Verpachters krijgen toch zicht op fosfaatrechten

Fosfaatrechten moeten eigendom blijven van de pachter.

Dat heeft de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 26 maart uitgesproken. “Er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen aan het einde van de pachtperiode. De rechten zijn niet gebonden aan, en hangen ook niet samen met grond en gebouwen”, aldus het Hof. Wel stelt de Pachtkamer een reeks voorwaarden aan dit principe.

Deel dit topic Verpachters krijgen toch zicht op fosfaatrechten (boerderij.nl)

Fosfaatrechten moeten eigendom blijven van de pachter.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

Greetje
Ongelofelijk krom geformuleerd, maar blijkbaar hebben de verpachters toch hun zin gekregen. Proficiat en tegelijkertijd sterkte pachters:(
ted9
@Greetje Een in elkaar geflanst stukje ja. Stel ik heb 20ha eigen grond en 16 ha pacht zijn dan de helft van de rechten voor de verpachter of lees ik dit verkeerd.........
Greetje
@ted9 Met mijn boerenlogica zou ik zeggen: stel je hebt totaal 3600 kg. dat dan 2000 kg op de eigen grond zit en en 1600 op de pacht, zeg je die dan op, 800 kg inleveren.
Maar als ik het mis heb hoor ik het hier graag
Nico96
Hier een gedeelte van de text:

Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.
De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat onder bepaalde voorwaarden een verplichting tot overdracht bestaat. De rechtvaardiging hiervoor bestaat uit drie samenhangende redenen.

Onder de volgende voorwaarden is de pachter verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter:

- tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt;

- het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw; het gebouw moet specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld;

- de fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte;

- de verpachter dient aan de pachter 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten per datum einde pachtovereenkomst te betalen.
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @Nico96:
een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt;

Ik ben heeeeel blij met dat cijfertje 12. 😃
+2
Nico96
@pietjepuk Anders ik wel
PIONIER
@pietjepuk ik ook. Bij mij staat 10
+1
mlkvhoudr
@pietjepuk zo blijkt maar weer waar je eerst je vraagtekens bij zet pakt nu goed uit, ik had vroeger 12 jarige vaste pacht. Maar in 2015 hadden we 6 jarige, was ik toen helemaal niet blij mee want dan moet je elke 6 jaar de grondkamer sponsoren, maar zo als t dan nu weer lijkt te gaan worden kan dat wel uit😉
boer.
@pietjepuk reguliere pacht telt voor 6 jaar met recht op verlenging.
Greetje
Waar ik trouwens wel benieuwd naar ben is of de verpachters hun verworven rechten dan ook mogen verkopen of weer samen met de pachtgronden aan de nieuwe pachter beschikbaar moeten stellen.
Want dát is immers toch hun argument?! dat ze anders hun boerderijen niet meer kunnen verpachten
spotmelker
Quote Reactie van @Greetje:
! dat ze anders hun boerderijen niet meer kunnen verpachten

😂 Kijk de inschrijf-biedingen er maar eens op na. Het gaat ze om de ka$$a, nergens anders om, dus net als bij de melk wordt aan het eind van de pacht de rechten verkocht en de verpachter eist zijn deel op.
+1
robbies
@spotmelker nog ff goed lezen. De verpachte krijgt de rechten en moet de pachter weer terugbetalen
spotmelker
@robbies Hoe denk je dat dat in de praktijk zal gaan als er een pachter stopt/vertrekt en daarna?
Pluto
@spotmelker Het is niet zomaar dat Schouten nu ineens de langdurige pacht als redding ziet voor haar gestuntel met fosfaat rechten .
+1
Weidezicht
Nou daar hadden rfc en lto ook niet over na gedacht toen ze deze prachtige constructie bedacht hadden.... die boeren mogen tijdens het werk niets verdienen en blijkbaar ook liever niet teveel pensioen.
sorry
@Weidezicht ja ......die beweerden altijd (met wiebern voorop) dat ze van de houder van de dieren waren....
+2
Haijtink
@Weidezicht Dat was wel de intentie van deze partijen en ook het verhaal van het ministerie.
dwers
10 % ben je toch al kwijt bij verkoop
+1
Melkboer16
@dwers gelukkig daalt de waarde van de rechten snel!
Ben zo langzamerhand blij dat Rabo ze binnen 5 jaar afgelost wil zien!
m uut m
Even resumeren.
100% pacht dus gebouwen plus grond geeft 50% voor verpachter en 50% pachter.
Hoeve eigendom en grond pacht geeft
25% verpachter en 75% pachter en visa versa.
Dan een lastige hoeve pacht met de stal in eigendom met opstalrecht hoe wordt het dan.
Twentsch Land
@m uut m

Heb wel eens gehoord dat wanneer de stal 30 jaar oud is ( of ouder ) deze van de verpachter is.
m uut m
@Twentsch Land
Het gaat erom wie eigenaar van de gebouwen is op 2 juli 2015.
Tommie1
Het gaat als ik het goed begrijp over bedrijven met 15 of meer pachtgrond (regulier of liberaal van plus 15 jaar). Daar onder heb je er denk ik niet mee van doen.
Pluto
@Tommie1 Deze uitspraak geeft aan dat de rechten geen lang leven beschoren zijn .Dit wordt juristen voer !. En een toename van onverkoopbare bedrijven .
Tommie1
@Pluto
Ik lees het toch goed of niet?
pink
@Tommie1 ik hoop dat je gelijk hebt, ik heb iets minder dan 15 ha reguliere pacht en heb indertijd al over melkquotum afgerekend met de verpachter
+2
mlkvhoudr
@Tommie1 er staat ook 3samenhangende redenenen, dus misschien is het ook pas als aan alle 3voldaan is, datdande verpachter rechten heeft
de jonge
@Pluto melkquotum heeft ook nog wel 30 jaar bestaan,was toen hetzelfde gesteggel met pachters en verpachters als nu. wat ik daaraan alleen nooit heb begrepen was dat de verpachter recht op de helft had bij verkoop maar waarom hoefde de pachter dan toen geen huur te betalen voor dat melkquotum aan de verpachter zolang hij dat gebruikte..........
+2
Pluto
@de jonge klopt maar in fosfaat rechten land heeft de politiek nadrukkelijk vermeld de rechten zijn van de pachter !. Nu is er een rechter die zichzelf hier boven de wet plaatst . En dat is toch weer iets nieuws .
de jonge
@Tommie1 zo lees ik het niet. of als je pacht hebt wat op 2-7-2015 langer dan 12 jaar op papier stond. dus ook als je op 2-7-2015 pacht had die je ook op bv 2004 al aangegaan was en nu misschien niet eens meer pacht valt er dan onder. en dan een nieuw punt is dit het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw; het gebouw moet specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld;in mijn ogen zijn deze punten niet en/en maar los van elkaar. maar ik kan het heel goed mis hebben hoor
Tommie1
@de jonge Het eerste denk ik ook, mbt of je nu nog de grond hebt. In de uitspraak op 3.17 staat:

Voor grond geldt dat pas van overwegend belang kan worden gesproken bij een aanzienlijk verpacht areaal. Het hof gaat op basis van algemene ervaringsregels uit van 15 ha of meer. Voor een pachtareaal van 15 ha geldt in het algemeen dat het wezenlijk is voor de bedrijfsvoering en daarmee voor de toekenning van het aantal fosfaatrechten in samenhang met de hierna te bespreken redenen. Het hof is zich ervan bewust dat de keuze voor een grootte van 15 ha arbitrair is. Afhankelijk van regio, aard en inrichting van de bedrijfsvoering en andere omstandigheden zal de betekenis van 15 ha voor een bedrijf wisselen. De rechtszekerheid vereist echter naar het oordeel van het hof eenvoudig toepasbare regels. Een grenswaarde van 15 ha voldoet daaraan.
Dat zou betekenen dat onder de 15 ha pacht de invloed van de ha's niet groot genoeg is om een verschil in verworven rechten te verantwoorden.
robbies
@spotmelker rechten zijn foetsie
wally
Staat toch niet bij dat ze voor niets moeten overdragen aan verpachter ?

verpachter kan gewoon betalen en ze dan weer aan nieuwe pachter doorverkopen
KuikenenKoe
Dan kun je altijd als stoppende pachter het gedeelte wat van jezelf is verkopen en de rest wat de verpachter claimt in de lease gooien., eventueel voor een jaartje of 9 om de kortingspijn wat te verzachten.
Pachtgrond wat vleesvee en beetje akkerbouw om aan de fiscale vrijstelling te kunnen voldoen
achterhoeker2
@KuikenenKoe Eerst jaren lang beschermd lage pacht betaald, en dan via een constructie de verpachter nog een oor aannaaien.
+1
slagroomvla
Hoeveel bedrijven hebben geen of minder korting dankzij hun pachtgrond? Je bedrijf grondgebonden noemen met andermans grond en dan ook nog snel even de rechten in je zak steken, dat is ook wel een beetje hebberig...

Het aantal stoppers neemt door deze uitspraak niet toe!
van Ittersum
@slagroomvla eerst achter deze uitspraak maar eens op bedrijfsniveau cijfers plaatsen, kijken wat er daadwerkelijk overblijft en voor wie en wanneer.
simpel
@slagroomvla ik zal de verpachter wel ff vragen of hij de 8.3% korting aan mij wil vergoeden omdat ie te weinig grond aan mij verpacht had op 2-7-2015
de Tank
Ik heb in het pachtcontract op laten nemen dat produktierechten nu en die in de toekomst kunnen ontstaan aan de pachter toebehoren.
vaak
@de Tank Ik pacht vd gemeente en die weigerde.
Als ik het er niet mee eens was moest ik het maar laten liggen.
hans1980
Hoe zit het dan met erfpacht?
Melkboer16
@hans1980 ik denk hetzelfde want ASR die is erfpacht!
Ben je mooi mee in de aap gelogeerd, heb je eerst grond in erfpacht gedaan om grote stal of meer grond te kunnen verkrijgen met het oog op 2015 zoals dat toen heette!
Grote stal heb je en veel grond maar in feite heb je je pensioen te gelde gemaakt! Vervolgens gaan ze bij RFC weg om weer geld vrij te maken om fosfaat te kopen!
Veel werk en voor het oog van de buitenwereld topondernemers.

Neemt niet weg dat ik het droevig vind dat het zo gaat.
paul1
Ik neem aan dat er een hoger beroep komt
komelker 2
@paul1 Het Hof is het hoogste in Nederland
robbies
@komelker 2 kunt nog in cassatie gaan
puntertje
Voor de fosfaat-anticipeerders, die wellicht met voorkennis elke stal die ze konden huren volgezet hebben voor 2-7-2015 om zich zelf daarna als super-ondernemer op de borst te rammen kan dit natuurlijk wel een vervelend staartje krijgen. Maar dat is dan ook weer een groep waar ik geen medelijden mee krijg.
jg
Kijk even op boerderij.nl , Uitspraak fosfaatrechten kost melkveehouders geld, in een reactie op het artikel de samenstelling van de pachtkamer.
mlkvhoudr
@jg las net reactie van pachtersbond, fosfaatrechten kunnen alleen aan melkveehouders behoren, klopt dat?
+1
jg
@mlkvhoudr Uitspraak is bom onder het stelsel . Staatssteun aan o.a. Asr
van Ittersum
@mlkvhoudr houders van melkvee.

Maar als ik alles goed begrijp , speelt dit alleen bij stoppende melkveehouders na 2/7/2015. En als je bv. alleen pachter bent van grond, meer dan die 15 hac in pacht, langer dan die 10 jaar pacht dan is het dus van bv 100 kg/per hac , dan daar de helft( de rest rust op het eigen-gebouw) van is dus 50 kg en daar weer de helft van 25 kg dus ( ieders de helft pachter- verpachter) en dan krijgt de verpachte daar dus een vergoeding voor. Vraag is wat is dan de peildatum voor de waarde?
Oftewel bij alleen grondpacht, je fosfaat delen over al je hectares en dan 25% nemen over je pachtland
Zo goed begrepen of klopt er iets niet?
hans1980
@van Ittersum mooi geauwehoer, zeker bij deels pacht deels eigendom
Moet die fosfaatrechten per 2/7 dan gedeeld worden over de hektares?
robbies
Quote Reactie van @hans1980:
mooi geauwehoer, zeker bij deels pacht deels eigendomMoet die fosfaatrechten per 2/7 dan gedeeld worden over de hektares?

Daar zit de leemte in de uitspraak. Ik heb deze nog niet tot in de letter bestudeerd, maar wanneer je 300 koeien melkt en je hebt 300 ha land, waarvan 284 eigendom en 16 ha pacht, dan zou de verpachter 25% van de P-rechten krijgen, dus ca 75 koeien. lijkt me niet.
hans1980
@robbies ai werk voor de advocaat
+1
m uut m
@robbies
300 koeien de helft op de gebouwen en de andere helft naar ratio over de ha.
Zouden dan 8 koeien zijn en daar dan de helft van. Dus 4 koeien.
van Ittersum
@m uut m daar kwam ik dus ook op uit, met mijn domme verstand
van Ittersum
@robbies Je leest het niet goed of ik omschrijf het onduidelijk of ik snap er zelfs geen zak tabak van, vandaar mijn vraag.

Ik kom in jouw voorbeeld op 4 koeien van 45 kg P/stuk wat daadwerkelijk betaald dient te worden

300 mk x 45 = 13500 kg referentie
De helft land, de helft op de gebouwen is 6750 kg op het land.
6750 gedeeld op 300 hac x 16 hac pacht = 360 puur op pachtland en dat ook weer door twee ivm helft pachter, helft verpachter is 180 kg.
180 kg gedeeld door 45 kg = 4 koeien
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @van Ittersum:
300 hac x 16 hac pacht = 360 puur

En als je nu grondgebonden bent met latente ruimte? Dan zeg ik de latente ruimte was op mijn pachtland. 🤔 nog meer voer voor advocaten. 😬
van Ittersum
@pietjepuk het non woordje van 2018/2019 : latente ruimte 🤨
robbies
Quote Reactie van @van Ittersum:
Zo goed begrepen of klopt er iets niet?

Zoals ik de uitspraak begrepen heb, en zoals Dries Rozen het ook uitlegt, moet krijgt de verpachter 50% van de rechten en moet de verpachter de pachter weer schadeloos stellen. Dan kom je al op het eerste punt; een verpachter is geen veehouder en mag geen rechten op naam hebben. Hoe gaat de rechterlijke macht daarmee om?
van Ittersum
@robbies hij krijgt ze vergoed in waarde, volgende vraag direct welke waarde?

Ik praat in commissie of onkunde...dus hang mij er niet voor op.
m uut m
@van Ittersum
Lijkt mij dat het om de gemeten maat gaat en niet de kadastrale maat.
De gemeten maat was/is de maat die gebruikt werd voor de ggb norm.
Bij het mq werd destijds de kadastrale maat gebruikt.
van Ittersum
@m uut m dat zal bij de meesten meer gepruts achter de komma worden maar uiteindelijk uitkomst blijft hetzelfde dunkt mij
m uut m
@van Ittersum
Daar zit bij ons nogal wat verschil in.
Wij boeren in een coulissenlandschap en dat geeft behoorlijk verschil op perceelsniveau.
mlkvhoudr
@van Ittersum 12 jaar pacht, wij hebben 6 jarige losse pacht 11 ha en 6 jarige gewone pacht de rest dat is meer als 15 hectare, en dan recht van opstal en nog eigendomsgrond, ik wacht t hoger beroep wel af stop voorlopig toch niet😀
van Ittersum
@mlkvhoudr Ik ben geen jurist of helderziende dus ik praat nu ook maar zoals ik zelf lees. En idd, dit geldt alleen ook bij stoppen de melkveehouders. Volgende vraag die ik zo bedenk, wat als je dat pachtland (deels) afstoot en je boert wel door....En dan ook nog ggb bent.

Dit forum is wegens te weinig onderwerpen nog niet aan opheffen toe 🤣
mlkvhoudr
@van Ittersum ik denk dat als je de pacht voor dat perceel stopt je daar over moet afrekenen
+1
pietjepuk
@mlkvhoudr Oogjes dicht en snaveltjes toe. En alle honden laten slapen.
van Ittersum
@pietjepuk sws, het was toch een proefproces? Geen wet! Wie eist, bewijst!
+2
paul1
Bedrijven die tractoren verleasen aan melkveehouders kunnen nu dus ook aanspraak maken op de fosfaatrechten ?
bio boer
@paul1 de bank ook die maken het mogelijk dat de veehouder de koeien kan houden
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!