Open brief aan de Nederlandse samenleving

U kijkt wellicht ook naar het programma van Yvon Jaspers ‘Onze boerderij’.
Daarmee maakt u kennis met de andere kant van boer zijn, mooie beelden maar ook tragiek.

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de nood in de melkveehouderij, de zgn. knelgevallen. Dit zijn 800 gezinsbedrijven, die door het beleid van de overheid geen kant meer uit kunnen en eind 2018 dreigen failliet te gaan.

Wat hebben deze 800 boeren dan fout gedaan vraagt u zich af? Het antwoord is eenvoudig: niets

Het zijn stuk voor stuk gezinnen die door keihard werken en sparen afgelopen jaren een moderne stal hebben gebouwd voor hun koeien. Ze willen ook in de toekomst uw melk, yoghurt of kaas blijven produceren. In veel gevallen staat een jonge boer als volgende generatie klaar en daarom hebben ze geïnvesteerd in duurzaamheid en diervriendelijkheid. Ze hebben een stal gerealiseerd met volop koecomfort zoals heerlijke zachte ligbedden, koeborstels, ruime loopgangen, ammoniak-arme vloeren en vaak zonne-energie op het dak.

De overheid heeft de vergunningen voor de stallen afgegeven en de bouw gestimuleerd o.a. met fiscale faciliteiten. De investeringen van vaak meer dan 1 miljoen euro per bedrijf werden ook door de minister gezien als maatschappelijk verantwoord. De bedrijven voldoen allen aan de wet grondgebonden melkveehouderij.

Diezelfde overheid zegt plotsklaps op 2 juli 2015 : STOP, u mag de stal maar half benutten. Voor de vergelijking, u heeft een huis gebouwd en er komt iemand aan de voordeur met een brief dat u de helft van het huis leeg moet laten staan.

De ramp is voor deze gezinsbedrijven niet te over zien. Ze kunnen de kosten met een half lege stal niet meer terugverdienen, lijden elke dag verlies en zijn compleet ontredderd en vertwijfeld. Een bankroet is wat in veel gevallen resteert. Hun levenswerk gaat in rook op. Generaties gefokte gezonde koeien moeten naar het slachthuis. Dit leidt ook op het persoonlijke vlak tot risicovolle situaties.

Dat terwijl ze het landschap prachtig aankleden met hun weidende koeien. Ook extra taken zoals zorg, kinderopvang, educatie, verkoop van boerderijproducten en natuuronderhoud nemen ze vaak op zich. Ze vormen een belangrijke factor voor de leefbaarheid en de economie van het platteland en zijn het hart van een innovatieve wereldwijd geprezen melkveehouderij.

Waarom heeft minister Carola Schouten dan zo hard ingegrepen?

Als reden wordt het behoud van het Nederlandse milieu aangevoerd. Er zijn teveel koeien zegt de overheid. Sinds 1983 is het aantal koeien gekrompen van 2,3 miljoen naar 1,7 miljoen in 2018. Echter in de ogen van de overheid nog steeds te veel. De fosfaten in de mest van deze koeien komen door de zeer strenge mestnormen nog maar mondjesmaat op het land. Zelfs minder fosfaat dan het gewas jaarlijks uit de grond onttrekt. Het teveel aan mest gaat naar akkerbouwgebieden, o.a. Noord-Frankrijk waar de grond zo verschraald is dat deze schreeuwt om mest. Een deel van de mest wordt gebruikt voor het produceren van groene stroom.

De vergunde stallen logischerwijs volledig gebruiken heeft dan ook geen impact op het milieu. Nederland produceert inmiddels 6 miljoen kg fosfaat minder dan het zgn. fosfaatplafond ingesteld door de EU in 2002!! Door verduurzaming en innovatie is de uitstoot van broeikasgassen met bijna 50% verminderd. Feiten en resultaten die hun weerga niet kennen bij andere sectoren in Nederland.

Toch blijven de boeren de kop van jut, ook de jonge boeren en de biologische boeren moeten eraan geloven.

En dat terwijl de minister voldoende beleidsruimte heeft om knelgevallen te helpen. Een voorbeeld is het maken van afspraken met de veevoederindustrie over een laag fosfaatgehalte in het voer. Daardoor komt er minder fosfaat in de mest. Een andere oplossingen is een warme sanering van varkensboeren die willen stoppen. Met deze ‘ruimte‘ kunnen alle knelgevallen worden geholpen. Collega melkveehouders hoeven niet extra in te leveren en het is maatschappelijk verantwoord.

Vindt u bovenstaande behandeling van boeren en hun gezinnen onrechtvaardig en oneerlijk? Doe er iets aan. Reageer massaal, bijvoorbeeld via sociale media zoals ons eigen facebookpagina @Innovatiefuitdeknel of het andere geluid van @Liefdevoordeboer.

Wij roepen minister Schouten op om op korte termijn met betrokkenen in gesprek te gaan. Houd jonge boeren overeind en werk aan een goed transitiemodel. Als gezinsbedrijven moeten stoppen werkt dit schaalvergroting en de komst van megastallen in de hand.

Prof. mr. Willem Bruil, bijzonder hoogleraar agrarisch recht
Bennie Jolink, frontzanger Normaal
Annie Schreijer-Pierik, EU-parlementariër o.a. voor milieubeheer
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist van het jaar in 2014
Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch Dairymen Board (DDB)
Hennie Verhoeven, drs. beleidsgerichte milieukunde
Jan Cees Vogelaar, voorzitter Mesdag-fonds
Fons Braks, ondernemer en broer wijlen minister Gerrit Braks
Harmen Endendijk, melkveehouder en collumnist
Sjaak Sprangers, voorzitter Stichting Duinboeren

Innovatief uit de Knel

innovatiefuitdeknel@gmail.com
Innovatief uit de Knel

Kies voor grondgebonden!

Landbouwgrond te koop of te huur. Dagelijks nieuw aanbod met diverse percelen.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

sorry
Diezelfde overheid zegt plotsklaps op 2 juli 2015 : STOP, u mag de stal maar half benutten. Voor de vergelijking, u heeft een huis gebouwd en er komt iemand aan de voordeur met een brief dat u de helft van het huis leeg moet laten staan.

je mag de stal nog steeds helemaal benutten...
+8
Twentsch Land
@sorry

Nee dat zegt de overheid helemaal niet....2010 /2011 is al gewaarschuwd als de melkveestapel blijft groeien er maatregelen worden genomen...2-7-15 is er doorgepakt met het al langere tijd gewaarschuwde.......stal mag nog steeds vol maar wel met fosfaatrechten....half leeg laten staan hoeft niet.
+1
christo
@Twentsch Land Zie kamerbrief maart 2016. Niet voorzienbaar voor 2-7-2016. Martijn heeft toch nog 1 ding goed gedaan in zijn mislukte carriere als stas.
cornelissen
Quote Reactie van @christo:
Zie kamerbrief maart 2016. Niet voorzienbaar voor 2-7-2016. Martijn heeft toch nog 1 ding goed gedaan in zijn mislukte carriere als stas.

Hij wou ook ruimte voor een fatsoenlijke knelgevallenregeling, maar lto en nmv hebben dat tegengehouden, want dan moest het kortingspercentage omhoog, terwijl deze ellende door het waarschijnlijk niet bestaande warning earling systeem van lto en nzo is ontstaan.
maart 2015 was volgens K.Romijn nog niets aan de hand. lto.nl/actueel/Nieuws/….
Voor mij persoonlijk zal de inzet zijn mijn "geroofde" latente ruimte terug te krijgen, dit heb ik gisteren ook kenbaar gemaakt op de ALV van de nmv
+1
Twentsch Land
@cornelissen

Geroofde latente ruimte!! ..... kijk .. een ieder die grond heeft en geen fosfaatrechten heeft is dan gedupeerd....niet alleen melkveehouders......dus iedereen met grond fosfaatrechten geven wat past op zijn/haar grond ?
cornelissen
@Twentsch Land Maar niet ieder heeft op basis hiervan een nieuwe stal gebouwd, die op 2 juli 2015 nog in aanbouw was. ca. 40 ligboxen leeg, (een derde van de stal)
1735 kg latente ruimte "geroofd" , dus grotendeels grondgebonden.
+3
pieta
@cornelissen Waarbij opgemerkt mag worden dat het je eigen keus was om circa 6 jaar te bouwen. Waarbij we als zelfstandigen ook wat risico moeten kunnen dragen voor een tegenvaller. Waarbij er genoeg gewaarschuwd is dat je met een substituut voor quotumkosten moest rekenen. Dus financieel mag je niet aan je max zitten.
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
circa 6 jaar te bouwen.

Moest eerst een nieuwe werktuigenberging met werkplaats (17 x 48 meter) bouwen als vervanging van de oude werktuigenberging ,omdat daar de nieuwe ligboxenstal kwam, inclusief
verplaatsing van de ruwvoederopslag. Dus bepaalt niet stil gezeten.
+2
pieta
@cornelissen Ik zeg ook niet dat je stil hebt gezeten maar erg veel gang had je er ook niet in. In 2011 begonnen en 4 jaar later nog steeds de koeien niet in de stal. Dan kom je wel eens te laat. In de zomer lopen bij jou de koeien in de wei. Je had de koeien mijns inziens gewoon kunnen hebben. Maar ja, je was zo rustig.
Hier liep in die tijd een vertegenwoordiger met een boerderij thuis. Die was er heel simpel in. Stal klaar of niet klaar de eerste week van april 2015 komen er hier 60 koeien bij tenzij de garantieprijs onder de 25 cent zit. Nu mag het.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Maar ja, je was zo rustig.

Nooit ook maar een moment verwacht ,dat men zich ging verlagen tot het "roven "van latente ruimte. Netwerk Grondig is ook hier in het noorden opgericht medio juli 2015,toen dreigde de belangen van de grondgebonden (melk)veehouders te worden vernageld. Helaas hebben ze niet alle "smerige" streken kunnen voorkomen.
Op de ALV van de nmv deze week heb ik ook duidelijk mijn ongenoegen laten blijken, maar men durft daar niet te kiezen. Iets over omzetting van varkensrechten wat men wil om het leed te verzachten .
Helma Lodders van de VVD heeft mij ook toegezegd (voor de verkiezingen) om dit te corrigeren.nu laat ze via een factiemedewerker weten niets te kunnen doen.
Hans19
@christo Daar staat het volgende ook in: "Ik heb daarover diverse malen in uw Kamer gezegd dat groei van de melkveestapel na 2 juli 2015 in dat opzicht voor risico en rekening van de melkveehouder is." & "Ik ben daarom voornemens om melkveehouders die – op basis van het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 en de fosfaatruimte op het bedrijf op basis van de Gecombineerde Opgave 2015 geen fosfaatoverschot hadden op hun bedrijf – voor een deel van de zogenaamde latente plaatsingsruimte (dat is de grond die hoort bij het bedrijf maar die niet nodig is voor aanwending van de fosfaatproductie van het bedrijf) extra rechten te verstrekken." Precies zoals het nu gaat en rechtvaardig is.
DeBoerin
Quote Reactie van @sorry:
je mag de stal nog steeds helemaal benutten...

Oke dat klopt maar om bij de vergelijking te blijven: je mag het huis maar met 3 personen bewonen in plaats van met 5 personen. Wie zet je buiten 2 van je kinderen of je vrouw en 1 kind ?
+2
sorry
@DeBoerin er hoeft er geen één weg ,alleen wat meer rioollasten betalen...
+2
sorry
'ammoniak-arme vloeren ''

hiervoor gekozen om....meer koeien te houden binnen ruimte.van de NB-vergunning...?..
+2
paul1
Wordt wel druk met open brieven.
+9
Woodside
Deze boeren hebben gewoon gegokt en helaas verloren. Het zou werkelijk te gek zijn als ze fosfaatrechten bij krijgen. Ze moeten deze maar gewoon kopen net als iedereen anders. De stal mogen ze gewoon helemaal benutten.
+2
Jansky
@Woodside Je moet idd ergens een streep trekken. Tuurlijk is het zuur, bijv jaren bezig geweest om een vergunning te krijgen voor je nieuwe stal en dan ben je te laat..... Maar uitzonderingen maken is een onbegonnen opgave. Alleen al omdat iedere situatie verschillend is.
verbi
@Woodside Je moet eerst eens tellen als je bv 30 rechten maal 8500 euro is 255000 euro moet neertellenkun je tellen wat je wilt je komt er niet uit.
+1
Coen
@verbi , en voor die 30 extra melkkoeien toen met jaarkosten van 75k (aankoop 300 ton melkquotum) kon wel ?
+2
George
@Coen
Uitbreiden was bijna nooit zo goedkoop. Langjarige gemiddelde quotumprijs was 4 gulden , ofwel €1.80 per kg. Dus quotum voor 1 koe van 9000 kg vergde in de negentiger jaren een investering van €16200 en was dus ruim minstens eens zo duur dan wat fosfaatrechten kosten.
Flinstone
Als deze groep P-rechten binnenhaald via de optie varkensrechten omzetten heb ik er niet zoveel problemen mee! Alle andere opties zijn uit den boze!
Bij nog meer generieke korting komen er nog meer knelgevallen bij!
8,3% is voor ons schamele bedoeninkjen al meer als we lijden kunnen
cornelissen
Quote Reactie van @Flinstone:
8,3% is voor ons schamele bedoeninkjen al meer als we lijden kunnen

Ik weet niet of u lid bent van lto, maar dan zou ik daar goed mijn mond open doen ,want volgens K.Romijn was er maart 2015 nog niets aan de hand.
lto.nl/actueel/Nieuws/…
Overigens wordt in de brief niet gesproken over extra korting, maar het voerspoor of omzetting varkensrechten
+4
George
Quote Reactie van @Flinstone:
Als deze groep P-rechten binnenhaald via de optie varkensrechten omzetten heb ik er niet zoveel problemen mee! Alle andere opties zijn uit den boze!

Kijk zo zijn die boeren. Niet van ons maar laten we het halen bij een andere sector zodat het ons eigen niet treft!
+7
robbies
Quote Reactie van @Flinstone:
de optie varkensrechten omzetten heb ik er niet zoveel problemen mee!

Ik wel. Er is melk zat. Hoeven niet een sector te slachtofferen om nog meer melk te krijgen
+7
Wilbert
Heel Nederland denkt inmiddels dat alle boeren bijna failliet zijn...
Zelfs mijn schoonouders maakten zich al zorgen over mijn toekomst als boer.

Tsja, voor een paar ton aan rechten kun je heel wat open brieven schrijven, misschien krijg je ze alsnog gratis.
Flinstone
@Wilbert je kan ze je rekening nr geven! Maar ik ben het wel met je eens hier is het ongeveer hetzelfde en ze gaan langzamerhand denken waar is die arme dochter van ons mee getrouwd😲
+4
pieta
@Flinstone Wie slim is was boer! 😁
+2
weurding
@pieta wanneer krijg jij je upgrade? 😀
+1
vaak
@pieta yep, heb ik toch de juiste beslissing genomen.
+2
sorry
@Flinstone misschien mag je wel gratis met je schoonmoeder op vakantie
George
Quote Reactie van @sorry:
sschien mag je wel gratis met je schoonmoeder op vakantie

😂 😂
George
Quote Reactie van @Flinstone:
e gaan langzamerhand denken waar is die arme dochter van ons mee getrouwd

Ja dat vind ik eigenlijk best wel logisch dat ze dat denken.
van Ittersum
@Wilbert of meer van : zijn ze weer te zeuren
+1
jan.1
Het hele fosfaat gebeuren is een politiek spel,want er is een tekort aan fosfaat in de wereld.
Hier zijn boeren hun hele 1e snee aan het verkopen omdat ze zoveel gekort zijn dat de kuilen van vorig jaar nog lang niet op zijn.
Verhoudingen kloppen niet meer,wordt tijd dat de kringloopwijzer ingezet mag worden ,want minder fosfaat in het voer is minder uitscheiding .
Twentsch Land
@jan.1

Aan wie verkopen ze dat ?
jan.1
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Aan wie verkopen ze dat ?

denk aan paarden boeren..
+1
Twentsch Land
@jan.1

Eerste snee !! voor paarden te pittig !
sorry
@Twentsch Land wat een zwetskous is het
George
Quote Reactie van @jan.1:
denk aan paarden boeren..

Ik heb eens gehoord dat die €55 per baal geven. 😄
George
Quote Reactie van @jan.1:
een tekort aan fosfaat in de wereld

In Nederland hebben we nog zat.
+2
slagroomvla
"collega melkveehouders hoeven niet extra in te leveren" Zo, wat een royaal gebaar!! Eerst mijn korting maar is terug, deze groep is wel als allerlaatste aan de beurt. Niemand is deze mensen iets verplicht, eigen keuze om een onnozel duur en veel te groot hok te bouwen!
+19
matt
1 ding is zeker en dat is dat er eind 2018 geen 800 melkveebedrijven failliet
Gaan...
+1
Flinstone
@matt er gaat er geeneen failliet!
Boeren met een nieuwe stal kinnen jaren vooruit dus die paar fosfaatrechten komen er ook wel bij
+2
van Ittersum
@Flinstone idd, ze hebben waarschijnlijk 2 van 3 factoren (grond, gebouwen en f.rechten)om te groeien nu voor elkaar. Zijn al verder al menig één, dus niet zeuren, nu het zuur straks het zoet
+2
weurding
@matt op zijn ergst een keer in bb
+1
George
Quote Reactie van @weurding:
op zijn ergst een keer in bb

Ze laten ze niet failliet gaan , dan komt de bank veel geld tekort op veel plaatsen en dat verlies willen ze niet lijden. Ze blijven je echter wel verantwoordelijk houden voor je aangegane verplichtingen met hun en blijven je constant in de gaten houden zoals Weurding zegt door middel Bijzonder Beheer . Je staat compleet onder regie van hun en die druk dat is al bijna net zo erg als failliet . Dat er geen failliet gaan wil niet zeggen dat er niet veel verborgen financieel leed is.
van Ittersum
Kan iemand die 800 boeren die dreigen failliet te gaan dit jaar even onderbouwen. Een actiegroep die met cijfers naar buiten komt geeft zijn geloofwaardigheid te grabbel als deze niet door derden is onderbouwd.

Denk dat zeker 90% van de collega's lacherig over deze soort cijfers denkt, op wat voor basis komt men op dit getal....het geeft de achterliggende gedachte van de rest van de brief weinig geloofwaardigheid . Ik hoor geen bank en die mag ook graag aandacht in dit.

De schrijvers schrjvien in iedere geval niet namens mij
+1
robbies
@van Ittersum er gaan geen boeren failliet. Er zullen er vast wel een paar verplicht worden te stoppen en zullen dat voelen als een faillissement.
+2
van Ittersum
@robbies daarom is deze open brief een lachertje en misschien wel een belediging voor de gehele sector. Elke burger zal waarschijnlijk de gehele sector bekijken van: zeur, zeur, huil, huil (again)
+4
jg
@van Ittersum Allemaal verdubbelen zonder af te vragen of er ruimte en markt is. De periferie is de grote winnaar, die zijn nu echter even ‘ niet thuis ‘.Ieder andere ondernemer uit een andere sector verklaart grote groeiplannen in een verdringingsmarkt tot megalomaan.
+2
van Ittersum
@jgidd, elke transportbedrijf heeft eerst de zekerheid van transport voordat hij een auto bijkoopt, timmerman heeft eerst zijn werk en dan neemt hij personeel aan. Loonbedrijf heeft sws werk voor zijn nieuwe materiaal. Wij melkveehouders zetten eerst een stal en vragen dan af, is daar afzetmarkt voor of kan dat ongestoord goed gaan.....wat klopt hier niet. Tuurlijk krijg je een financiering, natuurlijk krijg je een vergunning maar wie is er nu eindverantwoordelijk en wie tekent daarvoor.....en als het mis gaat niet thuis zijn en vooral een ander de schuld geven. Dit kun je toch niet jankend uitleggen aan de gemiddelde burger....
+1
Frans1
Quote Reactie van @van Ittersum:
Wij melkveehouders zetten eerst een stal en vragen dan af, is daar afzetmarkt voor of kan dat ongestoord goed gaan.....

Onze coop zei toch kom maar op met die melk,wat moet je dan nog meer regelen
van Ittersum
@Frans1 wie is de kapitein van uw bedrijf , u toch of vaart u ook op praat van een ander. Volgens mij heeft melk maar weinig uit te staan met de fosfaten, daarna kwam pas de melkafzet waarbij de markt niet ging doen wat men een paar jaar geleden dacht te doen. Maar u bent baas over u bedrijf , de lasten en de lusten. Hoe kleinzerig en onvolwassen laat menig melkveehouder zien als men gaat jammeren dat het vooral de schuld van anderen is. Wie tekent is verantwoordelijk, niet de omgeving!

Persoonlijk denk ik zijn er vele melkveehouders die jammeren (ook via de rechtsbijstandsverzekering) en ondertussen zelf ook gewoon fosfaatrechten bijkopen. Onder het mom zolang het gratis is...altijd proberen
+2
George
@van Ittersum

Ik heb die bouw van die dubbelgrote stallen , klaar voor de toekomst , Bevrijdingsdag, gaserop verhalen en dergelijke nooit begrepen. Niemand die zich afvroeg waarom er meer geproduceerd moest worden? In alle jaren ervoor in 2012 , 2013 , 2014 was er immers ook al melk zat in de wereld en in april 2015 is er bij mijn weten nergens een nieuwe zuivel consumerende planeet ontdekt , maar iedereen wilde en moest meer gaan melken dachten ze. Het heeft niet veel gebracht , alleen chaos.
pieta
@George De melkprijs is sinds de afschaffing niet gigantisch in elkaar geklapt. 2015 gewoon, 2016 minder, 2017 goed, 2018 lijkt ook wel redelijk. En ja dat zijn nog steeds jaren 90 prijzen maar is toch wel een goed inkomen mee te behalen.
+1
jg
@George Probleem is dat de sector en de belangenbehartigers niet bestuurd worden door verstand. Ze worden bestuurd door 'Oude " kennis, gewoontes en inzichten . Daarom hebben de signalen en inzichten van andersdenkenden wel de bestuurstafels bereikt maar is er niets mee gedaan. De bestuurders dachten dat het oude mechanisme de acceptatie in de maatschappij wel zou afdwingen. Kapitale blunders....
+3
diezel
Quote Reactie van @jg:
Probleem is dat de sector en de belangenbehartigers niet bestuurd worden door verstand.

Als RFC CEO Cees 't Hart, tijdens zijn ½-jaar durende afscheidstournee, paginagrote interviews in het FD (12 maart 2015) geeft met een koptekst als "Heel Azië drinkt straks melk van FrieslandCampina" mag je er toch vanuit gaan dat er geen vuiltje aan de lucht is.
Is toch niet zo raar dat boerenbestuurders en zelfs Rabo-visionairs zich dan wat gedeisd houden als zo'n, op handen gedragen, topman van een multinational een dergelijke visie zo prominent uitdraagt.

(klik om te vergroten)

George
@diezel
Geen verstand dus.
diezel
Quote Reactie van @George:
Geen verstand dus.

Hetgeen wat mij van destijds het meeste bijgebleven is dat ik op 37 minnetjes belandde na een kritische noot over dit artikel. 😞
+1
George
@diezel Als je twijfels had over groei of iets anders verkondigde werd je verguist. Sieta weet er alles van.
+3
Detukkeroettwente
@George k Heb het al vaker gezegd sieta heeft op dit punt gelijk gekregen, de fosfaatrechten zijn nu DE uitdaging, en het probleem bij de knelgevallen is , dat men niet de ruimte heeft/ krijgt van de bank om te kopen. Dus men zit TE zwaar gefinancierd en dat kun je niemand in de schoenen schuiven, even ter vergelijking de rente in turkye is 16 %, klopt dit diezel ???

Ook heb bij de afschaffing van het qoutum vaker gezegd het gaat anders lopen dan wij denken /verwachten / hopen/wensen zie hier !!!

Ook toen hier meermalen neergezet , zorg dat je financiering op orde is.
jg
@diezel Tegen Cees is in 2014 al gezegd dat het fosfaatplafond voor forse beperking ging zorgen . Ook Cees had richting zijn financiers kennelijk niet de behoefte om ‘ spelbreker ‘ te zijn .
Coen
@diezel , ik heb hier ook nog een stuk (uit die jaren) liggen van Rabo; elk jaar een groei van de koopkrachtige vraag met 2,5% 😄
+1
Frans1
@van Ittersum heel verhaal van Ittersum, maar jij stelt dat je voor uitbreiding helder moet hebben dat de afzet verzekerd is,dan stel ik dus dat dat zo was omdat de afnemer zei kom maar op met die melk.het gaat er niet om wat ik doe,ik ben maar een klein prullertje die ook probeert zn eigen te redden😄
van Ittersum
@Frans1 ik stel dat je in moet calculeren dat het ook anders kan gaan dan wat de rekenmachine zei. Theorie en de praktijk, maak je die gok hulde als het lukt, geen traan als het mislukt
+1
robbies
Quote:
Wie tekent is verantwoordelijk, niet de omgeving!

@van Ittersum ook wie niet getekend heeft moet zich nu verantwoorden
van Ittersum
@robbies weinig last gehad, de ruimte was er en ver weg de meesten hebben hun "verlies" weer aangevuld met rechten dus niet jammeren
+1
Subsidievreter
@Frans1 bij een coöperatie werken nou eenmaal niet de slimste mensen(net als bij de gemeente)., want als dat wel zo was werkten ze voor hun eigen knip.
+4
Frans1
@Subsidievreter deze opmerking vind ik ook niet bijster slim
Twentsch Land
@Subsidievreter

Je wilt niet weten hoeveel er direct en/of indirect voor eigen knip werken bij dergelijke.
van Ittersum
@Subsidievreter daarom kunnen ze veelal met een 100 % doorbetaling minder uren werken, van 5 naar 4 dagen (boven de 60 jaar). Wie is dan slim?
j h p
@van Ittersum Heb je niet gezien hoeveel vrachtwagens en bouwvakkers er in 2010/11/12 langs de kant stonden.
+1
van Ittersum
@j h p juist, zouden die ook Yvon Jaspers hebben uit genodigd om eens een flink potje te janken omdat hun gepimte lease-truck nogal zwaar aan hun achterste zit of de bouwvakker zei dat hun aankoop van die veel te dure woning mocht van de bank en nu met de sores zitten. Nee, ik ben wel klaar met die mensen net als de meeste burgers die denken: jou probleem, val mij daar niet lastig mee.
j h p
@van Ittersum Je geeft er een interessante draai aan, vrachtwagens werden toch niet aangeschaft als er geen werk voor was en toch stonden er toen veel aan de kant, wat ik wil zeggen je kunt alles nog zo goed berekenen en uitstippelen, het onverwachte is niet te plannen, neemt niet weg dat bij de 1 er meer onverwachts gebeurd dan de ander.
+1
Noorderling
Quote Reactie van @j h p:
wat ik wil zeggen je kunt alles nog zo goed berekenen en uitstippelen, het onverwachte is niet te plannen, neemt niet weg dat bij de 1 er meer onverwachts gebeurd dan de ander.

Het maakt nogal een verschil welke aannames je meeneemt in je berekening. De rekenmachine doet zn werk wel, de invoer bepaalt het resultaat.
Ga je uit van 32,5cent wat de bank als maximum hanteerde of houd je 30 cent aan. Ga je uit van 100% bezetting met 1000kg hogere melkproductie per koe om alles recht te breien zodat er een positief getal onder de streep staat of speel je wat meer op safe.

Als je meent dat je recht hebt op een volle stal, en bij de minister aan kunt kloppen voor een gegarandeerde marge dmv interventie en bij een tegenslag iedereen naar jouw pijpen moet dansen kun je beter bij de gemeente aan het werk gaan. Weet je precies wat je deze maand aan loon ontvangt, komende maand en over 3jaar.
j h p
@Noorderling Dat zeg ik bij de 1 gebeurd meer onverwachts dan de ander.
+1
Coen
@Noorderling , elke goede adviseur had je toen voorgehouden dat je in je berekeningen moest rekening houden met een volwaardig substituut voor de voormalige melkquotumkosten, daaraan gekoppeld mogelijk ook een volwaardig investeringssubstituut voor de melkquotumaankoop.

die 800 huilers moeten nu dus eens goed in de spiegel kijken, maar ze willen natuurlijk gratis rechten ontvangen 😞
+1
Jannus
Quote Reactie van @Coen:
elke goede adviseur

Ik luister altijd naar de rmo chauffeur want die heeft het altijd goed 😀
+1
buitenveld
@Jannus die chauffeur is tenslotte ook logistiek bestuurder
+1
van Ittersum
@Jannus op zich een goed iets, komt overal, hoort van alles is niet gebonden aan commissies en heeft nergens een belang in. Maar u zal dat wel sarcastisch bedoelen:-)
+2
Noorderling
Quote Reactie van @Coen:
elke goede adviseur had je toen voorgehouden

Je bent eigen baas, je moet het zelf door rekenen wil je het begrijpen wat er gebeurt op je bedrijf en welke gevolgen de verschillende scenario's hebben. Want met alleen een excelbestandje doorsturen met een groot logo erbij van de adviseur/accountant ga je het niet mee redden bij de financier. Je zult toch echt zelf je plan moeten verdedigen.

Adviseurs betaal je om te laten zeggen wat je wilt horen. Een die dwars tegen je in gaat of zegt dat het niet kan, wordt aan de kant geparkeerd en nummer 2 wordt gebeld. Het gaat mis omdat de opdrachtgevers niet weten waar ze staan met hun bedrijf. In het quotumtijdperk waarbij de saldo's vast stonden en je je tot op de laatste euro kon financieren omdat de melkprijs en kosten nagenoeg stabiel waren zijn voorbij.
van Ittersum
@j h p de eigen rijders gaan ook altijd maar vanuit dat ze vracht krijgen, en idd alles kun je berekenen, wordt ook tijd om eens een plan b bij te betrekken. En dit met de fosfaatrechten of wat dan ook zag 90% wel aankomen . Daar hoefde je geen bezoek aan een waarzegger voor af te leggen. Dat is de kern, ongestoord groeien in koeien, melk (ondanks dat het toen mocht) kon nooit goed gaan, of je moest echt maatschappelijk blind zijn
Frans1
Quote Reactie van @jg:
grote groeiplannen in een verdringingsmarkt

In de vrije markt noemt men dat concurrentie
George
Quote Reactie van @Frans1:
In de vrije markt noemt men dat concurrentie

Het was nogal behoorlijk dom om zomaar te gaan verdubbelen. Maar het werd je van alle kanten aan gepraat.
+1
Frans1
@George dat klopt,maar wat je er mee doet is aan jezelf. Maar waar de grote groeiers tegen aan lopen wordt niet veroorzaakt door marktwerking,maar Door falende (ontbrekende) regelgeving,en om dit te repareren wordt iedereen meegetrokken het moeras in,en dat vind ik achterlijk,maar we hebben er ons maar weer mee te redden
George
Quote Reactie van @van Ittersum:
lke burger zal waarschijnlijk de gehele sector bekijken van: zeur, zeur, huil, huil (again)

Nee hoor de meeste zullen denken dat ze blij zijn dat ze geen boer zijn.
van Ittersum
@George en dan denkend: best zielig zo'n boer op zo'n grote fendt trekker die met bijna 50 km/uur en een gestresst gezicht mij bijna van de sokken reed.
+4
robbies
Quote Reactie van @van Ittersum:
grote fendt trekker

Altijd dat gezeur over die trekker
van Ittersum
@robbies maatstaf die zij zien in de bewoonde wereld
j h p
@van Ittersum En als je met een oude klapperkast over straat rijd ben je een slechte boer, die maatstaaf kun je niet zo veel van op aan.
van Ittersum
@j h p alles in verhouding
verbi
@van Ittersum Wel namens mij!
van Ittersum
@verbi dan zal je vaak in de toekomst open brieven mee ondertekenend is mijn verwachting, dit is nog maar het begin
paul1
@van Ittersum door het grote aantal 'open brieven' ligt devaluatie ervan op de loer.
Leg maar boven op de stapel
slagroomvla
@van Ittersum Failliet gaan?? gemiddeld bedrijf heeft er de 1e week januari een miljoen aan waarde in de vorm van verkoopbare productierechten bijgekregen, echte logica dat je dan failliet gaat......
+1
George
Quote Reactie van @slagroomvla:
Failliet gaan?? gemiddeld bedrijf heeft er de 1e week januari een miljoen aan waarde in de vorm van verkoopbare productierechten bijgekregen, echte logica dat je dan failliet gaat......

Nogmaals ze laten je niet failliet gaan maar als je investeringen hebt gedaan wat berekend is op het scherpst van de snede (hebben ze zelf gedaan) en het plaatje komt niet helemaal uit dan heb je wel een probleem. Niet de bank maar wel de melkveehouder die telkens aan bank verantwoording over alles en nog wat moet afleggen. Veel verborgen financieel leed waar je liever niet in wilt zitten.
Rob07
@van Ittersum Er gaat waarschijnlijk geen één failliet. Flauwekul om dit aan te voeren.
Nee we laten ze eerst nog een 10 tot 20 jaar doormodderen en ze trekken vanzelf de stekker eruit. Als je (financiele) positie is verslechterd is er stomweg minder kans op een bedrijf voor de toekomst.
+1
Wilbert
@Rob07 doormodderen? Zij kunnen met 2 vingers in de neus een prima technisch resultaat draaien in hun moderne stallen. Ga in overleg met de bank, maak afspraken en zorg dat er structureel meer binnen komt dan uitgaat.
En bij de echt hopeloze gevallen trekt de bank er wel eerder de stekker uit, niemand is gebaat bij aanmodderen, daalt enkel de waarde van het bedrijf.
KOC1981
Ze nemen in ieder geval zelf rustig de tijd om de brief te ondertekenen. nu 530 handtekeningen als je de petitie opzoekt.

met 800 knelgevallen inclusief familie en kennissen moet je toch zo 10 handtekeningen per bedrijf hebben = 8000.
sorry
@KOC1981 waarom heeft de (z)lto niet ondertekent???? meulenbaks ging er toch allus aan dooooooen?
Wiebren
@KOC1981 ze hebben dik 800 die de Facebook-pagina leuk vinden. Is dat de basis?
van Ittersum
@Wiebren Facebook is tegenwoordig toch voor bejaarden, ook wel de het " nieuwe achter de geraniums zitten-book" , volgens mijn kinderen, als ik opper ook maar eens het idee heb om Facebook te nemen.
+6
Boerma
Het blijft ook maar door gaan om fosfaatrechten gratis te krijgen zeg😢. Wij hebben ook nog ruimte in de stal over. En op voorhand grond gekocht zodat we grondgebonden waren voordat we uit gingen breiden in aantal koeien. Maar moeten toch ook gewoon rechten kopen? En dan zullen degene die te luxe en groot gebouwd hebben wel gratis rechten krijgen.
Boerma
-
adrian
Dilemma. Ook ik heb in 2014-2015 gebouwd en dus uitgebreid. Dat er een nieuwe begrenzing aan zat te komen was toen redelijk voorspelbaar. Wat de begrenzing zou zijn niet. Tijdens onze gesprekken met adviseurs, bank, enz. kwam het woord fosfaatplafond regelmatig over tafel. Dat was ook de reden dat we onze plannen hebben doorgerekend op basis van een 3/4 gevulde stal. Gelukkig. Toen we de bouw startten wisten we dat we een risico namen. Peildatum 2-7-2015 (we hadden de stal net in gebruik) kwam niet goed uit, we waren net groeiende. Maar het was wel enigszins door ons ingecalculeerd. De invoering van de fosfaatrechten was voor ons pijnlijk, zeker die 8.3 % korting, maar we hebben ons verlies genomen. 35 koeien minder dan eind 2016 en minder jongvee. Fosfaatrechten vind ik te duur nu. Maar we redden ons. We gaan niet failliet.
Volgens de ingezonden brief hoor ik echter bij de knelgevallen. Immers gebouwd rondom het einde van de melkquotering en de stal maar gedeeltelijk vol. Moet ik me dan toch maar een brief richting de minister doen, mezelf aanmelden bij deze club en mezelf als knelgeval profileren?
robbies
@adrian ja natuurlijk moet je dat doen.
Todi
En Boerma @adrian Het hoort te wezen[ Carola wil niet "" geneukt"" worden] maar je weet soms nooit bij het ministerie.
Flinstone
@Todi hoho, Grashof deed het met iemand van zn eigen partij😂
+1
spotmelker
Quote Reactie van @adrian:
wel enigszins door ons ingecalculeerd.

Dat had toch bij alle 'knelgevallen' het geval moeten zijn? Ik heb een dito percentage vee moeten ruimen maar heb niet gebouwd, voel me geen knelgeval, baal wel en heb absoluut geen behoefte om allerlei (juridische) procedures door te lopen waar zo weinig succeskansen zijn. Dus doe ik het rustiger aan of koop wat bij.
+7
puntertje
Ach, daar is het clubje boeren weer die met subsidie een enorm dure en geautomatiseerde stal neer hebben geplant en nu zeuren om gratis rechten omdat ze zo geweldig bezig zijn. Achteraan aansluiten zou ik zeggen.
j h p
@puntertje En hoeveel subsidie zat er dan op die stallen?
cornelissen
@j h p Ben ik ook nieuwsgierig naar, misschien heb ik veel laten "liggen"
m uut m
@j h p
Toen ik bouwde was dat 50% van de meerkosten tov een normstal.
Kwam er kort gezegd op neer rond de 25% de totale bouw kosten.
In mijn geval was dat 150.000 euro.
+2
Noorderling
@m uut m
Handje contantje of fiscale voordelen?
Voor die fiscale voordelen moet je wel eerst winst maken wil je die benutten. Als het al een plan is met vraagtekens, en je wilt een te dure luxe stal rond rekenen middels mdv die niet vol komt. Waarbij de kosten per koe zomaar op 10.000 zitten worden die fiscale voordelen ook niet benut.

Zeker na 2013 werden door vele investeringen in stallen de voorwaarden flink verhoogd, zodat er nog een groepje gekken over bleef en de pot net leeg kwam. rondom 2010 stelde het hele MDV nog weinig voor qua voorwaarden.
cornelissen
@Noorderling Zeker na 2013 werden door vele investeringen in stallen de voorwaarden flink verhoogd,
Inderdaad, ben ook halverwege de bouw afgehaakt, niet meer interessant.

PS. als eigenbouwer moet je ieder jaar opnieuw het certificaat aanvragen met de dan geldende voorwaarden.
Dus die subsidie , vergeet het maar
m uut m
@Noorderling
Gebouwd in 2009 subsidie ontvangen in juni 2010
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!