De aanvullende normen voor biologische bedrijven zijn een cosmetische ingreep.

De nieuwe aanvullende normen die de "belangenbehartiger" van de biologische boeren De Natuurweide hebben weinig met biologische of organische landbouw te maken. Met aanvullende normen wil De Natuurweide komen tot biologische melk met een plus. De plus betekent enkel extra kosten zonder dat er extra opbrengsten tegenover staan. Het is enkel een cosmetische ingreep om zich te onderscheiden of af te zetten tegen de gangbare landbouw.

1. Welzijn en weidegang.
Wil je echt verschil maken dan is 2 uur meer weiden als gangbare boeren. Dat is een lachertje. Wil je je onderscheiden dan gewoon dag en nacht weiden. Bij biologisch of organisch boeren is het de bedoeling om zo veel mogelijk gras in de koe te krijgen omdat dat het natuurlijke voedsel van een grazer is. Met 8 uur per dag weiden laat je zien dat je dat niet echt nastreeft.

Ligbedcomfort: Meer comfort dan 15 mm rubbermat voor alle actueel aanwezige melk en kalfkoeien. Een beetje muggenziften over de dikte van de matras in mm. Te zielig voor woorden.
Borstelgelegenheid voor alle runderen vanaf 1 jaar. In het land hebben de meeste dieren geen borstel gelegenheid, want in een polderlandschap staan geen bomen (mag ook niet)

Onthoorning en castratie met verdoving en pijnbestrijding achteraf.
"Tegenwoordig weet iedereen hoeveel pijn een dier heeft. Is natuurlijk onzin. Niet dat verdoving verkeerd is, maar pijn bestrijding achteraf is puur gebaseerd op emotie. Als ik een kies laat trekken dan is er ook geen pijnbestrijding achteraf en dat is ook nergens voor nodig.
Wil je echt het verschil maken dan onthoorn je ze niet."

2
Diergezondheid
Antibiotica: De dierdagdosering van het laatste jaar moet lager dan 0,75 zijn.

"Ook weer een norm uit de lucht gegrepen. Ik kan me voorstellen dat je in een situatie komt dat je het daarmee niet red. Wil je echt onderscheiden dan stop je helemaal met antibiotica en ruim je de koeien op die niet zonder kunnen."

3
Voer
Herkomst ruwvoer en mengvoer
Ruwvoer en grondstoffen (uitgezonderd mineralen, vitaminen en melasse) voor mengvoer zijn afkomstig uit Europa (geografisch).

"Waarom gaan ze niet voor minder krachtvoer en ruwvoer uit eigen buurt?"

4
Uitstraling erf en bedrijf
Onkruidbestrijding privé en bedrijf
Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik (o.a. erf, tuin, bestrating, berm)
Voeropslag netjes, voer broei en schimmelvrij
Plastic: Geen los plastic op het bedrijf. Plastic moet verplicht gerecycled worden.
Erf is opgeruimd; er staan geen onbruikbare machines
Erfverharding rond de stal is schoon (exclusief koeverkeer)
Onderhoudstoestand gebouwen is visueel goed
Het vee is schoon en goed verzorgd

"Is allemaal al in de KKM geregeld. Waarom dubbele controles"

5
Biodiversiteit: 5% van het areaal dat in gebruik is voor de melkveehouderij, dient ter stimulering van streekeigen biodiversiteit.

"En wie bepaald wat biodiversiteit is?"

6
Presentatie naar de consument
Minimaal één van de volgende activiteiten:
Het bedrijf heeft een website
Deelname aan open dagen
Directe verkoop
Excursies
Overige activiteiten

"Ja hoor daar hebben de consumenten echt behoefte aan om bij alle biologische bedrijven te kijken of hun website te bekijken. Ik mag van mijn fabriek niet eens aan huisverkoop van een behoorlijke omvang doen"

7
Energie
Elektriciteit
Van het net afgenomen groene elektriciteit wordt betrokken van één van de energieleveranciers die aanbevolen zijn door Stichting Natuur en Milieu
in de Stroomranking.

"Tuurlijk weten Stichting natuur en milieu altijd wat het beste voor ons is. Laat ze maar eens naar climategate.nl/ en de feiten die daar gepresenteerd worden weerleggen."

Warmteterugwinninguit melk: Op het bedrijf wordt een deel van de warmte uit de melk teruggewonnen of wordt de melk voorgekoeld door een voorkoeler.
Energiescan: De Energiescan wordt jaarlijks ingevuld.

"Onze bestuurdertjes weten wat goed voor ons is. Ook al heb je het dak vol zonnepanelen en produceer je meer energie dan je nodig hebt, Toch moet je van deze betweters investeren in warmte terugwinning of voerkoelers. Niet omdat het wat oplevert maar omdat je dan zij per definitie beter weten hoe je het beste energie kan besparen of opwekken. En de kosten, ach wie wil er niet een milieuheilige zijn.

Met andere woorden:
Al deze maatregelen zijn niet onderscheidend, veel al niet echt natuurlijk of organisch/biologisch, maar wel kostenverhogend. Hogere kosten dienen terug verdiend te worden door een hogere melkprijs voor de boer. En zolang die koppeling er niet in zit, worden deze maatregelen slechts ingevoerd op basis van angst. Namelijk de angst dat de biologische boeren zich niet voldoende onderscheiden van gangbare boeren. En dat ze zich niet voldoende onderscheiden van gangbare boeren is het gevolg van het feit dat ze nog te weinig de natuurlijke/organische/ biologische grondbeginselen na streven. Als ze dit niet doen vanwege de hogere kosten dan is de enige oplossing een hogere melkprijs. Als ze dit niet doen vanwege dat ze liever op een meer gangbare manier boeren, dus puur uit economische motieven biologisch boeren dan was het beter geweest dat deze niet toegelaten om om te schakelen.
Jan S

Zelf uw fosfaatrechten kopen of verkopen??

Fosfaatrechten zijn nu het nieuwe melkquotum, bekijk hier actuele vraagprijzen en het aanbod.

Advertentie
Bezoek website

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!