Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingenOriginele beschrijving

De LTO vakgroep Melkveehouderij verzet zich tegen het dwingende karakter van het korten van fosfaatrechten dat nu in het wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet is opgenomen.

 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen (ltonoord.nl)

De LTO vakgroep Melkveehouderij verzet zich tegen het dwingende karakter van het korten van fosfaatrechten dat nu in het wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet is opgenomen.

arjank110

Laatste  |  

Reacties

jan.1
In dit land moeten gewoon alle boeren weg,eerst de meest efficiente boeren,daarna volgt de rest,wat over zal blijven zijn wat kleine bio en wat groen stoffeerders.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jan.1:
meest efficiente boeren
"Met behulp van de kringloopwijzer kan de sector effectief sturen op fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en biodiversiteit"
😁 😁 😁 😁 😁 Hij blijft leuk!!!
+1
John Spithoven
Als LTO zorgt dat de wet goed uitgevoerd wordt is dit minder of niet aan de orde.

Maar onder druk van RFC hebben ze ingestemd dat vleesvee er bij kwam in 2016. Dan zie ik dit als buhne praat.

Wet goed uitvoeren!
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
minder of niet aan de orde.

Je focust je teveel op knelgevallen en kijkt niet vooruit. Deze voorgestelde wetswijziging gaat de hele sector raken. Een keer over het N-plafond en het volgende jaar een dikke generieke korting op de fosfaatrechten. Zo gaat het komen, regeren is vooruitzien.
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Regeren was de keuze te maken in 2015 een koppeling aan de grond. Voedselproductie is nu eenmaal de bodem voor nodig. Wetgeving voor 2015 was hier op gericht en nu de denkrichting ook. Had hier en daar pijn gedaan. Ruime overgangstermijn en ruime omschrijving had dat kunnen verzachten. Plafond bij evenwicht weg. In rest EU zijn er ook geen plafond.
Ontwikkelingsruimte alleen ggb.

Dat was vooruitzien.

Nu zijn we 40 jaar een probleem aan h e t oplossen. resultaat is veestapel gekrompen maar probleem niet opgelost.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Ontwikkelingsruimte alleen ggb

Jij weet ook best dat in een divers gezelschap als de LTO dit niet haalbaar was om zelf als organisatie in de discussie in te brengen. Ben het met je eens dat het treurig is dat LTO meer energie heeft gestoken in het bij elkaar houden van de organisatie dan aan het inzetten op een volhoudbare strategie voor de toekomst. Maar dit is waar we nu staan en dan ben ik toch blij dat er mensen iets verder kijken dan de huidige puinhoop.
+7
familie pelle
@John Spithoven daar zul je wel een punt hebben John maar daar gaat deze discussie en de inzet van LTO tav dit wetsvoorstel niet over. Volgens mij zijn we ook een keer op een punt beland dat we elkaar moeten steunen daar waar het kan en niet bij elk aspect de tegenstellingen moeten zoeken, ondanks de historische vergissing van o.a. LTO. Elkaar de tent uitvechten hebben we al lang genoeg gedaan en daar komen ook nog kansen genoeg voor.
+3
pieta
@John Spithoven Die keuze was eigenlijk wel gemaakt maar de wet is niet strak genoeg en kwam gewoon door politiek toedoen een jaar te laat. En ja John, wat jij wil wil niet iedereen. Ik vind dat ze de van oudsher intensieve bedrijven in een eerder stadium bescherming hadden moeten bieden voor de bestaande bedrijfsvoering en dat groei voor bijv 80% grondgebonden had moeten zijn.
John Spithoven
@pieta Goed punt
henkschoonveld1
@pieta Die inzet is er vanuit LTO geweest begin 2014 , met een max P overschot per ha. Dit tot verbazing van de politiek een sector die zelf vraagt om een begrenzing.
Echter om LTO heen en ook door een deel van LTO was er veel lobby om mestverwerking de oplossing te laten zijn, zoals we nu weten is dat niet de oplossing.
Maar je moet wel een kamer meerderheid daarvoor verkrijgen.. En dat duurde.......
pieta
@henkschoonveld1 Ja maar jullie kwamen met een begrenzing per ha die er echt niet op leek. Veel en veel te hoog. Maar dat de politiek niet mee wou werken klopt.
robbies
@henkschoonveld1
Quote:
Echter om LTO heen en ook door een deel van LTO was er veel lobby om mestverwerking de oplossing te laten zijn, zoals we nu weten is dat niet de oplossing

Dan was er dus geen standpunt van LTO
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @henkschoonveld1:
veel lobby om mestverwerking de oplossing te laten zijn, zoals we nu weten is dat niet de oplossing

Is deze denkwijze LTO-breed geaccepteerd?
Coen
@Jack Rijlaarsdam , mestverwerking was toch het heilige geloof van ZLTO?
christo
@henkschoonveld1 Zit je nu niet te jokken?
huske
@John Spithoven moet je onderhand niet gaan af vragen of ggb wel de oplossing is. Denk persoonlijk dat ggb al weer een gepasseerd station is. Bedrijfsleven en sommige boeren wachten niet op een duidelijke visie en omschrijving van ggb. Lossen het op via techniek en proberen er zo een verdienmodel van te maken. WUR schuift die kant ook al een beetje op. De huidige jonge boeren en die eraan komen hebben meer met techniek dan met een ggb visie die maar moeilijk gestalte krijgt en veel te traag is
John Spithoven
@huske Doet de laatste binnenkort de deur dicht. Praat maar met ngo s
christo
@John Spithoven Zinloos gesprek.Praat maar met Paulien.
+1
Coen
@John Spithoven , die doodlopende weg van intensieve melkveehouderij is door (Z)LTO bewust ingeslagen, nu stevent men dus keihard af op dat dikke betonblok aan het einde van die weg.

maar gelukkig heeft niet iedereen op de rotonde die doodlopende weg ingeslagen, sommigen zijn ook tijdig rechtsomkeert gegaan 😄
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
die doodlopende weg van intensieve melkveehouderij is door

zit jij aan 170 kg stikstof of heb jij derogatie
Coen
@de hoef , vanwege financieel voordeel maken wij natuurlijk gebruik van derogatie, maar we kunnen onderhand bijna zonder 😄
christo
@Coen Tot de fosfaatmijn leeg is.
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
onderhand bijna zonder

bijna koop je niks voor
als de derogatie er niet was was jij ook gewoon intensief begrijp je waar ik op doel .voor je het weet ben jij zelf aan de beurt
en de meeste intensieve hebben geen derogatie nodig
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @de hoef:
meeste intensieve hebben geen derogatie nodig

je zal ws de meest intensieve bedoelen.
Maar de extensieve dan ook geen fosfaatruimte anders raken ze weer intensief.
Het hele model is zo krom als wat, kringloop is wel leuk, maar als je als agrarische sector over gehele breedte kijkt, vindt ik het wel heel intressant hoe tuinderijen en akkerbouw dit gaan doen.
Coen
@de hoef , de intensieve melkveehouderijbedrijven zullen de komende jáááááren altijd de klappen van plafond-overschrijdingen moeten opvangen, dit was te voorzien en daarom rechtsomkeert als je op die bekende doodlopende weg bent ingereden.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Coen:
intensieve melkveehouderijbedrijven zullen de komende jáááááren altijd de klappen van plafond-overschrijdingen moeten opvangen

Ga maar uit van generiek korten.
Coen
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Tot grondgebonden

De politiek is consequent of niet.

Ik weet het ook niet exact.
John Spithoven
@John Spithoven Wie weet het wel?

Volgende korting alleen ngb of iedereen?
Twentsch Land
@John Spithoven

Interview Carola,

Ze gebruikt niet de woorden .... alleen de niet grondgebonden ..... maar dat zegt niet veel in dit zenuwachtige interview van haar.
de hoef
@Twentsch Land generiek betekend voor allen
ted9
@Twentsch Land De enige rede waarom wel grondgebonden extensief en niet grondgebonden intensief elkaar steeds maar aanvallen is dat ze ieder wat willen hebben wat de ander wel heeft.
JohnDeere6serie
@John Spithoven In de wet staat nieuwe korting tot grondgebonden: titel 5b artikel 33ab lid 2 en 3:
zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-229.html/
cornelissen
@JohnDeere6serie Dat is duidelijk
John Spithoven
@JohnDeere6serie Duidelijk

Dus als ngb boer wordt je gekort, je koopt de korting terug en vervolgens wordt je weer gekort.

ggb wordt niet gekort in de toekomst.

Kijk Jack je zei dat regeren vooruitzien was. Ik vraag me af wie er vooruit kijkt. Ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Coen
@John Spithoven , de enigste outlook is toch al jáááren duidelijk: een strakke grondgebonden melkveehouderij
slagroomvla
Quote Reactie van @Coen:
strakke grondgebonden melkveehouderij

Gaat niks uithalen, dan worden die normen wel strakker gemaakt. Er gaat gewoon flink minder vee komen de komende 10 jaar!
Druk
@slagroomvla
Dat vee ruimen zal toch als eerste plaatsvinden bij de varkens, de kippen en de geiten, de stoffering van het landschap met rundvee zal toch als laatste aan de beurt zijn?
robbies
Quote Reactie van @Druk:
Dat vee ruimen zal toch als eerste plaatsvinden bij de varkens, de kippen en de geiten, de stoffering van het landschap met rundvee zal toch als laatste aan de beurt zijn?

Dat denk ik ook. Die gaan dat ook lijdzaam ondergaan, denk je niet? 😬
Wolswinkel
@robbies wellicht wat sterkere lobby..!😬
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
e enigste outlook is toch al jáááren duidelijk: een strakke grondgebonden melkveehouderij

Komende jaren wordt jij ook gekort,want ngb bedrijven huren of kopen gewoon door,dat zie je nu overal snel gebeuren,dadelijk in 2020 wordt generiek gekort.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jan.1:
ngb bedrijven huren of kopen gewoon door,dat zie je nu overal snel gebeuren,

Ik zie meer gebeuren dat rekeningen niet meer betaald kunnen worden.
jan.1
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Ik zie meer gebeuren dat rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

Beter je best doen kerel!
kanniewaarzijn
@jan.1 Is dat wat de bank zegt als ze om financiering komen?
jan.1
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Is dat wat de bank zegt als ze om financiering komen?

Zijn jou ervaringen toch!
kanniewaarzijn
@jan.1 Is dat zo?
demelkboer
@John Spithoven nee, wat bedoel je?
John Spithoven
@demelkboer Dat we de afgelopen drie jaar compleet de verkeerde afslag genomen hebben . En daar had ik gisteren met Jack een discussie over. Ik kijk niet vooruit was het verwijt.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Jack je zei dat regeren vooruitzien was. Ik vraag me af wie er vooruit kijkt. Ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel

Ik kan slecht tussen de regels lezen, dus begrijp niet waar je op doelt. Ben je er van overtuigd dat grondgebonden in de toekomst kortingsvrij door het leven kan, lijkt anticiperen mij een logische vervolgstap. Regeren is vooruitzien. Vraag is dan nog welke definitie van grondgebondenheid zal worden aangehouden, die uit de mestwet of de luchtballon van de zuivel.
pieta
@Jack Rijlaarsdam Als dit zo gaat zijn dan zullen de kortingen fors zijn door het weinige aantal niet grondgebonden bedrijven.
slagroomvla
@JohnDeere6serie Joehoe, even opletten waar dit over gaat, Nieuwe kortingen vanaf 2020 zullen altijd generiek zijn en iedereen mag/moet meedoen, ze hoeven dan niet meer onder p-plafond te komen zoals de uitwerking van de 8,3% beoogde!

Klimaatdoelen of N productie gaan de volgende kortingsrondes bewerkstelligen, dat heeft niets met je p-productie vandoen, laat staan met grondgebondenheid.Juridisch ook onmogelijk, iedereen gaat inleveren!!
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
vanwege financieel voordeel maken wij natuurlijk gebruik van derogatie, maar we kunnen onderhand bijna zonder

Dus je voert mest aan !
+5
cs-agrar
Quote Reactie van @John Spithoven:
Regeren was de keuze te maken in 2015 een koppeling aan de grond. Voedselproductie is nu eenmaal de bodem voor nodig.

Juist, en dat alles heeft bemesting nodig, dus ook de aardappelen, bieten, sla, weet ik wat meer. Dus mest afvoeren naar akkerbouwgrond is ook grondgebonden
John Spithoven
@cs-agrar Ja ben ik eens kringloop denken

Mest Voer contacten tot 65 km zetten in plan Jan Cees.
m uut m
@John Spithoven
Geen geouwehoer gewoon heel het mestbeleid over de kop.
Alleen mest productie als je het Nederland kan plaatsen.
Dan zijn we van heel veel gedoe af.
Technische oplossingen is een groter gevaar voor de veehouderij in Nederland dan beperking van de mest productie naar plaatsingsruimte van Nederland.
huske
@m uut m waarom is dat een gevaar? Van melk konden we 20 á 30 jaar geleden ook alleen wat kaas, boter maken en wat dagverse melk verkopen. Nu is ingrediënten een goed lopende tak binnen Zuivelland. Waarom zou dat niet met mest kunnen
+1
m uut m
@huske
Ze gaan zover met technische oplossingen dat ze de hele koe hebben vervangen.
grondlozeboer
@huske dat kan prima, alleen door een overheid die niet doorpakte op dat gebied is het niks en word het niks, dat is net als je geen derogatie hebt, dan mag je ook met fosfaatkunstmest bij bemesten, maar dan kan dit toch ook uit dierlijke mest komen?
+1
John Spithoven
@m uut m Misschien kan dat ook wel. Als je kijkt 1,7 miljoen ha cultuurgrond in Nederland en een nationaal fosfaatplafond van 172,9 miljoen kg. Dus ruim 100 kg fosfaat per ha. Dus misschien wel mogelijkheden. De overheid heeft het altijd over ongeveer 145 miljoen kg fosfaat plaatsbaar, maar als we de normen een klein beetje oprekken zouden we het misschien eenvoudiger kunnen maken. Als jij het even uitvoert....
m uut m
@John Spithoven
Niks geen normen oprekken!
We hebben teveel vee in Nederland.
Jij moet eens een keertje over het muurtje kijken.
+6
John Spithoven
@m uut m Krijg ik op mijn donder van mijn vrouw😁
+2
hans1980
@m uut m 100 kg p per ha waar vroeger 125 mocht
Mest is geen vergif, mais heeft behoefte aan 70m3 rdm/ha. voor o.a p te dekken striksof ook en kali zeker evenals de organisatie stof.
Probleem is kunstmest dat kan/moet minder mest meer..gewoon nodig
+1
m uut m
@hans1980
De huidige fosfaat normen is prima mee te werken.
We moeten de mogelijkheid hebben om de hoeveelheid mest aan te wenden tot de fosfaat norm. Kunstmest ben je in principe niet nodig daar hebben we vlinderbloemigen voor.
+1
pieta
@m uut m Dus de norm oprekken.
m uut m
@pieta
Nee
pieta
@m uut m Jawel. De norm voor N uit dierlijke mest.
m uut m
@pieta
Ja.
De fosfaat norm leidend maken.
+1
pieta
@m uut m Jij lost ineens mijn (papieren) mestoverschot op.
huske
@m uut m jij moet eens over het muurtje kijken ipv in je biologische zeepbel te blijven. Want dat is je enigste manier hoe jij tegen dingen aan kijkt ipv het breder te zien
m uut m
@huske
Er is straks 2 soorten voedsel te verkrijgen in Nederland.
Puur biologisch of kunstmatig geproduceerd in fabrieken.
Een tussen weg is er dan niet meer.
De veestapel wordt dan ook meer dan gehalveerd.
familie pelle
@m uut m geef dan eens het goede voorbeeld door de helft van jou veestapel te exporteren i.p.v. vee te importeren uit Denemarken
m uut m
@familie pelle
Ik geef al het goede voorbeeld door een biologische bedrijfsvoering.
Het pakket zal de komende jaren wel verder worden aangepast.
Dan doen wij dat ook.
christo
@John Spithoven Waar vind ik het huidige plan JC?
Kootst
@John Spithoven "" Regeren was de keuze te maken in 2015 een koppeling aan de grond. ""
En dan de verpachters spekken met 50% van je fosfaatrechten .......
Gelukkig is het los van de grond, want bij te kort fosfaatrechten komt de verpachter ook niet over de brug met de resterende rechten.
+1
henkschoonveld1
@John Spithoven Jij weet net zo goed als ik dat dit niet onder druk van RFC is ingezet. Ik snap dat jij de rol van Robin Hood van de melkveehouderij op je wil nemen, maar om nu leugens te verspreiden om aandacht te krijgen vind ik persoonlijk verwerpelijk.
John Spithoven
@henkschoonveld1 Werner heeft de straatstenen naar Marjolein uit de weg gelopen voor minder koeien. Waarom minder melk. DAT WEET JIJ HEEL GOED.
+4
henkschoonveld1
@John Spithoven Derogatie verliezen had veel beter geholpen voor minder melk. Fosfaat reductie plan van NZO en LTO heeft ervoor gezorgd dat er ook gereduceerd kon worden in jongvee. Dat laatste was de inzet van LTO en heeft de sector vorig jaar veel geld opgeleverd in een goed melkprijs jaar tov het worst case scenario. LNV had er uiteraard veel liever een melkkoeien reductie plan van gemaakt. Dat was veel gemakkelijker uit te voeren. Dat had ons als sector echter veel melk en dus marge gekost.
+2
Erik 1979
@henkschoonveld1 Als LTO bestuurder leef je wel op een eiland. Melk reduceren in Nederland heeft weinig invloed op een lange termijn melkprijs. Is misschien voor even leuk. Maar de rest van de wereld melkt het er wel bij. Jij bent samen met jou andere LTO bestuurders gewoon ontzettend dom geweest voor het pleitte voor afschaffen quotum. En nog dommer om melkveehouders die geprobeerd hebben het te voorkomen te demoniseren.
+1
Huppel
@henkschoonveld1 Maar voor LTO is er met dit voorstel wel een lelijke situatie ontstaan in combinatie met de nieuwe definitie grondgebondenheid (65%) waar ook het WNF aan heeft meegeschreven.

Gevolg van de definitie zal zijn dat de N productie mogelijk gaat stijgen en dit straks met deze nieuwe knop als "ruimte" bij intensieve bedrijven wordt weggehaald.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @henkschoonveld1:
liever een melkkoeien reductie plan van gemaakt.

dat reduceren is nu niet gebeurd?
putjesschepper
@henkschoonveld1 ja dat laatste wilde rfc maar rest van de fabrieken kom dit tegenhouden in nzo.
sorry
@henkschoonveld1 het zou kunnen dat je niet alles weet......
+1
familie pelle
Goede zaak LTO!! Het is een heel geniepig wetsvoorstel die ons in de toekomst veel last kan gaan bezorgen. Er dwars voor gaan liggen en niet polderen!! Nmv doe mee!
Frans Z.
Ze worden wakker bij LTO.
christo
@Frans Z. Hebben ze de capaciteiten niet voor. Een normaal mens zou dan de hulp vragen van een jurist. Maar die hebben ze niet zegt Annie.
ejb
@Frans Z. nu de NMV nog
John Spithoven
@ejb Mee eens. Er moet veel meer pro actief gewerkt worden.
demelkboer
@John Spithoven als je proactief wilt werken kun je beter nu al vast 30% van de veestapel opruimen.........
m uut m
@John Spithoven
Net zo pro actief als de NMV was in de regiegroep?
+1
paul1
Op toeslagrechten wordt ook flink gekort, kreeg pas een brief van rvo
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @paul1:
Op toeslagrechten wordt ook flink gekort, kreeg pas een brief van rvo

Ben je stout geweest?
paul1
@Jack Rijlaarsdam hou je brievenbus maar in de gaten, : "de waarde van alle betalingsrechten wordt met 4.48 procent verlaagt. Dit gebeurt met terugwerkende kracht per 15 mei 2018.
Je kunt binnen 6 weken bezwaar indienen "
de hoef
@paul1 of jack heeft geen rechten ,of hij weet dit allang maar wil hij een geintje maken ,zou hem sieren in de moeilijke tijd voor hem
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de hoef:
moeilijke tijd voor hem

Moeilijke tijd? Koeien lopen in het zonnetje, dikke gehaltes, leuke melkprijs. Alleen m'n trekker heeft een klaplong. Hoop dat de schade blijft bij een verse oliekoeler en gereviseerde turbo. Je maakt mij niet gek hoor. Was ik al.
+4
de hoef
@Jack Rijlaarsdam doe gerust alsof je geen zorgen hebt,
Erco
@paul1 was al bekend
paul1
@Erco wanneer ?
Erco
@paul1 heb het een paar weken.terug al gelezen. Weet alleen niet meer waar om eerlijk te zijn. Kan in mijn dossier zijn geweest bij rvo
paul1
@Erco dan was het alleen bij jou bekend.. 😁
Kootst
@Erco klopt, stond ook al in mijn dossier.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erco:
Kan in mijn dossier zijn geweest bij rvo

Waarschijnlijk is de verbinding met Noord-Holland wat vlotter als met de rest van NL. Hier op 1 februari al een brief gehad over een korting van 4 tot 4,5% op de betalingsrechten voor 2018 en 2019. Of zou de nu aangekondigde 4,48% korting hier nog eens overheen komen...
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , lto , meststoffenwet , wetsvoorstel en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!