Het Mestcomplot (NRC)

leesvoer, tja... wat is waar en wat niet.. gelukkig hebben we rechtsspraak, als onafhankelijke partij ook al wordt dat ook wel eens in twijfel getrokken

Originele beschrijving

Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg frauderen op grote schaal met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en weer, vervalsen administratie en omzeilen gps-controles. NRC bracht de omvang van de fraude in kaart. ‘Wie niet meedoet, heeft geen werk.’

Deel dit topic Het Mestcomplot (nrc.nl)

Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg frauderen op grote schaal met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en weer, vervalsen administratie en omzeilen gps-controles. NRC bracht de omvang van de fraude in kaart. ‘Wie niet meedoet, heeft geen werk.’

van Ittersum

Laatste  |  

Reacties

George
Zo dat ligt ook weer direct onder een vergrootglas. Je zal maar in de boekhouding van genoemde bedrijven ''mestverwerkers'' , mesttransporteurs voor komen.
van Ittersum
@George als geld dreigt te winnen, heb je in de regel meer verliezers dan winnaars
+8
cjw73
Dat bestaat niet !!!
Fraude komt alleen in het noorden voor volgens de Brabantse prikkers hier op het prikkebord.😎😎😎
brabo
Quote Reactie van @cjw73:
Brabantse prikkers

Brabant is groter dan Oost- Brabant hoor
Jawis
@cjw73 ja dat begreep ik ook uit eerdere posts hier uit die regio
+8
vedder
Reden te meer voor grondgebondenheid
+1
Nick83
@vedder ook voor de varkens? Moeten die dan ook land hebben onder al hun dieren? (voor de mest die ze niet verwerken)
+3
Braboboer
@vedder De meeste rundveemest in Brabant wordt afgevoerd naar akkerbouwers. Akkerbouwers hebben namelijk liever rundveedrijfmest dan varkensmest omdat er in rundveedrijfmest ook waardevolle organische stof zit.
De verwerkingsplicht regel je als melkveehouder dan middels VVO contracten.

Het probleem met de mestfraude zit hem toch echt voornamelijk in de varkenshouderij. Zoals te lezen valt in het artikel van NRC bevinden zich Oost-Brabant en Noord-Limburg 60% van de Nederlandse varkensveestapel en slechts 17% van de melkveestapel. De gemiddelde melkveehouder kan daarbij ook nog het grootste deel van de geproduceerde mest zelf plaatsen. In tegenstelling tot varkenshouders die vaak geen of slechts enkele hectares grond in gebruik hebben.
De hoeveelheid stikstof en fosfaat die de gemiddelde melkveehouder in Brabant af moet voeren stelt niets voor met de hoeveelheden die menig varkenshouder moet afvoeren.

Dus denk jij nou echt dat een verplichte grondgebondenheid voor melkveehouders dit probleem op lost? Of moet de varkenshouderij ook grondgebonden worden? Dat is verre van realistisch.
+1
puntertje
@Braboboer eh, en waar is de mest dan gebleven als het niet is afgevoerd, en akkerbouwers het niet willen en varkenshouders geen grond hebben?
Braboboer
@puntertje Ben eens concreet, wat bedoel je nou? Met deze halve vragen waarbij ik moet gissen waar je nu precies op duid kan ik niets.
+1
puntertje
@Braboboer Moet ik het letterlijk voor je spellen of zo? Varkenshouders hebben (bijna) geen grond, mest wordt veel minder afgevoerd dan op papier, akkerbouwers willen geen varkensmest, dus dan is mijn vraag: waar is het nu gebleven? Misschien 'per ongeluk' op een maisperceel van een melkveehouder gereden die vervolgens enorme opbrengsten realiseert en kermt dat hij zo effiecient is dat het een schande is dat hij niet meer mest op z'n grond aan mag wenden? Of kan jij verklaren hoe het plotseling is 'opgelost'.
Graag een duidelijk antwoord, alle beleidsmakers zijn ook benieuwd denk ik.
+1
robbies
@puntertje ik vatte hem ook niet hoor
matt
@robbies ik wel
Leo,s vriend
Quote Reactie van @puntertje:
akkerbouwers willen geen varkensmest, dus dan is mijn vraag: waar is het nu gebleven? Misschien 'per ongeluk' op een maisperceel van een melkveehouder gereden

?? en waarom niet op een perceel van een akkerbouwer? Hier staan de akkerbouwers te springen om mest. Ook varkensmest.
+1
puntertje
@Leo,s vriendOmdat er stond dat akkerbouwers juist geen varkenssmest wilden hebben. Maar idd, het zou ook een akkerbouwer met een vaag voer-mest-contractje kunnen zijn. Dat is dusdanig 'goed' controleerbaar dat we dat ook mee gaan rekenenen voor de AMvB-grondgebondenheid zodat de uitbreidingscarousel wederom een zwengel kan krijgen. Doorgaan totdat de mest over de laarzen loopt lijkt het credo daar.
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
Omdat er stond dat akkerbouwers juist geen varkenssmest wilden hebben

Op papier niet nee. En ook varkenshouders hebben grond en ook manieren om van hun (dunne) mest af te komen.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @puntertje:
Omdat er stond dat akkerbouwers juist geen varkenssmest wilden hebben

Help me even, waar stond dat ?
matt
@Leo,s vriend ik help je wel even,vriend Leo staat in het betoog van braboboer.hier een stukje boven.
Die weet overigens zelf niet meer precies,wat hij geschreven heeft.
Of doet als of.
pieta
@matt Velen voeren ook liever rundveemest aan omdat daar veelal meer m3 van aan kunt voeren, betrouwbaardere gehalten en meer organische stof met mee komt.
En het is eenmaal handel die mest en veel willen niet ver vantevoren tekenen omdat ze graag zoveel mogelijk ontvangen (daar is niets mis mee overigens). Ik heb hier dit jaar ook in de buurt afgezet. Meteen gevraagd of hij volgend weer belangstelling had. Dat had ie wel maar dat keek ie dan volgend jaar wel.
George
Quote Reactie van @pieta:
Meteen gevraagd of hij volgend weer belangstelling had. Dat had ie wel maar dat keek ie dan volgend jaar wel.

Dat heb ik hier echt al vaker voorgesteld. Volgend jaar weer hetzelfde en kreeg van mestafvoerende partij altijd als antwoord dat we dat volgend jaar wel weer zien. Zo ben ik dus 2 jaar terug ook gestopt met varkenshouder waarvan ik 8 jaar lang mest had afgenomen. Mestafzet prijzen stegen nogal en hij wilde telkens minder kwijt. Nu dus 2 jaar mest van melkveehouder uit de buurt maar ook geen vaste afspraak. Geef hem wel netjes de kans. Maar die varkensboer heeft gruwelijk spijt dat hij ons kwijt is. Kon bij mij en buurman op 60 ha mest rijden op anderhalf tot twee kilometer afstand.
Leo,s vriend
@matt Nee, staat er niet.
Er staat dat ze liever rundveemest hebben.
+1
Braboboer
@puntertje Dus jij suggereert dat de mest die bij de varkenshouder nog in de put zit nadat zijn boekhoudend sluitend is bij een melkveehouder op een maisperceel terecht komt en dat die melkveehouder hierdoor op papier een hoge efficiëntie behaald.

Lees je eigen reactie nog eens een keer goed na, het zit namelijk vol met aannames.

En al zouden deze aannames de werkelijkheid zijn, wat veranderd een verplichte grondgebondenheid hier aan?
puntertje
Quote Reactie van @Braboboer:
Dus jij suggereert dat de mest die bij de varkenshouder nog in de put zit

zucht, beetje moe wordt ik van jou....Je (evt. gespeelde) onnozelheid benadert die van jullie eigen Hansje H.
+4
Braboboer
@puntertje Ik word moe van jou, leg mij nou maar eens uit wat een verplichte grondgebondenheid voor de melkveehouderij veranderd aan deze mestfraude.
jg
@Braboboer Minder mestproductie ?
puntertje
Quote Reactie van @Braboboer:
leg mij nou maar eens uit wat een verplichte grondgebondenheid voor de melkveehouderij veranderd aan deze mestfraude.

In ieder geval niet zo´n sterke prikkel tot fraude als nu het geval is. Maar dat vind jij, als heilig boontje die natuurlijk nooit in de verleiding komt tot sjoemelen, ook weer onzin natuurlijk.
+2
pieta
@puntertje Als de varkenshouder sjoemelt en je maakt de melkveehouder grondgebonden dan gaat dat niet helpen. Wat is daar nou zo moeilijk aan te snappen?
+2
puntertje
@pieta als mest ´verdwijnt´, en melkveehouders realiseren ongelooflijke maisopbrengsten terwijl de nitraatgehaltes in het grondwater maar niet willen zakken onder de norm, en dezelfde veehouders claimen een onrealistische efficiëntie en willen op basis daarvan nog meer mest aan kunnen wenden, dan zit je in een frauduleuze spiraal. En jij doet dat natuurlijk niet, niemand als je hen er naar vraagt, en toch ´lost´ de zwarte mest plotseling op. Verklaar!
Maar goed, het zal wel weer de schuld zijn van.....iedereen, maar niet van de boeren in kwestie.
MARTIJN G
@puntertje Vanaf 1 oktober 2017 is het bij afvoer van gescheiden mest (dikke fractie) verplicht door een onafhankelijk monsternemer. Het probleem zal daardoor grotendeels opgelost zijn😉.
Noorderling
Quote Reactie van @MARTIJN G:
ber 2017 is het bij afvoer van gescheiden mest (dikke fractie) verplicht door een onafhankelijk monsternemer. Het probleem zal daardoor grotendeels opgelost zijn.

Het aantal tonnen staat alleen nog niet vast. Omdat er met containerbakken gewerkt wordt en de auto's over de weegbrug moeten is het nog niet bekend of er nu mest, zand of een betonplaat gewogen wordt.
robbies
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Het probleem zal daardoor grotendeels opgelost zijn.

Dat denk jij. Wat ik gezien heb had niets met dikke fractie van doen
+1
pieta
@puntertje Maar vertel me nou even wat het dan oplost als de melkveehouder grondgebonden is? Volgens mij helpt het beter om de mestfraude uit te bannen. Maar ja, daar heb jij dan weer niets aan. 😁
+1
BoerBart
@pieta luister Piet, een intensieve melkveehouder laat de mestscheider komen. Die doet het trucje van de varkensboeren na.
Grondgebonden boer heeft geen mestproductie die nog door een scheider moet.
+2
pieta
@BoerBart Je gooit hier mee een paar druppels op een gloeiende plaat. Dat gaat de situatie niet echt veranderen. Ik denk namelijk dat veel van de melkveehouders die hier aan mee doen de dunne fractie die overblijft netjes over hun areaal verspreiden. En dan met name op het grasland gaan brengen. En op grasland blijkt zelfs in het Zuiden vaak de norm gehaald te worden.
Maar van mij mogen ze gerust een bepaalde hoeveelheid grondgebondenheid van de melkveehouderij eisen. Je moet dan vervolgens niet schrikken als het niets (of weinig) blijkt op te lossen van dit probleem.
BoerBart
@pieta dunne op het gras, 200 kub/ ha.😁netjes?.
De dikke 80 kub/ha kan dan op de maïs.😁ook netjes?....
+1
sorry
@BoerBart het is niet interessant om rundveemest te scheiden , stikstof is de beperkende factor
BoerBart
@sorry20% stikstof in ((afgevoerde)) dikke fractie is snel interessant.
+1
pieta
@BoerBart Zit er niet in bij RDM gescheiden volgens mij.
+1
pieta
@BoerBart Dat je het niet wilt snappen en dit lollig vindt snap ik wel. Maar ik er wel die een 1.000 m3 af moeten voeren en ook met mestscheiden hebben gewerkt. Dan heb je bijv 900 m3 dunne fractie. Bij een 40 ha gras is dit één keer ruim 20 m3 per hectare en door de werkingscoëfficient een hoeveelheid kunstmest minder.
+1
dorpsrandhoeve
@pieta Tja Piet, er heerst hier toch een cultuur van dat die Brabanders van alles flikken. Het helpt toch niet.
+1
puntertje
Quote Reactie van @pieta:
olgens mij helpt het beter om de mestfraude uit te bannen. Maar ja, daar heb jij dan weer niets aan.

Dat help mij wel, ik ben ook de dupe van al dat marchanderen en de regelgeving die het tot gevolg heeft en het onterecht uitdelen van fosfaatrechten aan zij die gefraudeerd hebben. Maar de meerderheid die uit een mestoverschotgebied komt ontkent of bagatelliseerd hier in de discussie gewoonweg dat het gebeurt. Dan moet je de prikkel tot frauderen weg nemen, en die is bij grondgebonden bedrijven nogal wat lager. Of durf je dat hier ook te ontkennen? Dat zou wat zijn zeg....
+1
pieta
@puntertje Ik ontken helemaal niets. Ik probeer je te wijzen op het feit dat als de melkveehouder niet meer mee kan doen aan de fraude en varkensboer vrolijk door kan dat het niet echt zal gaan helpen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @puntertje:
Dan moet je de prikkel tot frauderen weg nemen
En laat die prikkel tot "frauderen" nu net in de mestwet zelf zitten; zolang het frauderende ministerie deze fouten in de mestwet niet toegeeft, zal het "frauderen" door de boeren nooit stoppen.
+3
diezel
Quote Reactie van @pieta:
Volgens mij helpt het beter om de mestfraude uit te bannen.

Jullie snappen toch hopelijk wel dat dit NRC-artikel enkel en alleen van de plank gehaald is om via slinkse wegen de EU te beïnvloeden om de derogatie te laten klappen en zodoende (veel) minder vee in Nederland te krijgen..... 😞
p.s. op dezelfde smerige wijze is deze klote-krant momenteel ook CDA-er Omtzigt aan het kapot maken. 😞
puntertje
@diezel oh ja, die CDA-er die zelf even een 'ooggetuige' regelt. Nee nee, foei, daar mag je als journalist natuurlijk niets van zeggen. Persvrijheid? Kom daar anno 2017 niet mee aanzetten in de agrarische sector. Je maakt jezelf nu vreselijk belachelijk @diesel, en wat erger is, je hebt het niet eens door.
+2
Jan S
Quote Reactie van @puntertje:
Je maakt jezelf nu vreselijk belachelijk @diesel, en wat erger is, je hebt het niet eens door.

Tja het is maar wat je belachelijk vind. Maar ik heb niet de indruk dat jij weet hoe de hazen lopen. En als je dan zulke grote woorden gebruikt wie is er dan belachelijk en wie begrijpt het dan niet. Of denk jij dat de zogenaamde "kwaliteitskranten" die toevallig allemaal de dezelfde 2 eigenaren hebben ons alleen maar feiten presenteren? Dat zou nog eens vreselijk belachelijk zijn.
+1
Braboboer
@puntertje Zoals hierboven al meermaals beschreven is zit het probleem met de mestfraude in de varkenshouderij. Er zal vast ook wat wat mestfraude plaatsvinden op melkveebedrijven maar dat is, zoals ook al eerder beschreven, maar een druppel op de gloeiende plaat.

Jij bent hier nu continu aan het roepen dat iedere Brabantse melkveehouders hoge maisopbrengsten haalt door de illegale aanvoer van varkensmest. Als je dat zelf gelooft leef je echt in eens sprookjeswereld. Weet je wel wat de consequenties zijn voor een melkveehouder als je betrapt wordt op het illegaal aanvoeren van varkensmest?
Ten eerste zal je derogatie vervallen omdat je als derogatiebedrijf geen staldierenmest mag aanvoeren. Als dit het geval is dan moet je hopen dat je dit nog voldoende mest in de put hebt om het verlies van derogatie te compenseren want voordat je het weet heb je al zo veel mest op het eigen land gereden dat je in de situatie zonder derogatie onvoldoende mest hebt om af te voeren waardoor je ook nog eens direct een milieudelict pleegt.
Ten tweede krijg je een korting op de toeslagrechten en ten derde krijg je ook nog eens een geldboete.
Als melkveehouder krab je dan wel drie keer achter de oren voordat je aan dit soort praktijken meedoet. '
Dat de controle op mestmonsters, weegbonnen, etc. volgens het NRC niet in orde is en dat er daardoor de put bij de varkenshouder nog steeds rijkelijk gevuld is met mest ga jij er voor het gemak even uit dat de controle op het uitrijden van mest ook niet deugt. Jij gaat er voor het gemak maar even van uit dat je ook zomaar overal mest uit kan rijden zonder dat de NVWA je in de gaten houdt. Want het is Brabant, daar overtreed men volgens jou toch massaal de wet dus waarom ook niet hè!

Ik zal niet ontkennen dat het illegaal aanvoeren van varkensmest door melkveehouders in het verleden niet is voorgekomen, maar die tijd is echt al lang voorbij. De NVWA zit hier hedendaags boven op. Die hebben het echt wel in de gaten als er mest wordt geladen bij een varkensboer en dit uitgereden wordt op een perceel van een melkveehouder. Zeker bij derogatiebedrijven werd hier dit voorjaar extra goed op gecontroleerd om een nieuwe derogatie veilig te stellen.

En mocht het wel zo zijn dat een melkveehouder illegaal varkensmest aanvoert, wat ik dus al niet geloof, waarom zou die melkveehouder dat niet meer doen als die grondgebonden zou zijn? Wat maakt het verschil? Waarom zou deze melkveehouder dan geen illegale varkensmest aanvoeren? In het noorden zouden ze dit wellicht niet doen omdat je dan met grasoverschotten komt te zitten. Maar Brabant is niet het noorden. Een Brabantse melkveehouder die grondgebonden is doet niet mee aan derogatie. Een Brabantse melkveehouder met veel land gaat echt geen gras telen wat de hele zomer beregent moet worden. Een Brabantse melkveehouder met veel grond gaat een groot deel van zijn grond verhuren voor aardappels, grove tuinbouw etc. Hoe minder hectares nodig voor ruwvoerteelt, hoe meer hectares er verhuurt kunnen worden dus een zo hoog mogelijke maisopbrengst, die volgens jou alleen te behalen is door de meststoffenwet te overtreden, staat nog steeds hoog op het prioriteitenlijstje van deze melkveehouder. Dus leg mij dan maar eens uit waarom een intensieve Brabantse melkveehouder wel illegale varkensmest ontvangt en een grondgebonden niet?

Dus nu nogmaals mijn vraag, wat lost grondgebondenheid van de melkveehouderij nou op aan deze mestfraude? Waarbij het probleem, ik zal het nog maar weer eens zeggen, met name in de varkenshouderij zit.
+1
robbies
Quote Reactie van @Braboboer:
Jij bent hier nu continu aan het roepen dat iedere Brabantse melkveehouders hoge maisopbrengsten haalt door de illegale aanvoer van varkensmest. Als je dat zelf gelooft leef je echt in eens sprookjeswereld. Weet je wel wat de consequenties zijn voor een melkveehouder als je betrapt wordt op het illegaal aanvoeren van varkensmest?Ten eerste zal je derogatie vervallen omdat je als derogatiebedrijf geen staldierenmest mag aanvoeren. Als dit het geval is dan moet je hopen dat je dit nog voldoende mest in de put hebt om het verlies van derogatie te compenseren want voordat je het weet heb je al zo veel mest op het eigen land gereden dat je in de situatie zonder derogatie onvoldoende mest hebt om af te voeren waardoor je ook nog eens direct een milieudelict pleegt.Ten tweede krijg je een korting op de toeslagrechten en ten derde krijg je ook nog eens een geldboete.Als melkveehouder krab je dan wel drie keer achter de oren voordat je aan dit soort praktijken meedoet. 'Dat de controle op mestmonsters, weegbonnen, etc. volgens het NRC niet in orde is en dat er daardoor de put bij de varkenshouder nog steeds rijkelijk gevuld is met mest ga jij er voor het gemak even uit dat de controle op het uitrijden van mest ook niet deugt. Jij gaat er voor het gemak maar even van uit dat je ook zomaar overal mest uit kan rijden zonder dat de NVWA je in de gaten houdt. Want het is Brabant, daar overtreed men volgens jou toch massaal de wet dus waarom ook niet hè!Ik zal niet ontkennen dat het illegaal aanvoeren van varkensmest door melkveehouders in het verleden niet is voorgekomen, maar die tijd is echt al lang voorbij. De NVWA zit hier hedendaags boven op. Die hebben het echt wel in de gaten als er mest wordt geladen bij een varkensboer en dit uitgereden wordt op een perceel van een melkveehouder. Zeker bij derogatiebedrijven werd hier dit voorjaar extra goed op gecontroleerd om een nieuwe derogatie veilig te stellen.

De consequenties van fraude aanvoeren als reden om niet te frauderen is wel een beetje raar als er je de conclusies leest. In jouw redenatie zou niemand frauderen, want de consequenties zijn groot. En toch is er fraude.
Logisch: de pakkans is laag, want er zijn nauwelijks controleurs. Denk jij dat die 5 controleurs achter elke tank aanrijden om te kijken in welke put de loonwerker zijn slang steekt?
Overigens mag je als melkveehouder gewoon staldierenmest aanvoeren, alleen kun je voor de hoeveelheid mest die je aanvoert - omgerekend in oppervlakte- geen derogatie aanvragen.

Het probleem zit ongetwijfeld deels bij de varkensboeren die frauderen, maar de mest verdwijnt toch met enige regelmaat richting de koeiboeren. En vergeet niet dat er in Brabant ook genoeg grote intensieve boeren zijn die geen derogatie hebben en die dus ook niet te verliezen hebben. Mest wordt op papier de grens over gerommeld, en mais van 50 ton staat tot in de stal. En maar emmeren over de KLW. Waarschijnlijk zal ik dat niet mogen zeggen, maar op dit melkveehoudersforum wordt ook doorlopend met de beschuldigende vinger naar de varkesnhouderij gewezen. Maar als er eind van de maand weer VVO'tjes gekocht moeten worden, dan mag deze sector ze weer leveren.
Braboboer
@robbies In mijn redenering zou niemand frauderen, dat is onzin. Ik zeg alleen dat de consequenties voor melkveehouders nogal wat groter zijn dan voor de varkenshouder. En dat de tijd van het illegaal aanvoeren van varkensmest zoals hier meermaals wordt beweert echt voorbij is. Zoals in het artikel van de NRC te lezen valt heeft men altijd een oplossing voor de mestfraude als men aangehouden wordt door een controleur. Het gefraudeerd met het gewicht wordt opgelost door dubbele weegbonnen, de monsterszakken worden pas na het transport opengesneden en de inhoud wordt verwisselt. Maar hoe wil jij aan een controleur van de NVWA uitleggen dat je mest aanvoert van een varkenshouder met een trekker en gierton die niet over GPS en monstername-apparatuur beschikt?

Dat er in Brabant ook intensieve melkveehouders zonder derogatie zijn die zich schuldig maken aan mestfraude zal ik niet ontkennen. Ik heb echter al meermaals benoemd dat dit in het niet valt vergeleken met de mestfraude door varkenshouders. Oftewel je kunt de melkveehouderij wel grondgebonden maken, maar daardoor zal de mestfraude maar minimaal afnemen.

Waar deze discussie over gaat is of een grondgebonden melkveehouderij de oplossing is voor dit probleem. En ik denk van niet.
robbies
Quote Reactie van @Braboboer:
Maar hoe wil jij aan een controleur van de NVWA uitleggen dat je mest aanvoert van een varkenshouder met een trekker en gierton die niet over GPS en monstername-apparatuur beschikt?

Het werkt andersom. De NVWA-er moet aantonen dat jij mest van een varkensboer aanvoert op jouw land. En dat kan hij alleen maar als hij weet waar de mest vandaan komt en waar het naartoe gaat. Als je aan het laden bent, dan ben je aan het over rijden naar een andere put. Als je aan het bemesten bent, dan is het je eigen mest. Ben je vol dan ben je je collega aan het helpen met mestuitrijden en ben je op weg naar zijn perceel. Ben je leeg dan ben je op weg om koffie te gaan drinken bij je collega. Het is zo makkelijk
+1
Nick83
Quote Reactie van @robbies:
Het is zo makkelijk

Tenzij die NVWAer van een afstandje de boel eens ff op zn gemakkie gaat staan te bekijken. Dan ziet die het hoe het gaat en werken die smoesjes niet meer. Maar goed, de kans dat da gebeurt is klein. Zullen ze wellicht geen tijd voor hebben.
+1
Braboboer
Quote Reactie van @robbies:
Het werkt andersom. De NVWA-er moet aantonen dat jij mest van een varkensboer aanvoert op jouw land. En dat kan hij alleen maar als hij weet waar de mest vandaan komt en waar het naartoe gaat. Als je aan het laden bent, dan ben je aan het over rijden naar een andere put. Als je aan het bemesten bent, dan is het je eigen mest. Ben je vol dan ben je je collega aan het helpen met mestuitrijden en ben je op weg naar zijn perceel. Ben je leeg dan ben je op weg om koffie te gaan drinken bij je collega. Het is zo makkelijk

Zo werkt het 10 jaar geleden ja, als er iemand geen zicht op heeft ben jij het wel.

Ik zal jou uitleggen hoe het wel gaat.

De NVWA volgt jou en legt alles op foto vast, van het mest laden bij de varkenshouder tot het uitrijden op het perceel. Dan houden ze jou aan en vragen om tekst en uitleg. We zijn wel iets vergeten, het is maisland en het is nog geen 15 mei. De varkensboer geeft het perceel vervolgens zelf op en alles is opgelost, bij de percelen die de NVWA niet gezien heeft is er niets aan de hand, die geeft de melkveehouder gewoon zelf op in de mei-telling. Dit is hoe het tot voor een paar jaar terug ging.

Tegenwoordig leggen ze alles op beeld vast, alleen houden ze nu niet direct die boer aan om te vragen om tekst en uitleg. Nee tegenwoordig wachten ze bij de NVWA tot het 16 mei is. En als ze dan zien dat de melkveehouder het perceel heeft opgegeven dan komen ze langs voor tekst en uitleg. Dan trappen ze er niet in dat je op de koffie bent bij een collega.

Tuurlijk is iedere melkveehouder die varkensmest ontvangt schuldig, maar die zijn er niet in de grote getalen als hier beweerd wordt, want het gaat allemaal niet zo makkelijk als jij denkt.
matt
@Braboboer waar blijft die varkensmest dan wel volgens jouw dan?
Braboboer
@matt Zijn melkveehouders de enige met bezitters van grond in Brabant? Goh ik altijd maar denken dat het zo intensief was daar maar dat blijkt onzin, want melkveehouders hebben al de grond in Brabant in gebruik, want waar blijft anders die varkensmest.

Maar zoals ik eerder al gevraagd heb. Al zou het waar zijn dat varkensmest bij melkveehouders op het land wordt uitgereden, wat veranderd grondgebondenheid van de melkveehouderij hier aan? Want dat is waar de discussie hier over gaat.
oldhuus
@Braboboer
Jullie gebied zit gewoon stampvol met vee, er is in Europa geen ander gebied van dergelijke grote waar zoveel vee en mest op een hoop zit. Ik stel voor dat we jullie samen met Limburg aan België schenken, dan is het mestprobleem voorgoed opgelost 😁
+2
robbies
Quote Reactie van @oldhuus:
Ik stel voor dat we jullie samen met Limburg aan België schenken, dan is het mestprobleem voorgoed opgelost

Daar heb ik geen problemen mee. Hier over de grens kijken ze met hele grote ogen naar onze soap. Uitbreiders over de grens hebben spotgoedkope koeien gekocht dit jaar, zijn in Nederland gras gaan maaien voor een appel en een ei en hebben dubbele hoeveelheden mais ingekuild omdat die gekke Hollanders dit jaar niet de grens overkwamen om de maisprijs op te drijven. Daar wil ik graag bij gaan zitten
+1
dorpsrandhoeve
Quote Reactie van @robbies:
Daar heb ik geen problemen mee. Hier over de grens kijken ze met hele grote ogen naar onze soap. Uitbreiders over de grens hebben spotgoedkope koeien gekocht dit jaar, zijn in Nederland gras gaan maaien voor een appel en een ei en hebben dubbele hoeveelheden mais ingekuild omdat die gekke Hollanders dit jaar niet de grens overkwamen om de maisprijs op te drijven. Daar wil ik graag bij gaan zitten

Zo is het!
Twentsch Land
@robbies

Hier in het oosten gingen ook van die enorme verhalen....uiteindelijk ging het maar om enkele.......welke aantallen moet het dan om gaan in het zuiden ?
+2
de hoef
Quote Reactie van @robbies:
. Daar wil ik graag bij gaan zitten

ik ook ,das nog is fatsoenlijk volk die belgen
+1
matt
@Braboboer kijk als je de melkveehouderij,grondgebonden maakt.
Of had gemaakt..
Dan verkom je dat ze die varkenshouders na gaan doen.

Je hebt je ogen denk ik in je broekzak zitten,want die mestscheiders draaiden ook massaal op melkveebedrijven.
Mest is volgens mij,gewoon niet meer van af te komen als de fraude 100% uit te bannen zou zijn.
+1
Braboboer
Quote Reactie van @matt:
@Braboboer kijk als je de melkveehouderij,grondgebonden maakt.Of had gemaakt..Dan verkom je dat ze die varkenshouders na gaan doen.Je hebt je ogen denk ik in je broekzak zitten,want die mestscheiders draaiden ook massaal op melkveebedrijven.

Ik woon in een gebied waar 9 op de 10 melkveehouders mest moet afvoeren, maar de meerderheid hier voert gewoon drijfmest af en geen gescheiden mest. Er wordt ook zeker mest gescheiden op melkveehouders waarmee gefraudeerd wordt, net als dat er illegaal varkensmest aangevoerd wordt. Waar ik mij aan stoor is dat op dit forum wordt beweert dat iedere melkveehouder in Brabant aan deze praktijken mee doet, maar dat is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat.

Daarnaast heeft mestscheiden op melkveebedrijven zijn langste tijd gehad met de komst van onafhankelijke monstername.

Quote:
Mest is volgens mij,gewoon niet meer van af te komen als de fraude 100% uit te bannen zou zijn.

Dit kan wel, er zijn genoeg initiatieven om mest te verwerken, onder andere door mestcoöperaties maar de vergunningsaanvragen worden overal tegen gewerkt. Ook de provincie Noord-Brabant roept al enkele jaren dat ze lokale mestverwerking willen in de vee-intensieve gebieden.

Als er meer mestverwerkingscapaciteit komt en mestafzet goedkoper wordt is de prikkel om te frauderen al een stuk kleiner.

Ik hoop dan ook dat dit het omslagpunt is en dat er eindelijk is ingezien wordt dat die mestverwerkers er gewoon moeten komen om dit probleem op te lossen.
+2
matt
@Braboboer komt niks van de grond,werd iedere keer voor de goedkoopste
Oplossing gekozen.
En nu inderdaad wordt iedere vergunning afgeschoten,wordt gewoon niks meer.
+1
George
Quote Reactie van @matt:
komt niks van de grond,werd iedere keer voor de goedkoopsteOplossing gekozen.En nu inderdaad wordt iedere vergunning afgeschoten,wordt gewoon niks meer

Dat klopt gewoon en bovendien kan mestverwerken op een goede manier gewoon niet rendabel draaien en zal dan altijd een dure grap blijven om van overtollige mest af te komen.
Braboboer
Quote Reactie van @matt:
@Braboboer komt niks van de grond,werd iedere keer voor de goedkoopsteOplossing gekozen.En nu inderdaad wordt iedere vergunning afgeschoten,wordt gewoon niks meer

Mestverwerking is toch de richting die de provincie op wil. De provincie doet er dan ook alles aan om de mestfabriek in Oss te realiseren: bd.nl/oss-uden-e-o/…
+1
matt
@Braboboer ja en oss doet er alles aan om het tegen te houden.
Not in my backyard
robbies
Quote Reactie van @Braboboer:
Zo werkt het 10 jaar geleden ja, als er iemand geen zicht op heeft ben jij het wel.

Dat durf ik heel erg te betwisten
robbies
Quote Reactie van @Braboboer:
In mijn redenering zou niemand frauderen, dat is onzin. Ik zeg alleen dat de consequenties voor melkveehouders nogal wat groter zijn dan voor de varkenshouder.

Voor een niet-derogatieboer zijn de consequenties identiek
robbies
Quote Reactie van @Braboboer:
En dat de tijd van het illegaal aanvoeren van varkensmest zoals hier meermaals wordt beweert echt voorbij is.

Mijn ogen vertellen mij iets heel anders. Jij hebt er niet zoveel zicht op, dat merk ik wel. Maar goed, je kunt naar de varkensboeren wijzen als de schuldige, maar elke melkveehouder die zwarte mest aanvoert is net zo schuldig.
Nick83
Quote Reactie van @Braboboer:
Waar deze discussie over gaat is of een grondgebonden melkveehouderij de oplossing is voor dit probleem. En ik denk van niet.

Ik ook niet. Zal wel helpen als ook de varkenshouders allemaal grondgebonden worden. Maar dat kan helemaal niet.
Noorderling
@Nick83
Waarom kan dat niet? Varkens vreten toch granen en geen stoeptegels.

Er zijn genoeg bedrijven in de veenkoloniën en het oldambt die wel kippen en/of varkens hebben en zelf het voer verbouwen en mest plaatsen. Waarom zou dit elders niet kunnen?
Nick83
@Noorderling dr word nu een hoop varkensmest verwerkt en geexporteerd. Dat gebeurt niet voor niet voor niets.
puntertje
Quote Reactie van @Nick83:
verwerkt en geexporteerd

Nou, de kern van het NRC stuk was toch iets anders. En het argument om export van het fosfaatplafond af te trekken is ook niet zo sterk als blijkt dat de daadwerkelijke export nogal afwijkt van 'het papier'.
Eerst werd heel hard ontkend dat er werd gesjoemeld, nu wordt gezegd dat er 'misschien wel iets' gebeurt, maar dat het vooral een rancuneuze journalist van een discutabele krant betreft, het schiet niet op. Wat wel opschiet is het afschieten van de derogatie. En ja, de mestrijke gebieden hebben zo vol ingezet op hun vermeende efficientie die beloond zou moeten worden, maar met hun gedrag hebben ze er voor gezorgd dat eerst de KLW (werd niet de term fraudegevoelig genoemd?) is verworden tot een vaag en on-wetenschappelijk broeikas modelletje, en de derogatie loopt grote kans om afgeschoten te worden. Ook voor gebieden waar geen overschotten zijn en de uitspoeling nagenoeg 0 is. Dank zijn we verschuldigd aan ondernemers-sjoemelaars onder ons die dit voor elkaar gekregen hebben.
+1
Noorderling
Quote Reactie van @Nick83:
op varkensmest verwerkt en geexporteerd. Dat gebeurt niet voor niet voor niets.

dat is toch niet vanzelfsprekend?
Dat een groot deel van de sector volgas op de afgrond af gaat wil toch niet zeggen dat er niet geremd of bijgestuurd hoeft te worden?

Het is zelfs als zo erg dat velen vinden dat het normaal is dat je dieren houdt middels het aankopen van voer overal van de planeet en de mest vervolgens ergens (op papier) kwijt weet te raken.
de hoef
@Noorderling omdat de grond daar niks kosten ,en in brabant wel .
en jij wil echt niet dat wij de prijs bij jullie op komen drijven
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
De consequenties van fraude aanvoeren als reden om niet te frauderen is wel een beetje raar als er je de conclusies leest. In jouw redenatie zou niemand frauderen, want de consequenties zijn groot. En toch is er fraude.

Bij de fraudeur zit de winst. Degene die die mest illegaal laat komen is nogal gek. De pakkans is aanwezig maar je winst ervan is zo klein.
robbies
@pieta Gratis extra mest en nauwelijks pakkans.
+1
pieta
@robbies Volgens mij heb jij echt niet in de gaten waarom varkensbedrijven investeren in mestverwerking, grond en een eigen bemester. Ik zal niet zeggen dat een koeienboer daar niets van af zal willen nemen. Maar die nemen echt al die dunne fractie niet af. Je hebt er last van bij je bex en er zitten veel wat intensievere bedrijven en die hebben allemaal zelf mest.
😁 Of spreek je uit eigen ervaring als extensieve melkveehouder? 😁
Coen
@robbies , het is allemaal kijken naar de ultra-korte termijn 😞
ze (collega's en belangenbehartigers) weten daar alles van tactiek (= korte termijn) maar snappen geen snars van het hebben van een visie en een daaraan gekoppelde strategie 😞

de problemen zijn natuurlijk verergerd nadat de melkveehouderij de varkenshouderij is gaan immiteren: melkkoeien houden als varkens, op volledig aangekocht voer en met volledige mestverwerking.
onder die recent extreme groeiers in de intensieve melkveehouderij zijn collega's die bewust de derogatie frustreren en ondermijnen.
George
Quote Reactie van @Coen:
de problemen zijn natuurlijk verergerd nadat de melkveehouderij de varkenshouderij is gaan immiteren: melkkoeien houden als varkens, op volledig aangekocht voer en met volledige mestverwerking.onder die recent extreme groeiers in de intensieve melkveehouderij zijn collega's die bewust de derogatie frustreren en ondermijnen.

De groei van de melkveehouderij heeft een flink deel van de varkensmest op de afzetmarkt verdrongen. Prijzen voor mestafzet zijn laatste jaren flink gestegen en zullen verder stijgen na publicatie van dit NRC artikel waardoor sector onder vergrootglas komt te liggen. Varkensboeren kunnen de mest moeilijk kwijt en ook in het buitenland zit men niet op mest uit NL te wachten. Hoewel sommige dit ons anders willen laten geloven.
MARTIJN G
@George Door de fosfaatrechten zal er in Nederland geen extra melkveefosfaat komen ten opzichte van het melkqoutum tijdperk. Wel zijn de gebruiksnormen verlaagd. Dit heeft mede geleid tot een verandering in de markt.
George
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Door de fosfaatrechten zal er in Nederland geen extra melkveefosfaat komen ten opzichte van het melkqoutum tijdperk. Wel zijn de gebruiksnormen verlaagd. Dit heeft mede geleid tot een verandering in de markt.

Laatste paar jaar was er gewoon meer.
+1
MARTIJN G
@George Klopt, wordt al weer minder. Veestapel is niet verdubbeld of zo.
+2
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
het is allemaal kijken naar de ultra-korte termijn ze (collega's en belangenbehartigers) weten daar alles van tactiek (= korte termijn) maar snappen geen snars van het hebben van een visie en een daaraan gekoppelde strategie de problemen zijn natuurlijk verergerd nadat de melkveehouderij de varkenshouderij is gaan immiteren: melkkoeien houden als varkens, op volledig aangekocht voer en met volledige mestverwerking.onder die recent extreme groeiers in de intensieve melkveehouderij zijn collega's die bewust de derogatie frustreren en ondermijnen.

Kan jij hier 5 melkvee bedrijven opnoemen die alles aankopen en alle mest verwerken!
+2
MARTIJN G
@jan.1 Dat soort bedrijven zijn er nauwelijks in Nederland. Door sommige prikkers wordt er geschreeuwd alsof er in elk dorp er wel een paar zijn. Zal wel een frustratie zijn van hun eigen omissies.
Coen
@jan.1 , veel te veel bedrijven houden een (groot) gedeelte van hun melkkoeien als varkens, met de mest van dit gedeelte van hun veestapel wordt fraude uitgelokt 😞
want het vlees is zwak, dus als de buurman daar in de mestverwerkingskosten voordeel uit haalt moet je sterk in de schoenen staan om dat niet te immiteren.
+2
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
veel te veel bedrijven houden een (groot) gedeelte van hun melkkoeien als varkens, met de mest van dit gedeelte van hun veestapel wordt fraude uitgelokt want het vlees is zwak, dus als de buurman daar in de mestverwerkingskosten voordeel uit haalt moet je sterk in de schoenen staan om dat niet te immiteren.

Jij maakt een vergelijking met de varkenshouderij,en varkens bedrijven kopen alle voer aan voeren mest af,Dus wat jij beweerde klopt dus niet want nu praat je over een groot gedeelte van hun veestapel.Nogmaals noem hier 5 melkveebedrijven die alle voer aankopen en alle mest verwerken.
Kan je dat niet dan is het beter je mond te houden hier,want de melkvee sector is absoluut geen varkens sector.
BoerBart
@jan.1 coen heeft een punt. De melkveehouderij is geïntensiveerd doordat niet tijdig voor grondgebondenheid is gekozen.
De plaatsingsruimtenormen zijn verlaagd. Ook dit versterkte de intensivering.
De productie per koe is hoger. Ook dit versterkte de intensivering.

Bijna iedere melkveehouder die (een gedeelte van zijn) mest moet afzetten doet dit door de mestscheider te laten komen. Nu blijken die misschien frauduleus gehandeld te hebben.

Voorheen had een melkveehouder nauwelijks een mestoverschot en geen reden om te frauderen. Echter door de intensivering zijn melkveehouders de varkensboeren gaan imiteren.

De oplossing is moeilijk.
Een varkensboer die eerlijk is zou een voordeel moeten krijgen. Zet een 100% mestdicht systeem in elkaar, waarmee een eerlijke varkensboer op een transparante manier solidariteitspremie krijgt.
Het geld voor het solidariteitspotje moet komen via boetes van fraudeurs.

De melkveehouderij moet naar volledige grondgebondenheid. Dit is lastig en daarom is een soort 10 jaren plan nodig.
Om nu al snel te scoren met een plan van aanpak, heb ik een voorstel;
De melkveehouder die betrapt wordt omdat hij Illegale varkensmest plaatst 50% korten op fosfaatrechten.

De akkerbouwer die illegale varkensmest plaatst 100% korten op betalingsrechten.

Rabobank moet een betrapte boer 5% extra rente vragen en mag 5 jaar lang geen extra krediet meer geven.

Tot slot;
Ik besef dat het zeer zware boetes zijn en dat hierdoor de mestafzetprijzen enorm zullen stijgen. Er zullen boeren door failliet gaan.
Uiteindelijk krijgen we een sterkere sector.
+1
Nick83
Quote Reactie van @BoerBart:
De melkveehouder die betrapt wordt omdat hij Illegale varkensmest plaatst 50% korten op fosfaatrechten.De akkerbouwer die illegale varkensmest plaatst 100% korten op betalingsrechten.Rabobank moet een betrapte boer 5% extra rente vragen en mag 5 jaar lang geen extra krediet meer geven.

Mooi gefantaseer waarvan het meeste juridisch helemaal niet kan. We hebben rechters in Nederland, deze zijn er voor om straffen op te leggen, verder heeft niemand het recht om zomaar iemand te straffen voor iets wat die (al dan niet moedwillig) fout gedaan heeft.
BoerBart
@Nick83 Je straft niet zomaar iemand.
De algemeen bindend verklaring kan door een sector aangevraagd worden. Hierin kun je boetes opnemen. Door vooraf duidelijkheid te verschaffen kun je jouw juristjes mooi werkeloos maken.
Fantaseer lekker door, ga overal dwars doen, maar ga niet zeuren als je dadelijk HARD gepakt wordt.
Geen woorden maar daden.
+2
Leo,s vriend
Quote Reactie van @BoerBart:
Bijna iedere melkveehouder die (een gedeelte van zijn) mest moet afzetten doet dit door de mestscheider te laten komen. Nu blijken die misschien frauduleus gehandeld te hebben.

Ik weet niet of het bij jou in de buurt zo gaat, maar hier ( oost Nederland) is er geen enkele mvh die mest afvoeren moet, en dat via scheiden realiseert,de mest gaat gewoon per tank naar akkerbouwers of mvh met plaatsingsruimte.
De enige reden dat hier mestscheiders draaien is om boxbedding te maken.
MARTIJN G
@Leo,s vriend Enigste bedrijven die hier dikke fractie afvoeren zijn de varkenshouders.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Enigste bedrijven die hier dikke fractie afvoeren zijn de varkenshouders

Ja, hier ook.
+1
jan.1
Quote Reactie van @BoerBart:
coen heeft een punt. De melkveehouderij is geïntensiveerd doordat niet tijdig voor grondgebondenheid is gekozen.De plaatsingsruimtenormen zijn verlaagd. Ook dit versterkte de intensivering.De productie per koe is hoger. Ook dit versterkte de intensivering.Bijna iedere melkveehouder die (een gedeelte van zijn) mest moet afzetten doet dit door de mestscheider te laten komen.

De melkveehouders met een mestoverschot huren wat extra grond of zetten deze netjes af,wat jij hier schetst dat er een frauderende mestscheider aan te pas komt slaat helemaal nergens op.En is helemaal niet aan de orde.
Stukje mest verwerking kan je kopen,maar dan zal je de mest toch nog af moeten zetten.
Sancties of boetes is iets voor een rechter.
BoerBart
@jan.1 oogjes openhouden.
+1
jan.1
Quote Reactie van @BoerBart:
oogjes openhouden.

Lees dit ook maar eens,Jullie laten je gewoon bedonderen door een antiveehouderij kliek..
groenerekenkamer.nl/6576/fraude-ook-nrc/
+1
BoerBart
@jan.1 luister beter naar de leiders. Geen enkele durft. Omdat ze weten dat het fout zit. Hennie kan leuk schrijven maar ik heb liever een oplossing.
Superzware boetes voor illegale varkensmest plaatsing!
Moet jij is kijken hoeveel varkensboeren er echt eerlijk zijn geweest. In 2018 zullen de mestafzetprijzen gigantisch oplopen. Hierdoor zullen we enorme mestvoorraden krijgen eind 2018. In 2019 is er nieuwe fraude nodig om het weer recht te trekken. Ik schat dat het NRC dan in 2021 weer een spraakmakend artikel heeft.
Het gebeurt, het gaat door en ik ben dadelijk de dupe.
huske
@BoerBart ga maar even wisselen pietertje
matt
@jan.1 misschien eens een keer mee gaan fietsen met Coen
Jan.
jan.1
Quote Reactie van @matt:
misschien eens een keer mee gaan fietsen met CoenJan.

Vind het prima,hou wel van een beetje sparren:😀
Weet niet wanneer Coen tijd heeft.
+3
diezel
Quote Reactie van @puntertje:
Je maakt jezelf nu vreselijk belachelijk @diesel, en wat erger is, je hebt het niet eens door.

We zullen zien........
Er zijn i.d.d. bepaalde zaken die ik vermoedelijk niet goed door heb.
Een ervan is of ik hier van doen met een zeer extensieve koeienboer of met een betaalde social-media TROL. 😞
Jan S
Quote Reactie van @diezel:
of met een betaalde social-media TROL.

Hij reageert niet. Dat is een veeg teken.
puntertje
@diezel Als je voor het beknotten van de persvrijheid pleit, dan houdt het een beetje op nietwaar? Dan is er geen sprake meer van oogkleppen of tunnelvisie, jij pleit voor blinddoeken. Ik vind het triest, vooral voor je zelf.
Jan S
Quote Reactie van @puntertje:
Als je voor het beknotten van de persvrijheid pleit, dan houdt het een beetje op nietwaar? Dan is er geen sprake meer van oogkleppen of tunnelvisie, jij pleit voor blinddoeken. Ik vind het triest, vooral voor je zelf.

Rare conclusies trek jij. Als iemand de integeriteit van de Main Stream Media (in dit geval de NRC) aan de orde stelt dan noem jij dat beknotten van de presvrijheid. Waar heb je dit soort trieste nonsense geleerd.
Vertel liever wat meer van je achtergrond dan kunnen we je wellicht weer serieus nemen.

Om je te helpen, hier een analyse van het brouwsel over Pieter Omzigt in het NRC. Gewoon om je uit je trieste geloofsovertuiging te halen.
headlines24.nl/nieuwsartikel/112515/…
Verder kun je hier lezen hoe het met waarheidsvinding en reaktievrijheid (is een beetje persvrijheid) aan toegaat bij de NRC:
headlines24.nl/headlines_iframe.php/…
Jan S
Quote Reactie van @Jan S:
Om je te helpen, hier een analyse van het brouwsel over Pieter Omzigt in het NRC. Gewoon om je uit je trieste geloofsovertuiging te halen.

Nog meer analyses over het nepnieuws over Pieter Omzigt:
headlines24.nl/nieuwsartikel/127249/…
puntertje
@Jan S Vreemd dan dat Pietertje zelf excuses heeft aangeboden voor zijn handelswijze nietwaar? Als het kabinet niet zo´n krappe meerderheid had was Pietertje allang gewisseld.
Druk
@puntertje
Hij had toch ook alleen verder kunnen gaan? Hij had genoeg voorkeurstemmen van ‘t volk en dan was de meerderheid al weg.
puntertje
@Druk Dat is precies de reden dat hij zo voorzichtig wordt aangepakt. Want het was natuurlijk een doodzonde om even een 'oog'getuige te ronselen en als iemand anders het had gedaan was Pietertje de eerste die moord en brand zou schreeuwen.
Ik vraag me ook af of iemand blij was geworden met 'Partij Pietertje' dus hij is gered door de krappe meerderheid.
Twentsch Land
@puntertje

We hebben nog geen verhaal van Pieter zelf gehoord....misschien is hem al foute info gegeven over deze persoon en heeft hij met een goede bedoeling deze helpen voorzien van goed begrijpende woorden.

Mocht het toch zijn zoals de media het beschrijft is er nog maar 1 juiste weg voor hem en dat is zijn zetel opgeven en vertrekken uit de tweede kamer.
+1
Jan S
Quote Reactie van @puntertje:
Vreemd dan dat Pietertje zelf excuses heeft aangeboden voor zijn handelswijze nietwaar? Als het kabinet niet zo´n krappe meerderheid had was Pietertje allang gewisseld

Als je geschoren wordt moet je stil zitten, anders loop je meer snijwonden op en kennelijk laat hij het daar niet op aan komen. Pieter kan niet gewisseld worden want hij is met voorkeursstemmen gekozen tegen de wil van de partijleiding. Die laten hem nu dan ook vallen als een baksteen. De VVD pruimt Pietertje niet vanwege zijn kritische opstelling. En dan wordt er van alles uit de kast gehaald om Pieter een toontje lager te laten zingen. Er wordt een politiek spelletje gespeeld en daar krijg je nooit uitleg bij. Daar mag je zelf naar gissen.
diezel
Quote Reactie van @puntertje:
Als je voor het beknotten van de persvrijheid pleit, dan houdt het een beetje op nietwaar?

Nee joh. Prive, Story en Weekend zijn er toch ook. Er kan in Nederland gerust nog een categorie onder qua riool- en smeerpijpgehalte.

Kijk nog zelden tv, maar zag net even een stukkie bij de @NOS waar een of andere blonde geit de Nederlander waarschuwde voor @ nepnieuws.

Zou dat mens echt denken dat Nederland een groot gesticht is? 😄
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @diezel:
Zou dat mens echt denken dat Nederland een groot gesticht is?
Niet dan?
Todi
@diezel En die nog niet zo lang van school is.
diezel
Quote Reactie van @Todi:
En die nog niet zo lang van school is.

Zou de marketingstrategie van de machtigste man van Nederland, Boudewijn Poelmann, maar niet teveel onderschatten.
Todi
@diezel Vertel?
+3
diezel
Quote Reactie van @Todi:
Vertel?

Als je jaarlijks zo'n 1500 reclame-spotjes van o.a. WakkerDier betaald heb je een doel.
( halvering Nederlandse veestapel!!)
Als je de grootste adverteerder bent bij zowel NPO-RTL-SBS als de dagbladen heb je redactionele macht.*****

****= Verrek. Vanavond mag Derk Sauer bij Pauw aan tafel over MH17/Omtzigt en Fake-Nieuws zijn mening geven.
Derk Sauer= Mede-eigenaar NRC. Tevens eigenaar van de anti-Poetinkrant " The Moscow Times".
Poelmann is zijn grote vriend. Was destijds Derk Sauer's financier bij het opzetten van zijn Russische mediabedrijf...


Wie de media controleert, heeft de macht in een land.

Afgelopen weekend werd de zaak Mestfraude in gang gezet..
Vandaag bij het Staatsjournaal eerst een item om te waarschuwen voor fake-nieuws.
Of de duivel er mee speelt, meteen erachter aan het onderwerp, "Ammoniak".
(Ammoniak als nieuwe melkkoe voor de 'terug naar de natuur' elite, terwijl juist de landbouw & veeteelt de uitstoot sterk heeft verminderd)
v-focus.nl/2017/01/…
+1
de hoef
@diezel we hebben nu een minister ,en die maken ze echt niet gek
Leo,s vriend
Quote Reactie van @puntertje:
als mest ´verdwijnt´, en melkveehouders realiseren ongelooflijke maisopbrengsten terwijl de nitraatgehaltes in het grondwater maar niet willen zakken onder de norm, en dezelfde veehouders claimen een onrealistische efficiëntie en willen op basis daarvan nog meer mest aan kunnen wenden, dan zit je in een frauduleuze spiraal. En jij doet dat natuurlijk niet, niemand als je hen er naar vraagt, en toch ´lost´ de zwarte mest plotseling op. Verklaar!Maar goed, het zal wel weer de schuld zijn van.....iedereen, maar niet van de boeren in kwestie.

Jij gaat er dus van uit dat bijna al die mest op grond van melkveehouders terecht komt?
puntertje
@Leo,s vriend hé, als jij een plausibele verklaring hebt waar het is gebleven dan luister ik graag. Maar jij hakt alleen maar in op mogelijke verklaringen zonder zelf aan te geven hoe het dan wel zou kunnen zitten...
+1
pieta
@puntertje Heel misschien vertellen wij dat jou gewoon niet omdat we daar geen zin in hebben. Maar als je nou naar de uitspoeling in Brabant kijkt krijg je wellicht een idee waar (ook) dunne mest naar toe gaat. En wellicht snap je dan ook waarom er varkenshouders zijn die investeren in grond.
+1
Leo,s vriend
Quote Reactie van @puntertje:
hé, als jij een plausibele verklaring hebt waar het is gebleven dan luister ik graag. Maar jij hakt alleen maar in op mogelijke verklaringen zonder zelf aan te geven hoe het dan wel zou kunnen zitten...

Ga eens op een vrije dag rondrijden in dat gebied, en turf de percelen akkerland eens waar geen mais op staat/stond.Heb je al een flink deel van de grond te pakken die niet bij mvh in gebruik is.

Waarom halen de boeren die aan derogatie doen in het zuiden veelal wel de nitraatnormen?( of komen in de buurt)
puntertje
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Waarom halen de boeren die aan derogatie doen in het zuiden veelal wel de nitraatnormen?( of komen in de buurt)

Juist in de gebieden van de fraude voldoet men niet aan de nitraatnormen en doet men veelal niet aan derogatie. De verbi's van deze site zeg maar, maar van verbi lezen we helemaal niets meer van de laatste tijd, misschien ligt die ook bang achter de bank nu 😁
+1
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
Juist in de gebieden van de fraude voldoet men niet aan de nitraatnormen en doet men veelal niet aan derogatie

Als je nou een keer wat verbanden legt dan zou je het snappen
Wilbert
@puntertje causaliteit en correlatie onderscheiden zijn niet je sterkste punt 😉
oldhuus
@Braboboer
Inderdaad lost niks op, dan kopen of huren Brabanders in het noorden goedkope grond, hier in de buurt gebeurt dat al jaaren, sommige percelen heb ik nog nooit een mestinjecteur gezien, is verder ook meestal te nat, een paar bigbags kunstmest strooit de loonwerker en het land word verder gewoon verwaarloost, dit jaar hebben ze het gras een paar keer geklepelt, en dat zijn ook melkveehouders, het zal bij hun thuis wel goed groeien.
pieta
@oldhuus Wat jij nu benoemt is net zo legaal als gebruik maken van de forfaitaire excretienorm en zo fosfaatrijk mogelijk voeren.
oldhuus
@pieta
Als dat volgens de regels is moet men zich ook niet meer druk maken om te hoge nitraatgehalten in bepaalde gebieden, want die worden zo ook gecreëerd, natuurlijk de echte fraude vind plaats in zogenaamde 'export', mest die nooit de grens over gaat.
pieta
@oldhuus Volgens mij mag je de mest naar eigen inzicht toedienen. Er zit waarschijnlijk wel ergens een grens aan.
+2
vedder
@Braboboer Als het probleem van de varkenshouderij komt moeten we in ieder geval niet op die varkenshouderij willen lijken, hiertoe kan grondgebondenheid zeker een middel zijn, verplichten moet je niks, stimuleren des te meer. Het is een drama als je producent bent van mooie producten als melk en vlees, etc... dat daar altijd een strontimago de boventoon voert.
+2
robbies
Dit is geen riooljournalistiek, maar gewoon gedegen onderzoek. Maar wat er in het zuiden gebeurt, gebeurt in het noorden ook hoor. Maar zoals gebruikelijk zijn de zuiderlingen er een stuk verder in.
Ik hoop dat de politiek het eindelijk eens oppikt. De goede moeten voor de kwaden bloeden
+2
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @robbies:
Ik hoop dat de politiek het eindelijk eens oppikt.
Gaat niet gebeuren. Dan zullen ze met de billetjes bloot moeten en toegeven dat ze zelf nog corrupter zijn dan die boerkes.
+1
George
Een ding is zo goed als zeker dat de mestafzetkosten verder stijgen en grond onder je bedrijf toch belangrijker wordt.
+2
robbies
@George als extensieve boer vind ik het toch wel erg bezwaarlijk dat onze latente ruimte niet gebruikt mag worden, terwijl mijn intensieve collega's met mogelijk frauduleus handelen hun koeien mogen houden
+3
zwier
@robbies Verwacht dat FCDF, als er leveranciers van hen bij zitten deze ook direct 50% van het melkgeld in houden.
Dit is toch veel erger dan het niet invullen van de kringloopwijzer volgens mij.
+1
spotmelker
@zwier Hoho, nu ga je de praktijk boven de theorie stellen en dat mag niet in dit "kennisland" 😂
+1
sorry
Quote Reactie van @robbies:
rauduleus handelen hun koeien mogen houden

gaat het over koeienmest...?
robbies
@sorry Koeienboeren maken zich er ook schuldig aan ja
newholland6640
@robbies

waarom mag je die niet gebruiken? mag je geen mest aanvoeren?
robbies
@newholland6640 Oh jawel hoor, maar dat wil ik niet. je moet je plaatsingsruimte mogen benutten en niet je koeien mogen houden op basis van fraude.
newholland6640
@robbies

dan wil je dus je latente ruimte niet gebruiken?
robbies
@newholland6640 Je moet fraude niet belonen
newholland6640
@robbies

Je kunt toch gewoon mest aan laten voeren en geld vangen? weet niet wat dat met fraude te maken heeft.
Frans1
@newholland6640 geld vangen... Die paar euro😡😡
+1
George
Quote Reactie van @Frans1:
geld vangen... Die paar euro

Dat wordt dus meer.
Leo,s vriend
@Frans1 die paar euro is niet erg relevant, akkerbouwers rekenen ook, alles wat ze via org. mest aanvoeren hoeven ze niet met dure kunstmest aan te voeren, en ook nog eens os op het land.
robbies
@newholland6640 Liever melk ik doe koeien waar ik de ruimte en de vergunningen voor heb.
+1
George
Quote Reactie van @robbies:
dat onze latente ruimte niet gebruikt mag worden, terwijl mijn intensieve collega's met mogelijk frauduleus handelen

Het wordt tijd dat ze eerlijk gaan betalen voor jouw latente ruimte en dat ze vooraf kunnen aantonen waar ze ieder jaar hun fosfaatproductie laten!
BoerBart
@George ik zou je 100 plusjes willen geven. Jacco Geurts heeft een amendement met mest/voer contract en dit kan misschien de oplossing worden. Echter 100% dichttimmeren is essentieel.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Het wordt tijd dat ze eerlijk gaan betalen voor jouw latente ruimte en dat ze vooraf kunnen aantonen waar ze ieder jaar hun fosfaatproductie laten!

Vooraf of nadien, is er enig verschil? ook vooraf kan iemand die wil fraude plegen.
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Vooraf of nadien, is er enig verschil? ook vooraf kan iemand die wil fraude plegen

Ja vooraf is beter. Toon vooraf maar aan waar je plaatsingsruimte hebt. Op welke gronden je de mest kunt plaatsen.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Ja vooraf is beter. Toon vooraf maar aan waar je plaatsingsruimte hebt. Op welke gronden je de mest kunt plaatsen.

Ja, op papier ben ik het met je eens, maar in de praktijk zal dat niet werken, Waarom zou iemand die op papier mest kan gebruiken niet een velletje papier tekenen waarop hij zegt mest af te nemen? Vul de rest zelf maar in.

Gewoon de fraudeurs keihard aanpakken.
Coen
@Leo,s vriend , dat is toch de praktijk in braboland.

niks geen vaste relaties: de mest gaat daarheen waar die het goedkoopst geplaatst kan worden, de benodigde snijmais wordt gekocht waar die op dat moment het goedkoopst is.

en dat geldt voor alle veehouders, varkenshouders en melkveehouders.
pluimveemest wordt nota bene verbrand, weg die waardevolle mineralen 😞
Leo,s vriend
Quote Reactie van @Coen:
dat is toch de praktijk in braboland.

Ho ho, ik reageer alleen maar op sjors, en, is dat niet de praktijk in half NL?

Blij dat ik daar allemaal niks mee van doen heb.
+1
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Ja, op papier ben ik het met je eens, maar in de praktijk zal dat niet werken, Waarom zou iemand die op papier mest kan gebruiken niet een velletje papier tekenen waarop hij zegt mest af te nemen? Vul de rest zelf maar in.

Wat moet ik invullen? Je zou vooraf je plaatsingsruimte bij elkaar moeten hebben alvorens je koeien zou mogen houden. Dus afspraken maken met grondbezitter dat je zijn plaatsingsruimte mag gebruiken en de mest daar mag uitrijden. Dit zou toch makkelijk te controleren moeten zijn.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Wat moet ik invullen? Je zou vooraf je plaatsingsruimte bij elkaar moeten hebben alvorens je koeien zou mogen houden. Dus afspraken maken met grondbezitter dat je zijn plaatsingsruimte mag gebruiken en de mest daar mag uitrijden. Dit zou toch makkelijk te controleren moeten zijn.

Dan zal je toch echt iets meten tekenen, anders los je dus niks op.
Op zand is het iets makkelijker, maar vooral op klei willen veel akkerbouwers zich niet vastleggen, in een nat voorjaar willen ze geen structuurschade door de zware mestmachines.
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Dan zal je toch echt iets meten tekenen, anders los je dus niks op.

Ja natuurlijk. Geen probleem , maar alles heeft een prijs.
Wat mij betreft geven ze al met de gecombineerde opgave op van wie ze plaatsingsruimte mogen gebruiken en waar ze de mest afzetten. Goed controleerbaar .
+1
Frans1
@George dat schrijf ik hier al langer,maar we zitten in Nederland,het land waar niks simpel kan
George
Quote Reactie van @Frans1:
dat schrijf ik hier al langer,maar we zitten in Nederland,het land waar niks simpel kan

Wil je dit vastleggen met een akkerbouwer / grondbezitter zal daar wel prijskaartje aanhangen. Maar dan heb je wel duidelijkheid en is het controleerbaar.
Frans1
@George dat vind ik ook,zou middels een extra vinkje op de go kunnen.zo wordt nu het grondgebruik gekoppeld aan je productie,zou met een extra vinken mestplaatsing ruimte heel makkelijk controleerbaar zijn,en op die manier heb ik helemaal geen bezwaar tegen voer-mest contracten,want dan is het daadwerkelijk geregeld
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Wil je dit vastleggen met een akkerbouwer / grondbezitter zal daar wel prijskaartje aanhangen. Maar dan heb je wel duidelijkheid en is het controleerbaar.

Natuurlijk moet er een prijskaartje aanhangen, terecht.
Maar hoe los je de fraude dan op? hoe controleer je of de ontvanger werkelijk alles ontvangt?
robbies
@Leo,s vriend omdat de contracten van de akkerbouwer zijn plaatsingsruimte afgaan. Dan krijgt hij dus helemaal geen mest en kan hij in de plaats ook geen kunstmest aanvoeren
pieta
@robbies De akkerbouwer kunstmest, de veehouder dierlijke mest.
robbies
@pieta En die zo gewaardeerde organische stof van rundveedrijfmest dan? dat is toch een ontzettende kwaliteit van rundveedrijfmest? En volgens mij wil het overgrote deel van de melkveehouders ook gewoon graag kunstmest strooien
Leo,s vriend
Quote Reactie van @robbies:
omdat de contracten van de akkerbouwer zijn plaatsingsruimte afgaan. Dan krijgt hij dus helemaal geen mest en kan hij in de plaats ook geen kunstmest aanvoeren

En daarom steekt de akkerbouwer z,n kop niet in die strop.
+1
robbies
@Leo,s vriend Dan ook niet lullen over vaste afspraken met akkerbouwers. Die zijn er nauwelijks; mest en mais worden op daghandel verhandeld

Overigens geeft Marijn Dekkers daar ook al een schot voor de boeg over.
De maatschappelijke druk om meer grondgebonden te worden is fors. Gaat de bank daarin mee?

“Het zou wel goed zijn als er bijvoorbeeld bij de Gecombineerde opgave een extra vinkje is waarmee duidelijk wordt gemaakt hoeveel hectares bij andere bedrijven zijn gekoppeld aan de melkveehouderij.”


Boerderij van afgelopen week
Leo,s vriend
@robbies Goed begin, maar geen oplossing.
robbies
@Leo,s vriend Ik denk juist dat het een uitstekende oplossing is.
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Maar hoe los je de fraude dan op? hoe controleer je of de ontvanger werkelijk alles ontvangt?

Die akkerbouwer wil heus wel mest ontvangen. Ik voer ook mest aan en probeer zo precies mogelijk mijn plaatsingsruimte te benutten. Gelukkig heb ik eigen opslag en is dat makkelijk te realiseren.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Die akkerbouwer wil heus wel mest ontvangen. Ik voer ook mest aan en probeer zo precies mogelijk mijn plaatsingsruimte te benutten. Gelukkig heb ik eigen opslag en is dat makkelijk te realiseren

Jij hebt mestopslag, en zit op zand.
Een akkerbouwer op de klei zonder mestopslag denkt daar heel anders over, bij een droog voorjaar is er niks aan de hand, maar bij een nat voorjaar maakt hij de afweging: structuurschade,komt de mest op tijd, gewasstadium( granen) ,past het op het bouwplan,etc,etc.

Hij zal zich dus niet vast laten leggen. Hij wil zelf de keuze voor km kunnen maken.
Maar dat kan een akkerbouwer vast nog veel beter uitleggen.
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Jij hebt mestopslag, en zit op zand

Ja als ik bonnen teken wil ik ook mest ontvangen. En de afgesproken prijs natuurlijk. 😄
Leo,s vriend
@George Lijkt me ook niet meer dan reëel.Maar teken je ook voor de volle mep 5 jaar vooruit?
robbies
@Leo,s vriend Je zou ook kunnen overwegen om in het kader van vaste afspraken met een akkerbouwer gezamenlijk te investeren in mestopslag in zijn regio waar jij in de winter je mest naartoe laat transporteren
Leo,s vriend
@robbies Ja, helemaal mee eens.Maar dan nog zal die akkerbouwer daar strikte voorwaarden aan stellen.Hij zal nooit voor de volle hap tekenen, als er 2 natte voorjaren komen zit hij tot zijn nek in de stront, letterlijk en figuurlijk.
oldhuus
@George
Hier in de buurt doen ze dat wel in samenwerking, met grond ruilen en weer maïs terugleveren, past vaak goed in het bouwplan bij aardappels. Als de veehouder alleen de akkerbouwer nodig is om domweg mest af te zetten zal er niet zo gauw een contract komen. Er is immers, zeker bij jullie in het zuiden meer dan genoeg mest.
+1
MARTIJN G
Welk nut heeft het om leeg heen en weer te rijden. Er zal ook een ontvanger moeten zijn die geen mest krijgt. Raar verhaal😳
robbies
@MARTIJN G over de grens
puntertje
@robbies En het dan raar vinden dat export niet afgetrokken wordt van het plafond....
buorman
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Welk nut heeft het om leeg heen en weer te rijden. Er zal ook een ontvanger moeten zijn die geen mest krijgt. Raar verhaal

Even het artikel lezen Martijn
trean
@MARTIJN G die ontvangers zijn vaak afbouwende of extensieve melkveehouders. Hebben vaak gras genoeg dus hoeven niet zoveel mest te krijgen als er op papier komt.

Ik snap nu ook waarom sommige akkerbouwers kunstmest willen gebruiken omdat er na gebruik van mest uit het zuiden te weinig groeit....
Dat er wat gesjoemeld werd wist ik wel door het verhaal niels lentjes... maar dat die Brabanders zulke verpersters zijn wist ik niet.

Zo raken we die derogatie wel kwijt en kunnen we evenwichts bemesting ook wel vergeten door die prutsers die te veel varkens houden.
+1
George
Quote Reactie van @trean:
die ontvangers zijn vaak afbouwende of extensieve melkveehouders. Hebben vaak gras genoeg dus hoeven niet zoveel mest te krijgen als er op papier komt

Ik ben blij dat ik met niemand in die lijst ooit zaken heb gedaan. Ik ontvang mijn aan te voeren mest gewoon rechtsstreeks van een koeienboer op 2 km hier uit de buurt.
oldhuus
@George
Hier lokale akkerbouwer voert ook alleen nog maar mest van samenwerkende boeren en 1 transporteur aan, uitsluitend uit een bassin wat net gemixt en eerst bemonsterd is, en 's winters gaat het ook eerst in een bassin en dat word weer gemixt en nog een keer gemonsterd, en als er dan geen snars van klopt met wat ze aangevoerd hebben nemen ze ook gelijk afscheid van die transporteur. Heb zelf ook wel eens vracht gehad dat fosfaat en stikstof beide 0,5 hoger waren als forfait, dan zou je ook denken dat ze het monster hebben laten indrogen ofzo.
pieta
Quote Reactie van @oldhuus:
Heb zelf ook wel eens vracht gehad dat fosfaat en stikstof beide 0,5 hoger waren als forfait, dan zou je ook denken dat ze het monster hebben laten indrogen ofzo

Dat hoeft dus niet. Dat kan gewoon. Voer je mest aan van een koeienboer die bijv behoorlijk TGC voert of van iemand die met soya werkt. Kan al een behoorlijk verschil geven.
+1
Nick83
@pieta ik mix niet en trek tijdens zuigen de slang omhoog. Krijg je ook betere gehaltes van. Heeft niks met frauderen te maken, wat int monster zit, dat zit ook in de tank.
Frans1
@Nick83 daar zit de afnemer ook net op te wachten,zo'n tank met afwijkende gehalten
Nick83
@Frans1 Zo gigantisch hoger zijn ze ook weer niet, zijn net iets hoger dan gemiddeld, meer niet. Voor mij komt het goed uit.
+1
robbies
Quote Reactie van @trean:
Zo raken we die derogatie wel kwijt en kunnen we evenwichts bemesting ook wel vergeten door die prutsers die te veel varkens houden.

of koeien
+2
de hoef
@MARTIJN G ga ook is een vrachtje mee
+2
van Ittersum
Heel langzaam en dan ook heel langzaam sluit het net zich over misstanden die er her en der gepleegd worden/werden, in onze sector, de BN-wereldje, politiek en enz.. Uiteraard is (bewezen)fraude, liegen en bedriegen van alle tijden en elke keer zoekt men de grens van het toelaatbare op om die als normaal te beschouwen. Alles onder het mom van: wat niet verboden is, mag! buiten beschouwing gelaten of het moreel ook verantwoord is. Natuurlijk wat je aan de voorkant wegsnijdt er achter misschien wel dubbel en hard er weer bij komt. En iedereen heeft wel een reden om zichzelf schoon te praten maar gelukkig worden misstanden in welke vorm dan ook herkent, ook al gaat dat langzaam, heel langzaam.....

Laten we de rechtstaat met al de gebreken die het ook heeft dan maar koesteren, een betere alternatief is er namelijk niet.
Jan S
Quote Reactie van @van Ittersum:
maar gelukkig worden misstanden in welke vorm dan ook herkent, ook al gaat dat langzaam, heel langzaam.....
Laten we de rechtstaat met al de gebreken die het ook heeft dan maar koesteren, een betere alternatief is er namelijk niet.

Laat ze eerst die frauduleuze overheidsmodellen maar eens aanpakken. Daar doen ze helemaal niets aan. Terwijl dat de kern van de rechtstaat zou moeten zijn.

Quote Reactie van @van Ittersum:
Laten we de rechtstaat met al de gebreken die het ook heeft dan maar koesteren, een betere alternatief is er namelijk niet.

Ik zou bijna denken dat iets slechters als een rechtstaat niet te verzinnen valt. Kijk maar hoe slecht het er in de wereld aan toe gaat.
Maar ja als je nooit anders hoort dan het riedeltje van jou ga je er vanzelf in geloven.
van Ittersum
@Jan S wat is dan een betere alternatief? Ideaal is het nooit, dan maar de minst slechtste wat er voor handen is. Welk land is dan wel goed, Amerika? juist het land wat we bij de grens tegen moeten houden, welke dan? Rusland, China, Frankrijk, Duitsland waar dan wel?
Jan S
Quote Reactie van @van Ittersum:
wat is dan een betere alternatief? Ideaal is het nooit, dan maar de minst slechtste wat er voor handen is. Welk land is dan wel goed, Amerika? juist het land wat we bij de grens tegen moeten houden, welke dan? Rusland, China, Frankrijk, Duitsland waar dan wel?

Als je dit artikel leest ga je het systeem achter staten misschien begrijpen:
achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloo…
Hier kun je het hele boek lezen:
achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/…
+3
puntertje
De zuivelsector, met RFC voorop hebben zich volledig ondergedompelt in het mestdossier. Nu is het tijd om hun tanden eens te laten zien. Immers fraude en mestdumping hebben een desastreuze uitwerking op het dossier dat ze naar zich toegetrokken hebben. Dus wel heel stoer melk weigeren als een extensieve boer een KLW niet invult terwijl er de andere kant opgekeken wordt als er op grote schaal en op georganiseerde wijze een bom onder alle inspanningen gelegd wordt is zeer huichelachtig. Laten we wel wezen, NRC is een zeer respectabele krant die ook niet weggezet kan worden als 'propaganda van de linkse kerk', zoals velen hier alle kritiek graag bagataliseren.
Dus, varkenshouders zijn geen lid van RFC, dus daar moet Erdohansje maar sancties voor bedenken (gaat niet gebeuren) maar voor melkveehouders die sjoemelen kunnen wel sancties worden ingesteld. En zij die tegen zijn hebben waarschijnlijk wat te verbergen.
spotmelker
Quote Reactie van @puntertje:
En zij die tegen zijn hebben waarschijnlijk wat te verbergen.

Jaaah, dat heb ik zeker. Mijn koeien grazen op de groenbemester van de buurman zijn tulpen en pootaardappelen, óp mijn huiskavel 😀 En die staat vanwege de TSR niet in mijn opgave.
van Ittersum
@puntertje grotendeels mee eens , behalve die klw, dat is namelijk ook weer een legale manier van illegale activiteiten legaal maken , maar dat is uiteraard mijn insteek als noordeling en grondgebonden boer
+1
dewittemotor
40% van alle geproduceerde mest in illegale circuit is een overdrijving. Stuk is zeer tendieus geschreven. Bij veel bedrijven boetes is ook niet vreemd bij de zeer ingewikkelde wet- en regelgeving. Er zal inderdaad gesjoemeld worden links en rechts. Is bij alles zo: te hard rijden, belastingen etc. elke wet wordt door bepaalde mensen wel overtreden. De daders opsporen en harder straffen en betere wetgeving , dat zijn de middelen.

En wij als agrarische sector moeten eens weerbaarder worden tegen dit soort verhalen. Alles wat ze schrijven nemen wij (en dus ook de burger )zo maar aan. mestfraude, minder insecten etc.
+3
robbies
@dewittemotor Jot, steek je kop maar in het zand, bagatelliseer het maar weer. Dit is helemaal geen tendentieus stuk, maar goede onderzoeksjournalistiek. Dat het je niet bevalt is heel wat anders
+1
van Ittersum
@robbies idd, er worden namen en toenamen genoemd. Als NRC dit maar fantaseerde staan er maandag een hele peloton advocaten aan de balie om aangifte te doen wegens smaad en laster. Dus we wachten af
+3
de hoef
@van Ittersum zal ook nog wel gebeuren ,ze hebben hier een loonwerker ook schadeloos moeten stellen na een inval .
er gebeuren zeker dingen die niet mogen maar zeker niet door allemaal ,en ook geen 40%
+1
Wiebren
@van Ittersum precies en er missen ook nog vele in het rijtje, boven de rivieren gebeurt ook genoeg.
+6
George
Quote Reactie van @Wiebren:
boven de rivieren gebeurt ook genoeg.

Goshi ik dacht dat daar alleen maar heilige boontjes woonden. Valt me dat weer een beetje tegen.
+1
matt
@George hoor ze steeds over kuilbulten en gras dat niet weg te geven valt.
George
Quote Reactie van @matt:
hoor ze steeds over kuilbulten en gras dat niet weg te geven valt.

Dat zou met die strakke bemestingsnormen toch eigenlijk niet kunnen. 😄
Of ze strooien heel veel kunstmest.
+1
matt
@George precies
Farmer_
@George Daar waar de hoogste tonnen gehaald worden gaat de meeste mest heen.
huske
@Wiebren dat weet je pas na vertrek bij de lto? Of wist je het toen ook al maar stond "melden van mestfraude" niet in je functie omschrijving?
sorry
@huske het is niet handig om in je eten te schijten....
huske
@robbies voor elke vrachtauto die mest vervoerd zit er ook iemand op kantoor om al die papierwinkel en mestmonsters goed te verzorgen. Zoveel regelbrij zit er om dat mest transport. Dan zijn fouten zo gemaakt
robbies
@huske dat het ingewikkelde materie is, ben ik met je eens. Meest simpel is grondgebondenheid op de GDI, maar dat willen er een hoop ook niet.
+3
MARTIJN G
@robbies Omdat jij de boot gemist hebt moet iedereen maar bloeden. Fraudeurs aanpakken zijn wij het denk ik wel over eens. Grondgebonden met de huidige bemestingsnormen is ook een utopie.
+1
robbies
@MARTIJN G als je dat bootje van @George bedoelt dan vind ik het niet zo erg dat ik niet ergens midden op zee drijf hoor.

Natuurlijk lul ik hier voor eigen parochie, maar je kunt het onmogelijk met me oneens zijn dat grondgebondenheid het meest makkelijke is. Of het haalbaar is, is een tweede
pieta
@robbies Totaal grondgebonden in NL is niet makkelijk. Het is zelfs onmogelijk. We komen in NL namelijk mestplaatsingsruimte tekort. 😁
+4
Frans1
@pieta oftewel dieren teveel.en dat teveel worden zelfs nog rechten aan toegekend ook.klinkt best gek he piet
+2
pieta
@Frans1 Ik zie het meer als een tekort aan plaatsingsruimte Frans. En ja, bij sommige veehouders komen misschien wel teveel rechten terecht.
+1
robbies
@pieta Dat durf ik te bestrijden. We komen volgens rapporten van LTO ongeveer 30 miljoen kg P ruimte tekort. totale productie mag niet meer dan 172 kg worden en plaatsingsruimte is ongeveer 146 mln kg P (koersvast richting 2020). Per ha (2 miljoen ha landbouwgrond in NL) is dat dus 15 kg P extra gebruikersnorm. Dat moet wel lukken toch? En dan tel ik de export van fosfaat nog niet mee. Alleen de pluimveehouderij exporteert 90% van haar productie al.

Volledig grondgebonden kan dus prima gerealiseerd worden. Het is niet makkelijk en in sommige overschotsgebieden zullen bedrijven verdwijnen. Vergeet niet dat de frauderende bedrijven ook hun mest op een andere manier kunnen afzetten, maar dat het goedkoper is om het frauduleus te doen.
+1
pieta
@robbies Heb je ook naar stikstof gekeken? Waarom denk je dat de mestafzetprijzen hoog zijn? Hoe ga je al die akkerbouwers overtuigen dat jij hun grond op mag geven voor de mest? Nee, ook daar zijn zat bezwaren tegen. Het huidige systeem van rechten invoeren vind ik een prima oplossing. De controle op dat frauduleus mestafzetten moet gewoon beter. Dat moet gewoon dichtgetimmerd worden.
+1
robbies
@pieta Ik ga mijn volledige zaterdagavond niet spenderen aan het berekenen van stikstofafzetruimte. Indien ik zin heb zal ik er later eens aan gaan rekenen, tenzij jij me nu al gaat vertellen dat we te weinig stikstofplaatsingsruimte hebben.

In mijn voorstel hoef je de grond van de akkerbouwer helemaal niet op te geven. Je maakt alleen afspraken over welke koppeling er ligt. Jij geeft aan dat je zoveel kg P afvoert naar een akkerbouwer en je akkerbouwer geeft aan hoeveel kg P hij van jou aanvoert. Jaarlijkse afspraken maken en geen daghandel meer. Wat kun je daarop tegen hebben?

Het huidige systeem van rechten is nog geen garantie op stoppen van fraude. Deed het in de varkenshouderij ook niet. Fraude is kostprijsgedreven. Zoals in het artikel staat is het lastig om je ethisch op te stellen als je buurman 100.000 euro verdient aan een frauduleuze handeling die bijna niet te checken is.
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
k ga mijn volledige zaterdagavond niet spenderen aan het berekenen van stikstofafzetruimte

Het is zondag jonguh. 😁
pieta
@robbies Fraude moet je er los van zien. Fraude dient ten alle tijde aangepakt te worden.
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
In mijn voorstel hoef je de grond van de akkerbouwer helemaal niet op te geven

Ook dan zullen er snel intermediairs zijn die de tussenhandel doen. Net als nu. En ook dan zal blijken dat er weer manieren van fraude worden gevonden.
robbies
@pieta Waarom zouden er intermediars tussenkruipen? Om er met het geld vandoor te gaan of omdat het makkelijk is? Dat is volgens mij geen verantwoorde mestafzet waar jij het ook vaak over hebt, maar gewoon over de schutting kieperen. Gewoon als veeboer je verantwoordelijkheid nemen en zelf actief op zoek gaan naar afzet. Rij eens een dag de polder in en spreek wat akkerbouwers aan ofzo. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder met overschot om van zijn mest af te komen. In de varkenshouderij zijn er boeren die meer dan een ton in een verwerkingsinstallatie geïnvesteerd hebben. Dat is je verantwoordelijkheid nemen.
+1
pieta
@robbies Ik ken vanuit mijn tijd bij ABAB varkensboeren die meenden dit zelf te kunnen. Die kwamen ook bedrogen uit. Je kunt wel denken als vreemde ik stap daar even het erf op en dan gaat ie tekenen. Zo schijnt dat niet te werken. Dan moet je toch weer ingangen hebben en vertrouwen.
robbies
@pieta Hoe lang werk je al niet meer bij de ABAB Piet?
+1
pieta
@robbies Dat is al weer even geleden. Jij denkt dat alles verandert is?
robbies
@pieta Die grote jongens zitten niet meer te wachten op intermediairs die er nog een euro of anderhalf tussenuit halen. Een een gesloten bedrijf met 1000 zeugen en 10.000 vleesvarkens produceert op jaarbasis 15.000 m3 mest. voor die 15.000 euro die een intermediair er tussenuit haalt, kan hij zelf ook wat doen. Die hebben of een grote verwerker of handelen rechtstreeks met een akkerbouwers. Of ze kopen zelf grond, is het laatste jaar ook gebeurd.
pieta
@robbies Mag ik hieruit concluderen dat jij denkt dat de fraude door de kleintjes wordt gepleegd? 😁
George
Quote Reactie van @pieta:
Dan moet je toch weer ingangen hebben en vertrouwen

Geld moet je hebben. Je moet die akkerbouwer belonen dat je zijn plaatsingsruimte voor mest mag gebruiken.
pieta
@George Je moet er ook contacten mee hebben. Velen houden graag de handen een beetje vrij. Geld is niet altijd het probleem.
George
Quote Reactie van @pieta:
Velen houden graag de handen een beetje vrij.

Dat klopt , vooral omdat het toch niet al teveel oplevert. Voor wat meer vaste afspraken zal er beter betaald moeten worden. Maar dan wel zekerheid dat je mest kunt plaatsen.
pieta
@George Dat snap ik dan weer niet. Je krijgt toch zeker een nette bijdrage.
George
Quote Reactie van @pieta:
Dat snap ik dan weer niet. Je krijgt toch zeker een nette bijdrage.

Als je dieren mag houden op de plaatsingsruimte van een akkerbouwer/grondbezitter en je daar de mest af wilt zetten en dat je langjarige afspraken over wilt maken zal dat zijn prijs hebben.
+1
Farmer_
Quote Reactie van @George:
grondbezitter en je daar de mest af wilt zetten en dat je langjarige afspraken over wilt maken zal dat zijn prijs hebben.

Hebben ze nu al voor niks.
+1
Coen
@Farmer_ , mest is voor de akkerbouw 'het vierde gewas', daar is heel lang naar gezocht maar is hen komen aanwaaien 😄
Leo,s vriend
Quote Reactie van @George:
Dat klopt , vooral omdat het toch niet al teveel oplevert. Voor wat meer vaste afspraken zal er beter betaald moeten worden. Maar dan wel zekerheid dat je mest kunt plaatsen.

Welke zekerheid krijgt een veehouder dat de mest geplaatst wordt? als ik akkerbouwer( of extensieve veehouder) zou zijn zou ik nooit mijn hoofd in die strop steken.
George
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Welke zekerheid krijgt een veehouder dat de mest geplaatst wordt? als ik akkerbouwer( of extensieve veehouder) zou zijn zou ik nooit mijn hoofd in die strop steken.

Strop? Welke strop? Als je de akkerbouwer betaald voor zijn plaatsingsruimte dat je mest op zijn grond mag produceren en afzetten . Wat is daar probleem aan? Nu wordt er inderdaad niks vast afgesproken omdat degene die mest af moet zetten bang is dat ie teveel moet betalen en wordt er achteraf gecorrigeerd met afzet met VVO , mestscheiden en allerlei ander wazige dingen. Als je gewoon vooraf plaatsingsruimte moet regelen voor je te houden aantal dieren is het toch veel makkelijker te controleren en zul je eerder vaste afspraken moeten maken.
+1
pieta
Quote Reactie van @George:
Nu wordt er inderdaad niks vast afgesproken omdat degene die mest af moet zetten bang is dat ie teveel moet betalen

Niet vergeten te noemen dat er ook afnemers zat zijn die geen vaste afspraak willen omdat ze bang zijn dat ze tekort komen.
George
Quote Reactie van @pieta:
Niet vergeten te noemen dat er ook afnemers zat zijn die geen vaste afspraak willen omdat ze bang zijn dat ze tekort komen.

Als je genoeg biedt dat je zijn plaatsingsruimte mag gebruiken en daar mest kunt afzetten is er best wel tot een overeenkomst te komen. Maar meestal is een van beide bang dat hij teveel geeft of te weinig ontvangt. Ik heb het de varkensboer waar ik mest van af nam vaak genoeg voorgesteld om het jaar erop weer hetzelfde te doen. Maar deze wilde er niet aan.
Maar nu hoef je ook niet vooraf aan te tonen waar je plaatsingsruimte voor mest hebt. Als dat wel zo zou zijn zouden die afspraken wel gemaakt worden.
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
maar gewoon over de schutting kieperen

Vind ik altijd een leuke. Wat doe je met je kalveren? Hoe kom je aan je financiering? Wat doe je met je melk? Wat doe je met je uitstootkoeien? Maak je gebruik van een loonwerker? Je kunt alles wel betitelen als over de schutting kieperen.
robbies
@pieta Kalveren worden links en rechts echt wel over de schutting gekieperd hoor. Bij een bank gooi ik niet zoveel over de schutting, hooguit wat schuttingwoorden 😉 melk wordt afgenomen zolang de kwaliteit voldoet (en ik de KLW netjes invul), maar dat is ook wel een beetje over de schutting kieperen. Ik vind dat een verwerker best wel wat mag eisen van zijn leden als dat ten goede komt aan het vermarkten van het product. Een fosfaatreductieplan ontwerpen of een verplichte KLW hoort daar absoluut niet bij. in die zin heeft RFC het afgelopen jaar hun probleem van verwerkingscapaciteit over mijn schutting gegooid.
pieta
Quote Reactie van @robbies:
Bij een bank gooi ik niet zoveel over de schutting

Heb je geen financiering dan? Het is toch jouw probleem dat je te weinig geld hebt om alles zelf te hebben. Ga gewoon de hort op en vraag mensen om je geld te lenen. Kun je bijna in heel Europa zonder last te hebben van wisselkoersen. 😁
pieta
Quote Reactie van @robbies:
Kalveren worden links en rechts echt wel over de schutting gekieperd hoor

Bijna elke melkveehouder gooit zijn kalveren over de door jou benoemde schutting. Wij hebben voor elk kalf wat bij ons geboren wordt een plaats. Wij gooien alleen de mest over de schutting. Het is namelijk niet zo dat als je een goed kalf hebt dat je het dan niet over de spreekwoordelijke schutting gooit. Ook dat is een onderdeel van je bedrijfsvoering waar je er teveel van kunt hebben.
dorpsrandhoeve
@robbies Ja, Robbies, maar er zijn er ook veel die daarmee veel geld verloren zijn. Ook ik heb tot 2 keer toe meegedaan, maar dat geld is ook verdampt.
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
Waarom zouden er intermediars tussenkruipen? Om er met het geld vandoor te gaan of omdat het makkelijk is? Dat is volgens mij geen verantwoorde mestafzet waar jij het ook vaak over hebt, maar gewoon over de schutting kieperen

Dat is bij handel precies zo.Waarom moet daar altijd een tussenpersoon tussen zitten?
Coen
@Frans1 , in de handel en in de bemiddeling is alles geoorloofd, intermediairs en distributeurs in de mest hebben nauwelijks tot geen moraal.

laten we daarom in de mooie melkveehouderijsector gaan voor een strakke grondgebondenheid.
+1
Frans1
@MARTIJN G valt mee hoor.wel je rantsoen en verwachting wat aanpassen
huske
@robbies dit artikel gaat hoofdzakelijk over Varkensmest. En de fraudeurs in de varkenshouderij wil jij aanpakken om melkveehouders grondgebonden te maken. Word er in die sector nog meer gerotzooid.

Vergunningen voor mestverwerking makkelijker afgeven en je heb al het grootste aangepakt. Zie naar de kippenhouderijen waar bijna 100% de verbrandingsoven in gaat om er energie van te maken. Maar ja dat mag natuurlijk niet gezegd worden want grondgebonden is hier op het prikkebord heilig. En nieuwe technieken is vloeken in de kerk
robbies
@huske nee, ik zeg dat het in theorie mogelijk is om alle sectoren grondgebondenheid te maken. Daarvoor moeten de gebruiksnormen een fractie stijgen of wat meer fosfaatklassen krijgen. De realiteit is dat we met fraude alleen maar lagere gebruiksnormen krijgen, omdat de mest alsnog op het land aangewend wordt met uitspoeling als gevolg.

Ik pleit logischerwijs voor volledige GGB op GDI voor de melkveehouderij omdat dat mij wel past. Maar ik weet heus wel dat dat niet haalbaar is. Wat wel haalbaar is, is vooraf op GDI aantonen waar de mest heengaat. Gewoon wederzijds invullen hoeveel kg P er forfaitair wordt afgevoerd cq aangevoerd. Naderhand kun je met monsters aantonen dat er meer of minder kg P is aangevoerd en bv op 3-jaarlijkse basis middelen.

Wil je fraude uitbannen, dan moet je af van de vrijblijvende daghandel. Gewoon aaantoonbare koppelingen maken. Is er ook geen noodzaak meer tot fraude. Alleen in overschotsgebieden zal het Tot een sanering leiden.
+1
matt
@robbies excretie normen worden ook nog eens bepaald,aan de hand van die vervalste monsters.
Je wordt dus dubbel genaaid.
pieta
Quote Reactie van @robbies:
De realiteit is dat we met fraude alleen maar lagere gebruiksnormen krijgen, omdat de mest alsnog op het land aangewend wordt met uitspoeling als gevolg

Hier heb je hem te pakken.
huske
@robbies is maar net hoe je het stuk leest.

60% van de mest transporten is mee gefraudeerd. Dus 1 op de 2 auto,s klopt niet. Er lopen daar 5 controleurs. Hebben dus meer als 50% pakkans. En dan nog lukt het ze niet om ze te pakken. Ik mag niet de slimste zijn maar dan klopt er iets niet.
Daarnaast beweren ze dus dat 60% van alle getransporteerde mest fraude mee is gepleegd in 1 jaar tijd. Geloof je zelf toch niet!! Als dat zo is moet ik maar heel snel op stage in braboland
robbies
@huske 6
Quote:
60% van de mest transporten is mee gefraudeerd. Dus 1 op de 2 auto,s klopt niet. Er lopen daar 5 controleurs. Hebben dus meer als 50% pakkans

Jij lag te slapen tijdens statistiek??

Als 40 bedrijven bv dagelijks gemiddeld 3 vrachtwagens op de baan hebben en 5 controleurs lopen daarop rond, dan is de pakkans echt geen 50% hoor
hoest
@robbies
Hij bedoelt dat als met 60% van de vrachten geknoeid wordt een controleur bij elke gecontroleerde vracht theoretisch 60 % kans op bingo heeft
robbies
@hoest Nee, want het moet een heterdaadje zijn. Je kunt aannemen dat 60% van de gecontroleerde vrachten frauduleus zijn, maar je moet het altijd nog kunnen bewijzen.
cornelissen
Quote Reactie van @matt:
kuilbulten en gras

Nogal wiedes,een goed groeiseizoen en veel latente ruimte. Ik persoonlijk heb van het voorjaar al mijn hoogdrachtige pinken voor een rotprijs moeten verkopen ivm het fosfaatreductieplan
van Ittersum
@cornelissen had je geen laagdrachtige pinken dan? Of een groot aantal kalveren, dan was de schade (als je daar van mag spreken ) toch minder? Had je nu de melk en melkgeld wel gebeurd
christo
Wat lees ik toch vaak het woord varkens in het bericht. Verbaast me niks. Alles valt wel op zijn plaats zo. Dat Schouten zo reageert is best wel hypocriet. Zuidelijk zandgrond heeft een serieus probleem met nitraat. Dat weten ze op EZ al lang, en ze weten donders goed hoe dat kan. Fraude is uitgevonden in Brabokije. Dat wij als simpele melkveehouders daar nu voor opdraaien door nog geen evenwichtsbemesting toe te mogen passen hebben we daar aan te danken. Waarom wil men toch maar niet gaan meten op grote schaal? Zouden er nog meer in het complot zitten die geen schade op mogen lopen? Misschien wel op bestuurlijk niveau.
+1
de hoef
Quote Reactie van @christo:
Fraude is uitgevonden in Brabokije.

fraude zit overal ,maar da ze in brabant iets aan het ligt brengen wil niet zeggen dat alles fraude is wat hier rijd ,de grootste fraudeur ooit is toch lentjes ,en dat de meeste in brabant zitten is niet raar ,er zijn verder niet veel mest handelaren ,en varkens
+1
christo
@de hoef Nitraatcijfers liegen niet.
+10
Braboboer
Wel erg makkelijk om te stellen dat 64% van de mestbedrijven wel eens is beboet, veroordeeld of verdacht. Ik heb de lijst even snel doorgenomen en wat mij opvalt is dat het bij veel bedrijven om kleine incidenten gaat zoals een keer een enkel document niet op orde door een ontbrekende handtekening etc.. In de lijst kwam ik ook een bedrijf tegen waarbij een veroordeling uit de jaren 90 wordt genoemd. Dan kan ik ook wel makkelijk aan 64% komen en dat grootst de media in gooien.
Dat is hetzelfde als het aantal verkeersboetes analyseren en stellen dat 90% van de Nederlandse automobilisten de verkeersregels overtreedt.

Overigens wil ik de echte fraude helemaal niet goedpraten. De bedrijven die grootschalige fraude plegen dienen wat mij betreft dan ook zeker aangepakt te worden.
KOC1981
@Braboboer 100% met je eens.
+1
dewittemotor
@Braboboer Ik schreef eerder ook al erg tendieus geschreven artikel. Ook heel dat verhaal over dat meerijden met dat transport kan zo uit de vinger gezogen zijn. Waarom is dat niet gefilmd en staat dat filmpje met naam en toenaam niet op hun site?
Vervolgens een grote opsomming bedrijven. Waarbij enkele grote gevallen, die al jaren niet meer bestaan: Lentjes en van de Broek. en dan een hele reeks kleine overtredingen die wel heel gemakkelijk meegenomen worden in het percentage fraudeurs. Ik denk als we het percentage boeren uit gingen zoeken die de afgelopen 10- jaar een keer een bekeuring hebben gehad, dat we ook nog behoorlijk hoog uitkomen.
En die Bergs is een advieskantoor wat een compleet gamma aan produkten aanbied: vergunningen, subsidies, bex, mestboekhoudingen veehouders, gecombineerde opgave's etc. en dan in de krant effe suggureren dat al die medewerkers in de mestfraude zitten. Het is allemaal zeer zwaar aangezet.

Trouwens grootschalige mestfraude is niet goed te praten en moet bestreden worden, maar we mogen dit soort artikelen bewust kritisch benaderen
Coen
Quote Reactie van @dewittemotor:
Trouwens grootschalige mestfraude is niet goed te praten en moet bestreden worden, maar we mogen dit soort artikelen bewust kritisch benaderen

ze zitten veel te vaak bij DWDD dus dit is een een ultra-linkse krant waarvan de artikelen dus ook in die context gelezen moeten worden.

met onze mooie melkveehouderijsector moeten we weg blijven uit dit soort discussies, dus gaan we hopelijk met onze nieuwe Minister van LNV versneld naar een strakke grondgebondenheid 😄
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
hopelijk met onze nieuwe Minister

komt ook uit de smokkelaars provincie war
+1
oubi
Gisteravond in andere tijden; vroeger botersmokkel in het zuiden (ook Budel werd genoemd), daarna illegale alcoholstokerijen en nu pillenfabrieken en weetkwekerijen. Dan kijk je er niet van op dat er met mest wordt gerommeld.
George
Quote Reactie van @oubi:
Gisteravond in andere tijden; vroeger botersmokkel in het zuiden (ook Budel werd genoemd),

Ja dat krijg je in zo'n grensstreek. We hebben nu zelfs een smokkelmuseum. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat hier illegaal met mest wordt omgegaan. En zeker niet bij iedereen. Ik vind het allemaal niet logisch dat er zoiets bij wordt gehaald. Alsof het een iets met het ander te maken heeft.
+3
diezel
Quote Reactie van @oubi:
Dan kijk je er niet van op dat er met mest wordt gerommeld.

Dat daar nu juist @MTSTAMMINGA een plusje voor moet geven. 😄
George
Quote Reactie van @diezel:
Dat daar nu juist @MTSTAMMINGA een plusje voor moet geven.

Was me nog niet opgevallen. 😂 😂 😂
+4
puddingbroodje
groenerekenkamer.nl/6576/fraude-ook-nrc/ nrc heeft inmiddels de percentages al aangepast! maar het kwaad is al geschied!
+2
pieta
Quote Reactie van @puddingbroodje:
maar het kwaad is al geschied

Het echte kwaad is natuurlijk wel de fraude he. Dat moet je niet vergeten.
+1
puntertje
@pieta 'maar' 25% echte fraude, dus vinden velen dat meevallen? Geeft wel aan hoe de heersende moraal is.
+1
MARTIJN G
@puntertje Alles lekker aandikken👎🏿👎🏿. Als je de feiten niet kent heeft jouw linkse fake bericht geen zin.
+3
huske
@puntertje beter lezen kerel. Van die 25 % is ook het meeste ook nog kleine administratieve fouten. 7,9% is echt mee gerotzooid.
Jij kan beter bij die milieu clubjes gaan werker. Aandikken is een sterk punt van jou!
+1
MARTIJN G
@huske Inderdaad Hij lijkt wel een mol van Milieudefentie👎🏿
+1
puntertje
@MARTIJN G stakker
+3
Wilbert
@MARTIJN G volgens mij is @puntertje gewoon melkveehouder. Wel wat gewaagde uitspraken zo nu en dan. Zijn metaforen zijn best spitsvondig. Probleem is dat hij nogal snel conclusies trekt en er vanalles uitflapt zonder rem....
Jan S
Quote Reactie van @Wilbert:
volgens mij is @puntertje gewoon melkveehouder.

Als je er naar vraagt geeft hij daar geen antwoord op.
puntertje
@Jan S Je heb t het nog nooit gevraagd lullo, maar ja, ik ben melkveehouder. En al behoorlijk lang ook.
+1
Jan S
@puntertje Ik heb gevraagd wat van je achtergrond te vertellen in dit topic toen je @diezel uitmaakte een beknotter van de persvrijheid. @diezel zag in jou een zeer extensieve koeienboer of een betaalde social-media TROL. Ik heb zelfs genoemd dat het een veeg teken was dat je er niet op in ging.
familie pelle
@puntertje effe eerlijk. Vind je zelf ook niet dat je te snel en op basis van emotie reageerde op verkeerde cijfers? Los van het feit wat je van de mestfraude vind.
+1
achterhoeker2
@Wilbert Daar is een forum voor , een mening stevig neerzetten levert respons op
+2
brabo
Quote Reactie van @Wilbert:
volgens mij is @puntertje gewoon melkveehouder.

prikkers die nooit de moeite nemen om hier eens iets over hun eigen bedrijf / leven te vermelden, die kun je gewoon eigenlijk het beste negeren. Waarschijnlijk heeft puntertje hier zijn nickname gebaseerd op zijn eigen geslachtsdeeltje en vind hij het nodig om ten compensatie hiervan een beetje te lopen schoppen en tieren.
robbies
@brabo
Quote:
geslachtsdeel

Liever een kleine die steigert dan een grote die weigert
Twentsch Land
@robbies

Is de conclusie ........ ?
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , administratie , fraude , brabant , werk , limburg en weer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!