Fraude doet aanzien van boeren geen goed

Weer een schandaal bij of rondom boeren: het aanzien van deze beroepsgroep in de samenleving wordt er zo niet beter op.

Dat is jammer, want dat was na alle eerdere berichten over het bereiken en overschrijden van het fosfaatplafond door een forse groei van de sector na het einde van de melkquotering in 2015 wel weer eens nodig. Juist in dat opzicht was er deze week goed nieuws te melden: de fosfaatproductie uit mest valt weer binnen de normen die met Brussel waren afgesproken. Het vele werk dat daarvoor nodig was - zoals de uitvoering van een stoppersregeling en een verplichte krimp van de veestapel naar het peil van 2 juli 2015 - heeft blijkbaar vruchten afgeworpen. Er is zelfs weer zicht op voortzetting van de uitzonderings-regeling om hier in Nederland meer mest te mogen uitrijden dan in veel andere Europese landen, de zogenaamde derogatie.

Dat goede nieuws werd deze week overschaduwd door de berichten over de nu geconstateerde fraude. Hiermee blijft het beeld bestaan van Nederlandse boeren die koste wat kost een zo groot mogelijke productie willen halen, ook als daarvoor blijkbaar de regels overtreden moeten worden.

Dat beeld is niet terecht: de meeste boeren houden zich wel aan de regels. Alleen al om die reden moeten de fraudeurs worden aangepakt. Andere redenen zijn er echter ook: imagoschade in het buitenland bijvoorbeeld, waardoor in het ergste geval een boycot kan dreigen. Daarmee zou de hele sector een groot probleem erbij krijgen. De reacties van de boeren die zich wel aan de regels zeggen te houden, zijn niet mals. Zij oordelen in verschillende media zeer hard over hun frauderende branchegenoten.

Meer: frieschdagblad.nl/index.asp/?artID=74006
 Friesch Dagblad (frieschdagblad.nl)

Grasbaal

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , groot , goed , probleem , derogatie , fraude , boeren , nederland , werk , 2015 , brussel , fosfaatplafond , uitrijden , regels , fosfaatproductie , was en weer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!