Totaal fosfaatrechten ruim onder plafond

boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/…

Hoeveel kg is er daadwerkelijk uitgegeven en hoeveel gaat er via 10 % korting weer terug.
jg

Laatste  |  

Reacties

Todi
Goed bericht. De korting weer terug geven.
+2
pietjepuk
@Todi Dan gooi ik de knuppel nog effe in het hoederhok. Ik wil fosfaatrechten voor me latente ruimte. 😀 😀 😀 😀
+2
KOC1981
@pietjepuk stel dat iedereen nu 6,9% bij krijgt, dan krijg jij ook een deel voor je latente ruimte:
niet grondgebonden 100 koeien - 8,3% = 91,7 --> + 6,9% = 98,02 koeien
grondgebonden 100 koeien geen korting + 6,9 % = 106,9 koeien

toch een verschil van bijna 9% dat jij krijgt voor je latente ruimte. en als je het doorvoert gaan denk ik zowel grondgebonden als niet grondgebonden blij zijn. alleen RFC niet.
+8
cjw73
@KOC1981 grondgebonden hoeft er niks weer bij. Die hebben ook niks ingeleverd en dan zijn ze ook niet meer grondgebonden straks.
+4
pietjepuk
@cjw73 Onzin jij bent niet grondgebonden dus zorg eerst maar dat er meer grond onder je bedrijf komt. Jij wilt rechten om het mestoverschot in stand te houden. Ik wil rechten om de latente ruimte die ik heb te benutten. niks geen mestoverschot.
cjw73
@pietjepuk hap hap hap... als de honger zo groot is heb ik nog wel een brood voor jou. Was maar als geintje bedoeld hoor, het is gewoon simpel we moeten die 6 % met zijn allen terug hebben.
m uut m
@cjw73
Ben je gek.
Dan zit je gelijk weer op het randje.
Gewoon de fosfaatrechten forfaitair houden.
Dan hebben we met 6% spelingsruimte ook niet zo snel een overschreiding van het fosfaat plafond.
Frans1
Quote Reactie van @m uut m:
zit je gelijk weer op het randje.

Daar groeien de mooiste bloemen
pieta
Quote Reactie van @m uut m:
an hebben we met 6% spelingsruimte ook niet zo snel een overschreiding van het fosfaat plafond

Je bedoelt dat is gemakkelijk voor boeren die nergens naar kijken. Ik wou dat ze mij dan individueel de ruimte gaven als bij mij de fosfaatexcretie van mijn vee gewoon nooit tegenvalt. Want een tegenvallende excretie is gewoon te voorkomen. Maar dan moet je er wel iets voor willen doen.
m uut m
@pieta
Maar jij bent dan ook de beste klw boer van Nederland.
Ik ben van mening dat de fosfaatrechten ten alle tijden forfaitair moeten blijven.
pieta
@m uut m Daar ging dit niet over. Ze houden nu kennelijk ongeveer 7% ruimte voor tegenvallende resultaten. Individueel zou ik net zo lief die ruimte gebruiken mits mijn excretie dan bijv 7% onder de norm ligt. Dan gebruik ik slechts de ruimte die mede voor mij gereserveerd is om niet over het fosfaatplafond te gaan.
m uut m
@pieta
Die ruimte gebruik je al.
pieta
@m uut m Onzin. Altijd binnen de wet gewerkt. En als we bex niet hadden gehad hadden onze koeien een veel hogere excretie gehad omdat we anders niet genoeg mest hadden om iets te laten groeien op het land.
+1
m uut m
@pieta
Helemaal geen onzin.
Ik heb ook netjes volgens de wet gewerkt.
Het probleem is dat jij met 2 maten wilt meten.
Jij hebt meer fosfaatrechten gekregen dan dat je hebt geproduceerd.
Daarom klopt jouw verhaal ook niet.
Ik hoor hier ook boeren die een paar honderd kg fosfaat erbij hebben gekregen door melk wat volgens hun wel geproduceerd is maar niet geleverd.
Hoe worden die aan het einde van het jaar gecontroleerd?
+1
pieta
Quote Reactie van @m uut m:
Het probleem is dat jij met 2 maten wilt meten.Jij hebt meer fosfaatrechten gekregen dan dat je hebt geproduceerd.

Ik heb die hoeveelheid niet geproduceerd omdat ik met bex mocht rekenen. Had bex nooit bestaan dan was de excretie van mijn koeien veel hoger geweest om de simpele reden dat ik anders mijn mestboekhouding nooit in orde had kunnen krijgen. Mest afzetten die je al niet produceert lukt niet. Dus dan is er één oplossing: zorgen dat ze meer mest produceren.
pietjepuk
@pieta zwets niet zo. je hebt grbuikt gemaakt van bex omdat uitzondering op de regel is en dit jou goed paste. Door bex produceer je op papier minder fosfaat dan forfatair. En nu heb je voor de op papier niet geproduceerde fosfaat toch fosfaat rechten gekregen.
+3
pieta
@pietjepuk Zwets zelf niet man. De lagere fosfaat en N productie kwamen en komen door mijn rantsoen en voedermiddelen. Die zouden indertijd rap aangepast zijn als de bex er niet was geweest/gekomen. Als wij het eerste jaar ons forfaitair mestoverschot in het voorjaar af hadden willen zetten waren alle putten meer dan leeg geweest. De hele forfaitaire norm klopt gewoon niet.
pietjepuk
Quote Reactie van @pieta:
Als wij het eerste jaar ons forfaitair mestoverschot in het voorjaar af hadden willen zetten waren alle putten meer dan leeg geweest. De hele forfaitaire norm klopt gewoon niet.

dan heb je nu teveel fosfaatrechten gehad
pieta
@pietjepuk Nee hoor, eerder weinig zat. 😁
m uut m
@pieta
Je bent het met mij eens dus, dat je meer fosfaatrechten hebt gekregen dan dat je geproduceerd hebt.
pieta
@m uut m Nee.
m uut m
@pieta
Raar
"Ik heb die hoeveelheid niet geproduceerd omdat ik met bex mocht rekenen."
Jouw tekst
+4
pieta
@m uut m Kip en ei verhaal. Dat zou je toch moeten snappen. Jij zou het liefst een ander twee keer straffen. Mede dankzij mijn inspanningen op het gebied van excretie hebben we later het plafond bereikt. Dan mag ik ook nog de korting mede dragen waar grondgebonden boeren niets van dragen. En dan zou ik vervolgens ook nog teveel fosfaatrechten hebben. Nee, wat dat betreft hoop ik dan van harte dat ze heel snel met de werkelijke excretie gaan rekenen. Als je zulks een collega's hebt dan heb je geen vijanden nodig. 😁
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Dan mag ik ook nog de korting mede dragen waar grondgebonden boeren niets van dragen.

Lees de brief van RVO aan de tweede kamer dd 3 maart 2016. Daar wordt de verantwoordelijkheid uitgelegd
+2
pieta
@cornelissen Dus jij acht jezelf verheven boven iemand die bijvoorbeeld zijn mestoverschot afzet bij de buurman akkerbouwer. Ik doe dat niet geheel. Maar er zijn er ook die dat wel doen. Het is niet zo dat ik me er geheel niet in kan vinden zo het nu gaat. Maar er zijn zat gevallen te benoemen waar het ontzien van korting toch twijfelachtig is. En het meest twijfelachtig aan de hele zaak vind ik nog altijd dat iemand die niet gegroeid is wel gekort kan worden en iemand die bij wijze van spreke daags voor 2 juli gestart is met vee uit het buitenland en net genoeg grond op naam van bijv zijn eerder gestopte pa niet gekort wordt.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
die niet gegroeid is wel gekort

Je hoeft het mij allemaal niet uit te leggen, ik kom ze ook tegen (niet zo veel,want veel is hier grondgebonden ) Ik kan ze alleen maar het advies geven bij hun belangenbehartiger te reclameren, doe ik ook,help natuurlijk geen sodemieter. Ik zelf heb van de NMV (waar ik lid van ben) te horen gekregen,dat men tegen fosfaatrechten is, men niets kan doen aan het "roven " van latente ruimte, terwijl je die nodig heb voor je onomkeerbare investeringen en dat ik maar een advocaat in de hand moet nemen. Heb je veel aan zo n advies. (en belangenbehartiger )
Vooral het "roven "van latente ruimte is hier (zo friesland) hard aangekomen en totaal onverwachts. Zie overigens niet in wat dat met verheven te maken heeft
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @cornelissen:
Vooral het "roven "van latente ruimte is hier (zo friesland) hard aangekomen en totaal onverwachts.

Dat gevoel is in Noord-Holland niet anders, met de KLW als extra klap in de nek. Ons provinciaal bestuurder, Albert Hooijer, is nog één van de zeer weinige LTO-ers die oog heeft voor de belangen van extensief en grondgebonden. Recht door zee en gaat de confrontatie aan met het (Z)LTO-bolwerk: nieuweoogst.nu/nieuws/2018/…
John Spithoven
@Jack Rijlaarsdam Jack de latente ruimte komt alleen terug in het verhaal JanCees. Maar dat wilde Brabant niet. Overigens gaf dat plan ook de meeste nationale melkproductie. P rechten zal zo'n 2 miljard kg minder geven. De onderlinge verdeeld heid heeft ons alleen ook de intensieve alleen maar achteruit laten boeren
+2
pieta
@John Spithoven Het grootste probleem vh plan van JC was dat het het korte termijn niet oploste en/of heel eenzijdig neerlegde bij één groep boeren. En dat draagt niet bij aan draagvlak/eenheid.
George
Quote Reactie van @John Spithoven:
Maar dat wilde Brabant niet.

Jonguh die Brabantse enclave is niet zo min. 😄
pieta
@Jack Rijlaarsdam De eerste voorzet voor de KLW ligt toch weer op tafel. Met een beperkt voordeel voor de benutting van de fosfaatrechten. Extra ruimte van 7,5% is al heel wat. En die ruimte mag niet weggehaald gaan worden bij de extensieve. Ik had trouwens ruimte vanuit de KLW voor fosfaatrechten al achter me gelaten. Al vind ik het wel terecht dat de boeren met een strak gecontroleerde, fatsoenlijk geborgde KLW (met hopelijk ook nog eisen aan grondgebondenheid en grasland) hun korting er mee terug kunnen verdienen.
John Spithoven
@pieta Nu verwoord je goed over de KLW. Geen resultaatgericht met afrekening tot gevolg wat Hans Huiberts wil maar vanuit management benadering. Alleen wat zou Brussel daar van vinden.
+1
pieta
@John Spithoven Ik zit er nog altijd hetzelfde in. Ik ben het zeker niet eens met de koers van ZLTO maar ook zeker niet met de belangenbehartigers wie pure grondgebondenheid willen. En ik vind het nog altijd een complete bestuurlijke mislukking dat ze het hier als belangenbehartigers onderling niet over eens konden worden. Ze zijn gewoon de loopgraven betrokken. Je kunt boeren in de goedkoopste gebieden van NL niet vergelijken boeren in intensieve veehouderijgebieden of in een akkerbouwgebied.
John Spithoven
@pieta Dat begrijp ik maar toch bood het plan van JanCees daar een kans met regionale kringlopen. Ok de scherpe kantjes moesten daar ook vanaf geveild worden. Maar om het als NZO en LTO onmiddellijk naar de prullenbak te verwijzen was dom.
+1
pieta
@John Spithoven Als je verkeerd inzet wordt je niet serieus genomen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
maar vanuit management benadering.
Als KLW als managementinstrument zou deugen, dan zou hij toch ook resultaatgericht ingevoerd kunnen worden? Een KLW deugt of deugt niet; een tussenweg is er niet!! En neem maar van mij aan: DAT DING DEUGT NIET!
pieta
@cornelissen Jij zit volgens mij in een goedkope regio. Daarom ook veel grondgebonden. Friesland als provincie heeft gewoon een mestoverschot. Verder snap ik wel dat ze grondgebonden hebben willen ontzien. Ik wil alleen maar zeggen dat het ook niet in alle gevallen als rechtvaardig voelt.
+1
John Spithoven
@pieta Achteraf had de korting beter ingezet kunnen worden vanuit het principe groeien en bijdrage overschrijding fosfaatplafond of niet ipv grondgebonden of niet. Had veel minder gedonder gegeven en voor individuele bedrijven niet grote verschillen opgeleverd.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @pieta:
Mede dankzij mijn inspanningen op het gebied van excretie

😂 😂 😂 😂 😂
pietjepuk
Quote Reactie van @pieta:
Nee, wat dat betreft hoop ik dan van harte dat ze heel snel met de werkelijke excretie gaan rekenen

Schrijf dat maar op je buik. je denkt toch niet dat ze in nederland de veestapel met minstens 10% laten groeien
pieta
@pietjepuk Het was als prikkelende tegenreactie bedoeld. 😁
de hoef
@pietjepuk ik wil de korting ook terug ,ben nu grond gebonden ,jij mag gewoon rechten kopen voor je latende ruimte
+1
Frans1
Quote Reactie van @de hoef:
,jij mag

Jij bent de minste niet he hoef 😁
Frans1
Quote Reactie van @KOC1981:
stel dat iedereen nu 6,9% bij krijgt, dan krijg jij ook een deel voor je latente ruimte:niet grondgebonden 100 koeien - 8,3% = 91,7 --> + 6,9% = 98,02 koeiengrondgebonden 100 koeien geen korting + 6,9 % = 106,9 koeien

Hier zet je toch een heel mooi idee neer om het resterende deel te verdelen 👍
+1
Todi
@pietjepuk Nu begin je te graaien. Al hoe wel. Ik had ook nog latente ruimte in de stal. 40 stuks.
+1
pietjepuk
@Todi ik zit ook maar wat te stoken. heb zelf maar 100 kilo latente ruimte. Maar wat denk je als er in de tweede kamer beslist moet worden wie er ruimte bij krijgt. diegene met mest overschot of met latente ruimte.
dwers
Quote Reactie van @pietjepuk:
diegene met mest overschot of met latente ruimte.

in 2015 nog 450 kg P latente ruimte, na 2015 nog 380 kg erbij samen 830 kg dan zou ik de stal vol hebben.
John Spithoven
Ik kan het artikel niet lezen,maar voor hoeveel kg fosfaat zijn er rechten uitgegeven? Volgens mijn berekeningen van de zomer rond de 82 miljoen, maar toen ik dat konstateerde kon ik vertrekken. Zegt wat over de mensen op EZ en de boerenbestuurders.
KOC1981
@John Spithoven 79 miljoen kg
+2
John Spithoven
@KOC1981 Als dat waar is :
SCHOFTERIG!!!
jg
@KOC1981 Hoe kom je bij een totaal van 79 mln kilo ??
+3
KOC1981
@jg ik kom daar niet bij, staat gewoon in het artikel van boerenbusiness, zij vermelden RVO als bron:

Uit navraag bij RVO.nl blijkt dat het in totaal om 79.004.439 stuks gaat, wat overeenkomt met zoveel kilo's fosfaat. Die worden verdeeld over 20.670 bedrijven, waarvan het merendeel in de melkveehouderij. De fosfaatrechten zijn toegekend aan de diercategorieën 100, 101 en 102.

Nog ruimte over
Met dit aantal rechten blijft de totale fosfaatproductie zo’n 6,9% onder het plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat, wat het geldende fosfaatplafond voor de Nederlandse melkveehouderij is.
pietjepuk
@KOC1981 Dan zaten we op 2 juli niet of nauwlijks boven het fosfaat plafond. 84,9 -8,3% = 77,85 miljoen. dit is 1,2 miljoen onder de nu uitgegeven rechten. Maar dit is met korting ook voor de grondgebonden bedrijven.
+7
John Spithoven
@pietjepuk Nee. Er is ons van de zomer voorgehouden dat we overall 5.1 % boven de 84.9 zatten. Door de grondgebondenvrijstelling kwam daar uiteindelijk 8.3% uit. Maar eigenlijk had er niet gekort hoeven te worden omdat we niet op 2 juli boven het plafond zatten. Het wordt tijd voor een strafrechtelijk onderzoek vanwege misleiding en op basis van foute info mensen besluiten laten nemen. Wederom SCHOFTERIG
pietjepuk
@John Spithoven puddingbroodje heeft hieronder nog wel een goede opmerking. Die 84,9 is rundvee als ik me niet vergis. Dus er zijn ook nog meststieren, zoogkoeien waar geen rechten voor zijn uitgegevn.
robbies
@pietjepuk 84,9 is 100, 101 en 102. komt uit mijn hoofd nog 12 mln kg bij voor zoogkoeien. Geiten hebben geen P-plafond
+1
Wilbert
@John Spithoven goh, 2 juli niet boven het plafond? Had dat early warming system toch gelijk! 😄 wat een fantastisch nauwkeurig systeem was dat dan.

Iemand al rekening gehouden met een jaar met hogere p gehalten in ruwvoer? En een aantal boeren zullen fosfaatrijker gaan voeren als N beperkend is. Voerspoor, gaat dat nog door?
Allemaal onzekere factoren die invloed hebben op de uiteindelijke p productie van de sector, als berekend door cbs.
Weet jij diep van binnen ook wel, maar schreeuwen dat het niet klopt gaat je beter af.
jg
@Wilbert 10 % afroming zou voor ‘tegenvallers’ bestemd zijn. Er wordt ca 80 mln aan rechten uitgegeven. 10 % zal verhandeld moeten worden : voorlopig weer 800000 kg fosfaat uit de sector. Sectorpartijen hebben van Dam niet kunnen overtuigen van hun geroemde efficiëntie .
jg
@Wilbert Als dat soort factoren allemaal grote invloed hebben is het dan niet vreemd om met een dag als referentie te werken ?
KOC1981
Als dit boven de markt hangt de komende jaar/jaren zal het de prijs van de fosfaatrechten ook geen deugd doen. zaak voor de verkopers hier op het prikkebord om er snel bij te zijn.
+2
jg
@KOC1981 Voor welk bedrag biedt jij ze aan ?
+3
KOC1981
@jg ik ben koper noch verkoper. 2 robotjes staan aardig vol, ben na korting nog steeds niet grondgebonden. heb voor mezelf de keuze gemaakt dat er eerst grond bij onder het bedrijf moet komen en dan pas weer aan groei gedacht wordt.
jg
@KOC1981 Heb je eing idee hoeveel vee er nog weg moet om binnen het aantal uitgegeven rechten te blijven bij een melkproduktie van 14,5 miljard ?
KOC1981
@jg nee, maar ik ga er vanuit geen 6,9% van de totale fosfaatrechten. grondgebonden is niet gekort geweest en niet grondgebonden zou als ze op zelfde niveau zitten als december nu 4% teveel vee hebben lopen. teminste is ga er vanuit dat er niet veel bedrijven giga boetes zijn blijven betalen tijdens het fosfaatreductieplan, een uitgezonderde malloot daargelaten.
+1
BoerBart
@KOC1981 vergeet de datum 1 oktober voor de groeiboeren niet.
Vergeet de produktiestijging niet.
Vergeet de "net op tijd jongvee weg" oplossing niet.
Er gaat nog veel gebeuren voor het 31 december is.
+1
KuikenenKoe
Quote Reactie van @jg:
Heb je eing idee hoeveel vee er nog weg moet om binnen het aantal uitgegeven rechten

nee ik ook niet
heb jij enig idee ?
vroeger met melkquota kon je aan aanvoercijfer melk aan fabriek nog een inschatting maken hoe het er voor stond
maar wat huidige fosfaatproductie vee is kun je volgens mij nergens vinden
pieta
@jg Bij een melkproductie van 9.500 per koe (44,9 P2O5?) en 25% vervanging. Per kg fosfaat is dat 180 kg melk. Dus met 80 miljoen fosfaatrechten halen we dat. Nou zijn er slechts 79 miljoen uitgegeven, dus we moeten het van de knelgevallen hebben.
jg
@pieta Niet dus.
pieta
@jg Vertel?
dwers
Ruimte voor knelgevallen??
KOC1981
@dwers daarvoor is de korting bij niet grondgebonden toch 1% verhoogd
Twentsch Land
@dwers

Grote kans.....
puddingbroodje
Geiten boeren en kalverhouders produceren toch voor hetzelfde fosfaatplafon!?
putjesschepper
De handel spint hier weer garen mee misschien zitten die hier achter dit bericht. Hoorde vandaag dat er weinig actie was op verkoopgebied.
+3
John Spithoven
Dit betekent dat zowel het frp als het vaststellen van P rechten wederom gebaseerd op een verkeerde uitgangssituatie. De volledige top van de melkveehouderij is om de tuingeleid en zijn daar nog ingetrapt. Geen van de ambtenaren die afgelopen jaar op het fosfaatdossier zat, zit er nu nog allemaal overgeplaatst. En ons met de rotzooi achterlaten.
Als Carola Schouten zich wil bewijzen dan gaay ze dot rechtzetten Anders zal de chaos van Van Dam haat nog lang achtervolgen
mlkvhoudr
@John Spithoven ja daaag de testosteronboeren hebben hun feestje al gehad in 2015 nu zijn de genen die graag wat meer per liter verdienen. Dus carola pas er maar goed rentmeesterschap op toe. En laat t zo als t nu is. Duidelijk en helder. Niks meer aan doen
mlkvhoudr
@mlkvhoudr en daarnaast leid dat altijd maar naar meer ruimte zoeken alleen maar tot meer en complexere regels. Het moet maar s klaar zijn met dat altijd alles maar willen oprekken
+2
John Spithoven
@mlkvhoudr Je begrijpt me verkeert. Iedereen is onterecht gekort. En er zijn onterecht zo'n 120000 koeien naar het slachthuis gegaan. Iedereen is slachtoffer van deze misrekening
mlkvhoudr
@John Spithoven juustum je hebt t nog over het fosfaatreductieplan.

Ik heb dat onvoldoende gevolgd eerlijk gezegd om er wat van te vinden. Is volledig langs onze boerderij heen gegaan.

Wij hebben alleen de voordelen van een hoge melkprijs er van ervaren.Nu alles redelijk vast lijkt te staan laat ik me weer bij praten door adviseurs en kijken we wat nu wijsheid is naar de toekomst toe.

Het is een hele legpuzzel tegenwoordig.....
+2
John Spithoven
@mlkvhoudr Dat het een gepuzzel is geef ik direct toe. Maar ik het niet alleen ovet frp maar de p rechten. Er is voorgehouden dat er veel meer staarten waren dan er werkelijk waren. Dus uiteindelijk te veel koeien weg. Links heeft met een beetje liegrn voor elkaar gekregen dat er 6.9% van de veestapel extra gekort. En dan maar zeuren over klimaat en 6 de actieprogramma nitraat enz. En iedereen belazeren zelfs Brussel
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @John Spithoven:
dat er 6.9% van de veestapel extra gekort

Waar vallen alle runderen onder die geen fosfaatrechten gekregen hebben? Deze zitten we bij die 84,9 miljoen
John Spithoven
@pietjepuk Dat was mijn discussie.van van de zomer. De P productie in 2002 en 2015 zijn niet vergelijkbaar. Er zweven dieren tussen melkveefosfaat en overige. Dat is ongeveer 13 miljoen kg fosfaat
+1
mlkvhoudr
@John Spithoven ik gun t iedereen hoor meen ik serieus. Maar ben zelf voorstander om ons maar gewoon aan te passen daar waar t ook maar klein beetje mogelijk is.

Ik ben het me er aan ergeren zat. Maar goed heb dus makkelijk lullen want niet gekort hier
+3
komelker 2
De normen van de fosfaatexcretie tabel 2018 van RVO is gelijk gebleven aan de normen van 2015.
En dat terwijl de Pal waarden van grond landelijk elk jaar met 0.3 daalt.
Via het voer minder fosfaat wordt gevoerd.
P gehaltes van mestmonsters ver onder de normen zijn.
Een koe van 2015 kun je niet meer vergelijken met een koe uit 2018 wat betreft fosfaatuitstoot.
+1
putjesschepper
@komelker 2 goed verhaal
+1
John Spithoven
[@komelker Zeker goed verhaal. De Tamminga tabel stamt uit de jaren 90 en nog steeds wordt het hele bedrijf er aan opgehangen. Diverse keren aan gegeven dat dat niet van deze tijd is. Wordt niets mee gedaan
slagroomvla
Quote Reactie van @John Spithoven:
Diverse keren aan gegeven dat dat niet van deze tijd is. Wordt niets mee gedaan

Wij zouden als melkveehouders veel beter af zijn onder Poetin!
+3
Frans1
@slagroomvla Laatst vroeg hier iemand mede-investeerders in Rusland,wat let je,ik zeg doen!
+2
weurding
@Frans1 beetje geluk en er wordt voor je gemolken en de aardappelen gekrabt..... 😉
+6
John Spithoven
Ik begrijp niet dat de reacties zo lauw zijn. Uitgangspunt was onder het fosfaatplafond te komen. Nu blijkt dat er van iedereen 6.9% te veel Is afgenomen. Dus de huidige korting was niet nodig. Want er is overall 5.1% gekort. Pure diefstal
Mensen worden om mindere zaken veel bozer. Een gemiddeld bedrijf is voor 400 kg fosfaat bestolen, want een ander woord heb ik er niet voor
cjw73
@John Spithoven ik begrijp de reactie en ben zelf ook gefrustreerd doordat ik nogalwat achteruit moet. Alleen er zit volgens mij meer onder het fosfaatplafond van het rundvee dan alleen code 100 101 102. Alleen persoonlijk heb ik geen idee hoeveel kilo dat is wat die andere categorieen produceren, zoals 120 en dergelijke.
Misschien dat jij wel weet hoeveel dat is?
+1
John Spithoven
@cjw73 Dat was de grote vraag van de zomer en daarom mocht men ook nooit instemmen. EZ wilde niet zeggen hoeveel maar uit mijn berekening ongeveer 1.2 miljoen kg
+1
cjw73
@John Spithoven als dat klopt van die 1.2 miljoen, dan zijn we ruim 4 miljoen bestolen ja. Maar het is net wat je al zei in een eerdere reactie, die linkse rakkers zien liever vandaag dan morgen de laatste koe uit Nederland verdwijnen.
jg
@John Spithoven De reactie van Lto en Nzo zal nog wel komen . Wie weet kunnen zij de extreme korting uitleggen aan hun leden.
+2
dwers
@jg RFC was de grote aanjager van het FRP dus dan weet je het wel, die willen minder melk.
+1
putjesschepper
@dwers zo is het precies, bij de nzo vergaderingen wilde rfc afdwingen dat Alleen melkvee in aanmerking kwam voor de fosfaatreductieplan. we hebben met ze allen te danken dat de andere fabrieken hier niet mee akkoord gingen.dankzij hun kunnen we nog sturen met jongvee.weet zeker dat rfc achter de kortingen zitten.
+4
@putjesschepper We worden BEDONDERDT met DT, alle koeien zijn voor NIKS dood gemaakt, en LTO /NZO RABO DE JAKNIKKERS maar lachen !!! En wat heeft het opgeleverd aan minder fosfaat uitspoeling/ vierkante meter , NOU kom er eens in ROBIJN of Die vrolijke FRANS, en maar lachen en wat krom is recht lullen , als er maar minder melk komt. En worden er over de melkprijs dalingen tussen de fabrieken ook afspraken gemaakt ???
Groen1
@Detukkeroettwente U bedoelt Meulenbroeks en Schumacher.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
We worden BEDONDERDT met DT
Boeren laten zich nu eenmaal graag bedonderen.
+3
ted9
@jg Hun reactie zal wel zijn.

We zijn blij dat we er uit zijn gekomen , dat er nu een werkbaar plan ligt en de derogatie veilig gesteld is...........
cornelissen
Quote Reactie van @jg:
Wie weet kunnen zij de extreme korting uitleggen aan hun leden.

Ze hebben in ieder geval allemaal informatie van hun opgezette early warning systeem
+1
MARTIJN G
@John Spithoven Henk Schoonvelde?
Coen
@MARTIJN G , of Wil Meulenbroeks @Henk Schoonvelde
demelkboer
Laten we het maar eens rustig afwachten. in 2014 hadden we 85,6 miljoen kg. ik heb het idee dat er in 2015 toch aardig meer vee was dan in 2014. Dan hebben we nog knel gevallen en bijzondere omstandigheden die niet verwerkt zijn en nog een aantal mensen die geen beschikking hebben gehad.
+1
John Spithoven
@demelkboer Dat snap ik allemaal. Maar voor de omschreven knelgevallen Is fosfaat gereserveerd. En naar nu blijkt kloppen berekeningen al jaren niet.
+1
anonymous_290
Waarom moet er dan nog eens 10% gekort worden bij de handel in fosfaatrechten?
Nu blijkt dat we reeds onder het plafon zitten.
Gaat de roverheid dit voor niets binnenhalen en dan linkse speeltjes stimuleren?
+2
Koeienpraat
Als dit klopt... Dan is het NU de tijd om met zijn alle (intensief, extensief, biologisch IEDEREEN DUS) in actie te komen!!! Eenheid door het onrecht wat ons ALLEMAAL is aangedaan!!!
putjesschepper
@Koeienpraat helemaal mee eens lijkt allemaal nergens op.kan hier in de vakbladen geen aandacht aangegeven worden?
kanniewaarzijn
@Koeienpraat Haha...de boeren in actie zeker, blijf dromen!
+3
grondlozeboer
Die 10 procent zou afgenomen worden bij handel tot we onder het plafond zaten was het eerst. Hiervan is niks meer terug te vinden.
Het is gewoon pure diefstal.

En iedereen zit maar met modder te gooien naar elkaar wie er dan wel niet meer recht heeft op de rechten.
Intensief, extensief. Whatever.
In de tijd van het melkquotum had je ook intensieve en extensieve en bioboeren.
Hoorde je toen iemand mekkeren erover? Nee, want daar hield niemand zich mee bezig.

Ik denk zelf dat het de sector ten goede komt dat we het s met elkaar eens zijn ipv elkaar af lopen te zeiken en vooral mekaar eens wat gunnen!
+3
torrarica
Alle rechten zijn dus nog niet uitgegeven, hoop drukte om niets hier op dit forum.
+3
Koeien boertje
Hoe denken jullie nu hoe het gaat? De boeren (van de toekomst) die grote stallen gebouwd hebben en amper de kop boven water houden ivm half volle stal krijgen straks gewoon een bult rechten. Daar zijn LTO de bank en alle belanghebbenden het allang over eens.
en degene die de problemen niet veroorzaakt heeft bloed toch meer dan de helft van dood. En hoor bij de laatste groep die straks alles kan gaan kopen
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!