NMV verwacht extreme melkprijsstijging

Friesland Campina (FC) voert de druk aan melkveebedrijven op om te verduurzamen. Maatregel na maatregel wordt doorgevoerd om de melkveehouderij in de door hen gewenste richting te dwingen. Nu in het nieuwe regeerakkoord staat dat de ‘Autoriteit Consument en Markt’(ACM) erop toe gaat zien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid of dierenwelzijn, verwacht NMV dat de melkprijs die FC aan haar producenten betaalt enorm toe zullen nemen de komende tijd.

Deel dit topic NMV verwacht extreme melkprijsstijging (melkveebedrijf.nl)

Friesland Campina (FC) voert de druk aan melkveebedrijven op om te verduurzamen. Maatregel na maatregel wordt doorgevoerd om de melkveehouderij in de door hen gewenste richting te dwingen.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

EDOO
Weleens slechter nieuws gehoord.
EDOO
Maar ik neem het niet al te serieus.
Boerderie
@EDOO Misschien moet je het volledige bericht eerst even lezen 😄 Wanneer je op de link klikt kun je hem zien...
+2
Grasbaal
De kop is mooi maar uit de tekst blijkt nergens dat dit gaat gebeuren..
+5
Boerderie
Quote Reactie van @Grasbaal:
e kop is mooi maar uit de tekst blijkt nergens dat dit gaat gebeuren..

Inderdaad. Maar daar gaat het dus ook niet om. Het gaat erom dat FC allerlei extra, bovenwettelijke maatregelen, instelt waar ze geen compensatie tegenover zetten. Zelfs in het regeerakkoord wordt gesteld dat dit wel zou moeten. NMV denkt heus niet dat FC werkelijk gaat compenseren, maar ze moeten zich wel even flink aan de oren krabben welke effecten al deze maatregelen hebben. Zeker na de afgelopen jaren, waarin er weinig perspectief was voor de melkveehouderij, om dan moedwillig een bepaalde groep binnen je coöperatie om zeep te helpen is wat mij betreft nogal discutabel. Sowieso zijn al die bovenwettelijke maatregelen discutabel, ik vraag me wel af waar de grens ligt. Straks mag je hopen dat je CO2 footprint enigszins oké is, want anders word je melk niet meer opgehaald.

Wat betreft de maatschappelijk wens: Ik weet uit eigen ervaring dat dit veelal prima te beïnvloeden is door iets op een bepaalde manier neer te zetten. Waar kies je dan voor? Voor wie neem je het op?
pieta
Quote Reactie van @Boerderie:
Wat betreft de maatschappelijk wens: Ik weet uit eigen ervaring dat dit veelal prima te beïnvloeden is door iets op een bepaalde manier neer te zetten. Waar kies je dan voor? Voor wie neem je het op?

Dus opstallen is ook prima te verkopen? Van (kuil) gras tot glas?
Boerderie
@pieta
Ik denk wel dat permanent opstallen het beeld van het landschap zodanig verandert dat dit wel een sterke maatschappelijke wens is. Als boerin geniet ik er ook van wanneer ik tijdens een van de vele reisjes die ik richting familie in Friesland afleg een mooie koppel koeien in de weide zie lopen. Ik vind dat persoonlijk wel echt een andere discussie. Uiteraard is het ook dan discutabel om dit bovenwettelijk af te dwingen, maar het is zo geïntegreerd in het maatschappelijke debat dat de sector hierin beter zelf verantwoording kan nemen.

Wat de grupstal betreft, ik weet gewoon dat er veel boeren zijn waarbij de koeien er echt tiptop uit zien op de grup. Ontzettend goed verzorgd worden, meestal weiden deze boeren ook. Daarin worden de positieve punten onder het vloerkleed geveegd terwijl dit wel betekent dat je een groep zo maar uit faseert. Ja, ik vind dat persoonlijk wel onrechtvaardig voor die boeren, als je een klein bedrijf hebt zet je niet zomaar een nieuwe stal neer die aan alle eisen voldoet. Vaak betreffen het ook wat oudere boeren die waarschijnlijk toch geen 20 jaar meer door zullen boeren. En dat is met weiden vaak wel anders, daarin kan de boer veelal zelf wel een keuze maken (ik zeg veelal, soms kan het niet), daarom gaat die vergelijking ook mank.
pieta
Quote Reactie van @Boerderie:
voor die boeren, als je een klein bedrijf hebt zet je niet zomaar een nieuwe stal neer die aan alle eisen voldoet. Vaak betreffen het ook wat oudere boeren die waarschijnlijk toch geen 20 jaar meer door zullen boeren.

Prikker Dwers heeft een jaar of 2 geleden nog een nieuwe grupstal gezet. Dus die zal nog wel een tijdje door willen. En 20 jaar is wel een behoorlijke eeuwigheid. Dan ben ik zelfs aan de VUT-leeftijd.
Op Melkweb RFC reageert er ook iemand met een grupstal en die melken toch ongeveer 900.000 kg melk. Bepaald toch nog niet mijn idee van klein.

Ik heb geen idee hoe de verhoudingen in het maatschappelijk debat liggen mbt de grupstal. Maar wellicht blijkt over een paar jaar dat het uitfaseren toch wel een heel goed idee was. Je weet niet hoe vlug weerstand opgebouwd wordt.

En mbt weidegang. Ik vind koeien in de wei ook mooi. Maar het zijn niet de aantallen die het mooi maken. Het gaat er om dat ze er mooi bij lopen en dat er overal in NL lopen. Daarvoor ben ik voorstander van een extra categorie bij RFC voor aankleding van het landschap. Wij hebben zelf aan de weg waar we wonen een 500 meter land langs de weg. Dat is de eerste 50-100 meter mooi droog en hoog. Dat zouden wij best aan kunnen kleden met vee. Aan de ene kant vh bedrijf wat kalfjes en jongvee. Aan de andere kant wat melkkoeien. Voor een kwart van de veestapel is de oppervlakte wat klein en breekt het behoorlijk in op de huidige bedrijfsvoering(die me prima bevalt).
+1
Boerderie
Quote Reactie van @pieta:
Prikker Dwers heeft een jaar of 2 geleden nog een nieuwe grupstal gezet. Dus die zal nog wel een tijdje door willen. En 20 jaar is wel een behoorlijke eeuwigheid. Dan ben ik zelfs aan de VUT-leeftijd.Op Melkweb RFC reageert er ook iemand met een grupstal en die melken toch ongeveer 900.000 kg melk. Bepaald toch nog niet mijn idee van klein.Ik heb geen idee hoe de verhoudingen in het maatschappelijk debat liggen mbt de grupstal. Maar wellicht blijkt over een paar jaar dat het uitfaseren toch wel een heel goed idee was. Je weet niet hoe vlug weerstand opgebouwd wordt.

Wat ik hieruit opmaak is dat wanneer het maatschappelijke debat kritisch is over de bedrijfsvoering van de buurman, je dit toejuicht en beaamd. Maar wanneer het over de eigen bedrijfsvoering gaat zien ze het gewoon even verkeerd. Ik probeer me zelf altijd empathisch op te stellen en ook in te leven in de wereld van een ander.
robbies
@Boerderie jij kunt in 2 reacties overbrengen waar ik er 20 voor nodig heb
pieta
@Boerderie Dan maak je er het verkeerde uit op. Tendens van wat jij en @robbies schrijft is ze zijn klein en nieuwbouw is er niet. Nou noem ik jou een voorbeeld van nieuwbouw en groot zonder er een waarde-oordeel aan te hangen. En dan ben je ineens niet empathisch. Ik ben niet voor het verbod op grupstallen en niet voor verplichte weidegang of een financiële bijdrage daaraan van mij.
En wanneer je begint over het kritische maatschappelijke debat dan heb je het over hypocrisie ten top. Dat is vooral wijzen naar een ander in mijn beleving. Of zoals een veearts van onze praktijk het in Veehouder & Veearts het omschreef: "Dat ze in een stad omringd door snelwegen en fijnstof wonen , daar maken ze zich niet druk om."
+1
Boerderie
@pieta Jij licht 1 voorbeeld uit het geheel toe die jou toevallig beter uit komt, terwijl je zelf ook heel goed weet dat die niet representatief staat voor de rest van die groep. Dat is gemakkelijk. De uitzondering maakt nog altijd niet de regel.

Wat betreft hypocrisie in het maatschappelijk debat, voor de verandering zijn we het ook eens met elkaar eens. Maar daarin geldt weer exact hetzelfde als in het voorbeeld wat ik aanhaalde: Zo lang het niet over jezelf gaat is het gemakkelijk oordelen. Ik denk dat we hierin als sector ook ontzettend tekort geschoten zijn om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Daarom begon ik ook over framing, daarin lopen we echt ontzettend achter. Gelukkig zijn er goede ideeën en initiatieven gaande.
+3
Wilbert
@Boerderie dat men zich druk maakt om voedselproductie is zeer goed te begrijpen, er is keuze en er is geld, wat moet je dan kopen als consument, wat is verstandig en goed voor jouw en je omgeving? Dat burgers zich ermee bemoeien is niet uit onvrede of slecht gevoel, maar omdat ze zich oprecht druk maken en meer betrokken willen worden. De agrarische sector wordt goed gewaardeerd, veel open dagen, etc. Maar we communiceren niet, we praten een kant op. We luisteren zeer slecht. Als het ons niet bevalt, krijgt de burger de schuld, die snapt immers niet wat wij doen.
Betrek de burger meer bij de keuzes die we als sector maken, maak ze mede-verantwoordelijk.

Terug naar de grupstal, genoeg gepraat over de technische zaken, allemaal irrelevant in een zachte discussie over dierwelzijn.
We hebben een afnemer, stel mcdonalds of Unilever. Geen technische experts mbt koeien en dat is ook hun taak niet. Zij willen iets verkopen met een mooie marge. Nu zijn vrijwel alle dieren en consumentenclubs niet positief over de grupstal. Koeien 6 maanden vastzetten klinkt niet zo best en bij bio verboden. Gaat helemaal niemand zijn vingers aan branden om dit stalsysteem te verdedigen, eerder andersom. Het is een risico voor bedrijven dat ze melk inkopen van koeien die 6 maanden achtereen leven op 6m2. Publicitair een risico, inhoudelijk niet in 1 zin recht te praten. Technische termen doen er niet toe. Het is een kwestie van tijd voordat er gedoe van komt. Duitsland heeft al wat discussie erover gehad, daar zijn immers ook wat meer grupstallen.
Stel, er komt gedoe? Dan eisen afnemers grupstalvrije melk, immers niet recht te praten, dus vermijden. Er is altijd wel een partij die wel wil leveren, rfc, arla, etc. Dan kan rfc eigenlijk niets meer dan deze melk als aparte melkstroom laten ophalen en verpoederen. Met vervolgens veel druk op grupstal boeren om toch maar zsm om te schakelen. Mijn inziens het minst wenselijke scenario.
Als je voelt en merkt dat de grupstal zijn langste heeft gehad bij afnemers, is het niet meer dan logisch om dit signaal door te vertalen naar je eigen leden, zodat zij geïnformeerd zijn en zij geen foute keuzes begaan.

Mocht er toch iemand een lumineus idee hebben waardoor bijv de dierenbescherming de grupstal gaat omarmen, laat horen. Alle hulp is welkom 😄
Boerderie
@Wilbert Ik kan je vaak in grote lijnen wel volgen maar nu sla je wat mij betreft de plank mis. Niet dat ik de grupstal wil promoten of verdedigen maar ik val de procedure aan: Wij produceren voor een wereldmarkt, 70 procent, of meer, voor export. Denk je nou echt dat ze zich in China druk maken over dierenwelzijn? En zo is het in veel landen.

Alleen daar waar menselijk welzijn enorm hoog is komt dierenwelzijn in beeld. Daar kan FC echt wel een draai aan geven, als ze ervoor kiest haar leden te beschermen. En dat is nu juist het punt, ze doet het tegenovergestelde terwijl dit bij wet niet vereist wordt. Schiet mij maar lek...
Farmer_
Quote Reactie van @Boerderie:
Denk je nou echt dat ze zich in China druk maken over dierenwelzijn?

Die koken levende honden in kokend water, dierwelzijn pfff
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @Boerderie:
Wij produceren voor een wereldmarkt, 70 procent, of meer, voor export. Denk je nou echt dat ze zich in China druk maken over dierenwelzijn? En zo is het in veel landen.

Ja zodoende bouwen ze in Heerenveen
+1
Frans1
Quote Reactie van @MTSTAMMINGA:
Ja zodoende bouwen ze in Heerenveen

Ik denk eerder dat ze dat vanwege de kwaliteit doen en dat er dan made in Holland op mag komen,doet het daar schijnbaar erg goed
pieta
Quote Reactie van @Boerderie:
Jij licht 1 voorbeeld uit het geheel toe die jou toevallig beter uit komt, terwijl je zelf ook heel goed weet dat die niet representatief staat voor de rest van die groep. Dat is gemakkelijk. De uitzondering maakt nog altijd niet de regel.

Dat klopt maar de uitzonderingen zijn er en daar voor (of tegen) heeft RFC dit voorstel opgesteld. Om voor de boer die richting einde loopbaan gaat tijd te kopen. Je weet toch wel dat zonder regels het faliekant misloopt. Je hebt toch ooit een initiatief gesteund om grondgebonden boeren niet te korten. Dit was ook nodig omdat het aan regelgeving ontbrak.
Twentsch Land
@pieta

Je zit nu flink te bazelen ..... tijd kopen/rekken of hoe je het maar wilt noemen terwijl paar jaar geleden het wetsvoorstel verbod grupstal geen tweede kamer meerderheid heeft gehaald.....dit is zuiver fc die na een verbod wil werken.....en als dat allemaal achter de rug is welke groep volgt dan ???
pieta
@Twentsch Land Verplichte weidegang heeft het in eerste instantie ook niet gehaald. Voor mij hoeven ze de grupstal niet te verbieden. Ik ga hem ook niet verdedigen. Ik hoop dat RFC dit doet vanuit goede bedoelingen. Ik heb wel mijn twijfels dat NZO dit soort dingen moet gaan doen. Er zitten er hier veel op het forum die enorm voor weidegang zijn. Als je daar wat tegen in bracht werd je altijd weggezet. Ik heb al eens eerder hier neergezet dat er ook wel eens iets kon komen wat een ander niet past, zoals nu bij de grupstal.
MTSTAMMINGA
@pieta
@Jack Rijlaarsdam heeft het wat dat bedreft wel mooi omschreven in zijn laaste column denk ik
pieta
@MTSTAMMINGA Waar kan ik die vinden? Of staat ie nog niet vrij op internet?
+2
Frans1
Quote Reactie van @pieta:
Of staat ie nog niet vrij

Freerider 😂
pieta
Quote Reactie van @Boerderie:
Daarom begon ik ook over framing, daarin lopen we echt ontzettend achter.

Klopt. Voor wat betreft grupstallen is door het huidige voorstel (wel of niet aangenomen) de schade al aangericht. Weidegang hebben ze op dezelfde manier voor het voetlicht gegooid. Je mag van mij zelf oordelen of dat goed of slecht is(geweest).
Coen
@pieta , lees (en huiver) over de meest recente hetze tegen de huidige melkveehouderij
. op boerderij.nl van Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming
. op Volkskrant.nl van Wim van Oort, redacteur Dieren Perspectief en ambassadeur dierenwelzijn van De Vrije Mare
+1
diezel
Quote Reactie van @Coen:
lees (en huiver) over de meest recente hetze tegen de huidige melkveehouderij

Zou je het niet groter moeten zien dan enkel die politieke Nederlandse weidegang-% discussie?
(zoveel dagen-zoveel uur-zoveel minuten buiten lopen..)
Ierland maakt in Azië grootschalig reclame met de nieuwe zuivelstandaard: "gangbare melk die voldoet aan de eisen voor biologisch". N-Zeeland doet iets soortgelijks.
RFC zal toch ook iets moeten gaan doen op dat vlak.
+2
nederlandse boer
Dit is 'wensdenken' van NMV. Voor wat ze voor ogen hebben moet je emigreren naar Rusland. Daar kun je zoiets afdwingen. Slaap verder.......
+2
matt
@nederlandse boer ga het artikel eerst eens lezen !
nederlandse boer
@matt Dank voor je suggestie. Heb artikel van a-z gelezen en kom zodoende tot bovenstaande opmerkingen.
matt
+2
robbies
Een hogere prijs ten opzichte van wat??? Er is geen basisprijs, dus hoe bepaal je dan de meerprijs die betaald moet worden? Overigens voldoet RFC er al aan. Betalen een goede nabetaling als extra bovenop de melkprijs.

Sympathieke gedachte van NMV, maar weinig realistisch
Boerderie
@robbies Heb je het bericht ook gelezen?
matt
@Boerderie doen dus precies hetzelfde als iedereen tegenwoordig dus.

Een kop lezen en op basis daarvan reageren.
robbies
@matt er staat geen enkel concreet voorbeeld in hoe NMV de bovenwettelijke eisen wil gaan waarderen en gaat uitbetalen. Zwaaien met een regeerakkoord is heel wat anders.

Je komt bijna uit bij een Initiative Tierwohl, waarbij elke extra inspanning gewaardeerd is. Dat zie ik de zuivel echt nog niet zomaar implementeren
+6
matt
@robbies volgens mij is die kop cynisch bedoelt.
robbies
@matt ik weet het inmiddels. Niet heel duidelijk, maar toch
pieta
@robbies Wellicht ben je toch wel heel wat minder scherpzinnig als je zelf denkt. 😁
robbies
@pieta bedankt voor de reflectie.😉
robbies
@Boerderie natuurlijk. Het is alleen niet realistisch. Wat is volgens jou dan de basis?
+2
Boerderie
@robbies Wat denk jij wat de essentie is van dit bericht? Kijk anders ook even naar mijn eerdere reactie hierboven. Het gaat erom dat het onzinnig is dat FC met allerlei maatregelen komen die zij niet compenseren. Dat is absoluut onwenselijk.
+1
robbies
@Boerderie ik ben het eens met je eerdere reactie. Het is me ontgaan dat dit bericht sarcastisch is bedoeld. Ik vind sarcasme ook niet de manier om zulke berichtgeving te duiden.
+1
Boerderie
@robbies Sarcasme is het niet, cynisch of ironisch wellicht. Sarcasme is een vorm van communiceren met de duidelijke opzet iemand echt te kwetsen/schaden. Opzettelijk gemeen dus. Zo zou ik dit absoluut niet duiden. In essentie klopt het namelijk, en wanneer je een persbericht schrijft moet de kop altijd prikkelend zijn en de werkelijke boodschap wordt duidelijk in het bericht.
robbies
@Boerderie niet alle stijlvormen zijn iedereen duidelijk. Reden te meer om op te passen met het gebruik ervan.

De boodschap kan voor het gros van de lezers overkomen als een verwachting. Ik vind dit geen sterk staaltje communicatie.
+4
familie pelle
@robbies wat ben je nu toch aan het zemelen over hoe iets geschreven wordt. Ik denk dat de
Discussie die de nmv probeert aan te zwengelen een hele goede is. Hoe veel bovenwettelijke maatregelen mag een coöperatie eisen zonder dat er rechtstreeks voor betaald wordt? Dat is de essientie van de discussie!
robbies
@Boerderie ook de boerderij neemt het als nieuwsbericht over zonder melding van cynisme
Boerderie
@robbies Ja, dat hoeft er toch ook niet bij? Lezen van het bericht is in principe voldoende.
Dat wij hier even discussie over hadden betekent toch nog niet dat de boerderij daar aandacht aan moet besteden? 😃
robbies
@Boerderie schept valse verwachtingen.
+1
pieta
@robbies Het wordt zo geschreven met de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen het lezen. Als je wilt hebben dat het weinig gelezen wordt moet je denk ik Sieta van Keimpema in de koptekst vh artikel vermelden. 😁
Boerderie
@pieta Oh? Waarom? Ik ben Sieta nu een aantal maal tegengekomen en vind persoonlijk dat ze veel kennis in huis heeft. Maar goed, het is bekend dat hoge bomen veel wind vangen natuurlijk 😉
+1
pieta
@Boerderie RFC compenseert geen enkele maatregel. Ze herverdelen het melkgeld.
Jawis
@pieta het schijnt dat het toch echt in het nieuwe regeerakkoord staat. Dan kan het afgedwongen worden...
+1
Boerderie
@Jawis Het staat echt in het regeerakkoord dat de ACM hierop toe gaat zien. Anders zou dat ook echt niet in het persbericht staan...
+3
Frans1
Quote Reactie van @pieta:
RFC compenseert geen enkele maatregel.

Ik verbaas me er steeds over dat RFC als tegenpartij neergezet wordt in een discussie! Het is onze eigen cooperatie man
pieta
@Frans1 Ik zet ze niet als tegenstander neer. Dat doet juist de groep die tegen het grupstalvoorstel is. Maar ja, je moet wel realistisch blijven. Wij zijn ook concullega's en zo is het ook bij de coop. Dit jaar hebben ze de winstuitkering/aandeel van de leden verlaagd. Dan zie ik ze toch ook wel als tegenstander.
Frans1
Quote Reactie van @pieta:
Dan zie ik ze toch ook wel als tegenstander.

Wat wordt de boeren zelf geadviseerd? Juist,beetje buffer hebben.Daar valt dit ook onder.Ik heb het ook liever zelf,maar een bedrijf is wel wat werkkapitaal nodig voor enige slagkracht.Over die hoogte zijn de meningen altijd verdeeld
+3
pieta
@Frans1 Er verandert niets aan de hoeveelheid geld in de fabriek. Alleen aan op wie zijn naam het staat. Met de winstverwachting die ze hadden/hebben had het ook opgelost kunnen worden met wat langer doorsparen als fabriek. Maar ze willen zowat steeds meer investeren, de balans "langer" maken en dan blijf je altijd met tekort eigen vermogen zitten. Ik weet niet hoe het bij jou werkt maar hier maken we af en toe een pas op de plaats om later weer een keer iets te kunnen. RFC klinkt een beetje als we het lukt niet en ze houden meteen bij ons de hand op.
Zo bekijk ik het een beetje van de keerzijde. Bij zulke acties kun je gerust echt tegengas geven. Want anders doen ze het over een jaar zo weer. Hebben ze weer iets op het oog in Pakistan of China of roepen ze weer een keer wij verwerken alle ledenmelk en laten ons als een dolle produceren.
Boerderie
Hier een stukje uit het regeerakkoord wat erg relevant is (ook de mededingingswet), ik heb het even voor jullie gekopieerd:

• De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren. • Op verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een speciaal team voor geschillenbeslechting in de agro-nutriketen. • De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn. •
Wilbert
@Boerderie ik lees dat een coöperatie bij een fusie niet verplicht onderdelen hoeft af te stoten om voldoende keus voor supermarkten te houden.
Bovenwettelijke eisen extra betalen is natuurlijk erg subjectief. Maw, mooi weer spelen voor de achterban, maar niet concreet. Dooie mus.
Jawis
Nou dan kan frieslandcampina dus binnenkort bezoek verwachten van de acm. Kan keurentjes de koffie wel klaarzetten....
Droom lekker verder!!
+1
jg
Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl Vreemd dat melkveehouders iedere kans direct ombuigen tot kansloos . Ga met dit soort overheidsplannen als ondersteuning de discussie in. Maar nee hoor : allerlei bijdehandjes gooien liever direct hun glazen in om hun eigen 'deskundigheid ' te benadrukken. Liever het systeem van veel verdienende periferie overeind houden dan het eigen belang behartigen . Er is veel fout gegaan in de opleiding van melkveehouders .....
@jg bij 45 jaar werken in veehouderij weet ik onderhand wel dat je een discussie met ambtenaartjes zinloos is,wat regels betreft zijn ze aan het doorslaan en arrogant ,de investeringen die we moeten kunnen wij nooit doorberekenen,terwijl andere bedrijven buiten landbouw dit wel doen
Coen
Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl , behalve bij echte niches is er bij elk nieuw concept van de grote zuivelverwerkers altijd heel snel een aanbod hoger dan de vraag, dan weet je wel wat de prijs gaat doen.
+1
Frans1
Quote Reactie van Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl:
terwijl andere bedrijven buiten landbouw dit wel doen

En melkveebedrijven gaan bijna nooit failliet,terwijl andere bedrijven buiten de landbouw dat wel doen.RARA hoe kan dat dan?
+2
cs-agrar
Tjonge weer heel verhaal zo. NMV zet hier eigenlijk alleen neer, RFC kan wel van alles willen, maar dan zullen ze ook moeten zorgen voor een extra waardering voor de te moeten leveren inspanning cq investering.
En daar wringt nu net de schoen, want nergens zal waarschijnlijk een duidelijke plus vandaan komen.
Qua grupstalverhaal denk ik, stelletje dropveters, jullie leggen een tegenstander de argumenten in de mond. Percentagegewijs zullen er niet heel veel koeien op een grupstal staan, zal dit percentage in de loop der jaren vanzelf wel minder worden en voor de enkeling die er dan nog wel mee werkt raak je zelfs aan een ot en sien-bonus te betalen, omdat het er zo knus en mooi uitziet, net als vroeger (hoe modern stal ook is, de aaibaarheidsfactor is gewoon groter). Daarbij komt nog dat die bedrijven waarschijnlijk de meeste weide-uren hebben en je jezelf dus eigenlijk in de vingers aan het snijden bent.
Dus RFC, wat doe je moeilijk, wat haal je een zooi ellende op de hals, nou ja eigenlijk, wat breng je een ellende op de hals van de grupstalboer.
Als je verkopen wilt zorg dan dat je produkten van uitmuntende kwaliteit zijn en zet daar dan evt hulpmiddelen in waar de boer zelf ook daadwerkelijk iets aan heeft.
Jawis
@cs-agrar
Als je grupstalmelk apart verwerkt, met het juiste verhaal in de markt zet, bijv. vertelt hoeveel vaste mest en weide uren het oplevert, durf ik wel te beweren dat de consument liever grupstalmelk koopt dan eeeeh gewone melk.
Frans1
@cs-agrar GBV Cees 👍
Jan-T
Ik vind het wel een leuk artikel.
Alleen sommige reacties behoren gewoon tot de kansloze melkvee houders.
Het lijkt net of we bij extra regels niets extra mogen verdienen, maar wel de kosten mogen dragen. Echt dan krijg je toch het gevoel dat je omringd word door idioten.

Mijn voorstel Kringloop wijzer per jaar €10.000,- extra per bedrijf.
Weiden € 30.000,- extra per bedrijf.

Zo wanneer gaan we dit bij de NZO en in de zuivel sector regelen.?
+1
cs-agrar
@Jan-T Dat weiden mag je wel wat in staffels omhoog gaan doen, anders red je het niet om veel koeien buiten te krijgen. KLW invullen scheelt per bedrijf niet zo veel
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , druk , campina , friesland , nmv , melkveebedrijven en friesland campina geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!