Voorzienbaarheid: spreekt de overheid met twee tongen?

Opnieuw heeft het CBb uitspraak gedaan in een aantal procedures omtrent de toekenning van fosfaatrechten. In bijna alle zaken wordt de claim op meer rechten afgewezen, en daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de voorzienbaarheid van de fosfaatwetgeving: de betreffende ondernemers hadden kunnen voorzien dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen.

Dat is opmerkelijk omdat de keuze voor één peildatum (2 juli 2015) destijds door de landsadvocaat nadrukkelijk werd gemotiveerd met de argumentatie dat niet gekozen kon worden voor een periode, omdat niet eerder dan met de brief van die datum kon worden voorzien dat er ingegrepen zou worden.
Ondanks het feit dat de keuze van één datum een grote mate van willekeur tot gevolg heeft gehad, was een andere keuze volgens de landsadvocaat juridisch niet houdbaar. Ook LTO, die aanvankelijk voorstander was van een referentieperiode, heeft zich hierdoor laten overreden.

Eerst dus de keuze voor één datum vanwege de onvoorzienbaarheid van de maatregelen, nu de bezwaren afgewezen op grond van voorzienbaarheid! Rechtsstaat Nederland anno 2019...?
Holstein

Reacties

cornelissen
Als het voorzienbaar was hadden we maar amper idl melkveehouders. De enigen ,bij wie het in ieder geval de laatste maand(en) voorzienbaar was, zijn degene die bij het overleg op het ministerie betrokken waren, zeker toen een ambtenaar zich versprak en zei dat er zal worden ingegrepen
+4
Dirk van Zetten
@cornelissen precies, tweede kwartaal 2015 werd wel duidelijk dat er iets aan zat te komen te komen en dat anticiperen niet beloond zou worden. In 2014 werd nog volop ruimte geschetst, grondgebonden groeien, 10 % milieuruimte plus 10 % efficiëntievoordeel met kringloopwijzer. Toen was het nog grondgebonden groeien, door de helft van de mest op het grond en de helft verwerken, dus als je dat deed was je goed bezig. Direct na invoering ruim 8 % inleveren. Er is veel boeren ONRECHT aangedaan......
Jowi
@Dirk van Zetten Als het dan allemaal zo voorzien was hadden ze de uitbreiders en starters
tussen 1-1-2015 en 2-7-2015 ook geen gratis moeten geven
+2
J.v.G
De overheid kon het dus ook voorzien! Dus kan ik deze verantwoordelijk houden voor de 8.3% korting
+1
buorman
Was het niet Huinre van de Rabo die onlangs noch liet optekenen dat hun niks te verwijten viel voor het verstrekken van de financieringen omdat eea niet voorzienbaar was?
+3
Coen
@buorman , die maatpakken van Rabo hebben altijd verkondigd dat er qua kostenpost een volwaardig substituut zou komen voor de toenmalige melkquotumkosten, hoe het wel exact zou worden wisten ze echter ook niet.

op het laatst van de melkquotering zag je wel dat de andere banken hier heel anders in stonden, die namen de ene-na-de-andere klant over die wel groot wou bouwen en hard wou groeien --> reproduceer maar eens de open-dagen waar Rabo niet meer de huisbankier was
+2
BertK
@cornelissen Wanneer en hoe er ingegrepen zou worden was niet voorzienbaar, DAT er ingegrepen zou worden wel! Iedereen zag wat er om zich heen gebeurde. Snel, snel, anders was je te laat!
+1
Erco
@BertK snel snel? Zelfs hier werd verkondigd door @Wiebren dat de referentie in t verleden zou liggen want anticiperen zou niet worden beloond
BertK
@Erco Hier 😄. .... Wiebren maakt (helaas?) de regels niet en neemt de besluiten ook niet. Hij adviseert en vindt er wel wat van.
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @BertK:
Wiebren maakt

Niks klaar inderdaad. Deed hier wel voorkomen dat anticiperen zinloos zou zijn, hij zat in Den Haag aan tafel en wist hoe het allemaal zou komen. Is er niet geloofwaardiger op geworden.
+3
Holstein
@BertK Wat jij stelt is onjuist. In de memorie van toelichting bij de "Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten" wordt gesteld dat opzettelijk voor de peildatum van 2 juli 2015 is gekozen, en niet terug wordt gegrepen op een eerdere periode (toen het fosfaatplafond nog niet was overschreden).
Reden: " Vóór de brief van 2 juli 2015 was voor de sector onvoldoende voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd."
Hoe wil je dit rijmen met de recente uitspraken van het Cbb?
Mij lijkt een gang naar het Europese Hof voor belanghebbenden het overwegen waard.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!