A-ware keert zich tegen kunstmest

"Het is toch te gek dat je kunstmest moet gebruiken", zo laat Klaas de Jong, COO van A-ware, weten. Het is de eerste verwerker die openlijk stelling neemt in de discussie rondom kunstmest. Ondertussen maakt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het een van zijn speerpunten in de visie 'Koe en Klimaat'. Hiermee neemt het anti-kunstmestgeluid sterk toe.

"Het is eigenlijk te gek dat je als melkveehouder kunstmest moet gebruiken", stelt De Jong. Namens A-ware gaat hij in op het klimaatvraagstuk. "Het model voor de bodem werkt alleen als de boer erachter staat en wanneer er een verdienmodel is." De Jong verwijst hiermee naar de opgaves die op de melkveehouder afkomen. Dit neemt echter niet weg dat "er al veel meer evenwicht is dan we zelf denken." De Jong benadrukt dit omdat hij ziet dat veelal de opname vergeten wordt, maar dan speelt de bodem wel een belangrijke rol.

Bron

A-ware keert zich tegen kunstmest
boerenbusiness.nl

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

+5
Milkman4
Het is ook belachelijk, duur mest afvoeren en dure kunstmest terug kopen.
dorpsrandhoeve
@Milkman4 Het is niet belachelijk, het is idioot!
Henry1
@Milkman4
Vind dat wel heel gemakkelijk gezegd.... Eigenlijk is kunstmest dus maar een onzinnige uitvinding?
Volgens is kunstmest een de middelen geweest die geholpen heeft om de landbouw naar een hoger niveau te brengen.

En ja bij bioboeren kan het zonder, maar dan kan het eiwit er ook gewoon niet inzitten. En bioboeren strooien dan misschien geen gangbare kunstmest, maar wel andere alternatieve meststoffen (schelpenkalk ofzo) die in de tijd dat er nog geen kunstmest was ook niet werden gestrooid. Dus dat ook maar verbieden?
m uut m
@Henry1
Bekalken is iets anders dan kunstmest.
Klavers zorgen voor voldoende eiwit maar klaver houdt van een hoge ph vandaar bekalken met een zeer ouderwetse kalkmeststof
pieta
@m uut m Ook wij werken met klaver maar het zelf brengen van kalk op je land heeft ook niet alles met kringloop ed te maken. Ook bio-boeren werken met de toegestane methoden/middelen.
m uut m
@pieta
En?
Wij voeren toch ook calcium af.
pieta
@m uut m Je voert toch ook stikstof af. Dus dat het argument niet zijn.
+1
Henry1
@pieta dat was mijn eerste gedachte ook. Maar wel zo realistisch zijn dat stikstof uit de lucht gebonden kan worden en calcium niet.
overstekend wild
@m uut m bekalken (regelmatig) is organische stof verbranden is de boterham van je kinderen op eten
m uut m
@overstekend wild
Kleine beetjes per keer de ph niet meer dan 0,1 punt verhogen .
dwers
@Henry1 ik heb wel eens gehoord dat er wel tientallen soorten eiwiten zijn , misschien zijn eiwiten geproduceerd vanuit een gezonde bodem wel beter/gezonder dan uit kunstmest/ drijfmest.
+1
Henry1
@dwers
Ja dat geloof ik ook wel. En het energieverbruik is ook wel de reden dat ik het ook wel zie gebeuren dat in de toekomst kunstmest heel duur wordt of op een andere manier aan banden wordt gelegd.
En als nu de kunstmest ingewisseld zou mogen worden voor dierlijke mest, dan zou er nog wat inzitten, maar dat geloof ik nog niet helemaal.

Maar heb er onder het melken nog even over nagedacht. Denk dat we toch dit jaar maar onze kunstmestruimte volledig gebruiken. En ja ook wij hebben wel wat grasklaver (witte klaver is hier al jaren standaard er door en nu ook een maaiperceel met rode klaver). En vind gras-rode klaver ook wel interessant spul om te zien groeien en bijv. de gevoeligheid m.b.t. grond. Letterlijk op de streep af is te zien waar een sloot gedempt is, waar mais stond en waar gras stond.

Het gebruik van kunstmest is wel een van de belangrijkste reden waarom we niet kiezen voor bio. We zitten hier op zandgrond en dan valt het sowieso al niet mee om een fatsoenlijk eiwitgehalte in het gras te krijgen.
m uut m
@Henry1
Als al het andere geen belemmering is om biologisch te worden hoef je je ook niet bang te zijn voor geen kunstmest gebruik.
Henry1
@m uut m waar zit dan het probleem? Regels voor bio worden nu wel strenger, maar het viel wel redelijk mee toch?

Omschakelen zit je wat met eigen ruwvoer maar ik weet niet hoe dat exact werkt?

En antibiotica mag niet preventief maar dat mag bij gangbaar melkvee ook al niet en dat doen we ook niet. Wachttijd is dubbel maar als ze het bij gangbare melk niet meer vinden waarom bij bio dan wel?

Zitten nu op ongeveer 16-17000 kg melk per ha. Bij bio door lagere productie en lagere kv gift (ivm duur kv) misschien wat lager dus dat past ook beter?

Geen derogatie meer maar ook een veel lagere excretie norm dus vast wel mestafvoer maar denk niet zoveel extra dan nu. Alleen moet het dan naar bio boer en die zijn hier niet zoveel.

Weidegang is bij bio toch : als het enigszins mogelijk is qua weer en grond moet het. Maar dat is redelijk rekbaar. En weiden doen we ook wel

Wat mis ik dan nog?
m uut m
@Henry1
verbouw je geen mais?
dwers
@Henry1 ja ik zit hier op kleigrond , mijn kuil zat hier allemaal tussen de 180 en 200 ruweiwit bij 150 kg N uit kunstmest, kon ook nog wel mest aanvoeren.
van Ittersum
@Henry1 vergelijkt nu de omstandigheden en kennis van 100 jaar geleden en nu?
m uut m
@van Ittersum
Kennis van de bodem is sinds de invoering van kunstmest er niet op vooruit gegaan.
van Ittersum
@m uut m kennis wel , gebruik niet is mijn overtuiging mede omdat er op korte termijn gedacht werd. De balans van de grond kon worden gecompenseerd door van buiten af meststoffen op te gooien. Niet zo lang geleden strooiden we nog 450 kg zuiver N , zie daar meer dan gehalveerd en nu wordt bv wel naar de ph van de grond gekeken met de wetenschap als die niet boven de 5,5 zit je water naar de zee draagt.
m uut m
@van Ittersum
De kennis van de bodem is bij de meeste boeren naatje.
Henry1
@van Ittersum
nee. Maar ik kan niet geloven dat de landbouw zich zonder kunstmest zo had kunnen ontwikkelen dan dat het nu gegaan is. Voor zover ik geleerd heb is kunstmest, samen met de import van veevoer, het vliegwiel van de landbouw geweest.

En wat ik ineen reactie verderop ook lees, ja we zijn terug gegaan in kunstmest en dit zal ook nog wel verder teruggaan of door prijs ivm energie of door andere wetgeving.

Mijn reactie kwam weg bij de opmerking van Milkman4 dat het belachelijk is om duur mest af te voeren en duur kunstmest aan te voeren.
Daarbij is het natuurlijk een illusie dat de mestwet, nog bovenop de derogatie, extra ruimte toekend voor dierlijke mest in ruil voor geen kunstmest (want dat is hoe ik de reactie van Milkman4 interpreteer).
+1
newholland6640
@Henry1

Ik ben met je eens dat die dat zonder kunstmest niet had gekund. Maar dat is groei op korte termijn. er is nog maar relatief weinig bekend wat de echte lange termijn effecten zijn. Iedereen schreeuwt over structuur en bodemleven. Kunstmest is de grootste vijand daarvan.
+1
m uut m
@newholland6640
Kunstmest is de maskeur van de fouten.
newholland6640
@m uut m

Wij zijn nog ontzettend intensief en gebruiken ook nog kunstmest. Ik zou er graag vanaf willen. Op welke manier dat in te passen is in de bedrijfsvoering weet ik nog niet. (financieel dan)
Hoor om me heen wel positieve geluiden van mensen die gestopt zijn. Maar dat zijn extensieve bedrijven.
van Ittersum
@newholland6640 elke medicijn wordt pas uitgevonden na het ontstaan van de ziekte. Zie dat ook met het terugloop van het kunstmest gebruik. Lange weg te gaan maar weet zeker dat er een moment komt dat we het niet meer nodig hebben, niet voor de bodem maar ook voor de eindgebruiker, de koe. Waarschijnlijk gaan we dus ook naar een andere type koe of een combinatie van een andere koe en een ander soort gewas. Ben ondertussen wel eens aan het kijken op YT wat ze daar oogsten/hakselen. Gemiddeld ook extensief grondgebruik en toch hoge producties..
newholland6640
@van Ittersum

er zijn ook boeren die alleen met gras 25 liter melken. waar fok je op en wat wil je. Ben er wel van overtuigd dat 30 procent krachtvoer doodlopende weg is. Als ik net zou oud (grapje natuurlijk) als jij mag worden gebruiken we dat echt niet meer.
van Ittersum
@newholland6640 de wereld en in onze hoofd zijn we opgevoed (het zij zo) met de gedachte van altijd meer en meer . Tijden veranderen, dit ook, kost tijd, gaat grote veranderingen met zich meebrengen. Hoe , we zien wel. Ondanks ik (dus) oud ben ....zie ik de toekomst redelijk zonnig in, komt waarschijnlijk ook dat ik niet meer tot de lippen in de schuld zit. Dat praat en denkt altijd anders en makkelijker.
Terug kijkend zeg ik wel eens:

Van de 1e miljoen gulden schuld sliep ik snachts niet, van de daarop volgende 2e miljoen gulden schuld werd ik smorgens altijd te laat wakker. Kortom: het komt wel goed en alles went
+1
weurding
Quote Reactie van @van Ittersum:
werd ik smorgens altijd te laag wakker.

uit stapelbed gepleurd? 😂
van Ittersum
@weurding scherp!!!! moet :"laat" zijn
Henry1
@newholland6640
Zonder krachtvoer met alleen gras 25 kg?
Misschien in het voorjaar maar vast niet jaar rond.
newholland6640
@Henry1 voorjaars afkalvende veestapel moet dat mogelijk zijn.
bio boer
@Henry1 dat red ik ook niet wel met kracht voer 5kg gemiddeld de koe alleen gras
m uut m
@van Ittersum
Ga eerst onderzoeken waardoor de ziekte is ontstaan.
m uut m
@newholland6640
60 koeien en nog zeer intensief?
newholland6640
@m uut m ja door de jaren heen beetje gegroeid en de biologische kippen slokken nog 4 ha op.
bio boer
@newholland6640 je 10.000 bio kippen?
newholland6640
@bio boer 18. De rest loopt in het bos.
newholland6640
@m uut m 6 ton melk op 30 ha
+1
cjw73
@newholland6640 das optimaal maar niet echt intensief. Zit zelf ook op 20000 liter per hectare.
newholland6640
@cjw73 volgens de boekjes is vanaf 15 intensief. Zitten op schrale zandgrond. Moeten jaarlijks klein beetje ruwvoer aankopen en 600 kuub afvoeren. Zou er toch wel paar bunder bij willen hebben.
cjw73
@newholland6640 het is hier ook bijna allemaal zandgrond. En dat mestafvoeren is mij bekend, hier ook afvoeren. Maar heb ruwvoer over en teveel. Heb nog minimaal wel een half jaar nodig om de voorraad op te krijgen. Die bunders zijn mij hier te duur >70000 .
newholland6640
@cjw73 dat is pittig. Zit hier iets boven de 50. Maar wij zitten op landgoed dus grond is allemaal pacht.
Tussen zand en zand zit nog wel verschil. Meeste percelen moet je hier elke week regen hebben.
cjw73
@newholland6640 dat is bij mij bij de helft van alle land ook nodig voor optimale groei.
Maar heb ook grond die goed water vast houdt. Maar ik heb alles altijd binnen en doe alleen summerfeeding. Dus maximaal benutten.
m uut m
@cjw73
Volgens mij moet je als summerfeeder minimaal een half jaar voer voorraad hebben.
bio boer
@newholland6640 geloof mij maar eerste paar jaar zonder kunsmest is een drama later zie het verschil niet meer zou zeggen test het bij 1 perceel 5 jaar geen kunstmest wel goed bemesten met drijfmest weet bijna zeker dat het na 5 jaar net zo goed groeid
adriaan33
@m uut m daarom zie ik al akkerbouwer de organische mest in de grond en bladbemesting om bij te sturen
bio boer
@Henry1 hier toch in alle kuilen 170 180 ruweiwit behave natuur land met uitgestelde maai datum
Henry1
@bio boer dat is netjes. En wat voor VEM gehalte er ongeveer bij ?

Wat voor grondsoort zit je? En wat doe je ervoor om dit te halen? Vaak maaien?
bio boer
@Henry1 zit vem rond de 880 890 dat mocht wel wat meer meeste klei op veen zwareklei en veen grond het veen grond is bijna allemaal uitgestelde maaidatum land die snedes er na gaan naar de gras drogerij en haal ik deze gehalten ook suiker is wel altijd laag probeer het gras altijd binnen 24 uur te pakken met 40% DS
spotmelker
Quote Reactie van @bio boer:
klei op veen zwareklei en veen grond het veen grond

Hoe hoog is je NLV?
bio boer
@spotmelker 250 van het laaste perceel wat ik heb onderzocht doe ik alleen als ik het over de kop haal dus weet het niet van alle percelen
spotmelker
@bio boer Mijn laatste uitslagen waren ca 40 kg NLV op lichte kalkrijke zavelgrond. Het wil hier groeien als de brandweer maar organische stofopbouw nauwelijks.
bio boer
@spotmelker dat perceel was 40% afslipbaar toch een hele vreemde structuur heel erg korelig en drooge teeld laag de eerst 10 cm dieper lijkt het meer gewone klei heb het met overtopfrees laten doen maar is wat mislukt door de droge korilige zode die droog is en geen water wil opnemen zit nu te denken om de ploeg er in te zetten dat is weer zonde al het organisstof
Noorderling
@bio boer
Zou met een uitgebreid grondmonster het kleihumuscomplex eens in kaart brengen.
Kans is groot dat er een calciumtekort is. Als de pH ook nog aan de lage kant is kan een paar ton kalk al gauw vooruitgang boeken.
m uut m
@Noorderling
Geen paar ton.
Bekalken moet je voorzichtig doen elk jaar een klein beetje
Noorderling
@m uut m
als het nu een grindbak is, ben je nog jaren bezig voordat het weer ergens op begint te lijken als je in honderd kilo per ha gaat werken
bio boer
@Noorderling is volgens mij 5 ton kalk per ha gekomen
bio boer
@Noorderling die heb ik er is ook bekalkt om er roode klaver bij gezaaid wordt je mag je mening geven heb wel extreem hoog kali

(klik om te vergroten)

Hier het grond monster
+1
bio boer
@Noorderling mechien deze wel lees baar

(klik om te vergroten)

+1
Noorderling
@bio boer
Een of twee paginas verder waar het volgende schema staat is eigenlijk veel interessanter:
eurofins-agro.com/nl-nl/sites/…

Wat opvalt is dat veel mineralen, zoals P, Ca niet beschikbaar zijn doordat deze verdrongen worden door andere mineralen.
Magnesium en kali zijn beide erg hoog, waardoor je in de CEC driehoek naar links onder wordt gedrukt. In drijfmest zit redelijk veel kali en magnesium. Is niet echt wat aan te doen, maar kunt dit wel compenseren.

Om weer een optimale CEC verhouding te krijgen, wil je de punt in de grafiek omhoog hebben. Mineralen weghalen is niet mogelijk, dus zal je het calciumniveau meoten verhogen. Daarmee verbeter ook de bodemstructuur. De calciumdeeltjes gaan tussen de kleiplaatjes zitten waardoor de grond beter bewerkbaar wordt, water doorlaat en water vasthoudt.

Calcium kun je verhogen door gips als de pH voldoende hoog is. In dit geval met een pH van 5 zou ik kiezen voor een aantal jaren bekalken.
bio boer
@Noorderling hebben het nu bekalkt met 5 ton vitakal

(klik om te vergroten)

+6
dwers
Ik heb mijn bedrijf er in 2015 al klaar voor gemaakt , de stromest voor de gezonde bodem en de gier gebruiken als kunstmest.
Alleen RFC moet het nog even inzien.
christo
@dwers Hoe lang nog?
dwers
@christo 20 jaar ? Prima.
newholland6640
@dwers

VInd het prachtig maar zie arbeidstechnisch veel nadelen. Drijfmest vervangen voor kunstmest vind ik al een hele stap.
+3
pieta
@dwers Ik heb mijn bedrijf er ook klaar voor. Ik heb het mestoverschot al om de kunstmestruimte mee in te vullen. 😁
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
kunstmestruimte

Jij gebruikt toch geen kunstmest meer ? Je kwam toch om in het ruwvoer
Henry1
@cornelissen
en als je omkomt in het voer moet je geen kunstmest meer strooien? Weet je zeker dat er nog veel krachtvoer bij moet...
newholland6640
@Henry1

Je benutbaar eiwit gaat omhoog als je geen kunstmest meer gebruikt
Henry1
@newholland6640
veeteelt.nl/voeding/nieuws/…

ik maak hieruit juist het tegenovergestelde op...
newholland6640
@Henry1

Dat gaat over stikstof opzich. Niet over kunstmest.
Henry1
@newholland6640 Maar het is of 230/250 kg N uit dierlijke mest en geen stikstofkunstmest. Of 230/250 kg N uit dierlijke mest en daarbij stikstofkunstmest.
m uut m
@Henry1
Nee hoor ff wat vroeger maaien
Henry1
@m uut m bijna 1000 VEM in de eerste snee. Dan nog vroeger maaien?
m uut m
@Henry1
Jij strooit geen kunstmest?
Henry1
@m uut m mijn fout. Goede opmerking, dat is idd met kunstmest
+1
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
ij gebruikt toch geen kunstmest meer

Klopt we gebruikten altijd al onze gehele kunstmestruimte. Derhalve is meer gaan gebruiken ook niet toegestaan. Dat zou ik dan ook zeker niet doen. En ja, wij benutten al ons land zo goed mogelijk naar de mogelijkheden die er zijn. Wij zijn ook met de 6e snede nog steeds blij. En als het gaat drogen in voorjaar/zomer beginnen we direct met beregenen. Alles om maar ruwvoer te telen en te gebruiken. Vandaar ook dat ik het logisch vind dat we de uitkomsten vd KLW zouden mogen gebruiken en enkel het hebben van hectares niet de enige reden mag zijn dat je vee mag houden.
grös
@pieta
Meeste boeren zijn gewoon te bang om minder KM te strooien, we gebruiken al veel minder als de jaren '80. De grond is er ook verslaafd aan, en door stikstof strooien word er organische stof verbrand. Bovendien breng de uitspoeling/vervluchtiging maar eens in beeld, wat onmogelijk is maar reken maar gauw op 60% als je even 300kg kas in 1 keer strooit, en dan klagen dat je te weinig mag strooien..
+1
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
we de uitkomsten vd KLW zouden mogen gebruiken

Dan maar samen met hans van bergen naar brussel om het plafond te verhogen,want je kent de weerstand,als het bij iemand anders wordt weggehaald en tweespalt is er nu al voldoende in de sector.
Ik noem hans van bergen, want die regelt daar naar eigen schrijven meer dingen in brussel
pieta
@cornelissen Ik ga nergens heen met Hans. En met het gebruik van de uitkomsten bedoel ik bemesten naar onttrekking. Eventueel wat kunstmestruimte inleveren voor wat meer dierlijke meststof N. Dat met die fosfaatrechten zal wel een gelopen koers zijn.
+1
m uut m
@pieta
Kunstmest ruimte vervalt.
cjw73
@m uut m niet iedereen wil bio worden. Kan wel wat meer mest op
m uut m
@cjw73
250 kg stikstof uit mest is ruim voldoende.
cjw73
@m uut m met bex kan er nog wel wat extra bij hoor.
Coen
@cjw73 , dan maar 80 tot 100 m3 runderdrijfmest per hectare 😄
cjw73
@Coen moet kunnen, 70 m3 kan nu ook en die laatste kuubs raak ik ook wel kwijt.
+1
robbies
@cjw73 ik vrees dat de stikstofgebruiksruimte invullen met onbewerkte drijfmest ook geen optie zal zijn.
m uut m
@robbies
Bewerkt is ook niet nodig.
Stikstof is het probleem niet met gras/klaver heb je met alleen drijfmest meer dan voldoende opbrengst tussen de 15 en 20 ton ds is prima haalbaar zonder kunstmest. Je moet even durven
Henry1
@cjw73 Wat is het stikstofgehalte van je mest dan als er 70m3 per ha op kan?
cjw73
@Henry1 in de meeste mestmonsters tussen de 3.8 en 4.
familie pelle
Een behoorlijk contrast met Joosten van fc een tijdje terug. Hij pleite voor meer mestverwerking en een ondersteunende rol hierin. Ik denk dat aware in deze materie ook de fc voorbij streeft.
van Ittersum
Tijdje geleden vroeg ik ook of kunstmest (zoals de geruchten waren)ook bij die duurzaam ondernemen van Aware inzaten. Gaat dus toch werkelijkheid worden?, we zullen het wel merken
KuikenenKoe
Je ontkomt overigens niet aan een bewerking van de drijfmest als je de stikstofruimte volledig met stikstof uit drijfmest wilt benutten
+5
christo
De kop van het artikel is een verschrikkelijke manier van aandacht vragen. Zonde dat BB het nodig vindt om zo hun lezers te trekken. Wat er hoorde te staan is dat A-Ware het een gemiste kans vindt dat het 6e actieprogramma geen ruimte bied voor kunstmestvervangers. Herma kan niet zo goed luisteren. Das maar goed voor hun dat ik geen abbo had.
+2
Blijvenboeren
Spuit 11 die A-Ware. Wordt al jaren hard aan gewerkt door LTO en Friesland Campina in zware lobby...Was ook onderdeel van insteek Joosten....pronken met andermans veren noem ik dat.
van Ittersum
@Blijvenboeren of komt er nog een aanvullende iets in hun duurzaamheidsprogramma?
robbies
@Blijvenboeren joosten's insteek had meer te maken met energieopwekking dan met het uitwisselen van kunstmest tegen bewerkte drijfmest. Bewerkte mest is volgens de EU geen kunstmest, dus er viel niets te vervangen.

Het hele monovergistingsverhaal was al idioot, maar het zou nog idioter zijn als RFC bewerkingsinstallaties zou gaan faciliteren waarvan het eindproduct niet eens toegestaan zou zijn als kunstmestvervanger

Overigens: hoeveel installaties staan er al? 3?
Blijvenboeren
Spuit 11 die A-Ware. Wordt al jaren hard aan gewerkt door LTO en Friesland Campina in zware lobby...Was ook onderdeel van insteek Joosten....pronken met andermans veren noem ik dat.
+1
weurding
M.a.w. A ware zet in op biologische leveranciers 😉
+1
van Ittersum
@weurding heb je het door.
+1
christo
@van Ittersum Vraag het ze het maar. Het antwoord heb ik al gegeven.
+1
Coen
@van Ittersum , met opslag van 20 cent op melkprijs "oude gangbaar"
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's sterk , nmv , kunstmest , melkveehouders , a-ware , de jong en klaas geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!