Code guste pink

Wat is de code voor guste pinken ?
Of is deze er niet.
Er zijn jongvee opfokkers gekort ,voor de pinken van 2-07-2015 , die gust gebleven zijn.
Het kan toch niet zo zijn ,dat ze nu wel fosfaatrechten nodig zijn voor guste pinken ,die afgemest worden .
AJ oet Twente

Laatste  |  

Reacties

Jeroen-ford
Hierover heb ik een keer gebeld met rvo. Aangegeven werd dat er via je eigen administratie aannemelijk gemaakt moet worden dat het dier voor slacht weg gaat. Productiedoel in CRV kan ook gewijzigd worden van melk naar vlees. Alleen kent de fosfaatplanner dit nog niet
Twentsch Land
@Jeroen-ford

Er wordt bedoeld, jongvee wat opgefokt wordt voor de melkveehouderij en gust blijft, dat is wat anders als van melkvee na mestvee.
pietjepuk
@Twentsch Land Zolang de pink geinsemineerd wordt kan het nooit als productiedoel vlees worden aangemerkt. Dit kan op zijn vroegst 3 weeken na de laatste keer insemineren. Het mooste is dat je bewijs hebt dat de veearts of inseminator de pink niet drachtig heeft bevonden.
BoerBart
@Jeroen-ford
Het zou bijzonder welkom zijn als onze minister meeleest.
Stel je zit boven je plafond in december.
Je kijkt kritisch naar je pinken.
Degene die qua beengebruik of vruchtbaarheid toch tegenvallen geef je een vleesveecode.
Deze pinken gaan op termijn naar de slacht.
Als die pinken dan met terugwerkende kracht geen fosfaatrechten opbruiken hebben we een manier om te sturen.
Om fraude te voorkomen kan RVO wel toestaan dat je een melkpink in een vleesveepink verandert. Andersom mag nooit.
pietjepuk
Quote Reactie van @BoerBart:
die pinken dan met terugwerkende kracht geen fosfaatrechten opbruiken hebben we een manier om te sturen.

Mogen er ook geen inseminatie gegevens van het dier bekend zijn anders hang je.
+2
buorman
@BoerBart
Sorry, maar vleesjongvee gehouden op een mv bedrijf valt ook onder het P-rechtensysteem, zodra ze gekalft heeft mag je ze op 120 zetten mits je ze niet melkt 😀
+3
brabo
Een guste pink stuur je toch zo snel mogelijk naar het slachthuis
+1
buorman
Wederom een onhoudbare aanname van de RVO
Als die pink bij een opfokker staat, mag je er gerust vanuit gaan dat deze gehouden word om later als melkkoe te dienen. [al helemaal als er ook nog lijsten bij zijn]
Dat dit dier niet drachtig wil worden doet daar niet aan af, of word hij/zij dan ook als kalf achteraf vrijgesteld omdat het nooit een melkkoe zal worden?
Daar nog eens bij; stel het dier is niet bedoeld om ooit een kalf te krijgen, maar word wel verkocht aan een bedrijf die naast vleesvee ook melkvee heeft: rechten nodig of niet????
+2
AJ oet Twente
@buorman Het is krom ,maar volgens mij rechten voor nodig .
Volgens mij had LTO nooit over deze vleesvee onzin moeten beginnen ,alleen maar verliezers.
buorman
Quote Reactie van @AJ oet Twente:
Het is krom ,maar volgens mij rechten voor nodig .

Volgens mij ook, en volgens mij volgens hun eigen wet en uitzonderingen ook.
Echter RVO doet nu alles om wat extra rechten binnen/terug te halen zodat ze extra ruimte hebben voor 'knelgevallen' en overige bedrijven waarvan de kamer/samenleving van mening is dat deze 'gewenst' zijn [bio, grondgebonden, extensief, Ot en Sien enz].
Dit naar aanleiding van het feit dat Brussel heeft geoordeeld dat het vinden van ruimte voor extra rechten voor deze bedrijven een nationale aangelegenheid is, die binnen het bestaande plafond gevonden moet worden.
cs-agrar
Quote Reactie van @buorman:
stel het dier is niet bedoeld om ooit een kalf te krijgen, maar word wel verkocht aan een bedrijf die naast vleesvee ook melkvee heeft: rechten nodig of niet???

Jongvee kan je ook op produktiedoel vlees zetten in veemanager, zodra ze daar staan telt fosfaatplanner ze niet meer mee. Moet alleen niet zo zijn dat ze afkalven en opeens in de melkstal verschijnen
de jonge
Maar stel, je bent jongveeopfokker met fokdoel melk en ze zouden door 1 of andere gekke reden nooit afkalven, dan blijft het jongvee wat voor de melkveehouderij bedoelt was,en dus in het verleden ook steeds heeft meegeteld voor het zogenaamde fosfaatplafond. er is ook nergens beschreven tot 28-3-2018 dat ze wel of niet zouden moeten kalven. het was gewoon code 100 101 en 102 niet meer en niet minder tot 28-3-2018. ze hebben er zelf een grote bende van gemaakt en het zou ze sieren als ze degenen die verkocht/aangekocht hebben of niet mee willen doen aan de fosfaatwet gelijk te geven en niet lukraak rechten af gaan pakken
Jeroen-ford
@de jonge wij zijn er als jongveeopfokker nu op afgerekend. Deze week een brief gehad.
de jonge
@Jeroen-ford en wat was de reden die ze gaven precies dan als ik dat zou mogen weten
buorman
@Jeroen-ford
Pleur die brief aub hier neer, namen en shamen schijnt veel beter te werken dan het nuchter boeren verstand gebruiken.
Ik schreef het al eerder; een lekkend schip moet je niet aan gaan lassen, er vallen alleen maar meer gaten in.
Voor je het weet zit je in een zinkend [George] bootje midden op zee
Grondig renoveren of afdanken en iets anders er voor in de plaats
PIONIER
@Jeroen-ford Hoe zo op afgerekend???? Verklaar je nader!
Jeroen-ford
In 2015 begonnen met jongvee aan te kopen voor opfok. Ook nog jongvee van vleeskoeien en voor al deze dieren rechten toegewezen gekregen. Nu een nieuwe brief gekregen en zijn voor een deel van de dieren geen rechten meer toegewezen
de jonge
@Jeroen-ford echt shit,maar wat was de precieze reden die ze ervoor gaven dan,ten eerste zou teruggave op vrijwillige basis zijn dus ben wel nieuwsgierig met welk kluitje ze u het riet in willen sturen,onder welke noemer ze menen dit te mogen doen
PIONIER
@Jeroen-ford Je kan niet voor een deel van je vee rechten krijgen volgens mij. Dan zou je voor een gedeelte van code 101/102 dus wel rechten hebben en voor het andere deel niet. Mag je dan een gedeelte afvoeren naar een mv bedrijf en een ander gedeelte niet????
+1
Jeroen-ford
De toegewezen rechten kloppen ook niet. Nu bezwaar maken maar dat kost ook weer geld.

Begin 2018 hebben wij fosfaatrechten voor uw bedrijf vastgesteld, ook voor jongvee dat u uitsluitend houdt voor de vleesproductie. Op 19 juli 2018 is een beleidsregel gepubliceerd waarin de definitie van jongvee in het kader van het fosfaatrechtenstelsel specifieker is omschreven. In deze brief leest u wat dit voor uw fosfaatrechten betekent. Beslissing Ik heb het aantal fosfaatrechten voor uw bedrijf herzien. Ik stel het aantal fosfaatrechten (in kg fosfaat) voor uw bedrijf vast op xxx. In de bijlage kunt u lezen hoe wij het aantal fosfaatrechten hebben berekend. Uw eerdere beschikking trek ik hierbij in. Waarom deze herziening? Bij de introductie van het stelsel van fosfaatrechten bleken er onduidelijkheden te zijn over het begrip melkvee, met name waar het gaat om jongvee voor de vleesveehouderij. Om duidelijk te maken voor welk jongvee u fosfaatrechten krijgt en nodig heeft, is een beleidsregel vastgesteld. Wat betekent dit voor u? U heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee voor de melkveehouderij. Ook voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden, heeft u fosfaatrechten nodig. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat uitsluitend bedoeld is voor de vleesproductie en dat niet bestemd is om zoogkoe te worden. U heeft dus geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit een kalf krijgt en dat u alleen houdt voor de vleesproductie. Omdat deze dieren zijn meegeteld bij de eerdere berekening van fosfaatrechten voor uw bedrijf is het aantal fosfaatrechten te hoog vastgesteld. Daarom heb ik het aantal fosfaatrechten voor uw bedrijf herzien. Vrijstelling voor zoogkoeienhouders Bent u ook zoogkoeienhouder? Wij verwachten dat er voor u een vrijstelling komt. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een vrijstelling krijgen van de verplichting om fosfaatrechten te hebben voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden.

U kunt zich aanmelden voor deze vrijstellingsregeling na akkoord van de Europese Commissie. Wij verwachten dat dit in oktober 2018 gebeurd. De voorlopige voorwaarden leest u alvast op onze website. Melding overdracht fosfaatrechten ingestuurd Heeft u al een melding Overdracht fosfaatrechten ingestuurd? Dit is niet verwerkt in deze beschikking. Alleen uw fosfaatrechten die wij in januari hebben toegekend, zijn herzien op basis van de nieuwe informatie over jongvee. U ontvangt een apart bericht over de verwerking van uw melding overdracht fosfaatrechten. Al bezwaar ingediend? Heeft u een bezwaar ingediend tegen de eerdere beschikking? Als uw bezwaar is afgehandeld dan zijn eventuele wijzigingen in het aantal toegekende fosfaatrechten naar aanleiding van dit bezwaar meegenomen in deze nieuwe vaststelling. Is uw bezwaar nog niet afgehandeld? Dan is het niet nodig een nieuw bezwaarschrift in te dienen. De herziene beschikking fosfaatrechten maakt onderdeel uit van de lopende bezwaarprocedure. U kunt nog aanvullingen op uw bezwaar indienen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken. Wij handelen uw bezwaar daarna op de gebruikelijke wijze af. Bezwaar Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, dan stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in de rechter kantlijn van deze brief. Meer informatie Heeft u vragen, kijk dan op rvo.nl/fosfaatrechten of mijn.rvo.nl/fosfaatrechten. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Met vriendelijke groet, De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
+1
slagroomvla
@Jeroen-ford Wat is er uiteindelijk met het betreffende (vlees)jongvee van destijds gebeurt dan?
+3
buorman
@Jeroen-ford
Waarom kost bezwaar maken geld?
Zorg er voor dat je dit binnen de gestelde termijn doet, en anders val je zo wie zo buiten de boot omdat je te laat reageerd.
Laat je niet naaien, jou jongvee [ongeacht bestemming] was code 101 of 102 en die vielen beide onder het fosfaatrechtensysteem
PIONIER
@buorman Das correct geantwoord
+1
de jonge
.mag je zomaar een wet met terugwerkende kracht aanpassen dmv een beleidsregel? lijkt mij toch sterk
+2
AJ oet Twente
@de jonge Volgens mij mag dit niet .Maar geen enkele politieke partij zegt er iets van.
Ook LTO en NMV niet .
We kunnen Schouten beter vervangen door Holleeder , dan weet je dat je bestolen worden .
+1
de jonge
@AJ oet Twente nee die zijn stil........heel stil. om te janken toch voor degenen die dit aangaat,die worden nu bewust de armoede of het faillissement ingejaagd en dat mag wel???????
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!