LTO - Onze worsteling met fosfaat

Door Jos Verstraten,

Afgelopen week is het 3 jaar geleden dat ik bestuurder werd bij LTO. En in die 3 jaren draaide bijna alles rondom één centraal thema: fosfaat. Het zich voortslepende fosfaatdossier beweegt zich in de laatste maanden van het jaar richting een climax en tegelijkertijd een deceptie.
In de vakgroep is de basislijn altijd helder geweest: derogatie behouden is noodzakelijk voor de Nederlandse veehouderij en groei in dieren kan alleen binnen de grenzen van de milieukaders (stikstof, fosfaat, NH3 en CO2). Aangezien de groei te onstuimig was, is een begrenzing in de vorm van het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd.
Knip
LTO wilde een transitiemodel: afromen van rechten gedurende 6 jaren om onder het fosfaatplafond te komen. Dit was in Brussel echter vanwege het ontbreken van garantie voor nog langere overschrijding van het plafond onacceptabel. Er zouden dan ook meer rechten uitgedeeld worden dan het sectorplafond groot was en dat is ongeoorloofde staatsteun. Diezelfde reden zorgde ook voor uitstel van de invoering naar 2018 waardoor de sector genoodzaakt was om voor de tussenliggende periode zelf een oplossing te ontwikkelen: het fosfaatreductieplan.
Op 6 december 2016 werd met een grote meerderheid de Fosfaatwet aangenomen. De knip werd gemaakt tussen grondgebonden of niet met de daarbij horende consequentie ten aanzien van de korting. De afroming bij verhandeling van rechten werd voorbestemd aan grondgebonden bedrijven en jonge ondernemers. De vakgroep had ingezet op het invoeren van een referentie gebaseerd op het gemiddelde aantal dieren tussen 1 januari 2015 en 2 juli. Daar ging de Kamer om juridische reden niet in mee. 2 juli 2015 werd het ijkpunt.

De pijn van de beperking voor iedereen en de krimp voor velen wordt breed gevoeld en leidt soms tot grote frustraties. De diversiteit in onze sector is groot wat tot veel spanningen en wijzen naar elkaar heeft geleid. Voor het binnenhalen van de derogatie hebben we een hoge prijs betaald, maar het besef is er steeds meer dat ook zonder een derogatie er grenzen zijn aan groei.

Opdracht
3 jaar geleden kreeg ik van de inmiddels opgeheven vakgroep ZLTO een specifieke opdracht mee richting de vakgroep LTO Melkveehouderij: als gevolg van de introductie van fosfaatrechten mogen er geen bedrijven omvallen. Ik heb deze opdracht zeer serieus genomen. Er is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd richting de groep bedrijven, binnen en buiten LTO Nederland om, die buitenproportioneel de negatieve gevolgen voelen van de nieuwe wet. Vele mogelijkheden en oplossingen zijn de revue gepasseerd. Zo wilde de vakgroep er fosfaat voor reserveren, maar zo werkt het niet. Je kunt niet vóóraf een volume vastleggen, je kunt alleen kaders stellen. Het volume vloeit uit de kaders voort. Die kaders kan je niet als bestuurders vaststellen, daarom zijn mede op ons initiatief de kaders nader geduid door de knelgevallencommissie Kalden en vastgesteld in de Tweede Kamer. De commissie Kalden vond 1% korting voor knelgevallen door de niet-grondgebonden bedrijven het maximaal aanvaardbare. Daardoor gaven de kaders weinig ruimte. De commissie gaf vorig jaar al aan dat disproportionaliteit niet generiek te bepalen was maar individueel getoetst moest worden.
Het ontschotten ( met veel mitsen en maren) tussen sectoren was ook een mogelijkheid geweest om extra ruimte te generen. Als gevolg van onvoldoende draagvlak binnen zowel de sectoren als politiek is dit echter niet gebeurd.
Rumoer
De laatste tijd is er ook veel rumoer ontstaan rondom het uitdelen van rechten aan de vleesveehouderij waarbij de suggestie is gewekt dat deze onterecht is en hier ruimte zit voor knelgevallen. Feit is dat door de identieke diercategoriën in de meststoffenwet jongvee van vleesvee is meegetrokken in het stelsel. Dankzij met name de inzet van de vakgroep Vleesvee, is er sprake van ontvlechting, op vrijwillige basis. De overheid heeft vleesveehouders gecontroleerd en in veel gevallen herbeschikt op de juiste diercategorie: rechten voor vleesvee zijn alleen toegestaan voor jongvee bedoelt om een kalf te krijgen.

Door enkele opportunisten wordt voortdurend gewezen op bereidheid van Brussel voor een transitiemodel. Daarmee wordt steeds valse hoop gegeven. Brussel wil best meedenken maar onder voorwaarde dat er géén overschrijding van het fosfaatplafond plaatsvindt en er géén extra rechten of ontheffingen boven het sectorplafond worden uitgegeven omdat dit ongeoorloofde staatssteun is.

Geen draagvlak
Daardoor blijft er uiteindelijk maar één optie over en dat is meer ruimte halen bij niet grondgebonden melkveehouders. Er is teveel gebeurd en te weinig solidariteit in onze sector om dat offer vrijwillig te brengen. Daarbij zorgt het weer voor nieuwe knelgevallen. Het geeft een onbehaaglijk gevoel dat daarmee de basis van onze vereniging, samenwerken aan het collectieve belang, word aangetast. Mijn opdracht vanuit ZLTO heb ik niet 100% waar kunnen maken. Inmiddels is wel duidelijk dat er bedrijven zullen moeten stoppen omdat zij de last niet kunnen dragen of dat hun lot afhangt van de rechtsgang waarbij het de vraag is of het bedrijf gedurende dat proces in de benen is te houden. We kennen allemaal schrijnende gevallen.
De kritiek van melkveehouders op de LTO organisatie zoals die zich deze week ontspringt in de media, is heftig. Ik interpreteer het als een kreet van wanhoop en frustratie richting politiek, collega’s en bestuurders. Gevoelsmatig begrijpelijk en ik voel me als bestuurder ook aangesproken. Maar tegelijkertijd ben ik ook van mening dat wij de afgelopen jaren het maximale eruit hebben gehaald. Hoe onbevredigend het eindresultaat dan ook is.

Jos Verstraten is bestuurslid van de vakgroep LTO Melkveehouderij
 LTO - Onze worsteling met fosfaat (lto.nl)

Organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers.

arjank110

Laatste  |  

Reacties

+3
m uut m
Geen woord Frans bij.
+2
Twentsch Land
@m uut m

Klopt....dit was Jos 😂
+13
frank post
@m uut m De beste man stapt in een rijdende trein, ondanks (in mijn ogen) zijn valse start, respect voor de tijd en energie die hij er insteekt. Sinds de aankondiging van he fosfaatrechtenstelsel wisten we dat er bijna alleen maar verliezers waren (bijna, want makelaars, advies bureaus en banken hebben het er goed mee). Ik heb makkelijk praten want de impact van ons verlies (- 8.3%) is beperkt. Voor degene voor wie het verlies groot is wens ik succes en sterkte met het oplossen. Ik kan het niet oplossen en vlgs mij de LTO ook niet. Wil de LTO weer draagvlak creëren dan zou het zich sieren als ze excuses aanbied. LTO heeft jaren lang 2010-2014 een te rooskleurig beeld gegeven van de groei mogelijkheden. Daarnaast niet gehandeld in lijn met de opgestelde visie (2013-2016) Tot slot heeft het de verantwoordelijkheid op zich genomen om de regie in eigen hand te nemen om dierrechten te voorkomen (met early warning) maar zag hier niet accuraat op toe. Door deze drie punten zijn onnodig veel leden in de problemen gekomen. En er is nog steeds geen bestuurder geweest die daarvoor is opgestap of heeft gezegd; sorry…. We zaten er keer op keer naast, we hebben het niet goed gedaan, excuses voor de veroorzaakte overlast oid
+2
sorry
@frank post niet te kritisch svp,anders wordt het verwijderd...
+3
Frans1
@frank post prima samenvatting!
hans1980
@frank post excuses koop je nix voor!

Maak je borst maar nat @frank post nog 7-10% korting erbij kijken of je dit nog steeds mee vindt vallen hou op...tsss

Oplossen mogelijkheden plenty
frank post
@hans1980 meevallen zeker niet, sterker het was/is sterke tegenvaller dat iedere niet grondgebonden gekort is, dat is het nadeel als je niet oplet bij early warning. Ik schrijf ook niet dat het meevalt maar dat de impact beperkt is
hans1980
@frank post je krijgt er nog 7-10% korting bij ...wat zeg je dan
frank post
@hans1980 dan baal ik nog meer/weer dat de lto op drie bovengenoemde punten heeft gefaald, en dan kijken wat het word, of dieren wegdoen of fosfaat bijkopen
frank post
@hans1980 of ik ga geel hesje kopen:)
+4
hans1980
@frank post weet niet of ik de moet heb om spullen van anderen te vernielen.

Maar vindt 2x korten not done!!!!!!

Dus net terug gekochte rechten weer inleveren dan weer terug kopen gaat richting de 200.000 euro om dezelfde koeien te melken als voor bevrijdingsdag??

Elk bedrijf is voor deel grondgebonden dus enkel korten op niet grondgebonden deel , ook voor diegeen met gesubsidieerde IDS stallen tot 50.000l./ha korten van het NIET grondgebonden deel!!
frank post
@hans1980 klinkt plausibel
+2
de jonge
@hans1980 als er nog een keer gekort dient te worden dient dit over alles te gebeuren en niet 1 groepje er tussen uit pakken,er zijn ook zat grondgebonden bedrijven die zijn gegroeid en dus aan het zogenaamde overschot hebben meegewerkt ook koeien van grondgebonden bedrijven produceren mest!!!
+1
George
Quote Reactie van @de jonge:
ook koeien van grondgebonden bedrijven produceren mest!!!

Ja en deze kan geplaatst worden op hun eigen verworven grond middels koop , pacht of andere constructie.
+3
de jonge
@George als je het ""overschot""mest van niet grondgebonden altijd afgevoerd hebt naar grondgebonden bedrijven hebben die hun land dus beschikbaar gesteld om mest op aan te voeren en heb je dus eigenlijk hun gebruiksruimte geleased!!! daarvoor heeft de afvoerende partij tenslotte ook betaald. dus is de afvoerende partij ook grondgebonden geworden. het is maar net hoe je het wilt zien.
+1
BoerBart
@de jonge
Jonge, jonge waar is het misgegaan?
+4
de jonge
@BoerBart nou bij mij nergens. ik zeg toch het is maar hoe je het bekijkt. het is toch een feit dat als de 1 100 kg teveel fosfaat op zijn bedrijf geproduceert heeft en dat bij iemand tegen betaling onder heeft gebracht bij iemand die nog 100 kg ruimte had. ze beide op 0 komen te staan,dus degene die de mest heeft afgevoerd in wezen toch de productieruimte van de ander heeft gehuurd??. kijk naar bv naar de fosfaatrechten degene die meer nodig is huurt ze van degene die over heeft. ander woord,zelfde principe
matt
@de jonge hier in de buurt ging toen vrijwel alles de grens over,en of de voorraden liepen op.
Wil je dat ook allemaal meetellen?
+1
de jonge
@matt ja waarom niet, als het naar het buitenland is gegaan is het hier wel geproduceerd maar niet in nederland benut. er word iets aangepraat wat er niet is. en het is maar net hoe de hoge piefen rekenen willen. als je alle mest wat afgevoerd word naar het buitenland aftrekt is er geen overschot, en dat is er dan in feite ook niet want het word hier niet benut. dus kun je mij ook niet wijsmaken dat de waterkwaliteit te lijden heeft van iets wat alleen fictief op papier een probleem is
+3
JanCees
@frank post die hesjes horen achter in je auto te liggen volgens de wet
+2
Erik,1979
@JanCees zeker als veehouder👍 altijd paraat om actie te voeren!
+5
Dirk van Zetten
@m uut m Zo mijn straatje schoongeveegd.....Veel grondgebonden bedrijven zijn 5 tot 10 % gegroeid tot 2 juli en niet gekort. Zelf ben ik 8.3 % gekort omdat ik niet grondgebonden zou zijn terwijl ik ieder jaar voer overhoud en een klein beetje mest afzet. Het was zeker correcter geweest als de hele sector gekort was, bijv. 7 % voor niet grondgebonden en 4% voor grondgebonden. Dan was er meer ruimte voor knelgevallenregeling. Als er nog een keer gekort moet worden dan 2 % voor iedereen en geen 5% voor niet grondgebonden.
hans1980
@Dirk van Zetten mooie woorden, maar ga er vanuit dat mijn en met mij vele bedrijven die de korting terug gekocht hebben dit straks nog een keer mogen.

Je durft haast geen fosfaatrechten meer te kopen, ze worden toch weer afgepakt

Bovendien is elk bedrijf voor een deel grondgebonden!! Dus kort dan alleen op het NIET grondgebonden deel.

Dus stel bedrijf met 6000 kg P gekort ongeveer 500 kg dit weer terug gekocht dus weer 6000kg p .
Stel bedrijf is voor 4000kg grondgebonden kort dan alleen op die 2000kg, niet alles!!!!
+1
George
@hans1980 Tja dat kunnen ze doen alleen over het niet grondgebonden deel korten alleen wordt het kortingspercentage hoger. 😄 Als dat je een beter gevoel geeft , alleej dan. 😂
pietjepuk
Quote Reactie van @hans1980:
Dus stel bedrijf met 6000 kg P gekort ongeveer 500 kg dit weer terug gekocht dus weer 6000kg p .Stel bedrijf is voor 4000kg grondgebonden kort dan alleen op die 2000kg, niet alles!!!!

dat maakt nauwlijks verschil met hoe ze het nu gedaan hebben
+1
spotmelker
Quote Reactie van @hans1980:
Stel bedrijf is voor 4000kg grondgebonden kort dan alleen op die 2000kg, niet alles!!!!

Korten van wie dan ook om knelgevallen aan gratis rechten te helpen? Pleur op, we hebben allemaal met dezelfde regels te maken en als daar een vorm van misleiding in speelt moet de daarvoor verantwoordelijke(n) het oplossen of de 'getroffen' ondernemer lost het zelf op.
robbies
Quote Reactie van @spotmelker:
Korten van wie dan ook om knelgevallen aan gratis rechten te helpen? Pleur op, we hebben allemaal met dezelfde regels te maken en als daar een vorm van misleiding in speelt moet de daarvoor verantwoordelijke(n) het oplossen of de 'getroffen' ondernemer lost het zelf op.

De verantwoordelijken lossen het ook op. Die gaan het halen bij de niet-grondgebonden boeren
spotmelker
Quote Reactie van @robbies:
Die gaan het halen bij de niet-grondgebonden boeren

Zullen ze veel vrienden mee maken dan....
robbies
@spotmelker het ligt in ieder geval niet aan de GGB-boeren
+3
brabo
Quote Reactie van @robbies:
ligt in ieder geval niet aan de GGB-boeren

dus het ligt aan niemand , want elke boer is grondgebonden
robbies
@brabo dat vind ik zo'n onzin. Niet elke boer is GGB. Als je daar zo van overtuigd bent, dan kunnen we gerust afspreken dat de mestvoorraad aan het einde van het jaar net zo groot mag zijn als aan het begin van het jaar (bij gelijkblijvend veebestand) en die voorraad mag op 31-12 niet meer zijn dan de productie vanaf het einde van het uitrijseizoen.
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @robbies:
Niet elke boer is GGB

Zonder pachtgrond praat jij ook wel anders, is ook gewoon mest plaatsen op andermans grond... Of ben je de pachtgrond inmiddels als eigen gaan beschouwen?
cornelissen
@slagroomvla Als het op de gdi staat heb je er zeggenschap over
Twentsch Land
@cornelissen

En als de pacht wordt beëindigd de rechten verdelen ?
cornelissen
@Twentsch Land Geen idee, loopt nog een proefproces van de landpachtersbond en grondeigenaren van wie de rechten zijn. Zul je eerst moeten afwachten.
+1
Twentsch Land
@cornelissen

Dat weet ik maar zou graag jou mening horen !
robbies
Quote Reactie van @Twentsch Land:
En als de pacht wordt beëindigd de rechten verdelen ?

Ligt eraan wat er in het pachtcontract staat. Dat is heel verschillend. Besef je overigens wel dat wat voor pacht geldt, ook voor losse huur geldt. Iedere landeigenaar die een stukje land verhuurt aan een melkveehouder kan rechten op gaan eisen. Dan is iedereen de lul.
Twentsch Land
@robbies

Nouja de lul !
Maar voor sommige kan het kut uitpakken.
robbies
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Maar voor sommige kan het kut uitpakken.

Is al jouw grond in eigendom? Of heb je nog een hoekje die je van je buurman huurt of mag gebruiken?
Twentsch Land
@robbies

Alles eigendom.

Kon in 2014 wel een stukje pachten, bewust niet gedaan 😉
robbies
Quote Reactie van @slagroomvla:
Zonder pachtgrond praat jij ook wel anders, is ook gewoon mest plaatsen op andermans grond... Of ben je de pachtgrond inmiddels als eigen gaan beschouwen?

Ik denk dat jij het concept reguliere pacht niet begrijpt. Dat is een gebruiksrecht zonder einddatum op vastgelegde percelen. Wil de verpachter het verkopen, dan moet hij het eerst aan de pachter aanbieden in verpachte staat. Wil de verpachter de grond in eigen gebruik nemen, dan moet hij de pachter schadeloos stellen dmv eenzelfde oppervlakte in reguliere pacht of eigendom teruggeven. Behalve wanneer de pachter in gebreke blijft, dan mag de verpachter na een lange periode de procedure starten om de pacht te ontbinden. Maar als jij je hypotheek niet betaalt, dan heb jij hetzelfde aan je broek bij jouw financier. Dus nee, ik beschouw de grond absoluut niet als de mijne, maar het is ook niet zo dat het één grote gunst is.
pieta
Quote Reactie van @robbies:
maar het is ook niet zo dat het één grote gunst is.

Het hebben van reguliere pacht is eigenlijk toch wel één grote gunst in veel gevallen. Dat je dat niet ziet kun je natuurlijk niet helpen. 😁
robbies
Quote Reactie van @pieta:
Het hebben van reguliere pacht is eigenlijk toch wel één grote gunst in veel gevallen. Dat je dat niet ziet kun je natuurlijk niet helpen.

Niet zo'n grote gunst als weggekocht worden en naar de Achterhoek verkassen met 40 ha extra in je zak 😬
+1
pieta
@robbies Wij hadden iets wat ze graag wilden hebben. Dat kun jij niet zeggen. 😁
brabo
Quote Reactie van @robbies:
dat vind ik zo'n onzin. Niet elke boer is GGB

er loopt in NL geen beest rond waarvan de mest niet verantwoord wordt afgezet dus elk beest is gewoon grondgebonden.
Erik,1979
@brabo honden katten paarden hobby geiten en schapen etc.
JanCees
@brabo dat is onzin en dat weet jezelf ook wel waar komen anders die berichten van fraude vandaan en hoe komen er dan N waarden in het bovenste grondwater van soms + 100 ?
+1
Erik,1979
@JanCees overstorten van riool???? !!!!
Nico96
@JanCees afvoer van mest alleen op papier?
+3
kanniewaarzijn
@JanCees De "fraude" (zwarte mest) ontstaat door de knol van een rekenfout in de mestwet en die N-waarden van +100: heb jij ooit enig bewijs gezien dat dit door "uit/afspoeling" of "verliezen" van de landbouw komt???
brabo
Quote Reactie van @JanCees:
hoe komen er dan N waarden in het bovenste grondwater van soms + 100

onlangs melde je zelf hier nog dat dat voornamelijk langs de kuststrook is.
dat is nou niet echt het veehouderij streek van NL
JanCees
@brabo dat was P en niet N en we hebben het nu over N op de zandgronden zuid en oost akerbouw en hokdier bedrijven komen nog regelmatig te N hoge waarden voor. Op derogatiebedrjven op zand nagenoeg niet.
pietjepuk
@JanCees je vergeet de tuinbouwbedrijven
JanCees
@pietjepuk vollegrond wordt gezien als open teelt en ja daar zijn de N gehalten ook wat vaker aan de hoge kant
pietjepuk
Quote Reactie van @JanCees:
ja daar zijn de N gehalten ook wat vaker aan de hoge kant

zeer voorzichtig uitgedrukt
+2
christo
@pietjepuk Klopt. Het is juist die sector waar het volledig misgaat. En dan wil men meer plantaardig eiwit in dit land ten koste van dierlijk eiwit. Daarmee heb je het bewijs dat er een staartensaneringsbeleid gevoerd wordt.
+3
spotmelker
Quote Reactie van @JanCees:
hoe komen er dan N waarden in het bovenste grondwater van soms + 100 ?

Daar zou ik als STAF eens een gericht onderzoek aan wagen. Kun je van mij een knappe bijdrage voor krijgen. Een klein beetje nadenken: Op veel plekken meten ze drainwater. Stel jezelf de vraag waar komt dit vandaan? Tip; drainage verlaagt hoofdzakelijk de grondwaterstand en wordt om die reden gelegd. Domeinen plaatsten vroeger altijd eerst peilbuizen alvorens te (her) draineren. Drainage voert niet alle gevallen neerslag en aangewende stikstof linea recta af. Welke vermenging treedt daar op met al aanwezig (toegestroomd) grondwater?
2. In het MINAS tijdperk is de o zo stomme fout gemaakt om stikstofbalansjes van a; bodemprocessen, b; plantaardige processen, c; dierlijke processen op te tellen en het resultaat toe te rekenen aan de kwaliteit van het grondwater. We herhalen dit met de KLW maar o wat zijn we blij met wat extra vee per ha. En dat er nog steeds mest gedumpt wordt weet iedereen, er zijn plenty (intensieve) bedrijven die (ook zonder monstergeknoei) hun stalbalans keurig op 0 berekenen en behoorlijk mest overhouden. We weten wat daarmee (laagste kosten) gebeurt.
+2
matt
@brabo gaat veel mest de grens over,en dat mag niet van het fosfaatplafond worden afgetrokken.
Dus de stelling dat ieder dier,grondgebonden is voor de mest is onjuist.
brabo
Quote Reactie van @matt:
ieder dier,grondgebonden is voor de mest is onjuist.

mest die over de grens gaat wordt toch ook gewoon verantwoord afgezet. Ook daar wordt hij ergens op grond geplaatst.
+1
Coen
@brabo , hoor ik hier HansErdogan H. nog steeds schreeuwen ?
slagroomvla
Quote Reactie van @robbies:
De verantwoordelijken lossen het ook op.

Rabo lost het zelf wel op, daar is geen nieuwe korting voor nodig.
+2
Farma_boerke
@slagroomvla RABO is er ook druk mee bezig om op te lossen immers: Ruimt Alle Boeren Op
de hoef
@spotmelker andermans geld uitdelen is het leukst wat er is
+1
spotmelker
@de hoef Echt niet, zelf opmaken is veel leuker 😁 Maar desalniettemin moeten ze met hun poten van andermans fosfaat afblijven!
+2
Dirk van Zetten
@hans1980 Bij het melkquotum vond ik het klote dat jaren na de invoering telkens weer gekort werd. Ook over de bijgekochte melk. En als er nu weer gekort wordt doen de grondgebonden bedrijven maar fijn mee, de meeste van deze bedrijven zijn de eerste helft 2015 ook gegroeid. Dus iedereen 2 % is netter dan de niet grondgebonden nog een keer 5 % of zo.
+1
robbies
@Dirk van Zetten toen fosfaatrechten kwamen was GGB de lul. Nu met kortingen niet-GGB. Zo hebben we allemaal wat.
de hoef
Quote Reactie van @Dirk van Zetten:
doen de grondgebonden bedrijven

dan ben ik tegen
+1
Coen
@hans1980 , had dan in de aanvang feller gepleit voor grondgebonden fosfaatrechten en niet-grondgebonden fosfaatrechten.

de outlook op grondgebonden melkveehouderij, met (hogere) kortingen op de niet-grondgebonden fosfaatrechten en lineair in 10 jaar die resterende niet-grondgebonden fosfaatrechten afbouwen naar 0
+1
BertK
@Dirk van Zetten Daar wil ik de straat wel voor op. Nog beter: Geen korting, room maar af of koop maar op met pop3 oid
hans1980
@BertK misschien wel beter keer ouderwets de straat op met de trekker (en geel hestje) waar gaan we heen? Hoofdkantoor LTO of richting Den Haag ?
+1
de hoef
Quote Reactie van @hans1980:
Hoofdkantoor LTO o

die bepaald niks ,proberen alleen te helpen
+1
Dirk van Zetten
@m uut m verder is het erg gevaarlijk om nu niks te doen en alles aan de rechter over te laten. De rechter gaat de ergste gevallen van IDL gelijk geven als de staat in geheel geen rekening met ze gehouden heeft. Als de staat een sobere knelgevallenregeling geeft zal de rechter aangeven dat de staat rekening gehouden heeft met betreffende boer en de rechter de staat in het gelijk stellen. Wat als LTO nu vast houd aan geen sobere knelgevallenregeling, dan worden we over 2 jaar nog een keer flink gekort als de rechter meegaat in IDL. Als er een sobere knelgevallenregeling komt nu een lagere korting streep eronder en verder....
cornelissen
Er had gewoon gekozen moeten worden voor een hogere korting voor de zg niet grondgebonden
"cowboy"boeren. Sommigen zijn in een hele korte periode verdubbeld.
In 1984 is ook gekozen voor een lagere korting voor de niet- groeiers, dus het kon best .
Uiteraard zal daar bij de "cowboy"melkveehouders weinig draagvlak voor zijn, maar de pijn moet je als bestuurder proberen eerlijk te verdelen.
Overigens het verhaal van grondgebonden "knel"gevallen is natuurlijk duidelijk te definiëren, dat is gewoon het "geroofde "fosfaat met opgave van de GDI in 2015
Die had je zo ie zo tot die grens tegemoet kunnen komen,kon mogelijk wel uit de afroming.
Deze melkveehouders hadden zonder discussie hun verantwoordelijkheid genomen, dit zonder iets te willen zeggen over de niet grondgebonden "knel"gevallen.
M.I. valt er voor de grondgebonden "knel"gevallen nu ook nog wel wat uit te onderhandelen uit de fosfaatbank. ( denk ik )
+3
Flinstone
@cornelissen jij bent toch niet gekort omdat je grondgebonden bent!! Wat zeur je nou nog, iedereen heeft pijn wij ook en jij behoudt gewoon wat je hebt!
Koop fosfaat rechten of ga gewoon door met wat je voorheen deed!!
+2
Elvis
@Flinstone er is Cornelissen al meerdere malen gevraagd hoe hij in de mq tijd zn hoofd boven water hield met al die bunders maar daar krijg je geen antwoord op
cornelissen
Quote Reactie van @Elvis :
er is Cornelissen al meerdere malen gevraagd hoe hij in de mq tijd zn hoofd boven water hield met al die bunders maar daar krijg je geen antwoord op

Totaal ca 20 ha latente ruimte
tot en met 2013 ca 8 ha verhuurd , in 2014 en volgende jaren weer zelf op de gdi geplaatst .
10 ha eind 2013 gekocht,dus niet meer verhuurd in aanloop naar afschaffing melkquotering en bouw stal.
Grond is hier in hoofdzaak alleen grasland geschikt, dus toen een wat extensiever graslandgebruik, wat mij ook wel paste , daar ik samen met mijn zoon in eigen beheer aan het bouwen was.
Eerst werktuigenberging verplaatst en daarna op deze plek een stal voor ca 120 melkkoeien gebouwd.
Extensiever grondgebruik gaat ten koste van het rendement ,maar zoals vermeld is de meeste grond hier alleen grasland geschikt en daar was de prijs natuurlijk ook een beetje naar ( ca 35000 -40000 euro /ha ) en je hebt de grond nodig voor mestplaatsing Wil je hier met grond wat verdienen en er een inkomen uit halen, dan moet je koeien gaan melken , maar deze route is nu met aankoop van rechten voor deze marktprijs niet rendabel te rekenen,als je het al gefinancierd krijgt. Hier ca 1735 kg latente ruimte "geroofd', die je juist nodig hebt voor de nieuwbouw, waar je mee bezig was en een inkomen en nu zit je mogelijkerwijs ook nog met RFC ellende ( 5 x10 cent regeling) Had iedereen maar grondgebonden uit gebreid , dan hadden wij deze fosfaatellende op deze schaal zeker niet gehad.En een zeer verdeelde sector,want wat ik allemaal wel niet naar mijn hoofd geslingerd krijgt ,daar wordt je niet vrolijk van. Overigens begrijp ik nog niet wat ik verkeerd heb gedaan,keurig grondgebonden uitbreiden e..e.a. ook volgens de visie van NZO/LTO eind 2013. Derhalve vindt ik het een ronduit smerige streek om mij te slachtofferen, want mijn inkomen is natuurlijk geheel weg. (deskundigenrapport hier ter inzage) en je belangenorganisatie, bij mij NMV laat je ,( als meeloper van lto op fosfaatgebied ) ,compleet stikken
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
ook volgens de visie van NZO/LTO eind 2013.

Die visie waarin je ook met mestverwerking ed uit kon breiden? Of heb je alleen de eerste regels gelezen.
+1
Elvis
@pieta dat was echt een sterk staaltje polderen van LTO,die visie paste iedereen
+1
Frans1
Quote Reactie van @Elvis :
die visie paste iedereen

En als je met iedereen vriendjes probeert te zijn...
robbies
@pieta er hebben 275 melkveehouders geïnvesteerd in mestverwerking las ik laatst. Het overgrote deel heeft dus niks gedaan aan afzet en doet daghandel
hans1980
@cornelissen klopt die 5 x 10 cent is gewoon een smerige streek
De 2 miljard extra melk rond 2015 behoefte geen extra inleg voor extra verwerkingscapaciteit, voor die laatste paar miljoen inene wel????
Elvis
@cornelissen dan heb ik meer reden tot klagen. 2014 30 ha gekocht met stal en huis en gaan melken. Uiteindelijk word hier 400 kg p weggehaald die ik gewoon legaal in gebruik had. Dat noem ik pas roven
+2
vrije boeren
Het maximale er uit gehaald ? LTO kan nog niet een deuk slaan in een pakje boter .
boer aad
Quote Reactie van @vrije boeren:
Het maximale er uit gehaald ? LTO kan nog niet een deuk slaan in een pakje boter
doe het dan even voor
+1
sorry
@boer aad praatjes vullen geen gaatjes...onze jos is een kei in verhaaltjes schrijven
+2
George
Quote Reactie van @vrije boeren:
LTO kan nog niet een deuk slaan in een pakje boter .

Maar wel een gaatje in de sneeuw pissen , Puh. 😄
+1
robbies
Quote Reactie van @George:
Maar wel een gaatje in de sneeuw pissen , Puh.

Leg het verhaal van Calon en Jos eens naast elkaar. Een wereld van verschil. Calon verdient elke dag duizenden euro voor de boer en heeft Hogan op speeddial. Andere belangenbehartigers? Ach, die kunnen bijlange na niet wat LTO kan. Ze pissen nog geen gat in de sneeuw. Bij het verhaal van Jos daarentegen druipt de machteloosheid af. Van alles geprobeerd, maar niet veel gerealiseerd. Er zat simpelweg niet meer in, aldus Jos. Nu neemt Jos wel een loopje met de feiten, maar zijn conclusie deel ik wel
+9
JanCees
@robbies als het om klimaat gaat heeft het jonge STAF een groter gat gepist in het bastion van PBL in 4 dagen dan Calon de laatste 2 jaar
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
als het om klimaat gaat heeft het jonge STAF een groter gat gepist in het bastion van PBL in 4 dagen dan Calon de laatste 2 jaar

Heb jij Hogan in je telefoon staan?
JanCees
@robbies Heb ik niet nodig ga liever naar zn stamkroeg in Killkenny is veel effectiever
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
als het om klimaat gaat heeft het jonge STAF een groter gat gepist in het bastion van PBL in 4 dagen dan Calon de laatste 2 jaar

Dan hoop ik dat daar nog wat resultaat uit komt,vind dat jullie met de nh3 bevindingen nog weinig concreets klaar bakken voor de boeren of het is mij ontgaan!
sorry
@jan.1 de feiten liggen op tafel het is aan de lto of ze er wat mee willen ,dus.........

misschien als je wat druk zet ..dan zal onze vriend wel een stukje schrijven over....opportunisten..

maar je bent de mogelijke verhogingen van het waterschap begin dit jaar al weer vergeten...?
+4
robbies
LTO worstelde niet met fosfaat, maar met interne tegengestelde belangen. Daarom is er in de cruciale jaren voor 2015 niets gedaan. Al wat er na kwam is een gevolg daarvan
+6
slagroomvla
Jammer dat ze er niks van leren bij LTO en ook de NZO, want met de klimaat-flauwekul en alle kringloopwijzer gerelateerde onzin gaan we gewoon weer het zelfde feestje meemaken!!

Alles onder dwang van melkweigering, wat een trieste vertoning...
hans1980
Dus er staat nog een keer korten voor niet grondgebonden bedrijven.

Eigenlijk raar omdat ieder bedrijf wel voor deel grondgebonden is.
Farma_boerke
@hans1980 Er word gekort tot aan grondgebondenheid. Helaas weten we niet welke datum hier word gehanteerd, mocht je net land hebben bijgekocht en grondgebonden zijn, kun je als nog de sjaak zijn door een andere datum voor de korting.
+1
matt
@Farma_boerke vind dat ze dat dan wel vooraf bekend kunnen maken.
Ze willen toch dat we grondgebonden worden,kunnen we daar naar toewerken.
hans1980
Kom er maar in @John Spithoven !

Plannen van ophogen sector plafond zou niet kunnen??
+1
John Spithoven
@hans1980 Jos geeft in een verhaal weer hoe hij het een en ander beleeft. Op zich snap ik dat wel. Maar aangeven dat de enigste oplossing een korting is voor de ngb bedrijven, mochten we er boven zitten vindt ik kort door de bocht. Hij geeft aan dat 100 101 102 onder de meststoffen wet vallen en dat klopt, maar weet ook hoe in 2006 op basis van 2002 het plafond tot stand is gekomen. Dat er een oplossing voor de hand ligt, ziet hij niet.

Verder ben ik er wel klaar mee. Iedereen snapt waar het probleem zit en zal zelf moeten zorgen dat zijn of haar belangenbehartiger doet wat hij of zij wil.
Meer kan ik er ook niet van maken.
+2
vrije boeren
@John Spithoven belangen behartiger voor de melkveehouders pppphhhhhhh. Rvo doet met ons wat ze wil. Lang leve de vrijheid in dit land
+1
Twentsch Land
@John Spithoven

Misschien had Jos wel een opdracht om alvast een balletje op te gooien !
+2
matt
Tsja zag het al lang aankomen,paar jaar geleden volgens mij al geschreven
Dat de korting in fases gebracht zou worden..
m uut m
@matt
Kijk maar eens terug naar de invoering van het MQ.
matt
@m uut m toen moesten we met zijn allen terug,nu was er ruimte te verdelen.
+4
George
Tja Verstraten je zit er pas 3 jaar , maar vele jaren daarvoor is het fout gegaan en heeft LTO compleet ingezet met verkeerd beleid. Nu is het inderdaad niet meer op te lossen en doet het altijd een grote groep erg veel (financiële) pijn. LTO heeft compleet de plank misgeslagen met het pleitten voor afschaffing Europese quotering en leden compleet op verkeerde been gezet. Een bende hebben ze er van gemaakt en niemand neemt verantwoording , ze nemen zelfs nog dolgraag een lintje aan.
+5
verbi
Hoor Jos nu gewoon tenenkrommend,de bestuurders hebben voor zichzelf er voor gezorgd dat op 2 julli de stal maximaal vol stond, dus ze hebben voor zichzelf er het maximale uitgehaald. En als de stal op 2 jullie 120% volstond wat maakt die eventuele extra korting dan uit hebben ze toch de stal nog vol.Voor de grote groep was 8.3% al veel maar nogmaals een korting gaat (hier) niet lukken.En de GGB lachen zich te barsten met hun clubje grondig die gaan over lijken als hun het maar hebben.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @verbi:
er het maximale uitgehaald.
Zegt ie toch ook! 😂
robbies
Quote Reactie van @verbi:
En de GGB lachen zich te barsten met hun clubje grondig die gaan over lijken als hun het maar hebben.

En toen de rechten kwamen lachtte niet-GGB zich te barsten met hun clubje LTO die over lijken gaan als historische rechten maar veiliggesteld zijn.

Ik zal je een advies geven dat ik de afgelopen jaren ook vaak gekregen heb: Zoek naar oplossingen, het beleid staat vast. Dit overleef je ook wel weer.
+1
verbi
@robbies Nog een keer korten en dan hoef ik in ieder geval niet meer naar oplossingen te zoeken met een half lege stal. En rechten in het verleden opgebouwd heb je gewoon recht op was met de varkens ook zo wist iedereen dat als er een referentie kwam dat het staartjes tellen was.En ik ben al 15 jaar geen LTO lid meer voor de duidelijkheid en ik heb er nog niet 1 dag spijt van gehad. Ik heb mijn piketpaaltjes gezet weet wat ik wil en hoelang nog en daar hoort grondgebondenheid niet bij.
robbies
Quote Reactie van @verbi:
En rechten in het verleden opgebouwd heb je gewoon recht op was met de varkens ook zo wist iedereen dat als er een referentie kwam dat het staartjes tellen was.

Toch niet goed opgelet. bij de varkens kwam er eind jaren '90 in eerste instantie ook een korting van 25% overheen. Later is dat teruggebracht naar 10%
Erik,1979
@robbies mijn vader was gisteren avond bij ons. Ga eens bij de oud NVV bestuurders praten wie daarvoor gezorgd hadden en wie al toe gezegd hadden. Is misschien goed als dat even bij alle melkveehouders bekend is!
robbies
Quote Reactie van @Erik,1979:
mijn vader was gisteren avond bij ons. Ga eens bij de oud NVV bestuurders praten wie daarvoor gezorgd hadden en wie al toe gezegd hadden. Is misschien goed als dat even bij alle melkveehouders bekend is!

Ik was 13 jaar toen, dus heb echt geen idee. Ik ben benieuwd
Erik,1979
@robbies Ik heb toen met de blote kont in de krant gestaan. Volop actie gevoerd. 15% korting gewonnen door een grote groep varkenshouders!
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
En toen de rechten kwamen lachtte niet-GGB zich te barsten met hun clubje LTO die over lijken gaan als historische rechten maar veiliggesteld zijn.

Precies! Ik hoor ze allemaal nog zo. LTO wou de kaasschaaf over de sector,gelukkig werd daar een stokje voor gestoken.
hans1980
@Frans1 en nu wordt die zelfde kaasschaaf een paar keer vaker over de niet grondgebonden bedrijven gehaald....
robbies
@hans1980 Verkoop toch gewoon wat fosfaat. Schuld eraf werken en je bent weer grondgebonden. Je kunt er beter geld van maken als je toch zo zeker weet dat ze het van je afpakken
hans1980
@robbies hoef niet te verkopen alleen met een paar kortings rondes zijn de meesten er wel.
Veel bedrijven hier hebben mais/mest relaties zijn in wezen grondgebonden alleen niet via gecombineerde opgave
+6
Frans1
Quote Reactie van @hans1980:
en nu wordt die zelfde kaasschaaf een paar keer vaker over de niet grondgebonden bedrijven gehaald....

Mestoverschot moet je oplossen waar het veroorzaakt wordt,weet best dat het niet gewaardeert wordt,maar zo zie ik het wel.
Paar jaar geleden was ik nog een slaapkop die te lui was om teveel koeien per ha te melken,en nu zou ik mee moeten bloeden omdat jij geen geld in plaatsingsruimte wil/wou investeren,daar pas ik gewoon voor!
Ik wil deze discussie niet weer,is al compleet uitgekauwd,maar omdat je er zo om vraagt nog eenmaal mijn mening
hans1980
@Frans1 we zijn niet grondgebonden omdat mais/mest grond niet meetelt (meerdere jaren)
Er zijn ook boeren die natuurgebieden uiterwaarden e.d. opgeven voor gecombineerde opgave, gronden die ze ook makkelijk weer kwijt raken...
Definitie grondgebonden is niet zo helder!

Meer wil ik er niet over zeggen.
de hoef
@Frans1 beetje kort door de bocht frans,alle mest is geplaatst op grond
+1
pietjepuk
@de hoef ben zowel voor fosfaat als stikstof grondgebonden. Kan alleen niet alle mest plaatsen. 🤔 🤔
+2
frank post
@pietjepuk dan is het iig slim om met nickname te prikken
+2
Frans1
Quote Reactie van @de hoef:
alle mest is geplaatst op grond

Wiebren heeft hier destijds geschreven dat de plaatsing problematisch werd,dus helemaal niet kort door de bocht.Niemand heeft wat fout gedaan,maar zonder kader liep het toch gierend uit de klauwen.Maar dat geeft toch niet het recht om de vlotte uitbreider in alleen koeien maar ruimte te geven van iemand die zijn complete bedrijfsvoering met voeding en mestplaatsing in eigen beheer verzorgd heeft? De bedrijven die niet gegroeid zijn en niet genoeg plaatsingsruimte hebben zijn onterecht de klos,maar nogmaals,degenen die toen riepen dat ik een luie slaapkop was vinden nu dat ik maar mee moet bloeden voor hun probleem,daar pas ik voor!
+1
de hoef
Quote Reactie van @Frans1:
toen riepen dat ik een luie slaapkop

zijn niet mijn woorden,maar ben wel gekort ondanks dat wij al 20 jaar mest afvoeren en mais kopen bij de zelfde
+1
frank post
@de hoef ik heb oa lto in 2014 verzocht kaders te stellen, ruimte verdelen leek me leuker dan krimp verdelen, was niet nodig want er was een early warning.....
+1
Frans1
Quote Reactie van @frank post:
was niet nodig want er was een early warning.....

Ja,dat gelul hebben we hier vaak genoeg gelezen,maar die was er helemaal niet,volgens mij wisten ze gewoon niet wat ze er mee aan moesten,maar zeg dat dan gewoon en trek je handen er vanaf,beter hadden ze zich er niet mee kunnen bemoeien,is hier ook geschreven toen,dat er geen handvatten waren om dwingend te sturen
zwier
Quote Reactie van @de hoef:
maar ben wel gekort ondanks dat wij al 20 jaar mest afvoeren en mais kopen bij de zelfde

Heb je het voor de komende jaren ook al op papier vastgelegd? Dan kun je het opgeven bij de gecombineerde opgave opgeven en dan ben je grondgebonden.
hans1980
@zwier is dat zo,?
matt
@zwier nee dat haal je niet met maisland.
de hoef
Quote Reactie van @matt:
nee dat haal je niet met maisland.

hoezo niet
+1
pietjepuk
@de hoef lijkt me dat het wel met de derogatie berekening mee moet tellen.
matt
@de hoef 1 koe kan geen ha mais op
matt
@matt mag maar iets van 45 kg fosfaat op dacht ik
de hoef
@matt klopt maar met de amvb was meer gras al aan de orde hier en derogatie ,had er alleen toen nog 30 ha voor mais uitgelaten
+2
matt
@de hoef als we meer gras inzaaien zijn we ook grondgebonden,alleen dan kunnen de koeien het gras niet meer op.
En mogen we het straks niet meer omdoen,en zo is het altijd iets..
+2
de hoef
Quote Reactie van @zwier:
gecombineerde opgave opgeven en

we zijn hier niet door een uil uitgebroeid
+2
Frans1
Quote Reactie van @de hoef:
zijn niet mijn woorden,

Nee,dat weet ik wel. Maar het druist bij mij helemaal tegen het rechtvaardigheidsgevoel in dat er rechten op het produceren van mest zonder plaatsingsruimte gehaald wordt bij bedrijven die zelf wel plaatsingsruimte hebben.Dat is toch gewoon niet te pruimen?
+3
de hoef
Quote Reactie van @Frans1:
plaatsingsruimte gehaald wordt bij bedrijven die zelf wel plaatsingsruimte hebben

die vulde ze toen ook zelf niet in ,en voerden mest aan ,niks mis mee ,een varkensboer heeft zelf ook niet de grond ,maar raakt hem ook kwijt ,dat heet kringloop ,iets anders is het als ze gaan bewerken of zwart dumpen ,
maar je kunt ook geen fosfaat afpakken bij degene die altijd de koeien al gemolken heeft of wel dan
pieta
@de hoef Dat is al gebeurd. Bij Frans hebben ze hooguit het uitbreiden wat moeilijker gemaakt.
+1
Frans1
@pieta we hadden hier geen grote groeiplannen en nu nog niet,gewoon rustig doorhobbelen,dus het probleem is hier niet zo groot als het lijkt hoor.De hoge rechtenprijs dempt de grondprijs,dus heft elkaar wat op
Frans1
@de hoef dat kwijtraken liep dus spaak,omdat er teveel op dat idee kwamen.
En dat probleem mag je niet afwentelen op bedrijven die hun eigen plaatsing wel vastgelegd hebben is mijn mening.
Ik heb hier al vaker geschreven Hoe dat eenvoudig geborgd zou kunnen worden via de go,dan tellen de voer mest ha ook gewoon mee voor grondgebondenheid.
Maar rechten uitdelen aan gegroeide bedrijven die daar geen plaatsingsruimte voor hebben en dan die rechten bij de rest weghalen is krom,en weghalen bij bedrijven die wel genoeg plaatsingsruimte hebben zou nog veel krommer zijn in mijn optiek.
de hoef
@Frans1 'weg halen blijft weg halen ,ik denk dat we aardig het zelfde denken ,alleen we noemen het anders
pieta
@Frans1 Ik snap je standpunt wel maar een boer die altijd gestreefd heeft naar maximaal voer van eigen land halen (waar niets mis mee is) is vaak niet grondgebonden voor de mest omdat ie dan veel voer overhoudt. En om daar de rechten maar weg te halen lijkt ook nergens op.
Coen
@pieta , de linkse politiek en wat van daaraan gelieerde clubjes o.a. WUR willen af van de intensiveringsdrang in onze melkveehouderij, ze willen terug naar het oude gemengde bedrijf zonder mestafzet elders en meer eigen (ruw)voerverbouw.
je kunt daar wel of niet op inspelen, ieder zijn eigen koers 😄
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @de hoef:
zwart dumpen ,
Je zou er nog van opkijken hoeveel zwarte mest met kringloop te maken heeft!
+3
Coen
@verbi , laat NVWA de komende jaren de bezetting en de vergunningen op 2 juli 2015 maar eens checken, intrekking overschot en economisch delict.
verbi
@Coen Prima plan.
Erik,1979
@Coen PASop 😂😂😂
+1
demelkboer
@Erik,1979 eerder PAS op de plaats
Erik,1979
@demelkboer een PAS terug
+1
Frans1
Quote Reactie van @verbi:
En de GGB lachen zich te barsten met hun clubje grondig die gaan over lijken als hun het maar hebben.

Flauwe opmerking. Ik vind het terecht dat ik niet gekort ben voor het landelijk overschot terwijl hier op bedrijfsniveau geen overschot is. En nee,ben ook geen aanhanger van grondig,en ook niet meer van LTO
+1
Farma_boerke
Op zich goed dat hier aangegeven word vanuit LTO hoe het is gegaan. Het verleden kunnen we niet meer veranderen en we moeten door met wat er nu is, links of rechtsom, het feit dat aangegeven wordt dat er mogelijk nog een korting voor ngb kan komen is met alle fouten in het systeem tot op heden niet wenselijk. Rust houden en pas volgend jaar kijken hoe er is gepresteerd qua fosfaatplafond en tot die tijd blijven helpen puin ruimen en goed hierover communiceren. Dat laatste ontbreekt bij de LTO nog wel eens
+1
Coen
@Farma_boerke , veel achterom kijken door LTO-meljveehouderij 😞
het is constant brandjes blussen geweest, vooral omdat er bij LTO-melkveehouderij vanaf 2012-13 geen duidelijke visie en strategie was 😞

en vanaf nu alleen maar vooruit kijken, welke visie en strategie wordt de komende jaren gevolgd, communiceer dat open en transparant naar de leden en de politiek.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Coen:
open en transparant
Te beginnen met het ledenaantal!!
+1
gerrie-hul
@Coen je wil toch niet zeggen dat het voor 2012 zo geweldig was
+1
George
Quote Reactie van @gerrie-hul:
je wil toch niet zeggen dat het voor 2012 zo geweldig was

De grootste missers en wanbeleid nastreven door LTO was al voor die tijd.
+8
christo
De club van de voorkennis trekt de grote bek weer even open voor het weekend. Nog niet genoeg bloed aan de handen?
Elvis
@christo het is ongekend dat ze 30vaarzenjos op die plek laten zitten. Zo krijgen ze nooit de koppen bij elkaar
+1
christo
@Elvis DAt is niet het ergste wat gebeurt is. ER zijn ook economische delicten gepleegd. Liggen hier vast op de harde schijf.
+1
matt
@christo weer ingeplugd
+1
christo
@matt nieuwe batterijen
+2
KuikenenKoe
Gaat het nu al weer een weekendje lto bashen worden ?
+3
hans1980
@KuikenenKoe LTO kondigd met veel woorden de 2e (generieke=alleen voor NGB bedrijven) een korting aan!

Ja denk dat velen dit te gek gaat dus JA op naar de 300+ berichten
+3
christo
@hans1980 Helpt geen zak. Ze hebben zelf genoeg fosfaat en vrijen met de overheid.
hans1980
@christo wat zegt annie ,kan NL zijn plafond nog verhogen?
christo
@hans1980 Is niet aan de orde geweest.
torrarica
@hans1980 velen? Het is maar een handjevol wat hier steeds staat te schreeuwen.
+1
arjank110
hans1980
@arjank110 wat een tering bende 270+80 man mee bezig fosfaatrechten te delven het lukt ze aardig , ...
Frans Z.
Op het eind van het bericht van Jos dacht ik hij gaat vertrekken.
de hoef
Quote Reactie van @Frans Z.:
hij gaat vertrekken.

en stelt cristo beuling voor als nieuwe kar trekker
Frans Z.
@de hoef Kan beter blijven zitten.
christo
@Frans Z. De een na laatste zin is een heel eerlijke. Hij zegt: wij hebben het maximale er uit gehaald. Net zo lang gepropt tot de eigen stal vol zat. Superresultaat.
sorry
@Frans Z. je wou piet boer al gaan bellen?
+5
Reurt Boelema
Dat LTO geijverd heeft om vleesvee eruit te krijgen klopt niet. LTO wilde daar in 2017 en 2016 niks aan doen. "Dit zijn de regels, daar moet je je aan houden." werd letterlijk gezegd. In 2018 noemde hun vertegenwoordiger het zelfs 'een rijdende trein die al lang vertrokken is'. Direct contact met politici en de simpele dreiging met een rechtszaak (bijeenkomst met advocaten) waren voldoende voor de oplossing. Dit gebeurde echter vanuit een aantal niet LTO gerelateerde goed geïnformeerde zoogkoeienhouders. Nu het vleesvee eruit is, gaat LTO doen alsof ze wat bereikt hebben. Achteraf heeft de LTO dus altijd gelijk en altijd gewonnen en nooit verloren. Gelukkig weet ik wel beter op dit punt.
+1
A. Eshuis
@Reurt Boelema Foei! Het is wat en dat zal het in lengte van jaren wel blijven... Ik blijf erbij dat ze beter tegen die onzin van fosfaatrechten hadden kunnen gaan strijden, maar ja de vrinden bij de zuivel wilden graag minder melk. Ze verzopen al bijna in 2015...
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden lto , fosfaat , agrarische en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!