, zodat zij de voedselvoorziening, nu nog voor zichzelf, zeker stellen voor de toekomst. Ik las nu weer een artikel dat de grootste akkerbouwer van Australië zijn bedrijf verkocht heeft aan Arabieren. Het gaat maar door deze overnames. Heeft iemand er wel eens over nagedacht, dat, wanneer grote delen van de wereld van de Chinezen en Arabieren zijn, dat zij dan in de toekomst ook nog onze voedsel productie in handen hebben. Wanneer de olie op is, hebben zij een nog grotere machtspositie over ons. Dan hebben zij de wereldwijde voedsel productie in handen. Als onze politici in Den Haag verstandig zijn, moeten zij hier maar eens over nadenken en zeer zuinig worden op onze boeren.

Ik hoop dat het kwartje nog een keer valt.

Jaap Majoor
Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+3
Melkboer16
Deze meneer snapt het!
+1
Kringloper
75000 huizen per jaar moeten erbij, plus industrie en asfalt.
Daar is heel veel grond voor nodig, dan moet je gewoon van een zooijte boeren af🤔
Dirk van Zetten
Het is een bekende propagandatechniek van linkse journalisten en de milieu- en dierenactivisten, als je een leugen vaak genoeg herhaalt, gaan de mensen het vanzelf geloven. Als eerste de mensen in de steden, omdat zij hun mening vormen op basis van media en helaas niet in aanraking komem met de voedselproducenten op het platteland.
+2
Farma_boerke
Dat is simpel uit te leggen in de zin van: GOED NIEUWS= GEEN NIEUWS

Daar zit echter dan weer heel veel achter. Een van de eenvoudige punten is het feit dat de landbouw niet goed is georganiseerd wat samenwerken en samen optrekken betreft. We zijn allen individueel ondernemer met ieder zijn/haar eigen sores/zorgen (en stokpaardjes). Dan is het makkelijk om door een georganiseerde groep (links en rechts) weggezet te worden. Afzetten tegen iets doet het altijd goed, zeker als je het calimero effect (zij zijn groot en ik ben maar klein/schattig/zielig/weerloos) kan oproepen.

De landbouw heeft geen communicatiekanaal meer. Team Agro NL is goed in lokale kleinschalige evenementen. LTO in lobbywerk, maar niet in interne noch externe communicatie. ZuivelNL en NZO zijn er voor de belangenbehartiging voor de zuivel. En de boer hij/zij ploeterde voort….. en de laatste moet het licht uitdoen

Qua communicatie zijn we allang de regie kwijt geraakt, af en toe pruttelt er wat en word dat snel afgedaan als belangengroep, lobbyclub, Subsidievreters….. De vraag zou moeten zijn: Hoe pak je de regie terug?

Zoals STAF zich nu verweert en probeert af te zetten tegen fake news heeft ook al een terugslag zoals in de laatste berichten duidelijk word, belangengroep van boeren (lees eigenbelang / foodlog/boerderij: hoe check je een checker), karikaturaal, negeren (site op zwart).
De consument wil snelle eenvoudige feiten en zich niet te hoeven verdiepen ieder alarmerend persbericht wordt geslikt als zoete koek (zie je wel het gaat slecht met………), correcties in de marge weken later zien ze (we) niet.
Neem nu als voorbeeld de insectenafname als voorbeeld. Zeer alarmerend en uitermate schadelijk ook voor de boer, echter de boer is makkelijk doelwit dus schuldig? Of toch niet: nemokennislink.nl/publicaties/… & pnas.org/content/115/… laten een ander beeld zien, maar we kennen onze eigen autoruit en zien minder in onze eigen omgeving, iemand zegt boer spuit en dood insecten en wij domme consumenten leggen het verband zelf ook. Misschien is er meer aan de hand maar dat kunnen we niet bevatten.

Ander voorbeeld, klimaat en de klimaattafels. Van Parijs moeten we reduceren (hebben we zelf voor gekozen), landbouw levert ook een bijdrage van “slechts” 3,6 Megaton aldus links terwijl energie maar liefst 14.4 megaton moet minderen. Dat is oneerlijk landbouw moet meer doen. Wat we even vergeten is het feit dat de landbouw reeds op koers lag van het reductiedoel en dit (eenvoudig) gaat halen. Omdat ons dit lukt is LTO zo verstandig geweest om aan te geven dat de landbouw meer KAN doen (niet zullen doen) als er geld tegenover staat. Let wel landbouw zal meer moeten doen in de toekomst om hetvolgende Parijs-doel te halen, door nu tegen politiek te zeggen als je meer geld geeft kunnen wij extra bijdragen op dit moment (=vrijwillig) en meer tijd kopen voor hetvolgende doel met minder inspanning straks maken we ruimte voor onszelf. Toch word door de boeren de LTO verguisd door meer te zeggen te kunnen doen. Wie heeft hier de lange termijn blik gehad, LTO alleen niet kunnen verkopen/ communiceren naar de achterban. Wij als consument (boer) snappen de getallen niet meer zeker niet als ze groter en groter worden.

Neem CO2 uitstoot in Nederland (04-apr volkskrant), de 10 grootste NL-uitstoters van CO2 stoten ruim TWEEMAAL zoveel uit als de gehele landbouw in Nederland, het grootste deel hiervan gaat naar energieopwekking en industrie. Vlees minderen in de week zet minder zoden aan de dijk als energie minderen toch is dit laatste niet zo sexy en maar lastig.Wij zijn het frame kwijt en op achterstand.

De vraag blijft staan Hoe pak je de regie (communicatie) terug?
+1
Albert Altena
@Farma_boerke
We zijn op het zielige punt beland dat afbraak scoort en opbouw niet.
We zien dat het LTO, de Fc, NZO, maar ook de gehele media, alsook onze eigen boerderij redactie allemaal al geïnfiltreerd zijn door de linkse zijde.
Juist ja: Hoe pak je de regie terug.
Ikzelf heb het geprobeerd met liedjes. maar zelfs daarmee krijg je geen podia meer.
Ik denk dat het besef pas terug komt als er honger wordt geleden.
Maar dat is ook weer een situatie die ook ik niet ambitieer.
Kortom. Het is een hopeloze zaak.
hans1980
@Farma_boerke LTO had best kunnen zeggen tot hier en niet verder!
CO2 reductie gaat ook vanaf 1990

LTO geeft toezeggingen weg en geld krijg je nooit daarvoor
CorP
"Verder zeggen zij dat 86 % van het veevoer ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat het vee graast op gebieden, die voor akkerbouw niet geschikt zijn. Zelfs in Nederland hebben wij grote gebieden, die alleen maar geschikt zijn voor veeteelt."

Als je alle co2 verhalen mag geloven kan akkerbouw ook exit, steeds maar in die grond te roeren is immers niet heel goed voor de co2 opslag
+5
de Haas
Zolang de grote zeeschepen in Rotterdam nog worden afgetankt met afval wat men in het buitenland niet eens meer wil verwerken, via Duitsland hierheen brengt, en zo op stookt, is er helemaal niks aan de hand met het milieu lijkt me. Waarom hoor je daar niks over? Waarschijnlijk eigenbelang.
+2
Jan S
Waarom wordt telkens weer een negatief verhaal over onze boeren geschreven?

Om het doel van Agenda 21 van de VN bereikt moet worden.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!