Conclusie veeweidegebied zonder onderbouwing

Typisch een geval van: hier is (onze)conclusie , schrijf jullie er een rapport bij?
e-pages.dk/lc/2772/…
van Ittersum

CAT telefoons - Goedkoop en machtig sterk!

Barst in je telefoon? Knikker dat ding weg! Kies voor degelijkheid.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

kanniewaarzijn
Om je dood te lachen.
dwers
Laat die lui daar dan zelf een agrarisch bedrijf beginnen.
van Ittersum
@dwers die zijn meer bezig om voor hetzelfde loon omropfryslan.nl/nieuws/… minder aanwezig(ipv werken) te zijn. De smoes dat de jongeren nu een kans krijgen is wassen neus. Bij de belastingsdienst hebben ze dit trucje ook al uitgehaald, minder (of niet meer) werken(aanwezig) , dezelfde loon.
huske
Snap dat nooit, hoger peil en meer waterberging
putjesschepper
Enige tijd geleden bij elkaar geweest met de buurt en waterschap erbij.zijn nog erg veel open einden zoals bijvoorbeeld hoe komt het met de buffer.hadden ze nog niet overnagedacht. 🤔
van Ittersum
@putjesschepper opzich is een hoger peil niet verkeerd, maar het probleem zit op het einde. Het gemaal is berekend op 18mm per dag. Dus handhaving van die peil loopt daarom compleet spaak en als dat nu eens gegarandeerd werd was het draagvlak stukken groter. Maar nee, laten we eerst zorgen dat de burgers droge voeten houden en het achterland...ach....who cares!!!!!

Het gevaar is dat ze straks naar buiten treden met de volgende smoes: "in overleg met de boeren is er dit besloten" .vandaar die open einden, kunnen jullie nooit zeggen dat er niets besproken is. Ik ken dat foefje al, geen getekende verslag , geen overleg geweest. Vooraf als voorwaarde.
Boerma
Hier pas geboord. Vooraan het perceel bij de hoge sloot was het veen onder de klei helemaal zwart, dus verteerd.
Achteraan het perceel zit het water in de sloot op ongeveer 1,3 meter. Daar was het veen helemaal bruin. Dus alle slootpeilen maar weer laten zakken zou ik zeggen😂
van Ittersum
@Boerma slootwaterpeil is geen grondwaterpeil
+1
Boerma
@van Ittersum nee maar ze willen hier de sloten wel omhoog doen zodat het veen minder verteerd
van Ittersum
@Boerma heeft alleen effect als het veen nog niet verteerd is
Wiebren
Dezelfde krant plaatste vandaag: "Deze krant stelde gisteren op basis van het rapport dat een onderbouwing ontbreekt. Op de tentoonstelling wordt die wel gegeven".

Het was een persbijeenkomst, de krant probeerde alvast een primeurtje te hebben en schreef dus alvast wat op. Wel goed dat ze daar vandaag op terugkomen. Op de expositie is het wel beschikbaar. Op basis van de LEI-BIN bedrijven, de doorrekening op klimaat is door PBL gedaan en input van bedrijfsvoering komt van bedrijven die nu draaien en er geld mee verdienen.
van Ittersum
@Wiebren misschien een vraag uit eigen belang maar vindt u het ook niet hypocriet om aan de ene zijde te praten over CO2 beperking en aan de andere kant aan tafel te zitten(ga ik wat vanuit of anders wie dan ook) met partijen die zich minder druk maken over CO2 als het over bv. Schiphol gaat. Maar niet te spreken hoe zij in privé sfeer hun vervoersmiddel kiezen(vliegtuig) bv. met vakantie.

Je krijgt het idee(of weet bijna zeker)dat vanuit hun betaalde functie anders geredeneerd wordt dan men in feite zelf zijn. Hier maakt niet uit of je nu links of rechts georiënteerd bent. De impact op de bedrijven in dat gebied is namelijk enorm en ik vrees dat het meerendeel van de besteden budget overal heen gaat (advies en begeleidingsmensen)maar niet waar het moet zijn.

Ik mis dus de praktische invulling van dit alles
Wiebren
@van Ittersum ik was betrokken bij het ontwerp van dit ‘rapport’. Het is meer een verkenning van mogelijkheden. Tot nu toe was het vooral een discussie tussen:
1. blijven droogpompen anders kun je niet rendabel boeren (voor de korte termijn is dat terecht)
2. actief vernatten betekent eigenlijk dat je maar kroos of lisdodden moet gaan telen.

2 is niet realistisch en dan ben je ook geen melkveehouder meer. Dat biedt dus geen perspectief

1 is op langere termijn ook geen optie, ook als je een lage CO2-footprint wilt in bijv FocusPlanet dan kun je niet op een oxiderende veenbodem boeren.

Dat is waar de discussie over gaat en er is dus gekeken wat zijn wél opties waar ook boeren mee verder kunnen?
Er komen drie bedrijfsvormen uit:
- bedrijf grondgebonden maken, extra hectares uit een soort ‘grondpot’ en meer inzet onderwaterdrains.
- natuurboer, op basis van gras en hooi met hoger grondwaterpeil leveren in duurdere segment en meer natuurbeheer.
- circulair bedrijf, eiwitteelt uit kroos (op dunne fractie), zetmeel uit tarwe inkopen en vaste mest terug, wilgen en algen voor brandstof.

De doorrekening door LEI levert op dat alledrie de bedrijfstypes ook voldoende gezinsinkomen op kunnen leveren, in plaats van alleen maar schade.

Wie er wat mee wil kan kijken wat toepasbaar is en wie kan helpen.

Mbt Schiphol ea, dat heeft te maken met het Parijsakkoord.
De uitstoot aan CO2 van de veenweide is natuurlijk al decennia aan de gang, maar sinds het klimaatakkoord komt het nu in een stroomversnelling. En schepen en vliegverkeer niet. Dat is de vorige oorlog als dat anders moet, ook al is het inderdaad hypocriet
van Ittersum
@Wiebren dank u voor de uitgebreide antwoordt. De Lege Midden( in de volksmond zo genoemd) is een probleemgebied qua waterhuishouding versus veeninklinking daar zal iedereen het wel over eens zijn.
A:Is dit of wordt dit een voorbeeld voor meer gebieden?
B: bij monde van een Statenlid die zei : geen steun van de boeren geen uitvoering ( ivm juridische kant van het verhaal), gaat u hier mee in?
C; in hoeverre zijn of hebben de boeren in eerste aanleg betrokken/inspraak geweest/gehad in dit plan en op welke wijze en wat waren hun ideeën hierin.

Ik zie namelijk in of vrees dat dit een begin is van vele gebieden in Nederland
+3
de jonge
@Wiebren
Grote delen van Nederland worden gekenmerkt door een langzame, natuurlijke daling van de bodem. Vroeger werd het dalen van de bodem gecompenseerd door afzetting van klei en zand door de grote rivieren. Bij elke overstroming werd een beetje sediment afgezet. In de Middeleeuwen is men in Nederland begonnen met het aanleggen van dijken. Daardoor krijgen rivieren niet meer de kans om buiten hun oevers te treden, waardoor de Nederlandse bodem steeds verder onder de zeespiegel zakt.


Stijging van de zeespiegel

De zeespiegel stijgt ten opzichte van het achterliggend land. Het effect hiervan is hetzelfde als van bodemdaling. Sinds de laatste ijstijd (10 000 jaar geleden) is de zee met ongeveer honderd meter omhoog gekomen. De zeespiegel stijgt momenteel met ongeveer 20 - 100 cm per eeuw ten opzichte van het dalende landoppervlak. De zee stijgt door het smelten van poolijs sinds de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden). Zonder tegenmaatregelen, zoals het verhogen van dijken en het opspuiten van zand langs de kust, leiden zeespiegelstijging en bodemdaling tot overstroming van Nederland

en dan moeten de mensen in het veengebied weer gaan verzuipen. dit is een natuurlijk proces!! in de ijstijd was er hier zelfs geen veen. waarom mag het klimaat niet meer veranderen. ijstijden en al zijn hier geweest,ik krijg de indruk dat men gewoon meer naar natuur wil om aan klimaatdoelstellingen te voldoen voor europa,om zo meer industrie in nederland te kunnen hebben. wat doet die tak van sport eigenlijk voor het milieu.
Wiebren
Ik heb geen idee of het een voorbeeld is voor meer gebieden. Er is veel werk gestoken in het in kaart brengen van het gebied (letterlijk en figuurlijk), het watersysteem, de natuurgebieden, de bebouwing en vanaf dag 1 zijn er boeren bezocht vooraf, met verschillende typen bedrijfsvoering. Daarna is een ontwerp gemaakt. Dat is getoetst bij de gebiedscooperatie, met daarin boeren. En bij een klankbordgroep innovatie veenweide, ook met boeren erin. Nu is er een expositie die kan dienen als praatstuk. De film zou ook gebruikt kunnen worden in andere gebieden als opening voor gesprek.

De andere vragen zijn meer voor boeren, beleid en politiek, zij gaan over uitvoering. Lijkt mij logisch dat alle mensen die belanghebbende zijn in de gebieden (niet alleen boeren) er bij betrokken kunnen worden. Maar dat is niet aan mij.

Het resultaat van het veenweideatelier is bedoeld ter inspiratie, niet meer en niet minder.
van Ittersum
@Wiebren tenslotte dit, is er wel een kaart ter beschikking welke gebieden het wel betreft en niet. Er heerst nogal onduidelijkheid binnen een gebied of streek.
Wiebren
@van Ittersum een kaart waarvan?
van Ittersum
@Wiebren die voorgestelde gebieden, welke percelen vallen hierin
Wiebren
@van Ittersum dan moet je bij Wetterskip en Provincie zijn denk ik. Hier is er eentje over slootpeilen: wetterskipfryslan.nl/veenweide/
van Ittersum
@Wiebren uhm....je hebt er over mee gepraat en/of mee opgesteld maar je weet niet exact om welke gebieden het gaat....

Nu bekruipt mij een raar gevoel...
Wiebren
@van Ittersum waar heb ik over meegepraat, over het veenweidebeleid? Nee, dat zijn Wetterskip en provincie.
En van het ontwerpatelier zijn geen kaarten met percelen, omdat het voor een expositie is en niet voor beleid
MTSTAMMINGA
Mooi foto van ons vroeger grasland wat meest water is nu De ribben in dat water is oa mijn natuurland De sloot die gehekelt was ,en waar te veel waterzuring uit gehaaldt was Staat ook op de foto
+2
van Ittersum
@MTSTAMMINGA soms denk ik, pak de kaart van 200 jaar geleden maar, zo kon het wel eens weer worden.. vergis je niet wat er in Zeeland nog gaat gebeuren. omroepzeeland.nl/tag/hedwigepolder/ 25 jaar geleden was de gedachte dat dit ook nooit zou kunnen, maar het gebeurd(e) wel.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!