Kamermotie fosfaatovertreders unaniem aangenomen

Quote:
Wel vermeldt de aangenomen Kamermotie dat moet worden voorkomen dat hier een oneigenlijk voordeel aan wordt ontleend door veel meer fosfaat te produceren zolang de bezwaarprocedure loopt.

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag unaniem een motie over het rekening houden met bezwaar-en beroepsprocedures bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel aangenomen.

Dat sluit aan bij de eerder gedane toezegging van landbouwminister Carola Schouten. Ze wil coulantie betrachten bij ondernemers die nog geen onherroepelijk beschikking hebben en ook nog geen definitieve helderheid hebben over de hoeveelheid fosfaatrechten die aan hen wordt toegekend. Hierover gaat ze in overleg met het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Er kan ook op een later moment met terugwerkende kracht worden gehandhaafd. Wel vermeldt de aangenomen Kamermotie dat moet worden voorkomen dat hier een oneigenlijk voordeel aan wordt ontleend door veel meer fosfaat te produceren zolang de bezwaarprocedure loopt.

Deel dit topic Kamermotie fosfaatovertreders unaniem aangenomen (nieuweoogst.nu)

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag unaniem een motie over het rekening houden met bezwaar-en beroepsprocedures bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel aangenomen.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

BertK
Wat is rekening houden met? Dat er niet geleased kon worden? Uitspraak kan positief maar ook negatief uitvallen, zou met beide mogelijkheden rekening houden!
+2
koeboer
Wel boete geen, strafblad lijkt mij terecht.
BertK
@koeboer Leasen of kopen! Produktie zonder rechten geeft overschrijding plafond. Daar worden we met z'n allen niet beter van!
Coen
@BertK , er zijn zeer grote overschrijders, die collega’s ondermijnen alles 😞
+3
Erco
@Coen die moet je ook keihard aanpakken.
buorman
@koeboer
Realiteit zal zijn dat je niet beboet/vervolgt word je bezwaar nog onder de rechter is.
Haal je daar je gelijk niet, mag je achteraf alsnog af rekenen over het eventuele verschil in rechten en productie over 2018
Harry K
@buorman Klopt, strafrechtelijke vervolging is voor hen daarmee van de baan, m.i. zelfs wanneer achteraf zou blijken dat de bezwaren van deze veehouders (deels) ongegrond zouden zijn.
Wanneer deze veehouders nu nog voor de keus staan al dan niet hun fosfaatproductie boven de laatste beschikking bij te leasen, zijn m.i. de gevolgen als volgt:

Bij-leasen:
De kosten die daar voor gemaakt worden zullen wanneer de bezwaren uiteindelijk gegrond verklaart worden nu niet meer bij de overheid verhaald kunnen worden. Je had in die situatie immers niet bij hoeven leasen.

Niet bij-leasen:
Wanneer de bezwaren van deze veehouders uiteindelijk (deels) ongegrond verklaart zouden worden, zal het oneigenlijk voordeel dat ontleend is door veel meer fosfaat te produceren dan er, naar dan pas blijkt, rechten voor blijken te zijn geweest, door de overheid op deze veehouders verhaald gaan worden. Dat kan dan nooit meer zijn dan de kosten welke deze veehouders hadden moeten maken om het te veel geproduceerde bij te leasen.

Lijkt me niet dat deze veehouders nu nog het verschil tussen hun fosfaatproductie in 2018 en de fosfaatproductie zoals zij dat in hun bezwaar aangetoond/berekend hebben gaan bij-leasen.
robbies
Fosfaatbank voor knelgevallen is een mooie oplossing.
+1
wolfje
@robbies lijkt me niet,
jonge boeren met latente ruimte gaan dus nu de knelgevallen oplossen.........
lekker weer
+1
vrije boeren
@wolfje de jonkies hebben alle tijd nog
robbies
@wolfje ik veronderstel dat je met latente ruimte jezelf toch ook als knelgeval hebt opgeworpen?
+1
wolfje
@robbies nee ben geen knelgeval, althans niet volgens de overheid. Wel veel gegroeid maar gewoon rechten gekocht en gelaesd. En ja 40+ dus geen jonge landbouwer meer.
Maar is gewoon niet fair dit, maar ja wat is dat nog wel in dit hele circus.

succes allemaal, en tot volgend jaar!!!!!!
Flinstone
@wolfje jonge boeren met latente ruimte dat zijn al rijkeluiszoontjes waarom moeten die bevoordeeld worden!
BertK
@Flinstone Toen jij en ik jong waren, hadden we ook geen andere keus dan produktierechten kopen ... Of niet kopen.
+3
robbies
@Flinstone lul toch niet zo man.
+4
Frans1
Quote Reactie van @Flinstone:
jonge boeren met latente ruimte dat zijn al rijkeluiszoontjes

Het toch wel een kunst om zoveel onnozelheid in 1 zin te krijgen
grondlozeboer
@Frans1 de afgunst druipt er vanaf....
Coen
@robbies , onder druk wordt alles vloeibaar, de primair gerechtigden worden nu dus de nieuwe knelgevallen :(l
christo
@Coen Ik weet niet helemaal zeker of ze nu al weer de fout in gaan. ER staat ook ietsiepietsie in de staatssteuntoets over de inzet van de fosfaatbank. Maar schijnbaar telt die afspraak met Brussel ook niet. Brussel is wel coulant de laatste tijd.
+2
BoerBart
@christo
Knap opgemerkt.
Mij bekruipt ook het gevoel van willekeur. We worden als onnozelaars gezien.

Bij van Dam kon en mochten de rechten pas ingevoerd worden, als we niet boven ons plafond uitdeelden. NU,,,,,,,Stelt Carola doodleuk dat ze het geregeld heeft in Brussel.

Iedere keer herhaalde Carola dat de fosfaatbankrechten alleen naar jonge grondgebonden boeren ging. NU,,,,,,Blijkt dat die rechten voor allerlei doelen inzetbaar zijn.

Alleen onnozelaars laten zich sectoraal voorliegen. Het wordt tijd voor gerechtigheid.
christo
@BoerBart Het geheel overziend kun je niet anders dan concluderen dat men geen verantwoordelijkheid durft te nemen. Alles en iedereen gaat zich verschuilen achter de rechterlijke uitspraken. Dan net doen of je niet verantwoordelijk bent wanneer dat voor anderen slecht uitpakt ligt geheel in de lijn van belangenbehartiging van onze vechtmachine. Wanneer Verstager komt met het finale oordeel over de invoering van de wet zullen we het weten. Let wel; de consequenties kunnen enorm zijn. Ik vind het wel apart dat men die gok neemt.
+4
brabantboer1
Misschien ten overvloede, maar er zijn nog maar weinig mensen die interesse hebben hoe het daadwerkelijk zit. Ze horen maar dat boeren het moeilijk hebben en horen milieu roepen, maar langs de andere kant zien ze nog steeds de melk in de winkel voor 49 cent per liter. Mooi goedkoop dus prima. En dan is het voor de politiek gewoon een kwestie van pappen en nathouden. En of er dan bedrijven omvallen of niet, het zal hen een worst wezen. Uiteindelijk is er maar 1 oplossing, en dat is van 1 januari tot 1 februari geen melk leveren. Dan onstaan er ernstige tekorten en weet men het belang van voedsel. Maar zijn wij daar eensgezind voor genoeg om dat allemaal te doen???? Vast niet. Dus accepteer het maar gewoon dat je de komende 20 jaar het speelballetje bent. Want als je het niet voor elkaar krijgt georganiseerd te zijn als sector dan zal het nooit wat gaan worden.
+2
Weidezicht
@brabantboer1 ik heb makkelijk praten omdat ik zelf geen melkveehouder ben maar dat melk vast houden is wat er moet gebeuren. Voor de kerst nog mee beginnen. Half nederland heeft vakantie dus minder makkelijk om snel zuivel uit buitenland te rijden. De agrische sector wordt systematisch aan alle kanten geschopt en geslagen. Niet te hard maar wel gemeen en langdurig op alle plekken zo dat je murv wordt. Het mooiste zou zijn oom een maandje geen aardappels en uien afleveren. Halen ze nu ook niet ff snel uit buitenland.
Harry K
Hier de feitelijke aangenomen moties:

33 037 Mestbeleid
Nr. 333 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS
Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechterlijke macht de ruimte heeft en neemt om fosfaatrechten toe te delen; verzoekt de regering, de fosfaatbank in te zetten voor de fosfaatrechten die na een uitspraak van de rechterlijke macht worden toebedeeld om een nieuwe generieke korting te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts
Lodders

Bron: tweedekamer.nl/downloads/document/…
____________________________________________________________________

33 037 Mestbeleid
Nr. 339 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.
Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het fosfaatrechtenstelsel dit jaar is ingevoerd om te borgen dat de fosfaat- en stikstofproductie van de melkveehouderij onder het plafond blijft en dat het van groot belang voor de sector is dat dit wordt gerespecteerd;

overwegende dat de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel over het kalenderjaar 2018 begin 2019 zal aanvangen;

constaterende dat er nog veel bezwaar- en beroepsprocedures lopen over de verstrekte beschikkingen voor fosfaatrechten waardoor ondernemers wiens beschikking nog niet onherroepelijk is nog geen definitieve helderheid hebben over de hoeveelheid fosfaatrechten die aan hen wordt toegekend;

overwegende dat boeren er rekening mee moeten houden dat ook op een later moment met terugwerkende kracht kan worden gehandhaafd;

verzoekt de regering, in 2019 bij de handhaving van het fosfaatrechten-stelsel rekening te houden met lopende bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij wel moet worden voorkomen dat mensen hier een oneigenlijk voordeel aan kunnen ontlenen door veel meer fosfaat te produceren zolang hun bezwaarprocedure loopt, en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders
Geurts
De Groot
Dik-Faber
Futselaar
Bisschop
Bromet
Moorlag

Bron: tweedekamer.nl/downloads/document/…
hans1980
Beter de fosfaatbank inzetten voor uitspraak van rechters dan nieuwe knelgevallen maken door ze nog een keer te bestelen van eigendom (art. 1 )
christo
@hans1980 Is het serieus van onze volksvertegenwoordigers of alleen maar voor het gevoel. De werking van de fosfaatbank ligt vast in de wet. Ben benieuwd of ze ook een motie aangenomen hebben om de wet op dat punt aan te passen. Ik heb die niet voorbij zien komen.
Zoals ik het nu bekijken kan worden we gewoon gefopt.
Coen
Quote Reactie van @christo:
Zoals ik het nu bekijken kan worden we gewoon gefopt.

had jij van hen dan iets anders verwacht?
christo
@Coen ik constateer. Wacht af wat er in 2019 mee gedaan wordt.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden tweede kamer en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!