LTO - LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid

Ontwerp Klimaatakkoord een belangrijke mijlpaal

Vandaag is na maanden onderhandelen het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. De inzet van LTO Nederland is dat boeren en tuinders concrete oplossingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende financiële- en beleidsruimte komt om de ambities waar te maken. De oplossingen en randvoorwaarden komen terug in het ontwerpakkoord. De agrarische sector heeft als ambitie om in 2030 6 Mton CO2 minder uit te stoten, een grotere reductie dan de 3,5 Mton CO2 die de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik als opdracht kreeg. LTO Nederland noemt het ontwerpakkoord een belangrijke mijlpaal. De vertegenwoordiger van boeren en tuinders betreurt het dat Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties en FNV zijn weggelopen van de onderhandelingen. Aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik was met deze partijen overeenstemming.

Landbouw en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden

De productie van gezond en gewaardeerd voedsel en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Boeren en tuinders ondervinden immers als eerste de gevolgen van klimaatverandering: extreem weer zoals droogte of clusterbuien zorgen nu al voor problemen. Voedselproductie heeft ook een onvermijdelijke impact op het klimaat. Aan de ene kant door emissies van broeikasgassen, aan de andere kant door bijvoorbeeld CO2 uit de lucht te absorberen en als koolstof vast te leggen in de bodem. De sector is zich hiervan van bewust en neemt zijn verantwoordelijkheid.

Innovatieve oplossingen

De Nederlandse land- en tuinbouwsector is de meest innovatieve ter wereld. Boeren en tuinders vinden daarom ook oplossingen voor klimaatverandering. De sector stelt een pakket van maatregelen voor dat moet leiden tot een reductie van ruim 6 Mton in 2030. Deze ambitie is een grotere reductie dan de door het Kabinet gevraagde reductie van 3,5 Mton. Agrarisch ondernemers zijn van plan de ambitie waar te maken door onder meer precisielandbouw, klimaatvriendelijke bouwplannen, de productie van duurzame energie en het met behulp van natuurlijke processen vastleggen van koolstof in de bodem.

Boeren en tuinders kunnen het niet alleen

Klimaatverandering en voedselvoorziening zijn maatschappelijke vraagstukken. Er moet dan ook gezamenlijk naar duurzame oplossingen worden gezocht. Voor een brede transitie naar een klimaatneutrale land- en tuinbouwsector zijn bepaalde randvoorwaarden cruciaal. Zo is financiering complex en wordt inzet van alle partijen gevraagd – privaat en publiek. Het kan niet zo zijn dat alle kosten op agrarisch ondernemers worden afgewenteld. Om boeren en tuinders een handelingsperspectief te bieden is bovendien experimenteerruimte op gebied van wet- en regelgeving essentieel.

Achterbanraadpleging ontwerpakkoord

Het ontwerpakkoord is het resultaat van intensieve gesprekken tussen LTO Nederland en de verschillende (keten)partners. Het resultaat van de onderhandelingen wordt de komende maanden voorgelegd aan bestuurders en leden van LTO. Tevens zal het PBL de maatregelen doorrekenen. Pas na de achterbanraadpleging en doorrekening van het PBL kan sprake zijn van een te ondertekenen definitief akkoord.

Deel dit topic LTO - LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid (lto.nl)

Ontwerp Klimaatakkoord een belangrijke mijlpaal Vandaag is na maanden onderhandelen het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. De inzet van LTO Nederland is dat boeren en tuinders concrete oplossingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende financiële- en beleidsruimte komt om de ambities waar te maken.

arjank110

Laatste  |  

Reacties

arjank110
Fosfaatrechten zijn vanaf morgen weinig meer waard.... 😉
+9
ted9
Ook gewoon nog populair gaan doen en ipv de opgegeven 3.5 t reductie gewoon zeggen nee we gaan 6 t reductie na streven. Het is om te huilen.
christo
@ted9 Ik heb er voor gewaarschuwd.
+3
Weidezicht
Waarom meer reductie dan gevraagd? Wat is daar de achterliggende gedachte van? Het wisselgeld al weggeven voordat je weet met welk briefgeld je gaat betalen? Is er hier iemand van lto die hier het goede nieuws kan duiden?
+1
jan w
@Weidezicht
Bij LTO weten ze niet wat marktwerking is. Daarom hebben ze de ( vee ) markten ook afgeschaft.
Iedere handelaar weet, als je wilt handelen meer moet vragen dan dat het waard is en uiteindelijk kom je uit op een prijs die je goed af is. Maar dat willen ze alleen nog steeds niet snappen. Alleen de huizenhandel is op dit moment een ander verhaal.
+3
jg
Als gedwongen krimp van de veestapel het alternatief is kiest Lto voor een extra opgave. Het houdt velen aan het werk en levert geldstromen op . De vraag is of veehouders daar veel beter van worden ? Weet zeker dat de 10000 melkveehouders die overblijven beter af zijn met 120 melkkoeien puur grondgebonden dan 200 melkkoeien per bedrijf met allerlei broeikasgas - techniek.
+1
Coen
@jg , er zullen wel weer veel technocratische oplossingen komen 😞

schijnbaar allemaal nodig vanwege de gevolgen van de veel te sterke en door (Z)LTO geïnitieerde intensiveringsdrang van het agrarisch gebied 😞
+10
verbi
Er stoppen er hier zo ontzettend veel van groot naar klein intensief en extensief vraag me wel eens af waar dat naar toe moet. Alleen overblijven is ook niks aan
Twentsch Land
@verbi

Kijk soms kan het snel gaan, ( een paar dagen terug dacht je dat het volgende tot het onmogelijke behoorde ) waarschijnlijk maak je nog mee dat het tot de veredelde beroepen gaat horen 😉
+6
christo
Voor degenen die nog steeds als een blind paard achter deze club aanlopen heb ik het volgende advies: ik zou vragen wat er afgesproken is wanneer de doelstelling niet gehaald wordt. Ik zou het op papier willen zien hoeveel er dan gekort gaat worden. Hebben ze dat met hetzelfde gemak verhoogd? Laat ons hier even meegenieten hoeveel het uiteindelijk geworden is. Het % geldtt trouwens niet voor mij. Mijn belang mogen ze niet meer behartigen. Ook mogen ze geen sectorafspraken meer maken, dat behoeft nog extra aandacht.
+2
Erik,1979
@christo Ik wil graag met jou de LTO aanklagen als ze voor de sector spreken. Ze vertegenwoordigen een groep. Dat is in orde. Ze vertegenwoordigen niet mij. En ook vele andere niet.
m uut m
@Erik,1979
Boer je nu weer in Nederland dan?
CorP
"Het ontwerpakkoord is het resultaat van intensieve gesprekken tussen LTO Nederland en de verschillende (keten)partners"
christo
@CorP Dan weet je de uitkomst al. Polderen tot ze alle leden kwijt zijn.
+1
arjank110
'We gaan het technisch oplossen' wanneer hebben we dat ook gehoord?
John Spithoven
Nu mis ik volgens mij het belangrijkste in het klimaat akkoord

6CO2+6H2O geeft onder invloed van zonlicht C6H12O6+6O2.

Op een ha productief grasland kan er middels fotosynthese meer dan 20000 kg CO2 opgenomen worden. Dit gras gaat naar de koe. Maakt daar samen met allerlei andere voedermiddelen en hulpstoffen melk van.

1kg melk zorgt voor 1.2 kg CO2 uitstoot. Als je de opname en uitstoot op elkaar deelt komt er 16700 kg melk per ha uit. Klinkt bekend dit getal.

Er voor de akkerbouw is dit sommetje nog veel positiever.

Hier is niet voor gekozen. Er is voor een technische oplossing gekozen met als sanctie een straf.

Vandaag eerst maar discussie over de natuurlijke oplossing, Dan zal ik vanavond de technische oplossingen noemen.
+3
jg
@John Spithoven Hier kan de periferie niets aan verdienen , klimaat moet een verdienmodel zijn in de ogen van LTO.
+2
Wiebren
@John Spithoven wat is de natuurlijke oplossing dan? Meer voedsel maken? Opname is niet hetzelfde als oplossen. Immers die kg CO2 van jou die de koe ingaat komt er ook voor een flink deel weer uit in de vorm van methaan CH4 (zowel aan de voor als achterkant van die koe).
En als die koe het op puur gras deed en in de wei mest en urine deponeert zou je het een natuurlijke kringloop kunnen noemen. Moet je alleen wel genoegen nemen met 5000 kg melk per koe.
jg
@Wiebren Kan binnen 5 jaar geregeld zijn. Veestapel fokken naar MRIJ/Flek/besvleesd HF etc.
De sector moet het alleen willen.
Wiebren
@jg welke sector? DE sector is er al jaren niet meer
jg
@Wiebren Volgens LTO nog wel , zo te horen. Bij controleerbare processen kun je voor technische oplossingen kiezen . Bij dierlijke productie, zeker de melkveehouderij met gewenste weidegang, biodiversiteit en open stallen , is kiezen voor technische reductie onlogisch. De keuze voor minimale hoeveelheid RE eigen land gaat leiden tot opstallen en 7 keer maaien per jaar om jong eiwitrijk gras te oogsten.
Wiebren
@jg die boeren die alleen van gras melken zitten op 100% eiwit van eigen land
jg
@Wiebren Dat is bekend.
+1
Wiebren
@jg dan snap je ook dat jouw stelling ervoor onzin is. Het spul van 7 keer maaien kun je niet benutten zonder ander voer. Degene die eiwit van eigen land zo uitlegt zet mensen op een dwaalspoor. Het gaat juist over minder afhankelijk van inputs, blijvend grasland, meer weiden, minder fratsen. Zonder een weidelandschap te bieden is er voor een Nederlandse melkveehouder op termijn geen legitimatie om koeien te (mogen) melken. Dat is dan ook meteen mijn antwoord aan @Jack Rijlaarsdam. En over mijn motivatie en hoe mijn kijk op melkveehouderij veranderd is door mijn Haagse en Brusselse ervaringen heb ik ook niet geheimzinnig gedaan. De doorkijk voor (duurzame) melkstromen waar ik nu mee bezig ben is niet wezenlijk anders als waar ik de afgelopen periode in Friesland mee bezig was.
jg
@Wiebren Diegene die de kans krijgt binnen de huidige technische oplossingen maakt de keuze voor 7 keer maaien, dat is mijn stelling.
weurding
Quote Reactie van @Wiebren:
Het spul van 7 keer maaien

klopt, vooral deze zomer niet 😉
jg
@weurding Klopt , goede reden te investeren in beregening . Maaien, 8 kub mest en kunstmest erop, beregenen en na maand weer maaien.
weurding
@jg zult zien dat als je er 1 gekocht hebt het ding weer 9 van de 10 jaar de schuur in kan, en hier bij ons mocht je toch niet, zie er dus niet zo veel in, kijkende naar aantal stoppers komt er denk ik ook voer zat op de markt
+2
JanCees
@Wiebren Wiebren beide weten we dat de door de Cie Looman gekozen definitie van grondgebondenheid een gedrocht is wat gaat leiden tot maximale mineralen aanvoer weinig natuurinclusief en veel gedoe. Het is weer een typische papierenoplossing met een goede bedoeling en waardeloze uitwerking in de praktijk. Al die papierentijgers zijn alles behalve robusst en lokken frauderen uit.
+2
Coen
@JanCees , het is idd een papieren tijger, enkel voordeel voor BIG-Agri.

waar is ons GBV (gezond boeren verstand) gebleven en waar zijn onze echte visionairs ?
+1
jan.1
Quote Reactie van @Wiebren:
dan snap je ook dat jouw stelling ervoor onzin is. Het spul van 7 keer maaien kun je niet benutten zonder ander voer. Degene die eiwit van eigen land zo uitlegt zet mensen op een dwaalspoor. Het gaat juist over minder afhankelijk van inputs, blijvend grasland, meer weiden, minder fratsen. Zonder een weidelandschap te bieden is er voor een Nederlandse melkveehouder op termijn geen legitimatie om koeien te (mogen) melken. Dat is dan ook meteen mijn antwoord aan @Jack Rijlaarsdam. En over mijn motivatie en hoe mijn kijk op melkveehouderij veranderd is door mijn Haagse en Brusselse ervaringen heb ik ook niet geheimzinnig gedaan. De doorkijk voor (duurzame) melkstromen waar ik nu mee bezig ben is niet wezenlijk anders als waar ik de afgelopen periode in Friesland mee bezig was.

Dan moet je een hek om nl zetten en de boer een melkprijs bieden van 55 cent-liter,met elk jaar een verhoging gelijk de inflatie...want als je alles weghaalt gaat het ook over kv wat Rotterdam binnen komt,Productie van 4500 koe die in de zomer tussen de boterbloemen en de zuring net als 50 jr geleden zijn voer bijeen moet scharrelen..
Succes ermee!
George
@jan.1

Mooi man
+2
vrije boeren
@Wiebren De sector bestaat niet meer mede door dit soort van nep nieuws
+3
cowboys
@Wiebren welke sector? DE sector is er al jaren niet meer[quote][ mede afgebroken door ........?
+4
vrije boeren
@Wiebren Al die zogenaamde uitstoot van de koeien . Ik geloof er geen snars van . Die zogenaamde wetenschappers houden ons mooi voor de gek .Geldklopperij is het
+5
Jack Rijlaarsdam
@Wiebren Ik vraag me af waar jij nu heen wilt met de melkveehouderij. Je bent een wandelende kennisbank met redelijk wat voelsprieten in sector en maatschappij. In functie lijk je een kameleon: als LTO-werknemer verkondigde je technocratische en administratieve oplossingen, als natuur-inclusief promotor werd het natuurdoel leidend en nu bij RFC ben je weer bezig om duurzaamheid op basis van technische cijfers in de markt te drukken. Lijkt me verwarrend, al die petten aan de kapstok.
+1
vrije boeren
@Jack Rijlaarsdam hij doet voor wie hij betaald wordt
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam als je wilt weten wat ik denk of vind hoef je het alleen maar te vragen. Die karikaturen zeggen meer over hoe je over een ander oordeelt dan over mij
Twin Quard
@Wiebren Ik begrijp de reacties van Rijlaarsdam en vrije boeren wel. Je bent een slimme vent maar wel het type " wiens brood men eet diens woord men spreekt". Je bijdrages heb ik hoog zitten maar je betrouwbaarheid niet.
+1
Wiebren
@Twin Quard dat is kiezen voor de makkelijkste weg hè, stel iemands integriteit ter discussie dan hoef je zelf niks te doen of te vragen.fijne kerst
John Spithoven
@Wiebren Hoi, wil ook op mijn vraag ingaan?.
Frans1
@Wiebren flauwe reactie.ik heb het ff geleden ook al gesteld hier dat ik van een heel matige niet wetend waar ik mee bezig was inefficiente pruller naar een hele redelijke,naar maatschappelijke wensen natuurinclusief producent ben gegaan terwijl er hier niks is verandert😁
Daar slaan deze reacties op en ik deel ze ook. Wiens brood men eet,diens woord men spreekt.Dat is prima,mits het maar niet zo ver uit elkaar ligt 😉
+1
Jan S
Quote Reactie van @Wiebren:
iemands integriteit ter discussie dan hoef je zelf niks te doen of te vragen

Goed, stel jij dan je eigen integriteit maar eens ter discussie dan. Leg alle kaarten maar eens op tafel.
Jij bent vast een aardige jongen, maar of je altijd geloofwaardig bent is een ander verhaal.
Twin Quard
@Wiebren Voor mij is dat geen discussie, het valt me op.
+2
Erco
@Wiebren tja je hebt je lto verleden nu eenmaal niet mee 😉
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Twin Quard:
Je bijdrages heb ik hoog zitten maar je betrouwbaarheid niet.

Huh...?
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @Wiebren:
Die karikaturen zeggen meer over hoe je over een ander oordeelt dan over mij

Na 3x lezen snap ik deze zin nog niet, leg is uit wat Jack verkeerd ziet?
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
als je wilt weten wat ik denk of vind hoef je het alleen maar te vragen.

Het is geen persoonlijke aanval, zoals sommigen er van maken. Zelf geef je hierboven aan: "Het gaat juist over minder afhankelijk van inputs, blijvend grasland, meer weiden, minder fratsen. Zonder een weidelandschap te bieden is er voor een Nederlandse melkveehouder op termijn geen legitimatie om koeien te (mogen) melken. "

Ik ben redelijk fanatiek weider, heb een hekel aan vensterenveloppen en pas dus ogenschijnlijk in deze definitie. Tegelijk ben ik ondernemer, elke eerste van de maand schrijft de bank haar portie van de bedrijfsrekening af. Het is fijn als dat er dan ook op staat. Ik maak gebruik van N-bindende klavers en strooi m'n volledige kunstmestquotum en heb dit jaar uitgezonderd de maanden september en oktober een ureum onder de 15 bij een gras/brok zonder snijmais rantsoen. Ik zie weinig ruimte om de N-input te verlagen. Blijvend grasland is mooi, maar zolang m'n buren gewoon mogen akkerbouwen en m'n bollenboer een forse donatie aan de bedrijfsexploitatie doet, blijft dat een dure natte droom. Juist deze zomer ben ik afgestraft met m'n >3.000 uur weidestrategie, nog nooit zo slecht gemolken in een zomer. Vanaf het moment dat ik een opraapwagen heb gekocht en ben gaan groenvoeren is het weer wat gaan lopen. Jouw ideaalbeeld past precies bij extensief veenweidegebied en laat men daar op klimaatgebied nu net de zwarte piet neerleggen. Verder zie ik van bovenstaande definitie weinig terug in het duurzaamheidsbeleid bij RFC. Dat beleid is gericht op technische cijfers en uitlegbaarheid naar het management van inkopende partijen. Het zou uitlegbaar moeten zijn naar de consument, maar daar is vooralsnog geen sprake van. Ik snap best dat het lastig is om kaders te maken die aansluiten bij het doel, maar vooralsnog zie ik vooral resultaat van veel polderen tussen klimaattafels en overleggen met ngo's, maar weinig visie voor een maatschappelijk geaccepteerde toekomst.
christo
@Jack Rijlaarsdam Het gaat Wiebren om het weidelandschap. Daar wordt de rest bijgesleept. DAt er dan geen snars meer van klopt is een gevolg. Wiebren vergeet voor het gemak dat niet overal de bedrijfsstructuur zich leent voor de zgn gewenste bedrijfsstrategie van zo veel mogelijk weidegang. Door weidegang als uitgangspunt te nemen laat je zien dat het milieu van ondergeschikt belang is. Trek je het door dan kom je aan verplichte weidegang. Bedrijven zullen versneld afhaken en hun areaal omzetten naar akkerbouw. Dat is de tak waar veer grotere N-verliezen gescoord worden. Dus voor Wiebren de vraag: wat wil je nou? En wat vind je van de gedachte zoals die door tsunami-Tsjeerd ( dat is degene die dreigde te verzuipen in een vloedgolf van melk) gepredikt wordt: een kunstmestvrije landbouw? Het klinkt leuk om populistische uitingen te doen maar besef terdege wat de gevolgen gaan zijn. Dus voor een goede inhoudelijke discussie is het belangrijk om te weten wat er op nummer 1 van het verlanglijstje van Wiebren staat.
Coen
@Jack Rijlaarsdam , leg je agenda eens open op tafel @Wiebren
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Coen:
agenda eens open op tafel

Ik hoop voor 'm dat er twee weken vrijaf in staat.
pietjepuk
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Juist deze zomer ben ik afgestraft met m'n >3.000 uur weidestrategie, nog nooit zo slecht gemolken in een zomer.

heeft dat te maken dat je meer koeien op je huiskavel hebt en daardoor minder etgroen aan kunt bieden. Of heb jij een andere verklaring.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
minder etgroen

Minder etgroen doordat er niets te maaien viel. Normaal twee maal weiden en dan schoon maaien. Nu werd het in feite standweiden met flink bijvoeren op stal. Door de hoge besmettingsdruk zelfs een uitbraak van longworm onder de aangekochte koeien. Ik had 45 ha huiskavel beschikbaar voor beweiding, moet normaal te doen zijn.
pietjepuk
@Jack Rijlaarsdam Een koe of 4 , 5 moet inderdaad goed te doen zijn. Weid u het jongvee ook nog op deze oppervlakte? Dan kan ik u verzekeren dat het een hele uitdaging blijft. Tijdens mooi groeizaam weer zal het wel lukken.
Kom zelf op 6 koeien per ha. Kan het meestal tot een eind in juli redden dan is er geen mooi gras meer beschikbaar en wordt het meer bij voeren.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
dat het een hele uitdaging blijft

De opraapwagen blijft. Tot begin december dagelijks klein wagentje vers gras bijgevoerd, uiteindelijk uitgeregend. Eiwit% zakte daarna binnen een week met 0,20%. Het werk wordt wel betaald.
pietjepuk
@Jack Rijlaarsdam wagentje vers gras van de maaipercelen is in de tweede helft van het jaar helemaal top.
eerder vertelde je dat je in de zomer een laag ureum had. mogelijk kan wat meer soja voeren toch renderen.

Was zelf ook altijd nogal zuinig. gehaltes in de mest daalden ieder jaar tot onder forfaitaire waarde. Een spriaal naar beneden. Laatste jaren wat meer fosfaat in het krachtvoer en meer soja gevoerd. Begin van deze maand heb ik een mestmonster laten nemen. De waarde van dit mestmonster komt overeen met de afgevoerde mest van afgelopen voorjaar. 1,7fosfaat en 4.9 stikstof.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
wat meer soja voeren

Ik heb geen mengwagen dus droog krachtvoer bijvoeren aan het hek valt niet mee. Aanpassingen in de brok zijn doorgaans prijstechnisch niet heel interessant en bovendien is mijn ervaring dat het ureum dan wel stijgt, maar het % eiwit niet. In mijn ogen word je dan alleen maar minder efficiënt.
pietjepuk
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
ureum dan wel stijgt, maar het % eiwit niet.

In mijn ogen is soja niet veel anders dan vers gras op stal. Waarom heeft bij jou vers gras wel effect en soja niet? Een kilo soja aan het voerhek moet toch wel te doen zijn zonder mengwagen. Heb zelf ook geen mengwagen maar gooi een kruiwagen soja voor de kuil en race wat heen en weer in de stal dan is het toch aardig verdeeld.
Meer eiwit voeren komt niet altijd tot uiting in hogere gehaltes maar kan ook meer liters lever met meer zelfde gehaltes.
Dacht zelf dat ik wel wat minder eiwit kon voeren met een ureum van 20. mest van de koeien werdt dikker en liters gingen naar benden. Nu een paar tiende kilo meer soja en liters gaan weer omhoog. Klein beetje kan net het kantelpunt zijn.
+1
jan.1
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Minder etgroen doordat er niets te maaien viel. Normaal twee maal weiden en dan schoon maaien. Nu werd het in feite standweiden met flink bijvoeren op stal. Door de hoge besmettingsdruk zelfs een uitbraak van longworm onder de aangekochte koeien. Ik had 45 ha huiskavel beschikbaar voor beweiding, moet normaal te doen zijn.

Waarom nog je koeien buiten houden!,gewoon jaarrond in je nieuwe comfortabele stal houden levert je veel meer op. je productie blijft met gemak boven de 10000 kg met hoge gehaltes,geen tijd kwijt met koeien halen en elke x draad-waterbakken verzetten weiland bloten etc..
Je voederwinning planning is heel simpel,elke 4 wkn alles maaien kunstmesten en stront erop met de sleepslang met water.Je kuilvoer is altijd van top kwaliteit en schoon zonder stront flatten,daardoor stijgt je productie van koe en land.
Is niet het verhaal van Wiebren,maar die betaalt jou toch niet uit.!
+11
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @jan.1:
gewoon jaarrond in je nieuwe comfortabele stal houden

Zou ik geen schik in hebben. Ik vind het juist mooi om in te spelen op de omstandigheden en te werken met de seizoenen. De dag dat ik verplicht koeien moet melken zoals jij doet, wordt mijn laatste als melkveehouder.
Coen
@Jack Rijlaarsdam , gelukkig zijn er nog individuele keuzes mogelijk, ieder moet zijn eigen ding doen met altijd de neus richting de toekomst 😄
+2
jan.1
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Zou ik geen schik in hebben. Ik vind het juist mooi om in te spelen op de omstandigheden en te werken met de seizoenen. De dag dat ik verplicht koeien moet melken zoals jij doet, wordt mijn laatste als melkveehouder.

Daarom hebben we gelukkig verschillende boeren in nl,wat de 1 nix vind is voor de ander weer geweldig,als ik melkvee moet weiden stop het hier acuut,ik zit hier om wat verdienen op een manier die IK leuk vind en niet voor een stel zichzelf hoogverheven pipo,s die groen praten maar bruin poepen.
Spreek veel boeren die weiden,maar met groter worden van de koppels wordt het steeds moeilijker de zaak rond te zetten,met uitgangspunten van hoge productie en gezond houden.
Een zeker niet onbelangrijke is daarin de arbeid die nodig is bij beweiding mk,Wil je slaaf blijven van je bedrijf en in je 1tje 70 uur blijven werken voor noppes of ga je nadenken om het met een paar uur minder rond te krijgen.
+1
Wolswinkel
[@jan.1hoogverheven pipo,s die groen praten maar bruin poepen.

hahaha
Farmer_
@Jack Rijlaarsdam Aantal ha's rode klaver voor zomerstalvoedering, groeit als kool ook met droogte en melken er best op, kun je met weinig kv melken.
JanCees
@Jack Rijlaarsdam tja je kan ook zeggen dat je wat te veel zwart had voor de bouwboer?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
wat te veel zwart had voor de bouwboer

Te weinig, ik heb van het jaar per ongeluk wat blijvend grasland op de Gecombineerde Opgave.
A. Eshuis
@Jack Rijlaarsdam Precies Jack! Tot nu toe lullen ze de ene kant op, maar werkt het praktisch precies andersom. Zou mooi zijn dat ze nu eens aangeven wat ze willen: Papieren cijfers of gewoon ter plekke kijken hoe de boer boert!
jan.1
Quote Reactie van @Wiebren:
als je wilt weten wat ik denk of vind hoef je het alleen maar te vragen. Die karikaturen zeggen meer over hoe je over een ander oordeelt dan over mij

Volgens mij vraagt Jack in gewoon nederlands waar je heen wil met nl veehouderij,daar is nix geen spaans bij...
+1
JanCees
@jan.1 Maar daar heeft @Wiebren in verschillende topics helderheid over gegeven. Alleen zijn bijgenoemde instrumenten zijn mij onvoldoende robuust maar de richting zitten we aardig op 1 lijn.
Voor alle criticasters die Wiebren van windvaangedrag betichten daar ben ik het dan weer niet mee eens. Wiebren ziet goed waar het heen gaat en loopt daar ook niet voor weg. Het enigste waar je Wiebren van kan betichten is dat toen hij bij LTO zat er in iedergeval 1 iemand was die de cijfers op een rij had en redelijk wist hoe zat. En uit ervaring weet ik hoe lastig het voor beleidsmedewerkers kan zijn als het bestuur een richting bepaald. Mijn advies reken daar het bestuur op af en niet de boodschapper.
christo
@JanCees Hoeveel melkvolume blijft er in Nederland over na de geslaagde klimaatexercitie?
+11
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
helderheid over gegeven

Dat zijn we dan oneens. Allereerst val ik @Wiebren niet persoonlijk aan, maar hij heeft veel kennis, een verantwoordelijke functie en kan tegen een stootje. Dat discussieert wel zo prettig.

De basis van zijn toekomstvisie draait om minder input, blijvend grasland, meer weiden en minder fratsen. Dat is al tegenstrijdig. De input bestaat hier voornamelijk uit diesel, kunstmest en krachtvoer. We verplichten de loonwerker elektrisch te gaan werken, zo doet Unilever dat ook, dieselprobleem opgelost. We gaan N-ruimte gebruiken voor dierlijke mest, dan is geen kunstmest meer nodig, ook opgelost. Zonder krachtvoer halveert de melkproductie, maar zelf krachtvoer telen en blijvend grasland bijt elkaar. Hoezo helder.

Komt bij dat er volop vrijage is met ngo's. De campagneleiders van Greenpeace gaven hier aan de keukentafel onomwonden toe dat veehouderij alleen acceptabel was op gronden waar geen akkerbouw mogelijk is. Laat dat nu net de veenweiden zijn die politiek onder vuur liggen als klimaatverpester. Een politicus gaf aan dat de veehouderij in de veenweiden net zoveel uitstoot als een kolencentrale. Kolencentrales gaan dicht, dus de veehouderij ook. Hoezo helder.

RFC heeft het vaak over de diversiteit onder de leden benutten en wil duurzame zuivel vermarkten. Prikker @dwers heeft kruidenrijk grasland, plasdras en brengt zoveel grutto's groot dat de gemiddelde Franse jager een maandsalaris aan munitie kwijt is om al die vogels neer te halen. Deze sterke punten doen er niet toe, want hij wordt afgerekend op zijn grupstal: bevriezing van de bedrijfsontwikkeling en geen bonus voor duurzame diensten die hij wel levert. Tegelijkertijd krijgt een polderboer vrij gemakkelijk twee volle centen bonus. Alleen omdat die toevallig wat natuurland huurt, eigenlijk voor de mestplaatsing, maar zich verder richt op efficiëntie en waar de enige biodiversiteit op de huiskavel pas ontstaat wanneer hij twee dagen z'n tanden niet poetst. Hoezo helder.

De duurzame melkstroom is vooral gebaseerd op gegevens uit de ingevulde KLW's. Om fraudegevoeligheid tegen te gaan wordt vooral gebruikgemaakt van brongegevens. De CO2-uitstoot door veengrond wordt hier door een omrekeningsfactor weggepoetst. Het is wachten op een hakkelende RFC-directeur die in de Keuringsdienst van Waarde uitlegt dat deze CO2-uitstoot geen invloed heeft op de intrinsieke waarde van duurzame melk. Hoezo helder.

Visie is vooruit zien. @JanCees loopt meestal erg ver vooruit, maar onthoornen wordt een grote discussie. De aanwezigheid van hoorns zorgt op BD-bedrijven voor veel schade en verminderd dierwelzijn. Voorsorteren met hoornloos fokken lijkt me voor de hand liggend. Kalveren bij de koe is bedrijfstechnisch een drama, maar emotioneel gezien uiteindelijk onontkoombaar. Voorsorteren op de eerste drie dagen een systeem met crèche kan de angel uit de discussie halen. Er is veel aandacht voor de huidige hypes, maar negatieve aandacht voorkomen is ook promotie. Juist deelnemers aan een goed beloonde melkstroom met bovenwettelijke eisen leent zich voor dergelijke toekomstgerichte experimenten. Hoezo helder.

Kortom, het is mij allemaal wat minder helder.
christo
@Jack Rijlaarsdam De melkveehouderij wordt kapotgepolderd. Wanneer je daarin een rol speelt moet je je schamen. Hele dagen problemen verzinnen om zelf aan het werk te blijven. En de gewone boer maar melken. Tot de lol er af is.
+1
Twentsch Land
@Jack Rijlaarsdam

Netjes, een van je betere verhalen.
+2
dwers
@Jack Rijlaarsdam prachtig geschreven , coöperatieve gevoel bij RFC is weinig meer van over , 90 % van de boeren mag straks mee betalen voor de topmelk van 10 %.
Frans zei inderdaad verscheidenheid van bedrijven is de kracht van de coöperatie., maar zei ook het is niet meer vrijblijvend om lid te zijn van de coöperatie.
Frans en co.hebben fluwelen handschoenen, maar stalen neuzen in de schoenen.
+1
Coen
@dwers , wat inmiddels nog erger is: een heel groot gat tussen het woord / geschrift en de daad.

het is inmiddels net als de politiek: liegen en bedriegen, dat is niet de oorsprong van de coöperatie.
slagroomvla
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
maar onthoornen wordt een grote discussie. De aanwezigheid van hoorns zorgt op BD-bedrijven voor veel schade en verminderd dierwelzijn. Voorsorteren met hoornloos fokken lijkt me voor de hand liggend. Kalveren bij de koe is bedrijfstechnisch een drama, maar emotioneel gezien uiteindelijk onontkoombaar.

Nog even en je wordt bang voor je eigen schaduw... beetje nuchter blijven!
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @slagroomvla:
nuchter blijven

Te laat....
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
Maar daar heeft @Wiebren in verschillende topics helderheid over gegeven. Alleen zijn bijgenoemde instrumenten zijn mij onvoldoende robuust maar de richting zitten we aardig op 1 lijn.Voor alle criticasters die Wiebren van windvaangedrag betichten daar ben ik het dan weer niet mee eens. Wiebren ziet goed waar het heen gaat en loopt daar ook niet voor weg. Het enigste waar je Wiebren van kan betichten is dat toen hij bij LTO zat er in iedergeval 1 iemand was die de cijfers op een rij had en redelijk wist hoe zat. En uit ervaring weet ik hoe lastig het voor beleidsmedewerkers kan zijn als het bestuur een richting bepaald. Mijn advies reken daar het bestuur op af en niet de boodschapper.

We hebben nu allemaal jack zijn bijdrage gelezen hierro:😬 Nu is het in ieder geval duidelijk dat er geen duidelijkheid is over welke richting de veehouderij zal kunnen gaan,waar de meesten van ons zich in kunnen vinden.
Coen
@jan.1 , ogen en oren open, maar altijd je eigen kop volgen 😄
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
ogen en oren open, maar altijd je eigen kop volgen

IK ben niet zo,n potte kijker Coen.., denk dat je met je ogen dicht wel kan raden welke kant het op gaat,alles moet weer terug naar ot en sien tijdperk.
Vroeger hadden we in de wintertijd bijeenkomsten samen met landbouwvoorlichting,ging altijd hoe kan het beter en beetje mooier een meer...mooie discussies met pilsje erbij 😀
Tegenwoordig is het hoe kan minder en minder,ben daar snel uitgepraat,dat is dus heel andere koek,op een enkele groene boer na heb je daar nix meer te zoeken.
slagroomvla
Quote Reactie van @jan.1:
Tegenwoordig is het hoe kan minder en minder,

Veelal dezelfden die voor 2015 een heel ander verhaal vertelden, nu hebben ze opnieuw het licht gezien, wees gewaarschuwd...
John Spithoven
@Wiebren Hoi Wiebren

Ik wilde niet discussiëren. Alleen dit natuurlijke proces straks naast de technische oplossingen zetten en dan discussie
jg
@John Spithoven We zijn vast begonnen ....
John Spithoven
@Wiebren De 1.2 kg CO2 per kg melk is wat we nu uitstoten met de huidige productie, eens of niet. Het eerste deel is gewoon een kringloop, wetenschappelijk onderbouwd, eens of niet eens.
Wiebren
@John Spithoven sector zit nog flink hoger maar gaat naar 1,2, dat klopt. Het deel natuurlijke kringloop ben ik met je eens, echter niet dat dat ook de hele bijdrage is.
John Spithoven
@Wiebren Dat het niet de gehele bijdrage is, is logisch en ben ik ook met je eens. Er zijn ook best eenvoudige stappen te maken die zorgen voor een reductie van de uitstoot van de hoeveelheid broeikasgassen.

Alleen nu is er voor gekozen om hier helemaal niet naar te kijken.
+1
Wiebren
@John Spithoven dat is inderdaad niet goed. Koeien krijgen we niet klimaatneutraal
+1
John Spithoven
@Wiebren Dat vraag ik me af. Feit is dat de korte kringloop tot een bepaalde hoeveelheid melk per ha sluitend is. Wetenschappelijk onderbouwd. Vraag maar na bij Aware/AH.
+3
christo
@Wiebren De mens is het probleem, niet de koe.
Farmer_
Quote Reactie van @christo:
De mens is het probleem, niet de koe.

Sommige mensen.
JanCees
@Wiebren Hmm dan gaan ze bij RFC redelijk achter de markt aan lopen want die vraagt klimaatneutrale melk in de toekomst
Erik,1979
@JanCees de markt blijft wereldwijd vragen naar de goedkoopste melk. De overheid/kiezer kiest misschien voor klimaat.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
klimaatneutrale melk

Och, we zetten de veenweiden onder water, de rest stallen we op achter een luchtwasser, kunstmest verbieden we. Moeilijker is het niet. Probleem opgelost.
CorP
Quote Reactie van @JanCees:
Hmm dan gaan ze bij RFC redelijk achter de markt aan lopen want die vraagt klimaatneutrale melk in de toekomst

ze wilden toch minder melk?
+13
Jan S
@Wiebren IK heb zo'n bedrijf. Maar ik wed dat ik straks ook allemaal toeters en bellen op mijn stal mag zetten.
Overigens is die hele Co2 uitstoot eerder een zegen als een vloek voor de planten ( en waarschijnlijk ook voor de mens). Er is nog helemaal niets bewezen dat de Co2 uitstoot ook daadwerkelijk tot klimaatverandering leidt. Men heeft conclusies getrokken en verbanden gelegd die er niet zijn. en dat opgeblazen in de mainstream media. En natuurlijk geloven alle sukkelaars meteen dat als iets gepromoot (gemanipuleerd) wordt in de media dat tevens het onomstotelijke bewijs is. Leer al je blieft zelf eens na te denken en zaken te onderzoeken in plaats van iedereen die met zijn kop op TV komt na te papagaaien!!
+2
christo
@Jan S CO2 is het nieuwe verdienmodel. Doe niet zo flauw en ga er gewoon in mee. Het is de manier om de economie in de benen te houden. Je hebt wel gelijk dat het causale verband nooit aangetoond is. Maar dat is bij elk geloof zo.
+8
Jan S
Quote Reactie van @christo:
CO2 is het nieuwe verdienmodel. Doe niet zo flauw en ga er gewoon in mee. Het is de manier om de economie in de benen te houden. Je hebt wel gelijk dat het causale verband nooit aangetoond is. Maar dat is bij elk geloof zo.

Dat is het zeker. Maar het is niet het model om de economie in de benen te houden, het is een model om burgers geld uit de zak te kloppen en verder uit te melken, af te persen en slaaf te maken van de overheden banken en multinationals.
christo
@Jan S Dat is het nieuwe model.
+10
John Spithoven
@Wiebren Opname is niet het zelfde als vastlegging zeggen ze aan de klimaattafel en zeg jij.

Dus een plant groeit van oa CO2 en wordt door de koe gegeten, gefermenteerd, daarbij komt methaan (CO2 eq)vrij en wordt weer door de plant opgenomen. Dit past niet in klimaat verhaal volgens klimaattafel.

Maar een bos poten en na 30 jaar in de energie centrale verstoken is volgens klimaattafel wel vastlegging. Ik denk dat het merendeel van de agrarisch ondernemers dat verhaal niet begrijpen.
+2
Erik,1979
@John Spithoven en wat is met biogas? Begrijp ik ook niet. Wat is het verschil tussen biogas en een koe?
+2
A. Eshuis
@John Spithoven Klopt John, zo liggen de kaarten er momenteel voor en elk normaal denkend mens begrijpt daar geen hout (!) van dat tonnen houtsnippers in een verbrandingsoven waar energie uit geproduceerd wordt (en dus verlies in de vorm van energie!) wél CO2 neutraal is. Maar dat een koe, die hetzelfde doet en energie produceert in de vorm van melk en vlees ineens NIET CO2 neutraal is! Terwijl in beide gevallen enkel bij de mens er de verliezen optreden, en niet zo zuinig ook nog niet. Overigens, als men de bruine poep (ook van de groene) mens weer in de krijngloop bracht, zouden we die prima CO2 neutraal kunnen krijgen...
+4
dwers
In de kringloopwijzer , natuur en landschap, aandeel blijvend grasland, eiwit van eigen grond , ammoniak emmisie, stikstofbodembalans, alles draait om grond/Ha, maar CO2 uitstoot wordt per kg melk berekent, terwijl co2 ook weer ( gedeeeltelijk) door gewas/grond opgenomen/ vastgelegd word.
Blijft vreemd.
+1
jg
topagrar.com/rind/news/…

Duitsers kiezen andere prioriteiten voor de melksector.
Wiebren
@jg Duitse consumenten ook, door de retail aangestuurd
CorP
Quote Reactie van @Wiebren:
door de retail aangestuurd

Zou dat zo zijn? Ook ik heb een geluidsfragment gehoord met een niet zo heel vrolijke boer die een en ander uit probeerde te leggen aan de bestuurstafel op de vergadering... wie voedt wie op?
Erik,1979
@jg 😋kan het niet anders beschrijven. Je krijgt de belangenbehartiger die je verdient!
+4
Wolswinkel
[quote][Zonder een weidelandschap te bieden is er voor een Nederlandse melkveehouder op termijn geen legitimatie om koeien te (mogen) melken./quote]

Had al iets een bijsmaakje na je aanstelling bij “ons” FC. Ziehier één van de aanleidingen daarvan! I.p.v. dat je een hoop flauwekul helpt te pareren welke op onze melkveesector afkomt, lijk je al polderend tesamen met je oude LTO -matties onze bedrijfsvoering voor de komende jaren al ingevuld te hebben. Zal best een kern van waarheid in jouw stelling zitten maar leg het er niet zo dik bovenop. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Op deze manier zorg je als “freelance milieukundige” alleen maar voor extra spanning op de boog die àl op knappen staat.

Kun je niet voor de vegetarische slager gaan werken? Als uitbener ofzo?! Snijd je eerst die duurzame Unilever uit..
Wiebren
@Wolswinkel voor welke markt wil je produceren?
+7
Jan S
Quote Reactie van @Wiebren:
voor welke markt wil je produceren

Niet voor de denkbeeldige markt die jij en je kornuiten aan het creëren zijn.
christo
@Jan S Kijk, nog iemand met pricipe's?
+5
Wolswinkel
@Wiebren uhm, dezelfde markt als decennialang het geval is geweest?! Helaas is een deel van de mensheid het nuchtere verstand ietwat kwijt, hebben we bij tijd en wijle allemaal wel iets last van. Als je op dié momenten van verstandsverbijstering maar niet al te bepalend bent in actuele vraagstukken is er weinig aan de hand. Is dit wèl het geval en ga je vervolgens ook nog eens in je eigen gecreëerde waarheden geloven en daarin onwetende mensen meesleept, wordt het een vervelender verhaal.
Vevo
Wiebren en John. Ik zit minder in de materie. Daarom een vraag. Grasland breekt jaarlijks 2000 kg OS af en voegt 2600 kg toe. Os is koolstof. Stel dat we als melkveehouderij iets minder input hebben en dat door regelgeving we kunstmest mogen vervangen door dierlijk, minder mais in het rantsoen. Dan moet het toch redelijk te doen wezen om minder CO2 uit te stoten? Sterker als we als sector geheel onze windmolens, zonnepanelen warmte terugwinning etc mogen mee rekenen, kan het nog luceratief worden. Ik hoor het wel waar mijn gedachte gang spaak loopt
John Spithoven
Laten we de discussie inhoudelijk voeren. Ook ik zal mij hier aanhouden en geen vingertje wijzen. Inhoudelijk op feiten
vrije boeren
Ben wel benieuwd wie de meeste { zogenaamde schadelijke} co2 uitstoot heeft per liter melk . Ik met mijn oude maar nog goede stal van 1987 die nog wel 30 jaar mee kan met een eenvoudige melkinstallatie en 30 jaar oude trekker met kuilsnijder of mijn buurman met zijn mooie nw stal met melkrobots en mengwagen en zonnepanelen
+1
Brutus64
Komende jaren groeit de nederlandse bevolking weer hard, hoeveel extra CO2 produceren die mensen eigenlijk?, daar hoor je niemand over.
En mooi dat de industrie haar poten wel stijf houdt aan de klimaat tafels, kan LTO veel van leren.
Verder is het gedoe een lachertje, die 95% reductie in 2050 gaan ze natuurlijk nooit halen.
Erik,1979
@Brutus64 als er een goede oorlog uitbreekt of een natuur ramp zodat 95% van de Mensen het lootje legt. Dan kunnen ze het redden.
CorP
Quote Reactie van @Brutus64:
Komende jaren groeit de nederlandse bevolking weer hard, hoeveel extra CO2 produceren die mensen eigenlijk?, daar hoor je niemand over.

Dat wordt jou ook in je schoenen geschoven.
George
Quote Reactie van @Brutus64:
Komende jaren groeit de nederlandse bevolking weer hard,

Goh , gouwe tijden 😂
+9
Jan-T
Snapt de LTO en NZO nog steeds niet dat ze er niet zijn om als wereld verbeteraar op te treden, maar dat ze er zijn om de leden te behartigen, zodat er een goed inkomen uit de landbouw sector gehaald wordt,
En niet zoals nu het tot nu gaat alleen maar extra kosten voor de sector creëren zonder een verdien model en geen extra opbrengsten er bij,

Het is toch om van te gaan janken, wat een jandoedels te triest voor woorden wat ze in een paar jaar kapot kunnen maken.
Door bewust onbekwaam gedrag te tonen.

Doe mij dan maar de kringloop wijzer van Schiphol die snappen het wel, wat het verdien model is.
A. Eshuis
@Jan-T Die kringloopwijzer van Schiphol wil ik ook: Zag vandaag op Twitter dat er gisteren voor het eerst in 24 uur meer dan 200.000 vluchten waren... Nou, kunnen wij nog wel ff, gemiddeld voor elk groot passagiersvliegtuig 40.000-100.000 kg kerosine per vlucht....
Twentsch Land
@A. Eshuis

Dat kan niet.
brabo
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Dat kan niet

lijkt me toch wel mooi om elke seconde 138 vliegtuigen te zien op stijgen 😄
slagroomvla
Quote Reactie van @A. Eshuis:
meer dan 200.000 vluchten

Je bedoelt vluchtelingen...
Farma_boerke
@A. Eshuis = 200.000 vluchten wereldwijd.Zaterdag/zondag is het rustigste, kerst ook
flightradar24.com/data/statistics/
jg
Ten opzichte van 2016 is de melkveestapel al ca 10 % gekrompen dus minimaal 10 minder uitstoot, de efficienste deren worden aangehouden! , hoeveel aanvullen beleid is er nog nodig ??
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden lto en agrarische geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!