'Boeren verdienen aan landjepik van gemeente'

Boeren pikken land in van de gemeente om daar mest op te brengen en subsidie te ontvangen. Die vorm van fraude is volgens Trouw aan het licht gekomen in de gemeente Berkelland in Gelderland. De krant schrijft dat boeren, banken en mestbedrijven van minister Schouten van Landbouw met een plan van aanpak moeten komen waarin ze duidelijk maken hoe ze mestfraude willen voorkomen.

In Berkelland, een van de grootste agrarische gemeenten van Nederland, zijn tientallen gevallen van landjepik ontdekt. Bij elkaar zou het gaan om een oppervlakte vergelijkbaar met zo'n tweehonderd voetbalvelden.
De boeren maaien bijvoorbeeld de begroeiing van wegbermen en bemesten dat deel. Vervolgens geven ze bij het ministerie op hoeveel hectare landbouwgrond ze hebben. Het aantal hectares bepaalt hoeveel Europese subsidie een boer krijgt en hoeveel mest hij mag uitstrooien.

Natuurschade
Een adviseur van de gemeente Berkelland schat dat een kwart van de boeren op deze manier fraudeert. Het levert een boer tot zo'n 1500 euro per jaar extra op. De gemeente is ervan overtuigd dat het illegaal grondgebruik overal in het land voorkomt.

De boeren zouden ook schade aan de natuur toebrengen. Door bermen en andere groenstroken te maaien, verdwijnt kruidenrijke begroeiing die voor insecten en vogels belangrijk is.

Boeren die grond van de gemeente Berkelland in gebruik hebben genomen, zijn gesommeerd zich weer te houden aan de oorspronkelijke perceelgrenzen. De gemeente doet geen aangifte, omdat medewerking belangrijker is, zegt de burgemeester tegen de krant.

Boeren strijken onrechtmatig Europese subisidie op, door land aan hun grond toe te voegen dat niet van hen is.
 'Boeren verdienen aan landjepik van gemeente' (nos.nl)

Boeren pikken land in van de gemeente om daar mest op te brengen en subsidie te ontvangen. Die vorm van fraude is volgens Trouw aan het licht gekomen in de gemeente Berkelland in Gelderland. De krant schrijft dat boeren, banken en mestbedrijven van minister Schouten van Landbouw met een plan van aanpak moeten komen waarin ze duidelijk maken hoe ze mestfraude willen voorkomen. In Berkelland, een van de grootste agrarische gemeenten van Nederland, zijn tientallen gevallen van landjepik ontdekt. Bij elkaar zou het gaan om een oppervlakte vergelijkbaar met zo'n tweehonderd voetbalvelden.

 'Land inpikken levert boeren duizenden euro's subsidie op' (nu.nl)

Boeren strijken onrechtmatig Europese subisidie op, door land aan hun grond toe te voegen dat niet van hen is.

Nieuwsgrazer

CAT telefoons - Goedkoop en machtig sterk!

Barst in je telefoon? Knikker dat ding weg! Kies voor degelijkheid.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

+7
puddingbroodje
Al die jaren vond de gemeente berkeland het prima dat de boeren gratis onderhoud deden! heel vaak was helemaal niet duidelijk waar exact de grens lag! De gemeente doet de bermen alleen maar klepelen zodat na een paar jaar er alleen rommel groeit! ipv de prachtige kruiden waar in het artikel over gepraat wordt. De gemeente heeft nooit het geld overgehad voor fatsoenlijk beheer, en ipv met hun buren (de boeren) in gesprek te gaan sturen ze wat semiambtenaren rond en bellen de landelijke pers op! de boeren houden al eeuwen het Berkellandse coulissen landschap bij maar dat vergeten we gemakshalve maar even! we maken van de boeren maar snel een stel frauderende criminelen! Ga gewoon in gesprek met de boeren over hoe en wat!
MARTIJN G
@puddingbroodje Als er geen sloot tussen ligt maaien ze het gras tot de weg. Dit doen zowel boeren als burgers in het buitengebied. Laat de gemeente maar eens kijken hoeveel gemeentegrond binnen de bebouwde kom bij de tuinen is aangetrokken. Dan zullen ze nog een schrikken. Dit is in alle gemeenten hetzelfde.
pietjepuk
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Laat de gemeente maar eens kijken hoeveel gemeentegrond binnen de bebouwde kom bij de tuinen is aangetrokken. Dan zullen ze nog een schrikken. Dit is in alle gemeenten hetzelfde.

daar is de gemeente hier mee bezig. burgertje pesten al staat hekwerk, bestrating of beplating 1 cm op gemeente grond dan moet het weg.
+3
Grasbaal
Land wat niet op jouw naam staat kan je toch niet invoegen op de RVO kaarten lijkt mij?.

j h p
@Grasbaal Een deel van een bos? Zelfs de schaduw wordt nog van een perceel afgetrokken. 😕
+2
Pluto
@j h p Als de schaduw van de boom problemen geeft bij RVO mag je de boom omhakken , je krijgt altijd een kapvergunning ongeacht waar de boom staat. Dit omdat je de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor de schade als gevolg van de schaduw!!!. zo heb ik het enkele jaren geleden ook gespeeld en een flinke rij grote eiken die aan de zuidkant stonden verwijderd. Het absurde van het verhaal Mijn vader was 12 jaar bezig met de ruilverkaveling om ze weg te krijgen en het is hem niet gelukt, toen ik met de brief van RVO of Dienst regeling naar de gemeente ging waren de bomen binnen 10 dagen door de gemeente schoon verwijderd .Als ambtenaren elkaar onderling de kast uit vechten ,ga er bij staan en profiteer er van !!.
buorman
@Pluto

Ik neem aan dat je instanties nog even aansprakelijk hebt gesteld voor je vader z'n verlies die 12 jaar ?
lkool
@Grasbaal jawel hoor, als je maar de enige bent die een bepaald perceel claimt. tussen collega's gaat het goed, omdat je het wel laat om een perceel van de buurman in te kleuren. volgens mij wordt er alleen bij een dubbele inkleuring gecheckt wie de rechtmatige gebruiker is, bij aanklikken perceel dat al in gebruik is krijg je ook melding volgens mij.
Coen
@lkool , zorg dat je niet afhankelijk bent/wordt van die extra grond.
Grasbaal
Ook wij weiden een stukje gemeenteberm (+- 200 m2) maar dat staat buiten alle kaarten. Anders wordt het 2 keer per jaar geklepeld en het is dan een rotzooi voor het huis..
Jannus
Kijk eens in de polders,poei..
+7
zandhapper
In weststellingwerf geeft de gemeente grond aan boeren....steeds voor een jaar.Hoeven ze het zelf niet te onderhouden.
Ik vind het artikel weer lekker een trap onder de gordel...makkelijk schoren bij de onwetende burger
lkool
@zandhapper is ook zo, daarnaast pakken ze de duurtste periode qua mestafvoer in een jaar, er kunnen zat boeren voor 10 euro van de mest af denk, daarnaast kost dat onderhoud ook enkele honderden euro's per jaar, dan blijft er niet veel meer van die 1500 over...
pietjepuk
Tjonge en dat boven de grote rivieren.of is het toch nog de schuld van brabant?
oubi
@pietjepuk die boeren hebben misschien wel een buro uit Heithuysen wat de meitelling invult.
+2
buorman
Goed kans dat die boeren bij het intekenen de melding kregen dat er nog niet geclaimde grond binnen de grens lag...................
Als je dan de wijzigingen accepteert, ben je dus een fraudeur op advies van de ambtenaren van rvo
dwers
Quote Reactie van @buorman:
Goed kans dat die boeren bij het intekenen de melding kregen dat er nog niet geclaimde grond binnen de grens lag...................

Had ik ook met natuurgrasland zit een polderdijk, had ik ook kunnen claimen maar eerlijk blijven, is in gebruik hobbyboer.
+2
buorman
@dwers
Even met man om een biertje, word de man z'n hobby veel leuker van
MTSTAMMINGA
@buorman
Klopt weet er alles van
+8
diekman
Sinds Van Dam bij npo 1 zit is er een hoop overdreven negatief nieuws van de boeren of heb ik dat mis?
casev
@diekman dagblad trouw heeft weinig met de npo van doen.....
paul1
Gewoon geen meter gemeentegrond meer onderhouden.
+1
weurding
@paul1 naast de boerderij een openbaar stukje klinkerweg liggen die overgaat in zandweg. Zo lang we hier boeren heeft de gemeente zich nergens aan gestoord. Laat ik het links liggen wordt het een ongelofelijke bende dus je kunt wel raden. 😉
+1
pieta
@weurding Zo gaat dat hier ook. Ik heb zelf geen enkele berm van gemeente in gebruik omdat al mijn percelen middels een sloot gescheiden zijn van de weg.
+1
oldhuus
@pieta
Hier hooguit een stukje schouwpad, maar Rvo corrigeert dat toch ieder jaar weer, of tekent het juist helemaal voor me in 😁
+1
dewittemotor
Het gaat een groot deel van de journalistiek al lang niet meer om waarheidsvinding, maar om het bewust beschadigen en in een kwaad daglicht stellen van een beroepsgroep. Als ditzelfde over een bevolkingsgroep gebeurt dan moet je ze eens horen: onaanvaardbaar, stigmatiserend, levensgevaarlijk (Pim Fortuijn bijv.). En als dit zo doorgaat gaat dat voor ons ook nog gevaarlijk worden. Je hoeft dadelijk maar enkele van die linkse doorgedraaide slavreters te krijgen die het in hun bol slaat en je weet niet wat zij aan kunnen richten. Zij voelen zich dan gestaaft in hun gedachten door al die negatieve,overdreven en vaak onware berichtgeving..

Als je dit als belangenbehartiger (LTO) steeds laat gebeuren zonder er een tegenprogramma tegenover te stellen, dan ben je nog minder dan nul waard.

Die boeren in die gemeente hebben gewoon niks fout gedaan waarschijnlijk. Dat is gewoon een situatie die door de jaren heen is ontstaan met stilzwijgende toestemming van de gemeente. Dat komt in heel Nederland honderdduizenden keren voor, zowel op bedrijventerreinen, bij burgers als agrariërs. En grond die je bewerkt moet je opgeven. (ik heb zelf geen van deze gronden in gebruik overigens).
+2
Doktor Tinus
Wij doen hier nu al een aantal jaren zelf een aantal gemeente bermen maaien aan de openbare weg. Ze komen 2x per jaar maaien 1x wanneer er nog niets groeit en 1x wanneer het al verrot op de grond ligt. Het is gewoon levensgevaarlijk soms, onoverzichtelijke kruispunten en uitritten die niet gemaaid worden....
+1
zandhapper
@Doktor Tinus Dat doe ik ook,anders vind ik dat de bermen een grote bende worden,voer het aan pinken en de buurvrouw kan er de paarden dagen van voeren...en je krijgt er een veel mooiere(planten rijkere) berm voor terug,en waardering van burgers en zelfs van de gemeente werkers !!
+2
Jannus
@Doktor Tinus Hier ook een berm die ik geregeld meemaai en soms door de loonwerker mee laten pakken voor in de kuil en net wat jullie stellen het wordt er een stuk netter van.
Maar dat wil nog niet zeggen dat je de grond mee kunt nemen in je mest boekhouding,dit soort positieve geluiden van onderhoud door boeren die dat onbetaald doen geeft al aan dat het niet altijd om de portemonee draait in boerenland,daar zou eens iets meer in de media van terecht moeten komen.

Sinds een paar jaar woont hier iets verderop een burger die dacht dat als je op het platteland woont dat alles van zelf gaat en heb de berm voor zijn woning nooit meegemaaid totdat hij dat vroeg waarom niet,ik antwoordde dat ik dacht dat hij een natuurliefhebber was en dus van bloemenbermen hield en het eigenlijk gemeentegrond is dus ook het onderhoud,antwoord was dat het zoon rotzooi wordt als er helemaal niets aan gedaan wordt.Nu maai ik hem 1 keer per jaar meestal na de langste dag zodat de bloemen zijn uitgebloeid,hij blij en ik heb weer iemand laten voelen wat we soms als boeren gratis onderhoud doen ter wille van de burgerij.

Klein gebaar,grote 'verdienste'
MARTIJN G
gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/…

Artikel Trouw

Vandaag (1 december 2017) is er landelijke publiciteit (artikel in Trouw) over gebruik landbouwgrond.

Genoemd wordt in dit artikel de brief die wij 29 mei 2017 namens alle wethouders plattelandsvernieuwing van de Achterhoekse gemeenten, Lochem en agrarische- en natuurverenigingen, waaronder LTO Noord gestuurd hebben naar de staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken over de ‘Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014 met betrekking tot gevolgschade voor natuur en landschap’.

In het artikel in Trouw wordt een ander onderwerp belicht, namelijk het illegaal gebruik van gemeentegronden en de groene handhaving daarvan.

De brief gaat over gebruik eigen grond van de agrariër die door de meetmethode niet meegeteld kan worden voor de mestboekhouding terwijl het er wél is maar door de luchtfoto’s in de schaduw wegvalt. Waardoor agrariërs bomen en bosjes opsnoeien om zo min mogelijk overhangende kruinen te hebben voor de luchtfoto’s. Dit gaat ten koste van biodiversiteit wat zowel agrariërs, VAN en gemeenten jammer, maar bovenal, onnodig vinden.
+1
Leo,s vriend
Ik heb het even nagevraagd aan een kennis die ambtenaar is in Berkelland, weer zwaar overdreven.
Een Pvda raadslid die niet meer op de kandidatenlijst werd gezet ( omdat hij een onmogelijk geval was) heeft dit als wraakactie richting krant gestuurd.Die krant heeft het zwaar aangedikt , en zie daar.... de rel is geboren.
familie pelle
@Leo,s vriend als dat zo is waarom wordt het niet ontkracht in de media. Bijvoorbeeld door de burgermeester die geïnterviewd is.
Leo,s vriend
@familie pelle Weet ik niet, heb alleen het verhaal van bovengenoemde gehoord.
pieta
@familie pelle Ik zal het hem eens vragen als ik hem zie. Pas nog tegen hem gevolleybald.
Nick83
Het blijkt nu dat er iemand een natuurterrein en een festivalterrein heeft ingetekend. Ja... dat zijn geen grappen meer natuurlijk 😂
familie pelle
@Nick83 waar lees je die info. Volgens de media gaat het om fraude ter grootte van 200 voetbalvelden. Hoe is dit berekend?
Nick83
@familie pelle 89 ha heeft men het over...
Nick83
@Nick83 inmiddels al 180 ha 😂

(klik om te vergroten)

Leo,s vriend
@Nick83 vorige week was het nog een oppervlakte van 180 tot 200 voetbalvelden.
Wilbert
@Nick83 Dat gaat er volgend jaar inhakken bij de gemeente, gat in de begroting, 200 ha extra berm om te onderhouden.
Grasbaal
Burgemeester en wethouders van Berkelland werken niet mee aan mestfraude. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Hans Pelle. Hij ontdekte op de website Boer & Bunder dat iemand al sinds 2009 het Eibergse wandelpark en evenemententerrein De Nieuwe Maat heeft aangemeld als zijnde 'blijvend grasland'. Dan gaat het om een perceel dat al minstens vijf jaar aaneengesloten met gras begroeid is. Het steekt Pelle vooral dat vermoedelijk een boer op deze manier rijkssubsidie ontvangt en meer kubieke meters mest kan uitrijden.

Meer: tubantia.nl/achterhoek/…
pieta
@Grasbaal Zoiets mag ook gerust aangepakt worden. Dat is pure fraude.
+2
Nick83
@Grasbaal "...afspraken gemaakt met de vanuit Eibergen opererende Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge. Dat is een lokale organisatie die voor landschapsbeheer en -onderhoud binnen de gemeente agrariërs uit de buurt van de betreffende kavels inschakelt."

Als niemand het in mag tekenen, zal er volgend jaar weinig belangstelling wezen vanuit de boeren voor het beheer.
MARTIJN G
@Nick83 Inderdaad dan moet het maaisel al dan niet met hondenstront gewoon afgevoerd worden. Gaat geld kosten
MTSTAMMINGA
@Grasbaal
Is dat bewezen dat die boer het ingetekent heeft
Zou mijn niets verwonder als er geen natuurlijke scheiding tussen de aan grensende perceelen zit Dat RVO het gewoon ingetekent heeft Teminste zulke ervaring heb ik met mijn natuurland
+1
oldhuus
@MTSTAMMINGA
Hoeft ook geen lokale boer te zijn, er zijn gewoon mensen die overal niet-ingetekende percelen intekenen, wij hebben ook iedere keer een dubbel ingetekend perceel, liggen dikke sloten omheen dus niks met buren ofzo, valt verder onder privacywet dus Gemeentes komen er ook nooit achter wie het doet, en zonder derogatie (controle) komt zulks nooit zo gauw aan het licht, maar men kan wel mestplaatsen en subsidie beuren.
MTSTAMMINGA
@oldhuus
Bij mijn laats derogatie controle waren ze persoonlijk bij een perceel wezen te zien voordat ze bij mij kwamen Dat perceel hebben ze ook ter plaatse opgemeten
oldhuus
@MTSTAMMINGA
Hier net zo, maar ik moest van alle land wat niet eigendom was ook pachtovereenkomsten tonen.. Maar iemand zonder derogatie word daar ja nooit op gecontroleerd.
MARTIJN G
In meeste gevallen gaat het om 2 meter wegberm de vast aan het perceel ligt zonder tussensloot. Deze percelen worden gewoon gemaaid tot de weg. Mais wordt echter niet op de berm gezet.
Gemeente ziet graag die 2 meter ruige berm. De boer ziet alleen onkruid😄
oldhuus
@MARTIJN G
Hier heeft de gemeente het bermonderhoud juist aan de boeren uitbesteedt.
Pluto
Hier was het maaien of spuiten met heel veel knolcyperus distels Jacobs kruiskruid en wilde haver en ze voelen zich totaal niet verantwoordelijk voor verspreiding!! 200 voetbalvelden is 100 ha omdat minimaal 2 x per jaar te kleppelen gaat dit de gemeente pakweg 47 duizend euro kosten . Bovendien kan de ambtenaar niet bevestigen dat het hier om een boer gaat die een sportveld heeft opgegeven ,de gemeente vraagt namelijk zelf ook landbouwsubsidie aan en als je een keer een notitie in boer en bunder hebt blijft die voor altijd staan ook als de grond niet meer wordt opgegeven !!.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , bemesten , landbouw , schouten , maaien , fraude , boeren , landbouwgrond , vogels , natuur , nederland , grond , schade , boer , illegaal , euro , verdienen , agrarische , gelderland , mestfraude , licht en weer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!