NEVEDI: Rapport commissie Grondgebondenheid ambitieus

Persbericht NEVEDI:

12 april 2018 - Nevedi heeft kennis genomen van het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat is uitgebracht aan Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Rundveehouderij. Belangrijke pijlers onder het advies vormen de aansluiting bij het regeerakkoord waarin klimaatdoelen, circulariteit, voorkomen voedselverspilling en vastlegging koolstof in biomassa centraal staan. Nevedi is het volledig eens met deze uitgangspunten en ziet daarbij ook belangrijke raakvlakken met haar rol als collecteur van grondstoffen, leverancier van voedermiddelen aan Nederlandse veehouderijbedrijven en tevens als bedrijfsadviseur van veehouders.

Kritische noot bij het rapport vormt de ambitie op het punt van regionale herkomst van grondstoffen of voedergewassen. Hierin worden kaders genoemd die niet automatisch recht doen aan het behalen van klimaatdoelen en circulariteit. De optimalisatie van rantsoenen en de optimalisatie tussen ruwvoer en krachtvoer dient te worden gebaseerd op objectieve rekenmethoden waaraan juiste data ten grondslag liggen. Als erfbetreders bekleden de voeradviseurs een belangrijke rol bij die optimalisatie. Daarbij is het cruciaal dat maatwerk advies kan worden gegeven voor een melkveehouderij dat uitgaat van een integrale afweging. Het behalen van het ene doel moet geen averechtse effecten opleveren voor een ander doel. Het ontwikkelingsmodel van een melkveebedrijf moet vergezeld gaan van een bijpassend en haalbaar bedrijfseconomisch plan.

Nevedi ziet in het adviesrapport van de commissie Grondgebondenheid aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de melkveehouderij. Via gerichte investeringen verduurzaamt de sector zich verder en realiseert de melkveehouderij de gewenste inpasbaarheid in het Nederlandse landschap. Daarboven moet ook de internationale context van onze melkveehouderij worden meegewogen. Dat geldt zowel vanuit grondstofperspectief als ook vanuit export van zuivelproducten.

Ten slotte merkt Nevedi op dat de melkveehouderij in Nederland niet op zich staat. Genoemde doelen rond klimaat, milieu en natuur zullen komende jaren behaald moeten worden. Het vraagt een integrale aanpak binnen en tussen agrarische productieketens waarbij de dialoog met de samenleving blijvend is.

Nevedi werkt hier graag aan mee en zal de melkveehouderij ondersteunen bij het realiseren van ontwikkelingsperspectief in Nederland.
Grasbaal

Probeer dit ding maar eens kapot te krijgen

Weer gewone, simpele telefoon die oersterk is? Dat scheelt je een hoop irritatie en euro's.

Advertentie
Bezoek website

Reacties

nederlandse boer
Wat een poeslieve reactie van Nevedi terwijl ze deksels goed begrijpen dat hun rol als grondstoffenleverancier aan de grondgebonden zelf krachtvoerverbouwende melkveehouder gewoonweg uitgespeeld is. Oh, oh, oh, oh.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!